Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 15

15:1

kai tines katelthontes apo tês ioudaias edidaskon tous adelphous oti ean a=peritmêthête tsb=peritemnêsthe ethei a= môuseôs ou dunasthe sôthênai

15:2

genomenês a=de tsb=oun staseôs kai ab=zêtêseôs ts=suzêtêseôs ouk oligês paulô kai barnaba pros autous etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinas allous ex autôn pros tous apostolous kai presbuterous eis ierousalêm peri tou zêtêmatos toutou

15:3

oi men oun propemphthentes upo tês ekklêsias diêrchonto tên a=te phoinikên kai samareian ekdiêgoumenoi tên epistrophên tôn ethnôn kai epoioun charan megalên pasin tois adelphois

15:4

paragenomenoi de eis ierousalêm a=paredechthêsan tsb=apedechthêsan a=apo tsb=upo tês ekklêsias kai tôn apostolôn kai tôn presbuterôn anêggeilan te osa o theos epoiêsen met autôn

15:5

exanestêsan de tines tôn apo tês aireseôs tôn pharisaiôn pepisteukotes legontes oti dei peritemnein autous paraggellein te têrein ton nomon môuseôs

15:6

sunêchthêsan a=te tsb=de oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou

15:7

pollês de a=zêtêseôs tsb=suzêtêseôs genomenês anastas petros eipen pros autous andres adelphoi umeis epistasthe oti aph êmerôn archaiôn tsb=o tsb=theos en a=umin tsb=êmin exelexato a=o a=theos dia tou stomatos mou akousai ta ethnê ton logon tou euaggeliou kai pisteusai

15:8

kai o kardiognôstês theos emarturêsen autois dous tsb=autois to pneuma to agion kathôs kai êmin

15:9

kai a=outhen tsb=ouden diekrinen metaxu êmôn te kai autôn pistei katharisas tas kardias autôn

15:10

nun oun ti peirazete ton theon epitheinai zugon epi ton trachêlon tôn mathêtôn on oute oi pateres êmôn oute êmeis ischusamen bastasai

15:11

alla dia tês charitos ab=tou kuriou iêsou ts=christou pisteuomen sôthênai kath on tropon kakeinoi

15:12

esigêsen de pan to plêthos kai êkouon barnaba kai paulou exêgoumenôn osa epoiêsen o theos sêmeia kai terata en tois ethnesin di autôn

15:13

meta de to sigêsai autous apekrithê iakôbos legôn andres adelphoi akousate mou

15:14

sumeôn exêgêsato kathôs prôton o theos epeskepsato labein ex ethnôn laon tsb=epi onomati autou

15:15

kai toutô sumphônousin oi logoi tôn prophêtôn kathôs gegraptai

15:16

meta tauta anastrepsô kai anoikodomêsô tên skênên ab=dauid ts=dabid tên peptôkuian kai ta kateskammena autês anoikodomêsô kai anorthôsô autên

15:17

opôs an ekzêtêsôsin oi kataloipoi tôn anthrôpôn ton kurion kai panta ta ethnê eph ous epikeklêtai to onoma mou ep autous legei kurios tsb=o poiôn tauta tsb=panta

15:18

gnôsta ap aiônos tsb=estin tsb= tsb=theô tsb=panta tsb=ta tsb=erga tsb=autou

15:19

dio egô krinô parenochlein tois apo tôn ethnôn epistrephousin epi ton theon

15:20

alla episteilai autois tou apechesthai tsb=apo tôn alisgêmatôn tôn eidôlôn kai tês porneias kai tou pniktou kai tou aimatos

15:21

ab=môusês ts=môsês gar ek geneôn archaiôn kata polin tous kêrussontas auton echei en tais sunagôgais kata pan sabbaton anaginôskomenos

15:22

tote a=edoxe tsb=edoxen tois apostolois kai tois presbuterois sun olê ekklêsia eklexamenous andras ex autôn pempsai eis antiocheian sun ats= paulô kai barnaba ioudan ton a=kaloumenon tsb=epikaloumenon ab=barsabban ts=barsaban kai silan andras êgoumenous en tois adelphois

15:23

grapsantes dia cheiros autôn tsb=tade oi apostoloi kai oi presbuteroi tsb=kai tsb=oi adelphoi tois kata tên antiocheian kai surian kai kilikian adelphois tois ex ethnôn chairein

15:24

epeidê êkousamen oti tines ex êmôn a=[exelthontes] tsb=exelthontes etaraxan umas logois anaskeuazontes tas psuchas umôn tsb=legontes tsb=peritemnesthai tsb=kai tsb=têrein tsb=ton tsb=nomon ois ou diesteilametha

15:25

edoxen êmin genomenois omothumadon a=eklexamenois tsb=eklexamenous andras pempsai pros umas sun tois agapêtois êmôn barnaba kai paulô

15:26

anthrôpois a=paradedôkosi tsb=paradedôkosin tas psuchas autôn uper tou onomatos tou kuriou êmôn iêsou christou

15:27

apestalkamen oun ioudan kai silan kai autous dia logou apaggellontas ta auta

15:28

edoxen gar tsb=agiô pneumati a= a=agiô kai êmin mêden pleon epitithesthai umin baros plên a=toutôn tôn epanagkes tsb=toutôn

15:29

apechesthai eidôlothutôn kai aimatos kai a=pniktôn tsb=pniktou kai porneias ex ôn diatêrountes eautous eu praxete errôsthe

15:30

oi men oun apoluthentes a=katêlthon tsb=êlthon eis antiocheian kai sunagagontes to plêthos epedôkan tên epistolên

15:31

anagnontes de echarêsan epi paraklêsei

15:32

ioudas s=de abt=te kai silas kai autoi prophêtai ontes dia logou pollou parekalesan tous adelphous kai epestêrixan

15:33

poiêsantes de chronon apeluthêsan met eirênês apo tôn adelphôn pros tous a=aposteilantas a=autous tsb=apostolous

15:34

ts=edoxen ts=de ts= ts=sila ts=epimeinai ts=autou

15:35

paulos de kai barnabas dietribon en antiocheia didaskontes kai euaggelizomenoi meta kai eterôn pollôn ton logon tou kuriou

15:36

meta de tinas êmeras eipen tsb=paulos pros barnaban a=paulos epistrepsantes episkepsômetha tous adelphous tsb=êmôn kata tsb=pasan polin a=pasan en ais katêggeilamen ton logon tou kuriou pôs echousin

15:37

barnabas de a=ebouleto tsb=ebouleusato sumparalabein a=kai ton iôannên ton kaloumenon markon

15:38

paulos de êxiou ton apostanta ap autôn apo pamphulias kai sunelthonta autois eis to ergon a=sumparalambanein tsb=sumparalabein touton

15:39

egeneto a=de tsb=oun paroxusmos ôste apochôristhênai autous ap allêlôn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eis kupron

15:40

paulos de epilexamenos silan exêlthen paradotheis chariti tou a=kuriou tsb=theou upo tôn adelphôn

15:41

diêrcheto de tên surian kai a=[tên] kilikian epistêrizôn tas ekklêsias
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License