Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

CCEO

IntraText CT - Text

  • TITLUL XXVII DESPRE SANCTIUNILE PENALE ÎN BISERICA
    • CAPITOLUL II DESPRE PEDEPSELE PENTRU DELICTE SINGULARE
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL II
DESPRE PEDEPSELE PENTRU DELICTE SINGULARE

Can. 1436 - § 1. (cf 751 1364) Cel care neagă vreun adevăr de crezut al credinţei divine şi catolice sau îl pune la îndoială, sau respinge în totalitate credinţa creştină şi după ce a fost admonestat în mod legitim nu revine la normal, va fi pedepsit ca eretic sau ca apostat cu excomunicarea majoră; clericul, pe lângă acesta, poate fi pedepsit şi cu alte pedepse, inclusiv depunerea.
         § 2. Pe lângă aceste cazuri, cel care susţine o doctrină greşită, condamnată de către Pontiful Roman sau de către Colegiul Episcopilor în exerciţiul magisterului autentic şi, admonestat în mod legitim, nu îşi revine la normal, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1437 - (cf 751 1364) Cel care refuză supunerea faţă de autoritatea supremă a Bisericii sau comuniunea cu credincioşii creştini supuşi acesteia şi, după ce a fost admonestat în mod legitim, nu se supune, va fi pedepsit ca un schismatic, cu excomunicarea majoră.

Can. 1438 - Cel care omite intenţionat comemorarea prescrisă de drept a Ierarhului în Divina Liturghie şi în laudele divine, dacă după ce a fost admonestat în mod legitim nu îşi revine la normal, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare, inclusiv excomunicarea majoră.

Can. 1439 - (cf 1366) Părinţii sau cei care ţin locul părinţilor, care îşi dau copiii pentru a fi botezaţi sau educaţi într-o religie necatolică, vor fi pedepsiţi cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1440 - (= 1365) Cel care încalcă normele dreptului privitoare la comuniunea întru cele sacre, poate fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1441 - (cf 1376) Cel care utilizează lucruri sacre pentru uzul profan sau pentru scopuri rele, va fi suspendat sau va fi oprit de la primirea Divinei Euharistii.

Can. 1442 - (cf 1367) Cel care aruncă Divina Euharistie sau o duce sau o reţine în scop de sacrilegiu, va fi pedepsit cu excomunicarea majoră şi, dacă este cleric, şi cu alte pedepse, inclusiv depunerea.

Can. 1443 - (cf 1379) Cel care a simulat celebrarea Divinei Liturghii sau a altor sacramente, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare, inclusiv excomunicarea majoră.

Can. 1444 - (cf 1368) Cel care a comis sperjur în faţa autorităţii bisericeşti sau cel care, chiar fără jurământ, a afirmat cu bună ştiinţă un fals în faţa judecătorului care îl interoghează în mod legitim, sau a ascuns adevărul, sau cel care a indus la comiterea acestor delicte, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1445 - § 1. (cf 1370) Cel care a utilizat violenţa fizică împotriva unui Episcop sau a lansat o injurie gravă împotriva acestuia, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare, inclusiv depunerea, dacă este cleric; dacă însă acelaşi delict a fost comis împotriva Mitropolitului, Patriarhului sau chiar a Pontifului Roman, vinovatul va fi pedepsit cu excomunicarea majoră, a cărei iertare este rezervată pentru ultimul caz, însuşi Pontifului Roman.
         § 2. Cel care a comis aceeaşi faptă împotriva altui cleric, călugăr, unui membru al unei societăţi de viaţă comună după model călugăresc sau împotriva unui laic care în acelaşi timp exercită o sarcină bisericească, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1446 - (cf 1373) Cel care nu se supune propriului Ierarh, care în mod legitim îi porunceşte sau interzice şi, după admonestare persistă în nesupunere, va fi sancţionat ca un delicvent, cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1447 - § 1. (cf 1373) Cel care incită la răzvrătire sau ură împotriva oricărui Ierarh, sau îi provoacă pe supuşii lui la nesupunere, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare, inclusiv excomunicarea majoră, mai ales dacă delictul a fost comis împotriva Patriarhului sau chiar a Pontifului Roman.
         § 2. (= 1375) Cel care a împiedicat libertatea de ministeriu, de a alege sau de putere bisericească, ori folosirea legitimă a bunurilor temporare ale Bisericii, sau a terorizat un alegător, sau pe cel care îşi exercită o putere sau un ministeriu, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1448 - § 1. (= 1369) Cel care, fie într-un spectacol sau discurs public, fie printr-o scriere în mod public divulgată, fie utilizând în alt mod instrumentele de comunicare socială, aduce o blasfemie sau lezează grav bunele moravuri, sau formulează injurii la adresa religiei sau a Bisericii, sau stârneşte la ură şi dispreţ, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.
         § 2. (= 1374) Cel care şi-a dat numele într-o asociaţie care unelteşte împotriva Bisericii va fi sancţionat cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1449 - (= 1377) Cel care a înstrăinat bunurile bisericeşti fără consimţământul sau permisiunea prevăzute, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1450 - § 1. (<> 1397) Cel care a comis omucidere, va fi pedepsit cu excomunicarea majoră; clericul va fi pedepsit pe lângă aceasta şi cu alte pedepse, inclusiv depunerea.
         § 2. (= 1398) Tot astfel va fi pedepsit cel care a procurat avort urmat de efect, rămânând neschimbat can. 728, § 2.

Can. 1451 - (cf 1397) Cel care a răpit sau deţine un om în mod injust, l-a rănit sau mutilat grav, i-a aplicat tortura fizică sau psihică, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare, inclusiv excomunicarea majoră.

Can. 1452 - (= 1390 §§ 1-3) Cel care a adus cuiva injurii grave sau a lezat grav buna faimă prin calomnie, este obligat presteze repararea corespunzătoare; dacă a refuzat însă, va fi pedepsit cu excomunicarea minoră sau cu suspendarea.

Can. 1453 - § 1. (= 1395 § 1) Clericul concubin sau care stăruie în alt fel, în mod scandalos, în păcat extern împotriva castităţii, va fi pedepsit cu suspendarea, iar dacă delictul persistă, i se pot adăuga gradual alte pedepse, până la depunere.
         § 2. (<> 1394 § 1) Clericul care a încercat [ celebreze] căsătoria interzisă, va fi depus.
         § 3. Călugărul care a emis votul public perpetuu de castitate şi este constituit în hirotonirile sacre, comiţând aceste delicte va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1454 - (cf 1390 § 1) Cel care a denunţat în mod fals pe cineva privitor la orice fel de delict, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare, inclusiv excomunicarea majoră, mai ales dacă este denunţat de un confesor, un Ierarh, un cleric, un călugăr, un membru a unei societăţi de viaţă consacrată după model călugăresc, sau de un laic care a primit o sarcină bisericească, rămânând neschimbat can. 731.

Can. 1455 - (= 1391) Cel care a întocmit un document bisericesc fals, sau a inserat în acesta falsul, sau cel care cu ştiinţă s-a folosit de orice fel de document fals sau modificat în probleme bisericeşti, sau cel ce a modificat, a distrus sau a ascuns un document autentic, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1456 - § 1. (= 1388 § 1) Confesorul care a violat în mod direct sigiliul sacramental, va fi pedepsit cu excomunicarea majoră, rămânând neschimbat can. 728, § 1, n. 1; dacă însă a rupt în alt fel sigiliul, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.
         § 2. Cel care a încercat în orice fel obţină ştiri din confesiune, sau care le-a transmis altora pe cele deja obţinute, va fi pedepsit cu excomunicarea minoră sau cu suspendarea.

Can. 1457 - (= 1378 § 1) Sacerdotul care l-a dezlegat pe complicele în păcatul contra castităţii, va fi pedepsit cu excomunicarea majoră, rămânând neschimbat can. 728, § 1, n. 2.

Can. 1458 - (= 1387) Sacerdotul care, în actul sau cu ocazia sau sub pretextul confesiunii, a solicitat un penitent la păcatul contra castităţii, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare, inclusiv depunerea.

Can. 1459 - § 1. (= 1382) Episcopii care au administrat cuiva hirotonirea episcopală fără mandatul autorităţii competente, precum şi cel care a primit de la aceştia hirotonirea, vor fi pedepsiţi cu excomunicarea majoră.
         § 2. Episcopul care a administrat cuiva hirotonirea diaconală sau preoţească contra prescrierilor canoanelor, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1460 - Cel care recurge direct sau indirect la autoritatea civilă pentru a obţine, la cererea sa, sacra hirotonire, o funcţie, un ministeriu sau o altă sarcină în Biserică, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare, inclusiv excomunicarea majoră şi, dacă este vorba de un cleric, chiar depunerea.

Can. 1461 - (cf 1380) Cel care a administrat sau a primit sacra hirotonire prin simonie, va fi depus; cel care a administrat însă sau a primit alte sacramente prin simonie, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare, inclusiv excomunicarea majoră.

Can. 1462 - (cf 1381) Cel care a obţinut, a conferit sau a uzurpat în orice fel, sau care deţine în mod ilegal sau transmite altora sau exercită o funcţie, un ministeriu sau o altă sarcină în Biserică, prin simonie, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare, inclusiv excomunicarea majoră.

Can. 1463 - (= 1386) Cel care a dat sau a promis ceva, pentru ca cineva care a exercitat o funcţie, un ministeriu sau o altă sarcină în Biserică, a făcut sau a omis ceva în mod ilegal, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare; tot astfel şi cel care a acceptat acele daruri sau promisiuni.

Can. 1464 - § 1. (= 1389) Cel care, pe lângă cazurile prevăzute deja de drept, printr-un act sau omisiune a abuzat de puterea, de funcţia, de ministeriu sau o de o altă sarcină pe care o are în Biserică, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare, inclusiv privarea de acestea, exceptând cazul în care, pentru acest abuz, a fost stabilită o altă pedeapsă prin lege sau precept.
         § 2. Cel care însă, printr-o neglijenţă culpabilă, a comis sau omis în mod ilegitim, cu daună pentru altul, un act de putere, de funcţie, de ministeriu sau al unei alte sarcini în Biserică, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1465 - Cel care, exercitând o funcţie, un ministeriu sau o altă sarcină în Biserică, fiind înscris oricărei Biserici sui iuris, chiar şi în Biserica latină, a îndrăznit inducă în orice fel pe orice credincios creştin treacă la o altă Biserică sui iuris contrar can. 31, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1466 - (= 1392) Clericul, călugărul, sau membrul unei societăţi de viaţă comună după model călugăresc, care se ocupă de afaceri sau de comerţ împotriva prescrierilor canoanelor, va fi pedepsit cu pedeapsa corespunzătoare.

Can. 1467 - (= 1393) Cel care violează obligaţiile care i-au fost impuse printr-o pedeapsă, poate fi pedepsit cu o pedeapsă mai gravă.

 
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License