Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 11

11:1

mimêtai mou ginesthe kathôs kagô christou

11:2

epainô de umas tsb=adelphoi oti panta mou memnêsthe kai kathôs paredôka umin tas paradoseis katechete

11:3

thelô de umas eidenai oti pantos andros ê kephalê o christos estin kephalê de gunaikos o anêr kephalê de a=tou christou o theos

11:4

pas anêr proseuchomenos ê prophêteuôn kata kephalês echôn kataischunei tên kephalên autou

11:5

pasa de gunê proseuchomenê ê prophêteuousa akatakaluptô kephalê kataischunei tên kephalên a=autês tsb=eautês en gar estin kai to auto exurêmenê

11:6

ei gar ou katakaluptetai gunê kai keirasthô ei de aischron gunaiki to keirasthai ê xurasthai katakaluptesthô

11:7

anêr men gar ouk opheilei katakaluptesthai tên kephalên eikôn kai doxa theou uparchôn a=ê gunê de doxa andros estin

11:8

ou gar estin anêr ek gunaikos alla gunê ex andros

11:9

kai gar ouk ektisthê anêr dia tên gunaika alla gunê dia ton andra

11:10

dia touto opheilei ê gunê exousian echein epi tês kephalês dia tous aggelous

11:11

plên oute tsb=anêr tsb=chôris tsb=gunaikos tsb=oute gunê chôris andros a=oute a=anêr a=chôris a=gunaikos en kuriô

11:12

ôsper gar ê gunê ek tou andros outôs kai o anêr dia tês gunaikos ta de panta ek tou theou

11:13

en umin autois krinate prepon estin gunaika akatakalupton theô proseuchesthai

11:14

tsb=ê oude tsb=autê ê phusis a=autê didaskei umas oti anêr men ean koma atimia autô estin

11:15

gunê de ean koma doxa autê estin oti ê komê anti peribolaiou dedotai a=[autê] ts=autê

11:16

ei de tis dokei philoneikos einai êmeis toiautên sunêtheian ouk echomen oude ai ekklêsiai tou theou

11:17

touto de paraggellôn ouk epainô oti ouk eis to a=kreisson tsb=kreitton a=alla tsb=all eis to a=êsson tsb=êtton sunerchesthe

11:18

prôton men gar sunerchomenôn umôn en ts= ekklêsia akouô schismata en umin uparchein kai meros ti pisteuô

11:19

dei gar kai aireseis en umin einai ina a=[kai] oi dokimoi phaneroi genôntai en umin

11:20

sunerchomenôn oun umôn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon phagein

11:21

ekastos gar to idion deipnon prolambanei en phagein kai os men peina os de methuei

11:22

gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein ê tês ekklêsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous echontas ti tsb=umin eipô a=umin epainesô umas en toutô ouk epainô

11:23

egô gar parelabon apo tou kuriou o kai paredôka umin oti o kurios iêsous en nukti ê a=paredideto tsb=paredidoto elaben arton

11:24

kai eucharistêsas eklasen kai eipen tsb=labete tsb=phagete touto mou estin to sôma to uper umôn tsb=klômenon touto poieite eis tên emên anamnêsin

11:25

ôsautôs kai to potêrion meta to deipnêsai legôn touto to potêrion ê kainê diathêkê estin en emô aimati touto poieite osakis a=ean tsb=an pinête eis tên emên anamnêsin

11:26

osakis gar a=ean tsb=an esthiête ton arton touton kai to potêrion tsb=touto pinête ton thanaton tou kuriou kataggellete a=achri tsb=achris ou tsb=an elthê

11:27

ôste os an esthiê ton arton tsb=touton ê pinê to potêrion tou kuriou anaxiôs b=tou b=kuriou enochos estai tou sômatos kai ab=tou aimatos tou kuriou

11:28

dokimazetô de anthrôpos eauton kai outôs ek tou artou esthietô kai ek tou potêriou pinetô

11:29

o gar esthiôn kai pinôn tsb=anaxiôs krima eautô esthiei kai pinei diakrinôn to sôma tsb=tou tsb=kuriou

11:30

dia touto en umin polloi astheneis kai arrôstoi kai koimôntai ikanoi

11:31

ei a=de tsb=gar eautous diekrinomen ouk an ekrinometha

11:32

krinomenoi de upo a=[tou] kuriou paideuometha ina sun kosmô katakrithômen

11:33

ôste adelphoi mou sunerchomenoi eis to phagein allêlous ekdechesthe

11:34

ei tsb=de tis peina en oikô esthietô ina eis krima sunerchêsthe ta de loipa ôs an elthô diataxomai
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License