Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

CCEO

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1004-858 | 859-comis | comit-event | evide-intre | intro-posed | poses-sexua | sfatu-zvonu

                                 bold = Main text
   Titlul,Capitolul, Art., Can.                grey = Comment text
1002 XXVII,2, 0,1453 | constituit în hirotonirile sacre, comiţând aceste delicte va fi pedepsit 1003 XXVII,1, 0,1418 | sau a omis ceva în vederea comiterii unui delict, totuşi, independent 1004 XXIX,1, 0,1503 | legile ulterioare trebuie comparate cu cele anterioare şi împăcate 1005 XII,1, 2,447 | Superior, totuşi poate fi compatibilă cu aceasta, dacă necesitatea 1006 XXV,1, 1,1335 | judiciare de plătit sau de compensat de către părţi; ~          1007 X,1, 2,345 | perfecţionată în seminarul major, completând în fiecare caz ceea ce a 1008 XII,1, 2,523 | chiar dacă a fost dedicat completării formării novicilor prin 1009 XIX,1, 1,912 | s-a prelungit la trei luni complete.~ 1010 XXVI,1, 3,1383 | În cazurile incerte şi complexe, Episcopul eparhial care 1011 XXVII,2, 0,1457 | Sacerdotul care l-a dezlegat pe complicele în păcatul contra castităţii, 1012 XXV,1, 5,1251 | nici un pericol de orice complicitate sau corupţie.~ 1013 X,1, 2,346 | promisiunilor, politeţea în comportament, modestia în conversaţie, 1014 XVI,7, 8,863 | adulter, cu voia sa s-a comportat cu celălalt soţ cu afecţiune 1015 X,1, 2,348 | doctrinei catolice, relaţia şi compoziţia coerentă a tuturor disciplinelor 1016 XXIV,10, 2,1181 | stabilite pentru validitatea compromisului, Vicarul judecătoresc va 1017 XXVIII,1, 1,1468| această investigaţie nu se compromită buna reputaţie a cuiva.~         § 1018 XV,4, 0,651 | întrebuinţarea aceloraşi mijloace de comunicaţie fie pătrunsă de spiritul 1019 XV,4, 0,651 | realizarea şi transmiterea comunicaţiilor, se vor strădui colaboreze 1020 XVII,0, 5,896 | botezaţi în Bisericile sau Comunităţile bisericeşti necatolice şi 1021 IV,7, 0,143 | observatori ai Bisericilor sau Comunităţilor acatolice.~ 1022 IV,2, 0,92 | divine, în semn al deplinei comuniuni cu el, după prescrierile 1023 XVI,7, 7,852 | şi Episcopul eparhial pot concede însănătoşirea în rădăcină 1024 VII,0, 3,217 | eparhiei, sau din cauza concediului care nu se va prelungi mai 1025 XVI,3, 0,700 | în mod individual sau în concelebrare, se va ţine cont în primul 1026 XVI,7, 7,848 | de la momentul acordării concesiei; retroactivitatea, însă, 1027 XII,3, 0,565 | în care, în virtutea unei concesii din partea Scaunului Apostolic 1028 XXIV,9, 0,1161 | 1499) Judecătorul poate concesiona celui căruia i-a acordat 1029 XXI,0, 4,989 | putere, se înţelege are concesionate şi cele fără de care aceeaşi 1030 X,3, 0,388 | a consimţit în scris la concesiunea aceleiaşi demnităţi fără 1031 XXV,2, 0,1345 | 1659) Dacă tentativa de conciliere, conform normei can. 1103, § 1032 XXV,1, 7 | publicarea actelor, despre concluzia în cauză şi despre discutarea 1033 XXV,1, 8,1292 | După prezentarea ordonată a concluziilor fiecărui judecător după 1034 XXV,1, 8,1295 | întemeiază.~         § 4. Se va concluziona cu indicarea locului şi 1035 VII,1, 2,259 | acuzaţilor decedaţi sau care s-au concluzionat în urmă cu un deceniu, păstrând 1036 X,1, 2,348 | economia mântuirii şi nu vor fi concluzionate până ce nu se arată, ţinând 1037 XXV,1, 5,1260 | concluziile experţilor, chiar concordante, ci şi celelalte circumstanţe 1038 X,1, 1,337 | vor defini într-un mod mai concret punctele cele mai importante 1039 XXVII,2, 0,1453 | 1. (= 1395 § 1) Clericul concubin sau care stăruie în alt 1040 XVI,7, 3,810 | comună; ~          din concubinaj notoriu sau public; ~          1041 XVI,3, 0,699 | ungerii cu sfântul mir, concurând la celebrarea Divinei Liturghii 1042 XXV,1, 4,1205 | celor cărora li se cere concursul pentru a face actele ce 1043 XV,4, 0,652 | eficient decât pedepsind şi condamnând pe cele rele.~         § 1044 XXIV,9, 0,1153 | ziua în care sentinţa de condamnare devine lucru judecat, nu 1045 XXV,1, 3,1197 | credinţă; de aceea, dacă este condamnat la restituirea lucrului, 1046 VII,0, 2,199 | eparhial, în calitate de conducător, promotor şi apărător al 1047 VII,0, 2,211 | emerit al eparhiei pe care a condus-o şi poate păstra sediul locuinţei 1048 VII,3, 0,305 | un alt colegiu, care sunt conduse de preoţi, rectorul seminarului 1049 XXIV,1, 0,1081 | 1081 - (= 1414) Datorită conexiunii, cauzele conexate între 1050 XVI,2, 0,693 | plante şi din arome, este confecţionat numai de Episcop, rămânând 1051 XIII,0, 0,575 | pentru asociaţii şi pentru confederaţiile lor: ~          pentru 1052 IV,7, 0,143 | Preşedinţii confederaţiilor monahale, Superiorii generali 1053 XVI,4, 0,722 | virtutea funcţiei sau a conferirii din partea Ierarhului locului 1054 X,1, 1,339 | permis se ceară părerea confesorilor sau a părinţilor spirituali.~ 1055 III,2, 0,54 | cu Părinţii Conciliului, confirmate şi promulgate prin ordonanţa 1056 XXIV,1, 0,1083 | Împotriva deciziilor în aceste conflicte nu se loc apelului.~ 1057 XXIV,1, 0,1083 | Can. 1083 - § 1. (1416) Conflictele dintre judecători, referitoare 1058 XXIV,1, 0,1083 | tribunalul de apel al celuilalt, conflictul va fi definit de către tribunalul 1059 VII,1, 2,254 | şi declară copiile lor conforme cu originalul.~ 1060 X,3, 0,379 | prin legătura carităţii cu confraţii oricărei Biserici sui iuris, 1061 XXV,1, 5,1241 | judecătorul îi poate pune se confrunte între ei, evitând, pe cât 1062 XVI,8, 2,871 | conferi facultatea de a consacra o biserică unui alt Episcop; 1063 I,0, 0,13 | credincioşii trebuie să-şi consacre propriile energii, fiecare 1064 XIX,1, 1,919 | grad cu care cineva este consangvin al unuia dintre soţi, are 1065 XVI,7, 3,808 | vreun dubiu părţile ar fi consangvine în vreun grad în linie dreaptă 1066 XVI,7, 3,810 | dreaptă între bărbat şi consangvinele femeii precum şi între femeie 1067 XXV,1, 5,1229 | înşişi, sau soţului lor, sau consangvinilor apropiaţi sau afinilor, 1068 XIX,1, 1,918 | Can. 918 - (cf 108 § 1) Consangvinitatea se socoteşte pe linii şi 1069 XV,4, 0,655 | fie larg deschis; în consecinţă Episcopii eparhiali se vor 1070 VII,0, 3,215 | problemele acţioneze în deplin consens cu acesta.~ 1071 VII,0, 1,185 | ajuns la Patriarh ştirea consensului.~         § 2. Obţinut consensul 1072 VII,1, 2,262 | eparhie, va lua măsuri pentru conservarea, ocrotirea şi sporirea lor, 1073 X,3, 0,373 | clericilor legaţi prin căsătorie, consfinţită de secole prin practica 1074 X,3, 0,369 | 2. dea o consideraţie deosebită direcţiei spirituale 1075 VII,2, 0,285 | potrivit, excluzând orice considerent subiectiv; pentru a face 1076 VII,0, 2,192 | va audia ca ajutoare şi consilieri, le va apăra drepturile 1077 IX,0, 0,322 | Sinoadelor, Mitropoliţilor şi Consiliilor Ierarhilor; de asemenea 1078 IV,2, 0,96 | pietate, cu condiţia fie în consonanţă cu propriul rit.~ 1079 XVI,7, 5,819 | însăşi] căsătoria este un consorţiu permanent între un bărbat 1080 X,1, 2,346 | prin meditarea atentă şi constantă a cuvântului lui Dumnezeu 1081 XXIX,1, 0,1501 | doctrinei canonice comune şi constante.~ 1082 IV,0, 0,59 | primul loc îl deţine Sediul Constantinopolitan, după care cel Alexandrin, 1083 II,0, 0,28 | Antiohiană, Armeană, Caldeeană şi Constantinopolitană.~ 1084 XII,1, 2,497 | pentru ca demiterea fie constatată în mod juridic, şi va înştiinţa 1085 XII,1, 2,453 | Superiorul însuşi trebuie constate, utilizând mijloace potrivite, 1086 XXV,1, 7,1289 | dacă se supun ştiinţei şi conştiinţei judecătorului, judecătorul, 1087 XII,4, 0,572 | carităţii prin respectarea constituţiilor, şi care se apropie de institutele 1088 XXIX,3, 3,1537 | determină ceea ce este esenţial constitutiv instituţiilor sau actelor 1089 XXIII,4, 0,1052 | obligaţia şi care s-ar putea constrânge eficient la mărirea ofertelor.~         § 1090 XVI,6, 2,756 | cf 1026) Nu este permisă constrângerea cuiva, în nici un fel şi 1091 XVI,4, 0,720 | încât, fără vina lor, ar fi constrânşi rămână pentru mult timp 1092 XXIV,2, 1,1089 | poate îşi aleagă ca şi consultanţi doi asesori dintre credincioşii 1093 IV,7, 0,144 | prin comisii oportune şi consultări prealabile, se îngrijeşte 1094 XVIII,0, 5,906 | socială şi toţi cei care îşi consumă puterile fie ca profesori, 1095 XII,1, 2,473 | incumbă îndeletnicirea cu contemplarea realităţilor divine şi dedicarea 1096 XII,1, 2,481 | care se dedică în întregime contemplării celor cereşti şi se separă 1097 X,1, 2,345 | Bisericii, lumina şi sarea lumii contemporane.~ 1098 XV,3, 3,647 | de a le arăta oamenilor contemporani într-un mod acomodat propriilor 1099 XXVI,3, 1,1394 | 1745) Dacă însă parohul contestă motivul invocat şi argumentele 1100 XXVI,1, 1,1372 | nu este supus nici unei contestaţii sau excepţii rezultă cu 1101 XXIX,1, 0,1499 | considerat în text şi în context; dacă acesta a rămas dubios 1102 XXIX,1, 0,1500 | exercitare a drepturilor, sau conţin o excepţie de la lege, sunt 1103 IV,7, 0,145 | Bisericii patriarhale, care conţină normele necesare pentru 1104 XXV,1, 9,1314 | un timp mai lung pentru continuare.~ 1105 XXV,1, 9,1314 | 1633) Apelul trebuie continuat în faţa judecătorului spre 1106 XXV,1, 4,1199 | judecătorul trebuie continue [instanţa], după ce l-a 1107 XV,1, 0,598 | catolică tot ceea ce este conţinut în cuvântul lui Dumnezeu, 1108 XIX,1, 2,929 | teritoriu, iar datoriile contractate pentru întreg teritoriul, 1109 XXIV,10, 2,1171 | stabilite pentru validitatea contractelor care depăşesc administraţia 1110 XII,1, 2,468 | a obţinut ceva, în urma contractului, se poată oricând intenta 1111 XXIX,3, 1,1517 | celui ce în mod legitim contrazice, autoritatea le va face 1112 XXIII,1, 0,1012 | fiecărei persoane; nici o contribuţie, însă, nu poate fi impusă 1113 X,1, 2,346 | ce învaţă treptat se controleze, folosindu-se înţelept de 1114 XXV,2, 0,1350 | privesc substanţa obiectului controversat, şi vor fi semnate de către 1115 XVI,4, 0,735 | individuală în zile şi ore convenabile lor.~         § 2. (cf 986 § 1116 X,1, 0,330 | chiar prin intermediul convenţiilor, poate fi comun unei întregi 1117 XXVII,1, 0,1403 | judecata Ierarhului însuşi converg concomitent toate acestea: 1118 X,1, 2,346 | comportament, modestia în conversaţie, unite cu caritatea.~         § 1119 X,1, 2,349 | slujbelor prin angajarea de conversaţii chiar şi cu oamenii culţi 1120 XVI,4, 0,718 | conduşi de Spiritul Sfânt, se convertesc din inimă la Dumnezeu şi 1121 XVI,4, 0,732 | dispoziţia sa pentru a se converti, confesorul va administra 1122 XVI,7, 8,856 | privat de însăşi partea convertită, este valabilă, ba mai mult, 1123 XVI,7, 8,856 | Ierarhului locului părţii convertite, care trebuie acorde 1124 XV,3, 0,629 | sociale, pentru a urmări o convieţuire frăţească cu ceilalţi.~ 1125 VII,2, 0,293 | catolicilor şi necatolicilor, prin convieţuirea cotidiană şi atenţia sa, 1126 X,2, 0,366 | eparhiei; ~          se convinge el însăşi de aptitudinile 1127 XX,1, 1,949 | locul şi ziua stabilită în convocare, fiind exclus dreptul de 1128 XXV,1, 3,1195 | dificile, însă, părţile vor fi convocate de către judecător, pentru 1129 X,1, 1,340 | pregătiri aduse la zi şi cooperând între ei şi cu îndrumătorii 1130 X,1, 2,346 | virtutea ascultării şi a cooperării fraterne; ~          vor 1131 XVI,6, 2,762 | produs şi toţi cei care au cooperat în mod pozitiv la aceasta; ~          1132 I,0, 0,11 | după starea şi funcţia sa, cooperează la edificarea Corpului lui 1133 XII,2, 0,560 | deja unei eparhii, prin cooptarea lui perpetuă.~ 1134 XII,2, 0,560 | statutelor, poate da membrilor cooptaţi în societate pentru totdeauna 1135 X,1, 1,338 | regulamentul seminarului, va coordona opera celorlalţi conducători 1136 X,1, 0,329 | promovarea vocaţiilor şi coordonarea celor începute.~         § 1137 XV,2, 2,622 | iniţiative catehetice în mod coordonat şi mai eficace şi, pe lângă 1138 VII,2, 0,287 | drepturile şi obligaţiile coordonatorului, care are conducerea activităţii 1139 XXV,1, 5,1227 | a documentului poate fi copiată şi prezentată sub forma 1140 VII,1, 2,254 | mod legitim, şi declară copiile lor conforme cu originalul.~ 1141 XIX,1, 1,915 | după ce a ieşit din vârsta copilăriei, poate dobândească un 1142 XVI,1, 0,686 | se va îngriji ca părinţii copilului ce va fi botezat, precum 1143 XVI,7, 3,801 | 1084 § 1) Impotenţa copulaţiei antecedente şi perpetue, 1144 IV,2, 0,82 | sănătoasă, cultivând pietatea, corectând abuzurile, aprobând şi încurajând 1145 XXV,1, 5,1224 | documentele apar şterse, corectate, interpolate sau cu alte 1146 X,3, 0,385 | temporare unei folosinţe corecte; însă bunurile care le revin 1147 XXII,0, 4,1001 | decretului prin care autorul corectează primul decret sau respinge 1148 XXII,0, 4,1004 | să-l revoce, însă nu să-l corecteze, exceptând cazul în care 1149 XVI,3, 0,703 | alt mod, aceluiaşi rector, corectitudinea sa.~         § 2. Episcopul 1150 X,3, 0,391 | autentic privitor la această corespondenţă.~ 1151 XIX,1, 2,920 | drepturilor şi obligaţiilor, care corespund naturii lor.~ 1152 XXIII,4, 0,1048 | avea grijă ca veniturile corespundă întru totul îndatoririlor 1153 X,1, 1,340 | seminarul major vor avea corespunzătoarele grade academice.~         § 1154 XXVI,3, 1,1390 | permanentă intelectuală sau corporală, care face ca parohul 1155 XIV,0, 0,585 | conducerea Pontifului Roman, prin crainici pregătiţi în mod corespunzător 1156 XV,3, 1,634 | are obligaţia proprie de a crea un ambient al comunităţii 1157 XVI,7, 0,776 | matrimonială, fondată de Creator şi structurată după legile 1158 XV,2, 1,616 | conform cu planul lui Dumnezeu Creatorul, sunt orânduite şi spre 1159 XII,1, 2,534 | introduce în statute, dacă crede de cuviinţă, renunţarea 1160 XXVI,1, 1,1365 | martori pentru a estima credibilitatea părţilor însăşi.~ 1161 XVI,2, 0,697 | Euharistie va fi administrată credinciosului creştin cât mai repede, 1162 XXIV,9, 0,1159 | şi pentru siguranţa unui credit, în cazul în care dreptul 1163 XXIV,9, 0,1159 | oarecare, precum şi asupra creditelor debitorului.~ 1164 XXIV,9, 0,1159 | în cazul în care dreptul creditorului rezultă suficient de bine.~         § 1165 XXVIII,1, 3,1485| judecat, în nici un fel nu creează un drept faţă de partea 1166 X,1, 2,344 | care au nevoie pentru o creştere psihologică sănătoasă, mai 1167 XIV,0, 0,592 | acest fel pentru educaţia creştinească şi progresul cultural, dacă 1168 XV,3, 2,645 | catolice, în care credincioşii creştinii, aleşi şi pregătiţi cu grijă, 1169 VII,0, 2,196 | de credinţă care trebuie crezute şi aplicate în practică, 1170 XXIV,10, 2,1170 | acelaşi timp fie stabilite criteriile de numire şi substituire.~ 1171 XV,4, 0,652 | cu privire la utilizarea critică şi folositoare a aceloraşi 1172 XVI,3, 0,698 | discipolilor Corpul Său, oferit pe Cruce pentru noi, şi Sângele Său, 1173 XVI,3, 0,698 | sacrificiul sângeros al Crucii, fie cu ofranda, fie cu 1174 XXIV,2, 1,1093 | care probe trebuie le culeagă şi în ce fel, dacă eventual 1175 X,1, 2,346 | Liturghie, care fie izvor şi culme atât a întregii vieţi a 1176 VII,2, 0,289 | Liturghii fie centrul şi culmea întregii vieţi a comunităţii 1177 XIX,2, 0,935 | făcut prin înşelăciune sau culpă, este obligat repare 1178 XVI,8, 4,885 | Este permisă venerarea prin cult public numai a acelor servitori 1179 XIV,0, 0,592 | creştinească şi progresul cultural, dacă e necesar.~         § 1180 XVI,7, 1,783 | călugărească, morală, socială şi culturală a fiilor; ~          printr-o 1181 XV,3, 1,634 | revine urmărirea scopurilor culturale şi formarea umană şi socială 1182 XV,1, 0,603 | libertate şi diversitatea culturilor.~ 1183 XXVIII,1, 1,1469| asemenea, Ierarhul va mai cumpăni, în scopul evitării judecăţilor 1184 XV,4, 0,665 | spirituale lor sau altora prin cumpărarea, vânzarea, citirea sau comunicarea 1185 XXIV,8, 0,1146 | avocatului le este interzis cumpere un litigiu sau trateze 1186 XXV,1, 9,1320 | nici măcar sub formă de cumul util; de aceea contestarea 1187 IV,4, 0,114 | aceleaşi persoane, nu se vor cumula funcţiile celor două curii 1188 XII,1, 2,516 | funcţia de Superior, poate fi cumulată cu aceasta, dacă necesitatea 1189 XXVII,1, 0,1409 | comis mai multe delicte şi cumulul de pedepse se prevede 1190 XV,3, 1,634 | mântuirii, astfel încât cunoştinţele pe care elevii le dobândesc 1191 XXV,1, 5,1244 | căuta ştie şi izvoarele cunoştinţelor sale şi în care timp determinat 1192 XXV,1, 9,1304 | este viciată de nulitate curabilă doar dacă: ~          1193 XXVI,3, 1,1390 | prevede nu va înceta curând; ~          o gravă neglijenţă 1194 XXIV,3, 0,1106 | din motivul tutelei sau curatelei, sau al unei obişnuinţe 1195 XVI,8, 2,872 | biserici fie menţinută acea curăţenie decentă care se cuvine casei 1196 XXIV,7, 0,1136 | acţioneze şi răspundă prin curatorii lor.~ 1197 IV,4, 0,114 | pe lângă Sediul său, o curie patriarhală, distinctă de 1198 IV,4, 0,114 | cumula funcţiile celor două curii Patriarhale.~ 1199 X,1, 0,330 | predată şi pentru organizarea cursurilor şi a examenelor.~ 1200 XVI,7, 6,841 | botezaţilor soţul, în ziua cutare, a celebrat căsătoria în 1201 XV,4, 0,654 | pentru orice alte scrieri sau cuvântări reproduse prin orice fel 1202 X,3, 0,392 | dreptul la un concediu anual cuvenit, a cărui durată va fi determinată 1203 XXIV,3, 0,1116 | şi de aceea drepturile cuvenite pârâtului nu vor fi garantate 1204 XXIX,1, 0,1498 | dacă clarifică doar unele cuvinte certe în sine, are efect 1205 III,1, 0,43 | Bisericii din Roma, în care dăinuie sarcina dată de Domnul doar 1206 XXIX,3, 1,1517 | sunt eventual potrivnice, dându-le posibilitatea de a răspunde, 1207 X,1, 2,346 | Păstorul, fie dornici să-şi dăruiască propria viaţa pentru ca 1208 XVI,7, 5,817 | alianţă irevocabilă, se dăruiesc şi se acceptă reciproc în 1209 XI,0, 0,409 | în mod conştiincios, cu dăruire şi cu grijă.~         § 1210 XVI,2, 0,692 | încât, însemnaţi cu sigiliul darului Spiritului Sfânt, fie 1211 XVI,3, 0,706 | Can. 706 - (924) Darurile sacre, care sunt oferite 1212 XXV,1, 1,1187 | fie semnată şi datată cu ziua, luna şi anul de 1213 XXVI,3, 1,1389 | vina sa gravă, a devenit dăunător sau cel puţin ineficace, 1214 XI,0, 0,405 | diversitatea riturilor nu dăuneze binelui comun al societăţii 1215 XXVI,3, 1,1393 | parohul a primit cea de-a doua invitaţie însă nu a 1216 XV,2, 0,607 | sprijini pe sfânta tradiţie; dealtfel celebrarea cuvântului lui 1217 IV,7, 0,143 | bisericeşti şi de asemenea decanii facultăţilor de teologie 1218 VII,1, 2,259 | materie de morală acuzaţilor decedaţi sau care s-au concluzionat 1219 VII,2, 0,296 | botezaţilor, al căsătoriilor, al decedaţilor şi alte registre, conform 1220 VII,1, 2,259 | concluzionat în urmă cu un deceniu, păstrând un scurt rezumat 1221 XVI,8, 2,872 | menţinută acea curăţenie decentă care se cuvine casei lui 1222 XXVIII,1, 1,1469| consideră trebuie decidă altfel.~         § 3. Înainte 1223 XXIV,4, 0,1118 | aduse ca argumente şi chiar declarate din oficiu de către judecător, 1224 II,1, 0,36 | are valoare din momentul declaraţiei făcute în faţa Ierarhului 1225 VII,1, 1,242 | sui iuris textul legilor, declaraţiilor şi decretelor care au fost 1226 XXVIII,1, 2,1472| 1721) Dacă Ierarhul a decretat înceapă judecata penală, 1227 XXV,1, 0,1327 | care s-a vorbit mai sus nu decurg atâta timp cât partea lezată 1228 XII,1, 2,473 | contemplarea realităţilor divine şi dedicarea cu sârguinţă la alte exerciţii 1229 XVI,8, 2,871 | Can. 871 - § 1. Vor fi dedicate prin consacrare bisericile 1230 XXIII,1, 0,1018 | profane, dacă nu şi-au pierdut dedicaţia sau binecuvântarea; dacă, 1231 XXV,1, 5,1212 | aprecia ceea ce poate fi dedus din aceasta pentru proba 1232 XXV,1, 5,1258 | Judecătorul, ţinând seama de cele deduse eventual de părţi, va defini 1233 XXVII,1, 0,1427 | publică se dea loc unei defăimări mai mari a vinovatului decât 1234 XXVI,3, 2,1399 | raţiunile favorabile şi defavorabile transferului; dacă apoi 1235 XXV,1, 5,1224 | interpolate sau cu alte defecte, judecătorul este cel care 1236 XXVI,1, 1,1373 | certe, fie viciile, fie defectele dispensei, trebuie facă 1237 XXVI,1, 1,1372 | impediment dărâmător sau al defectului formei celebrării căsătoriei 1238 XXII,0, 4,1006 | cazul în care chestiunea se deferă Scaunului Apostolic; împotriva 1239 XVI,7, 1,788 | unui impediment, parohul va deferi problema Ierarhului locului.~ 1240 XXVI,1, 2,1378 | Episcopului eparhial, cauza fie deferită de la început forului civil.~ 1241 XVI,6, 2,768 | 1, n. 4 sau celelalte deferite forului judecătoresc, însă 1242 XXVIII,1, 2,1480| lună, socotită din ziua definirii cauzei penale.~ 1243 XVI,8, 2,874 | 3. (= 1242) Defuncţii nu vor fi înmormântaţi în 1244 XVI,8, 2,879 | face adnotarea în registrul defuncţilor, conform normei dreptului 1245 XXIV,8, 0,1146 | procuratorii şi avocaţii care, dejucând legea, sustrag cauze tribunalelor 1246 XII,1, 2,535 | cel care, chiar dacă prin delegare, a primit profesiunea, se 1247 XXI,0, 4,983 | incumbă îndatorirea de a proba delegaţia.~         § 2. (= 133 § 1248 XXIX,3, 0,1510 | însuşi, fie în virtutea unei delegaţii legitime.~         § 2. 1249 XXIV,1, 0,1063 | Exarhilor şi ale delegaţilor Patriarhului, care nu sunt 1250 VI,1, 0,157 | mitropolitană sui iuris, sau să-şi delege cuiva puterea pentru totalitatea 1251 XXV,1, 8,1292 | judecătorii se vor aduna pentru a delibera şi, exceptând cazul în care 1252 XXVIII,1, 2,1475| consimţământul Ierarhului din a cărui deliberare s-a promovat judecata.~         § 1253 XVI,8, 5,889 | Votul, adică promisiunea deliberată şi liberă făcută lui Dumnezeu 1254 XVI,6, 2,768 | fi prezentat şi numărul delictelor.~         § 3. (§ 3) Dispensarea 1255 XXVII,2, 0,1446 | va fi sancţionat ca un delicvent, cu pedeapsa corespunzătoare.~ 1256 XXVII,1, 0,1401 | delict, astfel încât nici delicvenţii nu fie împinşi spre pragul 1257 XII,1, 3,547 | voturilor temporare, a devenit dement, chiar dacă nu poate emite 1258 XIII,0, 0,581 | într-o asociaţie nu va fi demisă decât dintr-o cauză justă, 1259 XVI,7, 8,859 | suficient necesităţile celor demişi, după normele dreptăţii, 1260 XVI,7, 8,859 | o reţină pe una din ele, demiţându-le pe celelalte; acelaşi lucru 1261 XII,1, 2,445 | îi recunosc într-adevăr demni şi potriviţi în funcţia 1262 X,3, 0,388 | şi de însemnele legate de demnităţile conferite, în afara locurilor 1263 XXV,1, 1,1187 | care fapte şi probe pentru demonstrarea celor afirmate; ~          1264 XXV,1, 6,1275 | de la judecată, care nu a demonstrat o piedică justă, este obligată 1265 XXV,1, 5,1236 | martor fie exclus, dacă se demonstrează un motiv just, înainte ca 1266 XVI,4, 0,731 | şi-a retras în mod formal denunţarea falsă şi este dispus 1267 XXV,1, 9,1302 | cererea de nulitate, nu a fost denunţată judecătorului înaintea sentinţei, 1268 XII,4, 0,571 | însă, se vor strădui deosebească noile daruri ale vieţii 1269 XV,4, 0,664 | aleşi cenzori cei care se deosebesc prin ştiinţă, doctrină dreaptă, 1270 X,1, 2,346 | pentru vocaţia lor, precum deosebirea spiritelor, castitatea, 1271 XV,3, 2,641 | formeze oameni cu adevărat deosebiţi în doctrină, pregătiţi să-şi 1272 XXV,1, 5,1245 | nu sugerează răspunsul, departe de orice ofensă şi aparţinătoare 1273 VII,1, 1,238 | încât numărul laicilor nu depăşească a treia parte a membrilor 1274 XV,3, 0,627 | puterile lor proprii sunt depăşite pentru a da fiilor o educaţie 1275 VI,2, 0,175 | Can. 175 - Aceste Biserici depind imediat de Scaunul Apostolic; 1276 XXIV,5, 0,1128 | judecătorul poate se deplaseze şi în afara teritoriului 1277 IV,2, 0,92 | laudele divine, în semn al deplinei comuniuni cu el, după prescrierile 1278 XV,1, 0,598 | tradiţie, adică unicului depozit de credinţă încredinţat 1279 XXIII,4, 0,1049 | loc sigur în care fie depozitaţi banii şi bunurile mobile 1280 XXVI,1, 3,1383 | a decesului soţului din depoziţiile martorilor, din faimă sau 1281 XVI,0, 0,669 | Biserica universală şi aparţin depozitului divin, numai autorităţii 1282 XXV,1, 5,1258 | îndeplinită examinarea şi depusă relatarea.~ 1283 II,2, 0,39 | străluceşte tradiţia care derivă de la Apostoli, prin intermediul 1284 XXIX,3, 0,1515 | adăugat în mod expres o clauză derogatorie.~ 1285 XII,1, 2,471 | sfinţenia vieţii şi să-şi desăvârşească înzestrările naturale prin 1286 XVI,4, 0,734 | Confesorului i se interzice cu desăvârşite folosească ştiinţa dobândită 1287 XVI,7, 3,808 | între toţi ascendenţii şi descendenţii.~         § 2. În linie 1288 IV,1, 0,72 | cincisprezece zile de la deschiderea Sinodului Episcopilor Bisericii 1289 XVI,7, 2,797 | 1. (1080 § 1) Dacă se descoperă un impediment atunci când 1290 XXV,1, 5,1211 | întotdeauna părţile pentru a descoperi mai bine adevărul, ba chiar 1291 XV,1, 0,602 | ştiinţelor sacre, ci şi descoperirile celorlalte ştiinţe, pentru 1292 XXV,1, 0,1326 | ulterior au fost descoperite documente care dovedesc 1293 XX,1, 1,955 | acţiunile alegerii vor fi descrise cu grijă de către cel care 1294 XII,1, 1,420 | ordinului sau congregaţiei îi desemnează la sarcina de vizitator, 1295 X,1, 2,352 | pregătiţi ia parte la deservirea sufletelor oriunde pe pământ; 1296 XVI,7, 8 | separarea soţilor~ Despre desfacerea legăturii~ 1297 XXV,1, 5,1258 | care expertul trebuie să-şi desfăşoare opera.~         § 2. Expertului 1298 XXIV,2, 2,1100 | aceeaşi cauză, îşi poate desfăşura funcţia de promotor al dreptăţii 1299 VII,0, 1,186 | scrisă privind scrutinul desfăşurat şi o vor semna împreună 1300 XIX,1, 2,926 | autorităţi care în caz de desfiinţare are competenţa dispună 1301 XIX,1, 2,922 | este executorul în cazul desfiinţării persoanei juridice, a despărţirii 1302 XIX,1, 2,927 | permanentă; totuşi, aceasta se desfiinţează dacă este suprimată de autoritatea 1303 XII,1, 2,503 | faţă de membrul care se desparte de aceasta.~Art. III~Despre 1304 XIX,1, 2,922 | desfiinţării persoanei juridice, a despărţirii în mai multe persoane juridice 1305 XXVII,1, 0,1429 | competent, sau de o casă destinată penitenţei sau îndreptării 1306 IV,2, 0,81 | eparhiali şi celorlalţi [destinatari] de către Patriarh, exceptând 1307 VII,2, 0,291 | prin care fie prevăzută destinaţia acestor ofrande precum şi 1308 XVI,8, 2,870 | construi nici un edificiu cu destinaţie de biserică fără consimţământul 1309 XII,1, 2,508 | 3. Stabilirea [destinaţiei] bunurilor provinciei desfiinţate, 1310 XVI,8, 3,881 | zilei Domnului, sau cuvenita destindere a minţii şi a corpului.~ 1311 XXIX,3, 3,1536 | 90 § 1) Dispensa, adică destinderea unei legi pur bisericeşti 1312 X,3, 0,385 | discernământ spiritual, destineze bunurile temporare unei 1313 VII,0, 4,219 | renunţarea, transferarea şi prin destituirea Episcopului eparhial.~ 1314 XXIV,8, 0,1146 | chiar, dacă este recidivist, destituit de către autoritatea căreia 1315 XXV,1, 7,1285 | exemplarelor şi la celelalte detalii de acest fel, se vor respecta 1316 XIV,0, 0,587 | organiza catehumenatul, determinând ce au de prestat catehumenii 1317 XX,1, 1,954 | secret, sigur, absolut, determinant; orice obicei contrar este 1318 III,2, 0,52 | supremă este competentă în determinarea rolului lor în Conciliu.~ 1319 XVI,7, 6,830 | acordată în mod expres unor determinaţi sacerdoţi şi, mai mult, 1320 XII,1, 2,448 | viaţa monastică şi nu deţină vreun impediment stabilit 1321 XXIX,3, 3,1531 | această putere.~         § 2. Deţinerea centenară sau imemorabilă 1322 XXIV,9, 0,1158 | dreptul asupra unui lucru deţinut de altcineva şi dauna 1323 IV,2, 0,78 | Can. 78 - § 1. Puterea deţinută de Patriarh, după norma 1324 XXVI,3, 1,1390 | acţionare care aduce un grav detriment sau perturbare comuniunii 1325 VII,2, 0,289 | primirea frecventă şi cu devotament a sacramentelor şi prin 1326 X,3, 0,369 | liturgice şi mai ales în devotamentul faţă de taina Euharistiei; 1327 XV,4, 0,656 | Cărţile de rugăciuni sau de devoţiuni destinate uzului public 1328 IV,0, 0,60 | dacă au fost promovaţi mai devreme.~         § 2. Patriarhul, 1329 VII,0, 4,225 | obiceiul contrar fiind dezaprobat.~         § 2. Dacă economul 1330 XXIV,6, 0,1129 | sui iuris, în timp ce se dezbat cauze în faţa tribunalului, 1331 XXV,2, 0,1354 | Exceptând cazul în care din dezbatere nu apare necesitatea unei 1332 XXV,1, 7,1288 | redacta imediat în scris dezbaterile şi concluziile.~ 1333 XXV,1, 8,1294 | definească controversa dezbătută în faţa tribunalului, după 1334 XVI,5, 0,737 | speranţa răsplăţii veşnice şi dezlegaţi de păcate, devin dispuşi 1335 XIX,1, 2,929 | juridice, fie partea dezmembrată este înfiinţată ca persoană 1336 XVI,6, 3,771 | creştini au obligaţia de a dezvălui impedimentele, dacă au cunoştinţă 1337 XVI,4, 0,734 | exclus orice pericol de dezvăluire.~         § 2. (= 984 § 1338 VI,1, 0,169 | oportun pentru promovarea dezvoltării credinţei, pentru favorizarea 1339 VII,0, 2,195 | maxim vocaţiile sacerdotale, diaconale, monahale şi ale celorlalţi 1340 X,1, 2,354 | sui iuris referitoare la diaconia liturgică, a cuvântului 1341 XVI,3, 0,709 | Biserici sui iuris, chiar şi diaconul.~         § 2. Sinodul Episcopilor 1342 III,1, 0,48 | altfel din natura lucrurilor, Dicasterele şi celelalte instituţii 1343 XXVI,2, 0,1386 | 2. (cf 1710) Dacă Dicasterul trimite cauza unui tribunal, 1344 XXVI,2, 0,1386 | hirotoniri trebuie trimisă Dicasterului competent al Curiei Romane, 1345 II,0, 0,28 | spiritual şi disciplinar, diferenţiat prin cultura şi împrejurările 1346 XVI,3, 0,701 | între Episcopi şi preoţi ai diferitor Biserici sui iuris poate 1347 XXIX,3, 3,1538 | 2. Dacă este dificil accesul la autoritatea căreia 1348 XXV,2, 0,1354 | cincia zi utilă, datorită dificultăţilor lucrului sau vreunui alt 1349 XV,4, 0,654 | invenţii tehnice şi destinate difuzării în public.~ 1350 X,1, 2,350 | trebuie va fi una dintre dimensiunile necesare oricărei discipline 1351 XXV,1, 1,1334 | în parte, [au dreptul] la diminuarea cheltuielilor.~ 1352 XXV,1, 6,1273 | judecata nu se prelungească dinadins, prin întârzieri prea lungi, 1353 XXV,1, 5,1263 | lucru oarecare, va hotărî dinainte aceasta printr-un decret 1354 XII,1, 2,488 | confederaţii sau face parte dintr-una diferită, va respecta prescrierile 1355 XVI,4, 0,728 | (= 1388) violarea directă a sigiliului sacramental; ~          1356 X,1, 1,339 | seminariştii pot cere în mod liber direcţia spirituală oricărui alt 1357 X,1, 2,344 | 2. Ajutaţi de o direcţie spirituală potrivită, seminariştii 1358 XV,2, 2,617 | maturare şi fie format discipolul lui Hristos, printr-o cunoaştere 1359 XX,2, 3,975 | conferă cuiva după prudenta discreţie a autorităţii competente, 1360 XXVI,3, 1,1391 | îndepărtare, Episcopul eparhial va discuta situaţia cu doi parohi aleşi 1361 XXVIII,1, 2,1479| cf 1667) După încheierea discuţiei tribunalul va da sentinţa.~         § 1362 XXV,1, 8,1292 | 4. În cadrul acestei discuţii însă, se permite fiecăruia 1363 XXIV,3, 0,1113 | ocazie la naşterea unor disensiuni, sau scandaluri sau altfel 1364 XVI,7, 8,864 | 2) În toate cazurile, dispărând motivul separării, se va 1365 XXIX,3, 3,1537 | 86) Nu sunt supuse dispensării legile, ori de câte ori 1366 XXIX,3, 3,1535 | o înştiinţeze.~ Despre dispense~ 1367 XXIX,3, 3,1536 | gravitatea legii de la care se dispensează; altfel dispensa este ilicită, 1368 XII,1, 1,414 | (595 § 2) dispenseze de la aceleaşi tipice sau 1369 XXVII,1, 0,1401 | fie împinşi spre pragul disperării, dar nici frânele nu 1370 XVI,3, 0,707 | sui iuris, dacă nu sunt disponibile veşmintele liturgice şi 1371 VII,1, 2,254 | documentele cu privire la decrete, dispoziţii, obligaţii sau altele care 1372 XXV,2, 0,1356 | procedura, se vor respecta dispoziţiile canoanelor referitoare la 1373 XXV,1, 8,1299 | materială în transcrierea dispozitivului sentinţei sau a expunerii 1374 XXVII,2, 0,1448 | sau stârneşte la ură şi dispreţ, va fi pedepsit cu pedeapsa 1375 XXVII,1, 0,1401 | la relaxarea vieţii şi la dispreţul legii.~ 1376 XII,1, 2,508 | generale, dacă statutele nu dispun altfel sau, dacă e vorba 1377 XXIII,0, 4,1008 | este administratorul şi dispunătorul suprem al tuturor bunurilor 1378 XII,1, 2,507 | căruia îi este rezervată dispunerea bunurilor ordinului desfiinţat, 1379 XXV,1, 7,1285 | părţilor, consideră suficientă disputarea în şedinţa tribunalului.~         § 1380 X,3, 0,389 | vor strădui evite orice dispute; dacă totuşi se iveşte între 1381 XXV,1, 5,1239 | audiaţi cei care, din cauza distanţei, bolii sau a altei piedici, 1382 VII,1, 5,277 | cauză, va numi un preot distins prin doctrină şi activitate 1383 XVI,8, 4,887 | imaginile preţioase, adică distinse prin vechime sau prin artă, 1384 VII,0, 1,182 | alţi credincioşi creştini distinşi prin înţelepciune şi viaţă 1385 XVI,3, 0,709 | credincioşi creştini pot distribui Divina Euharistie.~ 1386 XVI,3, 0,713 | Divina Euharistie va fi distribuită în timpul celebrării Divinei 1387 VII,0, 2,203 | în toată eparhia sau în districtele ei particulare.~         § 1388 VII,1, 2,259 | 2. În fiecare an se vor distruge actele procedurilor folosite 1389 XXIX,3, 3,1532 | este real sau local, prin distrugerea absolută a lucrului sau 1390 XXVII,2, 0,1455 | sau cel ce a modificat, a distrus sau a ascuns un document 1391 XXV,1, 5,1259 | vor nota cu grijă opiniile divergente, dacă au fost.~         § 1392 XV,1, 0,604 | catolicitatea Bisericii, printr-o diversitate legitimă.~ 1393 IV,2, 0,85 | circumscrie diferit, uni, diviza, suprima provincii şi eparhii, 1394 VII,1, 3,269 | căruia îi revine grija de divulga ceea ce s-a făcut în însuşi 1395 XXVII,1, 0,1422 | grijă ca nu cumva se divulge cererea pentru iertarea 1396 III,2, 0,53 | dispune continuarea sau dizolvarea lui.~ 1397 XXIII,2, 0,1028 | se îngrijească astfel ca dobânda care trebuie plătită după 1398 XXIII,1, 0,1020 | persoană juridică, a cărei dobândire nu este confirmată încă 1399 XII,1, 1,410 | se dedică în totalitate dobândirii perfecţiunii carităţii perfecte 1400 XVI,4, 0,734 | desăvârşite folosească ştiinţa dobândită în confesiune spre împovărarea 1401 XV,3, 3,650 | administrarea, numirea docenţilor sau încetarea funcţiei lor, 1402 X,1, 1,340 | sfinţilor Părinţi şi ale Doctorilor elogiaţi de Biserică, mai 1403 XV,1, 0,606 | contribuie la progresul doctrinar.~         § 2. În cercetarea 1404 XI,0, 0,404 | putea trăi conform aceleiaşi doctrine, ci chiar o poată expune 1405 XV,2, 2,621 | materiale ajutătoare şi documentaţii şi de asemenea fie încurajate 1406 XIV,0, 0,587 | va fi o pură expunere a dogmelor şi a preceptelor, ci o formare 1407 VII,1, 3,271 | cel puţin şase şi cel mult doisprezece; dacă din orice motiv în 1408 XXVII,1, 0,1401 | celor care au greşit, îi vor dojeni, le va reproşa, îi va ruga 1409 I,0, 0,15 | spirituale, precum şi propriile doleanţe.~         § 3. În temeiul 1410 XXIII,4, 0,1054 | credincioşilor creştini care au donat sau lăsat bunurile lor pentru 1411 XXIII,2, 0,1029 | bunurilor bisericeşti nu va face donaţii din bunurile mobile care 1412 XXIII,2, 0,1028 | fost impuse de fondator sau donator, sau de către autoritatea 1413 XXIII,4, 0,1046 | îndatoririle anexate; dacă, însă, donatorul se opune în mod expres şi 1414 XXIII,4, 0,1044 | credincioşilor creştini care donează sau lasă, fie prin acte 1415 XVIII,0, 5,902 | Domnului pentru această dorită unitate deplină a Bisericii, 1416 X,1, 2,346 | Hristos Păstorul, fie dornici să-şi dăruiască propria 1417 XXIII,4, 0,1049 | mobile atribuite nominal în dotare, în scopul păstrării aceloraşi 1418 XXVI,1, 1,1372 | vorbeşte în can. 784 pentru dovedirea stării sale libere.~ 1419 XXV,1, 5,1217 | părţilor pot avea o valoare doveditoare care, împreună cu celelalte 1420 XXV,1, 6,1276 | anulator pentru a-şi prezenta dovezile dacă cauza a ajuns la faza 1421 IV,2, 0,88 | cuvenită şi îi va primi cu dragoste frăţească.~         § 2. 1422 XXVI,3, 2,1397 | sfătui accepte în numele dragostei faţă de Dumnezeu şi de suflete.~ 1423 XXIX,1, 0,1498 | extinde sau explică o lege dubioasă, nu este retroactivă.~         § 1424 XXIX,1, 0,1499 | context; dacă acesta a rămas dubios şi neclar, [trebuie înţeles] 1425 XXI,0, 4,986 | faţă de străinii care îşi duc în prezent traiul în teritoriu, 1426 XII,4, 0,572 | apostolic propriu societăţii şi, ducând o viaţă fraternă în comun, 1427 VII,1, 2,259 | arhiva curiei eparhiale un dulap închis în întregime şi încuiat, 1428 XXIX,3, 0,1516 | prin particulele: si, nisi, dummodo, sau prin intermediul unei 1429 XVI,4, 0,718 | la Dumnezeu şi mişcaţi de durere pentru păcate fac propunerea 1430 XV,2, 2,617 | prin care credinţa fie dusă la maturare şi fie format 1431 VII,1, 5,278 | nu se piardă sau fie duse registre, documente sau 1432 XXIV,3, 0,1106 | intime de viaţă, sau al unei duşmănii mari, sau al unui profit 1433 XXIII,4, 0,1054 | fondatorului, poate micşora în mod echitabil acele îndatoriri, rămânând 1434 XXIV,3, 0,1103 | de comun acord o soluţie echitabilă a controversei şi le 1435 XII,2, 0,554 | efectele canonice, sunt echivalaţi cu călugării, dacă nu se 1436 VII,1, 2,263 | Biserici sui iuris un alt mod echivalent, rămânând neschimbat întotdeauna [ 1437 X,1, 2,348 | misterul lui Hristos şi în economia mântuirii şi nu vor fi concluzionate 1438 X,1, 2,350 | capitolele principale ale economiei mântuirii, precum şi temele 1439 XII,1, 2,516 | nimic despre desemnarea economilor, aceştia vor fi numiţi de 1440 X,1, 2,350 | va fi deplin realizată, ecumenismul trebuie va fi una dintre 1441 VII,2, 0,283 | anumite grupuri de persoane, edificii şi locuri care sunt pe teritoriul 1442 VII,3, 0,309 | înfrumuseţării obiectelor sacre şi a edificiilor sacre şi prevadă ca nimic 1443 XXIX,1, 0,1489 | Apostolic sunt promulgate prin editarea lor în gazeta oficială Acta 1444 XXIV,0, 0,1056 | tribunalele vor urma normele editate de acelaşi Dicaster.~ 1445 XV,4, 0,657 | rezulte despre concordanţa cu ediţia aprobată dintr-un atestat 1446 XV,4, 0,663 | 2. Dacă este vorba de ediţiile Sfintei Scripturi sau a 1447 XV,3, 0,627 | 627 - § 1. (cf 793) Grija educării fiilor revine în primul 1448 XVI,1, 0,681 | întemeiată acesta va fi educat în credinţa Bisericii catolice, 1449 XV,3, 0,627 | asemenea, aleagă mijloacele educative necesare sau utile.~         § 1450 X,1, 0,329 | părinţii, învăţătorii şi alţi educatori primari ai vieţii creştineşti, 1451 XV,3, 0,629 | Can. 629 - (cf 795) Toţi educatorii se vor îngriji tindă 1452 XV,3, 0,627 | dragostea reciprocă, să-şi educe fiii mai ales în evlavia 1453 XVI,7, 7,848 | asemenea, retroactivitatea efectelor canonice.~         § 2. 1454 XIX,1, 2,929 | autoritatea căreia îi revine efectuarea împărţirii, fiind stabilite 1455 XII,1, 3,547 | institutului sau din cauza muncii efectuate în institut.~         § 1456 VII,0, 2,208 | Episcopi eparhiali trebuie efectueze vizita la Roma, la fiecare 1457 XV,1, 0,603 | comunica, printr-o singulară eficacitate, sensul credinţei, recunoscând 1458 XXV,1, 8,1291 | prescrierile legii referitoare la eficacitatea unor probe.~         § 4. 1459 XXII,0, 4,998 | eventual şi medierea sau efortul unor oameni importanţi, 1460 X,1, 2,347 | timpurilor lor şi cercetând eforturile şi realizările inteligenţei 1461 IV,0, 0,59 | urmează unii altora, sunt egali în demnitatea patriarhală, 1462 I,0, 0,11 | Hristos, subzistă o adevărată egalitate în demnitate şi activitate; 1463 X,1, 0,330 | Ierarhilor este cel care va elabora un plan pentru formarea 1464 XXV,2, 0,1346 | răspunde, astfel încât din elementele aduse de fiecare dintre 1465 XIX,2, 0,931 | normei dreptului, în privinţa elementelor exterioare, se presupune 1466 VII,2, 0,296 | 3. Certificatele eliberate, privitoare la starea canonică 1467 XXV,1, 5,1217 | public nu este în cauză, le eliberează pe celelalte de îndatorirea 1468 VII,0, 1,183 | fost ales, paritatea se elimină în favoarea celui care este 1469 XIII,0, 0,573 | asociaţii, chiar dacă sunt elogiate sau recomandate de către 1470 X,1, 1,340 | Părinţi şi ale Doctorilor elogiaţi de Biserică, mai ales de 1471 XV,3, 1,639 | iniţiativele, trebuie fie eminenţi prin doctrină şi exemplari 1472 XII,1, 2,470 | Can. 470 - Documentul de emitere a profesiunii perpetue, 1473 XXIX,3, 1 | Art. I~Despre procedura emiterii decretelor extrajudiciare~ 1474 I,0, 0,13 | să-şi consacre propriile energii, fiecare după starea sa, 1475 XV,1, 0,599 | fie Colegiul Episcopilor o enunţă în materie de credinţă şi 1476 XV,1, 0,604 | astfel încât între variatele enunţări ale doctrinei, în diferitele 1477 III,1, 0,44 | acceptării; dacă însă caracterul episcopal îi lipseşte, va fi imediat 1478 XXVII,2, 0,1436 | normal, va fi pedepsit ca eretic sau ca apostat cu excomunicarea 1479 XVI,6, 2,762 | delictul apostaziei, al ereziei sau al schismei; ~          1480 XXIV,10, 2,1183 | precum şi de corectarea unei erori materiale ale sentinţei, 1481 XVI,0, 0,671 | condiţia se evite pericolul erorii şi al indiferentismului, 1482 XV,4, 0,661 | înseamnă opera este imună de erorile privind credinţa catolică 1483 X,1, 2,347 | ştiinţele sacre astfel încât, erudiţi cu o mai plină inteligenţă 1484 XVI,7, 5,824 | căsătoriei sau vreo proprietate esenţială, celebrează invalid căsătoria.~ 1485 XXV,1, 5,1253 | 1572) Judecătorul, în estimarea mărturiilor, după ce a cerut 1486 XXV,1, 5,1252 | rambursate, în baza unei estimări echitabile făcute de judecător, 1487 XXV,1, 5,1235 | părţilor; dacă însă, conform estimării prudente a judecătorului, 1488 XXV,1, 5,1223 | avea putere probatoare, de estimat de către judecător împreună 1489 XXV,1, 8,1291 | judecătorul trebuie estimeze probele după conştiinţa 1490 X,3, 0,368 | eficiente ale lui Hristos, eternul Sacerdot, în serviciul poporului 1491 XVI,3, 0,707 | la respectarea ajunului euharistic, la veşmintele liturgice, 1492 XXV,1, 5,1218 | Judecătorul este cel care va evalua cu privire la confesiunea 1493 XXIII,3, 0,1040 | înstrăinare va decide, după o evaluare matură, dacă trebuie şi 1494 XXIX,3, 1,1520 | cauză justă, ce trebuie evaluată de către autorului decretului, 1495 XXV,1, 5,1217 | elemente ale cauzei, vor fi evaluate de către judecător, însă 1496 VII,0, 0,177 | în Sfântul Spirit, prin Evanghelie şi Euharistie, constituie 1497 X,1, 2,352 | apostolatului ecumenic şi al evanghelizării.~ 1498 XIV,0, 0,589 | cultura popoarelor ce trebuie evanghelizate.~ 1499 X,1, 2,352 | administrarea parohiei, în dialogul evanghelizator cu necredincioşii sau necreştinii 1500 XXVI,1, 1,1371 | nulitate a căsătoriei şi eventualele interdicţii stabilite 1501 IV,2, 0,88 | va îngriji de împăcarea eventualelor controverse iscate între


1004-858 | 859-comis | comit-event | evide-intre | intro-posed | poses-sexua | sfatu-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License