IntraText Digital Library
Home   Map   Catalogue   Updates   Download   Info   IXT format   Privacy   Copyright   References   Contributors   Newsletter   Contacts  
Catalogue by Language
Lietuviu kalba

ALB CAT CHA CZE DAN DUT ENG EPO EST FIN FRE GER GLA GLV GRE HUN ICE ITA LAT LIT LTZ MAO MLT MOL NOR PLI POL POR RUM SAN SCC SCR SLO SLV SPA SRD SWA SWE TET VIE
(language codes: ISO 639-2 biblio)


In this catalogue: 50 IntraTexts

[No Author]

Visuotine Žmogaus Teisiu Deklaracija
[1948]
LIT0018

Baranauskas, Antanas

Anykšciu Šilelis
[1858-1859]
LIT0020

Basanavicius, Jonas

Mano gyvenimo kronika ir nervu ligos istorija. 1851-1922m.
The Chronicle of my Life and the Story of my Nervous Disease. 1851-1922
[1851-1922]
LIT0046

Priekalba
The Preface
[1883]
LIT0030

Biliunas, Jonas

Liudna Pasaka
A Sad Tale
[1901-1907]
LIT0021

Binkis, Kazys

Šimtas Pavasariu
One Hundred of Springs
[20 sec.]
LIT0022

Boruta, Kazys

Baltaragio Malunas Arba Kas Dejosi Anuo Metu Paudruves Krašte
The Windmill of Baltaragis, or the Events of the Old Times in the Land of Paudruve
[20 sec.]
LIT0023

Concilio Vaticano II
Concile Vatican II   Vaticani II Kirikukogu  

Visuotinio Vatikano II Susirinkimo dokumentai
[1963-1965]
LIT0017

Congregazione per la Dottrina della Fede
Congregação para a Doutrina da Fé   Congregación para la doctrina de la fe   Congregatie voor de geloofsleer   Congregatio pro doctrina fidei   Congregation for the Doctrine of the Faith   Congrégation pour la Doctrine de la Foi   Hittani Kongregáció   Kongregace pro nauku víry   Kongregácia pre náuku viery   Kongregacja Nauki Wiary   Kongregasjonen for Troslæren   Kongregation für die Glaubenslehre   Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé   Tikejimo mokslo kongregacija  

Petro ipedinio primatas Baznycios slepinyje
[1998.10.31]
LIT0001

Cvirka, Petras

Kasdienes Istorijos
The Day-To-Day Stories
[1938]
LIT0024

Daukantas, Simonas

Budas Senoves Lietuviu, Kalnenu Ir Žemaiciu
The Day-To-Day Stories
[1938]
LIT0025

Daukša, Mikalojus

Prakalba i Malonuji Skaitytoja
The preface unto benevolent reader
[1599]
LIT0034

Degutyte, Janina

Artumas
Proximity
[1980]
LIT0035

Donelaitis, Kristijonas

Metai
The seasons
[1818]
LIT0037

Gaidamavicius, Jonas

Naujas laikrasztis "Varpas"
A New Newspaper (Preface)
[1889]
LIT0047

Gediminas

Laiškai
The Letters of Gediminas, the Great Duke of Lithuania
[1254 - 1338]
LIT0048

Hussowczyk, Mikolaj
Mikalojus Husovianas  

Giesme Apie Stumbra
The Song about Bison, Its Stature, Ferocity and Hunt
[1523]
LIT0040

Ioannes Paulus PP. II
Gioan Phaoloâ II   Giovanni Paolo II   Ioan Paul al II-ea   Ivan Pavao II.   Jan Pavel II.   Ján Pavol II   Jan Pawel II   Janez Pavel II.   János Pál II.   Jean-Paul II   João Paulo II   Johannes Paavali II   Johannes Paul II.   Johannes Paulus II   John Paul II   Juan Pablo II   Wojtyla, Karol  

Dies Domini
apie Viešpaties dienos šventima - 1998 geguzes 31
[1998.05.31]
LIT0009

Christifideles laici
Posinodinis Apaštališkasis Paraginimas del pasaulieciu pašaukimo ir misijos Baznycioje ir pasaulyje dvidešimt metu praejus po Vatikano II Susirinkimo
[1988.12.30]
LIT0016

Salvifici doloris
Apie krikšcioniškaja zmogiškosios kancios prasme - Vyskupams, Kunigams, Katalikų Baznycios Vienuolių Bendruomenems bei Tikintiesiems - 1984 vasario 11
[1984.02.11]
LIT0002

Tertio millennio adveniente
Vyskupams, kunigams ir tikintiesiems; 1994 lapkricio 10
[1994.11.10]
LIT0007

Familiaris consortio
Del Krikšcioniškos Šeimos Uzdaviniu Šiuolaikiniame Pasaulyje
[1981.11.22]
LIT0010

Centesimus annus
Enciklika - 100-osioms Rerum novarum metinems
[1991.05.01]
LIT0015

Catechesi tradendae
Vyskupams, Kunigams, Visos Baznycios Tikintiesiems apie Katecheze Musu Laikais; 1979 Spalio 16
[1979.10.25]
LIT0005

Apostolos suos
1998 05 21
[1998.05.21]
LIT0003

Apaštališkasis Laiškas Lietuvos Vyskupams
Švenciant Lietuviu Tautos Krikšto 600 Metu Jubilieju
[1987]
LIT0008

Ad tuendam fidem
Apaštališkasis Laiškas, Paskelbtas Kaip Motu Proprio - kuriuo i Kanonu teises kodeksa ir Rytu Baznyciu kanonu kodeksa iterpiamos kai kurios normos; 1998 geguzes 18
[1998.05.18]
LIT0004

Kalanavicius, Antanas

Progiesmiai
[20 sec.]
LIT0019

Katiliškis, Marius

Miškais Ateina Ruduo
The Autumn comes through the Forests
[1957]
LIT0045

Kudirka, Vincas

Laisvos Valandos
The Letters of Gediminas, the Great Duke of Lithuania
[1858 - 1899 [nm]]
LIT0031

Maironis

Pavasario Balsai
Voices of Spring
[1895]
LIT0032

Mažvydas, Martynas

Knygeles Pacios Bylo Lietuvininkump Ir Žemaiciump
The Appeal of The Small Book Itself Unto Lithuanians and Samogitians
[1547]
LIT0033

Mickiewicz, Adam

Konradas Valenrodas. Pratarme
Preface to "Konrad Wallenrod"
[1828]
LIT0026

Slavu Literatura - XV Paskaita [Paskaita Apie Lietuviu Tauta] - Iš Paskaitu College De France
Slav Literature, Lecture XV
[1843.03.24]
LIT0027

Paulus PP. VI
Montini, Giovanni Battista   Paavali VI   Pablo VI   Pál VI.   Páll. PP. VI.   Paolo VI   Paul al VI-ea   Paul VI   Paul VI.   Paulius VI   Paulo VI   Paulo VI   Paulus VI   Paulus VI   Pavao VI.   Pavel VI   Pavel VI.   Pavol VI   Pawel VI   Pawlu VI   Phaoloâ VI  

Sacerdotalis caelibatus
Enciklika - Apie kunigiškaji celibata, viso Kataliku pasaulio Vyskupams, Kunigams ir Tikintiesiems
[1967.06.24]
LIT0014

Evangelii nuntiandi
Del Evangelizacijos Šiuolaikiniame Pasaulyje
[1975.12.08]
LIT0006

Peleda, Lazdynu

Ir pražuvo, kaip sapnas
And Vanished Like a Dream
[1908]
LIT0049

Motule Paviliojo
Allured by Mammy
[20 sec.]
LIT0028

Pontificia Commissione Biblica
Popieziškoji Biblijos Komisija  

Biblijos Aiškinimas Baznycioje
1993 balandzio 15
[1993]
LIT0012

Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali
Conseil Pontifical pour les Communications Sociales   Kongregácia pre náuku viery   Pápezská Rada pre Spolocenské Dorozumievacie Prostriedky   Pápežská Rada pre Spolocenské Dorozumievacie Prostriedky   Papezská Rada pro Hromadné Sdelovací Prostredky   Papstlicher Rat fur die Sozialen Kommunikationsmittel   Pontifical Council for Social Communications   Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales   Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais   Pontificium Consilium de Communicationibus Socialibus   Popieziškoji visuomenes komunikavimo priemoniu taryba  

Aetatis novae
[1992.02.22]
LIT0013

Pontificio Consiglio per la Famiglia
Conseil Pontifical pour la Famille   Conselho Pontifício para a Família   Pápežská rada pre rodinu   Päpstlicher Rat für die Familie   Pontifical Council for the Family   Pontificio Consejo para la Familia   Pontifício Conselho para a Família   Popieziškoji Šeimos Taryba  

Ar verta legalizuoti „silpnuosius“ narkotikus?
1997 01 17
[1997.01.17]
LIT0011

Poška, Dionizas

Mužikas Žemaiciu Ir Lietuvos
The Peasant of Samogitia and Lithuania
[1815-1825]
LIT0038

Ragana, Šatrijos

Sename Dvare
In an Old Manor
[19 sec.]
LIT0044

Reza, Liudvikas

Iš Ivadinio Straipsnio K.Donelaicio "Metu" 1 Leidmui
The Preface of the First Edition of "The Seasons" by K. Donelaitis
[19 sec.]
LIT0029

Lietuviu Liaudies Dainu Tyrinejimas
The Study of Lithuanian Folk Songs
[19 sec.]
LIT0039

Sarbievijus, Motiejus Kazimieras

Lemties Žaidimai
Jokes of Fortune
[1618-1635]
LIT0041

Stanevicius, Simonas

Šešios Pasakos
Six Fables
[19 sec.]
LIT0042

Strazdas, Antanas

Giesmes Svietiškos Ir Šventos
The Songs, Worldly and Saint
[1814]
LIT0043

Tumas-Vaižgantas, Juozas

Dedes ir dedienes
Uncles and Aunties
[1929]
LIT0050

Vaicaitis, Pranas

Poezija
Poetry
[19 sec.]
LIT0051


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on touch, multitouch and tablet devices
The IntraText® Digital Library - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2012. Content in this page is licensed under a Creative Commons License
Last updated: 2012.01.03