Part, Chapter, Paragraph

1 III,  10. 1. 1|    of alcohol consumption (Kuntsche and Jordan, 2006; Kuntsche
2 III,  10. 1. 1|  Kuntsche and Jordan, 2006; Kuntsche and Kuendig, 2006; Milgram,
3 III,  10. 1. 3| Sports Exerc 29(8):1076-1089.~Kuntsche E, Jordan MD (2006): Adolescent
4 III,  10. 1. 3| Alcohol Depend 84(2):167-174.~Kuntsche EN, Kuendig H (2006): What