Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Acts

Chapter 1

1:1

ton men prôton logon epoiêsamên peri pantôn ô theophile ôn êrxato o iêsous poiein te kai didaskein

1:2

achri ês êmeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato a=anelêmphthê tsb=anelêphthê

1:3

ois kai parestêsen eauton zônta meta to pathein auton en pollois tekmêriois di êmerôn a=tesserakonta tsb=tessarakonta optanomenos autois kai legôn ta peri tês basileias tou theou

1:4

kai sunalizomenos s=met s=autôn parêggeilen autois apo ierosolumôn chôrizesthai alla perimenein tên epaggelian tou patros ên êkousate mou

1:5

oti iôannês men ebaptisen udati umeis de tsb=baptisthêsesthe en pneumati a=baptisthêsesthe agiô ou meta pollas tautas êmeras

1:6

oi men oun sunelthontes a=êrôtôn tsb=epêrôtôn auton legontes kurie ei en chronô toutô apokathistaneis tên basileian israêl

1:7

eipen de pros autous ouch umôn estin gnônai chronous ê kairous ous o patêr etheto en idia exousia

1:8

alla a=lêmpsesthe tsb=lêpsesthe dunamin epelthontos tou agiou pneumatos eph umas kai esesthe a=mou tsb=moi martures en te ierousalêm kai a=[en] tsb=en pasê ioudaia kai samareia kai eôs eschatou tês gês

1:9

kai tauta eipôn blepontôn autôn epêrthê kai nephelê upelaben auton apo tôn ophthalmôn autôn

1:10

kai ôs atenizontes êsan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareistêkeisan autois en a=esthêsesi tsb=esthêti a=leukais tsb=leukê

1:11

oi kai a=eipan tsb=eipon andres galilaioi ti estêkate a=<emblepontes> tsb=emblepontes eis ton ouranon outos o iêsous o a=analêmphtheis tsb=analêphtheis aph umôn eis ton ouranon outôs eleusetai on tropon etheasasthe auton poreuomenon eis ton ouranon

1:12

tote upestrepsan eis ierousalêm apo orous tou kaloumenou elaiônos o estin eggus ierousalêm sabbatou echon odon

1:13

kai ote eisêlthon tsb=anebêsan eis to uperôon a=anebêsan ou êsan katamenontes o te petros kai tsb=iakôbos tsb=kai iôannês a=kai a=iakôbos kai andreas philippos kai thômas bartholomaios kai a=maththaios tsb=matthaios iakôbos alphaiou kai simôn o zêlôtês kai ioudas iakôbou

1:14

outoi pantes êsan proskarterountes omothumadon proseuchê tsb=kai tsb= tsb=deêsei sun gunaixin kai a=mariam tsb=maria mêtri tou iêsou kai tsb=sun tois adelphois autou

1:15

kai en tais êmerais tautais anastas petros en mesô tôn a=adelphôn tsb=mathêtôn eipen ên te ochlos onomatôn epi to auto a=ôsei tsb=ôs ekaton a=eikosi tsb=eikosin

1:16

andres adelphoi edei plêrôthênai tên graphên tsb=tautên ên proeipen to pneuma to agion dia stomatos ab=dauid ts=dabid peri iouda tou genomenou odêgou tois sullabousin tsb=ton iêsoun

1:17

oti katêrithmêmenos ên a=en tsb=sun êmin kai elachen ton klêron tês diakonias tautês

1:18

outos men oun ektêsato chôrion ek ts=tou misthou tês adikias kai prênês genomenos elakêsen mesos kai exechuthê panta ta splagchna autou

1:19

kai gnôston egeneto a=pasi tsb=pasin tois katoikousin ierousalêm ôste klêthênai to chôrion ekeino idia dialektô autôn a=akeldamach tsb=akeldama ab=tout ab=estin ts=toutestin chôrion aimatos

1:20

gegraptai gar en biblô psalmôn genêthêtô ê epaulis autou erêmos kai estô o katoikôn en autê kai tên episkopên autou a=labetô tsb=laboi eteros

1:21

dei oun tôn sunelthontôn êmin andrôn en panti chronô tsb=en ô eisêlthen kai exêlthen eph êmas o kurios iêsous

1:22

arxamenos apo tou baptismatos iôannou eôs tês êmeras ês a=anelêmphthê tsb=anelêphthê aph êmôn martura tês anastaseôs autou tsb=genesthai sun êmin a=genesthai ena toutôn

1:23

kai estêsan duo iôsêph ton kaloumenon a=barsabban tsb=barsaban os epeklêthê ioustos kai a=maththian tsb=matthian

1:24

kai proseuxamenoi a=eipan tsb=eipon su kurie kardiognôsta pantôn anadeixon ab=on ab=exelexô ek toutôn tôn duo abt=ena ts=on s=ena ts=exelexô

1:25

labein ton a=topon tsb=klêron tês diakonias tautês kai apostolês a=aph tsb=ex ês parebê ioudas poreuthênai eis ton topon ton idion

1:26

kai edôkan klêrous a=autois tsb=autôn kai epesen o klêros epi a=maththian tsb=matthian kai sugkatepsêphisthê meta tôn endeka apostolôn
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License