Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
sformulowac 2
sformulowane 1
sformulowanymi 1
sie 1098
siebie 21
siedemdziesiatego 1
siedemdziesiaty 2
Frequency    [«  »]
1354 do
1279 lub
1183 nie
1098 sie
930 na
913 1
899 2

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

sie

1-500 | 501-1000 | 1001-1098

     Ksiega,  Czesc, Sekcja,  Tytul, Rozdzial, Kan.
1 I, 0, 0, 0, 0,5 | przyszłości nie dopuszcza się do ich wznowienia, jeśli 2 I, 0, 0, 0, 0,5 | zdaniem ordynariusza nie da się ich usunąć ze względu na 3 I, 0, 0, 0, 0,5 | i osób. ~§ 2. Zachowuje się istniejące dotychczas zwyczaje 4 I, 0, 0, I, 0,9 | Kan. 9 - Ustawy odnoszą się do przyszłości nie do przeszłości, 5 I, 0, 0, I, 0,9 | przeszłości, chyba że zastrzega się w nich wyraźnie o rzeczach 6 I, 0, 0, I, 0,13 | 1. O ile nie stwierdzi się czego innego, ustawy partykularne 7 I, 0, 0, I, 0,15 | postanowione. ~§ 2. Nie domniemywa się ignorancji lub błędu odnośnie 8 I, 0, 0, I, 0,15 | notorycznego; natomiast domniemywa się to odnośnie do faktu cudzego 9 I, 0, 0, I, 0,21 | wątpliwości nie domniemywa się, że ustawa poprzednia została 10 I, 0, 0, III, 0,29 | właściwym znaczeniu i rządzą się przepisami kanonów o ustawach. ~ 11 I, 0, 0, III, 0,31 | mianowicie dokładniej określa się sposoby zastosowania ustawy 12 I, 0, 0, III, 0,31 | zastosowania ustawy albo przynagla się jej zachowanie, mogą wydawać - 13 I, 0, 0, III, 0,34 | użytek tych, którzy mają się troszczyć o wprowadzenie 14 I, 0, 0, III, 0,34 | któreś z nich nie dadzą się pogodzić z przepisami ustaw, 15 I, 0, 0, IV, I,41 | administracyjnego wydaje się niewskazane ze względu na 16 I, 0, 0, IV, II,54 | 2. Tylko wtedy można się domagać wykonania poszczególnego 17 I, 0, 0, IV, II,56 | słusznego powodu nie stawiła się albo odmówiła złożenia podpisu. ~ 18 I, 0, 0, IV, III,59 | na czyjąś prośbę udziela się przywileju, dyspensy czy 19 I, 0, 0, IV, III,59 | łask, chyba że stwierdza się coś innego. ~ 20 I, 0, 0, IV, III,61 | 61 - Jeśli nie stwierdza się czegoś innego, reskrypt 21 I, 0, 0, IV, III,62 | Reskrypt bez wykonawcy staje się skuteczny z chwilą wydania 22 I, 0, 0, IV, III,66 | dotyczący nazwiska osoby, której się udziela łaski lub która 23 I, 0, 0, IV, III,67 | Kan. 67 - ~§ 1. Jeśli się zdarzy, że w jednej i tej 24 I, 0, 0, IV, III,67 | jest ważny lub nie, należy się odnieść do dawcy reskryptu. ~ 25 I, 0, 0, IV, III,74 | zewnętrznym, ilekroć ktoś domaga się tego zgodnie z prawem. ~ 26 I, 0, 0, IV, IV,78 | 1. Przywilej domniemywa się jako stały, chyba że udowodni 27 I, 0, 0, IV, IV,78 | stały, chyba że udowodni się coś przeciwnego. ~§ 2. Przywilej 28 I, 0, 0, IV, IV,78 | mianowicie, który łączy się z osobą, z nią też wygasa. ~§ 29 I, 0, 0, IV, IV,80 | ustaje przez zrzeczenie się, chyba że zostało ono przyjęte 30 I, 0, 0, IV, IV,80 | jednak osoba fizyczna może się zrzec przywileju udzielonego 31 I, 0, 0, IV, IV,80 | miejsca lub rzeczy, nie mogą się zrzec pojedyncze osoby. 32 I, 0, 0, IV, IV,80 | osobie prawnej nie wolno się zrzec udzielonego jej przywileju, 33 I, 0, 0, IV, IV,83 | kompetentnej władzy - tak się zmieniły okoliczności rzeczowe, 34 I, 0, 0, IV, IV,83 | okoliczności rzeczowe, że stał się szkodliwy albo jego używanie 35 I, 0, 0, IV, V,87 | Jeżeli trudno jest zwrócić się do Stolicy Świętej i równocześnie 36 I, 0, 0, IV, V,90 | ważności ustawy, od której się dyspensuje. W przeciwnym 37 I, 0, 0, V, 0,94 | władzy ustawodawczej, kierują się przepisami kanonów o ustawach. ~ 38 I, 0, 0, V, 0,95 | obchodów i przez które określa się to, co dotyczy ich ukonstytuowania, 39 I, 0, 0, VI, I,96 | Kościoła Chrystusowego i staje się w nim osobą, z obowiązkami 40 I, 0, 0, VI, I,97 | siódmego roku życia, nazywa się dzieckiem i uważany jest 41 I, 0, 0, VI, I,97 | siódmym roku życia domniemywa się, że posiada używanie rozumu. ~ 42 I, 0, 0, VI, I,100 | Kan. 100 - Osobę nazywa się mieszkańcem w miejscu, gdzie 43 I, 0, 0, VI, I,100 | podróżnym, jeśli znajduje się poza miejscem stałego lub 44 I, 0, 0, VI, I,102 | Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium 45 I, 0, 0, VI, I,102 | Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie 46 I, 0, 0, VI, I,102 | odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy. ~§ 47 I, 0, 0, VI, I,102 | na terenie parafii nazywa się parafialnym; na terenie 48 I, 0, 0, VI, I,106 | tymczasowe zamieszkanie traci się przez odejście z miejsca 49 I, 0, 0, VI, I,108 | 1. Pokrewieństwo oblicza się poprzez linie i stopnie. ~§ 50 I, 0, 0, VI, I,109 | krewnymi męża. ~§ 2. Oblicza się tak, że krewni męża w tej 51 I, 0, 0, VI, II,114 | rozumieć te, które odnoszą się do dzieł pobożności, apostolatu 52 I, 0, 0, VI, II,115 | fundacja autonomiczna, składa się z dóbr lub rzeczy duchowych 53 I, 0, 0, VI, II,119 | powinni być wezwani - opowiada się bezwzględna większość obecnych; 54 I, 0, 0, VI, II,122 | oddzielonej części eryguje się odrębną publiczną osobę 55 I, 0, 0, VI, II,123 | dóbr i zobowiązań rządzi się własnymi statutami. ~~~~~~~ 56 I, 0, 0, VII, 0,124 | ważności aktu prawnego wymaga się, by był on dokonany przez 57 I, 0, 0, VII, 0,124 | ważności aktu. ~§ 2. Domniemywa się ważność aktu prawnego właściwie 58 I, 0, 0, VII, 0,125 | osobę, któremu nie mogła się ona w żaden sposób oprzeć, 59 I, 0, 0, VII, 0,127 | ważności zaś aktów wymaga się uzyskania zgody bezwzględnej 60 I, 0, 0, VII, 0,127 | jest nieważny bez zwrócenia się o wyrażenie zgody przez 61 I, 0, 0, VII, 0,127 | stanowisko, a także, gdy domaga się tego ważność sprawy, pilnie 62 I, 0, 0,VIII, 0,131 | mocy samego prawa łączy się z jakimś urzędem; jest delegowana, 63 I, 0, 0,VIII, 0,132 | uprawnień habitualnych stosuje się przepisy o władzy delegowanej. ~§ 64 I, 0, 0,VIII, 0,133 | czy osób. ~§ 2. Nie uważa się, że delegowany przekroczył 65 I, 0, 0,VIII, 0,135 | Władza rządzenia dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą 66 I, 0, 0,VIII, 0,135 | co dotyczy posługiwania się władzą wykonawczą, należy 67 I, 0, 0,VIII, 0,138 | delegowana władza, uważa się, że otrzymał upoważnienie 68 I, 0, 0,VIII, 0,139 | 1. Na skutek odniesienia się kogoś do jakiejś kompetentnej 69 I, 0, 0,VIII, 0,139 | wyższej, nie powinna mieszać się niższa, chyba że z ważnej 70 I, 0, 0,VIII, 0,140 | zastrzeżone. ~§ 3. Domniemywa się, że władza wykonawcza delegowana 71 I, 0, 0, IX, I,147 | urzędu kościelnego dokonuje się: poprzez swobodne nadanie 72 I, 0, 0, IX, I,155 | za kogoś zaniedbującego się lub mającego przeszkodę, 73 I, 0, 0, IX, I,161 | kandydata, który okazał się niezdatny, może tylko raz 74 I, 0, 0, IX, I,162 | kandydata, który okazał się niezdatny, traci w tym wypadku 75 I, 0, 0, IX, I,163 | przepisami prawa, okazało się zdatnymi, winna przydzielić 76 I, 0, 0, IX, I,165 | wyboru na urząd, nie powinno się wyboru odkładać przez okres 77 I, 0, 0, IX, I,167 | obecny w domu, gdzie odbywa się głosowanie, lecz nie może 78 I, 0, 0, IX, I,169 | ważności wyborów wymaga się, by nikt, kto nie należy 79 I, 0, 0, IX, I,172 | głosu przed wyborem uważa się za nie dołączone. ~ 80 I, 0, 0, IX, I,174 | kolegium lub zespół składający się tylko z duchownych, kompromisariusze 81 I, 0, 0, IX, I,175 | do tych, którzy zgodzili się na kompromis: ~~ na skutek 82 I, 0, 0, IX, I,180 | od której można i zwykło się dyspensować, mogą go swoimi 83 I, 0, 0, IX, I,181 | ważności postulacji wymaga się przynajmniej dwóch trzecich 84 I, 0, 0, IX, I,182 | właściwym czasie nie powstrzymał się podstępnie lub z niedbalstwa. ~§ 85 I, 0, 0, IX, II,184 | 1. Urząd kościelny traci się po upływie wyznaczonego 86 I, 0, 0, IX, II,184 | pozbawienia. ~§ 2. Nie traci się urzędu kościelnego po ustaniu 87 I, 0, 0, IX, II,184 | Utrata urzędu, która stała się faktem, ma zostać podana 88 I, 0, 0, IX, II,187 | słusznej przyczyny zrzec się urzędu kościelnego. ~ 89 I, 0, 0, IX, II,190 | powierzenia, zarówno urzędu, który się zwalnia, jak i urzędu, który 90 I, 0, 0, IX, II,190 | zwalnia, jak i urzędu, który się powierza. ~§ 2. Jeżeli przeniesienie 91 I, 0, 0, IX, II,195 | władza winna zatroszczyć się o zabezpieczenie usuniętemu 92 I, 0, 0, X, 0,197 | subiektywnego jak również uwolnienia się od obowiązków, Kościół przyjmuje 93 I, 0, 0, X, 0,198 | jest ważne, jeśli opiera się na dobrej wierze, nie tylko 94 I, 0, 0, XI, 0,202 | liczone godziny i zaczyna się od północy, chyba że inaczej 95 I, 0, 0, XI, 0,202 | że miesiąc i rok poleca się brać zgodnie z kalendarzem. ~§ 96 I, 0, 0, XI, 0,203 | Pierwszego dnia nie wlicza się do terminu, chyba że jego 97 I, 0, 0, XI, 0,203 | że jego początek zbiega się z początkiem dnia, albo 98 I, 0, 0, XI, 0,203 | postanowiono, ostatni dzień wlicza się do terminu, który - jeśli 99 I, 0, 0, XI, 0,203 | lub kilka tygodni - kończy się po upływie ostatniego dnia 100 II, I, 0, XI, 0,204 | ukonstytuowani Ludem Bożym i stawszy się z tej racji na swój sposób 101 II, I, 0, XI, 0,205 | widzialnym organizmie łączą się z Chrystusem więzami wyznawania 102 II, I, 0, XI, 0,206 | które praktykują, łączą się z Kościołem, który ich wspiera 103 II, I, 0, XI, 0,207 | których w prawie nazywa się też duchownymi, pozostałych 104 II, I, 0, XI, 0,207 | pozostałych zaś nazywa się świeckimi. ~§ 2. Spośród 105 II, I, 0, XI, 0,207 | jednych i drugich wywodzą się wierni, którzy profesją 106 II, I, 0, XI, 0,207 | sposób szczególny poświęcają się Bogu a także pomagają w 107 II, I, 0, XI, 0,207 | Ich stan, choć nie odnosi się do hierarchicznej struktury 108 II, I, 0, I, 0,210 | własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, 109 II, I, 0, I, 0,210 | życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie 110 II, I, 0, I, 0,211 | przepowiadanie zbawienia rozszerzało się coraz bardziej na wszystkich 111 II, I, 0, I, 0,218 | 218 - Ci którzy zajmują się świętymi naukami, korzystają 112 II, I, 0, I, 0,223 | kościelnej prawo domagania się, by wierni korzystali z 113 II, I, 0, II, 0,224 | związani obowiązkami i cieszą się uprawnieniami, wyliczonymi 114 II, I, 0, II, 0,226 | szczególny obowiązek przyczyniać się do budowania Ludu Bożego 115 II, I, 0, II, 0,227 | wolności, niech zatroszczą się o to, ażeby swoją działalność 116 II, I, 0, II, 0,227 | Kościoła oraz wystrzegać się przedstawiania w kwestiach 117 II, I, 0, II, 0,228 | 2. Świeccy odznaczający się odpowiednią wiedzą, roztropnością 118 II, I, 0, II, 0,231 | stałe lub czasowo poświęcają się posłudze Kościoła, obowiązani 119 II, I, 0, III, I,233 | diecezjalni powinni troszczyć się również o to, by mężczyźni 120 II, I, 0, III, I,235 | duchowej oraz przygotowania się do właściwych im obowiązków 121 II, I, 0, III, I,235 | im obowiązków kształcić się w wyższym seminarium przez 122 II, I, 0, III, I,237 | razie alumni przygotowujący się do świętej posługi powinni 123 II, I, 0, III, I,239 | jednak alumnom swobody udania się do innych kapłanów, wyznaczonych 124 II, I, 0, III, I,240 | zawsze możliwość udania się, z zachowaniem jednak seminaryjnej 125 II, I, 0, III, I,241 | również szczerą wolę, wydają się być zdolni do oddania się 126 II, I, 0, III, I,241 | się być zdolni do oddania się na stałe świętym posługom. ~§ 127 II, I, 0, III, I,241 | instytutu zakonnego, wymaga się ponadto zaświadczenia właściwego 128 II, I, 0, III, I,245 | duchową alumni winni stać się zdolni do owocnego wykonywania 129 II, I, 0, III, I,245 | wierze i miłości przyczyniają się do ich uświęcenia; niech 130 II, I, 0, III, I,245 | ich uświęcenia; niech uczą się także wypracowywać te cnoty, 131 II, I, 0, III, I,245 | drugimi, przygotowywali się do braterskiej jedności 132 II, I, 0, III, I,246 | w imieniu Kościoła modlą się do Boga za cały powierzony 133 II, I, 0, III, I,246 | powołania. ~§ 4. Powinni się przyzwyczajać do częstego 134 II, I, 0, III, I,246 | sakramentu pokuty i zaleca się, by każdy miał kierownika 135 II, I, 0, III, I,247 | wychowanie i niech uczą się doceniać go jako szczególny 136 II, I, 0, III, I,248 | świętych, tak by opierając się na nich i karmiąc nimi swoją 137 II, I, 0, III, I,249 | alumni nie tylko nauczyli się dokładnie języka ojczystego, 138 II, I, 0, III, I,249 | których umiejętność wyda się konieczna lub pożyteczna 139 II, I, 0, III, I,251 | Kształcenie filozoficzne, które ma się oprzeć na wiecznie trwałym 140 II, I, 0, III, I,251 | badania filozoficzne, ma się tak odbywać, by doskonaliło 141 II, I, 0, III, I,252 | pomocy których alumni winni się nauczyć wnikać w tajemnice 142 II, I, 0, III, I,253 | tych, którzy odznaczając się cnotą, uzyskali doktorat 143 II, I, 0, III, I,253 | Wykładowca, który poważnie się sprzeniewierzył swojemu 144 II, I, 0, III, I,254 | 1. Wykładowcy winni się stale troszczyć w nauczaniu 145 II, I, 0, III, I,254 | wykładowców, nauczyliby się własnym wysiłkiem przeprowadzać 146 II, I, 0, III, I,255 | czasu - alumni nauczyliby się zasad i umiejętności wypełniania 147 II, I, 0, III, I,256 | Kościoła, tak by troszczyli się o popieranie powołań, o 148 II, I, 0, III, I,257 | wykształcenie alumnów, by troszczyli się nie tylko o Kościół partykularny, 149 II, I, 0, III, I,257 | okazywali gotowość oddania się Kościołom partykularnym, 150 II, I, 0, III, I,257 | diecezjalny winien zatroszczyć się o to, by duchowni zamierzający 151 II, I, 0, III, I,257 | duchowni zamierzający udać się z własnego Kościoła partykularnego 152 II, I, 0, III, I,263 | porozumieniu, powinni zatroszczyć się o dostarczenie środków potrzebnych 153 II, I, 0, III, I,264 | diecezji, chyba że utrzymują się tylko z jałmużny albo znajduje 154 II, I, 0, III, I,264 | z jałmużny albo znajduje się u nich aktualnie kolegium 155 II, I, 0, III, II,266 | Przyjmujący diakonat staje się duchownym i zostaje inkardynowany 156 II, I, 0, III, II,267 | partykularnego, do którego pragnie się inkardynować. ~§ 2. Udzielona 157 II, I, 0, III, II,268 | Duchowny, który przesiedlił się zgodnie z przepisami prawa 158 II, I, 0, III, II,269 | tylko wtedy, gdy: ~ domaga się tego konieczność lub pożytek 159 II, I, 0, III, II,269 | oświadczył na piśmie, że chce się poświęcić służbie nowego 160 II, I, 0, III, II,270 | przyczyny; duchowny, który czuje się pokrzywdzony i znalazł sobie 161 II, I, 0, III, II,270 | innego biskupa, może odwołać się przeciwko decyzji. ~ 162 II, I, 0, III, II,271 | zezwolenia na przesiedlenie się duchownym, o których wie, 163 II, I, 0, III, II,271 | za odpowiednich, aby udać się do krajów odczuwających 164 II, I, 0, III, II,271 | Powinien jednak zatroszczyć się przez pisemną umowę z biskupem 165 II, I, 0, III, II,271 | miejsca, do którego chcą się udać, o ustalenie praw i 166 II, I, 0, III, II,271 | swoim duchownym przesiedlić się do innego Kościoła partykularnego 167 II, I, 0, III, II,271 | do niego powrócą cieszyli się wszystkimi uprawnieniami, 168 II, I, 0, III, II,272 | zezwolenia na przesiedlenie się do innego Kościoła partykularnego 169 II, I, 0, III, III,274 | wykonywania których wymaga się władzy święceń albo kościelnej 170 II, I, 0, III, III,276 | przyjęcie święceń - stają się szafarzami Bożych tajemnic 171 II, I, 0, III, III,276 | Eucharystii; stąd usilnie zachęca się kapłanów, aby codziennie 172 II, I, 0, III, III,276 | także diakoni przygotowujący się do prezbiteratu mają obowiązek 173 II, I, 0, III, III,276 | partykularnego; ~ zachęca się, by regularnie oddawali 174 II, I, 0, III, III,276 | by regularnie oddawali się rozmyślaniu, często przystępowali 175 II, I, 0, III, III,277 | niepodzielnym sercem łatwiej złączyć się z Chrystusem a także swobodniej 176 II, I, 0, III, III,277 | a także swobodniej oddać się służbie Bogu i ludziom. ~§ 177 II, I, 0, III, III,277 | Duchowni powinni odnosić się z należytą roztropnością 178 II, I, 0, III, III,278 | diecezjalni mają prawo zrzeszania się z innymi dla osiągnięcia 179 II, I, 0, III, III,278 | 3. Duchowni powinni się powstrzymać od zakładania 180 II, I, 0, III, III,278 | albo działalność nie dadzą się pogodzić z obowiązkami właściwymi 181 II, I, 0, III, III,279 | studia teologiczne. Niech się starają postępować za 182 II, I, 0, III, III,279 | duszpasterskich. ~§ 3. Powinni się także zapoznawać z innymi 183 II, I, 0, III, III,279 | zwłaszcza z tymi, które wiążą się ze świętymi, przede wszystkim 184 II, I, 0, III, III,280 | Kan. 280 - Bardzo zaleca się duchownym jakąś formę życia 185 II, I, 0, III, III,281 | Należy także zatroszczyć się, by mieli właściwie zabezpieczoną 186 II, I, 0, III, III,281 | Diakoni żonaci, którzy się całkowicie oddali kościelnej 187 II, I, 0, III, III,282 | życie proste i powstrzymywać się od wszystkiego, co trąci 188 II, I, 0, III, III,285 | Duchowni powinni powstrzymać się od tego wszystkiego, co 189 II, I, 0, III, III,285 | 3. Duchownym zabrania się przyjmowania publicznych 190 II, I, 0, III, III,285 | urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy 191 II, I, 0, III, III,285 | urzędów, z którymi łączy się obowiązek składania rachunków; 192 II, I, 0, III, III,285 | majątkiem, bez porozumienia się z własnym ordynariuszem, 193 II, I, 0, III, III,285 | ordynariuszem, powinni też się powstrzymać od podpisywania 194 II, I, 0, III, III,285 | które mianowicie przyjmuje się obowiązek wypłacenia pieniędzy, 195 II, I, 0, III, III,286 | Kan. 286 - Zabrania się duchownym uprawiania transakcji 196 II, I, 0, III, III,289 | święceń nie powinni zaciągać się dobrowolnie do wojska, chyba 197 II, I, 0, IV, 0,295 | Prałatura personalna rządzi się statutami nadanymi przez 198 II, I, 0, IV, 0,296 | prałaturą, świeccy mogą się poświęcić dziełom apostolskim 199 II, I, 0, V, I,298 | stowarzyszenia różniące się od instytutów życia konsekrowanego 200 II, I, 0, V, I,299 | nią popierane, nazywają się stowarzyszeniami prywatnymi. ~§ 201 II, I, 0, V, I,299 | prywatnymi. ~§ 3. Nie uznaje się w Kościele żadnego prywatnego 202 II, I, 0, V, I,301 | duchowych, czemu nie zaradza się dostatecznie przez poczynania 203 II, I, 0, V, I,301 | władzę kaścielną, nazywają się stowarzyszeniami publicznymi. ~ 204 II, I, 0, V, I,303 | chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują 205 II, I, 0, V, I,305 | kościelnej, która ma troszczyć się o to, by zachowały one nienaruszoną 206 II, I, 0, V, I,305 | nadzorować, by nie wkradły się nadużycia do dyscypliny 207 II, I, 0, V, I,307 | Przyjmowanie członków winno się dokonywać zgodnie z przepisami 208 II, I, 0, V, I,307 | 2. Ta sama osoba może się zapisac do kilku stowarzyszeń. ~§ 209 II, I, 0, V, I,311 | instytutem, mają troszczyć się o to, by te stowarzyszenia 210 II, I, 0, V, II,312 | sekcji w diecezji, chociażby się to działo mocą przywileju 211 II, I, 0, V, II,313 | przepisem kan. 312, staje się osobą prawną i otrzymuje 212 II, I, 0, V, II,318 | okolicznościach, gdzie domagają się tego poważne racje, władza 213 II, I, 0, V, II,319 | 2. Tejże władzy winno się także zdać dokładne sprawozdanie 214 II, I, 0, V, III,323 | stowarzyszenia wiernych cieszą się autonomią, według przepisów 215 II, I, 0, V, III,323 | nadzorować i troszczyć się, aby unikać rozproszenia 216 II, I, 0, V, III,326 | jego działalność obraca się na poważną szkodę doktryny 217 II, I, 0, V, IV,328 | przywileju apostolskiego, mają się troszczyć o to, aby ich 218 II, I, 0, V, IV,329 | stowarzyszeń świeckich winni się zatroszczyć, by członkowie 219 II,II, I, 0, I,332 | na biskupa. ~§ 2. Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymski 220 II,II, I, 0, I,332 | Biskup Rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważności 221 II,II, I, 0, I,332 | urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane 222 II,II, I, 0, I,337 | przyjęta, tak żeby stała się prawdziwym aktem kolegialnym. ~§ 223 II,II, I, 0, I,340 | Kan. 340 - Gdyby się zdarzyło, że w czasie soboru 224 II,II, I, 0, II,342 | świata, którzy zbierają się w określonych terminach, 225 II,II, I, 0, II,344 | oznaczania miejsca, gdzie ma się odbyć zebranie; ~ zatwierdzania 226 II,II, I, 0, II,344 | odpowiednim czasie przed zebraniem się Synodu, zgodnie z przepisem 227 II,II, I, 0, II,345 | 345 - Synod Biskupów może się zebrać na zebranie generalne, 228 II,II, I, 0, II,345 | którym mianowicie rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio 229 II,II, I, 0, II,345 | specjalne, na którym rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio 230 II,II, I, 0, II,346 | Synod Biskupów, zbierający się na zebranie generalne zwyczajne, 231 II,II, I, 0, II,346 | generalne zwyczajne, składa się z członków, których większość 232 II,II, I, 0, II,346 | Rzymskiego. Do nich dołącza się niektórych członków kleryckich 233 II,II, I, 0, II,346 | szybkiego załatwienia, składa się z członków, których większość 234 II,II, I, 0, II,346 | Rzymskiego. Do nich dołącza się niektórych członków kleryckich 235 II,II, I, 0, II,346 | Synod Biskupów, zbierający się na zebranie specjalne, składa 236 II,II, I, 0, II,346 | zebranie specjalne, składa się z członków, wybranych głównie 237 II,II, I, 0, II,346 | specjalnego, którym Synod się kieruje. ~ 238 II,II, I, 0, II,348 | Sekretariatu, składającą się z biskupów. Zgodnie z prawem 239 II,II, I, 0, II,348 | Synodu Biskupów ustanawia się ponadto jednego lub kilku 240 II,II, I, 0, III,350 | Kolegium Kardynałów dzieli się na trzy stopnie: biskupów, 241 II,II, I, 0, III,351 | prezbiteratu, odznaczają się szczególną nauką, obyczajami, 242 II,II, I, 0, III,351 | związani obowiązkami i cieszą się przywilejami, określonymi 243 II,II, I, 0, III,351 | czym pierwszeństwo liczy się od momentu zarezerwowania 244 II,II, I, 0, III,352 | przewidziany w § 2 dokonuje się, pod przewodnictwem Dziekana, 245 II,II, I, 0, III,353 | konsystorzach, na które zbierają się z polecenia Biskupa Rzymskiego 246 II,II, I, 0, III,353 | ważniejszych spraw, częściej jednak się zdarzających, albo dokonania 247 II,II, I, 0, III,353 | nadzwyczajny, który odbywa się wtedy, gdy to doradzają 248 II,II, I, 0, III,353 | poważniejszych spraw, zwołuje się wszystkich kardynałów. ~§ 249 II,II, I, 0, III,353 | oprócz kardynałów dopuszcza się prałatów, przedstawicieli 250 II,II, I, 0, III,357 | objęcia ich w posiadanie, mają się troszczyć o diecezję lub 251 II,II, I, 0, IV,361 | lub Stolicę Świętą rozumie się w niniejszym Kodeksie nie 252 II,II, I, 0, V,363 | Biskupa Rzymskiego zleca się funkcję reprezentowania 253 II,II, I, 0, V,364 | warunków, w których znajdują się Kościoły partykularne, i 254 II,II, II, I, I,368 | istnieje i z których składa się jeden i jedyny Kościół katolicki, 255 II,II, II, I, I,368 | którymi - jeśli nie stwierdza się czegoś innego - zrównane: 256 II,II, II, I, I,372 | Konferencji Episkopatu, okaże się to pożyteczne, mogą być 257 II,II, II, I, II,376 | Kan. 376 - Biskupów nazywa się diecezjalnymi, gdy ich trosce 258 II,II, II, I, II,376 | diecezja; pozostałych nazywa się tytularnymi. ~ 259 II,II, II, I, II,377 | świeckich odznaczających się mądrością. ~§ 4. Jeśli zgodnie 260 II,II, II, I, II,377 | urząd. ~§ 5. Nie udziela się na przyszłość władzom państwowym 261 II,II, II, I, II,378 | kandydatów do biskupstwa, wymaga się od każdego :~ odznaczania 262 II,II, II, I, II,378 | każdego :~ odznaczania się niezachwianą wiarą, dobrymi 263 II,II, II, I, II,382 | odpowiedni akt. ~§ 4. Bardzo się zaleca, ażeby kanoniczne 264 II,II, II, I, II,383 | biskup diecezjalny winien się troszczyć o wszystkich wiernych 265 II,II, II, I, II,383 | odmiennego obrządku, niech stara się zaradzić ich duchowym potrzebom 266 II,II, II, I, II,383 | Kościołem katolickim niech się odnosi życzliwie i z miłością, 267 II,II, II, I, II,384 | im uprawnień i troszczyć się o to, aby wypełniali właściwe 268 II,II, II, I, II,386 | Powinien również troszczyć się o to, by pilnie wypełniano 269 II,II, II, I, II,392 | i dlatego winien domagać się przestrzegania wszystkich 270 II,II, II, I, II,392 | dyscypliny kościelnej nie wkradły się nadużycia, zwłaszcza w zakresie 271 II,II, II, I, II,397 | miejsca święte, znajdujące się w obrębie diecezji. ~§ 2. 272 II,II, II, I, II,398 | pilnością, wystrzegając się, by przez zbytnie wydatki 273 II,II, II, I, II,398 | zbytnie wydatki nie stał się dla nikogo przykry czy uciążliwy. ~ 274 II,II, II, I, II,399 | biskup może powstrzymać się od sporządzenia i przedstawienia 275 II,II, II, I, II,400 | przedłożyć sprawozdanie, udać się do Rzymu dla uczczenia grobów 276 II,II, II, I, II,400 | Piotra i Pawła oraz spotkania się z Biskupem Rzymu. ~§ 2. 277 II,II, II, I, II,401 | decyzję. ~§ 2. Usilnie prosi się biskupa diecezjalnego, który 278 II,II, II, I, II,402 | Biskup, którego zrzeczenie się urzędu zostało przyjęte, 279 II,II, II, I, II,402 | Episkopatu powinna zatroszczyć się o zabezpieczenie biskupowi 280 II,II, II, I, II,402 | zabezpieczenie biskupowi zrzekającemu się odpowiedniego i godnego 281 II,II, II, I, II,403 | Jeśli Stolicy Świętej wyda się to bardziej wskazane, może 282 II,II, II, I, II,407 | którym w kan. 403, § 2, winni się wzajemnie konsultować w 283 II,II, II, I, II,407 | duszpasterskich, konsultował się na pierwszym miejscu z biskupami 284 II,II, II, I, II,409 | biskup koadiutor staje się od razu biskupem diecezji, 285 II,II, II, I, II,411 | Gdy chodzi o zrzeczenie się urzędu, to do biskupa koadiutora 286 II,II, II, I, III,412 | Kan. 412 - Uważa się, że stolica biskupia ma 287 II,II, II, I, III,412 | nawet listownie porozumiewać się z diecezjanami. ~ 288 II,II, II, I, III,418 | ciągu dwóch miesięcy udać się do nowej diecezji i objąć 289 II,II, II, I, III,425 | wybrać kapłana odznaczającego się wiedzą i roztropnością. ~§ 290 II,II, II, I, III,428 | kieruje diecezją, zabrania się podejmowania czynności, 291 II,II, II, I, III,428 | szczególności zabrania mu się, tak samo jak i komukolwiek 292 II,II, II, I, III,430 | Świętej. Ewentualne zrzeczenie się winno być przedstawione 293 II,II, II, I, III,430 | administratora diecezji, zrzeczenia się lub śmierci, należy wybrać 294 II,II, II, II, I,431 | partykularne powinny łączyć się w prowincje kościelne, obejmujące 295 II,II, II, II, I,431 | przyszłość nie dopuszcza się z reguły diecezji wyjętych. 296 II,II, II, II, I,431 | partykularne, znajdujące się w obrębie jakiejś prowincji 297 II,II, II, II, I,433 | Kan. 433 -~§ 1. Jeśli się to okaże pożyteczne, zwłaszcza 298 II,II, II, II, II,436 | przepisem ~~~~~~2. Gdzie domagają się tego okoliczności, Stolica 299 II,II, II, II, III,439 | Konferencji Episkopatu, zbiera się wtedy, gdy Konferencja Episkopatu - 300 II,II, II, II, III,439 | której granice pokrywają się z granicami kraju. ~ 301 II,II, II, II, III,440 | diecezjalnych prowincji wyda się to pożyteczne, z zachowaniem 302 II,II, II, II, III,440 | metropolitalnej nie powinno się zwoływać synodu prowincjalnego. ~ 303 II,II, II, II, III,443 | również innych, jeśli wyda się to wskazane: zdaniem Konferencji 304 II,II, II, II, III,445 | terytorium, zatroszczyć się o zaspokojenie potrzeb pasterskich 305 II,II, II, II, III,445 | decyzje w tym, co wydaje się odpowiednie dla wzrostu 306 II,II, II, II, III,446 | przewodniczący winien zatroszczyć się o przesłanie wszystkich 307 II,II, II, II, IV,448 | partykularnych znajdujących się w różnych krajach. Do Stolicy 308 II,II, II, II, IV,453 | Konferencji Episkopatu powinny się odbywać przynajmniej raz 309 II,II, II, II, IV,453 | roku, a także wtedy, gdy się tego domagają szczególne 310 II,II, II, II, IV,455 | sesji plenarnej, gdy opowie się za nimi przynajmniej dwie 311 II,II, II, II, IV,456 | zarówno w celu zapoznania się z aktami, jak i dla ewentualnego 312 II,II, II, II, IV,459 | międzynarodowy, należy porozumieć się ze Stolicą Apostolską. ~ 313 II,II, II, III, I,461 | diecezjalny powinien odbywać się w poszczególnych Kościołach 314 II,II, II, III, II,469 | Kuria diecezjalną składa się z tych instytucji i osób, 315 II,II, II, III, II,475 | ogólną regułę, że ustanawia się jednego wikariusza generalnego, 316 II,II, II, III, II,476 | Kan. 476 - Ilekroć domaga się tego sprawny zarząd diecezją, 317 II,II, II, III, II,478 | naprawdę biegli, odznaczają się zdrową nauką, prawością, 318 II,II, II, III, II,478 | generalnego i biskupiego nie da się pogodzić z zadaniem kanonika 319 II,II, II, III, II,479 | do których prawo domaga się specjalnego zlecenia biskupa. ~§ 320 II,II, II, III, II,481 | zlecenia, na skutek zrzeczenia się, a także - z zachowaniem 321 II,II, II, III, II,484 | redagować na piśmie to, co się dzieje, i składać pod tym 322 II,II, II, III, II,486 | dokumentów znajdujących się w archiwum, z dołączeniem 323 II,II, II, III, II,489 | w ogólnym archiwum winna się znajdować kasa pancerna, 324 II,II, II, III, II,491 | diecezjalny powinien zatroszczyć się o to, ażeby pilnie były 325 II,II, II, III, II,491 | oraz innych znajdujących się na jego terytorium, jak 326 II,II, II, III, II,491 | diecezjalny winien zatroszczyć się także o utworzenie archiwum 327 II,II, II, III, II,492 | jego delegat składającą się z trzech przynajmniej wiernych, 328 II,II, II, III, II,492 | cywilne i odznaczających się prawością. Nominację otrzymują 329 II,II, II, III, II,494 | gospodarczych i odznaczający się prawością. ~§ 2. Ekonoma 330 II,II, II, III, III,495 | możliwie najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej 331 II,II, II, III, IV,506 | zebrań, na których załatwia się sprawy związane z działalnością 332 II,II, II, III, IV,509 | tylko kapłanom odznaczającym się nauką i prawością życia, 333 II,II, II, III, IV,510 | kapitulny, to domniemywa się, że złożono je na parafię, 334 II,II, II, III, V,512 | Rada duszpasterska składa się z wiernych, pozostających 335 II,II, II, III, V,512 | wiernych, którzy odznaczają się pewną wiarą, dobrymi obyczajami 336 II,II, II, III, V,513 | duszpasterską ustanawia się na czas przewidziany w statutach 337 II,II, II, III, VI,515 | diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu 338 II,II, II, III, VI,517 | 517 -~§ 1. Gdzie domagają się tego okoliczności, piecza 339 II,II, II, III, VI,521 | Winien ponadto odznaczać się zdrową nauką i dobrymi obyczajami, 340 II,II, II, III, VI,521 | pomocy egzaminu - przekonać się o jego zdatnosci. ~ 341 II,II, II, III, VI,522 | Proboszcz winien cieszyć się stałością i dlatego ma być 342 II,II, II, III, VI,526 | przepisem kan. 517, § 1. Odrzuca się zwyczaj przeciwny oraz odwołuje 343 II,II, II, III, VI,528 | jest obowiązany zatroszczyć się o to, ażeby przybywającym 344 II,II, II, III, VI,528 | sposób szczególny troszczy się o katolickie wychowanie 345 II,II, II, III, VI,528 | 2. Proboszcz troszczy się o to, ażeby sprawowanie 346 II,II, II, III, VI,528 | sprawowanie Echarystii stało się centrum parafialnego zgromadzenia 347 II,II, II, III, VI,528 | tym, by wierni wzmacniali się przez pobożne uczestniczenie 348 II,II, II, III, VI,528 | Echarystii i pokuty. Stara się również o to, by wierni 349 II,II, II, III, VI,528 | o to, by wierni modlili się, także w rodzinach, oraz 350 II,II, II, III, VI,528 | nad tym, by nie wkradły się do niej nadużycia. ~ 351 II,II, II, III, VI,529 | proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych 352 II,II, II, III, VI,529 | szczególne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie 353 II,II, II, III, VI,529 | to, by wierni troszczyli się o parafialną wspólnotę, 354 II,II, II, III, VI,529 | parafialną wspólnotę, czuli się członkami zarówno diecezji, 355 II,II, II, III, VI,530 | bierzmowania osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci, 356 II,II, II, III, VI,532 | prawa. Ma również troszczyć się o to, by dobra parafii były 357 II,II, II, III, VI,533 | czego innego nie domaga się poważny powód, wolno proboszczowi 358 II,II, II, III, VI,533 | z przerwami. Nie wlicza się do niego rekolekcji, odbywanych 359 II,II, II, III, VI,535 | by nic z nich nie dostało się do obcych rąk. ~§ 5. Należy 360 II,II, II, III, VI,536 | głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez 361 II,II, II, III, VI,537 | ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa 362 II,II, II, III, VI,538 | diecezjalnego; przez zrzeczenie się dla słusznej przyczyny, 363 II,II, II, III, VI,538 | życia apostolskiego, usuwa się z zachowaniem przepisu ~~~~~~ 364 II,II, II, III, VI,538 | proszony o złożenie zrzeczenia się urzędu na ręce biskupa diecezjalnego, 365 II,II, II, III, VI,538 | jest zapewnić zrzekajacemu się odpowiednie utrzymanie i 366 II,II, II, III, VI,544 | także gdy ktoś z nich staje się niezdolny do wykonywania 367 II,II, II, III, VI,545 | 545 -~§ 1. Ilekroć wydaje się to konieczne lub pożyteczne 368 II,II, II, III, VI,547 | parafii, dla których go się ustanawia, a także dziekana 369 II,II, II, III, VI,550 | miejsca winien zatroszczyć się o to, by proboszcz i wikariusze 370 II,II, II, III, VII,555 | postanowienia ~~~ troszczy się o dostarczenie pomocy duchowych 371 II,II, II, III, VII,555 | najbardziej zaś troszczy się o tych kapłanów, którzy 372 II,II, II, III, VII,555 | kapłanów, którzy znajdują się w trudniejszych okolicznościach 373 II,II, II, III, VII,555 | problemy. ~§ 3. Dowiedziawszy się o poważnej chorobie proboszcza 374 II,II, II, III, VII,555 | dziekan winien zatroszczyć się o to, ażeby nie był on pozbawiony 375 II,II, II, III, VII,555 | pogrzeb. Ma zatroszczyć się również o to, aby podczas 376 II,II, II, III,VIII,556 | rektorów kościołów rozumie się tutaj kapłanów, którym powierzono 377 II,II, II, III,VIII,562 | ozdabiane, by nie działo się nic, co nie przystoi świętości 378 II,II, II, III,VIII,564 | kapłan, któremu powierza się przynajmniej częściowo stałą 379 II,II, II, III,VIII,566 | bierzmowania tym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. ~§ 380 II,II, II, III,VIII,567 | wolno mu jednak mieszać się do zarządu wewnętrznego 381 II,II, II, III,VIII,570 | chyba że czego innego domaga się troska o wspólnotę lub kościół. ~ 382 II,III, I, I, 0,573 | dokładniej Chrystusa, oddają się całkowicie umiłowanemu nade 383 II,III, I, I, 0,573 | Królestwa Bożego i, stawszy się w Kościele wyraźnym znakiem, 384 II,III, I, I, 0,573 | instytutów, zobowiązują się do zachowania ewangelicznych 385 II,III, I, I, 0,573 | do której prowadzą, łączą się w sposób szczególny z Kościołem 386 II,III, I, I, 0,576 | instytuty wzrastały i rozwijały się zgodnie z duchem ich założycieli 387 II,III, I, I, 0,577 | Chrystusa, czy to modlącego się, czy głoszącego Królestwo 388 II,III, I, I, 0,586 | Poszczególnym instytutom przyznaje się słuszną autonomię życia, 389 II,III, I, I, 0,587 | czym jednak nie powinno się mnozyc norm prawnych bez 390 II,III, I, I, 0,588 | laicki.~§ 2. Instytut nazywa się kleryckim wtedy, gdy z racji 391 II,III, I, I, 0,588 | Natomiast instytut nazywa się laicki wtedy, gdy został 392 II,III, I, I, 0,589 | życia konsekrowanego nazywa się instytutem na prawie papieskim, 393 II,III, I, I, 0,592 | jak również zatroszczyć się o to, by były przestrzegane.~ ~ 394 II,III, I, I, 0,595 | którego diecezji znajduje się dom główny, należy zatwierdzanie 395 II,III, I, I, 0,595 | diecezji, biskup powinien się konsultować z pozostałymi 396 II,III, I, I, 0,597 | każdy katolik, kierujący się właściwą intencją, posiadający 397 II,III, I, I, 0,600 | który będąc bogaty stał się dla nas cierpiącym niedostatek, 398 II,III, I, I, 0,602 | wszyscy członkowie jednoczą się w szczególną jakby rodzinę 399 II,III, I, I, 0,602 | określone, ażeby stawało się dla wszystkich wzajemnym 400 II,III, I, I, 0,602 | miłości, członkowie winni stać się przykładem powszechnego 401 II,III, I, I, 0,603 | przez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie odosobnienia, 402 II,III, I, I, 0,603 | świata.~§ 2. Prawnie uznaje się za pustelnika osobę poświęconą 403 II,III, I, I, 0,603 | święte więzy zobowiązuje się publicznie wobec biskupa 404 II,III, I, I, 0,604 | Kościołowi.~ ~§ 2. Dziewice mogą się zrzeszać dla wierniejszego 405 II,III, I, I, 0,605 | Stolicy Apostolskiej rezerwuje się zatwierdzanie nowych form 406 II,III, I, I, 0,605 | diecezjalni niech starają się rozpoznać nowe dary życia 407 II,III, I, I, 0,605 | odpowiednimi statutami, posługując się zwłaszcza ogólnymi zasadami 408 II,III, I, I, 0,606 | Kan. 606 - Co się tutaj postanawia o instytutach 409 II,III, I, I, 0,606 | o ich członkach, odnosi się w jednakowym stopniu do 410 II,III, I, II, 0,607 | dokonuje całkowitego oddania się, jakby złożenia się Bogu 411 II,III, I, II, 0,607 | oddania się, jakby złożenia się Bogu w ofierze, na skutek 412 II,III, I, II, 0,607 | całe jej istnienie staje się ustawiczna czcią Boga w 413 II,III, I, II, 0,607 | Kościołowi, wymaga oddzielenia się od świata, zgodnie z charakterem 414 II,III, I, II, I,610 | jedynie wtedy, gdy roztropnie się przewiduje, że będzie można 415 II,III, I, II, I,612 | przepisów fundacyjnych odnoszą się tylko do wewnętrznego zarządu 416 II,III, I, II, I,616 | Apostolskiej, której też rezerwuje się w tym wypadku decyzję odnośnie 417 II,III, I, II, II,618 | synami Bożymi i odnosząc się z szacunkiem do ich ludzkiej 418 II,III, I, II, II,619 | powierzonymi sobie członkami starać się budować braterską w Chrystusie 419 II,III, I, II, II,619 | wspólnotę, w której szuka się i miłuje przede wszystkim 420 II,III, I, II, II,619 | instytutu. Niech starają się zaradzić odpowiednio ich 421 II,III, I, II, II,619 | potrzebom, niech troszczą się o chorych i odwiedzają ich, 422 II,III, I, II, II,620 | wyższych przełożonych zalicza się tych, którzy kierują całym 423 II,III, I, II, II,620 | domem niezależnym. Zalicza się do nich również ich zastępców. 424 II,III, I, II, II,621 | uprawnionego przełożonego, nazywa się prowincją.~ ~ 425 II,III, I, II, II,623 | na przełożonych, wymaga się upływu odpowiedniego czasu 426 II,III, I, II, II,624 | urzędów, z którymi łączy się władza rządzenia, przez 427 II,III, I, II, II,626 | prawa, a także powstrzymywać się od jakichkolwiek nadużyć 428 II,III, I, II, II,626 | dokonywaniu wyborów winni się powstrzymać od pozyskiwania 429 II,III, I, II, II,628 | winni z zaufaniem odnosić się do wizytatora, a gdy prawnie 430 II,III, I, II, II,630 | przełożeni mają troszczyć się o to, ażeby ich podwładni 431 II,III, I, II, II,630 | spowiedników, u których mogliby się często spowiadać.~§ 3. W 432 II,III, I, II, II,630 | wnętrze. Natomiast zabrania się przełożonym nakłaniać ich 433 II,III, I, II, II,631 | reprezentując cały instytut, stała się prawdziwym znakiem jego 434 II,III, I, II, II,633 | w ten sam sposób powinna się wyrażać troska i udział 435 II,III, I, II, II,635 | zakonnych jako kościelne rządzą się przepisami księgi V Dobra 436 II,III, I, II, II,640 | instytuty powinny starać się dawać niejako zbiorowe świadectwo 437 II,III, I, II, III,644 | diecezjalnych bez porozumienia się z własnym ich ordynariuszem, 438 II,III, I, II, III,645 | 3. Własne prawo może się domagać jeszcze innych świadectw, 439 II,III, I, II, III,645 | zachowaniem tajemnicy, jeśli wyda się im to konieczne.~ ~Art. 440 II,III, I, II, III,646 | Nowicjat, którym rozpoczyna się życie w instytucie, zmierza 441 II,III, I, II, III,647 | ważności nowicjatu wymaga się, by był odbywany w domu 442 II,III, I, II, III,652 | instytutu winni zatroszczyć się, ażeby we własnym zakresie 443 II,III, I, II, III,654 | zakonną członkowie zobowiązują się publicznym ślubem do zachowania 444 II,III, I, II, III,656 | profesji czasowej wymaga się, aby:~ składający ukończył 445 II,III, I, II, III,657 | instytutu.~§ 2. Jeśli zaś wydaje się to wskazane, kompetentny 446 II,III, I, II, III,658 | profesji wieczystej wymaga się:~ ukończenia przynajmniej 447 II,III, I, II, III,659 | członków przygotowujących się do przyjęcia święceń jest 448 II,III, I, II, IV,665 | zakonnym z zamiarem uwolnienia się spod władzy przełożonych, 449 II,III, I, II, IV,668 | powinien całkowicie zrzec się swoich dóbr, tego zrzeczenia 450 II,III, I, II, IV,668 | najwyższego przełożonego, zrzec się w części lub w całości własnych 451 II,III, I, II, IV,668 | naturę swego instytutu rzekł się całkowicie swoich dóbr, 452 II,III, I, II, VI,673 | Apostolskiej, której nakazom należy się podporządkować.~ ~ 453 II,III, I, II, VI,676 | obowiązków, które nie dadzą się pogodzić z nowymi warunkami 454 II,III, I, II, VI,678 | także wtedy gdy pojawiła się po złożeniu profesji, stanowi 455 II,III, I, II, VI,678 | czasowych zakonnik stał się niepoczytalny, wówczas - 456 II,III, I, II, VI,680 | diecezji, w której znajduje się dom instytutu.~ ~ 457 II,III, I, II, VI,682 | duchownym, indultu nie udziela się, zanim nie znajdzie on biskupa, 458 II,III, I, II, VI,683 | faktu, ażeby prawnie stało się wiadome wydalenie.~ ~ 459 II,III, I, II, VI,685 | konsekrowanego; powtarzające się naruszanie świętych więzów; 460 II,III, I, II, VI,685 | wskutek zawinionego zachowania się członka; uporczywe podtrzymywanie 461 II,III, I, II, VI,686 | wydalenia, które nastąpi, jeśli się nie poprawi, precyzując 462 II,III, I, II, VI,686 | i to upomnienie okazało się bezskuteczne a przełożony 463 II,III, I, II, VI,687 | zawsze prawo komunikowania się z najwyższym przełożonym 464 II,III, I, II, VI,688 | która do ważności powinna się składać z czterech przynajmniej 465 II,III, I, II, VI,689 | terenie której znajduje się dom, do którego przynależy 466 II,III, I, II, VI,691 | prawnie wydaleni, nie mogą się od niego niczego domagać 467 II,III, I, II, VII,696 | 1. Zakonnik, który stał się biskupem emerytem, może 468 II,III, I, II,VIII,697 | mogą z pożytkiem łączyć się w konferencje czyli rady, 469 II,III, I, III, 0,699 | doskonałej miłości i starają się przyczynić do uświęcenia 470 II,III, I, III, 0,701 | więzy, przez które przyjmuje się w instytucie rady ewangeliczne, 471 II,III, I, III, 0,702 | działalności apostolskiej. Starają się oni na podobieństwo zaczynu 472 II,III, I, III, 0,705 | wspólnotę, pilnie troszcząc się o zachowanie jedności ducha 473 II,III, I, III, 0,706 | instytutu winni troszczyć się, aby była zachowywana jedność 474 II,III, I, III, 0,708 | Chrystusem, powinni szczerze się modlić, w odpowiedni sposób 475 II,III, I, III, 0,708 | odpowiedni sposób oddawać się czytaniu Pisma świętego, 476 II,III, I, III, 0,708 | sprawowanie Eucharystii winno się stać źródłem i mocą całego 477 II,III, I, III, 0,710 | Ponadto do przyjęcia wymaga się, aby kandydat miał dojrzałość 478 II,III, I, III, 0,711 | instytutowi oraz ćwiczyli się w duchu i sposobie życia 479 II,III, I, III, 0,711 | całkowitego poświęcenia się apostolstwu, z zastosowaniem 480 II,III, I, III, 0,713 | formację duchową powinni się poważnie troszczyć przełożeni 481 II,III, I, III, 0,718 | członka z instytutu dokonuje się zgodnie z postanowieniami 482 II,III, I, III, 0,719 | do której poleceń należy się stosować.~ ~~~~~~~ 483 II,III, II, 0, 0,721 | w kan. 731, § 2, stosują się także przepisy kan. 598- 484 II,III, II, 0, 0,722 | diecezjalnego, z którym należy się konsultować także w wypadku 485 II,III, II, 0, 0,724 | Boże powołanie, odpowiednio się przygotowali do podjęcia 486 II,III, II, 0, 0,734 | obowiązków, które nie dadzą się pogodzić z jego nową sytuacją. 487 1, 0, II, 0, 0,738 | mocy swego urzędu, cieszy się Biskup Rzymski, kiedy jako 488 1, 0, II, 0, 0,738 | Nieomylnością w nauczaniu cieszy się również Kolegium Biskupów, 489 1, 0, II, 0, 0,739 | nauczaniu; co mianowicie ujawnia się we wspólnym uznaniu wiernych 490 1, 0, II, 0, 0,740 | Kan. 751 - Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu 491 1, 0, II, 0, 0,741 | Stąd wierni powinni starać się unikać wszystkiego, co się 492 1, 0, II, 0, 0,741 | się unikać wszystkiego, co się z nauką nie zgadza.~ ~ 493 1, 0, II, 0, 0,743 | błędnych opinii. Odnosi się to w sposób szczególny do 494 1, 0, II, I, 0,747 | mocy własnego poświęcenia się Bogu, w sposób szczególny 495 1, 0, II, I, 0,749 | posłudze słowa, która winna się opierać na Piśmie świętym, 496 1, 0, II, I, I,751 | Ponieważ Lud Boży jednoczy się przede wszystkim przez słowo 497 1, 0, II, I, I,751 | z całą słusznością można się domagać z ust kapłańskich, 498 1, 0, II, I, I,755 | określonych okolicznościach domaga się tego konieczność albo gdy 499 1, 0, II, I, I,756 | wiernych, bardzo zaleca się homilię także w Mszach św. 500 1, 0, II, I, I,759 | przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi


1-500 | 501-1000 | 1001-1098

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License