Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Frequency word list

7  =  531 words (3717 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  
7  6  5  4  3  2  1  Word Form
abhaksyah
abhinirvrttasya
abhirupatarah
abhisambadhyamanah
abhyastam
abhyastasvarah
abhyastat
acarati
acare
adarsanam
adesapratisedhartham
adharmat
adheh
adhih
adhike
adikarmani
adisabdah
agamakah
agastyakaundinyayoh
aihista
aikarthyam
akaravacane
akarmakasya
alpactaram
alpiyamsah
amusmin
anadesasya
anajantatvat
ananah
añantam
anantaradisu
añcateh
angasañjñam
angena
aniya
aniyamah
antarangalaksanah
antaratama
anubhavati
anucyamane
anupadiyamane
anuprayogavacanam
anuvarteran
anvakhyayate
anyapadarthatvat
anyasadrsadhikarane
anyatarasyangrahanam
anyatarena
anyesu
apavadam
aprktasya
aradhadhatuke
arambhe
aranyakah
arthabhidhanam
arthadarsanat
arthasabdah
arthinah
as
asabdasañjña
asamarthasamasah
asamarthatvat
asamsayam
asamyogat
asesatvat
asrayisyamah
asriyamane
astau
astri
asvasya
atibhavati
atih
atmanepadabhavah
atragrahanam
attvasya
atuh
avasyake
avayavayoga
avibhaktikah
aviravikanyayena
avisistam
avivaksitatvat
avrddham
avyavastha
avyayibhavasya
avyayibhavat
avyutpannam
ayasit
bahirangalaksanasya
bahuh
bahvrcah
baidasya
bebhidita
bhah
bharadvajasya
bhasyate
bhavakarmakartarah
bhavanat
bhavita
bhayam
bhedakah
bhiksadisu
bhrata
bhrñah
bhrsam
bhuyamsah
bidanam
brahma
brahmadisu
brahmanyai
bruvata
careh
caruh
catasrah
catasrnam
caturthyantasya
cayanam
chandamsi
chatvam
cinnamulparah
cinoteh
citkaranasamarthyat
cli
dadhidanasya
dandagram
dandayanti
dandyantam
daridrateh
dat
devadattayajñadattau
devanampriyah
dhah
dhañ
dhanam
dharmaniyamah
dhatupasargayoh
dhatupratipadikayoh
dhatvarthah
dhetah
dik
dinih
dirghaplutayoh
divadibhyah
dosesu
draksa
drsat
dviparyantanam
dvisabdah
dvisurpam
dvivacanaparah
dyotye
ehi
ekadasa
ekadesam
ekagrahanam
ekarthibhavah
ekasmat
elaka
esitavyah
etad
etaih
etan
etasyam
ettve
ganga
gargyanakam
gariyamsam
gatyarthah
gatyarthanam
godha
gomati
gopayati
gotragrahanam
graheh
grahitum
guna
gunagrahanam
gunavacananam
gurukulam
gurumatah
halsvarapraptau
hamsah
hantih
hanyate
harateh
harisyati
harta
hasati
hatah
hotr
hrasvyasya
hyah
idadayah
idagamah
idamadasoh
idhmapravrascanah
iditkaranam
idvacanam
iglaksana
ikare
indrasya
isa
istih
ittvottvayoh
ivarnovarnayoh
jalmah
jastve
jharah
jivikam
jyayan
jyotisi
kalpe
kamsiyaparasavyayoh
kanah
kande
karakat
karanamni
karmadisu
karosi
karoteh
karsapanam
kartrtvat
kasyapah
katarat
katha
kathah
kathakam
kathañjatiyakah
kathite
kaundinyaya
kevalena
kharavasanayoh
khatvendrah
khatvodakam
khyañ
krameh
krdantat
kritah
kritavat
kriyayoge
krsnam
krtrima
krtsañjña
krtsvarah
krtvo
ksetre
ksupagram
kudye
kule
kundam
kurvan
kutsanabhiksnyagrahanam
kyac
ladesat
lanah
laukikavaidikesu
laukike
lavah
linlitoh
lopasañjña
lrlutoh
lunah
lunati
madhoh
mahavibhasa
makarantatvam
malopah
mandukah
matublopah
nadibhih
nadyam
nagaragrahanam
namut
naña
nañivayuktam
nava
nilah
nilopasya
nimitte
nini
nipah
nipatati
nisthanatvam
nisthatah
nitkaranam
nityagrahanam
nityavipsayoh
nivartayati
nivartyate
nivasah
niyamam
niyatavisayah
numa
nyagrodhasabdah
nyasya
nyayah
osadhih
paca
pacadibhyah
pacatu
pacayati
pacyate
padadhikarah
padadhikarat
padarthat
pañcaminirdesah
pañcaminirdesat
pañcaminirdistam
pañcapuli
papatha
parangavadbhavah
parasmaipadanam
paratve
parecchayam
paribhasikasya
parimanakhyayam
parimanat
parivrtah
parnam
paryayavacanasya
pataliputram
patham
pathat
pathimathoh
pathitah
patighni
pautraprabhrti
piyate
plutasañjña
prakaroti
prakrtipratyapattih
prakrtisvarasya
prapacati
prarthyate
prasanna
pratinirdisati
pratipadikatvam
pratyayanupapattih
pratyayasvarasya
prayavacanat
priyah
priyam
prthaktvanirdesah
pucchat
puk
pumsabdatidesah
pumvadbhavasya
purusasañjña
purusasya
purvapadottarapadayoh
purvaparayoh
radese
rajanam
ralah
ratrim
rddhasya
rkare
rte
rupatidesah
sabdasvarupam
sabdayoh
sadih
sadimriyatibhyam
sadrsah
sahasrani
saisikah
sakhayah
sakthani
sala
samanadhikaranalaksanah
samanapadasthasya
samanasabdanam
samanasrayavacanat
samanyagrahanarthah
samanyavacanam
samasasañjña
samasavidhau
sambandhah
sambandhasasthi
sambuddhau
sambuddheh
samipam
samipe
samprasaranasañjñayam
samskarta
samskrtah
samudrah
samyam
samyogadilopah
samyogopadhagrahanam
sana
sanghatabhaktah
sañjñayoh
sannam
saptame
saptamibahuvacanasya
saptamya
saptaparnah
sarpanti
sarvadhatukadese
sarvanamasañjñayam
sarvapavadah
sarvavibhaktyantah
sasthinirdesah
sastre
sastryam
sasvat
satrsanacoh
savarnadirghatvasya
savisesananam
se
sesalaksana
sirasah
sistah
sisyah
sopasargah
sriyah
sthalyah
sthaninam
stripratyayanam
strisabdasya
strisamanadhikaranat
stutvam
subantanam
suklatarah
sunotyadinam
sunu
sutrabhedah
sutrani
svabhavasiddhatvat
svadisu
svangat
svapeh
svarabhinnasya
svarena
svavan
syatasi
syateh
syenayate
tadau
taddhitanivrttyartham
tadutpattih
takram
taksa
tamadayah
tandulah
tapi
tari
tatragrahanam
tatsadrse
tavatah
thali
tigrahanam
tina
tinantam
tingrahanena
tumun
tusnim
ubhayapadarthapradhanah
ubhayesam
udha
ugidacam
upadane
upadesasamarthyat
upagoh
upapadasañjña
upasarjanasañjña
urvah
vacisvapiyajadinam
vacoyuktih
vadhah
vaktavye
valadilaksanah
vaprakarane
varayati
varjyamanata
varnagrahane
varnan
vartamanakalah
vasau
vasvartham
vata
vatsyayanah
vavacananarthakyam
vayeh
vibhaktyantanam
vibhasaya
vibhasitah
vibhasitam
vicarana
vidhyarthah
viduh
vidyotate
vijñayi
vikaranarthah
vipsayah
virupanam
visesanartham
visesanasasthi
visesanatvat
vratam
vrddhyattve
vrtih
vrttah
vuñvidhau
vyajyante
vyañjanantat
vyapadisati
vyapeksa
vyatikarah
yaci
yadartham
yakah
yakcinau
yalopavidhim
yalope
yañantam
yanti
yanvidhau
yasabdah
yatam
yathajatiyakanam
yathapraptah
yathavihitam
yaya
yebhyah
yogangam
yogapeksam
yogat
yukte
yvau


7  =  531 words (3717 occurrences)
20000-10001  10000-5001  5000-2001  2000-1001  1000-501  500-201  200-101  100-51  50-21  20-15  
14  13  12  11  10  9  8  
7  6  5  4  3  2  1  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License