Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 10

10:1

meta de tauta anedeixen o kurios tsb=kai eterous ebdomêkonta a=[duo] kai apesteilen autous ana duo a=[duo] pro prosôpou autou eis pasan polin kai topon ou a=êmellen tsb=emellen autos erchesthai

10:2

elegen a=de tsb=oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deêthête oun tou kuriou tou therismou opôs b=ekbalê ts=ekballê ergatas a=ekbalê eis ton therismon autou

10:3

upagete idou tsb=egô apostellô umas ôs arnas en mesô lukôn

10:4

bastazete a=ballantion tsb=balantion pêran a= tsb=mêde upodêmata kai mêdena kata tên odon aspasêsthe

10:5

eis ên d an a=eiselthête oikian tsb=eiserchêsthe prôton legete eirênê oikô toutô

10:6

kai ean ts=men tsb=ê ekei a=ê s=o uios eirênês a=epanapaêsetai tsb=epanapausetai ep auton ê eirênê umôn ei de a= a=ge tsb=mêge eph umas anakampsei

10:7

en autê de oikia menete esthiontes kai pinontes ta par autôn axios gar o ergatês tou misthou autou tsb=estin metabainete ex oikias eis oikian

10:8

kai eis ên ts=d an polin eiserchêsthe kai dechôntai umas esthiete ta paratithemena umin

10:9

kai therapeuete tous en autê astheneis kai legete autois êggiken eph umas ê basileia tou theou

10:10

eis ên d an polin a=eiselthête tsb=eiserchêsthe kai dechôntai umas exelthontes eis tas plateias autês eipate

10:11

kai ton koniorton ton kollêthenta êmin ek tês poleôs umôn a=eis a=tous a=podas apomassometha umin plên touto ginôskete oti êggiken tsb=eph tsb=umas ê basileia tou theou

10:12

legô ts=de umin oti sodomois en êmera ekeinê anektoteron estai ê polei ekeinê

10:13

ouai soi ab=chorazin ts=chôrazin ouai soi bêthsaida oti ei en turô kai sidôni a=egenêthêsan tsb=egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkô kai spodô a=kathêmenoi tsb=kathêmenai metenoêsan

10:14

plên turô kai sidôni anektoteron estai en krisei ê umin

10:15

kai su a=kapharnaoum a= a=eôs a=ouranou a=upsôthêsê tsb=kapernaoum tsb=ê eôs tou tsb=ouranou tsb=upsôtheisa tsb=eôs adou a=katabêsê tsb=katabibasthêsê

10:16

o akouôn umôn emou akouei kai o athetôn umas eme athetei o de eme athetôn athetei ton aposteilanta me

10:17

upestrepsan de oi ebdomêkonta a=[duo] meta charas legontes kurie kai ta daimonia upotassetai êmin en onomati sou

10:18

eipen de autois etheôroun ton satanan ôs astrapên ek tou ouranou pesonta

10:19

idou a=dedôka tsb=didômi umin tên exousian tou patein epanô opheôn kai skorpiôn kai epi pasan tên dunamin tou echthrou kai ouden umas ou s=adikêsei abt=adikêsê

10:20

plên en toutô chairete oti ta pneumata umin upotassetai chairete de ts=mallon oti ta onomata umôn a=eggegraptai tsb=egraphê en tois ouranois

10:21

en autê ôra êgalliasato a=[en] pneumati a= tsb=o a=agiô tsb=iêsous kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tês gês oti apekrupsas tauta apo sophôn kai sunetôn kai apekalupsas auta nêpiois nai o patêr oti outôs tsb=egeneto eudokia a=egeneto emprosthen sou

10:22

bt=kai bt=strapheis bt=pros bt=tous bt=mathêtas bt=eipen panta ts=paredothê moi ab=paredothê upo tou patros mou kai oudeis ginôskei tis estin o uios ei o patêr kai tis estin o patêr ei o uios kai ô ean boulêtai o uios apokalupsai

10:23

kai strapheis pros tous mathêtas kat idian eipen makarioi oi ophthalmoi oi blepontes a blepete

10:24

legô gar umin oti polloi prophêtai kai basileis êthelêsan idein a umeis blepete kai ouk a=eidan tsb=eidon kai akousai a akouete kai ouk êkousan

10:25

kai idou nomikos tis anestê ekpeirazôn auton tsb=kai legôn didaskale ti poiêsas zôên aiônion klêronomêsô

10:26

o de eipen pros auton en nomô ti gegraptai pôs anaginôskeis

10:27

o de apokritheis eipen agapêseis kurion ton theon sou ex olês a=[tês] tsb=tês kardias sou kai a=en tsb=ex a=olê tsb=olês a= tsb=tês a=psuchê tsb=psuchês sou kai a=en tsb=ex a=olê tsb=olês a= tsb=tês a=ischui tsb=ischuos sou kai a=en tsb=ex a=olê tsb=olês a= tsb=tês a=dianoia tsb=dianoias sou kai ton plêsion sou ôs seauton

10:28

eipen de autô orthôs apekrithês touto poiei kai zêsê

10:29

o de thelôn a=dikaiôsai tsb=dikaioun eauton eipen pros ton iêsoun kai tis estin mou plêsion

10:30

upolabôn tsb=de o iêsous eipen anthrôpos tis katebainen apo ierousalêm eis ierichô kai lêstais periepesen oi kai ekdusantes auton kai plêgas epithentes apêlthon aphentes êmithanê tsb=tugchanonta

10:31

kata sugkurian de iereus tis katebainen en odô ekeinê kai idôn auton antiparêlthen

10:32

omoiôs de kai leuitês a=[genomenos] tsb=genomenos kata ton topon elthôn kai idôn antiparêlthen

10:33

a=samaritês tsb=samareitês de tis odeuôn êlthen kat auton kai idôn tsb=auton esplagchnisthê

10:34

kai proselthôn katedêsen ta traumata autou epicheôn elaion kai oinon epibibasas de auton epi to idion ktênos êgagen auton eis pandocheion kai epemelêthê autou

10:35

kai epi tên aurion tsb=exelthôn ekbalôn a=edôken duo dênaria tsb=edôken pandochei kai eipen tsb=autô epimelêthêti autou kai o ti an prosdapanêsês egô en epanerchesthai me apodôsô soi

10:36

tis tsb=oun toutôn tôn triôn ab=plêsion dokei soi ts=plêsion gegonenai tou empesontos eis tous lêstas

10:37

o de eipen o poiêsas to eleos met autou eipen a=de tsb=oun autô o iêsous poreuou kai su poiei omoiôs

10:38

tsb=egeneto tsb=de en a=de poreuesthai autous tsb=kai autos eisêlthen eis kômên tina gunê de tis onomati martha upedexato auton tsb=eis tsb=ton tsb=oikon tsb=autês

10:39

kai têde ên adelphê kaloumenê a=mariam tsb=maria a=[ê] tsb=ê kai a=parakathestheisa tsb=parakathisasa a=pros tsb=para tous podas tou a=kuriou tsb=iêsou êkouen ton logon autou

10:40

ê de martha periespato peri pollên diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti ê adelphê mou monên me b=kateleipen ats=katelipen diakonein eipe oun autê ina moi sunantilabêtai

10:41

apokritheis de eipen autê o a=kurios tsb=iêsous martha martha merimnas kai a=thorubazê tsb=turbazê peri polla

10:42

enos de estin chreia a=mariam tsb=maria a=gar tsb=de tên agathên merida exelexato êtis ouk aphairethêsetai tsb=ap autês
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License