Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 14

14:1

kai egeneto en elthein auton eis oikon tinos tôn archontôn a=[tôn] tsb=tôn pharisaiôn sabbatô phagein arton kai autoi êsan paratêroumenoi auton

14:2

kai idou anthrôpos tis ên udrôpikos emprosthen autou

14:3

kai apokritheis o iêsous eipen pros tous nomikous kai pharisaious legôn tsb=ei exestin sabbatô a=therapeusai a=ê a=ou tsb=therapeuein

14:4

oi de êsuchasan kai epilabomenos iasato auton kai apelusen

14:5

kai tsb=apokritheis pros autous eipen tinos umôn ab=uios ts=onos ê bous eis phrear a=peseitai tsb=empeseitai kai ouk eutheôs anaspasei auton en tsb= êmera tou sabbatou

14:6

kai ouk ischusan antapokrithênai tsb=autô pros tauta

14:7

elegen de pros tous keklêmenous parabolên epechôn pôs tas prôtoklisias exelegonto legôn pros autous

14:8

otan klêthês upo tinos eis gamous kataklithês eis tên prôtoklisian mêpote entimoteros sou ê keklêmenos up autou

14:9

kai elthôn o se kai auton kalesas erei soi dos toutô topon kai tote arxê a=meta tsb=met aischunês ton eschaton topon katechein

14:10

all otan klêthês poreutheis ab=anapese ts=anapeson eis ton eschaton topon ina otan elthê o keklêkôs se a=erei tsb=eipê soi phile prosanabêthi anôteron tote estai soi doxa enôpion a=pantôn tôn sunanakeimenôn soi

14:11

oti pas o upsôn eauton tapeinôthêsetai kai o tapeinôn eauton upsôthêsetai

14:12

elegen de kai keklêkoti auton otan poiês ariston ê deipnon phônei tous philous sou mêde tous adelphous sou mêde tous suggeneis sou mêde geitonas plousious mêpote kai autoi tsb=se antikalesôsin a=se kai genêtai tsb=soi antapodoma a=soi

14:13

all otan tsb=poiês dochên a=poiês kalei ptôchous a=anapeirous tsb=anapêrous chôlous tuphlous

14:14

kai makarios esê oti ouk echousin antapodounai soi antapodothêsetai gar soi en anastasei tôn dikaiôn

14:15

akousas de tis tôn sunanakeimenôn tauta eipen autô makarios a=ostis tsb=os phagetai b=ariston ats=arton en basileia tou theou

14:16

o de eipen autô anthrôpos tis a=epoiei tsb=epoiêsen deipnon mega kai ekalesen pollous

14:17

kai apesteilen ton doulon autou ôra tou deipnou eipein tois keklêmenois erchesthe oti êdê etoima estin tsb=panta

14:18

kai êrxanto apo mias tsb=paraiteisthai pantes a=paraiteisthai o prôtos eipen autô agron êgorasa kai echô anagkên a=exelthôn tsb=exelthein tsb=kai idein auton erôtô se eche me parêtêmenon

14:19

kai eteros eipen zeugê boôn êgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erôtô se eche me parêtêmenon

14:20

kai eteros eipen gunaika egêma kai dia touto ou dunamai elthein

14:21

kai paragenomenos o doulos tsb=ekeinos apêggeilen kuriô autou tauta tote orgistheis o oikodespotês eipen doulô autou exelthe tacheôs eis tas plateias kai rumas tês poleôs kai tous ptôchous kai a=anapeirous tsb=anapêrous tsb=kai tsb=chôlous kai tuphlous a=kai a=chôlous eisagage ôde

14:22

kai eipen o doulos kurie gegonen a=o tsb=ôs epetaxas kai eti topos estin

14:23

kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anagkason eiselthein ina gemisthê a=mou o oikos tsb=mou

14:24

legô gar umin oti oudeis tôn andrôn ekeinôn tôn keklêmenôn geusetai mou tou deipnou b=[polloi b=gar b=eisin b=klêtoi b=oligoi b=de b=eklektoi]

14:25

suneporeuonto de autô ochloi polloi kai strapheis eipen pros autous

14:26

ei tis erchetai pros me kai ou misei ton patera b=autou ats=eautou kai tên mêtera kai tên gunaika kai ta tekna kai tous adelphous kai tas adelphas eti a=te tsb=de kai tên tsb=eautou psuchên a=eautou ou dunatai a=einai mou mathêtês tsb=einai

14:27

tsb=kai ostis ou bastazei ton stauron a=eautou tsb=autou kai erchetai opisô mou ou dunatai ts=mou einai ab=mou mathêtês

14:28

tis gar ex umôn b=o thelôn purgon oikodomêsai ouchi prôton kathisas psêphizei tên dapanên ei echei tsb=ta ab=eis ts=pros apartismon

14:29

ina mêpote thentos autou themelion kai ischuontos ektelesai pantes oi theôrountes arxôntai tsb=empaizein autô a=empaizein

14:30

legontes oti outos o anthrôpos êrxato oikodomein kai ouk ischusen ektelesai

14:31

ê tis basileus poreuomenos tsb=sumbalein eterô basilei a=sumbalein eis polemon ouchi kathisas prôton a=bouleusetai tsb=bouleuetai ei dunatos estin en deka chiliasin a=upantêsai tsb=apantêsai meta eikosi chiliadôn erchomenô ep auton

14:32

ei de a= a=ge tsb=mêge eti ats=autou porrô b=autou ontos presbeian aposteilas erôta ta pros eirênên

14:33

outôs oun pas ex umôn os ouk apotassetai pasin tois eautou uparchousin ou dunatai tsb=mou einai a=mou mathêtês

14:34

kalon a=oun to alas ean de a=kai to alas môranthê en tini artuthêsetai

14:35

oute eis gên oute eis koprian eutheton estin exô ballousin auto o echôn ôta akouein akouetô
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License