Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
viii 3
viii-wladza 1
viii-zaskarzenie 1
w 2516
wad 1
wada 4
wadliwosci 1
Frequency    [«  »]
-----
-----
-----
2516 w
2175 kan
1971 i
1575 z

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

w

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-2516

                                     bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.            grey = Comment text
1 I, 0, 0, 0, 0,2 | obrzędów, jakie należy zachować w sprawowaniu czynności liturgicznych, 2 I, 0, 0, 0, 0,4 | fizycznym lub prawnym, a będące w użyciu i nie odwołane, pozostająnienaruszone, 3 I, 0, 0, 0, 0,5 | zostają całkowicie zniesione i w przyszłości nie dopuszcza 4 I, 0, 0, 0, 0,6 | 1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Kodeksu, 5 I, 0, 0, 0, 0,6 | Kanonicznego promulgowany w 1917 roku;~ również inne 6 I, 0, 0, 0, 0,6 | dyscyplinarne, które dotyczą spraw w całości regulowanych obecnym 7 I, 0, 0, I, 0,8 | promulgowane przez zamieszczenie w organie urzędowym Actorum 8 I, 0, 0, I, 0,8 | Apostolicae Sedis, chyba że w poszczególnych przypadkach 9 I, 0, 0, I, 0,8 | rzeczy wiążą od razu albo w samej ustawie został specjalnie 10 I, 0, 0, I, 0,8 | partykularne promulgowane w sposób określony przez prawodawcę 11 I, 0, 0, I, 0,8 | dnia promulgacji, chyba że w samej ustawie określono 12 I, 0, 0, I, 0,9 | chyba że zastrzega się w nich wyraźnie o rzeczach 13 I, 0, 0, I, 0,11 | kościelnym podlegają ochrzczeni w Kościele katolickim lub 14 I, 0, 0, I, 0,13 | partykularnym - obowiązującym w miejscu przebywania. ~ 15 I, 0, 0, I, 0,14 | Kan. 14 - W wątpliwości prawnej, ustawy 16 I, 0, 0, I, 0,14 | uniezdalniające. Natomiast w wątpliwości faktycznej, 17 I, 0, 0, I, 0,16 | Kan. 16 -~§ 1. W sposób autentyczny ustawy 18 I, 0, 0, I, 0,16 | Interpretacja autentyczna, dokonana w formie ustawy posiada taką 19 I, 0, 0, I, 0,16 | wyjaśnia słowa ustawy same w sobie pewne wtedy działa 20 I, 0, 0, I, 0,16 | Interpretacja zaś dokonana w formie wyroku sądowego lub 21 I, 0, 0, I, 0,16 | lub aktu administracyjnego w poszczególnej sprawie, nie 22 I, 0, 0, I, 0,17 | znaczenia słów, rozważanego w tekście i kontekście. Jeśli 23 I, 0, 0, I, 0,19 | Kan. 19 - Jeśli w określonej sprawie brak 24 I, 0, 0, I, 0,19 | uwzględnieniem ustaw wydanych w podobnych sprawach, ogólnych 25 I, 0, 0, I, 0,20 | przeciwna, albo porządkuje w całości przedmiot dawnej 26 I, 0, 0, I, 0,20 | chyba że co innego jest w prawie wyraźnie zastrzeżone. ~ 27 I, 0, 0, I, 0,21 | Kan. 21 - W wątpliwości nie domniemywa 28 I, 0, 0, I, 0,22 | kościelne, należy zachować w prawie kanonicznym na ile 29 I, 0, 0, II, 0,26 | zachowywany zgodnie z prawem w sposób ciągły przez pełnych 30 I, 0, 0, III, 0,30 | dekretu ogólnego, o którym w kan. 29, chyba że w poszczególnych 31 I, 0, 0, III, 0,30 | którym w kan. 29, chyba że w poszczególnych wypadkach 32 I, 0, 0, III, 0,30 | zachowaniem warunków określonych w akcie jej udzielenia. ~ 33 I, 0, 0, III, 0,31 | Ogólne dekrety wykonawcze, w których mianowicie dokładniej 34 I, 0, 0, III, 0,31 | zachowanie, mogą wydawać - w ramach własnej kompetencji - 35 I, 0, 0, III, 0,31 | nieobowiązywalności dekretów, o których w § 1, należy zachować postanowienia 36 I, 0, 0, III, 0,33 | wykonawcze, chociażby były wydane w formie dyrektoriów lub dokumentów 37 I, 0, 0, III, 0,34 | troszczyć o wprowadzenie ustaw w życie i obowiązują ich w 38 I, 0, 0, III, 0,34 | w życie i obowiązują ich w wykonywaniu ustaw. Wydają 39 I, 0, 0, III, 0,34 | Wydają je zgodnie z prawem w granicach swojej kompetencji 40 I, 0, 0, III, 0,34 | wyjaśnienia czy wprowadzenia jej w życie, zostały wydane. ~~~~~~~ 41 I, 0, 0, IV, I,35 | posiadającego władzę wykonawczą w granicach przysługującej 42 I, 0, 0, IV, I,36 | przyjętym sposobem mówienia. W przypadku wątpliwości akty 43 I, 0, 0, IV, I,38 | inicjatywy, jest pozbawiony mocy w tym, co narusza nabyte przez 44 I, 0, 0, IV, I,41 | przerwać jego wykonanie. W tych przypadkach ma obowiązek 45 I, 0, 0, IV, I,42 | istotnych warunków podanych w piśmie i nie zachował istotnej 46 I, 0, 0, IV, I,43 | lub oznaczono zastępcę. W takich jednak wypadkach 47 I, 0, 0, IV, I,45 | Kan. 45 - Jeśli w wykonywaniu aktu administracyjnego 48 I, 0, 0, IV, I,46 | chyba że co innego wyraźnie w prawie zastrzeżono. ~ 49 I, 0, 0, IV, II,48 | kompetentną władzę wykonawczą, w którym zgodnie z przepisami 50 I, 0, 0, IV, II,48 | zostaje podjęta decyzja w poszczególnym przypadku 51 I, 0, 0, IV, II,52 | dekret posiada moc tylko w sprawach które rozstrzyga 52 I, 0, 0, IV, II,52 | sprawach które rozstrzyga i w odniesieniu do osób, dla 53 I, 0, 0, IV, II,53 | szczegółowy przeważa nad ogólnym w tym, co zostało wyrażone 54 I, 0, 0, IV, II,53 | późniejszy odwołuje wcześniejszy, w tym, w czym jest mu przeciwny. ~ 55 I, 0, 0, IV, II,53 | odwołuje wcześniejszy, w tym, w czym jest mu przeciwny. ~ 56 I, 0, 0, IV, II,54 | wykonawcy, osiąga swój skutek w momencie wykonania; poza 57 I, 0, 0, IV, II,57 | władza winna załatwić sprawę w ciągu trzech miesięcy od 58 I, 0, 0, IV, II,57 | prośby lub rekursu, chyba że w ustawie został przepisany 59 I, 0, 0, IV, II,57 | domniemywać odpowiedź negatywną w odniesieniu do składania 60 I, 0, 0, IV, III,59 | 2. Przepisy ustanowione w odniesieniu do reskryptów 61 I, 0, 0, IV, III,59 | mają zastosowanie także w stosunku do udzielanych 62 I, 0, 0, IV, III,63 | zatajenie prawdy, jeśli w prośbie nie wyrażono tego, 63 I, 0, 0, IV, III,63 | nie jest prawdziwa. ~§ 3. W reskryptach bez wykonawcy 64 I, 0, 0, IV, III,63 | skłaniająca musi być prawdziwa w chwili udzielania reskryptu; 65 I, 0, 0, IV, III,63 | chwili udzielania reskryptu; w pozostałych - w momencie 66 I, 0, 0, IV, III,63 | reskryptu; w pozostałych - w momencie ich wykonania. ~ 67 I, 0, 0, IV, III,64 | nienaruszone prawo Penitencjarii w odniesieniu do zakresu wewnętrznego, 68 I, 0, 0, IV, III,67 | 1. Jeśli się zdarzy, że w jednej i tej samej sprawie 69 I, 0, 0, IV, III,67 | szczegółowy przeważa nad ogólnym, w tym, co zostało szczegółowo 70 I, 0, 0, IV, III,67 | nad późniejszym, chyba że w późniejszym wyraźnie zaznaczono 71 I, 0, 0, IV, III,67 | oczywistego zaniedbania. ~§ 3. W wątpliwości czy reskrypt 72 I, 0, 0, IV, III,68 | proszącego, gdy zostało to w tymże piśmie nakazane albo 73 I, 0, 0, IV, III,69 | Kan. 69 - Reskrypt, w którym nie wyznaczono czasu 74 I, 0, 0, IV, III,69 | przedstawiony wykonawcy w dowolnym czasie, byleby 75 I, 0, 0, IV, III,70 | Kan. 70 - Jeśli w reskrypcie zlecono wykonawcy 76 I, 0, 0, IV, III,73 | reskryptu, chyba że co innego w samej ustawie zastrzeżono. ~ 77 I, 0, 0, IV, III,74 | ustnie może ktoś korzystać w zakresie wewnętrznym, jednak 78 I, 0, 0, IV, III,74 | obowiązany jest udowodnić w zakresie zewnętrznym, ilekroć 79 I, 0, 0, IV, IV,78 | przywrócone swemu przeznaczeniu w ciągu pięćdziesięciu lat. ~ 80 I, 0, 0, IV, V,85 | prawa czysto kościelnego w poszczególnym wypadku, może 81 I, 0, 0, IV, V,85 | posiadają władzę wykonawczą w granicach ich kompetencji, 82 I, 0, 0, IV, V,87 | chodzi o dyspensę, której ona w tych samych okolicznościach 83 I, 0, 0, IV, V,90 | od której się dyspensuje. W przeciwnym razie dyspensa 84 I, 0, 0, IV, V,90 | jego przełożonego. ~§ 2. W wątpliwości co do wystarczalności 85 I, 0, 0, IV, V,91 | będąc także poza terytorium w stosunku do podwładnych 86 I, 0, 0, IV, V,91 | wyraźnie nie postanowiono, w stosunku do podróżnych, 87 I, 0, 0, IV, V,93 | celu zastosowanie ustaje w ten sam sposób co przywilej, 88 I, 0, 0, V, 0,94 | Kan. 94 - ~§ 1. Statuty w sensie właściwym oznaczają 89 I, 0, 0, V, 0,94 | wydawane zgodnie z prawem w zespołach osób lub rzeczy, 90 I, 0, 0, V, 0,95 | związane osoby, które biorą w nich udział. ~~~~~~~~~ 91 I, 0, 0, VI, I,96 | Chrystusowego i staje się w nim osobą, z obowiązkami 92 I, 0, 0, VI, I,98 | wykonywanie jej uprawnień. ~§ 2. W wykonywaniu swoich uprawnień 93 I, 0, 0, VI, I,98 | z wyjątkiem tych spraw, w których małoletni na podstawie 94 I, 0, 0, VI, I,98 | prawa cywilnego, chyba że w prawie kanonicznym co innego 95 I, 0, 0, VI, I,98 | biskup diecezjalny uznał w pewnych wypadkach, ze słusznej 96 I, 0, 0, VI, I,100 | Osobę nazywa się mieszkańcem w miejscu, gdzie posiada stałe 97 I, 0, 0, VI, I,100 | zamieszkanie; przybyszem w miejscu, w którym ma zamieszkanie 98 I, 0, 0, VI, I,100 | zamieszkanie; przybyszem w miejscu, w którym ma zamieszkanie tymczasowe; 99 I, 0, 0, VI, I,101 | także neofity, jest to, w którym rodzice w chwili 100 I, 0, 0, VI, I,101 | jest to, w którym rodzice w chwili jego urodzenia posiadali 101 I, 0, 0, VI, I,101 | stałe zamieszkanie albo - w jego braku - tymczasowe; 102 I, 0, 0, VI, I,101 | o porzucone, to miejsce, w którym zostało znalezione. ~ 103 I, 0, 0, VI, I,102 | diecezji - chociażby nie w parafii - diecezjalnym. ~ 104 I, 0, 0, VI, I,103 | nabywają stałe zamieszkanie w miejscu, gdzie jest położony 105 I, 0, 0, VI, I,103 | tymczasowe zamieszkanie w domu, w którym przebywają 106 I, 0, 0, VI, I,103 | tymczasowe zamieszkanie w domu, w którym przebywają zgodnie 107 I, 0, 0, VI, I,108 | poprzez linie i stopnie. ~§ 2. W linii prostej tyle jest 108 I, 0, 0, VI, I,108 | nie licząc przodka. ~§ 3. W linii bocznej jest tyle 109 I, 0, 0, VI, I,108 | tyle stopni, ile jest osób w obydwu razem liniach, nie 110 I, 0, 0, VI, I,109 | się tak, że krewni męża w tej samej linii i w tym 111 I, 0, 0, VI, I,109 | męża w tej samej linii i w tym samym stopniu powinowatymi 112 I, 0, 0, VI, I,111 | potomstwo było ochrzczone w Kościele łacińskim. Jeżeli 113 I, 0, 0, VI, I,111 | dobrowolnie wybrać chrzest w Kościele łacińskim lub Kościele 114 I, 0, 0, VI, I,111 | samodzielnego obrządku; w takim wypadku należy do 115 I, 0, 0, VI, I,112 | zawierając małżeństwo lub w czasie jego trwania oświadczy, 116 I, 0, 0, VI, I,112 | rozwiązaniu jednak małżeństwa może w sposób nieskrępowany powrócić 117 I, 0, 0, VI, I,112 | dzieci tych, o których w nn. 1 i 2, przed ukończeniem 118 I, 0, 0, VI, I,112 | czternastego roku życia, a w małżeństwie mieszanym dzieci 119 I, 0, 0, VI, II,113 | Oprócz osób fizycznych w Kościele także osoby prawne, 120 I, 0, 0, VI, II,113 | prawne, będące mianowicie w prawie kanonicznym podmiotem 121 I, 0, 0, VI, II,114 | kompetentnej władzy, wydane w formie dekretu jako zespoły 122 I, 0, 0, VI, II,114 | 2. Przez cele, o których w § 1, należy rozumieć te, 123 I, 0, 0, VI, II,115 | 1. Osobami prawnymi w Kościele albo zespoły 124 I, 0, 0, VI, II,115 | członkowie współdziałający w podejmowaniu decyzji, na 125 I, 0, 0, VI, II,115 | przepisami prawa i statutów; w przeciwnym wypadku jest 126 I, 0, 0, VI, II,116 | kościelną, by wykonywały w imieniu Kościoła w oznaczanym 127 I, 0, 0, VI, II,116 | wykonywały w imieniu Kościoła w oznaczanym dla nich zakresie, 128 I, 0, 0, VI, II,118 | reprezentują, działając w jej imieniu, ci, którym 129 I, 0, 0, VI, II,119 | Kan. 119 - W odniesieniu do aktów kolegialnych, 130 I, 0, 0, VI, II,119 | aktów kolegialnych, chyba że w prawie lub w statutach inaczej 131 I, 0, 0, VI, II,119 | kolegialnych, chyba że w prawie lub w statutach inaczej zastrzeżono: ~ 132 I, 0, 0, VII, 0,124 | tego osobę oraz by były w nim zawarte wszystkie jego 133 I, 0, 0, VII, 0,124 | prawnego właściwie dokonanego w jego elementach zewnętrznych. ~ 134 I, 0, 0, VII, 0,125 | któremu nie mogła się ona w żaden sposób oprzeć, należy 135 I, 0, 0, VII, 0,126 | aktu lub warunku wymaganego w sposób bezwzględny - jest 136 I, 0, 0,VIII, 0,129 | władzy rządzenia, która jest w Kościele z Bożego ustanowienia 137 I, 0, 0,VIII, 0,129 | władzą jurysdykcji. ~§ 2. W wykonywaniu tej władzy mogą 138 I, 0, 0,VIII, 0,130 | zasadniczo jest wykonywana w zakresie zewnętrznym; czasem 139 I, 0, 0,VIII, 0,130 | zewnętrznym; czasem jednak tylko w zakresie wewnętrznym, tak 140 I, 0, 0,VIII, 0,130 | wykonywanie zdolne jest wywołać w zakresie zewnętrznym, nie 141 I, 0, 0,VIII, 0,130 | zewnętrznym, nie uznawane w tym zakresie, chyba że jest 142 I, 0, 0,VIII, 0,130 | że jest to postanowione w określonych przez prawo 143 I, 0, 0,VIII, 0,132 | delegowanej. ~§ 2. Jednakże, jeśli w akcie nadania czego innego 144 I, 0, 0,VIII, 0,132 | ordynariusza, jego następcę w rządzeniu. ~ 145 I, 0, 0,VIII, 0,133 | granice swego zlecenia, gdy w inny sposób, niż to określało 146 I, 0, 0,VIII, 0,134 | ordynariusz rozumiani w prawie, oprócz Biskupa Rzymskiego, 147 I, 0, 0,VIII, 0,134 | przepisem jak również ci, którzy w nich posiadają ogólną wykonawczą 148 I, 0, 0,VIII, 0,134 | rozumiani wszyscy wyliczeni w § 1, z wyjątkiem przełożonych 149 I, 0, 0,VIII, 0,134 | apostolskiego. ~§ 3. To, co w zakresie władzy wykonawczej 150 I, 0, 0,VIII, 0,134 | władzy wykonawczej zostaje w kanonach imiennie przyznane 151 I, 0, 0,VIII, 0,134 | którzy mu przyrównani w z wykluczeniem wikariusza 152 I, 0, 0,VIII, 0,135 | ustawodawcza winna być wykonywana w sposób przepisany prawem, 153 I, 0, 0,VIII, 0,135 | sędziowskie, winna być wykonywana w sposób przepisany prawem 154 I, 0, 0,VIII, 0,135 | dekretu lub wyroku. ~§ 4. W tym, co dotyczy posługiwania 155 I, 0, 0,VIII, 0,136 | przebywając poza terytorium w stosunku do podwładnych, 156 I, 0, 0,VIII, 0,136 | nieobecnych na terytorium. W stosunku do podróżnych, 157 I, 0, 0,VIII, 0,139 | ważnej i naglącej przyczyny, w którym to wypadku winna 158 I, 0, 0,VIII, 0,140 | zgodnie z przepisem chyba że w zleceniu coś innego zostało 159 I, 0, 0,VIII, 0,142 | wiadomości delegowanego, a także w wypadku rezygnacji ze strony 160 I, 0, 0,VIII, 0,142 | przyjęciu. Nie ustaje natomiast w razie wygaśnięcia władzy 161 I, 0, 0,VIII, 0,144 | Kan. 144 - ~§ 1. W przypadku błędu powszechnego, 162 I, 0, 0,VIII, 0,144 | faktycznego czy prawnego, a także w przypadku wątpliwości pozytywnej 163 I, 0, 0,VIII, 0,144 | władzę rządzenia, zarówno w zakresie zewnętrznym, jak 164 I, 0, 0,VIII, 0,144 | uprawnień, o których mowa w oraz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 165 I, 0, 0, IX, I,148 | erygować urzędy, dokonywać w nich zmian i znoszenia, 166 I, 0, 0, IX, I,153 | powierzenie może być dokonane w ciągu sześciu miesięcy przed 167 I, 0, 0, IX, I,158 | zostało prawnie zastrzeżone - w ciągu trzech miesięcy od 168 I, 0, 0, IX, I,161 | prezentować innego kandydata w ciągu miesiąca. ~§ 2. Jeśli 169 I, 0, 0, IX, I,161 | posiadający prawo prezentacji może w ciągu miesiąca od otrzymania 170 I, 0, 0, IX, I,162 | Kan. 162 - Kto w użytecznym czasie, zgodnie 171 I, 0, 0, IX, I,162 | okazał się niezdatny, traci w tym wypadku prawo prezentacji. 172 I, 0, 0, IX, I,164 | Kan. 164 - W wyborach kanonicznych, jeśli 173 I, 0, 0, IX, I,165 | inaczej zostało zastrzeżone w prawie, albo w prawnych 174 I, 0, 0, IX, I,165 | zastrzeżone w prawie, albo w prawnych statutach kolegium 175 I, 0, 0, IX, I,166 | jeżeli zostało dokonane w miejscu stałego lub tymczasowego 176 I, 0, 0, IX, I,166 | tymczasowego zamieszkania lub w miejscu pobytu. ~§ 2. Jeżeli 177 I, 0, 0, IX, I,166 | został przesłany przynajmniej w trzy dni od otrzymania wiadomości 178 I, 0, 0, IX, I,166 | rzeczywiście wzięli udział w głosowaniu. ~ 179 I, 0, 0, IX, I,167 | przysługuje tylko osobom obecnym w dniu i miejscu oznaczonym 180 I, 0, 0, IX, I,167 | dniu i miejscu oznaczonym w tymże wezwaniu, z wykluczeniem - 181 I, 0, 0, IX, I,167 | któryś z wyborców jest obecny w domu, gdzie odbywa się głosowanie, 182 I, 0, 0, IX, I,167 | głosowanie, lecz nie może wziąć w nim udziału z powodu choroby, 183 I, 0, 0, IX, I,170 | rzeczywiście została naruszona w jakikolwiek sposób, jest 184 I, 0, 0, IX, I,173 | należy pilnie przechowywać w archiwum kolegium. ~ 185 I, 0, 0, IX, I,174 | grona, bądź obcym, którzy w imieniu wszystkich wybierają 186 I, 0, 0, IX, I,177 | wybranego, który powinien w ciągu ośmiu użytecznych 187 I, 0, 0, IX, I,177 | przystąpić do nowych wyborów w ciągu miesiąca od momentu 188 I, 0, 0, IX, I,179 | zatwierdzenia, elekt powinien w ciągu ośmiu użytecznych 189 I, 0, 0, IX, I,179 | elekt nie może ingerować w wykonywanie urzędu, zarówno 190 I, 0, 0, IX, I,179 | wykonywanie urzędu, zarówno w zakresie spraw duchowych, 191 I, 0, 0, IX, I,180 | postulować, chyba że to wyrażono w kompromisie. ~ 192 I, 0, 0, IX, I,181 | jeżeli nie ma przeszkody; w przeciwnym razie za postulacją. ~ 193 I, 0, 0, IX, I,182 | 1. Przewodniczący ma w użytecznym czasie ośmiu 194 I, 0, 0, IX, I,182 | udzieliła dyspensy. ~§ 2. Jeśli w przepisanym czasie nie przesłano 195 I, 0, 0, IX, II,184 | urzędu kościelnego po ustaniu w jakikolwiek sposób władzy, 196 I, 0, 0, IX, II,189 | nie zostanie akceptowana w ciągu trzech miesięcy. Nie 197 I, 0, 0, IX, II,194 | 2. Usunięcie, o którym w nn. 2 i 3, tylko wtedy. 198 I, 0, 0, IX, II,195 | chyba że zaradzono temu w inny sposób. ~Art. 4~POZBAWIENIE~ 199 I, 0, 0, X, 0,197 | przyjmuje takie, jakie jest w ustawodawstwie cywilnym 200 I, 0, 0, X, 0,197 | zachowaniem wyjątków ustanowionych w kanonach tego Kodeksu. ~ 201 I, 0, 0, XI, 0,202 | Kan. 202 - ~§ 1. Dzień w prawie oznacza stały czasokres 202 II, I, 0, XI, 0,204 | przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani 203 II, I, 0, XI, 0,204 | powierzył pełnić Kościołowi w świecie. ~§ 2. Ten Kościół, 204 II, I, 0, XI, 0,204 | świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, kierowanym 205 II, I, 0, XI, 0,205 | Kan. 205 - W pełnej wspólnocie Kościoła 206 II, I, 0, XI, 0,205 | ziemi ci ochrzczeni, którzy w jego widzialnym organizmie 207 II, I, 0, XI, 0,206 | 206 - ~§ 1. Z Kościołem w specjalny sposób złączeni 208 II, I, 0, XI, 0,206 | wprowadzając do udziału w świętych obrzędach, przyznaje 209 II, I, 0, XI, 0,207 | Z ustanowienia Bożego w Kościele wśród wiernych 210 II, I, 0, XI, 0,207 | święci szafarze, których w prawie nazywa się też duchownymi, 211 II, I, 0, XI, 0,207 | Kościół uznane i zatwierdzone, w sposób szczególny poświęcają 212 II, I, 0, XI, 0,207 | się Bogu a także pomagają w zbawczej misji Kościoła. 213 II, I, 0, I, 0,208 | 208 - Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni 214 II, I, 0, I, 0,208 | i zadaniem współpracuje w budowaniu Ciała Chrystusowego. ~ 215 II, I, 0, I, 0,211 | obowiązek i prawo współpracy w tym, aby Boże przepowiadanie 216 II, I, 0, I, 0,212 | zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra 217 II, I, 0, I, 0,215 | chrześcijańskiego powołania w świecie, a także odbywania 218 II, I, 0, I, 0,216 | wierni, którzy uczestniczą w misji Kościoła, mają prawo, 219 II, I, 0, I, 0,218 | wypowiadania swojego zdania w sprawach, w których specjalistami, 220 II, I, 0, I, 0,218 | swojego zdania w sprawach, w których specjalistami, 221 II, I, 0, I, 0,219 | jakiegokolwiek przymusu w wyborze stanu życia. ~ 222 II, I, 0, I, 0,221 | obrona przysługujących im w Kościele uprawnień na właściwym 223 II, I, 0, I, 0,223 | Kan. 223 - ~§ 1. W wykonywaniu swoich praw - 224 II, I, 0, I, 0,223 | indywidualnie, czy zrzeszeni w stowarzyszeniach - wierni 225 II, I, 0, II, 0,224 | tych, które ustalone w innych kanonach, wierni 226 II, I, 0, II, 0,224 | uprawnieniami, wyliczonymi w kanonach niniejszego tytułu. ~ 227 II, I, 0, II, 0,225 | indywidualnie, czy też zrzeszeni w stowarzyszeniach - ażeby 228 II, I, 0, II, 0,225 | obowiązek spoczywa na nich w sposób szczególny w tych 229 II, I, 0, II, 0,225 | nich w sposób szczególny w tych okolicznościach, w 230 II, I, 0, II, 0,225 | w tych okolicznościach, w których tylko przez nich 231 II, I, 0, II, 0,225 | porządek doczesny, dając w ten sposób w dokonywaniu 232 II, I, 0, II, 0,225 | doczesny, dając w ten sposób w dokonywaniu tych spraw i 233 II, I, 0, II, 0,225 | dokonywaniu tych spraw i w wykonywaniu świeckich funkcji 234 II, I, 0, II, 0,226 | Kan. 226 - ~§ 1. Żyjący w stanie małżeńskim, zgodnie 235 II, I, 0, II, 0,227 | świeccy mają prawo, aby w zakresie spraw doczesnej 236 II, I, 0, II, 0,227 | wystrzegać się przedstawiania w kwestiach wątpliwych swojego 237 II, I, 0, II, 0,228 | pasterzom Kościoła, także w radach działających zgodnie 238 II, I, 0, II, 0,229 | sami głosić oraz bronić w razie potrzeby, jak również 239 II, I, 0, II, 0,229 | również mieć swój udział w wykonywaniu apostolatu, 240 II, I, 0, II, 0,229 | poznania tej nauki, każdy w sposób dostosowany do jego 241 II, I, 0, II, 0,229 | świętej nauki, wykładanej w kościelnych uniwersytetach 242 II, I, 0, II, 0,229 | uniwersytetach czy fakultetach lub w instytutach wiedzy religijnej, 243 II, I, 0, II, 0,230 | pełnienia funkcji lektora w czynnościach liturgicznych, 244 II, I, 0, II, 0,230 | wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: 245 II, I, 0, III, I,233 | potrzebom świętej posługi w całym Kościele. W sposób 246 II, I, 0, III, I,233 | posługi w całym Kościele. W sposób szczególny ten obowiązek 247 II, I, 0, III, I,233 | diecezjalni, na których w najwyższym stopniu spoczywa 248 II, I, 0, III, I,233 | o konieczności szafarzy w Kościele, a także inicjować 249 II, I, 0, III, I,233 | również o to, by mężczyźni w bardziej dojrzałym wieku, 250 II, I, 0, III, I,234 | instytucje, tam gdzie istnieją, w których mianowicie - mając 251 II, I, 0, III, I,234 | instytucji. ~§ 2. Jeśli w pewnych wypadkach okoliczności 252 II, I, 0, III, I,234 | humanistyczną i naukową, jaką w ich kraju otrzymują młodzieńcy 253 II, I, 0, III, I,235 | obowiązków kształcić się w wyższym seminarium przez 254 II, I, 0, III, I,236 | młodzieńcy przebywając w jakimś specjalnym domu przynajmniej 255 II, I, 0, III, I,237 | Kan. 237 - ~~§ 1. W każdej diecezji, gdzie to 256 II, I, 0, III, I,237 | istnieć wyższe seminarium. W przeciwnym razie alumni 257 II, I, 0, III, I,237 | dla całego jej terytorium, w przeciwnym razie przez zainteresowanych 258 II, I, 0, III, I,238 | przepisem prawa otrzymują w Kościele osobowość prawną 259 II, I, 0, III, I,238 | mocy samego prawa. ~§ 2. W załatwianiu wszystkich spraw 260 II, I, 0, III, I,238 | załatwianiu wszystkich spraw w imieniu seminarium występuje 261 II, I, 0, III, I,238 | występuje jego rektor, chyba że w odniesieniu do pewnych spraw 262 II, I, 0, III, I,239 | który stoi na jego czele, a w razie potrzeby wicerektora, 263 II, I, 0, III, I,239 | jeśli alumni odbywają studia w samym seminarium, również 264 II, I, 0, III, I,239 | sobą skoordynowane. ~§ 2. W każdym seminarium powinien 265 II, I, 0, III, I,239 | biskupa do tego zadania. ~§ 3. W statutach seminarium należy 266 II, I, 0, III, I,239 | a także samych alumnów w trosce rektora, zwłaszcza 267 II, I, 0, III, I,240 | jakiegokolwiek spowiednika, w seminarium lub poza nim. ~§ 268 II, I, 0, III, I,240 | seminarium lub poza nim. ~§ 2. W podejmowaniu decyzji przy 269 II, I, 0, III, I,242 | Kan. 242 - ~~§ 1. W poszczególnych krajach powinien 270 II, I, 0, III, I,242 | prowincji. ~§ 2. Normy zawarte w programie kształcenia, o 271 II, I, 0, III, I,242 | programie kształcenia, o którym w § 1, winny być przestrzegane 272 II, I, 0, III, I,243 | biskupa diecezjalnego albo - w przypadku seminarium międzydiecezjalnego - 273 II, I, 0, III, I,243 | zainteresowanych biskupów. W regulaminie tym należy przystosować 274 II, I, 0, III, I,244 | Duchowa formacja alumnów w seminarium oraz kształcenie 275 II, I, 0, III, I,245 | posługi i ukształtowani w duchu misyjnym, rozumiejąc, 276 II, I, 0, III, I,245 | posługi wypełniane zawsze w żywej wierze i miłości przyczyniają 277 II, I, 0, III, I,245 | posiadają duże znaczenie w obcowaniu z ludźmi, tak 278 II, I, 0, III, I,245 | braćmi; przez wspólne życie w seminarium a także przez 279 II, I, 0, III, I,245 | którego będą uczestnikami w służbie Kościoła. ~ 280 II, I, 0, III, I,246 | uczestnicząc codziennie w samej miłości Chrystusa, 281 II, I, 0, III, I,246 | godzin, którą słudzy Boży w imieniu Kościoła modlą się 282 II, I, 0, III, I,246 | duchowego, ale wybranego w sposób wolny, przed którym 283 II, I, 0, III, I,248 | współczesnym sobie ludziom w sposób odpowiedni i przystosowany 284 II, I, 0, III, I,249 | Kan. 249 - W programie kształcenia kapłańskiego 285 II, I, 0, III, I,250 | Kan. 250 - Przewidziane w samym seminarium studia 286 II, I, 0, III, I,252 | Kształcenie teologiczne, w świetle wiary pod kierownictwem 287 II, I, 0, III, I,252 | własnego życia duchowego, a w wykonywaniu posługi potrafili 288 II, I, 0, III, I,252 | należy kształcić alumnów w Piśmie świętym, tak by zdobyli 289 II, I, 0, III, I,252 | winni się nauczyć wnikać w tajemnice zabwienia, zwłaszcza 290 II, I, 0, III, I,253 | usunięty przez władzę, o której w § 1. ~ 291 II, I, 0, III, I,254 | winni się stale troszczyć w nauczaniu przedmiotów o 292 II, I, 0, III, I,254 | osiągnąć, powinien ktoś w seminarium kierować całym 293 II, I, 0, III, I,254 | więc prowadzić ćwiczenia, w których alumni, pod kierunkiem 294 II, I, 0, III, I,255 | Chociaż cała formacja alumnów w seminarium ma cel pastoralny, 295 II, I, 0, III, I,255 | pastoralny, należy zorganizować w nim kształcenie ściśle pastoralne, 296 II, I, 0, III, I,256 | Należy pilnie pouczać alumnów w tym, co w szczególny sposób 297 II, I, 0, III, I,256 | pouczać alumnów w tym, co w szczególny sposób jest związane 298 II, I, 0, III, I,256 | posługiwaniem, zwłaszcza w umiejętności katechizowania 299 II, I, 0, III, I,256 | katechizowania i głoszenia homilii, w kulcie Bożym, szczególnie 300 II, I, 0, III, I,256 | kulcie Bożym, szczególnie zaś w sprawowaniu sakramentów, 301 II, I, 0, III, I,256 | niekatolikami lub z niewierzącymi, w kierowaniu parafią a także 302 II, I, 0, III, I,256 | kierowaniu parafią a także w wypełnianiu pozostałych 303 II, I, 0, III, I,256 | oraz inne bardziej palące, w tym także społeczne. ~ 304 II, I, 0, III, I,257 | Kościołom partykularnym, będącym w wielkiej i nagłej potrzebie. ~§ 305 II, I, 0, III, I,258 | prowadzenia apostolstwa, także w samej praktyce, podczas 306 II, I, 0, III, I,258 | trwania studiów, a zwłaszcza w czasie wakacji, winni być 307 II, I, 0, III, I,258 | wakacji, winni być wprowadzeni w praktykę pastoralną poprzez 308 II, I, 0, III, I,259 | 2. Biskup diecezjalny, a w przypadku seminarium międzydiecezjalnego 309 II, I, 0, III, I,259 | alumnów, oraz nad dokonywanym w nim kształceniem filozoficznym 310 II, I, 0, III, I,259 | pobożnością i postępami, zwłaszcza w związku ze święceniami, 311 II, I, 0, III, I,260 | codzienne kierowanie seminarium, w wypełnianiu swoich obowiązków 312 II, I, 0, III, I,261 | zachowywali normy ustalone w programie kształcenia kapłańskiego 313 II, I, 0, III, I,261 | kształcenia kapłańskiego i w regulaminie seminaryjnym. ~§ 314 II, I, 0, III, I,262 | wszystkich przebywających w seminarium obowiązki proboszcza 315 II, I, 0, III, I,263 | zainteresowani biskupi, w części określonej przez 316 II, I, 0, III, I,264 | oprócz zbiórki o które w biskup może nałożyć na diecezję 317 II, I, 0, III, I,264 | prywatne,posiadające siedzibę w diecezji, chyba że utrzymują 318 II, I, 0, III, II,266 | stowarzyszenia, chyba że w odniesieniu do stowarzyszeń 319 II, I, 0, III, II,267 | inkardynować. ~§ 2. Udzielona w ten sposób ekskardynacja 320 II, I, 0, III, II,267 | skutek z chwilą inkardynacji w innym Kościele partykularnym. ~ 321 II, I, 0, III, II,268 | wyraził na piśmie sprzeciwu w ciągu czterech miesięcy 322 II, I, 0, III, II,269 | diecezjalnego ekskardynującego - w razie potrzeby z zachowaniem 323 II, I, 0, III, II,271 | jakie by posiadali, gdyby w nim wykonywali święte posługiwanie. ~§ 324 II, I, 0, III, III,275 | według swojej roli, wykonują w Kościele i świecie. ~ 325 II, I, 0, III, III,276 | Kan. 276 - ~§ 1. Duchowni w swoim życiu z szczególnej 326 II, I, 0, III, III,276 | eucharystyczną, diakonów zaś, by w jej składaniu codziennie 327 II, I, 0, III, III,277 | bardziej szczegółowe normy w tej sprawie i oceniać w 328 II, I, 0, III, III,277 | w tej sprawie i oceniać w poszczegóLnych przypadkach 329 II, I, 0, III, III,278 | Duchowni diecezjalni powinni w sposób szczególny doceniać 330 II, I, 0, III, III,278 | pobudzają własną świętość w wykonywaniu posługi, jak 331 II, I, 0, III, III,278 | lub mogłyby przeszkadzać w sumiennym wypełnianiu zadania 332 II, I, 0, III, III,279 | jest określona zwłaszcza w dokumentach Soborów i Biskupów 333 II, I, 0, III, III,279 | święceniach kapłańskich, a także w terminach ustalonych przez 334 II, I, 0, III, III,279 | powinni brać udział również w innych wykładach, zebraniach 335 II, I, 0, III, III,285 | którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej. ~§ 336 II, I, 0, III, III,287 | mogą brać czynnego udziału w partiach politycznych ani 337 II, I, 0, III, III,287 | partiach politycznych ani w kierowaniu związkami zawodowymi, 338 II, I, 0, III, III,289 | umowy lub zwyczaje, chyba że w poszczególnych wypadkach 339 II, I, 0, III, IV,291 | Oprócz wypadków, o których w kan. 290, n. 1, utrata stanu 340 II, I, 0, IV, 0,294 | duszpasterskich lub misyjnych w różnych regionach, albo 341 II, I, 0, IV, 0,296 | być odpowiednio określone w statutach. ~ 342 II, I, 0, IV, 0,297 | ordynariuszy miejscowych, w których kościołach partykularnych 343 II, I, 0, V, I,298 | Kan. 298 -~§ 1. W Kościele istnieją stowarzyszenia 344 II, I, 0, V, I,298 | stowarzyszeń życia apostolskiego, w których wierni, czy to duchowni 345 II, I, 0, V, I,299 | osiągnięcia celów, o których w kan. 298, § 1, z zachowaniem 346 II, I, 0, V, I,299 | prywatnymi. ~§ 3. Nie uznaje się w Kościele żadnego prywatnego 347 II, I, 0, V, I,301 | doktrynę chrześcijańską w imieniu Kościoła albo też 348 II, I, 0, V, I,303 | których członkowie żyjąc w świecie uczestniczą w duchu 349 II, I, 0, V, I,303 | żyjąc w świecie uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu 350 II, I, 0, V, I,304 | wymagane do uczestnictwa w nich i którymi też określone 351 II, I, 0, V, I,305 | stowarzyszenia, działające w diecezji. ~ 352 II, I, 0, V, I,306 | Kan. 306 - Do uczestnictwa w uprawnieniach a także przywilejach 353 II, I, 0, V, I,306 | przywilejach stowarzyszenia, w nadanych stowarzyszeniu 354 II, I, 0, V, I,310 | i praw. Jednakże wierni w nim zrzeszeni mogą wspólnie 355 II, I, 0, V, I,311 | wypełniają funkcje asystentów w stowarzyszeniach związanych 356 II, I, 0, V, I,311 | stowarzyszeniach związanych w jakiś sposób z ich instytutem, 357 II, I, 0, V, I,311 | apostolstwa istniejącym w diecezji, zwłaszcza wspołdziałając, 358 II, I, 0, V, I,311 | ukierunkowane do apostolstwa w diecezji. ~~~~~~~ 359 II, I, 0, V, II,312 | wykonywania działalności w całym kraju - Konferencja 360 II, I, 0, V, II,312 | stowarzyszenia lub jego sekcji w diecezji, chociażby się 361 II, I, 0, V, II,312 | instytutu zakonnego zawiera w sobie także zezwolenie na 362 II, I, 0, V, II,312 | także zezwolenie na erekcję w tymże domu lub w złączonym 363 II, I, 0, V, II,312 | erekcję w tymże domu lub w złączonym z nim kościele 364 II, I, 0, V, II,313 | osobą prawną i otrzymuje w razie potrzeby misję do 365 II, I, 0, V, II,313 | które sama sobie wyznaczyła w imieniu Kościoła. ~ 366 II, I, 0, V, II,315 | władzy kościelnej, o której w kan. 312, § 1. ~ 367 II, I, 0, V, II,316 | zastosowanie wypadek o którym w § 1, po uprzednim upomnieniu, 368 II, I, 0, V, II,316 | władzy kościelnej, o której w kan. 312, § 1. ~ 369 II, I, 0, V, II,317 | inaczej nie przewidziano w statutach, władza kościelna, 370 II, I, 0, V, II,317 | władza kościelna, o której w kan. 312, § 1, zatwierdza 371 II, I, 0, V, II,317 | 2. Zasada określona w § 1 ma także zastosowanie 372 II, I, 0, V, II,317 | własnymi kościołami lub domami. W stowarzyszeniach zaś założonych 373 II, I, 0, V, II,317 | członków instytutów zakonnych w ich własnym kościele lub 374 II, I, 0, V, II,317 | postanowieniami statutów. ~§ 3. W stowarzyszeniach niekleryckich 375 II, I, 0, V, II,317 | zastrzegają statuty. ~§ 4. W publicznych stowarzyszeniach 376 II, I, 0, V, II,317 | pełnią kierownicze urzędy w partiach politycznych. ~ 377 II, I, 0, V, II,318 | Kan. 318 - ~§ 1. W specjalnych okolicznościach, 378 II, I, 0, V, II,318 | władza kościelna, o której w kan. 312, § 1, może wyznaczyć 379 II, I, 0, V, II,318 | wyznaczyć pełnomocnika, aby w jej imieniu kierował przejściowo 380 II, I, 0, V, II,319 | władzy kościelnej, o której w kan. 312, § 1, której też 381 II, I, 0, V, III,322 | władzy kościelnej, o której w ~~~~~~2. Żadne stowarzyszenie 382 II, I, 0, V, III,322 | władzę kościelną, o której w zatwierdzenie zaś statutów 383 II, I, 0, V, III,324 | stowarzyszenie wiernych w sposób wolny wyznacza sobie 384 II, I, 0, V, III,324 | przepisem prawa posługę w diecezji, potrzebuje on 385 II, I, 0, V, III,325 | stowarzyszenie wiernych zarządza w sposób wolny tymi dobrami, 386 II, I, 0, V, III,325 | ordynariusza według przepisów w zakresie zarządzania i dysponowania 387 II, I, 0, V, IV,327 | celów duchowych, o których w kan. 298, zwłaszcza te, 388 II, I, 0, V, IV,327 | porządku rzeczy doczesnych i w ten sposób usilnie dążą 389 II,II, I, 0, I,330 | stanowią jedno kolegium, w podobny sposób złączeni 390 II,II, I, 0, I,331 | Biskup Kościoła Rzymskiego, w którym trwa urząd udzielony 391 II,II, I, 0, I,331 | powszechną władzę zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać 392 II,II, I, 0, I,331 | którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany. ~ 393 II,II, I, 0, I,332 | Pełną i najwyższą władzę w Kościele otrzymuje Biskup 394 II,II, I, 0, I,332 | zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio 395 II,II, I, 0, I,333 | jaką posiadają biskupi w kościołach partykularnych 396 II,II, I, 0, I,333 | powierzonych ich pieczy. ~§ 2. W wykonywaniu zadania najwyższego 397 II,II, I, 0, I,334 | Kan. 334 - W wykonywaniu zadania, Biskupowi 398 II,II, I, 0, I,334 | biskupi, którzy mogą to czynić w różny sposób, w tym także 399 II,II, I, 0, I,334 | to czynić w różny sposób, w tym także poprzez Synod 400 II,II, I, 0, I,334 | Wszystkie te osoby i instytucje, w imieniu i jego władzą wykonują 401 II,II, I, 0, I,334 | zgodnie z normami określonymi w prawie. ~ 402 II,II, I, 0, I,335 | rzymskiej lub przeszkody w jej działaniu, nie należy 403 II,II, I, 0, I,335 | należy niczego zmieniać w zarządzie Kościoła powszechnego; 404 II,II, I, 0, I,336 | Kolegium i członkami, i w którym trwa nieprzerwanie 405 II,II, I, 0, I,337 | Kan. 337 - ~§ 1. Władzę w całym Kościele, Kolegium 406 II,II, I, 0, I,337 | Kolegium Biskupów wykonuje w sposób uroczysty na soborze 407 II,II, I, 0, I,337 | Kolegium Biskupów jego zadania w całym Kościele. ~ 408 II,II, I, 0, I,338 | ustala porządek obowiązujący w czasie soboru. Do tematów 409 II,II, I, 0, I,339 | obowiązek uczestniczenia w soborze powszechnym z głosem 410 II,II, I, 0, I,339 | należy określić ich udział w soborze. ~ 411 II,II, I, 0, I,340 | Gdyby się zdarzyło, że w czasie soboru zawakowałaby 412 II,II, I, 0, I,341 | działalność ściśle kolegialną, w sposób wskazany albo dobrowolnie 413 II,II, I, 0, II,342 | świata, którzy zbierają się w określonych terminach, ażeby 414 II,II, I, 0, II,342 | świadczyć pomoc swoją radą w celu zachowania i wzrostu 415 II,II, I, 0, II,342 | z działalnością Kościoła w świecie. ~ 416 II,II, I, 0, II,343 | wydawanie dekretów, chyba że w pewnych wypadkach zostanie 417 II,II, I, 0, II,343 | przez Biskupa Rzymskiego w głos decydujący, wówczas 418 II,II, I, 0, II,344 | jakie mają być rozpatrywane w odpowiednim czasie przed 419 II,II, I, 0, II,346 | przez Konferencje Episkopatu w sposób określony prawem 420 II,II, I, 0, II,347 | czy innym członkom. ~§ 2. W przypadku wakansu Stolicy 421 II,II, I, 0, II,347 | po zwołaniu Synodu albo w czasie jego trwania, na 422 II,II, I, 0, II,348 | Papieża. Ich urząd wygasa w momencie zakończenia zebrania 423 II,II, I, 0, III,349 | Biskupowi Rzymskiemu, zwłaszcza w codziennej trosce o Kościół 424 II,II, I, 0, III,350 | diakonów wyznacza Papież w Rzymie tytuł lub diakonię. ~§ 425 II,II, I, 0, III,350 | dziesięć lat pozostawali w stopniu diakonów - także 426 II,II, I, 0, III,351 | 1. Kardynałów ustanawia w sposób nieskrępowany Biskup 427 II,II, I, 0, III,351 | pobożnością i roztropnością w załatwianiu spraw. Ci, którzy 428 II,II, I, 0, III,352 | przewodniczy Dziekan, którego w razie przeszkody zastępuje 429 II,II, I, 0, III,352 | żadnej władzy rządzenia w odniesieniu do pozostałych 430 II,II, I, 0, III,352 | zatwierdzenia wybranego. ~§ 3. W sposób przewidziany w § 431 II,II, I, 0, III,352 | 3. W sposób przewidziany w § 2 dokonuje się, pod przewodnictwem 432 II,II, I, 0, III,352 | mieli stałego zamieszkania w Rzymie, winni je tam uzyskać. ~ 433 II,II, I, 0, III,353 | przynajmniej przebywający w Rzymie, dla przekonsultowania 434 II,II, I, 0, III,354 | który podejmie decyzję w tej sprawie, po rozważeniu 435 II,II, I, 0, III,355 | przechodzi na Prodziekana, a w wypadku gdy i on ma przeszkodę, 436 II,II, I, 0, III,355 | wybranego Papieża. On też, w zastępstwie Biskupa Rzymskiego, 437 II,II, I, 0, III,356 | wypełniają jakikolwiek urząd w Kurii, a nie biskupami 438 II,II, I, 0, III,356 | mają obowiązek rezydować w Rzymie; kardynałowie zaś 439 II,II, I, 0, III,356 | kierujący jakąś diecezją w charakterze biskupów diecezjalnych, 440 II,II, I, 0, III,357 | podmiejski albo kościół w Rzymie, od chwili objęcia 441 II,II, I, 0, III,357 | Rzymie, od chwili objęcia ich w posiadanie, mają się troszczyć 442 II,II, I, 0, III,357 | opieką. Nie otrzymują jednak w stosunku do nich żadnej 443 II,II, I, 0, III,357 | władzy rządzenia ani też w żaden sposób nie mogą ingerować 444 II,II, I, 0, III,357 | sposób nie mogą ingerować w zakresie spraw dotyczących 445 II,II, I, 0, III,357 | i poza własną diecezją, w sprawach dotyczących ich 446 II,II, I, 0, III,357 | rządzenia biskupa diecezji, w której przebywają. ~ 447 II,II, I, 0, III,358 | obchodzie lub zgromadzeniu osób, w charakterze legata "a latere", 448 II,II, I, 0, IV,360 | Kościoła powszechnego i która w jego imieniu oraz jego autorytetem 449 II,II, I, 0, IV,361 | Stolicę Świętą rozumie się w niniejszym Kodeksie nie 450 II,II, I, 0, V,362 | Kościołów partykularnych w różnych krajach lub regionach, 451 II,II, I, 0, V,362 | odwoływanie legatów ustanowionych w państwach. ~ 452 II,II, I, 0, V,363 | reprezentowania go na sposób stały w Kościołach partykularnych 453 II,II, I, 0, V,363 | reprezentują również ci, którzy w charakterze papieskiej misji 454 II,II, I, 0, V,364 | partykularnymi. Tak więc w odniesieniu do powierzonego 455 II,II, I, 0, V,364 | wiadomości na temat warunków, w których znajdują się Kościoły 456 II,II, I, 0, V,365 | wypełnia równocześnie misję w państwie, należy także szczególne 457 II,II, I, 0, V,365 | prowadzić rokowania w zakresie spraw dotyczących 458 II,II, I, 0, V,365 | Kościoła i Państwa oraz w sposób szczególny pertraktować 459 II,II, I, 0, V,365 | również wprowadznie ich w życie. ~§ 2. W załatwianiu 460 II,II, I, 0, V,365 | wprowadznie ich w życie. ~§ 2. W załatwianiu spraw, o których 461 II,II, I, 0, V,365 | załatwianiu spraw, o których w § 1, zgodnie z tym, co zalecają 462 II,II, I, 0, V,366 | funkcje liturgiczne, nawet w pontyfikaliach. ~ 463 II,II, I, 0, V,367 | że co innego zastrzeżono w papieskim piśmie. Wygasa 464 II,II, II, I | PARTYKULARNE I USTANOWIONA W NICH WŁADZA (Kan. 368-430)~~~~~~ 465 II,II, II, I, I,368 | Kościoły partykularne, w których istnieje i z których 466 II,II, II, I, I,369 | zgromadzona przez niego w Duchu Świętym przez Ewangelię 467 II,II, II, I, I,369 | tworzyła Kościół partykularny, w którym prawdziwie obecny 468 II,II, II, I, I,370 | oznacza część Ludu Bożego w określonych granicach terytorium. 469 II,II, II, I, I,371 | apostolskiego, ażeby kierowali nią w imieniu Papieża. ~§ 2. Administratura 470 II,II, II, I, I,371 | apostolskiemu, aby nią kierował w imieniu Papieża. ~ 471 II,II, II, I, I,372 | oznaczona określonym terytorium, w ten sposób, że obejmuje 472 II,II, II, I, I,374 | parafii może być łączonych w specjalne zespoły, takimi 473 II,II, II, I, II | BISKUPI~ ~Art. 1~O BISKUPACH W OGÓLNOSCI~ 474 II,II, II, I, II,375 | im dany, ustanawiani w Kościele pasterzami, ażeby 475 II,II, II, I, II,375 | mogą być wykonywane tylko w hierarchicznej wspólnocie 476 II,II, II, I, II,377 | Papież mianuje biskupów w sposób nieskrępowany albo 477 II,II, II, I, II,377 | prawem nie postanowiono, w przypadku mianowania biskupa 478 II,II, II, I, II,377 | z własnym wnioskiem - co w tej sprawie sugerują metropolita 479 II,II, II, I, II,378 | kanonicznego, uzyskanego w instytucie studiów wyższych, 480 II,II, II, I, II,378 | lub prawdziwej biegłości w tych dyscyplinach. ~§ 2. 481 II,II, II, I, II,379 | promowany do biskupstwa powinien w ciągu trzech miesięcy od 482 II,II, II, I, II,381 | Biskupowi diecezjalnemu w powierzonej mu diecezji 483 II,II, II, I, II,381 | diecezjalnym zrównani w prawie ci, którzy zwierzchnikami 484 II,II, II, I, II,381 | wspólnot wiernych, o których w kan. 368. ~ 485 II,II, II, I, II,382 | promowany nie może ingerować w wykonywanie powierzonego 486 II,II, II, I, II,382 | urzędy, które już posiadał w chwili promocji na diecezję, 487 II,II, II, I, II,382 | powinien objąć swoją diecezję w kanoniczne posiadanie: gdy 488 II,II, II, I, II,382 | jeszcze sakry biskupiej - w ciągu czterech miesięcy 489 II,II, II, I, II,382 | zaś posiada już sakrę - w ciągu dwóch miesięcy od 490 II,II, II, I, II,382 | kanonicznie diecezję, skoro tylko w tej diecezji - osobiście 491 II,II, II, I, II,382 | pismo kolegium konsultorów, w obecności kanclerza kurii, 492 II,II, II, I, II,382 | sporządzi odpowiedni akt, albo w diecezjach nowo erygowanych 493 II,II, II, I, II,382 | wiadomości to pismo apostolskie w obecności wiernych i duchowieństwa, 494 II,II, II, I, II,382 | duchowieństwa, zgromadzonych w kościele katedralnym. Najstarszy 495 II,II, II, I, II,382 | z czynnością liturgiczną w kościele katedralnym, w 496 II,II, II, I, II,382 | w kościele katedralnym, w obecności duchowieństwa 497 II,II, II, I, II,383 | niepraktykujących. ~§ 2. Jeśli ma w swojej diecezji wiernych 498 II,II, II, I, II,383 | 3. Do braci nie będących w pełnej wspólnocie z Kościołem 499 II,II, II, I, II,383 | uważać za powierzonych sobie w Panu nie ochrzczonych, ażeby 500 II,II, II, I, II,386 | wyjaśniać prawdy wiary, w które należy wierzyć i stosować


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-2516

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License