Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 13

13:1

êsan de tsb=tines en antiocheia kata tên ousan ekklêsian prophêtai kai didaskaloi o te barnabas kai sumeôn o kaloumenos niger kai loukios o kurênaios manaên te êrôdou tou a=tetraarchou tsb=tetrarchou suntrophos kai saulos

13:2

leitourgountôn de autôn kuriô kai nêsteuontôn eipen to pneuma to agion aphorisate moi ton ts=te barnaban kai tsb=ton saulon eis to ergon o proskeklêmai autous

13:3

tote nêsteusantes kai proseuxamenoi kai epithentes tas cheiras autois apelusan

13:4

a=autoi tsb=outoi men oun ekpemphthentes upo tou tsb=pneumatos tsb=tou agiou a=pneumatos katêlthon eis tsb=tên seleukeian ekeithen b=de ats=te apepleusan eis tsb=tên kupron

13:5

kai genomenoi en salamini katêggellon ton logon tou theou en tais sunagôgais tôn ioudaiôn eichon de kai iôannên upêretên

13:6

dielthontes de a=olên tên nêson achri paphou euron a=andra tina magon pseudoprophêtên ioudaion ô onoma a=bariêsou tsb=bariêsous

13:7

os ên sun anthupatô sergiô paulô andri sunetô outos proskalesamenos barnaban kai saulon epezêtêsen akousai ton logon tou theou

13:8

anthistato de autois elumas o magos outôs gar methermêneuetai to onoma autou zêtôn diastrepsai ton anthupaton apo tês pisteôs

13:9

saulos de o kai paulos plêstheis pneumatos agiou tsb=kai atenisas eis auton

13:10

eipen ô plêrês pantos dolou kai pasês radiourgias uie diabolou echthre pasês dikaiosunês ou pausê diastrephôn tas odous a=[tou] kuriou tas eutheias

13:11

kai nun idou cheir ts=tou kuriou epi se kai esê tuphlos blepôn ton êlion achri kairou parachrêma a=te tsb=de a=epesen tsb=epepesen ep auton achlus kai skotos kai periagôn ezêtei cheiragôgous

13:12

tote idôn o anthupatos to gegonos episteusen ekplêssomenos epi didachê tou kuriou

13:13

anachthentes de apo tês paphou oi peri tsb=ton paulon êlthon eis pergên tês pamphulias iôannês de apochôrêsas ap autôn upestrepsen eis ierosoluma

13:14

autoi de dielthontes apo tês pergês paregenonto eis antiocheian a=tên tsb=tês a=pisidian tsb=pisidias kai a=<eiselthontes> tsb=eiselthontes eis tên sunagôgên êmera tôn sabbatôn ekathisan

13:15

meta de tên anagnôsin tou nomou kai tôn prophêtôn apesteilan oi archisunagôgoi pros autous legontes andres adelphoi ei a=tis estin tsb=logos en umin a=logos paraklêseôs pros ton laon legete

13:16

anastas de paulos kai kataseisas cheiri eipen andres israêlitai kai oi phoboumenoi ton theon akousate

13:17

o theos tou laou toutou ats=israêl exelexato tous pateras êmôn kai ton laon upsôsen en paroikia en a=aiguptou tsb=aiguptô kai meta brachionos upsêlou exêgagen autous ex autês

13:18

kai ôs a=tesserakontaetê tsb=tessarakontaetê chronon etropophorêsen autous en erêmô

13:19

kai kathelôn ethnê epta en chanaan ab=kateklêronomêsen ts=kateklêrodotêsen tsb=autois tên gên autôn

13:20

tsb=kai tsb=meta tsb=tauta ôs etesin tetrakosiois kai pentêkonta a=kai a=meta a=tauta edôken kritas eôs samouêl a=[tou] tsb=tou prophêtou

13:21

kakeithen êtêsanto basilea kai edôken autois o theos ton saoul uion kis andra ek phulês beniamin etê a=tesserakonta tsb=tessarakonta

13:22

kai metastêsas auton êgeiren tsb=autois ton ab=dauid a=autois ts=dabid eis basilea ô kai eipen marturêsas euron ab=dauid ts=dabid ton tou iessai andra kata tên kardian mou os poiêsei panta ta thelêmata mou

13:23

toutou o theos apo tou spermatos kat epaggelian ab=êgagen ts=êgeiren israêl b=sôtêrian ats=sôtêra ats=iêsoun

13:24

prokêruxantos iôannou pro prosôpou tês eisodou autou baptisma metanoias ats=panti ats=laô israêl

13:25

ôs de eplêrou b=[o] ts=o iôannês ton dromon elegen a=ti tsb=tina a=eme tsb=me uponoeite einai ouk eimi egô all idou erchetai met eme ou ouk eimi axios to upodêma tôn podôn lusai

13:26

andres adelphoi uioi genous abraam kai oi en umin phoboumenoi ton theon a=êmin tsb=umin o logos tês sôtêrias tautês a=exapestalê tsb=apestalê

13:27

oi gar katoikountes b=[en] ats=en ierousalêm kai oi archontes autôn touton agnoêsantes kai tas phônas tôn prophêtôn tas kata pan sabbaton anaginôskomenas krinantes eplêrôsan

13:28

kai mêdemian aitian thanatou eurontes êtêsanto pilaton anairethênai auton

13:29

ôs de etelesan ab=panta ts=apanta ta peri autou gegrammena kathelontes apo tou xulou ethêkan eis mnêmeion

13:30

o de theos êgeiren auton ek nekrôn

13:31

os ôphthê epi êmeras pleious tois sunanabasin autô apo tês galilaias eis ierousalêm oitines a=[nun] eisin martures autou pros ton laon

13:32

kai êmeis umas euaggelizometha tên pros tous pateras epaggelian genomenên

13:33

a=13:33 oti tautên o theos ekpeplêrôken tois teknois a=[autôn] tsb=autôn êmin anastêsas iêsoun tsb=13:33 ôs kai en psalmô a=gegraptai deuterô tsb=gegraptai uios mou ei su egô sêmeron gegennêka se

13:34

oti de anestêsen auton ek nekrôn mêketi mellonta upostrephein eis diaphthoran outôs eirêken oti dôsô umin ta osia ab=dauid ts=dabid ta pista

13:35

a=dioti tsb=dio kai en eterô legei ou dôseis ton osion sou idein diaphthoran

13:36

ab=dauid ts=dabid men gar idia genea upêretêsas tou theou boulê ekoimêthê kai prosetethê pros tous pateras autou kai eiden diaphthoran

13:37

on de o theos êgeiren ouk eiden diaphthoran

13:38

gnôston oun estô umin andres adelphoi oti dia toutou umin aphesis amartiôn kataggelletai

13:39

a=[kai] tsb=kai apo pantôn ôn ouk êdunêthête en tsb= nomô ab=môuseôs ts=môseôs dikaiôthênai en toutô pas o pisteuôn dikaioutai

13:40

blepete oun epelthê tsb=eph tsb=umas to eirêmenon en tois prophêtais

13:41

idete oi kataphronêtai kai thaumasate kai aphanisthête oti ergon tsb=egô ergazomai a=egô en tais êmerais umôn b=o ats=ergon a=o ts=ô ou pisteusête ean tis ekdiêgêtai umin

13:42

exiontôn de a=autôn tsb=ek tsb=tês tsb=sunagôgês tsb=tôn tsb=ioudaiôn parekaloun tsb=ta tsb=ethnê eis to metaxu sabbaton lalêthênai autois ta rêmata b=[tauta] ats=tauta

13:43

lutheisês de tês sunagôgês êkolouthêsan polloi tôn ioudaiôn kai tôn sebomenôn prosêlutôn paulô kai barnaba oitines proslalountes ats=autois epeithon autous a=prosmenein tsb=epimenein chariti tou theou

13:44

b=te ats=de erchomenô sabbatô schedon pasa ê polis sunêchthê akousai ton logon tou a=kuriou tsb=theou

13:45

idontes de oi ioudaioi tous ochlous eplêsthêsan zêlou kai antelegon tois upo tsb=tou paulou a=laloumenois tsb=legomenois tsb=antilegontes tsb=kai blasphêmountes

13:46

parrêsiasamenoi a=te tsb=de o paulos kai o barnabas a=eipan tsb=eipon umin ên anagkaion prôton lalêthênai ton logon tou theou epeidê tsb=de apôtheisthe auton kai ouk axious krinete eautous tês aiôniou zôês idou strephometha eis ta ethnê

13:47

outôs gar entetaltai êmin o kurios tetheika se eis phôs ethnôn tou einai se eis sôtêrian eôs eschatou tês gês

13:48

akouonta de ta ethnê b=echairen ats=echairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi êsan tetagmenoi eis zôên aiônion

13:49

diephereto de o logos tou kuriou di olês tês chôras

13:50

oi de ioudaioi parôtrunan tas sebomenas gunaikas tsb=kai tas euschêmonas kai tous prôtous tês poleôs kai epêgeiran diôgmon epi ton paulon kai tsb=ton barnaban kai exebalon autous apo tôn oriôn autôn

13:51

oi de ektinaxamenoi ton koniorton tôn podôn tsb=autôn ep autous êlthon eis ikonion

13:52

oi a=te tsb=de mathêtai eplêrounto charas kai pneumatos agiou
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License