Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

New Testament Greek Manuscr.

IntraText CT - Text

Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

Mark

Chapter 1

1:1

archê tou euaggeliou iêsou christou a=[uiou a=theou] tsb=uiou tsb=tou tsb=theou

1:2

a=kathôs tsb=ôs gegraptai en a= a=êsaia a= a=prophêtê tsb=tois tsb=prophêtais idou tsb=egô apostellô ton aggelon mou pro prosôpou sou os kataskeuasei tên odon tsb=sou tsb=emprosthen sou

1:3

phônê boôntos en erêmô etoimasate tên odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou

1:4

egeneto iôannês a=[o] baptizôn en erêmô kai kêrussôn baptisma metanoias eis aphesin amartiôn

1:5

kai exeporeueto pros auton pasa ê ioudaia chôra kai oi ierosolumitai a=pantes kai ebaptizonto a=up a=autou tsb=pantes en iordanê potamô tsb=up tsb=autou exomologoumenoi tas amartias autôn

1:6

a=kai ên tsb=de ab=o iôannês endedumenos trichas kamêlou kai zônên dermatinên peri tên osphun autou kai esthiôn akridas kai meli agrion

1:7

kai ekêrussen legôn erchetai o ischuroteros mou opisô mou ou ouk eimi ikanos kupsas lusai ton imanta tôn upodêmatôn autou

1:8

egô tsb=men ebaptisa umas tsb=en udati autos de baptisei umas en pneumati agiô

1:9

kai egeneto en ekeinais tais êmerais êlthen iêsous apo s=nazareth abt=nazaret tês galilaias kai ebaptisthê tsb=upo tsb=iôannou eis ton iordanên a=upo a=iôannou

1:10

kai a=euthus tsb=eutheôs anabainôn a=ek tsb=apo tou udatos eiden schizomenous tous ouranous kai to pneuma a=ôs tsb=ôsei peristeran katabainon a=eis tsb=ep auton

1:11

kai phônê egeneto ek tôn ouranôn su ei o uios mou o agapêtos en a=soi tsb=ô eudokêsa

1:12

kai euthus to pneuma auton ekballei eis tên erêmon

1:13

kai ên tsb=ekei en erêmô a=tesserakonta êmeras tsb=tessarakonta peirazomenos upo tou satana kai ên meta tôn thêriôn kai oi aggeloi diêkonoun autô

1:14

meta de to paradothênai ton iôannên êlthen o iêsous eis tên galilaian kêrussôn to euaggelion tsb=tês tsb=basileias tou theou

1:15

kai legôn oti peplêrôtai o kairos kai êggiken ê basileia tou theou metanoeite kai pisteuete en euaggeliô

1:16

a=kai tsb=peripatôn a=paragôn tsb=de para tên thalassan tês galilaias eiden simôna kai andrean ton adelphon tsb=autou b=tou ab=simônos a=amphiballontas tsb=ballontas tsb=amphiblêstron en thalassê êsan gar alieis

1:17

kai eipen autois o iêsous deute opisô mou kai poiêsô umas genesthai alieis anthrôpôn

1:18

kai a=euthus tsb=eutheôs aphentes ta diktua tsb=autôn êkolouthêsan autô

1:19

kai probas tsb=ekeithen oligon eiden iakôbon ton tou zebedaiou kai iôannên ton adelphon autou kai autous en ploiô katartizontas ta diktua

1:20

kai a=euthus tsb=eutheôs ekalesen autous kai aphentes ton patera autôn zebedaion en ploiô meta tôn misthôtôn apêlthon opisô autou

1:21

kai eisporeuontai eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum kai a=euthus tsb=eutheôs tois sabbasin eiselthôn eis tên sunagôgên edidasken

1:22

kai exeplêssonto epi didachê autou ên gar didaskôn autous ôs exousian echôn kai ouch ôs oi grammateis

1:23

kai a=euthus ên en sunagôgê autôn anthrôpos en pneumati akathartô kai anekraxen

1:24

legôn tsb=ea ti êmin kai soi iêsou nazarêne êlthes apolesai êmas oida se tis ei o agios tou theou

1:25

kai epetimêsen autô o iêsous legôn phimôthêti kai exelthe ex autou

1:26

kai sparaxan auton to pneuma to akatharton kai a=phônêsan tsb=kraxan phônê megalê exêlthen ex autou

1:27

kai ethambêthêsan a=apantes tsb=pantes ôste suzêtein pros ab=eautous ts=autous legontas ti estin touto tsb=tis tsb=ê didachê tsb=ê kainê tsb=autê tsb=oti kat exousian kai tois a=pneumasi tsb=pneumasin tois akathartois epitassei kai upakouousin autô

1:28

a=kai exêlthen tsb=de ê akoê autou euthus a=pantachou eis olên tên perichôron tês galilaias

1:29

kai a=euthus tsb=eutheôs ek tês sunagôgês exelthontes êlthon eis tên oikian simônos kai andreou meta iakôbou kai iôannou

1:30

ê de penthera simônos katekeito puressousa kai a=euthus tsb=eutheôs legousin autô peri autês

1:31

kai proselthôn êgeiren autên kratêsas tês cheiros tsb=autês kai aphêken autên o puretos tsb=eutheôs kai diêkonei autois

1:32

opsias de genomenês ote edu o êlios epheron pros auton pantas tous kakôs echontas kai tous daimonizomenous

1:33

kai a=ên a=olê ê polis tsb=olê episunêgmenê tsb=ên pros tên thuran

1:34

kai etherapeusen pollous kakôs echontas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk êphien lalein ta daimonia oti êdeisan auton

1:35

kai prôi a=ennucha tsb=ennuchon lian anastas exêlthen kai apêlthen eis erêmon topon kakei prosêucheto

1:36

kai a=katediôxen tsb=katediôxan auton tsb=o simôn kai oi met autou

1:37

kai a=euron tsb=eurontes auton a=kai legousin autô oti pantes ats=zêtousin se b=zêtousin

1:38

kai legei autois agômen a=allachou eis tas echomenas kômopoleis ina ab=kai ab=ekei ts=kakei kêruxô eis touto gar a=exêlthon tsb=exelêlutha

1:39

kai a=êlthen tsb=ên kêrussôn a=eis tsb=en a=tas tsb=tais a=sunagôgas tsb=sunagôgais autôn eis olên tên galilaian kai ta daimonia ekballôn

1:40

kai erchetai pros auton lepros parakalôn auton a=[kai a=gonupetôn] tsb=kai tsb=gonupetôn tsb=auton kai legôn autô oti ean thelês dunasai me katharisai

1:41

a=kai tsb=o tsb=de tsb=iêsous splagchnistheis ekteinas tên cheira tsb=êpsato autou a=êpsato kai legei autô thelô katharisthêti

1:42

kai a=euthus tsb=eipontos tsb=autou tsb=eutheôs apêlthen ap autou ê lepra kai ekatharisthê

1:43

kai embrimêsamenos autô a=euthus tsb=eutheôs exebalen auton

1:44

kai legei autô ora mêdeni mêden eipês a=alla tsb=all upage seauton deixon ierei kai prosenegke peri tou katharismou sou a prosetaxen a=môusês tsb=môsês eis marturion autois

1:45

o de exelthôn êrxato kêrussein polla kai diaphêmizein ton logon ôste mêketi auton dunasthai phanerôs eis polin eiselthein all exô a=ep tsb=en erêmois topois ên kai êrchonto pros auton a=pantothen tsb=pantachothen
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License