Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
198 1
199 3
132
2 899
20 1
200 2
201 1
Frequency    [«  »]
1098 sie
930 na
913 1
899 2
863 przez
798 o
655 ze

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

2

1-500 | 501-899

                                    bold = Main text
  Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.           grey = Comment text
1 I, 0, 0, 0, 0,2 | Kan. 2 - Kodeks zazwyczaj nie określa 2 I, 0, 0, 0, 0,5 | okoliczności miejsca i osób. ~§ 2. Zachowuje się istniejące 3 I, 0, 0, 0, 0,6 | regulowanych obecnym Kodeksem. ~§ 2. Jeśli kanony niniejszego 4 I, 0, 0, I, 0,8 | nieobowiązywalności. ~§ 2. Ustawy partykularne 5 I, 0, 0, I, 0,12 | których zostały wydane. ~§ 2. Spod ustaw powszechnych, 6 I, 0, 0, I, 0,13 | terytorialny nie zaś personalny. ~§ 2. Podróżni nie związani: ~ 7 I, 0, 0, I, 0,15 | wyraźnie postanowione. ~§ 2. Nie domniemywa się ignorancji 8 I, 0, 0, I, 0,16 | autentycznego interpretowania. ~§ 2. Interpretacja autentyczna, 9 I, 0, 0, II, 0,24 | może uzyskać mocy prawa. ~§ 2. Nie może też uzyskać mocy 10 I, 0, 0, III, 0,31 | posiadający władzę wykonawczą. ~§ 2. Co do promulgacji i okresu 11 I, 0, 0, III, 0,33 | pozbawione wszelkiej mocy. ~§ 2. Dekrety te tracą moc na 12 I, 0, 0, III, 0,34 | posiadają władzę wykonawczą. ~§ 2. Postanowienia instrukcji 13 I, 0, 0, IV, I,36 | wszystkie inne - szerokiej. ~§ 2. Akt administracyjny nie 14 I, 0, 0, IV, II,54 | powagą wydającego decyzję. ~§ 2. Tylko wtedy można się domagać 15 I, 0, 0, IV, II,57 | przepisany inny termin. ~§ 2. Po upływie tego terminu - 16 I, 0, 0, IV, II,58 | której został wydany. ~§ 2. Każdy nakaz, który nie 17 I, 0, 0, IV, III,59 | dyspensy czy innej łaski. ~§ 2. Przepisy ustanowione w 18 I, 0, 0, IV, III,63 | z własnej inicjatywy. ~§ 2. Ważności reskryptu stoi 19 I, 0, 0, IV, III,65 | Zachowując przepisy §§ 2 i 3, nikt nie może, bez 20 I, 0, 0, IV, III,65 | ordynariusz jej odmówił. ~§ 2. Łaski nie udzielonej przez 21 I, 0, 0, IV, III,67 | szczegółowo wyrażone. ~§ 2. Jeśli jednakowo szczegółowe 22 I, 0, 0, IV, IV,76 | prawodawca dał taką władzę. ~§ 2. Stuletnie lub niepamiętne 23 I, 0, 0, IV, IV,78 | się coś przeciwnego. ~§ 2. Przywilej osobowy, ten 24 I, 0, 0, IV, IV,80 | przez kompetentną władzę. ~§ 2. Każda jednak osoba fizyczna 25 I, 0, 0, IV, IV,83 | z zachowaniem przepisu ~~~~~~2. Ustaje również, jeżeli 26 I, 0, 0, IV, V,87 | Apostolskiej lub innej władzy. ~§ 2. Jeżeli trudno jest zwrócić 27 I, 0, 0, IV, V,90 | lub jego przełożonego. ~§ 2. W wątpliwości co do wystarczalności 28 I, 0, 0, V, 0,94 | i sposoby działania. ~§ 2. Statutami zespołu osób 29 I, 0, 0, V, 0,95 | i sposobu działania. ~§ 2. Podczas zgromadzeń i obchodów, 30 I, 0, 0, VI, I,97 | tego wieku małoletnia. ~§ 2. Małoletni, przed ukończeniem 31 I, 0, 0, VI, I,98 | wykonywanie jej uprawnień. ~§ 2. W wykonywaniu swoich uprawnień 32 I, 0, 0, VI, I,101 | tymczasowego zamieszkania. ~§ 2. Jeżeli chodzi o dziecko 33 I, 0, 0, VI, I,102 | przez pełnych pięć lat. ~§ 2. Tymczasowe zamieszkanie 34 I, 0, 0, VI, I,103 | z przepisem kan. 102, § 2. ~ 35 I, 0, 0, VI, I,105 | własne stałe zamieszkanie. ~§ 2. Ktokolwiek z innego powodu 36 I, 0, 0, VI, I,107 | proboszcza oraz ordynariusza. ~§ 2. Własnym proboszczem lub 37 I, 0, 0, VI, I,108 | poprzez linie i stopnie. ~§ 2. W linii prostej tyle jest 38 I, 0, 0, VI, I,109 | żoną a krewnymi męża. ~§ 2. Oblicza się tak, że krewni 39 I, 0, 0, VI, I,111 | Kościoła obrządku ojca. ~§ 2. Każdy z mających być ochrzczonym, 40 I, 0, 0, VI, I,112 | tych, o których w nn. 1 i 2, przed ukończeniem czternastego 41 I, 0, 0, VI, I,112 | Kościoła łacińskiego. ~§ 2. Nawet długotrwały zwyczaj 42 I, 0, 0, VI, II,113 | ustanowienia Bożego. ~§ 2. Oprócz osób fizycznych 43 I, 0, 0, VI, II,114 | poszczególnych jednostek. ~§ 2. Przez cele, o których w § 44 I, 0, 0, VI, II,115 | albo zespoły rzeczy. ~§ 2. Zespół osób, który może 45 I, 0, 0, VI, II,116 | prawne prywatnymi. ~§ 2. Osoby prawne publiczne 46 I, 0, 0, VI, II,120 | postanowieniami statutów. ~§ 2. Jeśli spośród osoby prawnej 47 I, 0, 0, VII, 0,124 | prawo do ważności aktu. ~§ 2. Domniemywa się ważność 48 I, 0, 0, VII, 0,125 | uważać za niedokonany. ~§ 2. Akt dokonany pod wpływem 49 I, 0, 0, VII, 0,127 | wysłuchania rady wszystkich. ~§ 2. Gdy ustawa postanawia, 50 I, 0, 0,VIII, 0,129 | również władzą jurysdykcji. ~§ 2. W wykonywaniu tej władzy 51 I, 0, 0,VIII, 0,131 | nie z racji urzędu. ~§ 2. Zwyczajna władza rządzenia 52 I, 0, 0,VIII, 0,132 | o władzy delegowanej. ~§ 2. Jednakże, jeśli w akcie 53 I, 0, 0,VIII, 0,133 | to rzeczy, czy osób. ~§ 2. Nie uważa się, że delegowany 54 I, 0, 0,VIII, 0,134 | zwyczajną władzę wykonawczą. ~§ 2, Pod nazwą ordynariusz miejsca 55 I, 0, 0,VIII, 0,135 | wykonawczą i sądowniczą. ~§ 2. Władza ustawodawcza winna 56 I, 0, 0,VIII, 0,137 | innego wyraźnie zastrzega. ~§ 2. Władza wykonawcza delegowana 57 I, 0, 0,VIII, 0,139 | prawo co innego stanowi. ~§ 2. Do sprawy przedstawionej 58 I, 0, 0,VIII, 0,140 | dalej rozpoczętej sprawy. ~§ 2. Delegowani kolegialnie 59 I, 0, 0,VIII, 0,142 | dołączonych klauzul. ~§ 2. Ważny jest jednak akt władzy 60 I, 0, 0,VIII, 0,143 | którym jest złączona. ~§ 2. Władza zwyczajna ulega 61 I, 0, 0,VIII, 0,144 | zewnętrznym, jak i wewnętrznym. ~§ 2. Ten sam przepis ma zastosowanie 62 I, 0, 0, IX, 0,145 | realizacji celu duchowego. ~§ 2. Obowiązki i prawa właściwe 63 I, 0, 0, IX, I,149 | partykularnym lub fundacyjnym. ~§ 2. Powierzenie urzędu kościelnego 64 I, 0, 0, IX, I,153 | przez późniejszy wakans. ~§ 2. Jeśli jednak chodzi o urząd 65 I, 0, 0, IX, I,157 | Kościele partykularnym. ~Art. 2~PREZENTACJA~ 66 I, 0, 0, IX, I,158 | wiadomości o wakansie urzędu. ~§ 2. Jeśli prezentacja przysługuje 67 I, 0, 0, IX, I,160 | równocześnie lub kolejno. ~§ 2. Nikt nie może prezentować 68 I, 0, 0, IX, I,161 | kandydata w ciągu miesiąca. ~§ 2. Jeśli przed przydzieleniem 69 I, 0, 0, IX, I,166 | lub w miejscu pobytu. ~§ 2. Jeżeli ktoś z tych, których 70 I, 0, 0, IX, I,167 | bądź przez pełnomocnika. ~§ 2. Jeśli któryś z wyborców 71 I, 0, 0, IX, I,171 | od wspólnoty Kościoła.~§ 2. Jeśli ktoś z wymienionych 72 I, 0, 0, IX, I,172 | bezwarunkowy, określony.~§ 2 Warunki dołączone do głosu 73 I, 0, 0, IX, I,173 | przynajmniej dwóch skrutatorów. ~§ 2. Skrutatorzy winni zebrać 74 I, 0, 0, IX, I,174 | otrzymanego mandatu. ~§ 2. Jeśli chodzi o kolegium 75 I, 0, 0, IX, I,177 | wybór nie osiąga skutku. ~§ 2. Gdy elekt nie przyjął wyboru, 76 I, 0, 0, IX, I,179 | prosić o zatwierdzenie. ~§ 2. Kompetentna władza nie 77 I, 0, 0, IX, I,180 | prawo zastrzega inaczej. ~§ 2. Kompromisariusze nie mogą 78 I, 0, 0, IX, I,181 | dwóch trzecich głosów. ~§ 2. Głos za postulacją powinien 79 I, 0, 0, IX, I,182 | aby udzieliła dyspensy. ~§ 2. Jeśli w przepisanym czasie 80 I, 0, 0, IX, I,183 | kolegium lub zespołu. ~§ 2. Po dopuszczeniu postulacji, 81 I, 0, 0, IX, II,184 | a także pozbawienia. ~§ 2. Nie traci się urzędu kościelnego 82 I, 0, 0, IX, II,189 | wobec dwóch świadków. ~§ 2. Władza nie powinna przyjmować 83 I, 0, 0, IX, II,189 | z innego tytułu. ~ ~Art. 2 PRZENIESIENIE~ 84 I, 0, 0, IX, II,190 | który się powierza. ~§ 2. Jeżeli przeniesienie jest 85 I, 0, 0, IX, II,191 | zarządzi kompetentna władza. ~§ 2. Przeniesiony pobiera wynagrodzenie 86 I, 0, 0, IX, II,193 | postępowania określonego prawem. ~§ 2. To samo ma zastosowanie, 87 I, 0, 0, IX, II,194 | choćby tylko cywilne. ~§ 2. Usunięcie, o którym w nn. 88 I, 0, 0, IX, II,194 | Usunięcie, o którym w nn. 2 i 3, tylko wtedy. może być 89 I, 0, 0, IX, II,196 | zgodnie z przepisami prawa. ~§ 2. Pozbawienie osiąga skutek 90 I, 0, 0, XI, 0,201 | niedopuszczający żadnej przerwy. ~§ 2. Czas użyteczny należy rozumieć, 91 I, 0, 0, XI, 0,202 | zgodnie z kalendarzem. ~§ 2. Jeżeli czas jest ciągły, 92 I, 0, 0, XI, 0,203 | coś innego zastrzega. ~§ 2. Jeżeli czegoś innego nie 93 II, I, 0, XI, 0,204 | Kościołowi w świecie. ~§ 2. Ten Kościół, ukonstytuowany 94 II, I, 0, XI, 0,206 | wspiera już jako swoich. ~§ 2. Kościół otacza katechumenów 95 II, I, 0, XI, 0,207 | nazywa się świeckimi. ~§ 2. Spośród jednych i drugich 96 II, I, 0, I, 0,209 | wspólnotę z Kościołem. ~§ 2. Z wielką pilnością wierni 97 II, I, 0, I, 0,212 | chrześcijańskim posłuszeństwem. ~§ 2. Wierni mają prawo, by przedstawiać 98 II, I, 0, I, 0,221 | według przepisów prawa. ~§ 2. Wierni, jeżeli zostali 99 II, I, 0, I, 0,222 | utrzymania szafarzy. ~§ 2. Obowiązani także do 100 II, I, 0, I, 0,223 | obowiązki wobec drugich. ~§ 2. Ze względu na dobro wspólne, 101 II, I, 0, II, 0,225 | Ewangelię i poznać Chrystusa. ~§ 2. Każdy, zgodnie z własną 102 II, I, 0, II, 0,226 | małżeństwo i rodzinę. ~§ 2. Rodzice, ponieważ dali 103 II, I, 0, II, 0,228 | zgodnie z przepisami prawa. ~§ 2. Świeccy odznaczający się 104 II, I, 0, II, 0,229 | i zajmowanej pozycji. ~§ 2. Mają również prawo do zdobycia 105 II, I, 0, II, 0,230 | wynagrodzenia ze strony Kościoła. ~§ 2. Świeccy mogą być czasowo 106 II, I, 0, II, 0,231 | umiejętnie i pilnie. ~§ 2. Zachowując przepis kan. 107 II, I, 0, III, I,233 | do tego ustanowionych. ~§ 2. Kapłani, a zwłaszcza biskupi 108 II, I, 0, III, I,234 | podobnej instytucji. ~§ 2. Jeśli w pewnych wypadkach 109 II, I, 0, III, I,235 | przynajmniej przez cztery lata. ~§ 2. Ci, którzy zgodnie z przepisami 110 II, I, 0, III, I,237 | seminarium międzydiecezjalne. ~§ 2. Seminarium międzydiecezjalne 111 II, I, 0, III, I,238 | na mocy samego prawa. ~§ 2. W załatwianiu wszystkich 112 II, I, 0, III, I,239 | między sobą skoordynowane. ~§ 2. W każdym seminarium powinien 113 II, I, 0, III, I,240 | seminarium lub poza nim. ~§ 2. W podejmowaniu decyzji 114 II, I, 0, III, I,241 | stałe świętym posługom. ~§ 2. Zanim zostaną przyjęci, 115 II, I, 0, III, I,242 | regionu lub prowincji. ~§ 2. Normy zawarte w programie 116 II, I, 0, III, I,245 | ludzkimi i nadprzyrodzonymi. ~§ 2. Alumnów tak należy formować, 117 II, I, 0, III, I,246 | swego duchowego życia. ~§ 2. Niech będą przygotowani 118 II, I, 0, III, I,247 | szczególny dar Boży. ~§ 2. Alumnów trzeba należycie 119 II, I, 0, III, I,252 | głosić i jej bronić. ~§ 2. Z szczególną starannością 120 II, I, 0, III, I,253 | przez Stolicę Apostolską. ~§ 2. Należy zadbać, by zostało 121 II, I, 0, III, I,254 | całym porządkiem studiów. ~§ 2. Alumnów tak należy nauczać, 122 II, I, 0, III, I,256 | wypełnianiu pozostałych zadań. ~§ 2. Alumnów należy zapoznawać 123 II, I, 0, III, I,257 | wielkiej i nagłej potrzebie. ~§ 2. Biskup diecezjalny winien 124 II, I, 0, III, I,259 | administracji seminarium. ~§ 2. Biskup diecezjalny, a w 125 II, I, 0, III, I,261 | regulaminie seminaryjnym. ~§ 2. Rektor seminarium oraz 126 II, I, 0, III, I,264 | na diecezję podatek. ~§ 2. Obowiązek płacenia podatku 127 II, I, 0, III, II,266 | posługi został promowany. ~§ 2. Członek instytutu zakonnego 128 II, I, 0, III, II,267 | pragnie się inkardynować. ~§ 2. Udzielona w ten sposób 129 II, I, 0, III, II,268 | od otrzymania pisma. ~§ 2. Przez włączenie na stałe 130 II, I, 0, III, II,268 | postanowieniem kan. 266, § 2, zostaje inkardynowany do 131 II, I, 0, III, II,271 | obowiązków tych duchownych. ~§ 2. Biskup diecezjalny może 132 II, I, 0, III, III,274 | kościelnej władzy rządzenia. ~§ 2. Duchowni mają obowiązek - 133 II, I, 0, III, III,275 | prawa partykularnego. ~§ 2. Duchowni powinni uznać 134 II, I, 0, III, III,276 | służenia Jego ludowi. ~§ 2. Aby mogli osiągnąć doskonałość: ~~ 135 II, I, 0, III, III,277 | służbie Bogu i ludziom. ~§ 2. Duchowni powinni odnosić 136 II, I, 0, III, III,278 | ze stanem duchownym. ~§ 2. Duchowni diecezjalni powinni 137 II, I, 0, III, III,279 | oraz fałszywej wiedzy. ~§ 2. Kapłani, według przepisów 138 II, I, 0, III, III,281 | których pomocy potrzebują. ~§ 2. Należy także zatroszczyć 139 II, I, 0, III, III,282 | co trąci próżnością. ~§ 2. Z dóbr, które im przypadły 140 II, I, 0, III, III,283 | własnego ordynariusza. ~§ 2. Przysługuje im zaś prawo 141 II, I, 0, III, III,285 | prawa partykularnego. ~§ 2. Duchowni niech unikają 142 II, I, 0, III, III,287 | opartej na sprawiedliwości. ~§ 2. Nie mogą brać czynnego 143 II, I, 0, III, III,288 | 285,§§ 3 i 4, 286, 2872, chyba że prawo partykularne 144 II, I, 0, III, III,289 | własnego ordynariusza. ~§ 2. Duchowni powinni korzystać 145 II, I, 0, IV, 0,295 | tytułem służby prałaturze. ~§ 2. Prałat powinien zadbać 146 II, I, 0, V, I,298 | porządku doczesnego. ~§ 2. Wierni powinni należeć 147 II, I, 0, V, I,299 | przepisu kan. 301, § 1. ~§ 2. Tego rodzaju stowarzyszenia, 148 II, I, 0, V, I,301 | jest władzy kościelnej. ~§ 2. Kompetentna władza kościelna, 149 II, I, 0, V, I,304 | korzyści czasu i miejsca. ~§ 2. Powinny one obrać sobie 150 II, I, 0, V, I,305 | kanonów, które następują. ~§ 2. Nadzorowi Stolicy Apostolskiej 151 II, I, 0, V, I,307 | każdego stowarzyszenia. ~§ 2. Ta sama osoba może się 152 II, I, 0, V, II,312 | administrator diecezjalny. ~§ 2. Do dokonania ważnej erekcji 153 II, I, 0, V, II,316 | wyrokiem lub zdeklarowanej. ~§ 2. Ci, którzy zgodnie z przepisami 154 II, I, 0, V, II,317 | urzędników stowarzyszenia. ~§ 2. Zasada określona w § 1 155 II, I, 0, V, II,318 | przejściowo stowarzyszeniem. ~§ 2. Moderatara stowarzyszenia 156 II, I, 0, V, II,319 | sprawozdania z zarządzania. ~§ 2. Tejże władzy winno się 157 II, I, 0, V, II,320 | przez nią zniesione. ~§ 2. Z powodu poważnych przyczyn 158 II, I, 0, V, III,322 | kościelnej, o której w ~~~~~~2. Żadne stowarzyszenie prywatne 159 II, I, 0, V, III,323 | kierownictwu tejże władzy. ~§ 2. Do władzy kościelnej należy 160 II, I, 0, V, III,324 | postanowieniami statutów. ~§ 2. Prywatne stowarzyszenie 161 II, I, 0, V, III,325 | cele stowarzyszenia. ~§ 2. Podlega ono władzy ordynariusza 162 II, I, 0, V, III,326 | zgorszenie wiernych. ~§ 2. Przeznaczenia dóbr stowarzyszenia, 163 II,II, I, 0, I,332 | konsekrowany na biskupa. ~§ 2. Gdyby się zdarzyło, że 164 II,II, I, 0, I,333 | powierzonych ich pieczy. ~§ 2. W wykonywaniu zadania najwyższego 165 II,II, I, 0, I,335 | te okoliczności. ~~~Art. 2 - KOLEGIUM BISKUPÓWI~ 166 II,II, I, 0, I,337 | soborze powszechnym. ~§ 2. samą władzę wykonuje 167 II,II, I, 0, I,338 | zatwierdzać jego dekrety. ~§ 2. Biskup Rzymski określa 168 II,II, I, 0, I,339 | z głosem decydującym. ~§ 2. Najwyższa władza kościelna 169 II,II, I, 0, I,341 | polecenie ogłoszone. ~§ 2. Takiego samego potwierdzenia 170 II,II, I, 0, II,346 | prawem specjalnym Synodu. ~§ 2. Synod Biskupów, zebrany 171 II,II, I, 0, II,347 | biskupom czy innym członkom. ~§ 2. W przypadku wakansu Stolicy 172 II,II, I, 0, II,348 | zebrania generalnego. ~§ 2. Dla każdego zebrania Synodu 173 II,II, I, 0, III,350 | prezbiterów i diakonów. ~§ 2. Każdemu z kardynałów stopnia 174 II,II, I, 0, III,351 | przyjąć sakrę biskupią. ~§ 2. Kardynałowie promowani 175 II,II, I, 0, III,352 | pierwsi wśród równych. ~§ 2. Z chwilą wakansu urzędu 176 II,II, I, 0, III,352 | sposób przewidziany w § 2 dokonuje się, pod przewodnictwem 177 II,II, I, 0, III,353 | zwyczajne i nadzwyczajne. ~§ 2. Na konsystorzu zwyczajny 178 II,II, I, 0, III,355 | najstarszego kardynała biskupa. ~§ 2. Pierwszy z kardynałów diakonów 179 II,II, I, 0, III,357 | wykonywania posługi kościelnej. ~§ 2. Kardynałowie przebywający 180 II,II, I, 0, V,363 | których posyłani. ~§ 2. Stolicę Apostolską reprezentują 181 II,II, I, 0, V,365 | wprowadznie ich w życie. ~§ 2. W załatwianiu spraw, o 182 II,II, II, I, I,371 | nią w imieniu Papieża. ~§ 2. Administratura apostolska 183 II,II, II, I, I,372 | na nim mieszkających. ~§ 2. Jednakże tam, gdzie zdaniem 184 II,II, II, I, I,374 | części czyli parafie. ~§ 2. Celem wsparcia pasterzowania 185 II,II, II, I, II,375 | sprawującymi posługę rządzenia. ~§ 2. Przez samą konsekrację 186 II,II, II, I, II,377 | wybranych zgodnie z prawem. ~§ 2. Przynajmniej co trzy lata, 187 II,II, II, I, II,378 | w tych dyscyplinach. ~§ 2. Do Stolicy Apostolskiej 188 II,II, II, I, II,380 | Stolicę Apostolską. ~Art. 2~BISKUPI DIECEZJALNI~ 189 II,II, II, I, II,381 | innej władzy kościelnej. ~§ 2. Jeśli co innego nie wynika 190 II,II, II, I, II,382 | zachowaniem przepisu kan. 409, § 2. ~§ 2. Jeśli tylko nie wstrzyma 191 II,II, II, I, II,382 | przepisu kan. 409, § 2. ~§ 2. Jeśli tylko nie wstrzyma 192 II,II, II, I, II,383 | wobec niepraktykujących. ~§ 2. Jeśli ma w swojej diecezji 193 II,II, II, I, II,386 | nauka chrześcijańska. ~§ 2. Stosując odpowiednie środki, 194 II,II, II, I, II,388 | nakazane w jego regionie. ~§ 2. Mszę świętą za diecezjan 195 II,II, II, I, II,391 | zgodnie z przepisami prawa. ~§ 2. Władzę ustawodawczą wykonuje 196 II,II, II, I, II,392 | przepisów kościelnych. ~§ 2. Ma czuwać nad tym, by do 197 II,II, II, I, II,394 | charakteru każdego z nich. ~§ 2. Winien przypominać wiernym 198 II,II, II, I, II,395 | rezydencji w diecezji. ~§ 2. Oprócz nawiedzania grobów 199 II,II, II, I, II,396 | przez innego prezbitera. ~§ 2. Na towarzyszy i pomocników 200 II,II, II, I, II,397 | się w obrębie diecezji. ~§ 2. Członków instytutów zakonnych 201 II,II, II, I, II,399 | przez Stolicę Apostolską. ~§ 2. Jeśli rok wyznaczony na 202 II,II, II, I, II,400 | się z Biskupem Rzymu. ~§ 2. Powyższy obowiązek biskup 203 II,II, II, I, II,401 | Papież podejmie decyzję. ~§ 2. Usilnie prosi się biskupa 204 II,II, II, I, II,402 | specjalne okoliczności. ~§ 2. Konferencja Episkopatu 205 II,II, II, I, II,403 | przysługuje prawo następstwa. ~§ 2. W poważniejszych okolicznościach, 206 II,II, II, I, II,404 | winien spisać protokół. ~§ 2. Biskup pomocniczy obejmuje 207 II,II, II, I, II,405 | również pismo nominacyjne. ~§ 2. Biskup koadiutor oraz biskup 208 II,II, II, I, II,405 | o którym w kan. 403, § 2, winni wspomagać biskupa 209 II,II, II, I, II,406 | o którym w kan. 403, § 2, biskup diecezjalny winien 210 II,II, II, I, II,406 | specjalnego zlecenia. ~§ 2. Jeśli czego innego nie 211 II,II, II, I, II,406 | o którym w kan. 403, § 2. ~ 212 II,II, II, I, II,407 | o którym w kan. 403, § 2, winni się wzajemnie konsultować 213 II,II, II, I, II,407 | ważniejszych sprawach. ~§ 2. Wypada, aby biskup diecezjalny 214 II,II, II, I, II,408 | sam biskup diecezjalny. ~§ 2. Uprawnień i czynności, 215 II,II, II, I, II,409 | prawa objął swój urząd. ~§ 2. Jeśli kompetentna władza 216 II,II, II, I, II,411 | przepisy kan. 401 i 402, § 2. ~ ~~~~~~~ 217 II,II, II, I, III,413 | zachowując tajemnicę. ~§ 2. Jeśli nie ma biskupa koadiutora 218 II,II, II, I, III,413 | zgodnie z przepisem §§ 1 lub 2, przejął rządy diecezją, 219 II,II, II, I, III,415 | ażeby sama zaradziła. ~Art. 2~WAKANS STOLICY~ 220 II,II, II, I, III,418 | dotychczasowa diecezja wakuje. ~§ 2. Od otrzymania pewnej wiadomości 221 II,II, II, I, III,421 | z zachowaniem przepisu ~~~~~~2. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny 222 II,II, II, I, III,423 | dokonany wybór nieważny. ~§ 2. Administrator diecezji 223 II,II, II, I, III,425 | mianowany lub prezentowany. ~§ 2. Na administratora diecezji 224 II,II, II, I, III,427 | samego prawa wyjęte. ~§ 2. Administrator diecezji 225 II,II, II, I, III,428 | nie należy zmieniać. ~§ 2. Temu, kto tymczasowo kieruje 226 II,II, II, I, III,430 | przez nowego biskupa. ~§ 2. Usunięcie administratora 227 II,II, II, II, I,431 | określone terytorium. ~§ 2. Na przyszłość nie dopuszcza 228 II,II, II, II, I,432 | prowincjalny oraz metropolita. ~§ 2. Na mocy samego prawa prowincja 229 II,II, II, II, I,433 | w regiony kościelne. ~§ 2. Region kościelny może być 230 II,II, II, II, II,436 | diecezji, zgodnie z przepisem ~~~~~~2. Gdzie domagają się tego 231 II,II, II, II, II,437 | we własnej prowincji. ~§ 2. Zachowując przepisy liturgiczne, 232 II,II, II, II, III,439 | konieczne lub pożyteczne. ~§ 2. Norma podana w § 1 ma zastosowanie 233 II,II, II, II, III,440 | zachowaniem przepisu kan. 439, § 2. ~§ 2. Podczas wakansu stolicy 234 II,II, II, II, III,440 | przepisu kan. 439, § 2. ~§ 2. Podczas wakansu stolicy 235 II,II, II, II, III,442 | przedłużenia i zakończenia. ~§ 2. Synodowi prowincjalnemu 236 II,II, II, II, III,443 | Konferencję Episkopatu. ~§ 2. Na synody partykularne 237 II,II, II, II, III,443 | w liczbie wskazanej w n. 2, wybranych przez rektorów 238 II,II, II, II, III,444 | przewodniczącego synodu. ~§ 2. Ci, którzy wezwani na 239 II,II, II, II, IV,448 | z przepisem kan. 450. ~§ 2. Jeśli zdaniem Stolicy Apostolskiej, 240 II,II, II, II, IV,449 | dokonywania w nich zmian. ~§ 2. Konferencja Episkopatu 241 II,II, II, II, IV,450 | Konferencji Episkopatu. ~§ 2. Pozostali biskupi tytularni, 242 II,II, II, II, IV,452 | przepisami statutów. ~§ 2. Przewodniczący Konferencji, 243 II,II, II, II, IV,454 | biskupom koadiutorom. ~§ 2. Biskupom pomocniczym oraz 244 II,II, II, II, IV,455 | prośbę samej Konferencji. ~§ 2. Dekrety, o których w § 245 II,II, II, II, IV,459 | ochrony większego dobra. ~§ 2. Ilekroć jednak czynności 246 II,II, II, III, I,461 | doradzają to okoliczności. ~§ 2. Jeśli biskupowi zlecono 247 II,II, II, III, I,462 | tymczasowy rządca diecezji. ~§ 2. Synodowi diecezjalnemu 248 II,II, II, III, I,463 | biskupa diecezjalnego. ~§ 2. Biskup diecezjalny może 249 II,II, II, III, I,468 | rozwiązać synod diecezjalny. ~§ 2. Z chwilą wakansu lub przeszkody 250 II,II, II, III, II,473 | mu części Ludu Bożego. ~§ 2. Do biskupa diecezjalnego 251 II,II, II, III, II,475 | zarządzaniu całą diecezją. ~§ 2. Należy przyjąć jako ogólną 252 II,II, II, III, II,477 | określony w samej nominacji. ~§ 2. Gdy wikariusz generalny 253 II,II, II, III, II,478 | w załatwianiu spraw. ~§ 2. Zadanie wikariusza generalnego 254 II,II, II, III, II,479 | specjalnego zlecenia biskupa. ~§ 2. Wikariuszowi biskupiemu 255 II,II, II, III, II,481 | wakans stolicy biskupiej. ~§ 2. Z chwilą zawieszenia władzy 256 II,II, II, III, II,481 | godność biskupią. ~ ~Art. 2~KANCLERZ, INNI NOTARIUSZE 257 II,II, II, III, II,482 | ich w archiwum kurii. ~§ 2. W razie potrzeby można 258 II,II, II, III, II,483 | sprawy bądź czynności. ~§ 2. Kanclerz i notariusze winni 259 II,II, II, III, II,486 | diecezji lub parafii. ~§ 2. W każdej kurii, w miejscu 260 II,II, II, III, II,487 | kanclerza równocześnie. ~§ 2. Osoby zainteresowane mają 261 II,II, II, III, II,489 | pilnoscią dokumenty tajne. ~§ 2. Każdego roku należy zniszczyć 262 II,II, II, III, II,490 | powinien mieć tylko biskup. ~§ 2. Podczas wakansu stolicy 263 II,II, II, III, II,491 | archiwum diecezjalnym. ~§ 2. Biskup diecezjalny winien 264 II,II, II, III, II,491 | dokumentów, o których w §§ 1 i 2, albo wypożyczać je, należy 265 II,II, II, III, II,492 | otrzymują od biskupa. ~§ 2. Członkowie Rady do spraw 266 II,II, II, III, II,494 | odznaczający się prawością. ~§ 2. Ekonoma należy mianować 267 II,II, II, III, III,495 | mu części Ludu Bożego. ~§ 2. W wikariatach i prefekturach 268 II,II, II, III, III,498 | dobra jakiś obowiązek. ~§ 2. Jeśli to przewidują statuty, 269 II,II, II, III, III,500 | zgłoszonych przez członków. ~§ 2. Rada kapłańska posiada 270 II,II, II, III, III,500 | zgodnie z postanowieniem § 2. ~ 271 II,II, II, III, III,501 | odnawiana co pięć lat. ~§ 2. Podczas wakansu stolicy, 272 II,II, II, III, III,502 | ukonstytuowane nowe kolegium. ~§ 2. Kolegium konsultorów przewodniczy 273 II,II, II, III, III,502 | o której w kan. 495, § 2, chyba że prawo co innego 274 II,II, II, III, IV,506 | przepisów prawa powszechnego. ~§ 2. Statuty winny także określić 275 II,II, II, III, IV,507 | uwagę miejscowe zwyczaje. ~§ 2. Duchownym, którzy nie należą 276 II,II, II, III, IV,508 | również poza diecezją. ~§ 2. Tam, gdzie nie ma kapituły, 277 II,II, II, III, IV,509 | jej przewodniczącego. ~§ 2. Godność kanonika powinien 278 II,II, II, III, IV,510 | odłączyć od kapituły. ~§ 2. W kościele, który jest 279 II,II, II, III, V,512 | biskupa diecezjalnego. ~§ 2. Do Rady duszpasterskiej 280 II,II, II, III, V,513 | wydanych przez biskupa. ~§ 2. Podczas wakansu stolicy 281 II,II, II, III, V,514 | ma być opublikowane. ~§ 2. Powinna być zwoływana przynajmniej 282 II,II, II, III, VI,515 | własnemu pasterzowi. ~§ 2. Erekcja parafii, zniesienie 283 II,II, II, III, VI,516 | erygowana jako parafia. ~§ 2. Tam, gdzie jakieś wspólnoty 284 II,II, II, III, VI,517 | odpowiedzialnym wobec biskupa. ~§ 2. Gdyby, na skutek braku 285 II,II, II, III, VI,520 | którym w kan. 517, § 1. ~§ 2. Powierzenie parafii, o 286 II,II, II, III, VI,521 | święcenia prezbiteratu. ~§ 2. Winien ponadto odznaczać 287 II,II, II, III, VI,526 | kilka sąsiednich parafii. ~§ 2. W tej samej parafii ma 288 II,II, II, III, VI,527 | objęcia w posiadanie. ~§ 2. Proboszcza wprowadza w 289 II,II, II, III, VI,528 | wyznają prawdziwej wiary. ~§ 2. Proboszcz troszczy się 290 II,II, II, III, VI,529 | chrześcijańskiego w rodzinach. ~§ 2. Proboszcz uznaje i popiera 291 II,II, II, III, VI,533 | wykonanie parafialnych zadań. ~§ 2. Jeśli czego innego nie 292 II,II, II, III, VI,534 | innym dniu osobiście. ~§ 2. Proboszcz pasterzujący 293 II,II, II, III, VI,534 | z postanowieniem §§ 1 i 2, powinien jak najszybciej 294 II,II, II, III, VI,535 | spisywane i przechowywane. ~§ 2. W księdze ochrzczonych 295 II,II, II, III, VI,536 | działalności pasterskiej. ~§ 2. Rada duszpasterska posiada 296 II,II, II, III, VI,538 | ustanowiony na oznaczony czas. ~§ 2. Proboszcza, który jest 297 II,II, II, III, VI,540 | diecezjalny inaczej postanowi. ~§ 2. Admnistratorowi parafii 298 II,II, II, III, VI,541 | prawem partykularnym. ~§ 2. Kto przejął kierowanie 299 II,II, II, III, VI,542 | z przepisami kan. 527, § 2; dla pozostałych kapłanów 300 II,II, II, III, VI,543 | kierownictwem moderatora. ~§ 2. Wszyscy kapłani, którzy 301 II,II, II, III, VI,545 | pasterskiej posługi. ~§ 2. Wikariusz parafialny może 302 II,II, II, III, VI,548 | poleceniem proboszcza. ~§ 2. Jeżeli co innego wyraźnie 303 II,II, II, III, VI,550 | wykonywanie pasterskich zadań. ~§ 2. Ordynariusz miejsca winien 304 II,II, II, III, VII,553 | rejonowego (dekanatu). ~§ 2. Jeśli czego innego nie 305 II,II, II, III, VII,554 | okoliczności miejsca i czasu. ~§ 2. Dziekana należy mianować 306 II,II, II, III, VII,555 | otoczony właściwą troską. ~§ 2. Dziekan w powierzonym sobie 307 II,II, II, III,VIII,557 | lub ustanawia rektora. ~§ 2. Również wtedy, gdy kościół 308 II,II, II, III,VIII,563 | zachowaniem przepisu kan. 682, § 2. ~Art. 2~KAPELANI~ 309 II,II, II, III,VIII,563 | przepisu kan. 682, § 2. ~Art. 2~KAPELANI~ 310 II,II, II, III,VIII,566 | niebezpieczeństwie śmierci. ~§ 2. W szpitalach, więzieniach 311 II,II, II, III,VIII,567 | wysłuchaniu zdania wspólnoty. ~§ 2. Da kapelana należy odprawianie 312 II,III, I, I, 0,573 | zapowiadać niebieską chwałę.~§ 2. właśnie formę życia 313 II,III, I, I, 0,574 | szanowany i popierany.~§ 2. Do tego stanu życia niektórzy 314 II,III, I, I, 0,586 | którym mowa w kan. 578.~§ 2. Ordynariusze miejsca winni 315 II,III, I, I, 0,587 | podejmowanych świętych zobowiązań.~§ 2. Kodeks ten jest zatwierdzany 316 II,III, I, I, 0,588 | klerycki, ani laicki.~§ 2. Instytut nazywa się kleryckim 317 II,III, I, I, 0,590 | najwyższej władzy kościelnej. ~§ 2. Każdy członek obowiązany 318 II,III, I, I, 0,592 | stanu i życia instytutu.~§ 2. Przełożeni każdego instytutu 319 II,III, I, I, 0,595 | biskupami diecezjalnymi.~§ 2. Biskup diecezjalny może 320 II,III, I, I, 0,596 | powszechnym i konstytucjami.~§ 2. Natomiast w zakonnych instytutach 321 II,III, I, I, 0,597 | związany żadną przeszkodą.~§ 2. Nikt nie może być dopuszczony 322 II,III, I, I, 0,598 | własnym sposobem życia.~§ 2. Wszyscy członkowie powinni 323 II,III, I, I, 0,603 | Boga i zbawienie świata.~§ 2. Prawnie uznaje się za pustelnika 324 II,III, I, I, 0,604 | na służbę Kościołowi.~ ~§ 2. Dziewice mogą się zrzeszać 325 II,III, I, II, 0,607 | czcią Boga w miłości.~§ 2. Instytut zakonny jest wspólnotą, 326 II,III, I, II, I,609 | biskupa diecezjalnego.~§ 2. Na erekcję klasztoru mniszek 327 II,III, I, II, I,610 | celami i duchem instytutu.~§ 2. Dom wolno erygować jedynie 328 II,III, I, II, I,613 | postanawiają konstytucje.~§ 2. Przełożony domu niezależnego 329 II,III, I, II, I,616 | praw słusznie nabytych.~§ 2. Zniesienie jedynego domu 330 II,III, I, II, II,624 | postanawiają konstytucje.~§ 2. Prawo własne powinno przez 331 II,III, I, II, II,625 | postanowieniami konstytucji.~§ 2. Wyborom przełożonego klasztoru 332 II,III, I, II, II,627 | wykonywaniu swojego urzędu.~§ 2. Oprócz wypadków określonych 333 II,III, I, II, II,628 | wspomnianego prawa własnego.~§ 2. Biskup diecezjalny ma prawo 334 II,III, I, II, II,630 | dyscypliny instytutu.~§ 2. Zgodnie z przepisami własnego 335 II,III, I, II, II,630 | nimi sumienia.~ ~ ~ ~Art. 2~KAPITUŁY~ ~ 336 II,III, I, II, II,631 | winni wszyscy zachowywać.~§ 2. Konstytucje mają określić 337 II,III, I, II, II,633 | instytutu lub wspólnoty.~§ 2. W organizowaniu i stosowaniu 338 II,III, I, II, II,634 | wykluczają lub ograniczają.~§ 2. Powinny jednak unikać wszelkiego 339 II,III, I, II, II,635 | wyraźnie zastrzeżono.~§ 2. Każdy jednak instytut powinien 340 II,III, I, II, II,636 | przełożonego miejscowego.~§ 2. W czasie oraz w sposób 341 II,III, I, II, II,638 | aktu administracyjnego.~§ 2. Wydatki i akty prawne związane 342 II,III, I, II, II,639 | powinna za nie odpowiadać.~§ 2. Jeśli zaciągnął je członek 343 II,III, I, II, III,643 | stowarzyszenia życia apostolskiego.~§ 2. Własne prawo może ustanowić 344 II,III, I, II, III,645 | zaświadczenie o stanie wolnym.~§ 2. Gdy idzie o dopuszczenie 345 II,III, I, II, III,645 | im to konieczne.~ ~Art. 2~NOWICJAT I KSZTAŁCENIE NOWICJUSZY~ ~ 346 II,III, I, II, III,647 | wydanym za zgodą jego rady.~§ 2. Do ważności nowicjatu wymaga 347 II,III, I, II, III,648 | przepisu kan. 647, § 3.~§ 2. Dla ukształtowania nowicjuszy 348 II,III, I, II, III,649 | 647, § 3 i kan. 648, § 2, nieobecność w domu nowicjatu 349 II,III, I, II, III,649 | powinna być uzupełniona.~§ 2. Za zezwoleniem kompetentnego 350 II,III, I, II, III,650 | określonym własnym prawem.~§ 2. Kierownictwo nowicjuszy 351 II,III, I, II, III,651 | zgodnie z prawem wyznaczony.~§ 2. Mistrzowi w razie potrzeby 352 II,III, I, II, III,652 | instytutowi życia doskonałego.~§ 2. Nowicjusze powinni być 353 II,III, I, II, III,653 | instytutu może go wydalić.~§ 2. Jeśli po upływie nowicjatu 354 II,III, I, II, III,657 | winien odejść z instytutu.~§ 2. Jeśli zaś wydaje się to 355 II,III, I, II, III,659 | realizacji jego misji.~ ~§ 2. Dlatego własne prawo powinno 356 II,III, I, II, III,660 | kościelnych, jak i świeckich.~§ 2. W czasie trwania tego kształcenia, 357 II,III, I, II, IV,663 | z Bogiem w modlitwie.~§ 2. Członkowie powinni wedle 358 II,III, I, II, IV,665 | apostolatu w imieniu instytutu.~§ 2. Zakonnik, który bezprawnie 359 II,III, I, II, IV,667 | tylko dla zakonników.~§ 2. Ściślejsza klauzura winna 360 II,III, I, II, IV,668 | wobec prawa świeckiego.~§ 2. Na zmianę tych dyspozycji 361 II,III, I, II, IV,669 | i świadectwa ubóstwa.~§ 2. Zakonnicy duchowni instytutu, 362 II,III, I, II, VI,673 | uzyskać zgodę własnej rady.~§ 2. Po odbyciu przynajmniej 363 II,III, I, II, VI,674 | własnego nowego instytutu.~ ~§ 2. Przez złożenie profesji 364 II,III, I, II, VI,674 | uprawnienia i obowiązki.~ ~Art. 2~WYJŚCIE Z INSTYTUTU~ ~ 365 II,III, I, II, VI,675 | biskupowi diecezjalnemu.~§ 2. Mniszkom tylko Stolica 366 II,III, I, II, VI,677 | instytutu, może go opuścić.~§ 2. Na prośbę profesa ślubów 367 II,III, I, II, VI,678 | złożenia następnej profesji.~§ 2. Choroba fizyczna lub psychiczna, 368 II,III, I, II, VI,679 | zgodnie z kan. 655 i 657.~§ 2. Takie samo uprawnienie 369 II,III, I, II, VI,680 | własną oraz swojej rady.~§ 2. W instytutach na prawie 370 II,III, I, II, VI,683 | nawet tylko cywilne.~§ 2. W tych przypadkach przełożony 371 II,III, I, II, VI,684 | o których w kan. 1395, § 2 przełożony uważa, wydalenie 372 II,III, I, II, VI,684 | naprawieniu zgorszenia.~§ 2. W tych przypadkach wyższy 373 II,III, I, II, VI,685 | której mowa w kan. 665, § 2, trwająca pół roku; inne 374 II,III, I, II, VI,685 | własnym prawem instytutu.~§ 2. Do wydalenia członka ślubów 375 II,III, I, II, VI,688 | umotywowanie prawne i faktyczne.~§ 2. W klasztorach niezależnych, 376 II,III, I, II, VI,691 | pracę w nim wykonaną.~§ 2. Jednakże instytut winien 377 II,III, I, II, VII,695 | których mowa w kan. 381, § 2, nabywają dla Kościoła partykularnego; 378 II,III, I, II, VII,696 | przewidziała Stolica Apostolska.~§ 2. Co do jego odpowiedniego 379 II,III, I, II, VII,696 | zachować przepis kan. 402, § 2, chyba że własny instytut 380 II,III, I, III, 0,702 | wzrostu Ciała Chrystusa.~§ 2. Członkowie świeccy uczestniczą 381 II,III, I, III, 0,704 | we własnym instytucie.~§ 2. Ci zaś, którzy według przepisu 382 II,III, I, III, 0,705 | zgodnie z własnym prawem.~§ 2. Członkowie tego samego 383 II,III, I, III, 0,706 | sposób ich wyznaczania.~§ 2. Nikt nie może być wyznaczony 384 II,III, I, III, 0,708 | przepisami własnego prawa.~§ 2. Wedle możności codzienne 385 II,III, I, III, 0,710 | związku małżeńskiego.~§ 2. Konstytucje mogą ustanowić 386 II,III, I, III, 0,711 | sposobie życia instytutu.~§ 2. Kandydatów należy odpowiednio 387 II,III, I, III, 0,712 | też opuścić instytut.~§ 2. To pierwsze włączenie do 388 II,III, I, III, 0,713 | postanowieniami konstytucji.~§ 2. Członkowie mają być kształceni 389 II,III, I, III, 0,715 | ponowienia świętych więzów.~§ 2. W okresie czasowego włączenia 390 II,III, I, III, 0,716 | określeniem konstytucji2. Jeśli chodzi o duchownego, 391 II,III, I, III, 0,719 | przepisy kan. 684, § 1, 2, 4 i kan. 685. Natomiast 392 II,III, II, 0, 0,720 | zachowanie konstytucji.~§ 2. Wśród nich stowarzyszenia, 393 II,III, II, 0, 0,721 | których mowa w kan. 731, § 2, stosują się także przepisy 394 II,III, II, 0, 0,722 | wypadku likwidacji domu.~§ 2. Zezwolenie na erekcję domu 395 II,III, II, 0, 0,724 | włączanie oraz kształcenie.~§ 2. Gdy idzie o dopuszczenie 396 II,III, II, 0, 0,725 | postanawiają konstytucje.~§ 2. W tym, co dotyczy programu 397 II,III, II, 0, 0,727 | dyscypliny stowarzyszenia.~§ 2. Podlegają także biskupowi 398 II,III, II, 0, 0,730 | również w prawie własnym.~§ 2. Członkowie mają także zdolność, 399 II,III, II, 0, 0,733 | nowego stowarzyszenia.~§ 2. Na przejście do instytutu 400 1, 0, II, 0, 0,736 | społecznego przekazu.~ ~§ 2. Kościołowi przysługuje 401 1, 0, II, 0, 0,737 | przyjąć i zachowywać.~ ~§ 2. Ludzie nie mogą być przez 402 1, 0, II, 0, 0,738 | sprawach wiary i obyczajów.~ ~§ 2. Nieomylnością w nauczaniu 403 1, 0, II, 0, 0,744 | Kościół wolą Chrystusa.~ ~§ 2. Również biskupi oraz, zgodnie 404 1, 0, II, I, 0,745 | i Kolegium Biskupów.~ ~§ 2. W odniesieniu do powierzonego 405 1, 0, II, I, I,756 | życia chrześcijańskiego.~ ~§ 2. We wszystkich Mszach św. 406 1, 0, II, I, I,757 | Bożej i zbawienia ludzi.~ ~§ 2. Niech także przekazują 407 1, 0, II, I, I,760 | całkowicie pozbawieni.~ ~§ 2. Mają też zadbać o to, by 408 1, 0, II, I, I,761 | biskupa diecezjalnego.~ ~§ 2. Gdy idzie o przekazywanie 409 1, 0, II, I, II,763 | części każdemu właściwej.~ ~§ 2. Rodzice przed innymi mają 410 1, 0, II, I, II,764 | poczynań katechetycznych.~ ~§ 2. Jeśli się to wyda pożyteczne, 411 1, 0, II, I, II,765 | rodzinnej, o czym w kan. 774, § 2.~ ~ 412 1, 0, II, II, 0,771 | oraz Kolegium Biskupów.~ ~§ 2. Poszczególni biskupi, stanowiący 413 1, 0, II, II, 0,774 | akcji charytatywnej.~ ~§ 2. Katechiści winni otrzymać 414 1, 0, II, II, 0,776 | orędzie ewangeliczne.~ ~§ 2. Mają także zatroszczyć 415 1, 0, II, II, 0,777 | do specjalnej księgi.~ ~§ 2. Katechumeni, przez naukę 416 1, 0, II, II, 0,779 | wychodziły na korzyść misji.~ ~§ 2. Przepisy, o których w § 417 1, 0, II, III, 0,782 | wychowanie swoich dzieci.~ ~§ 2. Rodzice mają również prawo 418 1, 0, II, III, 0,783 | życia chrześcijańskiego.~ ~§ 2. Do duszpasterzy należy 419 1, 0, II, III, I,785 | obowiązku wychowania.~ ~§ 2. Rodzice mają ściśle współpracować 420 1, 0, II, III, I,789 | także kierowania nimi.~ ~§ 2. Wierni powinni popierać 421 1, 0, II, III, I,791 | takie szkoły powstały.~ ~§ 2. Jeśli jest to wskazane, 422 1, 0, II, III, I,792 | dokumentem na piśmie.~ ~§ 2. W szkole katolickiej nauczanie 423 1, 0, II, III, I,793 | i czuwanie nad nią.~ ~§ 2. Ordynariusz miejsca powinien 424 1, 0, II, III, I,795 | zarządu tych szkół.~ ~§ 2. Kierownicy szkół katolickich 425 1, 0, II, III, II,799 | określonego w statutach.~ ~§ 2. Konferencje Episkopatu 426 1, 0, II, III, II,800 | studentów świeckich.~ ~§ 2. Na każdym uniwersytecie 427 1, 0, II, III, III,805 | kierownictwo tychże instytucji.~ ~§ 2. Każdy uniwersytet i wydział 428 1, 0, II, IV, 0,811 | społecznego przekazu.~ ~§ 2. Pasterze ci mają pouczać 429 1, 0, II, IV, 0,812 | lub dobrym obyczajom.~ ~§ 2. Obowiązek i prawo, o których 430 1, 0, II, IV, 0,813 | miejsca wydawania książek.~ ~§ 2. Cokolwiek w kanonach tego 431 1, 0, II, IV, 0,814 | wystarczające wyjaśnienia.~ ~§ 2. Tłumaczenia Pisma świętego, 432 1, 0, II, IV, 0,815 | zachować przepisy kan. 838.~ ~§ 2. Na ponowne wydanie ksiąg 433 1, 0, II, IV, 0,816 | zachowaniem przepisu kan. 775, § 2.~ ~§ 2. Tylko te książki 434 1, 0, II, IV, 0,816 | przepisu kan. 775, § 2.~ ~§ 2. Tylko te książki z zakresu 435 1, 0, II, IV, 0,816 | zawierające treść, o której w § 2, chociaż nie używane 436 1, 0, II, IV, 0,819 | ordynariusze miejsca.~ ~§ 2. Odrzucając wszelki wzgląd 437 1, 0, II, IV, 0,820 | ordynariusza miejsca.~ ~§ 2. Do Konferencji Episkopatu 438 IV, 0, II, V, 0,823 | cały publiczny kult Boży.~§ 2. Tego rodzaju kult dokonuje 439 IV, 0, II, V, 0,824 | powierzonym sobie Kościele.~§ 2. Wykonują je również prezbiterzy, 440 IV, 0, II, V, 0,826 | aktualnego uczestnictwa.~§ 2. Czynności liturgiczne, 441 IV, 0, II, V, 0,827 | prawem, biskup diecezjalny.~§ 2. Do Stolicy Apostolskiej 442 IV, 0, II, V, 0,828 | oraz do zbawienia świata.~§ 2. Ordynariusze miejsca powinni 443 IV, I, 0, V, 0,831 | dopóki nie przyjąć chrztu.~§ 2. Sakramenty chrztu, bierzmowania 444 IV, I, 0, V, 0,832 | wzbrania im ich przyjmowania.~§ 2. Duszpasterze oraz inni 445 IV, I, 0, V, 0,833 | zachowaniem przepisów §§ 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, 446 IV, I, 0, V, 0,833 | jak również kan. 861, § 2.~§ 2. Ilekroć domaga się 447 IV, I, 0, V, 0,833 | również kan. 861, § 2.~§ 2. Ilekroć domaga się tego 448 IV, I, 0, V, 0,833 | wypadków, o których w §§ 2, 3 i 4, biskup diecezjalny 449 IV, I, 0, V, 0,834 | które wyciskają charakter.~§ 2. Jeśli po przeprowadzeniu 450 IV, I, 0, V, 0,835 | pomijać lub zmieniać.~§ 2. Szafarz powinien udzielać 451 IV, I, 0, V, 0,836 | zachowaniem przepisu kan. 999, n. 2 - i to w ostatnim czasie; 452 IV, I, 0, V, 0,836 | wypadku konieczności.~§ 2. Proboszcz powinien brat 453 IV, I, 0, I, I,841 | osiągnęli używanie rozumu.~§ 2. Z dzieckiem zrównany jest, 454 IV, I, 0, I, I,846 | jest kościół lub kaplica.~§ 2. Należy uważać za regułę, 455 IV, I, 0, I, I,847 | już przez inne kościoły.~§ 2. Ordynariusz miejsca, wysłuchawszy 456 IV, I, 0, I, I,848 | o których w kan. 858, § 2, chrztu można i trzeba udzielić 457 IV, I, 0, I, I,849 | dla poważnej przyczyny.~§ 2. Jeśli biskup diecezjalny 458 IV, I, 0, I, II,850 | przepisu kan. 530, n. 1.~§ 2. Gdy szafarz zwyczajny jest 459 IV, I, 0, I, III,854 | konieczności żalu za grzechy.~§ 2. Dorosły, znajdujący się 460 IV, I, 0, I, III,856 | niego się przygotować.~§ 2. Jeśli dziecko znajduje 461 IV, I, 0, I, III,857 | rodziców o przyczynie.~§ 2. Dziecko rodziców katolickich, 462 IV, I, 0, I, III,858 | należy udzielić warunkowo.~§ 2. Ochrzczeni we wspólnocie 463 IV, I, 0, I, III,858 | wypadkach, o których w §§ 1 i 2, pozostaje wątpliwe udzielenie 464 IV, I, 0, I, IV,863 | przyjmującego chrzest.~§ 2. Ochrzczony, należący do 465 IV, I, 0, I, V,866 | datę i miejsce urodzenia.~§ 2. Jeśli idzie o dziecko zrodzone 466 IV, I, 0, I, V,866 | naturalnych, zgodnie z §§ 1 i 2, przy uwzględnieniu przepisów 467 IV, I, 0, II, I,869 | księgach liturgicznych.~§ 2. Krzyżmo używane w sakramencie 468 IV, I, 0, II, II,873 | sprawowania tego sakramentu.~ ~§ 2. Z ważnej przyczyny biskup 469 IV, I, 0, II, II,874 | należycie i rozumnie.~§ 2. Prezbiter, który posiada 470 IV, I, 0, II, II,875 | własnego ordynariusza.~ ~§ 2. Biskup, by mógł godziwie 471 IV, I, 0, II, III,878 | był jeszcze bierzmowany.~§ 2. Poza niebezpieczeństwem 472 IV, I, 0, II, IV,882 | określone w kan. 874.~§ 2. Wypada, aby świadkiem był 473 IV, I, 0, II, V,884 | postanowieniem kan. 535, § 2.~ 474 IV, I, 0, III, I,888 | się jako duchowy pokarm.~§ 2. W zgromadzeniu eucharystycznym 475 IV, I, 0, III, I,889 | kapłan ważnie wyświęcony.~§ 2. Godziwie sprawuje Eucharystię 476 IV, I, 0, III, I,894 | odprawiać w ciągu dnia.~§ 2. Gdy brakuje kapłanów, ordynariusz 477 IV, I, 0, III, I,899 | biskup, prezbiter i diakon.~§ 2. Szafarzem nadzwyczajnym 478 IV, I, 0, III, I,900 | przebywających w domu.~§ 2. W razie konieczności albo 479 IV, I, 0, III, I,900 | Komunii świętej.~ ~Art. 2~UCZESTNICTWO W NAJŚWIĘTSZEJ 480 IV, I, 0, III, I,902 | przyjąć Ciało Chrystusa.~§ 2. Jednakże dzieciom znajdującym 481 IV, I, 0, III, I,906 | zachowaniem przepisu kan. 921, § 2.~ 482 IV, I, 0, III, I,908 | tylko wody i lekarstwa.~§ 2. Kapłan, który tego samego 483 IV, I, 0, III, I,909 | przynajmniej raz w roku.~§ 2. Ten nakaz powinien być 484 IV, I, 0, III, I,910 | świętą na sposób Wiatyku.~§ 2. Chociażby tego dnia przyjęli 485 IV, I, 0, III, I,913 | należy dodać trochę wody.~§ 2. Chleb winien być czysto 486 IV, I, 0, III, I,919 | ordynariusza miejsca.~§ 2. Kapłan niewidomy lub złożony 487 IV, I, 0, III, I,921 | w odpowiednim miejscu.~§ 2. Ofiarę eucharystyczną należy 488 IV, I, 0, III, II,923 | kaplicach, także prywatnych.~§ 2. W miejscach świętych, gdzie 489 IV, I, 0, III, II,927 | kościoła lub kaplicy.~§ 2. Tabernakulum, w którym 490 IV, I, 0, III, II,930 | księgach liturgicznych.~§ 2. Podczas odprawiania Mszy 491 IV, I, 0, III, II,933 | po drogach publicznych.~§ 2. Do biskupa diecezjalnego 492 IV, I, 0, III, III,934 | w określonej intencji.~§ 2. Usilnie zaleca się kapłanom, 493 IV, I, 0, III, III,940 | z tytułu zewnętrznego.~§ 2. Kapłan koncelebrujący w 494 IV, I, 0, III, III,941 | również ofiarę niższą.~§ 2. Gdzie nie ma takiego dekretu, 495 IV, I, 0, III, III,941 | zwyczaj, o których w §§ 1 i 2.~ 496 IV, I, 0, III, III,944 | jak i otrzymaniu ofiary.~§ 2. Czas, w którym należy odprawić 497 IV, I, 0, III, III,947 | ofiarę i odprawienie.~§ 2. Ordynariusz jest obowiązany 498 IV, I, 0, IV, I,950 | uroczystości lub pielgrzymki.~§ 2. Wydawanie osądu, czy zachodzą 499 IV, I, 0, IV, I,950 | wymagane zgodnie z § 1, n. 2, należy do biskupa diecezjalnego, 500 IV, I, 0, IV, I,951 | teraz wyznać nie może.~§ 2. Wiernych należy wedle możności


1-500 | 501-899

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License