10000-compa | compe-gatit | gaz-negru | neguv-semna | semni-°
            bold = Main text
   Chap., Par.    grey = Comment text

503 7, 3 | de asemenea, un efect de compensare asupra insulei de căldură 504 7, 3 | muncă sau percepţia unei compensaţii inadecvate şi/sau agresivitatea 505 7, 1 | dietă echilibrată care compenseze, fără însă a depăşi, energia 506 9, 1 | secţiuni ale Tratatului.~ ~Competenţa în domeniul sănătăţii a 507 2, 7 | industrială la un nivel competitiv, mai ales sectoarele 508 10, 2 | pentru a răspunde nevoilor de competitivitate şi de locuri de muncă din 509 9, 1 | creşterii economice şi al competitivităţii. În ciuda unor obstacole 510 7, 5 | comportamentelor de risc sunt complecşi şi se află într-o interrelaţionare 511 9 | programele vor fi valoroase şi complementare practicilor curente in StateleMembre. 512 1 | rezumatul extins şi Raportul complet, include:~· Evaluarea stării 513 9, 1 | se bazează pe FSE pentru completarea în mod eficace a finanţării 514 10 | fi foarte importantă.~ ~Complexitatea sistemelor de sănătate şi 515 7, 5 | adecvate, ţinând cont de complexităţi şi de aspectele nesigure.~ 516 7, 5 | adecvate. Însă, din cauza complexităţii ridicate a asocierilor şi 517 7, 4 | de ce unele persoane se comportă violent faţă de altele sau 518 10, 2 | cardiovasculare, al virologiei şi al comportamentului creierului, şi alte subiecte 519 10, 1 | şi fizic. Hipertensiunea, compoziţia lipidică din sânge nefavorabilă 520 8 | abordeze în mod sistematic şi comprehensiv inegalităţile din domeniul 521 7, 1 | ţesutului fetal la condiţii compromise pe durata dezvoltării uterine 522 7, 1 | altor persoane. Consumul compulsiv de alcool a crescut mult 523 7, 3 | particule, monoxid de carbon şi compuşi carcinogeni. Proiectarea 524 9, 1. 2 | obiective şi indicatori comuni.~ ~ 525 10, 2 | Informaţiile şi Tehnologiile de Comunicare” (ICT), cu 9,1 miliarde 526 8 | promovarea puternică a sănătăţii, comunicarea în domeniul sănătăţii publice 527 9, 1. 1 | disponibile: legislaţia, comunicările, recomandările, liniile 528 2, 6 | tehnologii informaţionale şi de comunicaţii; (iv) tehnologii de identificare 529 7, 4 | violenţa apare în unele comunităţi mai mult decât în altele. 530 6, 2 | accidente care au ca urmare concedii medicale de peste 3 zile.~ ~ 531 7, 2 | nivelurile lui pot varia deoarece concentraţia depinde de mulţi factori 532 7, 2 | obiectivului de 2°C, cu niveluri de concentraţie a gazelor cu efect de seră 533 7, 3 | prin urmare, expuse la concentraţii mai ridicate de agenţi de 534 9, 1. 1 | statele membre. Strategia se concentrează pe patru principii şi trei 535 8 | Health Report), a elaborat o conceptualizare a funcţiilor sistemelor 536 9 | cauze principale de deces. Conceptul de strategie de sănătate 537 10, 2 | for growth”). Acesta este conceput pentru a răspunde nevoilor 538 1 | Raport evidenţiază câteva concluzii importante referitoare la 539 8 | în politici şi programe concrete în viitorul apropiat, a 540 9, 1. 4 | colaborarea cu alte sectoare de conducere, cu industria şi cu organizaţiile 541 9, 1. 4 | Sănătatea în toate politicile~ ~ Conectarea diferitelor sectoare implicate 542 7, 2 | din Uniunea europeană este conectată la sistemele de distribuţie 543 9, 1. 4 | prioritate, a organizat o conferinţă ad hoc şi a adoptat Concluziile 544 9, 1. 4 | Membre UE la sfârşitul unei Conferinţe ţinute în acest scop.~ ~ 545 8 | fost adoptată în cadrul Conferinţei ministeriale europene a 546 7, 1 | epidemiologice disponibile nu permit confirmarea ipotezei reducerii bolilor 547 7, 5 | interrelaţionări trebuie fie confirmate şi abordate prin instrumente 548 7, 1 | familie, creează tensiuni şi conflicte între parteneri. Gruparea 549 4 | facialo-congenitale, defecţiunea congenitală a peretelui abdominal şi 550 7, 5 | sau agenţi sau factori) şi consecinţele lor asupra sănătăţii depind 551 7, 3 | cu o gravitate mai mare a consecinţelor accidentelor sau ale altor 552 9, 1. 4 | considerabile pentru ajungerea la un consens cu privire la metodele de 553 10 | abordări metodologice a consensului în definirea priorităţilor, 554 9, 1. 4 | Au fost depuse eforturi considerabile pentru ajungerea la un consens 555 10 | variate sectoare/domenii.~ ~Considerând determinanţii specifici 556 7, 2 | expunerea la particule este considerată mai nou o ameninţare majoră 557 10, 1 | dietele nesănătoase sunt considerate stiluri de viaţă obişnuite, 558 9, 1 | Organismele Europene privind consilierea ştiinţifică independentă 559 10, 2 | vârf prin iniţierea unui Consiliu de cercetare europeană autonom; ( 560 9, 1. 4 | şi a adoptat Concluziile Consiliului. Observatorul European al 561 7, 2 | viaţa şi necesită atenţie constantă şi îngrijiri pentru menţinerea 562 7, 3 | toate şi la femei se constată aceeaşi tendinţă. Unul dintre 563 3 | supravieţuire. O astfel de constatare este asociată probabil perioadelor 564 8 | naţionale de îngrijire medicală. Constatările unui studiu OCDE realizat 565 7, 2 | pentru copii (Ştiinţă, Copii, Conştientizare, Instrumente juridice, Evaluare) 566 9, 1 | serviciilor şi a capitalurilor a constituit motorul major al creşterii 567 7, 5 | influenţate de factori precum constituţia genetică, vârsta, alimentaţia 568 7, 2 | factori inclusiv geologici, construcţia cladirilor şi stilul de 569 7, 3 | materiale şi produse folosite în construcţii pot cauza eventuale pericole 570 7, 3 | prelucrării lemnului şi cel al construcţiilor, cu rate de incidenţă de 571 6, 1 | pruncilor. Într-o societate care construieşte sistemul informaţional al 572 7, 3 | nu există nicio structură construită cu destinaţia de locuinţă 573 10, 3 | mai bune pentru ONG drept consultanţi pentru politicile publice 574 10, 3 | propunerile. Răspunsul la consultări este, de asemenea, un mod 575 2, 7 | Centrală şi de Vest, industria consumă mult mai multă energie decât 576 7, 2 | asociaţi bolilor animalelor consumate, prin adăugarea de agenţi 577 2, 3 | a devenit al doilea mare consumator de energie, după cel industrial ( 578 7, 1 | 15, în anul 1999, oamenii consumau zilnic cu 300 de calorii 579 10, 3 | repeziciune. Alături de contactele neoficiale şi directe cu 580 7, 1 | grup. În general, pe durata contactelor sexuale ocazionale, prezervativul 581 7, 2 | biologici şi substanţe chimice contaminante se pot găsi în alimente, 582 7, 2 | transformare a alimentelor şi prin contaminanţi ai alimentelor. În ceea 583 7, 2 | cetăţenii UE putând fi expuşi la contaminări microbiologice şi de alt 584 7, 2 | pericole (precum apa de spălat contaminată, sau contaminarea solului), 585 7, 2 | substanţele chimice care contaminează alimentele sunt şi dioxina 586 7, 3 | acestea, multe aşezări umane contemporane nu au spaţii pentru adunări 587 2 | se analizează condiţiile contextuale care stau la baza îmbunătăţirii 588 1 | site-ul web, precum şi Susanna Conti, Carlo Donati şi Colomba 589 9, 1. 1 | sănătăţii cetăţenilor europeni. Continuând progresul realizat prin 590 9, 1. 1 | europeană va lua măsuri pentru continuarea creşterii implicării principalelor 591 7, 1 | energie, precum alimentele cu conţinut ridicat de grăsimi saturate, 592 7, 1 | relaţie independentă gradată continuu, cu risc de accident vascular 593 7, 5 | care ar fi apărut în caz contrar. ~ ~ 594 7, 3 | factorii de risc din mediu au contribuit la morbiditatea din 85 de 595 9, 1. 1 | local, pentru optimizarea contribuţiei lor la aplicarea Strategiei. 596 2, 3 | îngreunează prevenirea şi controlarea zoonozelor şi a celor cauzate 597 7, 2 | mare parte, aceştia sunt controlaţi, există încă probleme legate 598 3 | UE, în special datorită controlului foarte eficient al bolilor 599 8 | de accesare a serviciilor convenţionale cauzate de dizabilităţi 600 1 | Europa este acela de a cauta convergenţa sau cartografierea între 601 1 | Silano Luciano Vittozzi~Coordonator de Proiect Manager de Proiect ~ ~ 602 9, 1. 2 | Membre, au ales liber, şi coordoneze eforturile pentru a asigura 603 2, 7 | solului, iar peste 20% dintre copaci sunt clasificaţi în prezent 604 10 | şi favorabile în timpul copilăriei şi adolescenţei, (iv) mediu 605 7, 1 | persoanei care îngrijeşte copilul de a răspunde la nevoile 606 7, 1 | experienţa emoţională a copilului, care influenţează dezvoltarea 607 7, 4 | supravieţuire după un atac de cord, chiar dacă se remediază 608 1 | ci doar dea o imagine corectă şi întemeiată din punct 609 10, 1 | Estimarea anilor de viaţă corectaţi la factorul invaliditate ( 610 7, 1 | dezechilibre nutriţionale sunt corelate cu bolile specifice; boli 611 7, 2 | cetăţean european are în corpul său substanţe chimice create 612 6, 4 | este fertilizat în afara corpului femeii este în creştere 613 7, 2 | fabricate, precum electronicele, cosmeticele, îmbrăcămintea şi maşinile, 614 10 | şi evaluarea programele cost-eficacitate este una din multele limitări 615 10 | a evalua eficacitatea şi cost-eficacitatea intervenţiilor în sănătate 616 7, 5 | de sănătate şi celelalte costuri suportate ocazional în aceste 617 6, 3 | de a realiza activităţile cotidiene, faţă de populaţia mai tânără. 618 7, 3 | materialele de construcţie, de covoare, vopsele şi mobilă. Arderea 619 2, 1 | îmbunătăţirea sănătăţii şi crearea locurilor de muncă nu dezvoltă 620 2, 3 | acum a început din nou crească. În plus, turismul presează 621 7, 2 | corpul său substanţe chimice create de om. Producerea de substanţe 622 7, 1 | dezvoltării fetale poate afecta creierul în doze mult mai mici decât 623 8 | de asemenea, reducă creşterile speranţei de viaţă. De asemenea, 624 2, 5 | asupra sănătăţii. În ciuda creşterilor eficienţei energetice şi 625 7, 4 | infracţiunile şi siguranţa (European Crime and Safety Survey) sunt 626 7, 4 | este legată de ratele de criminalitate şi de riscul de persecuţie. 627 7, 3 | cinci boli profesionale după criteriul frecvenţei au fost tenosinovita 628 7, 5 | ocazional în aceste reacţii (criza ESB este un astfel de caz), 629 2, 1 | complică din cauza unei crize financiare ce se dezvoltă 630 7, 2 | pentru care sunt efecte cuantificabile. Expunerea interioară la 631 10, 1 | este foarte important se cuantifice pierderea de sănătate cauzată 632 9 | funcţionarii de contact şicubul de evaluare a impactului 633 7, 5 | adaptare şi mediul social, cultural, profesional, politic, economic 634 8 | fi rezolvată numai prin cunoaşterea temeinică a diferitelor 635 2, 3 | istoria economică recentă, cunoscut sub numele de “globalizare”. 636 6, 5 | tulburător este numai parţial cunoscută. În timp ce mortalitatea 637 9, 1. 4 | care stă la baza abordării cunoscute sub denumirea “Sănătatea 638 7, 5 | cu un nivel ridicat de cunoştinţe în sectorul respectiv. La 639 7, 1 | precum diabetul de tip 2, cunoştinţele actuale referitoare la genom 640 7, 2 | distribuţie municipale, cuprinzând tratarea şi controlul calităţii 641 10, 2 | o sferă de aplicare mai cuprinzătoare decât cea a programelor 642 4 | omenirea îşi va pierde în curând una dintre cele mai importante 643 2, 5 | consumului de energie mai curată şi regenerabilă în anumite 644 9 | preferabile îngrijirilor curative şi (iv) eliminarea barierelor 645 6, 2 | estimează , dacă evoluţia curentă persistă, până în anul 2010 646 7, 2 | inhalarea, ingestia şi absorbţia cutanată. Pentru unele pericole ( 647 7, 2 | personală, adezivii, vopselele, cutiile de sprayuri, hârtia, materialele 648 1 | Antonella Calabrò, Marina D’Avanzo şi Paola Marini - 649 3 | tulburări de imunitate (D50-D89)~1,7~3,7~0,5~Astm (J45-J46)~ 650 10, 1 | Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, 651 7, 2 | agrement) sunt numeroase. Dat fiind faptul majoritatea 652 7, 1 | din Uniunea Europeană se datorează consumului excesiv de alcool, 653 7, 1 | sistolică (SBP) şi diastolică (DBP) arată o relaţie independentă 654 8 | folosite pentru promovarea de-instituţionalizării şi întăririi serviciilor 655 1 | identificate, ci doar dea o imagine corectă şi întemeiată 656 9, 1. 4 | adoptate la Roma, la data de 18 decembrie 2008, de către Delegaţia 657 2, 3 | scăzut în prima parte a deceniului, însă acum a început din 658 10 | care trebuie facă faţă decidenţii în sănătate publică. Multă 659 10 | pentru o bună informare a decidenţilor. În acest context, cooperarea 660 9, 1. 4 | poate fi influenţată de deciziile luate în alte sectoare decât 661 10 | Metoda folosită pentru luarea decizilor şi abordarea priorităţilor 662 7, 3 | altă parte, gândacii pot declanşa alergii grave, iar aceştia 663 6, 5 | ce mortalitatea a avut un declin în toate grupurile socio-economice, 664 6, 5 | grupurile socio-economice, declinul a fost proporţional mai 665 7, 1 | bolile specifice; boli precum defecte ale tubului neural (asociate 666 4 | fisuri facialo-congenitale, defecţiunea congenitală a peretelui 667 7, 1 | 1970.~În ceea ce priveşte deficienţele de elemente nutritive, principalele 668 9, 1. 2 | metodă Statele Membre şi-au definit obiective şi indicatori 669 7, 4 | depresie. Coeziunea socială, definită drept calitatea reţelelor 670 6, 1 | total al copiilor (conform definiţiei UN al acelora sub 18 ani) 671 9, 1. 4 | decembrie 2008, de către Delegaţia ministerială a tuturor Statelor 672 2, 4 | sunt, de exemplu, structura demografică a populaţiei, nivelul lor 673 7, 1 | boli. Cu toate acestea, s-a demonstrat îmbunătăţirea stilului 674 6, 4 | sexe legată de sănătate, demonstrată de speranţa de viaţă la 675 2 | pleda pentru ele însele, demonstrează monitorizarea sănătăţii 676 7, 3 | includ efectele fizice ale densităţii mari a populaţiei (legate 677 9, 1. 4 | abordării cunoscute sub denumireaSănătatea în toate politicile”. 678 2, 6 | umană şi alte tehnologii cu denumiri care au sufixul "omică"; ( 679 7, 3 | mai mari decât media. Spre deosebire de tendinţa generală, în 680 2, 2 | Lisabona acordă o atenţie deosebită necesităţii unei mai bune 681 7, 1 | compenseze, fără însă a depăşi, energia consumată prin 682 7, 2 | un risc tot mai mare de depăşire a obiectivului de 2°C, cu 683 8 | în funcţie de persoanele dependente şi prestate la domiciliu 684 2, 3 | printr-un nivel ridicat de deplasări, schimburi comerciale, transferuri 685 6, 3 | foarte greu de gestionat. Depresia afectează între 10 şi 15% 686 7, 1 | sănătate mintală (psihoze, depresii, sinucideri) sau de sănătate 687 9 | Toate statele membre UE depun eforturi pentru a elabora 688 7, 1 | de alimente (şi energia derivată din acestea şi elementele 689 7, 1 | integrare a informaţiilor derivate din statistici, pe baza 690 9, 1 | cu excepţia sângelui şi a derivatelor sanguine şi a măsurilor 691 7, 3 | epicondilită laterală, dermatită de contact şi sindromul 692 4 | de contact şi a bolilor dermatologice în afara cancerului de piele) 693 2, 2 | asemenea, un număr de programe derulate de Comisia europeană pentru 694 2, 2 | imigranţilor, precum şi a descendenţilor acestora, pe piaţa muncii. 695 7, 5 | progreselor tehnice care deschid perspectiva unor produse 696 9, 1. 2 | Aceasta se numeşte “metoda deschisă de coordonare”, pentru 697 7, 3 | asemenea, spaţiile verzi şi deschise pot ajuta la reducerea zgomotului 698 7, 2 | şi ciupercile şi, agenţi descoperiţi recent precum prionii. În 699 7, 1 | iar practicarea acesteia descreşte odată cu vârsta. În rândul 700 7, 2 | trendurilor de creştere şi descreştere pentru proporţia de SARM. 701 10 | incluzând o secţiune ce descrie starea actuală în dezvoltarea 702 7, 4 | sexuală şi ceea ce victimele descriu drept comportament sexual 703 1 | de institute de ştiinţă desemnate de acestea) din toate statele 704 1 | supervizat de funcţionarii desemnaţi de Ministerele Sănătăţii ( 705 2, 3 | stresul hidric, generarea de deşeuri şi parcelare.~ ~ 706 10, 2 | Cercetare, care, în prezent, îl desfăşoară pe al 7-lea (FP7), cu subtitlul: “ 707 7, 3 | moduri alese pentru a permite desfăşurarea diferitelor activităţi esenţiale 708 8 | actori, instituţii şi resurse destinate îmbunătăţirii sănătăţii 709 7, 3 | structură construită cu destinaţia de locuinţă care nu implice 710 2, 3 | presează şi mai mult zonele de destinaţie, prin stresul hidric, generarea 711 10 | Raport furnizează o descriere detaliată a politicilor comunitare 712 1 | Dr. Beniamino Cislaghi, detaşat de Organizaţia Mondială 713 7, 2 | lipsa de apă cu consecinţe devastatoare şi de slaba calitate a apei, 714 7, 3 | limitarea acestei tendinţe va deveni o problemă importantă pentru 715 7, 2 | climatice asupra sănătăţii devine din ce în ce mai vizibil. 716 2, 1 | fie adresate celor mai dezavantajaţi. Un loc de muncă reprezintă 717 8 | Ţările europene organizează dezbateri intensive referitoare la 718 7, 3 | statele membre) şi accesul dezechilibrat la serviciile de prevenire ( 719 7, 1 | nutritive, principalele dezechilibre nutriţionale sunt corelate 720 7, 1 | dezvoltării uterine induce un dezechilibru hormonal şi un metabolism 721 7, 3 | mai multe ori au fost şi dezvoltaţi, favorizând în schimb transportul 722 10, 3 | Comisia europeană, în special DG SANCO. Dialogul permanent 723 1 | Pietro Folino Gallo, Paola Di Martino, Donato Greco, Nata 724 2, 6 | medicale, instrumente de diagnosticare, făcând posibile intervenţii 725 10, 3 | europeană, în special DG SANCO. Dialogul permanent cu cei care stabilesc 726 7, 1 | arterială sistolică (SBP) şi diastolică (DBP) arată o relaţie independentă 727 6, 1 | al bolilor lor cronice, dibilitatea şi cerinţele educaţionale 728 6, 5 | fumatului, îmbunătăţirea dietei şi mai mult exerciţiu fizic) 729 10, 1 | de activitate fizică şi dietele nesănătoase sunt considerate 730 6, 5 | constituie faptul creşterea diferenţei relative dintre ratele de 731 8 | personalizate şi personal, de obicei diferenţiate pe principalele grupe de 732 10, 3 | abordarea uneia dintre cele mai dificile probleme de sănătate publică. 733 10, 1 | 8,9~3,7~7,8~5,9~8,4~6,7~Digestive~7,4~3,1~6,5~4,9~5,8~4,7~ 734 8 | fiecărui stat membru, o dimensiune la nivelul Uniunii europene 735 1 | acest lucru este posibil, a dimensiunii reuşitei sau eşecului acestora.~ ~ 736 2, 4 | Finlanda, Irlanda şi Grecia. Dimensiunile principale ale diferenţelor 737 7, 1 | frecventă la copii, de spălare a dinţilor de două ori pe zi cu o pastă 738 7, 4 | educaţie, care fac parte dintr-o clasă profesională (în special 739 7, 2 | contaminează alimentele sunt şi dioxina şi compuşii acesteia, acrilamida, 740 9, 1 | afară de această alocare directă, alte activităţi FSE vor 741 10, 2 | reprezentat de Programul cadru al Directoratului General de Cercetare, care, 742 10, 1 | factorul invaliditate (AVCI) (Disability Adjusted Life Years) este 743 7, 3 | forţei de muncă, precum discrepanţele regionale de siguranţă şi 744 1 | colectare, analizare şi diseminare a datelor şi informaţiilor 745 7, 1 | neuronale la fetuşi, datorită disfuncţiilor de placentă, diabetului 746 9, 1 | multe rapoarte naţionale disponbile indicate în portalul UE-Sănătate. 747 7, 5 | pentru care baza de date disponibilă pentru realizarea identificării 748 2, 6 | noi produse medicinale, dispozitive medicale, instrumente de 749 7, 1 | sănătatea şi cauzează boli. Dispunerea unor acţiuni pentru limitarea 750 7, 3 | spaţii urbane verzi la o distanţă de mers de cel mult 15 minute ( 751 9, 1. 2 | coordonare”, pentru respectă diversitatea şi preferinţele sociale 752 4 | 4. MORBIDITATEA ŞI DIZABILITĂŢILE ÎN RÂNDUL POPULAŢIEI DIN 753 8 | prevenire a bolilor şi a dizabilităţilor. De fapt, cu toate este 754 10 | acest proces, deşi mai puţin documentate, sunt negocierile politice, 755 9 | ajutorul Statelor Membre multe documente strategice pentru controlul 756 9, 1 | sunt invitaţi consulte documentele ad hoc şi există multe rapoarte 757 7, 3 | producţie, se află pe locul doi, cu rate de incidenţă de 758 9, 1 | domeniul veterinar şi din domeniile fitosanitare) „principiul 759 10, 2 | subtitlul: “Dezvoltarea domeniului de cercetare european pentru 760 7, 4 | fizice sau de mediu în mediul domestic duce la insecuritate şi 761 8 | dependente şi prestate la domiciliu sau în facilităţi din cadrul 762 8 | cât mai mult posibil la domiciliul propriu. Fondurile structurale 763 1 | şi Susanna Conti, Carlo Donati şi Colomba Iacontino, care 764 1 | Gallo, Paola Di Martino, Donato Greco, Nata Menabde, Antoni 765 10 | de droguri ilicite şi a dopajului. Primele şase obiective 766 7, 1 | motive psihosociale, precum dorinţa de a părea mai matur, nevoia 767 10 | a activităţilor este de dorit. O fragmentare considerabilă 768 7, 1 | tensiune arterială în limitele dorite. În cazul în care rezultatul 769 3 | mai sus, nu există nicio dovadă a scăderii (ba chiar, eventual, 770 7, 2 | este important, după cum se dovedeşte prin faptul fiecare cetăţean 771 7, 1 | poate afecta creierul în doze mult mai mici decât cele 772 1 | care ne-a fost acordată de Dr. Beniamino Cislaghi, detaşat 773 7, 1 | fiecare an şi prin creşterea dramatică observată în mai multe ţări, 774 7, 1 | mortalitate asociat cu alcoolul.~ ~Drogurile şi abuzul altor substanţe. 775 7, 1 | diastolice cu 10 mmHg, există o dublare a mortalităţii pentru boala 776 7, 2 | interzicerea arderii cărbunelui în Dublin. După interzicerea din 1990 777 10, 2 | un buget mai mult decât dublu faţă de cel al FP6. FP7 778 7, 1 | fumători, mai mult decât dublul mediei globale de 9%. Gradienţii 779 6, 5 | inegalităţi de mortalitate duc la inegalităţi importante 780 7, 2 | considerabilă în mediu, ducând astfel la un posibil impact 781 3 | unei dezvoltări economice durabile, a unui număr suficient 782 1 | cadrul unui proces ce a durat 3 ani (începând din data 783 9, 1. 2 | mai multe iniţiative de e-sănătate, de exemplu proiectul de 784 3 | nutriţie şi metabolice (E00-E90)~17,8~44,2~8~Boli cronice 785 3 | 5~4,4~Diabetul de tip 2 (E10-E14)~14,2~39,5~6,1~Neoplasm 786 7, 2 | supraveghere, finanţate de EARSS arată un amestec al trendurilor 787 2, 7 | impactul mai larg asupra echilibrului nutritiv al apelor şi asupra 788 8 | populaţiei sau distribuţiei echitabile a finanţării pentru funcţionarea 789 7, 2 | părţi la milion în volum echivalent de CO2. Impactul schimbărilor 790 2 | importante sectoare din economiile dezvoltate, cu un rezultat 791 7, 2 | parţial de politicile de economisire a energiei, care au dus 792 9 | strategie de sănătate a avut un ecou la nivel internaţional. 793 7, 1 | amfetaminei (amfetamina, ecstasy, metamfetamina), cocaina 794 7, 1 | inclusiv monitorizarea, educarea şi informarea. ~ ~Dezechilibrele 795 8 | bătrâni sunt, în medie, mai educate şi au evidenţe mai bune 796 9 | privind Politica socială, educaţia, formarea profesională şi 797 2, 1 | Internaţional pentru Clasificarea Educaţiei) este mai mare decât cel 798 7, 3 | referitoare la diferenţele educative, locuitorii de la ţară care 799 7, 2 | natural şi care poate fi găsit efectiv în cantităţi mici în toate 800 10 | recentă a evaluării cost eficacitate a intervenţiilor de sănătate 801 10 | necesară pentru a evalua eficacitatea şi cost-eficacitatea intervenţiilor 802 8 | sănătate şi prin înţelegerea eficacităţii lor relative la nivelul 803 7, 5 | mediul. Prin urmare, acest efort de a identifica aspectele 804 10, 1 | Years) este larg folosită în efortul de a compara direct diferitele 805 7, 1 | Necesitatea intensificării eforturilor pentru promovarea sănătăţii 806 10, 1 | din Croaţia şi din ţările EFTA (anul de referinţă 2000) 807 9, 1. 2 | în străinătate, tratament egal pentru femei şi bărbaţi, 808 2 | societaţii cu o importanţă egală. Echitatea şi universalitatea 809 2, 1 | a evita excluderea, însă el nu este întotdeauna o garanţie. 810 9 | depun eforturi pentru a elabora şi pune în aplicare politici 811 9 | naţionale de sănătate pe durata elaborării de evaluări ale politicilor. ~ ~ 812 7, 1 | motiv pentru care trebuie elaborate sisteme mai eficiente.~ ~ 813 7, 3 | sectoarele de distribuţie a electricităţii, gazelor şi apei, precum 814 7, 2 | prezent, expus la câmpuri electromagnetice (CEM), însă nu este încă 815 7, 2 | bunuri fabricate, precum electronicele, cosmeticele, îmbrăcămintea 816 7, 1 | derivată din acestea şi elementele nutriţionale ale acestora) 817 1 | facilitarea identificării elementelor prioritare pentru investigaţiile 818 7, 2 | prezenţa lor în mediu, prin eliberarea din materialele din care 819 9, 1 | obstacole care încă nu au fost eliminate, a crescut nivelul de angajare 820 10, 1 | Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie.~ ~ ~ ~La 821 7, 2 | amestecuri complexe, care emană din întregul ciclu de viaţă 822 1 | Ricciardi, Stefania Salmaso, Emanuele Scafato, Benedetto Terracini, 823 7, 5 | impacturilor lor. Un risc emergent poate fi unul identificat 824 7, 3 | de alte elemente chimice emise de materialele de construcţie, 825 7, 3 | lemnul, gazele) pot duce la emisia în interior a unor agenţi 826 2, 3 | urmare, o sursă importantă de emisii de gaze cu efect de seră. 827 7, 2 | proiectate pentru limitarea emisiilor şi a schimbărilor structurale 828 7, 4 | socială, asigură sprijin emoţional şi practic pentru oameni. 829 7, 1 | sugarului formează experienţa emoţională a copilului, care influenţează 830 3 | conjunctiv, ale sistemului endocrin, nutritiv şi metabolic, 831 10, 1 | obezitatea sunt caracteristici endogene care se dezvoltă ca urmare 832 7 | mai mulţi factori interni (endogeni) şi externi (exogeni), enumeraţi 833 2, 7 | acestea, în general, eficienţa energetică se îmbunătăţeşte în aceste 834 2, 5 | ciuda creşterilor eficienţei energetice şi a creşterii consumului 835 7, 2 | asocieri bine fundamentate cu enervarea, tulburările de somn şi 836 7 | endogeni) şi externi (exogeni), enumeraţi în Tabelul 10.1.1 din Raport ( 837 2, 5 | fotovoltaică şi energia eoliană, care sunt asociate, în 838 7, 3 | auzului cauzată de zgomot, epicondilită laterală, dermatită de contact 839 7, 1 | cealaltă parte, din tendinţele epidemice ale excesului de greutate 840 4 | prezent;~· dezvoltarea unor epidemii noi, precum cele cauzate 841 10, 3 | toată lumea. Răspunsurile la epidemiile de HIVSIDA constituie 842 6, 1 | tulburări mintale. De asemenea, episoadele de hărţuire şi intoleranţă 843 7, 3 | imigranţii). În această epocă a globalizării, îmbunătăţirea 844 7, 2 | din care aproximativ 9% erau în noile state membre UE. 845 7, 3 | organizaţionali, fizici, chimici şi ergonomici poate provoca daune sănătăţii 846 2, 7 | special în ceea ce priveşte eroziunea solului, stresul hidric 847 7, 5 | în aceste reacţii (criza ESB este un astfel de caz), 848 1 | dimensiunii reuşitei sau eşecului acestora.~ ~Cantitatea foarte 849 3 | 8~2,7~Neoplasm malign la esofag (C15)~4,4~8,5~0,6~Neoplasm 850 9 | Comisiei elaborează o metodă de estimare a impactului noilor politici 851 10, 1 | adoptaţi mai mulţi indicatori. Estimarea anilor de viaţă corectaţi 852 7, 3 | acest nivel, în timp ce în Estonia, Cipru şi România, cifrele 853 6, 4 | bolile de inimă de către estrogen înainte de menopauză. Osteoporoza 854 10, 1 | Sursa: adaptare de la Ezzati et al,, 2002,~ ~ ~* Andorra, 855 7, 2 | plasticul). Din cauza naturii eterogene a folosirii acestor produse, 856 2 | este de asemenea o măsură a eticii sociale, în special cu privire 857 10, 2 | inovaţiei în ceea ce priveşte etiologia bolilor şi natura, rolurile 858 7, 1 | imigranţii şi minorităţile etnice. ~ ~Igiena orală necorespunzătoare. 859 1 | găsesc pe site-ul proiectului EUGLOREH (www t) şi pe site-ul Comisiei 860 2, 4 | care nu sunt membre UE. EURIPA, European Rural and Isolated 861 2, 1 | scădere la nivelul întregii Europe, cu toate , în prezent, 862 7, 1 | deloc în timpul liber iar europeanul de nivel mediu îşi petrece 863 3 | decese la 100000, 2005~Sursa: EUROSTAT~ ~ ~ ~Cauzele de deces~Media 864 7, 4 | Raportul final al proiectului EUROTHINE, publicat în 2007 a indicat 865 9, 1 | Ştiinţifice pentru Sănătate (EuSANH) a fost stabilită.~ ~ 866 7, 2 | mortalităţii şi rănirilor. Aceste evenimente aduc riscuri pentru mulţi 867 7, 2 | gravităţii şi frecvenţei evenimentelor meteorologice extreme, precum 868 7, 3 | în construcţii pot cauza eventuale pericole pentru sănătate, 869 8 | crescută duce, după cum s-a evidenţiat mai devreme, la modificarea 870 2, 6 | Toate aceste teme sunt evidenţiate în continuare în prezentul 871 10 | Un număr de indicatori evidenţiaţi în acest Raport au arătat 872 9 | în faţa îngrijirii; (iii) evidenţierea promovării şi a activităţilor 873 8 | principale. Este important se evidenţieze faptul , există dificultăţi 874 2, 1 | cea mai bună şansă de a evita excluderea, însă el nu este 875 1 | sănătate care stau la baza evoluţiei indicatorilor de sănătate 876 1 | indicatorii selectaţi şi prin evoluţiile acestor indicatori, în principal 877 3 | mulţi ani în urmă. În ciuda evoluţiilor pozitive menţionate mai 878 9 | multe elemente comune, de ex. răspândirea accentuată 879 7, 3 | infecţii respiratorii, poate exacerba atacurile de astm, fiind 880 7, 1 | diferite. De asemenea, alcoolul exacerbează dificultăţile de ordin financiar, 881 9, 1 | includerea socialăcare examinează mai întâi primul set de 882 10 | Naţional de Sănătate şi Excelenţă Clinică. Metoda folosită 883 7, 1 | se datorează consumului excesiv de alcool, ceea ce face 884 6, 4 | cancer decât femei. Dacă se exclud cancerul la sân şi cancerele 885 2, 1 | mai bună şansă de a evita excluderea, însă el nu este întotdeauna 886 1 | care cuprinde rezumatul executiv, rezumatul extins şi Raportul 887 6, 5 | îmbunătăţirea dietei şi mai mult exerciţiu fizic) şi introducerii unor 888 7, 1 | sportivă suficientă este exersată mai mult de bărbaţi decât 889 7, 4 | un sprijin social slab. A existat o variaţie majoră între 890 7, 5 | este extrem de important existe o înţelegere actualizată 891 7, 1 | nevoile sugarului formează experienţa emoţională a copilului, 892 7, 5 | dinamice şi nu fixe ale experienţei umane, care determină probabilitatea 893 7, 3 | condiţiile din clase. Studii experimentale au arătat reducerea temperaturii 894 1 | Anexa 1); (iv) verificat de experţii prezentaţi în Anexa 2; ( 895 6, 5 | morbidităţii şi a mortalităţii. Explicaţia pentru acest fenomen tulburător 896 7, 1 | femei şi bărbaţi. O posibilă explicaţie pentru slaba motivare a 897 7, 4 | există un factor unic care explice de ce unele persoane se 898 8 | asistenţilor neoficiali şi exploatarea noilor tehnologii îi pot 899 7, 2 | industriale, precum scurgerile sau exploziile, care pot cauza daune grave, 900 1 | iniţiali.~ ~Dorim ne exprimăm recunoştinţa şi le mulţumim 901 7, 2 | european este, în prezent, expus la câmpuri electromagnetice ( 902 7, 3 | poluate şi sunt, prin urmare, expuse la concentraţii mai ridicate 903 7, 2 | ceea ce priveşte poluarea exterioară, estimările recente arată 904 7 | factori interni (endogeni) şi externi (exogeni), enumeraţi în 905 10 | considerabilă şi o suprapunere extinsă a politicilor existente 906 10 | Analizele bazelor de date extinse fac posibilă identificarea 907 10, 1 | mondial,~Sursa: adaptare de la Ezzati et al,, 2002,~ ~ ~* Andorra, 908 3 | mintale şi de comportament (F00-F99)~12,4~31,5~0,2~Suicid şi 909 9, 1 | alegere a consumatorilor iar fabricanţii din UE au fost ajutaţi 910 2, 6 | instrumente de diagnosticare, făcând posibile intervenţii chirurgicale 911 4 | paralizia cerebrală, fisuri facialo-congenitale, defecţiunea congenitală 912 7 | expunere, aşezările umane şi facilităţile, caracteristicile umane 913 7, 3 | Este evident utilizarea facilităţilor sociale şi de agrement au 914 10, 2 | 1,9 miliarde de euro) facilitează cercetarea conform priorităţilor 915 2 | înţelege mai bine analiza făcută în prezentul Raport. De 916 7, 2 | materialele din care sunt făcute ambalajele alimentelor, 917 2, 1 | în ascensiune, numărul de familii fără locuri de muncă poate 918 3 | în cavitatea bucală şi la faringe (C00-C14)~4,6~13,8~0,5~Neoplasm 919 10, 3 | piaţa internă şi Forumul farmaceutic. Comisia europeană urmează 920 7, 1 | mediu uterin adecvat pentru făt, la fel ca şi cantităţile 921 4 | ani de viaţă sănătoasă în favoarea femeilor pare a fi mult 922 7, 3 | ori au fost şi dezvoltaţi, favorizând în schimb transportul cu 923 9, 1 | de dezvoltare regională (FEDR) va face, de asemenea, o 924 6, 4 | fertilizat în afara corpului femeii este în creştere în unele 925 6, 5 | Explicaţia pentru acest fenomen tulburător este numai parţial 926 7, 1 | etapele de viaţă adultă (fereastra de vulnerabilitate). De 927 7, 2 | zgomot sunt traficul rutier, feroviar şi aerian, industriile, 928 5 | general, efectul scăderii fertilităţii din cauza practicilor eficiente 929 6, 4 | numărul de nou-născuţi în urma fertilizărilor in vitro sau prin alte metode 930 6, 4 | metode prin care ovulul este fertilizat în afara corpului femeii 931 7, 1 | fapt, adaptarea ţesutului fetal la condiţii compromise pe 932 7, 1 | la începutul dezvoltării fetale poate afecta creierul în 933 7, 1 | plictiseala. În special fetele sunt atrase de ideea 934 7, 1 | consumului de ţigarete în rândul fetelor din Europa, în prezent există 935 7, 1 | dezvoltării neuronale la fetuşi, datorită disfuncţiilor 936 8 | rezultate). Prima clasă include: fezabilitatea bugetară, echitatea, accesibilitatea, 937 3 | 6~5,9~Neoplasm malign la ficat şi la căile biliare intrahepatice ( 938 3 | 44,2~8~Boli cronice ale ficatului (K70, K73-K74)~14,2~44,5~ 939 7, 1 | asociată deficienţei de fier), osteoporoza (asociată 940 7, 4 | decât la bărbaţi. Raportul final al proiectului EUROTHINE, 941 8 | obiective instrumentale şi finale (rezultate). Prima clasă 942 2, 1 | priveşte populaţia care a finalizat cel puţin ciclul de învăţământ 943 7, 2 | programele de supraveghere, finanţate de EARSS arată un amestec 944 8 | modul în care trebuie se finanţeze pensii generoase şi programe 945 9, 1. 4 | asupra sănătăţii. Preşedinţia finlandeză a UE din 2006 a adoptat 946 4 | congenitale, paralizia cerebrală, fisuri facialo-congenitale, defecţiunea 947 9, 1 | veterinar şi din domeniile fitosanitare) „principiul subsidiarităţii” 948 7, 5 | mai puţin dinamice şi nu fixe ale experienţei umane, care 949 2 | forţei de muncă, asupra flexibilităţii pieţei muncii şi asupra 950 2, 7 | pescuitului intensiv cu flote eficiente şi modernizate. 951 3 | maxime pot fi subiect al fluctuaţiei de la un an la altul în 952 7, 5 | interacţiunilor foarte complexe şi fluide dintre factorii determinanţi 953 7, 1 | ori pe zi cu o pastă cu fluor a fost asociată cu scăderea 954 7, 1 | macro elemente nutritive în fluxul sangvin placentar. Un factor 955 7, 1 | asociate deficienţei de acid folic), guşa (asociată deficienţei 956 1 | Achterberg, Yves Charpak, Pietro Folino Gallo, Paola Di Martino, 957 7, 2 | UE trăieşte în ţări care folosesc peste 20% din resursele 958 6, 4 | le primesc. Bărbaţii vor folosi mai puţin eficient serviciile 959 7, 3 | Arderea combustibililor folosiţi pentru gătit sau pentru 960 9, 1 | persoanelor dezavantajate. Fondul european de dezvoltare regională ( 961 9, 1 | sociale comune. Bugetul Fondului social european pentru 2007- 962 7, 3 | substanţe chimice precum formaldehida, mucegaiurile şi bacteriile 963 7, 1 | răspunde la nevoile sugarului formează experienţa emoţională a 964 2, 5 | semnificative ale preţurilor formelor esenţiale de energie (precum 965 7, 5 | management care pot contribui la formularea unor măsuri adecvate, ţinând 966 10, 3 | părţile implicate înaintea formulării propunerilor legislative, 967 2 | productivitatea ridicată; (ii) o forţă de muncă mai mare; (iii) 968 7, 3 | majoră pentru păstrarea unei forţe de muncă sănătoase în viitorul 969 7, 2 | în interrelaţionare, prin forţele sau tensiunile comune care 970 2, 5 | regenerabilă precum energia fotovoltaică şi energia eoliană, care 971 10, 2 | decât dublu faţă de cel al FP6. FP7 este organizat în patru 972 7, 1 | mmol/l (~ 115-155 mg/dl). Fracţiunea lipoproteinelor cu densitate 973 6, 3 | necesită îngrijiri medicale. Fracturile de şold sunt în creştere 974 6, 5 | de la vârstele cele mai fragede şi până la vârstele cele 975 6, 4 | de ani sunt afectaţi de fragilitate osoasă crescută şi de risc 976 10 | activităţilor este de dorit. O fragmentare considerabilă şi o suprapunere 977 9, 1 | la nivel comunitar apar fragmentate în mai multe secţiuni ale 978 1 | Sănătate: Nicola Begini, Francesca Belli, Antonella Calabrò, 979 7, 2 | valurile de căldură şi de frig, inundaţiile, secetele, 980 9, 1 | problemele de trecere a frontierei privind sănătatea. În acest 981 9, 1 | semnificative pentru folosirea FS nu numai pentru priorităţile 982 7, 5 | actuale privind alimentaţia şi fumează mai puţin. Este foarte mare 983 7, 4 | sănătăţii mintale este bine fundamentată. De fapt, o reţea socială 984 7, 2 | cu paraziţi (malaria) şi fungice, ceea ce face ca rezistenţa 985 7, 3 | încălzirea interioară, nevoile de furnizare a unor mari cantităţi de 986 7, 2 | Climatice din cadrul OMS a furnizat dovezi conform cărora majoritatea 987 6, 4 | îngrijirea fără plată fie furnizată bărbaţilor peste 65 de ani. 988 10 | societăţi. Acest Raport furnizează o descriere detaliată a 989 7, 1 | dietă echilibrată care furnizeze niveluri adecvate de macro 990 8 | scăzut care rezultă. Unii furnizori de servicii de sănătate 991 1 | aspectele de ordin financiar, Gaetano Guglielmi, care s-a ocupat 992 1 | Yves Charpak, Pietro Folino Gallo, Paola Di Martino, Donato 993 7, 3 | rare. Pe de altă parte, gândacii pot declanşa alergii grave, 994 10 | curente şi un mecanism de gândire economică poate şi trebuie 995 10 | publică. Evaluarea economică a gândirii curente şi un mecanism de 996 8 | comunităţii. Măsurile de garantare a unui înalt nivel de calitate 997 3 | diferenţelor existente pentru garantarea unei dezvoltări economice 998 2, 1 | el nu este întotdeauna o garanţie. În jur de 8% dintre cetăţenii 999 7, 2 | chimice contaminante se pot găsi în alimente, unde ajung 1000 7, 2 | natural şi care poate fi găsit efectiv în cantităţi mici 1001 9, 1. 3 | cadrul programului poate fi găsită pe Internet, la adresa http tm 1002 7, 3 | combustibililor folosiţi pentru gătit sau pentru încălzire (precum