Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

CCEO

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1004-858 | 859-comis | comit-event | evide-intre | intro-posed | poses-sexua | sfatu-zvonu

                                 bold = Main text
   Titlul,Capitolul, Art., Can.                grey = Comment text
3010 XXVI,3, 2,1397 | acest transfer şi îl va sfătui accepte în numele dragostei 3011 XII,1, 2,506 | Patriarhului, după ce s-a sfătuit cu cei interesaţi şi cu 3012 XI,0, 0,408 | bisericeşti ca experţi sau sfătuitori, fie individual, fie ca 3013 XXVI,3, 2,1398 | intenţionează se supună sfatului şi rugăminţii Episcopului 3014 XII,2, 0,554 | membrii se angajează la sfaturile evanghelice cu o oarecare 3015 XVI,8, 4,888 | Nu este permisă vinderea sfintelor relicve.~         § 2. (= 3016 XVI,0, 0,667 | Domnul nostru Isus Hristos îi sfinţeşte pe oameni în virtutea Spiritului 3017 I,0, 0,13 | Bisericii şi continua ei sfinţire.~ 3018 XVI,8, 4,884 | 1186) Pentru cultivarea sfinţirii poporului lui Dumnezeu, 3019 XVI,8, 1,867 | al sacramentelor şi sunt sfinţite diferitele împrejurări ale 3020 XII,1, 2,537 | scaunul eparhial este vacant şi-l conduce cineva care nu este 3021 VII,1, 2,259 | poată fi înlăturat din loc [sic!], şi în care vor fi păstrate 3022 XXV,1, 9,1310 | Pontifului Roman însuşi sau a Signaturii Apostolice; ~          3023 XXX,1, 0,1542 | creştini; ~          limitele sigure şi neîndoielnice ale circumscripţiilor 3024 VII,0, 2,197 | în caritate, umilinţă şi simplitate a vieţii, se va angaja prin 3025 X,3, 0,385 | clericii se vor strădui, prin simplitatea vieţii, fie mărturisitori, 3026 XXIV,10, 2,1176 | acesta însă trebuie fie simplu şi termenii trebuie fie 3027 XXVI,1, 1,1373 | 2. Partea care se simte lezată are dreptul integral 3028 XVI,5, 0,740 | bolnavi, care şi-au pierdut simţurile sau uzul raţiunii, se presupune 3029 XXVII,2, 0,1443 | 1443 - (cf 1379) Cel care a simulat celebrarea Divinei Liturghii 3030 XVI,4, 0,720 | 960 § 2) Dezlegarea simultană a mai multor penitenţi, 3031 XXIV,9, 0,1155 | judecată mai multe acţiuni simultane, care însă nu sunt contrare 3032 X,1, 2,346 | Hristos, dintre care sunt sinceritatea sufletească, grija continuă 3033 XVI,3, 0,701 | celebrant, înlăturând orice sincretism liturgic şi, preferabil, 3034 X,3, 0,384 | conducerea asociaţiilor sindicale, decât dacă, după judecata 3035 XV,1, 0,603 | exprima şi comunica, printr-o singulară eficacitate, sensul credinţei, 3036 XVIII,0, 5,908 | coopera cu alţi creştini, nu singuri ci împreună, cum sunt: operele 3037 XV,4, 0,661 | bisericească exprimată prin singurul cuvânt «imprimatur», înseamnă 3038 V,0, 0,153 | săvârşită, printr-o scrisoare sinodală; însuşi cel ales trebuie 3039 XXV,1, 5,1245 | deodată, nu înşelătoare, nu şirete, care nu sugerează răspunsul, 3040 XV,3, 3,647 | explicita şi de a orândui sistematic adevărurile Revelaţiei divine, 3041 X,1, 2,349 | 2. Cursurile istorice şi sistematice vor fi predate astfel încât 3042 XXIV,1, 0,1076 | 1076 - (= 1410) Din cauza situării obiectului, pârâtul poate 3043 VII,2, 0,284 | vorba de un caz special, situaţie în care este necesar consimţământul 3044 VII,1, 5,278 | de cei care se găsesc în situaţii mai dificile sau sunt strâmtoraţi 3045 VII,0, 3,215 | 407 § 2) În evaluarea situaţiilor de importanţă majoră, mai 3046 XXVII,1, 0,1401 | dar nici frânele nu fie slăbite până la relaxarea vieţii 3047 X,3, 0,393 | ales pentru a-şi exercita slujba în misiuni sau regiuni care 3048 X,4, 0,395 | privat de toate funcţiile, slujbele şi sarcinile şi de orice 3049 X,1, 2,349 | potriviţi pentru îndeplinirea slujbelor prin angajarea de conversaţii 3050 X,1, 2,347 | timpului lor şi poată sluji adevărului.~ 3051 XVI,1, 0,685 | tutori ori, dacă lipsesc, de slujitor; ~          nu fie 3052 X,1, 2,346 | oameni şi care dau valoare slujitorului lui Hristos, dintre care 3053 XXV,1, 5,1219 | eroare de fapt sau a fost smulsă cu forţa, sau printr-o frică 3054 X,3, 0,381 | faţă de bolnavi, loviţi de soartă, persecutaţi, exilaţi şi 3055 XV,3, 0,629 | şi al responsabilităţii sociale, pentru a urmări o convieţuire 3056 XV,2, 2,622 | acelaşi teritoriu sau regiune socio-culturală.~         § 2. (775 § 3) 3057 X,1, 2,352 | auxiliare ca psihologia şi sociologia pastorală.~         § 3. ( 3058 XXV,1, 5,1247 | vorba despre calcule sau socoteli, caz în care pot consulta 3059 VII,1, 2,262 | Episcopul eparhial va examina socotelile prezentate de economul eparhial 3060 XX,1, 1,947 | mult de un trimestru util, socotit de la primirea ştirii vacanţei 3061 XVI,4, 0,720 | poate întâmpla într-o mare solemnitate sau pelerinaj.~         § 3062 VII,0, 2,199 | sărbătoare de poruncă şi la alte solemnităţi, când participă o parte 3063 VII,0, 2,199 | de sărbătoare, ca şi la solemnităţile deosebite şi în ajunul lor.~         § 3064 VII,0, 2,204 | 3. În zilele solemnităţilor principale stabilite de 3065 XXIX,3, 1,1518 | aceasta nu s-a făcut şi solicitantul cere din nou în scris un 3066 XXIX,3, 1,1517 | fi lezate.~         § 2. Solicitantului şi chiar şi celui ce în 3067 XVI,4, 0,731 | confesor nevinovat de delictul solicitării la un păcat împotriva castităţii, 3068 XXVII,2, 0,1458 | pretextul confesiunii, a solicitat un penitent la păcatul contra 3069 XV,3, 1,631 | catolică, în care se va întâlni solicitudinea părinţilor, a profesorilor 3070 X,1, 2,347 | dobândească o doctrină amplă şi solidă în ştiinţele sacre astfel 3071 XXIV,3, 0,1103 | a căuta de comun acord o soluţie echitabilă a controversei 3072 XXIV,10, 2,1168 | scris ca aceasta fie soluţionată de arbitri.~         § 2. 3073 XVI,6, 3,769 | consimţământul dat în scris de către soţie; ~          (1050 ) 3074 VII,2, 0,285 | moravurile bune se cer şi soţiei şi fiilor acestora care 3075 XXV,1, 5,1253 | schimbător, nesigur sau şovăitor; ~          dacă are martori 3076 XVI,1, 0,675 | cf 849) La botez, prin spălarea cu apa naturală, cu invocarea 3077 XVI,8, 2,874 | Bisericii sau cel puţin spaţii în cimitirele civile, destinate 3078 XV,1, 0,606 | înrudite, precum şi prin specializarea în chestiuni noi, respectând 3079 XIII,0, 0,575 | pentru cele de altă specie, este Scaunul Apostolic.~         § 3080 XXIX,1, 0,1489 | luni socotite de la data specificată pe numărul respectiv al 3081 X,1, 0,330 | nu fie în detrimentul specificului riturilor.~         § 3. ( 3082 XII,4, 0,570 | particular se pot constitui alte specii de asceţi care imită viaţa 3083 XXVII,2, 0,1448 | 1369) Cel care, fie într-un spectacol sau discurs public, fie 3084 XV,4, 0,665 | trebuie aibă grijă ca spectacolele de orice fel care se desfăşoară 3085 XVI,8, 2,875 | aduce celor vii mângâierea speranţei; trebuie fie acordate 3086 XXVII,2, 0,1444 | cf 1368) Cel care a comis sperjur în faţa autorităţii bisericeşti 3087 XVI,7, 3 | III~Despre impedimente în speţă~ 3088 X,1, 2,346 | vocaţia lor, precum deosebirea spiritelor, castitatea, tăria sufletească; 3089 XIV,0, 0,589 | adecvat în misionarism şi în spiritualitatea misionară, precum şi instruiţi 3090 XVIII,0, 5,907 | Conducătorii şcolilor, ai spitalelor şi ai celorlalte institute 3091 VII,1, 2,262 | conservarea, ocrotirea şi sporirea lor, va suplini acolo unde 3092 XV,3, 0,627 | societatea civilă şi fie sprijinit cu ajutoare oportune, corespunzător 3093 XV,2, 2,622 | centru catehetic, care este sprijinul aceloraşi Biserici, pentru 3094 XXV,1, 5,1212 | trebuie răspundă şi spună integral adevărul, exceptând 3095 XII,1, 2,509 | Apostolic.~         § 2. Cele spuse în can. 437 sunt valabile 3096 XV,3, 2,640 | realiza o prezenţă publică, stabilă şi universală a mentalităţii 3097 XVI,7, 0,776 | dintre botezaţi, obţin o stabilitate specială în virtutea sacramentului.~ 3098 XXVII,2, 0,1448 | religiei sau a Bisericii, sau stârneşte la ură şi dispreţ, va fi 3099 XII,1, 2,459 | meditaţii pioase şi rugăciune stăruitoare, însuşindu-şi în mod temeinic 3100 XXIV,1, 0,1060 | civilă supremă [=capii de state]; ~          alte cauze 3101 X,1, 1,331 | corespunzători pentru primirea statornică a slujirilor sacre.~ 3102 XXV,1, 1,1188 | capacitatea legitimă stea la judecată; ~          3103 XVI,7, 3,801 | declarată nulă.~         § 3. Sterilitatea nici nu interzice nici nu 3104 XXV,1, 5,1224 | 1543) Dacă documentele apar şterse, corectate, interpolate 3105 XI,0, 0,406 | prevăzută în can. 14, vor şti aceasta este şi mai urgentă 3106 XV,3, 3,647 | a cerceta mai profund şi ştiinţific Revelaţia divină şi ceea 3107 XV,3, 2,641 | libertate proprie de cercetarea ştiinţifică, astfel încât se obţină 3108 XV,3, 2,644 | dacă lipsesc calităţile ştiinţifice sau pedagogice, probitatea 3109 XXIX,3, 3,1529 | pentru validitate, conform stilului curiei Ierarhului care acordă 3110 X,3, 0,373 | corespunzător sacerdoţiului, va fi stimat pretutindeni, conform tradiţiei 3111 XXIV,2, 2,1099 | licenţiaţi în drept canonic, stimaţi prin prudenţa şi râvna pentru 3112 XII,1, 2,471 | astfel încât aceştia fie stimulaţi mereu ajungă cât mai 3113 XXIV,9, 0,1154 | prescriere: ~          nu este stinsă prin aceasta acţiunea contencioasă, 3114 IV,2, 0,98 | Pontifului Roman, poate stipula cu autorităţile civile convenţii 3115 XXVII,2, 0,1456 | încercat în orice fel obţină ştiri din confesiune, sau care 3116 XIX,1, 1,911 | 911 - (cf 100) Se numeşte străină persoana [care se află] 3117 II,2, 0,39 | universale a lui Hristos în care străluceşte tradiţia care derivă de 3118 XI,0, 0,401 | după modelul fermentului, strălucind prin credinţă, speranţă 3119 VII,1, 5,278 | păstrarea cu grijă a podoabei şi strălucirii bisericilor şi a obiectelor 3120 X,3, 0,375 | căsătoriţi vor oferi un exemplu strălucit celorlalţi credincioşi creştini, 3121 VII,1, 5,278 | situaţii mai dificile sau sunt strâmtoraţi de probleme.~         § 3122 XXIV,2, 1,1093 | Auditorul este cel care strânge doar probele, conform mandatului 3123 XXV,1, 5,1210 | fără o cauză gravă, la strângerea probelor înainte de contestarea 3124 XXIII,2, 0,1028 | fel, sau sufere vreo stricăciune şi, în acest scop, ori de 3125 XII,1, 2,515 | alegeri se vor respecta cu stricteţe cann. 947 - 960, precum 3126 XVI,7, 0,776 | matrimonială, fondată de Creator şi structurată după legile sale, prin care 3127 XV,3, 3,647 | instrui cât mai profund pe studenţi în diferitele discipline, 3128 XV,3, 2,643 | cursuri de teologie adaptate studenţilor diferitelor facultăţi.~ 3129 VII,1, 4,272 | Episcopului eparhial, va studia, va aprecia şi va propune 3130 XI,0, 0,405 | spiritual şi disciplinar va fi studiat conştiincios de către laici, 3131 XII,1, 2,459 | căreia s-au dedicat datorită studiului literaturii, ştiinţelor 3132 XVI,3, 0,707 | după ce a fost îndepărtată stupoarea credincioşilor creştini, 3133 XXIII,4, 0,1052 | Protosincelului sau Sincelilor, orice subdelegare fiind exclusă.~ 3134 XXI,0, 4,988 | sârguinţa personală, sau dacă subdelegarea este interzisă în mod expres.~         § 3135 XIX,1, 2,920 | sunt în dreptul canonic subiecte ale drepturilor şi obligaţiilor, 3136 XXIV,5, 0,1126 | tribunalul este închis, se subînţelege termenul se prelungeşte 3137 IV,2, 0,90 | Episcopului eparhial şi să-l subordoneze imediat sieşi, în ceea ce 3138 XXIX,3, 1,1520 | redacta procesul verbal, subscris de toţi cei prezenţi; acestea 3139 XXIV,10, 2,1170 | criteriile de numire şi substituire.~ 3140 XXIX,3, 2,1524 | exceptând cazul în care substituirea este interzisă, sau dacă [ 3141 X,1, 1,332 | prevedea prin suficiente subvenţii şi prin cea mai bună uniune 3142 VII,0, 3,212 | Episcop coadjutor cu drept de succesiune, înzestrat cu puteri speciale.~ 3143 XX,1, 1,947 | are dreptul de a prevedea succesiv, va atribui în mod liber 3144 III,0, 0,42 | lui Petru, şi Episcopii, succesorii Apostolilor, sunt uniţi 3145 XIV,0, 0,586 | ca nu cumva vreunul, prin suferinţe nedrepte, fie îndepărtat 3146 XVI,7, 5,824 | Consimţământul interior sufletesc se presupune conform cuvintelor 3147 XVI,7, 4,816 | locului şi ceilalţi păstori sufleteşti se vor îngriji nu lipsească 3148 XXVI,3, 1,1391 | necesară îndepărtarea, îi va sugera părinteşte parohului să-şi 3149 XXV,1, 6,1270 | judecăţile contencioase sumare, exceptând cazul în care, 3150 XXIII,3, 0,1037 | depăşeşte dublul aceleiaşi sume şi dacă este vorba despre 3151 XXIII,3, 0,1036 | bunurilor depăşeşte dublul sumei stabilite de Sinodul Episcopilor 3152 XXV,2, 0,1354 | nu apare necesitatea unei suplimentări a instruirii cauzei sau 3153 XX,1, 0,945 | Cel ce conferă o funcţie, suplinind pe altul neglijent sau împiedicat, 3154 XV,3, 1,637 | este suficient, trebuie suplinită adevărata formare catolică 3155 XVI,5, 0,737 | treacă peste boală sau o suporte cu răbdare.~         § 2. ( 3156 XIX,1, 2,925 | 925 - (= 120 § 2) Dacă supravieţuieşte un singur membru al unei 3157 XIX,1, 2,927 | prescrise în statute în cazul suprimării.~ 3158 VII,0, 4,232 | 1 şi 2.~         § 3. Suprimat în orice fel dreptul economului 3159 XXV,1, 7,1289 | timpul util fixat sau dacă se supun ştiinţei şi conştiinţei 3160 XIV,0, 0,584 | Can. 584 - § 1. (cf 781) Supunându-se mandatului lui Hristos de 3161 XXX,1, 0,1542 | de a vizita şi obligaţia supunerii astfel încât persoanele 3162 XXIV,6, 0,1130 | dacă trebuie interogat un surd sau un mut, exceptând cazul 3163 XXV,1, 9,1305 | şi de aceea îl consideră suspect, poate pretinde să-i fie 3164 XXVII,1, 0,1402 | unele însemne, sau despre suspendare de peste un an, despre reducere 3165 XXIV,8, 0,1147 | trădează sarcina lor, vor fi suspendaţi din exercitarea funcţiei 3166 IV,4, 0,123 | diacon în afara oricărei suspiciuni, care prezideze ca şi 3167 XV,3, 0,630 | înfiinţarea, îndrumarea şi susţinerea şcolilor.~ 3168 XXV,1, 0,1326 | dispozitivul sentinţei nu poate fi susţinut; ~          ulterior au 3169 XXIV,8, 0,1146 | avocaţii care, dejucând legea, sustrag cauze tribunalelor competente, 3170 VII,0, 4,228 | interzis în mod special sustragă, distrugă sau mute, 3171 XXIII,2, 0,1022 | eparhiei şi care nu sunt sustrase puterii sale de conducere, 3172 XXIII,2, 0,1024 | obişnuite; dacă, însă, statutele tac în această privinţă, autoritatea 3173 XXIV,10, 2,1181 | însă, cu toate acestea, va tăcea după trecerea a cinci zile, 3174 XVI,6, 2,768 | pentru cele trecute sub tăcere cu rea credinţă.~         § 3175 XVI,7, 8,856 | acestui interval de timp, tăcerea sa va fi considerată ca 3176 X,3, 0,369 | în devotamentul faţă de taina Euharistiei; să-şi examineze 3177 VII,0, 2,197 | principalul administrator al tainelor lui Dumnezeu, se va strădui 3178 XXV,1, 1,1336 | judecător, care poate corecta taxa cerută.~ 3179 XXIII,1, 0,1013 | stabilească aceeaşi normă pentru taxe şi oferte.~ 3180 XXIII,1, 0,1013 | propriei Biserici sui iuris, taxele pentru diferitele acţiuni 3181 XVI,7, 5,825 | celebrată cu forţa sau din teamă gravă provocată din afară, 3182 XV,4, 0,653 | radiofoniei, cinematografiei, televiziunii şi a altora de acest fel, 3183 XXV,1, 5,1229 | cei care se tem prin mărturia lor vor 3184 XII,1, 2,459 | stăruitoare, însuşindu-şi în mod temeinic ceea ce ţine de voturi şi 3185 I,0, 0,15 | doleanţe.~         § 3. În temeiul ştiinţei, al competenţei 3186 XXV,1, 1,1335 | cauza, ci a luptat în mod temerar; ~          depozitul 3187 XXIV,9, 0,1160 | dauna pentru care există temerea poate fi reparată altfel, 3188 IV,2, 0,90 | administraţia şi bunurile temporale precum şi alte persoane 3189 XXV,1, 6,1277 | pare necesară.~ Despre tentative în cursul litigiului~ 3190 XXV,1, 6,1280 | 1280 - Chestiunile privind tentativele trebuie definite cât mai 3191 X,1, 2,350 | temele mai importante ale teologiei biblice.~         § 3. Liturgica 3192 XI,0, 0,402 | recunoască în chestiunile cetăţii terestre, acea libertate care li 3193 VII,2, 0,280 | De regulă parohia va fi teritorială, care să-i cuprindă pe toţi 3194 VIII,0, 0,311 | eparhie şi care, pe criterii teritoriale sau din alte motive, este 3195 XXVI,1, 1,1363 | 2. După trecerea termenului de cincisprezece zile socotite 3196 XVI,8, 2,879 | Can. 879 - (= 1182) Terminată fiind înmormântarea, se 3197 XXIV,3, 0,1111 | justiţia, toate cauzele fie terminate cât mai repede posibil, 3198 XXVII,2, 0,1447 | temporare ale Bisericii, sau a terorizat un alegător, sau pe cel 3199 XVI,7, 1,789 | obligaţii naturale faţă de o terţă parte sau faţă de fiii născuţi 3200 XXIV,1, 0,1079 | celui a cărui moştenire sau testament pios sunt în cauză, rămânând 3201 XXIV,1, 0,1079 | referitoare la moşteniri sau la testamente pioase, în faţa tribunalului 3202 XII,1, 2,530 | va redacta în mod liber testamentul, care va fi valid chiar 3203 XXIII,4, 0,1043 | au de a îndeplini dorinţa testatorului.~ 3204 XXIX,1, 0,1499 | cuvintelor, considerat în text şi în context; dacă acesta 3205 XV,4, 0,658 | moravurile, dacă se utilizează ca texte pe care se bazează formarea 3206 XV,4, 0,666 | Sunt sub tutela dreptului textele legilor şi ale actelor oficiale 3207 X,1, 1,340 | din Orient, din luminosul tezaur lăsat de aceştia, vor explica 3208 X,1, 2,349 | oamenii culţi ai acestor timpuri.~ 3209 XVI,7, 0,781 | priveşte dreptul de care ţineau părţile la momentul celebrării 3210 VII,2, 0,289 | sârguinţă de adolescenţi şi tineri; îi va urmări cu iubire 3211 VII,1, 2,259 | păstrate documentele ce trebuie ţinute sub secret.~         § 2. 3212 VII,1, 2,246 | eparhiei sau pentru un anumit tip de probleme sau în privinţa 3213 XXV,1, 7,1285 | principalele documente se vor tipări, se cere licenţa prealabilă 3214 XII,1, 1,414 | dispenseze de la aceleaşi tipice sau statute care depăşesc 3215 XII,1, 1,414 | aprobe tipicele mănăstirilor şi statutele 3216 IV,2, 0,85 | sau Episcopul eparhial ori titularul într-un alt sediu mitropolitan, 3217 I,0, 0,11 | toţi credincioşii creştini, tocmai în virtutea renaşterii lor 3218 XXVII,2, 0,1451 | mutilat grav, i-a aplicat tortura fizică sau psihică, va fi 3219 XXIX,3, 0,1513 | şi cu încetarea sigură şi totală a cauzei iniţiale.~         § 3220 XXIV,8, 0,1147 | sau oricare alte motive, trădează sarcina lor, vor fi suspendaţi 3221 IV,0, 0,55 | Conform celei mai vechi tradiţii a Bisericii, deja recunoscută 3222 XXV,1, 9,1315 | tribunalului de apel, se vor traduce în alta cunoscută de acelaşi 3223 XXV,1, 9,1315 | astfel încât rezulte o traducere fidelă.~ 3224 XXIV,6, 0,1130 | originală, şi se va adăuga traducerea; de asemenea, se va recurge 3225 XV,4, 0,663 | pentru noile ediţii sau traduceri.~         § 2. Dacă este 3226 XV,4, 0,657 | a unei părţi a lor sau a traducerilor lor în altă limbă, ce sunt 3227 XII,1, 2,483 | Can. 483 - Locul în care trăieşte pustnicul va fi desemnat 3228 X,4, 0,399 | particularitatea lumească şi care, trăind în lume, participă la misiunea 3229 II,0, 0,28 | exprimă printr-un mod de trăire a credinţei ce este specific 3230 X,1, 2,346 | şi caritate, exerseze trăirea după modelul Evangheliei; ~          3231 XXI,0, 4,986 | care îşi duc în prezent traiul în teritoriu, dacă este 3232 XXV,1, 8,1299 | fie o eroare materială în transcrierea dispozitivului sentinţei 3233 VII,2, 0,297 | prin îndepărtare sau prin transferare.~         § 2. La împlinirea 3234 XII,1, 2,514 | înlăturaţi din funcţie sau transferaţi în alta, din cauzele şi 3235 XXIV,10, 2,1181 | 4. Sentinţa arbitrară se transformă în lucru judecat imediat 3236 XII,1, 2,437 | exceptând cazul în care transformarea se referă numai la conducerea 3237 XII,1, 2,437 | Pentru ca mănăstirea fie transformată pentru alte întrebuinţări, 3238 X,1, 2,351 | autorităţii bisericeşti, transmit în mod fidel doctrina propusă 3239 XXVI,1, 1,1373 | căruia trebuie i se transmită actele şi va fi, fără nici 3240 XXVII,2, 0,1462 | deţine în mod ilegal sau transmite altora sau exercită o funcţie, 3241 XV,4, 0,651 | experţi în realizarea şi transmiterea comunicaţiilor, se vor strădui 3242 XXIV,10, 1,1167 | tratarea de către el însuşi a tranzacţiei, ci o va încredinţa altui 3243 XXIX,3, 0,1513 | 93) Dispensa care are o trăsătură succesivă încetează şi cu 3244 IV,0, 0,55 | părinte şi cap, trebuie trataţi cu o onoare deosebită.~ 3245 XXII,0, 4,998 | decretului, ci se ducă tratative între aceştia pentru găsirea 3246 XXVII,1, 0,1433 | 4) Clericului redus la o treaptă inferioară, îi este interzis 3247 XVIII,0, 5,902 | competenţă la opera ecumenică trezită de darul Spiritului Sfânt.~ 3248 XX,1, 1,947 | niciodată amânată mai mult de un trimestru util, socotit de la primirea 3249 XXV,1, 8,1298 | procuratorilor lor, fie trimiţând aceloraşi copia însăşi, 3250 VII,0, 2,197 | astfel încât formeze un Trup unic în unitatea carităţii 3251 XII,3, 0,563 | întărirea şi incrementarea Trupului lui Hristos; ~          ( 3252 XVI,8, 2,875 | ajutorul spiritual, onorează trupurile lor şi totodată aduce celor 3253 XVI,8, 2,876 | incinerării înmormântarea trupurilor, şi astfel încât se evite 3254 XV,4, 0,666 | intelectuală a unui autor este tutelată de drept fie ori de câte 3255 XXIV,7, 0,1136 | paisprezece ani; altfel, prin tutorele constituit de judecător.~         § 3256 XXV,1, 4,1205 | la unele.~         § 2. Tutorii şi administratorii persoanelor 3257 XIV,0, 0,587 | întreaga viaţă creştină şi o ucenicie parcursă cum se cuvine.~         § 3258 XXIII,4, 0,1051 | îndeplinit nu fie date uitării.~         § 2. Va exista 3259 XVI,7, 8,855 | va fi făcută după botez [-ul părţii botezate deja]; însă 3260 XVI,2, 0,693 | mir, care este compus din ulei de măsline sau din alte 3261 XVI,5, 0,741 | Can. 741 - (<> 999) Uleiul folosit în sacramentul ungerii 3262 XXIV,1, 0,1063 | între ei, în primul şi în ulterioarele grade de judecată, cauzele: ~          3263 XXIII,4, 0,1043 | morţii.~         § 2. În ultimele dorinţe spre binele Bisericii 3264 XXIII,4, 0,1045 | drept al Ierarhului, anexate ultimelor dorinţe, se consideră ca 3265 XXIV,1, 0,1079 | pioase, în faţa tribunalului ultimului domiciliu sau cvasi-domiciliu 3266 XX,1, 1,953 | cel incapabil de act uman; ~          cel lipsit 3267 XII,1, 2,471 | prin dobândirea culturii umaniste după nevoile timpurilor 3268 XIV,0, 0,587 | 1-2) Cei care vor se unească cu Biserica, vor fi admişi 3269 XXVII,2, 0,1448 | numele într-o asociaţie care unelteşte împotriva Bisericii va fi 3270 XVI,5, 0,742 | este suficientă o singură ungere, cu formula specifică.~ 3271 XVI,5, 0,742 | Can. 742 - (cf 1000) Ungerile vor fi îndeplinite cu grijă 3272 IV,2, 0,85 | întemeia, circumscrie diferit, uni, diviza, suprima provincii 3273 X,0, 0,324 | participă în mod diferit la unica slujire bisericească, divin 3274 XV,1, 0,598 | transmis prin tradiţie, adică unicului depozit de credinţă încredinţat 3275 XXVII,1, 0,1405 | dreptului particular fie uniforme pe acelaşi teritoriu, pe 3276 XIX,1, 2,922 | persoane juridice sau a unirii cu alte persoane juridice, 3277 XVI,7, 0,776 | de Dumnezeu după chipul uniunii fără defect dintre Hristos 3278 XV,3, 2,645 | grijă, vor oferi tineretului universitar un ajutor spiritual şi intelectual 3279 XV,3, 2,645 | universităţi, cămine şi centre universitare catolice, în care credincioşii 3280 XV,3, 2,645 | existe, chiar şi în celelalte universităţi, cămine şi centre universitare 3281 XV,3, 3,647 | Can. 647 - (815) Scopul universităţii şi a facultăţii de studii 3282 XVI,2, 0,692 | au fost botezaţi, fie unşi cu sfântul mir, astfel încât, 3283 XXIX,3, 0,1510 | ceva, mai ales în vederea urgentării respectării legii; ~          3284 XII,1, 1,410 | care credincioşii creştini, urmându-l mai îndeaproape pe Hristos, 3285 VI,1, 0,171 | alte mijloace care permit o urmărire mai eficientă a scopului.~ 3286 XV,3, 1,634 | decât altor şcoli, îi revine urmărirea scopurilor culturale şi 3287 X,3, 0,391 | asocieze cu alţii în vederea urmăririi unor scopuri corespunzătoare 3288 I,0, 0,7 | Biserica catolică cârmuită de urmaşul lui Petru şi de Episcopii 3289 XXVII,2, 0,1450 | cel care a procurat avort urmat de efect, rămânând neschimbat 3290 XX,2, 0,966 | Pierderea unei funcţii, urmată de efect, va fi notificată 3291 XVI,7, 2,795 | drept bisericesc cu excepţia următoarelor: ~          al hirotonirii 3292 XXVII,1, 0,1418 | gravă, totuşi cu una mai uşoară decât cea stabilită pentru 3293 XIII,0, 0,576 | timpului şi locului sau a utilităţii lor.~         § 2. Statutele 3294 VII,1, 1,235 | necesităţile speciale sau la utilităţile eparhiei.~ 3295 XXII,0, 4,998 | unei soluţii echitabile, utilizându-se eventual şi medierea sau 3296 XXIII,4, 0,1044 | forma de administrare şi utilizare a bunurilor, rămânând neschimbat 3297 XXVII,2, 0,1445 | 1. (cf 1370) Cel care a utilizat violenţa fizică împotriva 3298 XV,1, 0,602 | celorlalte ştiinţe, pentru a fi utilizate astfel încât credincioşii 3299 XXVII,2, 0,1462 | obţinut, a conferit sau a uzurpat în orice fel, sau care deţine 3300 XXV,1, 5,1208 | de orice natură, care se văd utile pentru examinarea 3301 XII,4, 0,570 | constitui şi fecioarele şi văduvele consacrate care profeseze 3302 XVI,7, 7,843 | cerută pentru validitatea validării chiar dacă iniţial ambele 3303 XV,3, 0,629 | Dumnezeu, pentru a stima valorile umane şi morale cu conştiinţă 3304 XV,4, 0,665 | vor evita expună, vândă sau distribuie în bisericile 3305 XXIII,3, 0,1041 | bunurile bisericeşti fie vândute sau închiriate propriilor 3306 XV,4, 0,665 | altora prin cumpărarea, vânzarea, citirea sau comunicarea 3307 XXV,1, 5,1250 | suprima, de a corecta sau de a varia.~         § 2. În sfârşit, 3308 XV,1, 0,604 | îngriji astfel încât între variatele enunţări ale doctrinei, 3309 II,2, 0,39 | afirmă divina unitate în varietate a credinţei catolice, trebuie 3310 XVI,3, 0,698 | pentru noi, şi Sângele Său, vărsat pentru noi, instaurând un 3311 X,1, 0,329 | în ceilalţi, chiar şi mai vârstnici; ~          Episcopul 3312 XIX,2, 0,932 | sentinţă, fie la cererea părţii vătămate sau a succesorilor ei în 3313 XVI,8, 3,881 | timpul util decurge de la vecernia din ajun până la sfârşitul 3314 XVI,7, 0,782 | Logodna, care după o foarte veche tradiţie a Bisericilor orientale 3315 XVI,8, 4,887 | preţioase, adică distinse prin vechime sau prin artă, expuse în 3316 IV,0, 0,59 | orientale este orânduită după vechimea Sediului patriarhal.~         § 3317 IV,6, 0,133 | mitropolitan; ~          veghează ca disciplina bisericească 3318 XVI,8, 4,885 | 1187) Este permisă venerarea prin cult public numai a 3319 X,1, 2,346 | cele ce sunt recomandate de venerata tradiţie a propriei Biserici 3320 XVI,8, 4,888 | vreo biserică de o mare veneraţie a poporului, nu pot fi înstrăinate 3321 XXIV,2, 1,1088 | Administratorul eparhiei, cu venirea noului Episcop eparhial 3322 XVI,4, 0,720 | disponibili numai din cauza venirii împreună a unui mare număr 3323 XXIII,2, 0,1028 | în fiecare an un plan de venituri şi cheltuieli; dreptul particular 3324 VII,1, 2,254 | întocmesc cu fidelitate procese verbale cu privire la cele săvârşite 3325 XXV,1, 5,1244 | 1563) Judecătorul va verifica în primul rând identitatea 3326 XXV,1, 7,1283 | cazurile, ori de câte ori este verosimil , dacă nu se admite o 3327 XV,4, 0,655 | îngriji de întocmirea de versiuni corespunzătoare şi fidele, 3328 X,1, 2,349 | rând patrimoniul filosofic veşnic valabil.~         § 2. Cursurile 3329 X,1, 1,340 | de ştiinţe sacre, urmând vestigiile sfinţilor Părinţi şi ale 3330 VII,2, 0,290 | parohului, astfel încât vicarilor parohiali nu le este permisă 3331 VII,1, 2,252 | ajutor, care se va numi vicecancelar.~         § 3. Cancelarul 3332 VII,1, 2,252 | 3. Cancelarul precum şi vicecancelarul sunt prin dreptul însuşi 3333 IV,7, 0,142 | însuşi Patriarhul numeşte vicepreşedintele care, în absenţa Patriarhului, 3334 XXV,1, 9,1318 | foloseşte şi pârâtului şi viceversa.~         § 2. Dacă sunt 3335 XVI,7, 5,822 | nu determine voinţa, nu viciază consimţământul matrimonial.~ 3336 XXV,1, 1,1188 | litigiului este respinsă pentru vicii care se pot corecta, reclamantul 3337 XII,1, 2,459 | potrivite pentru extirparea viciilor, pentru stăpânirea pornirilor 3338 XIV,0, 0,586 | indus sau ademenit prin vicleşuguri nefavorabile îmbrăţişeze 3339 IV,3, 0,112 | Bisericii patriarhale, până la viitorul Sinod, este de competenţa 3340 VII,0, 4,230 | vacant, vor fi rezervate viitorului Episcop eparhial pentru 3341 XVII | BOTEZAŢII NECATOLICI CARE VIN LA DEPLINA COMUNIUNE CU 3342 XVI,8, 4,888 | 1190 § 1) Nu este permisă vinderea sfintelor relicve.~         § 3343 XXVIII,2, 0,1486| acceptate de către partea vinovată.~ 3344 XVI,3, 0,706 | pericol de alterare, şi vinul natural din viţă de vie 3345 XXVI,3, 1,1390 | o gravă neglijenţă sau violare a obligaţiilor parohului 3346 XVI,4, 0,728 | păcate: ~          (= 1388) violarea directă a sigiliului sacramental; ~          3347 XXIV,10, 2,1171 | compromisul arbitrar sau au fost violate prescrierile cann. 1169 3348 I,0, 0,23 | se bucură cineva, nici violeze dreptul oricărei persoane 3349 X,1, 2,344 | fără omită nici una din virtuţile corespunzătoare naturii 3350 XII,1, 2,459 | naturale şi pentru dobândirea virtuţilor.~         § 2. În timpul 3351 XVI,3, 0,706 | alterare, şi vinul natural din viţă de vie nealterat.~ 3352 X,2, 0,366 | favorabile despre curriculum vitae şi moravurile clericului; ~          3353 I,0, 0,8 | botezaţi care, în alcătuirea ei vizibilă, sunt uniţi cu Hristos prin 3354 XII,1, 1,420 | decurs de cinci ani nu le-a vizitat şi, admonestat fiind de 3355 XXX,1, 0,1542 | Biserică nu poată fi vizitate de nici o autoritate bisericească 3356 XII,1, 2,524 | statutele le permit, şi a vizitatorilor; referitor la disciplina 3357 XI,0, 0,407 | conjugală, conform propriei lor vocaţii, au obligaţia specială 3358 XVI,7, 8,863 | cunoştinţă de adulter, cu voia sa s-a comportat cu celălalt 3359 VII,0, 2,201 | Sfinţilor, în îndeplinirea voinţelor pioase.~ 3360 XXV,1, 8,1292 | însă judecătorul care nu a voit se alăture deciziei celorlalţi, 3361 VII,2, 0,291 | privire la ofrandele complet voluntare; este de competenţa Episcopului 3362 X,3, 0,383 | clericale, nu se vor angaja ca voluntari, decât cu permisiunea Ierarhului 3363 XXV,1, 5,1231 | dacă penitentul le cere vorbească; ba mai mult, ceea ce s-a 3364 XXIX,3, 0,1512 | cuvintelor şi conform uzului vorbirii comune şi nu trebuie extins 3365 XXV,1, 0,1327 | Termenii despre care s-a vorbit mai sus nu decurg atâta 3366 XX,1, 1,949 | fiind exclus dreptul de a vota în mod valid prin scrisoare 3367 XII,1, 2,500 | statutelor confederaţiei; votarea însă trebuie fie secretă.~         § 3368 XXIV,4, 0,1121 | litigiului şi vor fi tratate la vremea lor, conform normelor referitoare 3369 XIII | TITLUL XIII~DESPRE ASOCIAŢIILE CREDINCIOŞILOR 3370 XIV | TITLUL XIV~DESPRE EVANGHELIZAREA POPOARELOR~ 3371 XIX | TITLUL XIX~DESPRE PERSOANE ŞI DESPRE 3372 XV | TITLUL XV~DESPRE MAGISTERUL BISERICESC~ 3373 XVI | TITLUL XVI~DESPRE CULTUL DIVIN ŞI MAI 3374 XVII | TITLUL XVII~DESPRE BOTEZAŢII NECATOLICI 3375 XVIII | TITLUL XVIII~DESPRE ECUMENISM, ADICĂ 3376 XX | TITLUL XX~DESPRE FUNCŢII~ 3377 XXI | TITLUL XXI~DESPRE PUTEREA DE CONDUCERE~ 3378 XXII | TITLUL XXII~DESPRE RECURSURILE CONTRA 3379 XXIII | TITLUL XXIII~DESPRE BUNURILE TEMPORARE 3380 XXIV | TITLUL XXIV~DESPRE JUDECĂŢI ÎN GENERAL~ 3381 XXIX | TITLUL XXIX~DESPRE LEGE, DESPRE OBICEIURI 3382 XXV | TITLUL XXV~DESPRE JUDECATA CONTENCIOASĂ~ 3383 XXVI | TITLUL XXVI~DESPRE UNELE PROCESE SPECIALE~ 3384 XXVII | TITLUL XXVII~DESPRE SANCŢIUNILE PENALE 3385 XXVIII | TITLUL XXVIII~DESPRE PROCEDURA APLICĂRII 3386 XXX | TITLUL XXX~DESPRE PRESCRIERE ŞI DESPRE 3387 XXIV,6, 0,1129 | după ce i-a admonestat în zadar; îi poate suspenda şi pe 3388 XXIX,3, 3,1535 | şi care a fost admonestat zadarnic, va fi privat de Ierarh 3389 XII,1, 3,552 | penitenţă sănătoasă s-au dovedit zadarnice; ~          motivele demiterii 3390 XII,1, 2,454 | precizate nomele referitoare la zestre, dacă e cerută, pe care 3391 XII,1, 2,488 | câştigate; în ceea ce priveşte zestrea, aceasta se cuvine, din 3392 X,3, 0,378 | viu recomandată celebrarea zilnică.~ 3393 XXV,1, 5,1253 | sau după opinia sa, după zvonuri sau după ceea ce a auzit


1004-858 | 859-comis | comit-event | evide-intre | intro-posed | poses-sexua | sfatu-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License