Part, Chapter, Paragraph

1 III,  10. 2. 1| 2004): Telesný vývoj detí a mládeže v Slovenskej republike [
2 III,  10. 2. 1|   telesného vývinu detí a mládeže [Anthropometric parameters