Part, Chapter, Paragraph

1 III,  10. 2. 1(21)| Rolland-Cachera et al, 2002), Greece (Kapantais et al, 2004), Ireland (O’
2 III,  10. 2. 1(22)|      and Frelut, 2003), Greece (Kapantais et al, 2004), Hungary (Antal
3 III,  10. 2. 1  |     Gutiérrez-Fisac et al, 2004; Kapantais et al, 2004; Kirchengast
4 III,  10. 2. 1  |   Information and Statistics, 2004; Kapantais et al, 2006; Kelleher et
5 III,  10. 2. 1(24)|  Statistical Office, 2006), Greece (Kapantais et al, 2006), Hungary (Rodler
6 III,  10. 2. 1  |       2005) and 17.2% of Greek (Kapantais et al, 2004) preschool children (
7 III,  10. 2. 1  |        2003), Greece (67.1%) (Kapantais et al, 2006), Wales (61.
8 III,  10. 2. 1  |     Gynaecology 112:1431–1433.~ ~Kapantais E, Haralambides V, Tzotzas
9 III,  10. 2. 1  |     Disorders 28(Suppl. 1):S71.~ ~Kapantais E, Tzotzas E, Loannidis