IntraText Digital Library
Home   Map   Catalogue   Download   Info   Contacts   News   IXT format   Privacy   Copyright   References   Contributors
IntraText News
ISSN 1590-6507


IntraText News - Issue 312
Issue 312
2006.01.12
SUMMARY

  1. 21 new IntraTexts have been published on-line in ENG, ESL, FRA, ITA, POL.

  2. Visit our new italian literary section.

SOMMARIO

  1. 21 nuovi IntraText sono stati pubblicati on-line in ENG, ESL, FRA, ITA, POL.

  2. On-line una nuova sezione di letteratura italiana.

 
1. New IntraTexts on-line - Nuovi IntraText on-line

ANNIE VIVANTI: (5)
  ITA: A.Vivanti - L'apollinea fiera
  ITA: A.Vivanti - Giosuè Carducci
  ITA: A.Vivanti - L'invasore - (Quintieri 1915)
  ITA: A.Vivanti - L'invasore - (Mondadori 1928)
  ITA: A.Vivanti - Lirica - 1890

ENCHIRIDION VATICANUM: (4)
  ENG: Benedict XVI - Message for the celebration of the World Day of Peace - 1 January 2006
  ESL: Benedicto XVI - Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz - 1 de enero de 2006
  FRA: Benoît XVI - Message pour la célébration de la Journée Mondiale de la Paix - 1er janvier 2006
  ITA: Benedetto XVI - Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace - 1 gennaio 2006

LITERATURA POLSKA: (12)
  POL: B.Chmielowski - Nowe Ateny
  POL: J.U.Niemcewicz - Powrót Posla
  POL: J.U.Niemcewicz - Spiewy Historyczne
  POL: E.Orzeszkowa - Nad Niemnem
  POL: J.Pawlikowski - Czy polacy moga sie wybic na niepodleglosc?
  POL: J.Pilsudski - Bibula
  POL: H.Rzewuski - Pamiatki Jpana Seweryna Soplicy Czesnika Parnawskiego
  POL: L.Siemienski - Podania i legendy polskie ruskie i litewskie
  POL: P.Skarga - Kazania Sejmowe
  POL: M.S.Szarzynski - Erotyki
  POL: A.Trzecieski - Zywot i sprawy poczciwego szlachcica polskiego, Mikolaja Reja z Naglowic...

2. Visit our new italian literary section 2. On-line una nuova sezione di letteratura italiana
IntraText Digital Library opens a section devoted to Annie Vivanti: on-line the IntraTexts of five works in original language.

La Biblioteca Digitale IntraText inaugura la sezione dedicata ad Annie Vivanti: on-line gli IntraText di cinque opere in lingua originale.


TO RECEIVE INTRATEXT NEWS, news@intratext.com
Enter as subject "Subscribe to IntraText News".
Write your e-mail only.

Your data will be used ONLY for IntraText News!


To stop receiving INTRATEXT NEWS, news@intratext.com
Enter as subject "Remove from IntraText News"

IntraText is an Èulogos technology
PER RICEVERE INTRATEXT NEWS, scrivi a news@intratext.com
con oggetto "Abbonami a IntraText News".
Scrivi solo l'indirizzo al quale mandare le news.

I tuoi dati saranno usati UNICAMENTE per IntraText News!

Per non ricevere INTRATEXT NEWS, scrivi a news@intratext.com
con oggetto "Toglimi"

IntraText è una tecnologia Èulogos
 


Best viewed with any browser at 800x600
The IntraText® Digital Library - © 1996-2006 Èulogos - Last Updated: 2006.01.12