Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 3

3:1

ô anoêtoi galatai tis umas ebaskanen tsb= tsb=alêtheia tsb= tsb=peithesthai ois kat ophthalmous iêsous christos proegraphê tsb=en tsb=umin estaurômenos

3:2

touto monon thelô mathein aph umôn ex ergôn nomou to pneuma elabete ê ex akoês pisteôs

3:3

outôs anoêtoi este enarxamenoi pneumati nun sarki epiteleisthe

3:4

tosauta epathete eikê a=ei a=ge tsb=eige kai eikê

3:5

o oun epichorêgôn umin to pneuma kai energôn dunameis en umin ex ergôn nomou ê ex akoês pisteôs

3:6

kathôs abraam episteusen theô kai elogisthê autô eis dikaiosunên

3:7

ginôskete ara oti oi ek pisteôs outoi tsb=eisin uioi a=eisin abraam

3:8

proidousa de ê graphê oti ek pisteôs dikaioi ta ethnê o theos proeuêggelisato abraam oti s=eulogêthêsontai abt=eneulogêthêsontai en soi panta ta ethnê

3:9

ôste oi ek pisteôs eulogountai sun pistô abraam

3:10

osoi gar ex ergôn nomou eisin upo kataran eisin gegraptai gar a=oti epikataratos pas os ouk emmenei tsb=en pasin tois gegrammenois en bibliô tou nomou tou poiêsai auta

3:11

oti de en nomô oudeis dikaioutai para theô dêlon oti o dikaios ek pisteôs zêsetai

3:12

o de nomos ouk estin ek pisteôs all o poiêsas auta tsb=anthrôpos zêsetai en autois

3:13

christos êmas exêgorasen ek tês kataras tou nomou genomenos uper êmôn katara a=oti gegraptai tsb=gar epikataratos pas o kremamenos epi xulou

3:14

ina eis ta ethnê ê eulogia tou abraam genêtai en christô iêsou ina tên epaggelian tou pneumatos labômen dia tês pisteôs

3:15

adelphoi kata anthrôpon legô omôs anthrôpou kekurômenên diathêkên oudeis athetei ê epidiatassetai

3:16

de abraam a=errethêsan tsb=errêthêsan ai epaggeliai kai spermati autou ou legei kai tois spermasin ôs epi pollôn all ôs eph enos kai spermati sou os estin christos

3:17

touto de legô diathêkên prokekurômenên upo tou theou tsb=eis tsb=christon o meta tsb=etê tetrakosia kai triakonta a=etê gegonôs nomos ouk akuroi eis to katargêsai tên epaggelian

3:18

ei gar ek nomou ê klêronomia ouketi ex epaggelias de abraam di epaggelias kecharistai o theos

3:19

ti oun o nomos tôn parabaseôn charin prosetethê achris ou elthê to sperma ô epêggeltai diatageis di aggelôn en cheiri mesitou

3:20

o de mesitês enos ouk estin o de theos eis estin

3:21

o oun nomos kata tôn epaggeliôn a=[tou tsb=tou a=theou] tsb=theou genoito ei gar edothê nomos o dunamenos zôopoiêsai ontôs tsb=an ek nomou a=an ên ê dikaiosunê

3:22

alla sunekleisen ê graphê ta panta upo amartian ina ê epaggelia ek pisteôs iêsou christou dothê tois pisteuousin

3:23

pro tou de elthein tên pistin upo nomon ephrouroumetha a=sugkleiomenoi tsb=sugkekleismenoi eis tên mellousan pistin apokaluphthênai

3:24

ôste o nomos paidagôgos êmôn gegonen eis christon ina ek pisteôs dikaiôthômen

3:25

elthousês de tês pisteôs ouketi upo paidagôgon esmen

3:26

pantes gar uioi theou este dia tês pisteôs en christô iêsou

3:27

osoi gar eis christon ebaptisthête christon enedusasthe

3:28

ouk eni ioudaios oude ellên ouk eni doulos oude eleutheros ouk eni arsen kai thêlu pantes gar umeis eis este en christô iêsou

3:29

ei de umeis christou ara tou abraam sperma este tsb=kai kat epaggelian klêronomoi
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License