Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

24  =  126 words (221 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  1 abhyastavidhipratisedhah
  2 anabhyastaprasaranartham
  1 anekapratyayasamasartham
  1 angapratyayasanjñabhavat
  4 anistasabdanivrttyarthah
  1 antaratamyanivartakatvat
  1 anubandhasthanivattvasya
  1 anudakagrahananarthakyam
  6 anyasastranivrttiyarthah
  2 aparimanabistadigrahanam
  9 aprathamasamanadhikarane
  1 apratyayadesatitkinmitah
  1 apratyayasvisarjaniyasya
  2 aprktasambuddhilopabhyam
  2 apurvanuttaralaksanatvat
  1 asyaviharanasamanakriyat
  5 atmanepadaparapratisedhe
  1 atmanepadaparasmaipadani
  2 bhasañjñanipsphgoratvesu
  3 bhutabhavisyadvartamanah
  2 devadattayajñadattabhyam
  1 dhatuvidhitukpratisedhah
  1 drutamadhyamavilambitasu
  1 drutamadhyamavilimbitasu
  6 ekavacanadvivacanantasya
  2 gramajanapadmanusyebhyah
  1 hastyasvarathapadatibhih
  2 hikkitahasitakanduyitani
  1 hrasvadirghaplutasañjñah
  1 hrasveyuvsthanapravrttau
  2 itikaranaparapratisedhah
  2 iyanuvansthanapratisedhe
  1 kalpipadasanghatabhaktah
  1 karisagandhyaparamapatih
  1 karmapravacaniyasañjñaya
  1 kharavasanayorvisjaniyah
  1 kriyasamabhiharagrahanat
  4 krsrbhrvrstudrusrusruvah
  1 ksatriyagrahananarthakye
  2 kvadyajivrajiyacirucinam
  1 kvanksvatidurgativacanat
  1 laksanapratipadikoktayoh
  1 lasarvadhatukanudattatve
  1 linlitohardhadhatusañjña
  1 nalopahpratipadikantasya
  2 namakhyatopasarganipatah
  1 nanayogakaranasamarthyat
  5 nighatayusmadasmadadesah
  3 nirvartyamanavikriyamane
  4 numaciratrjvadbhavebhyah
  4 numvisarjaniyasarvyavaye
  1 nyappratipadikagrahanena
  1 pañcamigrahanasamarthyat
  1 paramakarisagandhiputrah
  1 paraprayoganivrttyartham
  1 plutaprakrtibhavavacanam
  2 prakrtyarthavisesanatvad
  2 prakrtyarthavisesanatvat
  1 prasaranapratisedhartham
  2 prathamamadhyamottamanam
  1 prathamasamanadhikaranat
  1 pratipadikanivrttyarthah
  1 pratyayañnidadyudattatve
  2 pratyayasañjñasanniyogat
  1 pratyayottarapadanimitta
  1 purvapadaprakrtisvaratve
  1 purvapadaprakrtsvaratvam
  1 purvpadaprakrtisvaratvam
  1 rajanyabahuvacanadvandve
  5 rasabhyannonahsamanapade
  2 rathasakatahalasirebhyah
  1 rsyandhakavrsnikurubhyah
  4 sabdapaurvaparyaprayogat
  1 samanadhikaranajatiyayoh
  1 samanadhikaranasamasasya
  1 sampadyarhahitalamarthah
  2 samprasaranadirghatvasya
  2 samprasaranahaladisesesu
  1 samprasaranaparapurvatve
  2 samyogadilopabaliyastvat
  2 samyogantalopaprabhrtisu
  3 sankhyasamanadhikaranyat
  1 sankhyasambhadrapurvasya
  1 sankhyasambhadrapurvayah
  2 sankhyeyavabhidhyayitvat
  1 sarvadhatukadvigrahanesu
  4 sarvanamasthanaprakarane
  1 sasthyuccaranasamarthyat
  1 sastraparavipratisedhena
  1 savarnakaranivrttyartham
  1 sibhavenakarapratisedhah
  2 silikamibhaksyacaribhyah
  2 sinsvidimidiksvididhrsah
  1 sthanivadbhavapratisedha
  1 sthanivadbhavapratisedhe
  4 suksmavastrataradyarthah
  2 susarvardhadiksabdebhyah
  1 suyasammatikopakutsanesu
  1 svaradirghayalopavidhisu
  1 svaranunasikyakalabhedat
  1 svastanibhavisyantyarthe
  1 svatantryaparatantratvat
  1 svatantryaparatantryayoh
  1 thathaghañktajabitrkanam
  2 trtiyadhyayaparisamapteh
  1 udattanundattasvaritanam
  1 upadhadirghatvaprasangah
  1 upasargapurvaniyamartham
  9 utsargalaksanabhavartham
  1 utsargalaksanaprasiddhih
  1 uttamaikadesapratisedhah
  1 uttarapadarthapradhanaih
  1 uttarapadarthapradhanesu
  1 varjyamanahoratavayavesu
  1 varyajanahoratravayavesu
  1 vibhaktivisesanirdesasya
  2 vidheyasamanadhikaranyat
  1 vikaravayavapratyayantam
  2 vinamaruvidhipratisedhah
  1 vinamaruvidhipratisedhau
  2 visipuripadiruhiprakrteh
  1 yadipratisedhanarthakyam
  1 yakpratisedhasambandhena
  1 yulopetvanunasikattvanam
  1 yusmadasmadadhikarananam
  2 yuvasthavirastripumsanam


24  =  126 words (221 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License