Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Chapter 16

16:1

kai proselthontes oi pharisaioi kai saddoukaioi peirazontes epêrôtêsan auton sêmeion ek tou ouranou epideixai autois

16:2

o de apokritheis eipen autois a=[opsias tsb=opsias genomenês legete eudia purrazei gar o ouranos

16:3

kai prôi sêmeron cheimôn purrazei gar stugnazôn o ouranos tsb=upokritai to men prosôpon tou ouranou ginôskete diakrinein ta de sêmeia tôn kairôn ou a=dunasthe] tsb=dunasthe

16:4

genea ponêra kai moichalis sêmeion epizêtei kai sêmeion ou dothêsetai autê ei to sêmeion iôna tsb=tou tsb=prophêtou kai katalipôn autous apêlthen

16:5

kai elthontes oi mathêtai tsb=autou eis to peran epelathonto artous labein

16:6

o de iêsous eipen autois orate kai prosechete apo tês zumês tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn

16:7

oi de dielogizonto en eautois legontes oti artous ouk elabomen

16:8

gnous de o iêsous eipen tsb=autois ti dialogizesthe en eautois oligopistoi oti artous ouk a=echete tsb=elabete

16:9

oupô noeite oude mnêmoneuete tous pente artous tôn pentakischiliôn kai posous kophinous elabete

16:10

oude tous epta artous tôn tetrakischiliôn kai posas spuridas elabete

16:11

pôs ou noeite oti ou peri a=artôn tsb=artou eipon umin a=prosechete a=de tsb=prosechein apo tês zumês tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn

16:12

tote sunêkan oti ouk eipen prosechein apo tês zumês a=tôn a=artôn tsb=tou tsb=artou ab=alla ts=all apo tês didachês tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn

16:13

elthôn de o iêsous eis ta merê kaisareias tês philippou êrôta tous mathêtas autou legôn tina tsb=me legousin oi anthrôpoi einai ton uion tou anthrôpou

16:14

oi de a=eipan tsb=eipon oi men iôannên ton baptistên alloi de êlian eteroi de ieremian ê ena tôn prophêtôn

16:15

legei autois umeis de tina me legete einai

16:16

apokritheis de simôn petros eipen su ei o christos o uios tou theou tou zôntos

16:17

tsb=kai apokritheis a=de o iêsous eipen autô makarios ei simôn a=bariôna tsb=bar tsb=iôna oti sarx kai aima ouk apekalupsen soi all o patêr mou o en tois ouranois

16:18

kagô de soi legô oti su ei petros kai epi tautê petra oikodomêsô mou tên ekklêsian kai pulai adou ou katischusousin autês

16:19

tsb=kai dôsô soi tas a=kleidas tsb=kleis tês basileias tôn ouranôn kai o ean dêsês epi tês gês estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusês epi tês gês estai lelumenon en tois ouranois

16:20

tote diesteilato tois mathêtais tsb=autou ina mêdeni eipôsin oti autos estin tsb=iêsous o christos

16:21

apo tote êrxato o iêsous deiknuein tois mathêtais autou oti dei auton tsb=apelthein eis ierosoluma a=apelthein kai polla pathein apo tôn presbuterôn kai archiereôn kai grammateôn kai apoktanthênai kai tritê êmera egerthênai

16:22

kai proslabomenos auton o petros êrxato epitiman autô legôn ileôs soi kurie ou estai soi touto

16:23

o de strapheis eipen petrô upage opisô mou satana skandalon tsb=mou ei a=emou oti ou phroneis ta tou theou alla ta tôn anthrôpôn

16:24

tote o iêsous eipen tois mathêtais autou ei tis thelei opisô mou elthein aparnêsasthô eauton kai aratô ton stauron autou kai akoloutheitô moi

16:25

os gar a=ean tsb=an thelê tên psuchên autou sôsai apolesei autên os d an apolesê tên psuchên autou eneken emou eurêsei autên

16:26

ti gar a=ôphelêthêsetai tsb=ôpheleitai anthrôpos ean ton kosmon olon kerdêsê tên de psuchên autou zêmiôthê ê ti dôsei anthrôpos antallagma tês psuchês autou

16:27

mellei gar o uios tou anthrôpou erchesthai en doxê tou patros autou meta tôn aggelôn autou kai tote apodôsei ekastô kata tên praxin autou

16:28

amên legô umin a=oti eisin tines ats=tôn ôde a=estôtôn b=estôtes ts=estêkotôn oitines ou geusôntai thanatou eôs an idôsin ton uion tou anthrôpou erchomenon en basileia autou
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License