Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
-----
-----
0 1
1 913
10 1
100 1
1000 1
Frequency    [«  »]
1183 nie
1098 sie
930 na
913 1
899 2
863 przez
798 o

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

1

1-500 | 501-913

                                   bold = Main text
  Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.          grey = Comment text
1 I, 0, 0, 0, 0,1 | Kan. 1 - Kanony tego Kodeksu dotyczą 2 I, 0, 0, 0, 0,5 | Kan. 5 - ~§ 1. Istniejące dotychczas zwyczaje 3 I, 0, 0, 0, 0,6 | Kan. 6 - ~§ 1. Z chwilą wejścia w życie 4 I, 0, 0, I, 0,8 | Kan. 8 - ~§ 1. Powszechne ustawy kościelne 5 I, 0, 0, I, 0,12 | Kan. 12 -~§ 1. Ustawom powszechnym podlegają 6 I, 0, 0, I, 0,13 | Kan. 13 -~§ 1. O ile nie stwierdzi się 7 I, 0, 0, I, 0,15 | Kan. 15 -~§ 1. Ignorancja lub błąd dotyczące 8 I, 0, 0, I, 0,16 | Kan. 16 -~§ 1. W sposób autentyczny ustawy 9 I, 0, 0, II, 0,24 | Kan. 24 - ~§ 1. Żaden zwyczaj przeciwny 10 I, 0, 0, III, 0,31 | Kan. 31 - ~§ 1. Ogólne dekrety wykonawcze, 11 I, 0, 0, III, 0,31 | dekretów, o których w § 1, należy zachować postanowienia 12 I, 0, 0, III, 0,33 | Kan. 33 - ~§ 1. Ogólne dekrety wykonawcze, 13 I, 0, 0, III, 0,34 | Kan. 34 - ~§ 1. Instrukcje, które mianowicie 14 I, 0, 0, IV, I,35 | zachowaniem przepisu kan. 76, § 1. ~ 15 I, 0, 0, IV, I,36 | Kan. 36 - ~§ 1. Akt administracyjny winien 16 I, 0, 0, IV, II,54 | Kan. 54 - ~§ 1. Poszczególny dekret, powierzony 17 I, 0, 0, IV, II,57 | Kan. 57 - ~§ 1. Ilekroć ustawa nakazuje 18 I, 0, 0, IV, II,58 | Kan. 58 - ~§ 1. Poszczególny dekret traci 19 I, 0, 0, IV, III,59 | Kan. 59 - ~§ 1. Przez reskrypt należy rozumieć 20 I, 0, 0, IV, III,63 | Kan. 63 - ~§ 1. Ważności reskryptu stoi 21 I, 0, 0, IV, III,65 | Kan. 65 - ~§ 1. Zachowując przepisy §§ 22 I, 0, 0, IV, III,67 | Kan. 67 - ~§ 1. Jeśli się zdarzy, że w 23 I, 0, 0, IV, IV,76 | Kan. 76 - ~§ 1. Przywilej, czyli łaska 24 I, 0, 0, IV, IV,78 | Kan. 78 - ~§ 1. Przywilej domniemywa się 25 I, 0, 0, IV, IV,80 | Kan. 80 - ~§ 1. Żaden przywilej nie ustaje 26 I, 0, 0, IV, IV,83 | Kan. 83 - ~§ 1. Przywilej ustaje z upływem 27 I, 0, 0, IV, V,87 | Kan. 87 - ~§ 1. Biskup diecezjalny może 28 I, 0, 0, IV, V,90 | Kan. 90 - ~§ 1. Od ustawodawstwa kościelnego 29 I, 0, 0, IV, V,92 | dyspensa, zgodnie z przepisem ~~~~~~1, lecz sama władza dyspensowania 30 I, 0, 0, V, 0,94 | Kan. 94 - ~§ 1. Statuty w sensie właściwym 31 I, 0, 0, V, 0,95 | Kan. 95 -~§ 1. Przepisami porządkowymi 32 I, 0, 0, VI, I,97 | Kan. 97 - ~§ 1. Osoba, która ukończyła 33 I, 0, 0, VI, I,98 | Kan. 98 - ~§ 1. Osobie pełnoletniej przysługuje 34 I, 0, 0, VI, I,101 | Kan. 101 - ~§ 1. Miejscem pochodzenia dziecka, 35 I, 0, 0, VI, I,102 | Kan. 102 - ~§ 1. Zamieszkanie stałe nabywa 36 I, 0, 0, VI, I,105 | Kan. 105 - ~§ 1. Małoletni z konieczności 37 I, 0, 0, VI, I,107 | Kan. 107 - ~§ 1. Zarówno przez zamieszkanie 38 I, 0, 0, VI, I,108 | Kan. 108 - ~§ 1. Pokrewieństwo oblicza się 39 I, 0, 0, VI, I,109 | Kan. 109 - ~§ 1. Powinowactwo powstaje z 40 I, 0, 0, VI, I,111 | Kan. 111 - ~§ 1. Do Kościoła łacińskiego 41 I, 0, 0, VI, I,112 | Kan. 112 - ~§ 1. Po przyjęciu chrztu, do 42 I, 0, 0, VI, I,112 | dzieci tych, o których w nn. 1 i 2, przed ukończeniem czternastego 43 I, 0, 0, VI, II,113 | Kan. 113 - ~§ 1. Kościół katolicki i Stolica 44 I, 0, 0, VI, II,114 | Kan. 114 - ~§ 1. Osoby prawne ustanowione 45 I, 0, 0, VI, II,114 | Przez cele, o których w § 1, należy rozumieć te, które 46 I, 0, 0, VI, II,115 | Kan. 115 - ~§ 1. Osobami prawnymi w Kościele 47 I, 0, 0, VI, II,116 | Kan. 116 - ~§ 1. Publicznymi osobami prawnymi 48 I, 0, 0, VI, II,120 | Kan. 120 - ~§ 1. Osoba prawna ze swej natury 49 I, 0, 0, VII, 0,124 | Kan. 124 - ~§ 1. Do ważności aktu prawnego 50 I, 0, 0, VII, 0,125 | Kan. 125 - ~§ 1. Akt dokonany na skutek 51 I, 0, 0, VII, 0,127 | Kan. 127 - ~§ 1. Gdy prawo postanawia, że 52 I, 0, 0,VIII, 0,129 | Kan. 129 - ~§ 1. Ci, którzy otrzymali święcenia, 53 I, 0, 0,VIII, 0,131 | Kan. 131 - ~§ 1. Władza rządzenia jest zwyczajna, 54 I, 0, 0,VIII, 0,132 | Kan. 132 - ~§ 1. Do uprawnień habitualnych 55 I, 0, 0,VIII, 0,133 | Kan. 133 - ~§ 1. Delegowany działa nieważnie, 56 I, 0, 0,VIII, 0,134 | Kan. 134 - ~§ 1. Pod nazwą ordynariusz rozumiani 57 I, 0, 0,VIII, 0,134 | wszyscy wyliczeni w § 1, z wyjątkiem przełożonych 58 I, 0, 0,VIII, 0,135 | Kan. 135 - ~§ 1. Władza rządzenia dzieli 59 I, 0, 0,VIII, 0,137 | Kan. 137 - ~§ 1. Zwyczajna władza wykonawcza 60 I, 0, 0,VIII, 0,139 | Kan. 139 - ~§ 1. Na skutek odniesienia się 61 I, 0, 0,VIII, 0,140 | Kan. 140 - ~§ 1. Gdy do wykonania tej samej 62 I, 0, 0,VIII, 0,142 | Kan. 142 - ~§ 1. Władza delegowana wygasa: 63 I, 0, 0,VIII, 0,143 | Kan. 143 - ~§ 1. Władza zwyczajna wygasa 64 I, 0, 0,VIII, 0,144 | Kan. 144 - ~§ 1. W przypadku błędu powszechnego, 65 I, 0, 0, IX, 0,145 | Kan. 145 -~§ 1. Urząd kościelny jest jakimkolwiek 66 I, 0, 0, IX, I,149 | Kan. 149 - ~§ 1. Ażeby urząd kościelny można 67 I, 0, 0, IX, I,153 | Kan. 153 - ~§ 1. Powierzenie urzędu, który 68 I, 0, 0, IX, I,156 | dokonane na piśmie. ~Art. 1~SWOBODNE NADANIE~ 69 I, 0, 0, IX, I,158 | Kan. 158 - ~§ 1. Ten, komu przysługuje prawo 70 I, 0, 0, IX, I,160 | Kan. 160 - ~§ 1. Komu przysługuje prawo 71 I, 0, 0, IX, I,161 | Kan. 161 - ~§ 1. Jeśli prawo czegoś innego 72 I, 0, 0, IX, I,162 | postanowieniami kan. 158, § 1, i kan. 161, nie dokonał 73 I, 0, 0, IX, I,166 | Kan. 166 - ~§ 1. Przewodniczący kolegium 74 I, 0, 0, IX, I,167 | Kan. 167 - ~§ 1. Po zwołaniu dokonanym zgodnie 75 I, 0, 0, IX, I,171 | Kan. 171 - ~§ 1. Niezdolnymi do głosowania 76 I, 0, 0, IX, I,172 | Kan. 172 - ~§ 1. Aby głos był ważny, musi 77 I, 0, 0, IX, I,173 | Kan. 173 - ~§ 1. Przed rozpoczęciem wyborów 78 I, 0, 0, IX, I,174 | Kan. 174 - ~§ 1. Wybory, jeśli prawo albo 79 I, 0, 0, IX, I,176 | postanowieniem kan. 119, n. 1. ~ 80 I, 0, 0, IX, I,177 | Kan. 177 - ~§ 1. O wyborze należy od razu 81 I, 0, 0, IX, I,179 | Kan. 179 - ~§ 1. Jeśli wybór wymaga zatwierdzenia, 82 I, 0, 0, IX, I,179 | według przepisu kan. 149, § 1, a wybór został dokonany 83 I, 0, 0, IX, I,180 | Kan. 180 - ~§ 1. Jeśli wyborowi tego, którego 84 I, 0, 0, IX, I,181 | Kan. 181 - ~§ 1. Do ważności postulacji 85 I, 0, 0, IX, I,182 | Kan. 182 - ~§ 1. Przewodniczący ma w użytecznym 86 I, 0, 0, IX, I,183 | Kan. 183 - ~§ 1. Gdy kompetentna władza 87 I, 0, 0, IX, I,183 | z przepisem kan. 177, § 1. ~§ 3. Kto przyjmuje dopuszczoną 88 I, 0, 0, IX, II,184 | Kan. 184 - ~§ 1. Urząd kościelny traci się 89 I, 0, 0, IX, II,186 | kompetentną władzę. ~Art. 1 REZYGNACJA~ 90 I, 0, 0, IX, II,189 | Kan. 189 - ~§ 1. Rezygnacja - czy wymaga 91 I, 0, 0, IX, II,190 | Kan. 190 - ~§ 1. Tylko ten może dokonać 92 I, 0, 0, IX, II,191 | Kan. 191 -~§ 1. Przy przeniesieniu, pierwszy 93 I, 0, 0, IX, II,193 | Kan. 193 - ~§ 1. Z urzędu nadanego komuś 94 I, 0, 0, IX, II,194 | Kan. 194 - ~§ 1. Mocą samego prawa zostaje 95 I, 0, 0, IX, II,196 | Kan. 196 - ~§ 1. Pozbawienie urzędu, stanowiące 96 I, 0, 0, XI, 0,201 | Kan. 201 - ~§ 1. Czas ciągły należy rozumieć 97 I, 0, 0, XI, 0,202 | Kan. 202 - ~§ 1. Dzień w prawie oznacza 98 I, 0, 0, XI, 0,203 | Kan. 203 - ~~§ 1. Pierwszego dnia nie wlicza 99 II, I, 0, XI, 0,204 | Kan. 204 - ~§1. Wiernymi ci, którzy 100 II, I, 0, XI, 0,206 | Kan. 206 - ~§ 1. Z Kościołem w specjalny 101 II, I, 0, XI, 0,207 | Kan. 207 - ~§ 1. Z ustanowienia Bożego 102 II, I, 0, I, 0,209 | Kan. 209 - ~§ 1. Wierni zobowiązani - 103 II, I, 0, I, 0,212 | Kan. 212 - ~§ 1. To, co święci pasterze, 104 II, I, 0, I, 0,221 | Kan. 221 - ~§ 1. Wiernym przysługuje legalne 105 II, I, 0, I, 0,222 | Kan. 222 - ~§ 1. Wierni mają obowiązek zaradzić 106 II, I, 0, I, 0,223 | Kan. 223 - ~§ 1. W wykonywaniu swoich praw - 107 II, I, 0, II, 0,225 | Kan. 225 - ~§ 1. Świeccy, którzy na równi 108 II, I, 0, II, 0,226 | Kan. 226 - ~§ 1. Żyjący w stanie małżeńskim, 109 II, I, 0, II, 0,228 | Kan. 228 - ~§ 1. Odpowiednio przygotowani 110 II, I, 0, II, 0,229 | Kan. 229 - ~§ 1. Świeccy, aby mogli żyć 111 II, I, 0, II, 0,230 | Kan. 230 - ~§ 1. Mężczyźni świeccy, posiadający 112 II, I, 0, II, 0,231 | Kan. 231 - ~§ 1. Świeccy, którzy na stałe 113 II, I, 0, II, 0,231 | Zachowując przepis kan. 230, § 1, mają prawo do godziwego 114 II, I, 0, III, I,233 | Kan. 233 -~§ 1. Na całej wspólnocie chrześcijańskiej 115 II, I, 0, III, I,234 | Kan. 234 - ~~§ 1. Należy zachować i popierać 116 II, I, 0, III, I,235 | Kan. 235 - ~~§ 1. Młodzieńcy, zamierzający 117 II, I, 0, III, I,237 | Kan. 237 - ~~§ 1. W każdej diecezji, gdzie 118 II, I, 0, III, I,238 | Kan. 238 - ~~§ 1. Seminaria erygowane zgodnie 119 II, I, 0, III, I,239 | Kan. 239 - ~~§ 1. Każde seminarium powinno 120 II, I, 0, III, I,240 | Kan. 240 - ~~§ 1. Oprócz spowiedników zwyczajnych, 121 II, I, 0, III, I,242 | Kan. 242 - ~~§ 1. W poszczególnych krajach 122 II, I, 0, III, I,242 | kształcenia, o którym w § 1, winny być przestrzegane 123 II, I, 0, III, I,245 | Kan. 245 - ~~§ 1. Przez formację duchową 124 II, I, 0, III, I,246 | Kan. 246 - ~~§ 1. Sprawowanie Eucharystii 125 II, I, 0, III, I,247 | Kan. 247 - ~~§ 1. Do zachowania celibatu 126 II, I, 0, III, I,252 | Kan. 252 - ~~§ 1. Kształcenie teologiczne, 127 II, I, 0, III, I,253 | Kan. 253 - ~~§ 1. Na stanowisko wykładowców 128 II, I, 0, III, I,253 | przez władzę, o której w § 1. ~ 129 II, I, 0, III, I,254 | Kan. 254 - ~~§ 1. Wykładowcy winni się stale 130 II, I, 0, III, I,256 | Kan. 256 - ~~§ 1. Należy pilnie pouczać alumnów 131 II, I, 0, III, I,257 | Kan. 257 - ~~§ 1. Należy zabiegać o takie 132 II, I, 0, III, I,259 | Kan. 259 ~~§ 1. Do biskupa diecezjalnego 133 II, I, 0, III, I,261 | Kan. 261 - ~~§ 1. Rektor seminarium oraz - 134 II, I, 0, III, I,264 | Kan. 264 - ~~§ 1. By zabezpieczyć potrzeby 135 II, I, 0, III, II,266 | Kan. 266 - ~§ 1. Przyjmujący diakonat staje 136 II, I, 0, III, II,267 | Kan. 267 - ~§ 1. Aby duchowny już inkardynowany 137 II, I, 0, III, II,268 | Kan. 268 - ~§ 1. Duchowny, który przesiedlił 138 II, I, 0, III, II,271 | Kan. 271 - ~§ 1. Poza wypadkiem prawdziwej 139 II, I, 0, III, III,274 | Kan. 274 - ~§ 1. Tylko duchowni mogą otrzymać 140 II, I, 0, III, III,275 | Kan. 275 - ~§ 1. Wszyscy duchowni, zwłaszcza 141 II, I, 0, III, III,276 | Kan. 276 - ~§ 1. Duchowni w swoim życiu 142 II, I, 0, III, III,277 | Kan. 277 - ~§ 1. Duchowni obowiązani 143 II, I, 0, III, III,278 | Kan. 278 - ~§ 1. Duchowni diecezjalni mają 144 II, I, 0, III, III,279 | Kan. 279 - ~§ 1. Duchowni również po przyjęciu 145 II, I, 0, III, III,281 | Kan. 281 - ~§ 1. Wypełniając kościelną posługę, 146 II, I, 0, III, III,282 | Kan. 282 - ~§ 1. Duchowni powinni prowadzić 147 II, I, 0, III, III,283 | Kan. 283 - ~§ 1. Duchowni, chociażby nie 148 II, I, 0, III, III,285 | Kan. 285 - ~§ 1. Duchowni powinni powstrzymać 149 II, I, 0, III, III,287 | Kan. 287 - ~§ 1. Duchowni powinni jak najbardziej 150 II, I, 0, III, III,289 | Kan. 289 - ~§ 1. Ponieważ służba wojskowa 151 II, I, 0, III, IV,291 | o których w kan. 290, n. 1, utrata stanu duchownego 152 II, I, 0, IV, 0,295 | Kan. 295 - ~§ 1. Prałatura personalna rządzi 153 II, I, 0, V, I,298 | Kan. 298 -~§ 1. W Kościele istnieją stowarzyszenia 154 II, I, 0, V, I,299 | o których w kan. 298, § 1, z zachowaniem przepisu 155 II, I, 0, V, I,299 | zachowaniem przepisu kan. 301, § 1. ~§ 2. Tego rodzaju stowarzyszenia, 156 II, I, 0, V, I,301 | Kan. 301 - ~§ 1. Jedynie kompetentna władza 157 II, I, 0, V, I,304 | Kan. 304 - ~§ 1. Wszystkie stowarzyszenia 158 II, I, 0, V, I,305 | Kan. 305 - ~§ 1. Wszystkie stowarzyszenia 159 II, I, 0, V, I,307 | Kan. 307 - ~§ 1. Przyjmowanie członków winno 160 II, I, 0, V, II,312 | Kan. 312 - ~§ 1. Władzą kompetentną do erygowania 161 II, I, 0, V, II,314 | według przepisu kan. 312, § 1. ~ 162 II, I, 0, V, II,315 | o której w kan. 312, § 1. ~ 163 II, I, 0, V, II,316 | Kan. 316 - ~§ 1. Nie może być ważnie przyjęty 164 II, I, 0, V, II,316 | zastosowanie wypadek o którym w § 1, po uprzednim upomnieniu, 165 II, I, 0, V, II,316 | o której w kan. 312, § 1. ~ 166 II, I, 0, V, II,317 | Kan. 317 - ~§ 1. Jeśli inaczej nie przewidziano 167 II, I, 0, V, II,317 | o której w kan. 312, § 1, zatwierdza moderatora stowarzyszenia 168 II, I, 0, V, II,317 | 2. Zasada określona w § 1 ma także zastosowanie do 169 II, I, 0, V, II,318 | Kan. 318 - ~§ 1. W specjalnych okolicznościach, 170 II, I, 0, V, II,318 | o której w kan. 312, § 1, może wyznaczyć pełnomocnika, 171 II, I, 0, V, II,319 | Kan. 319 - ~§ 1. Stowarzyszenie publiczne, 172 II, I, 0, V, II,319 | o której w kan. 312, § 1, której też należy każdego 173 II, I, 0, V, II,320 | Kan. 320 - ~§ 1. Stowarzyszenia erygowane 174 II, I, 0, V, III,322 | Kan. 322 - ~§ 1. Prywatne stowarzyszenie 175 II, I, 0, V, III,323 | Kan. 323 - ~§ 1. Chociaż prywatne stowarzyszenia 176 II, I, 0, V, III,324 | Kan. 324 - ~§ 1. Prywatne stowarzyszenie 177 II, I, 0, V, III,325 | Kan. 325 - ~§ 1. Prywatne stowarzyszenie 178 II, I, 0, V, III,326 | Kan. 326 - ~§ 1. Prywatne stowarzyszenie 179 II,II, I, 0, I,330 | następcy Apostołów. ~~~Art. 1 - BISKUP RZYMSKI~ 180 II,II, I, 0, I,332 | Kan. 332 - ~§ 1. Pełną i najwyższą władzę 181 II,II, I, 0, I,333 | Kan. 333 - ~§ 1. Na mocy swego urzędu, Biskup 182 II,II, I, 0, I,337 | Kan. 337 - ~§ 1. Władzę w całym Kościele, 183 II,II, I, 0, I,338 | Kan. 338 - ~§ 1. Tylko Biskup Rzymski może 184 II,II, I, 0, I,339 | Kan. 339 - ~§ 1. Wszyscy i tylko biskupi, 185 II,II, I, 0, I,341 | Kan. 341 - ~§ 1. Dekrety soboru powszechnego 186 II,II, I, 0, II,346 | Kan. 346- ~§ 1. Synod Biskupów, zbierający 187 II,II, I, 0, II,347 | Kan. 347 - ~§ 1. Z chwilą zamknięcia przez 188 II,II, I, 0, II,348 | Kan. 348 - ~§ 1. Synod Biskupów posiada 189 II,II, I, 0, III,350 | Kan. 350 - ~§ 1. Kolegium Kardynałów dzieli 190 II,II, I, 0, III,351 | Kan. 351 - ~§ 1. Kardynałów ustanawia w 191 II,II, I, 0, III,353 | Kan. 353 - ~§ 1. Kardynałowie działaniem 192 II,II, I, 0, III,355 | Kan. 355 - ~§ 1. Kardynałowi Dziekanowi 193 II,II, I, 0, III,357 | Kan. 357 - ~§ 1. Kardynałowie, którzy otrzymali 194 II,II, I, 0, V,363 | Kan. 363 - ~§ 1. Legatom Biskupa Rzymskiego 195 II,II, I, 0, V,365 | Kan. 365 - ~§ 1. Do papieskiego legata, 196 II,II, I, 0, V,365 | załatwianiu spraw, o których w § 1, zgodnie z tym, co zalecają 197 II,II, II, I, I,371 | Kan. 371 - ~§ 1. Wikariat apostolski lub 198 II,II, II, I, I,372 | Kan. 372 - ~§ 1. Należy przyjąć jako regułę, 199 II,II, II, I, I,374 | Kan. 374 - ~§ 1. Każda diecezja lub inny 200 II,II, II, I, II | Rozdział II.~BISKUPI~ ~Art. 1~O BISKUPACH W OGÓLNOSCI~ 201 II,II, II, I, II,375 | Kan. 375 - ~§ 1. Biskupi, którzy z Bożego 202 II,II, II, I, II,377 | Kan. 377 - ~§ 1. Papież mianuje biskupów 203 II,II, II, I, II,378 | Kan. 378 - ~§ 1. Jeśli chodzi o zdatność 204 II,II, II, I, II,381 | Kan. 381 - ~§ 1. Biskupowi diecezjalnemu 205 II,II, II, I, II,383 | Kan. 383 - ~§ 1. Wypełniając swoją pasterską 206 II,II, II, I, II,386 | Kan. 386 - ~§ 1. Biskup diecezjalny ma obowiązek 207 II,II, II, I, II,388 | Kan. 388 - ~§ 1. Od chwili objęcia diecezji, 208 II,II, II, I, II,388 | diecezjan w dni, o których w § 1, biskup winien odprawiać 209 II,II, II, I, II,388 | obowiązku, o jakim w §§ 1--3, powinien jak najszybciej 210 II,II, II, I, II,391 | Kan. 391 - ~§ 1. Obowiązkiem biskupa diecezjalnego 211 II,II, II, I, II,392 | Kan. 392 - ~§ 1. Ponieważ biskup winien 212 II,II, II, I, II,394 | Kan. 394 - ~§ 1. Biskup powinien popierać 213 II,II, II, I, II,395 | Kan. 395 - ~§ 1. Chociażby biskup diecezjalny 214 II,II, II, I, II,396 | Kan. 396 - ~§ 1. Biskup obowiązany jest 215 II,II, II, I, II,397 | Kan. 397 - ~§ 1. Zwyczajnej wizytacji biskupiej 216 II,II, II, I, II,399 | Kan. 399 - ~§ 1. Biskup diecezjalny obowiązany 217 II,II, II, I, II,400 | Kan. 400 - ~§ 1. Jeśli Stolica Apostolska 218 II,II, II, I, II,401 | Kan. 401 - ~§ 1. Biskup diecezjalny, który 219 II,II, II, I, II,402 | Kan. 402 - ~§ 1. Biskup, którego zrzeczenie 220 II,II, II, I, II,403 | Kan. 403 - ~§ 1. Jeśli to zalecają pasterskie 221 II,II, II, I, II,404 | Kan. 404 - ~§ 1. Biskup koadiutor obejmuje 222 II,II, II, I, II,405 | Kan. 405 - ~§ 1. Obowiązki i prawa biskupa 223 II,II, II, I, II,406 | Kan. 406 - ~§ 1. Biskupa koadiutora oraz 224 II,II, II, I, II,406 | i zachowując przepis § 1, biskup diecezjalny winien 225 II,II, II, I, II,407 | Kan. 407 - ~§ 1. Mając na uwadze możliwie 226 II,II, II, I, II,408 | Kan. 408 - ~§ 1. Biskup koadiutor i biskup 227 II,II, II, I, II,409 | Kan. 409 -~§ 1. Z chwilą wakansu stolicy 228 II,II, II, I, III | DZIAŁANIU I WAKANS STOLICY~Art. 1~PRZESZKODA W DZIAŁANIU STOLICY~ 229 II,II, II, I, III,413 | Kan. 413 - ~§ 1. Jeśli Stolica Apostolska 230 II,II, II, I, III,413 | ma wykazu, o którym w § 1, wtedy kolegium konsultorów 231 II,II, II, I, III,413 | Kto zgodnie z przepisem §§ 1 lub 2, przejął rządy diecezją, 232 II,II, II, I, III,418 | Kan. 418 - ~§ 1. Licząc od chwili otrzymania 233 II,II, II, I, III,421 | Kan. 421 - ~§ 1. W ciągu ośmiu dni od uzyskania 234 II,II, II, I, III,423 | Kan. 423 -~§ 1. Należy wyznaczyć jednego 235 II,II, II, I, III,425 | Kan. 425 - ~§ 1. Na urząd administratora 236 II,II, II, I, III,425 | warunków określonych w § 1, wtedy - po ustaleniu faktu - 237 II,II, II, I, III,425 | wybranego wbrew postanowieniom § 1. ~ 238 II,II, II, I, III,427 | Kan. 427 - ~§ 1. Administrator diecezji 239 II,II, II, I, III,428 | Kan. 428 - ~§ 1. Podczas wakansu stolicy 240 II,II, II, I, III,430 | Kan. 430 - ~§ 1. Urząd administratora diecezjalnego 241 II,II, II, II, I,431 | Kan. 431 - ~§ 1. W celu wspólnego działania 242 II,II, II, II, I,432 | Kan. 432 - ~§ 1. W prowincji kościelnej 243 II,II, II, II, I,433 | Kan. 433 -~§ 1. Jeśli się to okaże pożyteczne, 244 II,II, II, II, II,436 | Kan. 436 -~§ 1. W diecezjach sufragalnych 245 II,II, II, II, II,437 | Kan. 437 -~§ 1. W ciągu trzech miesięcy 246 II,II, II, II, III,439 | Kan. 439 - ~§ 1. Synod plenarny, mianowicie 247 II,II, II, II, III,439 | 2. Norma podana w § 1 ma zastosowanie także w 248 II,II, II, II, III,440 | Kan. 440 -~§ 1. Synod prowincjalny, dla 249 II,II, II, II, III,442 | Kan. 442 - ~§ 1. Do metropolity, za zgodą 250 II,II, II, II, III,443 | Kan. 443 -~§ 1. Na synod partykularny należy 251 II,II, II, II, III,443 | połowy tych, o których w §§ 1-3. ~§ 5. Na synod prowincjalny 252 II,II, II, II, III,444 | Kan. 444 -~§ 1. Wszyscy wzywani na synody 253 II,II, II, II, IV,448 | Kan. 448 -~§ 1. Konferencja Episkopatu 254 II,II, II, II, IV,449 | Kan. 449 -~§ 1. Jedynie najwyższa władza 255 II,II, II, II, IV,450 | Kan. 450 - ~§ 1. Na mocy samego prawa do 256 II,II, II, II, IV,452 | Kan. 452 -~§ 1. Każda Konferencja Episkopatu 257 II,II, II, II, IV,454 | Kan. 454 -~§ 1. Na zebraniach plenarnych 258 II,II, II, II, IV,454 | tylko tym, o których w § 1, przysługuje głos decydujący, 259 II,II, II, II, IV,455 | Kan. 455 - ~§ 1. Konferencja Episkopatu 260 II,II, II, II, IV,455 | Dekrety, o których w § 1, wtedy ważnie podejmowane 261 II,II, II, II, IV,455 | Episkopatu władzy, o której w § 1, pozostaje nienaruszona 262 II,II, II, II, IV,459 | Kan. 459 -~§ 1. Należy popierać kontakty 263 II,II, II, III, I,461 | Kan. 461 -~§ 1. Synod diecezjalny powinien 264 II,II, II, III, I,462 | Kan. 462 - ~§ 1. Synod diecezjalny zwołuje 265 II,II, II, III, I,463 | Kan. 463 - ~§ 1. Na synod diecezjalny powinni 266 II,II, II, III, I,468 | Kan. 468 -~§ 1. Biskup diecezjalny może 267 II,II, II, III, II,473 | Kan. 473 -~§ 1. Biskup diecezjalny powinien 268 II,II, II, III, II,474 | moderatora kurii. BR~Art. 1~WIKARIUSZE GENERALNI I BISKUPI~ 269 II,II, II, III, II,475 | Kan. 475 -~§ 1. W każdej diecezji biskup 270 II,II, II, III, II,477 | Kan. 477 -~§ 1. Wikariusz generalny i biskupi 271 II,II, II, III, II,478 | Kan. 478 - ~§ 1. Wikariusz generalny i biskupi 272 II,II, II, III, II,479 | Kan. 479 -~§ 1. Na mocy urzędu, wikariuszowi 273 II,II, II, III, II,479 | sama władza, o której w § 1, lecz w odniesieniu do określonej 274 II,II, II, III, II,481 | Kan. 481 - ~§ 1. Władza wikariusza generalnego 275 II,II, II, III, II,482 | Kan. 482 -~§ 1. W każdej kurii należy ustanowić 276 II,II, II, III, II,483 | Kan. 483 - ~§ 1. Oprócz kanclerza można 277 II,II, II, III, II,486 | Kan. 486 - ~§ 1. Z największą troską należy 278 II,II, II, III, II,487 | Kan. 487 - ~§ 1. Archiwum powinno być zamknięte, 279 II,II, II, III, II,489 | Kan. 489 -~§ 1. W kurii diecezjalnej powinno 280 II,II, II, III, II,491 | Kan. 491 - ~§ 1. Biskup diecezjalny powinien 281 II,II, II, III, II,491 | dokumentów, o których w §§ 1 i 2, albo wypożyczać je, 282 II,II, II, III, II,492 | Kan. 492 -~§ 1. W każdej diecezji należy 283 II,II, II, III, II,494 | Kan. 494 - ~§ 1. Po wysłuchaniu zdania kolegium 284 II,II, II, III, III,495 | Kan. 495 -~§ 1. W każdej diecezji winna 285 II,II, II, III, III,498 | Kan. 498 - ~§ 1. Prawo wyboru do Rady kapłańskiej, 286 II,II, II, III, III,501 | Kan. 501 - ~§ 1. Członkowie Rady kapłańskiej 287 II,II, II, III, III,502 | Kan. 502 -~§ 1. Spośród członków Rady kapłańskiej 288 II,II, II, III, IV,506 | Kan. 506 - ~§ 1. Zachowując zawsze prawa 289 II,II, II, III, IV,507 | Kan. 507 -~§ 1. Jeden z kanoników powinien 290 II,II, II, III, IV,508 | Kan. 508 - ~§ 1. Kanonik penitencjarz, tak 291 II,II, II, III, IV,509 | Kan. 509 - ~§ 1. Po wysłuchaniu zdania kapituły, 292 II,II, II, III, IV,510 | Kan. 510 -~§ 1. Nie należy więcej łączyć 293 II,II, II, III, V,512 | Kan. 512 -~§ 1. Rada duszpasterska składa 294 II,II, II, III, V,513 | Kan. 513 -~§ 1. Radę duszpasterską ustanawia 295 II,II, II, III, V,514 | Kan. 514 - ~§ 1. Rada duszpasterska, posiadająca 296 II,II, II, III, VI,515 | Kan. 515 -~§ 1. Parafia jest określoną 297 II,II, II, III, VI,516 | Kan. 516 -~§ 1. Jeśli czego innego w prawie 298 II,II, II, III, VI,517 | Kan. 517 -~§ 1. Gdzie domagają się tego 299 II,II, II, III, VI,520 | Kan. 520 -~§ 1. Osoba prawna nie powinna 300 II,II, II, III, VI,520 | o którym w kan. 517, § 1. ~§ 2. Powierzenie parafii, 301 II,II, II, III, VI,520 | Powierzenie parafii, o którym w § 1, może być dokonane na stałe 302 II,II, II, III, VI,521 | Kan. 521 -~§ 1. Aby ktoś mógł ważnie zostać 303 II,II, II, III, VI,526 | Kan. 526 - ~§ 1. Proboszcz powinien sprawować 304 II,II, II, III, VI,526 | z przepisem kan. 517, § 1. Odrzuca się zwyczaj przeciwny 305 II,II, II, III, VI,527 | Kan. 527 - ~§ 1. Kto jest promowany do podjęcia 306 II,II, II, III, VI,528 | Kan. 528 -~§ 1. Proboszcz jest obowiązany 307 II,II, II, III, VI,529 | Kan. 529 - ~§ 1. Pragnąc dobrze wypełnić 308 II,II, II, III, VI,533 | Kan. 533 -~§ 1. Proboszcz ma obowiązek 309 II,II, II, III, VI,534 | Kan. 534 - ~§ 1. Po objęciu parafii proboszcz 310 II,II, II, III, VI,534 | jest w dni wymienione w § 1, odprawić tylko jedną Mszę 311 II,II, II, III, VI,534 | zgodnie z postanowieniem §§ 1 i 2, powinien jak najszybciej 312 II,II, II, III, VI,535 | Kan. 535 -~§ 1. W każdej parafii należy 313 II,II, II, III, VI,536 | Kan. 536 -~§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, 314 II,II, II, III, VI,538 | Kan. 538 - ~§ 1. Proboszcz traci swój urząd 315 II,II, II, III, VI,540 | Kan. 540 - ~§ 1. Administrator parafii ma 316 II,II, II, III, VI,541 | Kan. 541 - ~§ 1. W przypadku wakansu parafii, 317 II,II, II, III, VI,541 | parafią zgodnie z przepisem § 1, powinien natychmiast powiadomić 318 II,II, II, III, VI,542 | według przepisu kan. 517, § 1, mają wspólnie pasterzować 319 II,II, II, III, VI,543 | Kan. 543 -~§ 1. Jeśli kapłanom powierzono 320 II,II, II, III, VI,544 | o którym w kan. 517, § 1, albo moderator zespołu, 321 II,II, II, III, VI,545 | Kan. 545 -~§ 1. Ilekroć wydaje się to konieczne 322 II,II, II, III, VI,548 | Kan. 548 -~§ 1. Obowiązki i uprawnienia 323 II,II, II, III, VI,549 | zachować przepisy kan. 541, § 1. W takim wypadku wikariusz 324 II,II, II, III, VI,550 | Kan. 550 - ~§ 1. Wikariusz parafialny jest 325 II,II, II, III, VII,553 | Kan. 553 -~§ 1. Wikariusz rejonowy, zwany 326 II,II, II, III, VII,554 | Kan. 554 -~§ 1. Na urząd dziekana, który 327 II,II, II, III, VII,555 | Kan. 555 - ~§ 1. Oprócz uprawnień prawomocnie 328 II,II, II, III,VIII | KOŚCIOŁÓW I KAPELANI~Art. 1~REKTORZY KOŚCIOŁA~ 329 II,II, II, III,VIII,557 | Kan. 557 - ~§ 1. Rektora kościoła mianuje 330 II,II, II, III,VIII,566 | Kan. 566 -~§ 1. Kapelan winien być wyposażony 331 II,II, II, III,VIII,567 | Kan. 567 -~§ 1. Gdy idzie o kapelana domu 332 II,III, I, I, 0,573 | Kan. 573 - ~ ~§ 1. Życie konsekrowane przez 333 II,III, I, I, 0,574 | Kan. 574 - ~ ~§ 1. Stan tych, którzy we wspomnianych 334 II,III, I, I, 0,586 | Kan. 586 - ~ ~§ 1. Poszczególnym instytutom 335 II,III, I, I, 0,587 | Kan. 587 - ~ ~§ 1. Dla lepszej ochrony własnego 336 II,III, I, I, 0,588 | Kan. 588 - ~ ~§ 1. Stan życia konsekrowanego 337 II,III, I, I, 0,590 | Kan. 590 - ~ ~§ 1. Ponieważ instytuty życia 338 II,III, I, I, 0,592 | Kan. 592 - ~ ~§ 1. W celu zacieśnienia wspólnoty 339 II,III, I, I, 0,595 | Kan. 595 - ~ ~§ 1. Do biskupa, w którego diecezji 340 II,III, I, I, 0,596 | Kan. 596 - ~ ~§ 1. Przełożeni instytutów oraz 341 II,III, I, I, 0,596 | Do władzy, o której w § 1, maja zastosowanie przepisy ~~~~~~~~~~~~ 342 II,III, I, I, 0,597 | Kan. 597 -~ ~§ 1. Do instytutu życia konsekrowanego 343 II,III, I, I, 0,598 | Kan. 598 - ~ ~§ 1. Każdy instytut mając na 344 II,III, I, I, 0,603 | Kan. 603 - ~ ~§ 1. Oprócz instytutów życia 345 II,III, I, I, 0,604 | Kan. 604 -~ ~§ 1. Do wspomnianych form życia 346 II,III, I, II, 0,607 | Kan. 607 - ~§ 1. Życie zakonne, jako poświęcenie 347 II,III, I, II, I,609 | Kan. 609 -~§ 1. Domy instytutu zakonnego 348 II,III, I, II, I,610 | Kan. 610 - ~§ 1. Dokonując erekcji domu 349 II,III, I, II, I,616 | Kan. 616 - ~§ 1. Dom zakonny prawnie erygowany 350 II,III, I, II, II | ZARZĄD INSTYTUTÓW~ ~Art. 1~PRZEŁOŻENI I RADY~ ~ 351 II,III, I, II, II,624 | Kan. 624 - ~§ 1. Przełożeni winni być ustanawiani 352 II,III, I, II, II,625 | Kan. 625 -~§ 1. Najwyższy przełożony powinien 353 II,III, I, II, II,627 | Kan. 627 - ~§ 1. Przełożeni powinni mieć 354 II,III, I, II, II,628 | Kan. 628 - ~§ 1. Przełożeni, ustanowieni 355 II,III, I, II, II,630 | Kan. 630 -~§ 1: Przełożeni powinni zostawić 356 II,III, I, II, II,631 | Kan. 631 - ~§ 1. Kapituła generalna, która 357 II,III, I, II, II,633 | Kan. 633 - ~§ 1. Organa uczestnictwa lub 358 II,III, I, II, II,634 | Kan. 634 - ~§ 1. Instytuty, prowincje i 359 II,III, I, II, II,635 | Kan. 635 - ~§ 1. Dobra doczesne instytutów 360 II,III, I, II, II,636 | Kan. 636 - ~§ 1. W każdym instytucie, a 361 II,III, I, II, II,638 | Kan. 638 - ~§ 1. Własne prawo w ramach prawa 362 II,III, I, II, II,639 | Kan. 639 - ~§ 1. Jeśli osoba prawna zaciągnęła 363 II,III, I, II, III | KSZTAŁCENIE CZŁONKÓW~ ~Art. 1~PRZYJĘCIE DO NOWICJATU~ ~ 364 II,III, I, II, III,643 | Kan. 643 - ~§ 1. Nieważnie jest przyjęty 365 II,III, I, II, III,645 | Kan. 645 - ~§ 1. Przed przyjęciem do nowicjatu 366 II,III, I, II, III,647 | Kan. 647 - ~§ 1. Erekcja, przeniesienie 367 II,III, I, II, III,648 | Kan. 648 -~§ 1. Nowicjat do ważności powinien 368 II,III, I, II, III,648 | obok czasu o którym w § 1, mogą przewidzieć jeden 369 II,III, I, II, III,649 | Kan. 649 - ~§ 1. Z zachowaniem przepisu 370 II,III, I, II, III,650 | Kan. 650 - ~§ 1. Cel nowicjatu wymaga, aby 371 II,III, I, II, III,652 | Kan. 652 - ~§ 1. Zadaniem mistrza oraz jego 372 II,III, I, II, III,652 | o którym w kan. 648, § 1, ma być przeznaczony na 373 II,III, I, II, III,653 | Kan. 653 - ~§ 1. Nowicjusz może swobodnie 374 II,III, I, II, III,657 | Kan. 657 - ~§ 1. Po upływie czasu, na jaki 375 II,III, I, II, III,659 | Kan. 659 - ~§ 1. W poszczególnych instytutach 376 II,III, I, II, III,660 | Kan. 660 - ~§ 1. Kształcenie winno być systematyczne, 377 II,III, I, II, IV,663 | Kan. 663 - ~§ 1. Pierwszym i podstawowym 378 II,III, I, II, IV,665 | Kan. 665 - ~§ 1. Zakonnicy powinni mieszkać 379 II,III, I, II, IV,667 | Kan. 667 - ~§ 1. We wszystkich domach należy 380 II,III, I, II, IV,668 | Kan. 668 - ~§ 1. Zakonnicy powinni przed 381 II,III, I, II, IV,669 | Kan. 669 -~§ 1. Zakonnicy powinni nosić 382 II,III, I, II, VI | CZLONKÓW Z INSTYTUTU~ ~Art. 1~PRZEJŚCIE DO INNEGO INSTYTUTU~ ~ 383 II,III, I, II, VI,673 | Kan. 684 - ~§ 1. Zakonnik po ślubach wieczystych 384 II,III, I, II, VI,674 | Kan. 685 - ~§ 1. Do momentu złożenia profesji 385 II,III, I, II, VI,675 | Kan. 686 - ~§ 1. Najwyższy przełożony, za 386 II,III, I, II, VI,677 | Kan. 688 - ~§ 1. Kto po upływie czasu profesji 387 II,III, I, II, VI,678 | Kan. 689 - ~§ 1. Kompetentny przełożony 388 II,III, I, II, VI,678 | członek, o którym mowa w § 1, jest na skutek tego niezdolny 389 II,III, I, II, VI,679 | Kan. 690 - ~§ 1. Najwyższy przełożony, za 390 II,III, I, II, VI,680 | Kan. 691 - ~§ 1. Zakonnik po ślubach wieczystych 391 II,III, I, II, VI,683 | Kan. 694 - ~§ 1. Na mocy samego prawa jest 392 II,III, I, II, VI,684 | Kan. 695 - ~§ 1. Członek powinien być wydalony 393 II,III, I, II, VI,685 | Kan. 696 - ~§ 1. Członek może być wydalony 394 II,III, I, II, VI,688 | Kan. 699 - ~§ 1. Najwyższy przełożony ze 395 II,III, I, II, VI,691 | Kan. 702 - ~§ 1. Ci, którzy zgodnie z prawem 396 II,III, I, II, VI,693 | Apostolskiej, o czym w kan. 592, § 1.~ ~~~~~~~ 397 II,III, I, II, VII,696 | Kan. 707 -~§ 1. Zakonnik, który stał się 398 II,III, I, III, 0,702 | Kan. 713 - ~§ 1. Członkowie tych instytutów 399 II,III, I, III, 0,704 | Kan. 715 - ~§ 1. Członkowie duchowni inkardynowani 400 II,III, I, III, 0,705 | Kan. 716 -~§ 1. Wszyscy członkowie mają 401 II,III, I, III, 0,706 | Kan. 717 - ~§ 1. Konstytucje winny przepisać 402 II,III, I, III, 0,708 | Kan. 719 - ~§ 1. Aby członkowie wiernie 403 II,III, I, III, 0,711 | Kan. 722 - ~§ 1. Próba wstępna ma zmierzać 404 II,III, I, III, 0,712 | Kan. 723 - ~§ 1. Jeśli po upływie wstępnej 405 II,III, I, III, 0,713 | Kan. 724 - ~§ 1. Kształcenie po pierwszym 406 II,III, I, III, 0,715 | Kan. 726 - ~§ 1. Po upływie okresu włączenia 407 II,III, I, III, 0,716 | Kan. 727 -~§ 1. Członek wieczyście włączony, 408 II,III, I, III, 0,719 | zachować przepisy kan. 684, § 1, 2, 4 i kan. 685. Natomiast 409 II,III, II, 0, 0,720 | Kan. 731 -~§ 1. Do instytutów życia konsekrowanego 410 II,III, II, 0, 0,722 | Kan. 733 - ~§ 1. Erekcji domu i ukonstytuowania 411 II,III, II, 0, 0,724 | Kan. 735 - ~§ 1. Prawo własne każdego stowarzyszenia 412 II,III, II, 0, 0,725 | Kan. 736 - ~§ 1. W stowarzyszeniach kleryckich 413 II,III, II, 0, 0,725 | z zachowaniem jednak § 1.~ ~ 414 II,III, II, 0, 0,727 | Kan. 738 - ~§ 1. Wszyscy członkowie podlegają 415 II,III, II, 0, 0,730 | Kan. 741 - ~§ 1. Stowarzyszenia oraz, jeśli 416 1, 0, II, 0, 0,736 | Kan. 747 - ~§ 1. Kościół, któremu Chrystus 417 1, 0, II, 0, 0,737 | Kan. 748 - ~§ 1. Wszyscy ludzie obowiązani 418 1, 0, II, 0, 0,738 | Kan. 749 - ~§ 1. Nieomylnością w nauczaniu, 419 1, 0, II, 0, 0,744 | Kan. 755 - ~§ 1. Do całego Kolegium Biskupiego 420 1, 0, II, I, 0,745 | Kan. 756 - ~§ 1. W odniesieniu do całego 421 1, 0, II, I, I,755 | zachowaniem przepisu kan. 767, § 1.~ ~ 422 1, 0, II, I, I,756 | Kan. 767 - ~§ 1. Wśród różnych form przepowiadania 423 1, 0, II, I, I,757 | Kan. 768 - ~§ 1. Głosiciele słowa Bożego 424 1, 0, II, I, I,760 | Kan. 771 - ~§ 1. Duszpasterze, zwłaszcza 425 1, 0, II, I, I,761 | Kan. 772 - ~§ 1. W wykonywaniu przepowiadania 426 1, 0, II, I, II,763 | Kan. 774 - ~§ 1. Troska o katechezę, pod 427 1, 0, II, I, II,764 | Kan. 775 - ~§ 1. Przy zachowaniu przepisów 428 1, 0, II, II, 0,771 | Kan. 782 - ~§ 1. Najwyższe kierownictwo 429 1, 0, II, II, 0,774 | Kan. 785 - ~§ 1. Do realizacji dzieła misyjnego 430 1, 0, II, II, 0,776 | Kan. 787 - ~§ 1. Misjonarze przez świadectwo 431 1, 0, II, II, 0,777 | Kan. 788 - ~§ 1. Ci, którzy wyrazili wolę 432 1, 0, II, II, 0,779 | Kan. 790 - ~§ 1. Do biskupa diecezjalnego 433 1, 0, II, II, 0,779 | Przepisy, o których w § 1, n. 1, wydane przez biskupa 434 1, 0, II, II, 0,779 | Przepisy, o których w § 1, n. 1, wydane przez biskupa diecezjalnego 435 1, 0, II, III, 0,782 | Kan. 793 - ~§ 1. Rodzice oraz ci, którzy 436 1, 0, II, III, 0,783 | Kan. 794 - ~§ 1. Z szczególnej racji prawo 437 1, 0, II, III, I,785 | Kan. 796 - ~§ 1. Wśród środków wychowania 438 1, 0, II, III, I,789 | Kan. 800 - ~§ 1. Kościołowi przysługuje 439 1, 0, II, III, I,791 | Kan. 802 - ~§ 1. Jeśli nie ma szkół, w których 440 1, 0, II, III, I,792 | Kan. 803 - ~§ 1. Szkołę wtedy uważa się 441 1, 0, II, III, I,793 | Kan. 804 - ~§ 1. Władzy kościelnej podlega 442 1, 0, II, III, I,795 | Kan. 806 - ~§ 1. Biskupowi diecezjalnemu 443 1, 0, II, III, II,799 | Kan. 810 - ~§ 1. Władza kompetentna, zgodnie 444 1, 0, II, III, II,800 | Kan. 811 - ~§ 1. Kompetentna władza kościelna 445 1, 0, II, III, III,805 | Kan. 816 - ~§ 1. Uniwersytety i wydziały 446 1, 0, II, IV, 0,811 | Kan. 822 - ~§ 1. W wypełnianiu swojej funkcji, 447 1, 0, II, IV, 0,812 | Kan. 823 - ~§ 1. Dla zachowania nieskazitelności 448 1, 0, II, IV, 0,812 | Obowiązek i prawo, o których w § 1, należą do biskupów, zarówno 449 1, 0, II, IV, 0,813 | Kan. 824 - ~§ 1. Jeśli inaczej nie postanawia 450 1, 0, II, IV, 0,814 | Kan. 825 - ~§ 1. Księgi Pisma świętego wolno 451 1, 0, II, IV, 0,815 | Kan. 826 - ~§ 1. Gdy idzie o księgi liturgiczne, 452 1, 0, II, IV, 0,816 | Kan. 827 -~§ 1. Katechizmy oraz inne pisma 453 1, 0, II, IV, 0,819 | Kan. 830 - ~§ 1. Przy zachowaniu prawa każdego 454 1, 0, II, IV, 0,820 | Kan. 831 - ~§ 1. W dziennikach, czasopismach 455 IV, 0, II, V, 0,823 | Kan. 834 - ~§ 1. Zadanie uświęcania wypełnia 456 IV, 0, II, V, 0,824 | Kan. 835 - ~§ 1. Zadanie uświęcania wykonują 457 IV, 0, II, V, 0,826 | Kan. 837 - ~§ 1. Czynności liturgiczne nie 458 IV, 0, II, V, 0,827 | Kan. 838 - ~§ 1. Kierowanie świętą liturgią 459 IV, 0, II, V, 0,828 | Kan. 839 - ~§ 1. Zadanie uświęcania wypełnia 460 IV, I, 0, V, 0,831 | Kan. 842 - ~§ 1. Nikt nie może być ważnie 461 IV, I, 0, V, 0,832 | Kan. 843 - ~§ 1. Święci szafarze nie mogą 462 IV, I, 0, V, 0,833 | Kan. 844 - ~§ 1. Katoliccy szafarze udzielają 463 IV, I, 0, V, 0,834 | Kan. 845 - ~§ 1. Nie można powtarzać sakramentów 464 IV, I, 0, V, 0,834 | wątpliwość, czy wyliczone w § 1 sakramenty zostały rzeczywiście 465 IV, I, 0, V, 0,835 | Kan. 846 -~§ 1. Przy sprawowaniu sakramentów 466 IV, I, 0, V, 0,836 | Kan. 847 - ~§ 1. Przy udzielaniu sakramentów, 467 IV, I, 0, I, I,841 | Kan. 852 -~§ 1. Przepisy zawarte w kanonach 468 IV, I, 0, I, I,846 | Kan. 857 - ~§ 1. Poza wypadkiem konieczności, 469 IV, I, 0, I, I,847 | Kan. 858 - ~§ 1. Każdy kościół parafialny 470 IV, I, 0, I, I,849 | Kan. 860 - ~§ 1. Poza wypadkiem konieczności, 471 IV, I, 0, I, II,850 | Kan. 861 - ~§ 1. Zwyczajnym szafarzem chrztu 472 IV, I, 0, I, II,850 | zachowaniem przepisu kan. 530, n. 1.~§ 2. Gdy szafarz zwyczajny 473 IV, I, 0, I, III,854 | Kan. 865 - ~§ 1. Aby dorosły mógł być ochrzczony, 474 IV, I, 0, I, III,856 | Kan. 867 - ~§ 1. Rodzice mają obowiązek 475 IV, I, 0, I, III,857 | Kan. 868 - ~§ 1. Do godziwego ochrzczenia 476 IV, I, 0, I, III,858 | Kan. 869 -~§ 1. W razie wątpliwości, czy 477 IV, I, 0, I, III,858 | wypadkach, o których w §§ 1 i 2, pozostaje wątpliwe 478 IV, I, 0, I, IV,863 | Kan. 874 -~§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego 479 IV, I, 0, I, V,866 | Kan. 877 - ~§ 1. Proboszcz miejsca udzielenia 480 IV, I, 0, I, V,866 | naturalnych, zgodnie z §§ 1 i 2, przy uwzględnieniu 481 IV, I, 0, I, V,867 | chrzest, zgodnie z kan. 877, § 1.~ ~~ 482 IV, I, 0, II, I,869 | Kan. 880 - ~§ 1. Sakrament bierzmowania 483 IV, I, 0, II, II,873 | Kan. 884 -~§ 1. Biskup diecezjalny powinien 484 IV, I, 0, II, II,874 | Kan. 885 - ~§ 1. Biskup diecezjalny jest 485 IV, I, 0, II, II,875 | Kan. 886 -~§ 1. Biskup w swojej diecezji 486 IV, I, 0, II, III,878 | Kan. 889 - ~§ 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania 487 IV, I, 0, II, IV,882 | Kan. 893 - ~§ 1. Ten może spełniać zadanie 488 IV, I, 0, III, I,888 | Kan. 899 - ~§ 1. Sprawowanie Eucharystii 489 IV, I, 0, III, I,888 | eucharystyczną Ofiarę.~ ~Art. 1~SZAFARZ NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII~ ~ 490 IV, I, 0, III, I,889 | Kan. 900 - ~§ 1. Szafarzem, który może sprawować 491 IV, I, 0, III, I,894 | Kan. 905 -~§ 1. Z wyjątkiem wypadków, w 492 IV, I, 0, III, I,899 | Kan. 910 - ~§ 1. Zwyczajnym szafarzem Komunii 493 IV, I, 0, III, I,900 | Kan. 911 - ~§ 1. Obowiązek i prawo zanoszenia 494 IV, I, 0, III, I,902 | Kan. 913 - ~§ 1. Dzieci wtedy można dopuścić 495 IV, I, 0, III, I,908 | Kan. 919 - ~§ 1. Przystępujący do Najświętszej 496 IV, I, 0, III, I,909 | Kan. 920 - ~§ 1. Każdy wierny po przyjęciu 497 IV, I, 0, III, I,910 | Kan. 921 - ~§ 1. Wierni znajdujący się z 498 IV, I, 0, III, I,913 | Kan. 924 - ~§ 1. Najświętsza Ofiara eucharystyczna 499 IV, I, 0, III, I,919 | Kan. 930 - ~§ 1. Kapłan chory lub w podeszłym 500 IV, I, 0, III, I,921 | Kan. 932 - ~§ 1. Eucharystię należy sprawować


1-500 | 501-913

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License