Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 5

5:1

egeneto de en ton ochlon epikeisthai autô a=kai tsb=tou akouein ton logon tou theou kai autos ên estôs para tên limnên gennêsaret

5:2

kai eiden duo ploia estôta para tên limnên oi de alieis tsb=apobantes ap autôn a=apobantes a=eplunon tsb=apeplunan ta diktua

5:3

embas de eis en tôn ploiôn o ên tsb=tou simônos êrôtêsen auton apo tês gês epanagagein oligon tsb=kai kathisas a=de tsb=edidasken ek tou ploiou a=edidasken tous ochlous

5:4

ôs de epausato lalôn eipen pros ton simôna epanagage eis to bathos kai chalasate ta diktua umôn eis agran

5:5

kai apokritheis tsb=o simôn eipen tsb=autô epistata di olês tsb=tês nuktos kopiasantes ouden elabomen epi de rêmati sou chalasô a=ta tsb=to a=diktua tsb=diktuon

5:6

kai touto poiêsantes sunekleisan ts=ichthuôn plêthos ab=ichthuôn polu a=dierrêsseto tsb=dierrêgnuto de a=ta tsb=to a=diktua tsb=diktuon autôn

5:7

kai kateneusan tois metochois tsb=tois en eterô ploiô tou elthontas sullabesthai autois kai êlthon kai eplêsan amphotera ta ploia ôste buthizesthai auta

5:8

idôn de simôn petros prosepesen tois gonasin ts=tou iêsou legôn exelthe ap emou oti anêr amartôlos eimi kurie

5:9

thambos gar perieschen auton kai pantas tous sun autô epi agra tôn ichthuôn a=ôn tsb=ê sunelabon

5:10

omoiôs de kai iakôbon kai iôannên uious zebedaiou oi êsan koinônoi simôni kai eipen pros ton simôna o iêsous phobou apo tou nun anthrôpous esê zôgrôn

5:11

kai katagagontes ta ploia epi tên gên aphentes a=panta tsb=apanta êkolouthêsan autô

5:12

kai egeneto en einai auton en mia tôn poleôn kai idou anêr plêrês lepras tsb=kai idôn a=de ton iêsoun pesôn epi prosôpon edeêthê autou legôn kurie ean thelês dunasai me katharisai

5:13

kai ekteinas tên cheira êpsato autou a=legôn tsb=eipôn thelô katharisthêti kai eutheôs ê lepra apêlthen ap autou

5:14

kai autos parêggeilen autô mêdeni eipein alla apelthôn deixon seauton ierei kai prosenegke peri tou katharismou sou kathôs prosetaxen a=môusês tsb=môsês eis marturion autois

5:15

diêrcheto de mallon o logos peri autou kai sunêrchonto ochloi polloi akouein kai therapeuesthai tsb=up tsb=autou apo tôn astheneiôn autôn

5:16

autos de ên upochôrôn en tais erêmois kai proseuchomenos

5:17

kai egeneto en mia tôn êmerôn kai autos ên didaskôn kai êsan kathêmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi êsan elêluthotes ek pasês kômês tês galilaias kai ioudaias kai ierousalêm kai dunamis kuriou ên eis to iasthai a=auton tsb=autous

5:18

kai idou andres pherontes epi klinês anthrôpon os ên paralelumenos kai ezêtoun auton eisenegkein kai theinai a=[auton] enôpion autou

5:19

kai eurontes ts=dia poias eisenegkôsin auton dia ton ochlon anabantes epi to dôma dia tôn keramôn kathêkan auton sun klinidiô eis to meson emprosthen tou iêsou

5:20

kai idôn tên pistin autôn eipen tsb=autô anthrôpe apheôntai soi ai amartiai sou

5:21

kai êrxanto dialogizesthai oi grammateis kai oi pharisaioi legontes tis estin outos os lalei blasphêmias tis dunatai tsb=aphienai amartias a=apheinai ei monos o theos

5:22

epignous de o iêsous tous dialogismous autôn apokritheis eipen pros autous ti dialogizesthe en tais kardiais umôn

5:23

ti estin eukopôteron eipein apheôntai soi ai amartiai sou ê eipein a=egeire tsb=egeirai kai peripatei

5:24

ina de eidête oti tsb=exousian tsb=echei o uios tou anthrôpou a=exousian a=echei epi tês gês aphienai amartias eipen paralelumenô soi legô a=egeire tsb=egeirai kai aras to klinidion sou poreuou eis ton oikon sou

5:25

kai parachrêma anastas enôpion autôn aras eph ab=o ts=ô katekeito apêlthen eis ton oikon autou doxazôn ton theon

5:26

kai ekstasis elaben apantas kai edoxazon ton theon kai eplêsthêsan phobou legontes oti eidomen paradoxa sêmeron

5:27

kai meta tauta exêlthen kai etheasato telônên onomati leuin kathêmenon epi to telônion kai eipen autô akolouthei moi

5:28

kai katalipôn a=panta tsb=apanta anastas a=êkolouthei tsb=êkolouthêsen autô

5:29

kai epoiêsen dochên megalên ts=o leuis autô en oikia autou kai ên ochlos tsb=telônôn polus a=telônôn kai allôn oi êsan met autôn katakeimenoi

5:30

kai egogguzon oi a=pharisaioi tsb=grammateis tsb=autôn kai oi a=grammateis a=autôn tsb=pharisaioi pros tous mathêtas autou legontes ab=dia ab=ti ts=diati meta ab=tôn telônôn kai amartôlôn esthiete kai pinete

5:31

kai apokritheis o iêsous eipen pros autous ou chreian echousin oi ugiainontes iatrou a=alla tsb=all oi kakôs echontes

5:32

ouk elêlutha kalesai dikaious alla amartôlous eis metanoian

5:33

oi de a=eipan tsb=eipon pros auton b=dia b=ti ts=diati oi mathêtai iôannou nêsteuousin pukna kai deêseis poiountai omoiôs kai oi tôn pharisaiôn oi de soi esthiousin kai pinousin

5:34

o de a=iêsous eipen pros autous dunasthe tous uious tou numphônos en ô o numphios met autôn estin poiêsai a=nêsteusai tsb=nêsteuein

5:35

eleusontai de êmerai kai otan aparthê ap autôn o numphios tote nêsteusousin en ekeinais tais êmerais

5:36

elegen de kai parabolên pros autous oti oudeis epiblêma a=apo imatiou kainou a=schisas epiballei epi imation palaion ei de a= a=ge tsb=mêge kai to kainon a=schisei tsb=schizei kai palaiô ou a=sumphônêsei tsb=sumphônei a=to ats=epiblêma to apo tou kainou

5:37

kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de a= a=ge tsb=mêge rêxei o tsb=neos oinos a=o a=neos tous askous kai autos ekchuthêsetai kai oi askoi apolountai

5:38

alla oinon neon eis askous kainous blêteon tsb=kai tsb=amphoteroi tsb=suntêrountai

5:39

a=[kai] tsb=kai oudeis piôn palaion tsb=eutheôs thelei neon legei gar o palaios a=chrêstos tsb=chrêstoteros estin
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License