Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 24

24:1

de mia tôn sabbatôn orthrou a=batheôs tsb=batheos tsb=êlthon epi to mnêma a=êlthon pherousai a êtoimasan arômata tsb=kai tsb=tines tsb=sun tsb=autais

24:2

euron de ton lithon apokekulismenon apo tou mnêmeiou

24:3

tsb=kai eiselthousai a=de ouch euron to sôma tou kuriou iêsou

24:4

kai egeneto en a=aporeisthai tsb=diaporeisthai autas peri toutou kai idou ts=duo andres ab=duo epestêsan autais en a=esthêti tsb=esthêsesin a=astraptousê tsb=astraptousais

24:5

emphobôn de genomenôn autôn kai klinousôn a=ta tsb=to a=prosôpa tsb=prosôpon eis tên gên a=eipan tsb=eipon pros autas ti zêteite ton zônta meta tôn nekrôn

24:6

ouk estin ôde a=alla tsb=all êgerthê mnêsthête ôs elalêsen umin eti ôn en galilaia

24:7

legôn tsb=oti tsb=dei ton uion tou anthrôpou a=oti a=dei paradothênai eis cheiras anthrôpôn amartôlôn kai staurôthênai kai tritê êmera anastênai

24:8

kai emnêsthêsan tôn rêmatôn autou

24:9

kai upostrepsasai apo tou mnêmeiou apêggeilan tauta panta tois endeka kai pasin tois loipois

24:10

êsan de ê magdalênê maria kai iôanna kai maria a=ê b=[ê] iakôbou kai ai loipai sun autais tsb=ai elegon pros tous apostolous tauta

24:11

kai ephanêsan enôpion autôn ôsei lêros ta rêmata a=tauta tsb=autôn kai êpistoun autais

24:12

o de petros anastas edramen epi to mnêmeion kai parakupsas blepei ta othonia tsb=keimena mona kai apêlthen pros eauton thaumazôn to gegonos

24:13

kai idou duo ex autôn tsb=êsan tsb=poreuomenoi en autê êmera a=êsan a=poreuomenoi eis kômên apechousan stadious exêkonta apo ierousalêm ê onoma emmaous

24:14

kai autoi ômiloun pros allêlous peri pantôn tôn sumbebêkotôn toutôn

24:15

kai egeneto en omilein autous kai suzêtein kai autos tsb=o iêsous eggisas suneporeueto autois

24:16

oi de ophthalmoi autôn ekratounto tou epignônai auton

24:17

eipen de pros autous tines oi logoi outoi ous antiballete pros allêlous peripatountes kai a=estathêsan tsb=este skuthrôpoi

24:18

apokritheis de tsb=o eis a=onomati tsb=ô tsb=onoma kleopas eipen pros auton su monos paroikeis ts=en ierousalêm kai ouk egnôs ta genomena en autê en tais êmerais tautais

24:19

kai eipen autois poia oi de a=eipan tsb=eipon autô ta peri iêsou tou a=nazarênou tsb=nazôraiou os egeneto anêr prophêtês dunatos en ergô kai logô enantion tou theou kai pantos tou laou

24:20

opôs te paredôkan auton oi archiereis kai oi archontes êmôn eis krima thanatou kai estaurôsan auton

24:21

êmeis de êlpizomen oti autos estin o mellôn lutrousthai ton israêl alla ge a=kai sun pasin toutois tritên tautên êmeran agei tsb=sêmeron aph ou tauta egeneto

24:22

alla kai gunaikes tines ex êmôn exestêsan êmas genomenai a=orthrinai tsb=orthriai epi to mnêmeion

24:23

kai eurousai to sôma autou êlthon legousai kai optasian aggelôn eôrakenai oi legousin auton zên

24:24

kai apêlthon tines tôn sun êmin epi to mnêmeion kai euron outôs kathôs kai ai gunaikes eipon auton de ouk eidon

24:25

kai autos eipen pros autous ô anoêtoi kai bradeis kardia tou pisteuein epi pasin ois elalêsan oi prophêtai

24:26

ouchi tauta edei pathein ton christon kai eiselthein eis tên doxan autou

24:27

kai arxamenos apo a=môuseôs tsb=môseôs kai apo pantôn tôn prophêtôn a=diermêneusen tsb=diêrmêneuen autois en pasais tais graphais ta peri eautou

24:28

kai êggisan eis tên kômên ou eporeuonto kai autos a=prosepoiêsato tsb=prosepoieito a=porrôteron tsb=porrôterô poreuesthai

24:29

kai parebiasanto auton legontes meinon meth êmôn oti pros esperan estin kai kekliken a=êdê ê êmera kai eisêlthen tou meinai sun autois

24:30

kai egeneto en kataklithênai auton met autôn labôn ton arton eulogêsen kai klasas epedidou autois

24:31

autôn de diênoichthêsan oi ophthalmoi kai epegnôsan auton kai autos aphantos egeneto ap autôn

24:32

kai a=eipan tsb=eipon pros allêlous ouchi ê kardia êmôn kaiomenê ên a=[en tsb=en a=êmin] tsb=êmin ôs elalei êmin en odô tsb=kai ôs diênoigen êmin tas graphas

24:33

kai anastantes autê ôra upestrepsan eis ierousalêm kai euron a=êthroismenous tsb=sunêthroismenous tous endeka kai tous sun autois

24:34

legontas oti a=ontôs êgerthê o kurios tsb=ontôs kai ôphthê simôni

24:35

kai autoi exêgounto ta en odô kai ôs egnôsthê autois en klasei tou artou

24:36

tauta de autôn lalountôn autos tsb=o tsb=iêsous estê en mesô autôn kai legei autois eirênê umin

24:37

ptoêthentes de kai emphoboi genomenoi edokoun pneuma theôrein

24:38

kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai ab=dia ab=ti ts=diati dialogismoi anabainousin en a= tsb=tais a=kardia tsb=kardiais umôn

24:39

idete tas cheiras mou kai tous podas mou oti tsb=autos egô eimi a=autos psêlaphêsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk echei kathôs eme theôreite echonta

24:40

kai touto eipôn a=edeixen tsb=epedeixen autois tas cheiras kai tous podas

24:41

eti de apistountôn autôn apo tês charas kai thaumazontôn eipen autois echete ti brôsimon enthade

24:42

oi de epedôkan autô ichthuos optou meros tsb=kai tsb=apo tsb=melissiou tsb=kêriou

24:43

kai labôn enôpion autôn ephagen

24:44

eipen de a=pros a=autous tsb=autois outoi oi logoi a=mou ous elalêsa pros umas eti ôn sun umin oti dei plêrôthênai panta ta gegrammena en nomô a=môuseôs tsb=môseôs kai a=tois prophêtais kai psalmois peri emou

24:45

tote diênoixen autôn ton noun tou sunienai tas graphas

24:46

kai eipen autois oti outôs gegraptai tsb=kai tsb=outôs tsb=edei pathein ton christon kai anastênai ek nekrôn tritê êmera

24:47

kai kêruchthênai epi onomati autou metanoian a=eis tsb=kai aphesin amartiôn eis panta ta ethnê a=arxamenoi tsb=arxamenon apo ierousalêm

24:48

umeis tsb=de tsb=este martures toutôn

24:49

kai a=[idou] tsb=idou egô apostellô tên epaggelian tou patros mou eph umas umeis de kathisate en polei tsb=ierousalêm eôs ou endusêsthe tsb=dunamin ex upsous a=dunamin

24:50

exêgagen de autous a=[exô] tsb=exô eôs a=pros tsb=eis bêthanian kai eparas tas cheiras autou eulogêsen autous

24:51

kai egeneto en eulogein auton autous diestê ap autôn kai anephereto eis ton ouranon

24:52

kai autoi proskunêsantes auton upestrepsan eis ierousalêm meta charas megalês

24:53

kai êsan ab=dia ab=pantos ts=diapantos en ierô tsb=ainountes tsb=kai eulogountes ton theon tsb=amên
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License