Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
chwiejny 1
chwila 23
chwili 11
chyba 282
ci 65
ciagla 1
ciagly 4
Frequency    [«  »]
304 takze
301 po
291 a
282 chyba
275 dla
266 biskup
264 ma

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

chyba

                                    bold = Main text
  Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.           grey = Comment text
1 I, 0, 0, 0, 0,2 | liturgiczne zachowują swoją moc, chyba że któreś z nich przeciwne 2 I, 0, 0, 0, 0,4 | pozostająnienaruszone, chyba że kanony tego Kodeksu wyraźnie 3 I, 0, 0, 0, 0,5 | należy uważać za zniesione, chyba że Kodeks wyraźnie co innego 4 I, 0, 0, 0, 0,6 | przepisom obecnego Kodeksu, chyba że odnośnie do partykularnych 5 I, 0, 0, 0, 0,6 | przez Stolicę Apostolską, chyba że zostały włączone do tego 6 I, 0, 0, I, 0,8 | Actorum Apostolicae Sedis, chyba że w poszczególnych przypadkach 7 I, 0, 0, I, 0,8 | numer Akt jest oznaczony, chyba że z natury rzeczy wiążą 8 I, 0, 0, I, 0,8 | miesiącu od dnia promulgacji, chyba że w samej ustawie określono 9 I, 0, 0, I, 0,9 | przyszłości nie do przeszłości, chyba że zastrzega się w nich 10 I, 0, 0, I, 0,13 | długo poza nim przebywają, chyba że ich przekroczenie powoduje 11 I, 0, 0, I, 0,15 | przeszkadzają ich skutkom, chyba że co innego jest wyraźnie 12 I, 0, 0, I, 0,20 | partykularnego lub specjalnego, chyba że co innego jest w prawie 13 I, 0, 0, III, 0,30 | ogólnego, o którym w kan. 29, chyba że w poszczególnych wypadkach 14 I, 0, 0, III, 0,33 | ustaniem władzy wydającego, chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono. ~ 15 I, 0, 0, IV, I,38 | zatwierdzonemu zwyczajowi, chyba że kompetentna władza wyraźnie 16 I, 0, 0, IV, I,39 | wyrażone partykułą: jeśli, chyba że, o ile. ~ 17 I, 0, 0, IV, I,40 | autentyczności oraz integralności, chyba że władza wydając akt przesłała 18 I, 0, 0, IV, I,41 | odmówić wykonania tego aktu, chyba że oczywistym jest, że ten 19 I, 0, 0, IV, I,43 | wyznaczyć swego zastępcę, chyba że zastępstwo zostało zabronione 20 I, 0, 0, IV, I,44 | następcę wykonawcy na urzędzie, chyba że wykonanie powierzono 21 I, 0, 0, IV, I,46 | prawa tego, który go wydał, chyba że co innego wyraźnie w 22 I, 0, 0, IV, II,52 | wiąże je zaś wszędzie, chyba że z treści wynika co innego. ~ 23 I, 0, 0, IV, II,57 | otrzymania prośby lub rekursu, chyba że w ustawie został przepisany 24 I, 0, 0, IV, III,59 | ustnie zezwoleń i łask, chyba że stwierdza się coś innego. ~ 25 I, 0, 0, IV, III,63 | być wyrażone do ważności, chyba że chodzi o reskrypt łaski 26 I, 0, 0, IV, III,67 | przeważa nad późniejszym, chyba że w późniejszym wyraźnie 27 I, 0, 0, IV, III,71 | tylko dla własnego pożytku, chyba że skądinąd jest do tego 28 I, 0, 0, IV, III,73 | odwołuje żadnego reskryptu, chyba że co innego w samej ustawie 29 I, 0, 0, IV, IV,78 | domniemywa się jako stały, chyba że udowodni się coś przeciwnego. ~§ 30 I, 0, 0, IV, IV,80 | ustaje przez zrzeczenie się, chyba że zostało ono przyjęte 31 I, 0, 0, IV, IV,81 | udzielającego przywilej nie wygasa, chyba że został udzielony z klauzulą 32 I, 0, 0, IV, V,89 | powszechnego i partykularnego, chyba że taka władza byłaby im 33 I, 0, 0, IV, V,90 | niegodziwa a także nieważna, chyba że została udzielona przez 34 I, 0, 0, VI, I,98 | przepisy prawa cywilnego, chyba że w prawie kanonicznym 35 I, 0, 0, VI, II,117 | prawną, nie może jej uzyskać, chyba że jego statuty zostały 36 I, 0, 0, VI, II,119 | odniesieniu do aktów kolegialnych, chyba że w prawie lub w statutach 37 I, 0, 0, VII, 0,125 | skutek podstępu jest ważny, chyba że prawo inaczej zastrzega; 38 I, 0, 0, VII, 0,126 | nieważny, inaczej jest ważny, chyba że prawo zastrzega co innego, 39 I, 0, 0, VII, 0,127 | postanowieniem kan. 166, chyba że - gdy chodzi tylko o 40 I, 0, 0,VIII, 0,130 | uznawane w tym zakresie, chyba że jest to postanowione 41 I, 0, 0,VIII, 0,133 | wykonał swoją delegację, chyba że sposób został przepisany 42 I, 0, 0,VIII, 0,134 | generalnego i biskupiego, chyba że otrzymają specjalne zlecenie. ~ 43 I, 0, 0,VIII, 0,135 | może być ważnie delegowana, chyba że coś innego prawo wprost 44 I, 0, 0,VIII, 0,135 | nie może być delegowana, chyba że chodzi o dokonanie aktów 45 I, 0, 0,VIII, 0,137 | aktu, jak do ogółu spraw, chyba że prawo coś innego wyraźnie 46 I, 0, 0,VIII, 0,137 | aktu lub do ogółu spraw, chyba że została przekazana ze 47 I, 0, 0,VIII, 0,137 | może być subdelegowana, chyba że delegujący wyraźnie na 48 I, 0, 0,VIII, 0,137 | ponownie subdelegowana, chyba że delegujący wyraźnie na 49 I, 0, 0,VIII, 0,139 | zwyczajna czy delegowana, chyba że prawo co innego stanowi. ~§ 50 I, 0, 0,VIII, 0,139 | powinna mieszać się niższa, chyba że z ważnej i naglącej przyczyny, 51 I, 0, 0,VIII, 0,140 | samego działania innych, chyba że później nie może on lub 52 I, 0, 0,VIII, 0,140 | wszyscy, zgodnie z przepisem chyba że w zleceniu coś innego 53 I, 0, 0,VIII, 0,142 | wygaśnięcia władzy delegującego, chyba że co innego wynika z dołączonych 54 I, 0, 0,VIII, 0,143 | urzędu lub usunięciu z niego, chyba że prawo zastrzega coś innego. ~ 55 I, 0, 0, IX, I,148 | kanoniczne powierzanie, chyba że prawo coś innego postanawia. ~ 56 I, 0, 0, IX, I,165 | wiadomości o wakansie urzędu, chyba że inaczej zostało zastrzeżone 57 I, 0, 0, IX, I,166 | samego prawa jest nieważny, chyba że wszyscy pominięci rzeczywiście 58 I, 0, 0, IX, I,171 | znaczenia, ale sam wybór ważny, chyba że stwierdzono po odliczeniu 59 I, 0, 0, IX, I,179 | pozbawiony jest wszelkiego prawa; chyba że udowodni, posiadał 60 I, 0, 0, IX, I,179 | otrzymuje pełnoprawnie urząd, chyba że prawo zastrzega co innego. ~ ~ 61 I, 0, 0, IX, I,180 | postulować u kompetentnej władzy, chyba że prawo zastrzega inaczej. ~§ 62 I, 0, 0, IX, I,180 | Kompromisariusze nie mogą postulować, chyba że to wyrażono w kompromisie. ~ 63 I, 0, 0, IX, II,184 | władzy, która go nadała, chyba że prawo zastrzega coś innego. ~§ 64 I, 0, 0, IX, II,191 | objęcie drugiego urzędu, chyba że prawo coś innego zastrzega 65 I, 0, 0, IX, II,193 | nieokreślony nie można go usunąć, chyba że na skutek poważnych przyczyn 66 I, 0, 0, IX, II,195 | utrzymania przez odpowiedni czas, chyba że zaradzono temu w inny 67 I, 0, 0, XI, 0,202 | zaczyna się od północy, chyba że inaczej wyraźnie zastrzeżono. 68 I, 0, 0, XI, 0,202 | okres 30 dni, a rok 365 dni, chyba że miesiąc i rok poleca 69 I, 0, 0, XI, 0,203 | nie wlicza się do terminu, chyba że jego początek zbiega 70 II, I, 0, III, I,236 | przynajmniej przez trzy lata, chyba że biskup diecezjalny dla 71 II, I, 0, III, I,238 | seminarium występuje jego rektor, chyba że w odniesieniu do pewnych 72 II, I, 0, III, I,264 | posiadające siedzibę w diecezji, chyba że utrzymują się tylko z 73 II, I, 0, III, II,266 | instytutu lub stowarzyszenia, chyba że w odniesieniu do stowarzyszeń 74 II, I, 0, III, II,266 | którego został promowany, chyba że na mocy zezwolenia Stolicy 75 II, I, 0, III, II,270 | Natomiast nie wolno jej odmówić, chyba że istnieją poważne przyczyny; 76 II, I, 0, III, II,272 | administrator diecezjalny, chyba że po roku wakansu stolicy 77 II, I, 0, III, III,274 | Duchowni mają obowiązek - chyba że usprawiedliwia ich prawnie 78 II, I, 0, III, III,286 | czy na korzyść innych, chyba że za zgodą legalnej władzy 79 II, I, 0, III, III,287 | kierowaniu związkami zawodowymi, chyba że - zdaniem kompetentnej 80 II, I, 0, III, III,288 | 3 i 4, 286, 2872, chyba że prawo partykularne co 81 II, I, 0, III, III,289 | się dobrowolnie do wojska, chyba że za zezwoleniem własnego 82 II, I, 0, III, III,289 | ustawy, umowy lub zwyczaje, chyba że w poszczególnych wypadkach 83 II, I, 0, III, IV,293 | włączony do duchowieństwa, chyba że przez reskrypt Stolicy 84 II, I, 0, V, I,299 | stowarzyszenia wiernych, chyba że jego statuty potwierdzone 85 II, I, 0, V, I,300 | przybrać nazwy "katolickie", chyba za zgodą kompetentnej władzy 86 II, I, 0, V, I,308 | może być z niego usunięty, chyba że na skutek słusznej przyczyny, 87 II, I, 0, V, II,317 | czyli asystent kościelny, chyba że co innego zastrzegają 88 II,II, I, 0, II,343 | rozstrzyganie i wydawanie dekretów, chyba że w pewnych wypadkach zostanie 89 II,II, I, 0, V,366 | miejscowego ordynariusza, chyba że chodzi o zawieranie małżeństw; ~ 90 II,II, I, 0, V,367 | wakansu Stolicy Apostolskiej, chyba że co innego zastrzeżono 91 II,II, II, I, II,400 | powinien wypełnić osobiście, chyba że nie może tego uczynić 92 II,II, II, I, II,402 | mieszkanie w tej diecezji, chyba że w pewnych przypadkach 93 II,II, II, I, II,410 | nie powinni opuszczać, chyba że na krótki czas. ~ 94 II,II, II, I, III,419 | na kolegium konsultorów, chyba że Stolica Święta inaczej 95 II,II, II, I, III,420 | objęciu w posiadanie stolicy, chyba że Stolica Święta co innego 96 II,II, II, II, I,434 | przysługują temu zebraniu, chyba że jakieś z nich zostaną 97 II,II, II, II, II,438 | żadnej władzy rządzenia, chyba że o niektórych z przywileju 98 II,II, II, II, III,444 | obowiązek wziąć w nich udział, chyba że nie mogą tego uczynić 99 II,II, II, II, IV,450 | tylko z głosem doradczym, chyba że co innego postanawiają 100 II,II, II, II, IV,455 | imieniu wszystkich biskupów, chyba że wszyscy i poszczególni 101 II,II, II, III, II,475 | wikariusza generalnego, chyba że co innego zaleca wielkość 102 II,II, II, III, II,479 | wykonywanie reskryptów, chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono 103 II,II, II, III, II,481 | i wikariusza biskupiego chyba że posiadają godność biskupią. ~ ~ 104 II,II, II, III, II,488 | wolno zabierać dokumentów, chyba ze tylko na krótki czas 105 II,II, II, III, III,502 | której w kan. 495, § 2, chyba że prawo co innego ustanawia. ~ ~~~~~~~ 106 II,II, II, III, IV,510 | że złożono je na parafię, chyba że co innego zostanie ustalone. ~ ~~~~~~~ 107 II,II, II, III, VI,523 | przez swobodne nadanie, chyba że ktoś posiada prawo prezentacji 108 II,II, II, III, VI,527 | ogłosić, że parafia wakuje, chyba że zaistniała słuszna przeszkoda. ~ 109 II,II, II, III, VI,531 | wspólnej kasy parafialnej, chyba że pewna jest przeciwna 110 II,II, II, III, VI,540 | uprawnienia co proboszcz, chyba że biskup diecezjalny inaczej 111 II,II, II, III,VIII,557 | seminarium lub kolegium, chyba że biskup diecezjalny inaczej 112 II,II, II, III,VIII,570 | być rektor tego kościoła, chyba że czego innego domaga się 113 II,III, I, I, 0,606 | stopniu do mężczyzn i kobiet, chyba że co innego wynika z kontekstu 114 II,III, I, II, I,613 | jest domem niezależnym, chyba że co innego postanawiają 115 II,III, I, II, I,616 | do kapituły generalnej, chyba że inaczej postanawiają 116 II,III, I, II, II,624 | i potrzebami instytutu, chyba że - w odniesieniu do najwyższego 117 II,III, I, II, II,630 | spowiadać swoich podwładnych, chyba że sami dobrowolnie o to 118 II,III, I, II, II,634 | alienowania dóbr doczesnych, chyba że konstytucje zdolność 119 II,III, I, II, II,635 | Dobra doczesne Kościoła, chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono.~§ 120 II,III, I, II, IV,665 | jednak nie dłużej niż rok, chyba że chodzi o ratowanie zdrowia, 121 II,III, I, II, IV,668 | nabywane dla instytutu, chyba że własne prawo co innego 122 II,III, I, II, VI,673 | wrócić do dawnego instytutu, chyba że otrzymałby indult sekularyzacyjny.~§ 123 II,III, I, II, VI,676 | Może nosić strój instytutu, chyba że co innego postanowiono 124 II,III, I, II, VI,681 | wypływających z profesji, chyba że sam członek by go w chwili 125 II,III, I, II, VI,682 | inkardynowany do diecezji, chyba że biskup by tego odmówił.~ ~ 126 II,III, I, II, VI,684 | kan. 1397, 1398 i 1395, chyba że w wypadku przestępstw, 127 II,III, I, II, VII,696 | domem własnego instytutu, chyba że co innego przewidziała 128 II,III, I, II, VII,696 | zachować przepis kan. 402, § 2, chyba że własny instytut zechciał 129 II,III, II, 0, 0,725 | inkardynowani do stowarzyszenia, chyba że inaczej postanawiają 130 II,III, II, 0, 0,728 | obowiązkom wspólnym duchownych, chyba że co innego wynika z natury 131 II,III, II, 0, 0,732 | przełożonego, za zgodą jego rady, chyba że konstytucje rezerwują 132 1, 0, II, I, I,752 | zakonnych na prawie papieskim, chyba że miejscowy biskup w poszczególnych 133 1, 0, II, I, I,753 | zgodą rektora kościoła, chyba że ta władza została ograniczona 134 1, 0, II, IV, 0,813 | publicznego rozpowszechniania, chyba że co innego jest stwierdzone.~ ~ 135 IV, I, 0, I, I,846 | parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna 136 IV, I, 0, I, I,849 | udzielać w domach prywatnych, chyba że ordynariusz miejsca zezwoli 137 IV, I, 0, I, I,849 | należy udzielać w szpitalach, chyba że zmusza do tego konieczność 138 IV, I, 0, I, III,858 | być chrzczeni warunkowo, chyba że po zbadaniu materii i 139 IV, I, 0, I, IV,863 | ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił 140 IV, I, 0, II, II,875 | bierzmowania także obcym wiernym, chyba że sprzeciwia się temu wyraźny 141 IV, I, 0, II, II,875 | zezwolenia biskupa diecezjalnego, chyba że chodzi o jego podwładnych.~ 142 IV, I, 0, II, II,876 | sakramentu także obcym, chyba że stoi temu na przeszkodzie 143 IV, I, 0, II, III,880 | pobliżu wieku rozeznania, chyba że Konferencja Episkopatu 144 IV, I, 0, III, I,905 | przyjmować Komunii świętej, chyba że istnieje poważna racja 145 IV, I, 0, III, I,909 | w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny 146 IV, I, 0, III, I,919 | udziału wszakże wiernych, chyba że za zezwoleniem ordynariusza 147 IV, I, 0, III, I,921 | sprawować w miejscu świętym, chyba że w poszczególnym wypadku 148 IV, I, 0, III, II,924 | zabierać jej ze sobą w drogę, chyba że nagli konieczność pasterska 149 IV, I, 0, III, III,939 | zamieszkania ofiarodawcy, chyba że zgodnie z prawem należy 150 IV, I, 0, III, III,943 | przekazać gdzie indziej, chyba że ofiarodawcy wyraźnie 151 IV, I, 0, III, III,944 | całości przyjętą ofiarę, chyba że na pewno wiadomo, 152 IV, I, 0, III, III,944 | kapłana mającego je odprawiać, chyba że stwierdza się co innego.~§ 153 IV, I, 0, IV, I,950 | nie może być udzielona, chyba że:~ zagraża niebezpieczeństwo 154 IV, I, 0, IV, I,952 | następną absolucję generalną, chyba że istnieje słuszna przyczyna.~ 155 IV, I, 0, IV, II,956 | godziwie z niego korzystają, chyba że sprzeciwiłby się temu 156 IV, I, 0, IV, II,956 | mogą wszędzie korzystać, chyba że w poszczególnym przypadku 157 IV, I, 0, IV, II,956 | Korzystają też z niego godziwie, chyba że jakiś wyższy przełożony 158 IV, I, 0, IV, II,974 | mieszkających w tym samym domu, chyba że w poszczególnych przypadkach 159 IV, I, 0, IV, IV,984 | władzy udzielania odpustów, chyba że zostało to jej wyraźnie 160 IV, I, 0, V, I,989 | dokonywać szafarz własną ręką, chyba że poważna racja zaleca 161 IV, I, 0, VI, II,1027 | wykonywania przyjętego święcenia, chyba że jest związany przeszkodą 162 IV, I, 0, VI, II,1031 | związani:~ mężczyzna żonaty, chyba że jest zgodnie z prawem 163 IV, I, 0, VI, II,1035 | powtarzania tej samej przyczyny, chyba że chodzi o nieprawidłowość 164 IV, I, 0, VII, III,1078 | zawarcia z nią małżeństwa, chyba że później kobieta uwolniona 165 IV, I, 0, VII, IV,1086 | nieważności małżeństwa, chyba że przymiot ten był bezpośrednio 166 IV, I, 0, VII, IV,1088 | narusza zgody małżeńskiej, chyba że determinuje wolę.~ 167 IV, I, 0, VII, IV,1091 | być godziwie dołączony, chyba że za pisemną zgodą ordynariusza 168 IV, I, 0, VII, V,1098 | do obrządku łacińskiego; chyba że wyrokiem lub dekretem 169 IV, I, 0, VII,VIII,1127 | prawny związek małżeński, chyba że przy pomocy niezbitych 170 IV, I, 0, VII,VIII,1129 | dziećmi prawego pochodzenia, chyba że prawo wyraźnie co innego 171 IV, I, 0, VII, IX,1132 | zgodzie bez obrazy Stwórcy, chyba że strona ochrzczona po 172 IV, I, 0, VII, IX,1140 | współżycia małżeńskiego, chyba że usprawiedliwia ich zgodna 173 IV, I, 0, VII, IX,1141 | przerwać pożycie małżeńskie, chyba że zgodził się na cudzołóstwo, 174 IV, I, 0, VII, IX,1142 | wznowić współżycie małżeńskie, chyba że władza kościelna co innego 175 IV, I, 0, VII, X,1150 | momentu zawarcia małżeństwa, chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono.~§ 176 IV,II, 0, III, I,1166 | gdzie śmierć nastąpiła, chyba że prawo partykularne wyznacza 177 IV,II, 0, III, I,1167 | własnym kościele katedralnym, chyba że wybrał on inny kościół.~ 178 IV,II, 0, III, I,1169 | grzebani wierni zmarli, chyba że inny cmentarz został 179 IV,II, 0, III, II,1172 | ma ich własnego szafarza; chyba że się ustali, mieli 180 IV,III, 0, I, V,1231| należy grzebać zmarłych, chyba że chodzi o Biskupa Rzymskiego, 181 IV,III, 0, II, II,1240| wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada 182 V, 0, 0, II, II,1246 | statutami a nie tymi kanonami, chyba że wyraźnie jest inaczej 183 V, 0, 0, II, II,1247 | osobę prawną w Kościele, chyba że co innego wynika z kontekstu 184 V, 0, 0, I, 0,1256 | 1, nie można odmówić, chyba że ze słusznej przyczyny 185 V, 0, 0, I, 0,1258 | używać do celów świeckich, chyba że straciły poświęcenie 186 V, 0, 0, II, 0,1263 | postanowieniem kan. 281, chyba że inaczej temu zaradzono.~§ 187 V, 0, 0, II, 0,1268 | do której dobra należą, chyba że co innego postanawiają 188 V, 0, 0, II, 0,1270 | podjęte przez zarządców, chyba tylko wtedy i o tyle, o 189 V, 0, 0, III, 0,1279 | z tymi samymi skutkami, chyba że przeciwne prawu Bożemu 190 V, 0, 0, IV, 0,1292 | której w kan. 1274, § 1, chyba że wyraźnie została ujawniona 191 VI, I, 0, III, 0,1310 | staranności, nie jest karany, chyba że ustawa lub nakaz inaczej 192 VI, I, 0, III, 0,1310 | domniemywa się~poczytalność, chyba że co innego by się okazało.~ 193 VI, I, 0, III, 0,1317 | popełnione przestępstwo, chyba że ustawa lub nakaz inaczej 194 VI, I, 0, III, 0,1317 | pokutę lub środek karny, chyba że dobrowolnie odstąpił 195 VI, I, 0, III, I,1320 | liturgiczna powinna być przerwana, chyba że przeszkadza temu poważna 196 VI, I, 0, III, II,1326 | ordynariusza tego miejsca, chyba że chodzi o dom przeznaczony 197 VI, I, 0, V, 0,1333 | za obydwa przestępstwa, chyba że już upłynął czas przedawnienia 198 VI, I, 0, V, 0,1338 | cięższych kar, zwłaszcza cenzur, chyba że domaga się tego bezwzględnie 199 VI, I, 0, V, 0,1339 | do godziwego utrzymania, chyba że chodzi o wydalenie ze 200 VI, I, 0, V, 0,1340 | ustanowił lub wymierzył, chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono.~ ~ 201 VI, I, 0, VI, 0,1344 | w porozumieniu jednak - chyba że byłoby to niemożliwe 202 VI, I, 0, VI, 0,1345 | z tym, kto wydał nakaz, chyba że to jest niemożliwe z 203 VI, I, 0, VI, 0,1350 | być udzielone na piśmie, chyba że co innego zaleca poważna 204 VI, I, 0, VI, 0,1350 | zwolnienie nie były rozgłaszane, chyba że i o ile jest to potrzebne 205 VI, I, 0, VI, 0,1351 | przedawnienia po upływie trzech lat, chyba że chodzi:~ o przestępstwa 206 VI,II, 0, III, 0,1378 | wyłączając pozbawienia urzędu, chyba że za to nadużycie jest 207 VII, I, 0, I, 0,1394 | przez Biskupa Rzymskiego, chyba że otrzymał od niego uprzednie 208 VII, I, 0, I, 0,1396 | nie wolno pozwać nikogo, chyba że wobec sędziego kościelnego, 209 VII, I, 0, I, 0,1400 | powinna być wypełniona, chyba że strony zgodnie wybrały 210 VII, I, 0, I, 0,1402 | spadek lub pobożny legat, chyba że chodzi o zwykłe wykonanie 211 VII, I, 0, I, 0,1403 | sprawy ze sobą związane, chyba że sprzeciwia się temu przepis 212 VII, I, 0, II, 0,1406 | do ostatecznego wyroku, chyba że Stolica Apostolska powiadomiła 213 VII, I, 0, II, I,1409 | wikariusza generalnego, chyba że niewielki obszar diecezji 214 VII, I, 0, II, I,1411 | nie mogą być usunięci, chyba z powodu prawnie uznanej 215 VII, I, 0, II, I,1414 | według ustalonego porządku, chyba że w poszczególnych wypadkach 216 VII, I, 0, II, I,1414 | raz wyznaczonych sędziów, chyba że z bardzo ważnej przyczyny, 217 VII, I, 0, II, I,1416 | sędzią pierwszej instancji, chyba że konstytucje zastrzegają 218 VII, I, 0, II, I,1420 | może być zagrożone czy nie, chyba że ustawa nakazuje udział 219 VII, I, 0, II, I,1422 | powoduje nieważność akt, chyba że sami, chociaż nie wezwani, 220 VII, I, 0, II, II,1428 | trybunał drugiej instancji, chyba że wszystkie diecezje 221 VII, I, 0, II, III,1433 | jakiekolwiek inne trybunały, chyba że sprawa przeszła w stan 222 VII, I, 0, III, II,1447 | wniesione i wpisane do rejestru, chyba że jakaś z nich wymaga przed 223 VII, I, 0, III, II,1448 | przed zawiązaniem sporu, chyba że zostały ujawnione już 224 VII, I, 0, III, II,1451 | skazać na zapłacenie kosztów, chyba że udowodni, zgłoszenia 225 VII, I, 0, III, II,1452 | nie można ważnie zgłaszać, chyba że w ciągu trzydziestu dni 226 VII, I, 0, III, II,1452 | na równym z nią stopniu, chyba że konieczne jest oddzielne 227 VII, I, 0, III, III,1454 | ani też ważnie skrócone, chyba że strony o to proszą.~§ 228 VII, I, 0, III, III,1454 | stron, odroczone, nigdy zaś, chyba że za zgodą stron, ważnie 229 VII, I, 0, III, V,1460 | przesłuchany głuchy lub niemy, chyba że sędzia woli, by na pytania 230 VII, I, 0, IV, II,1470 | i odpowiadać osobiście, chyba że sędzia uzna posługę pełnomocnika 231 VII, I, 0, IV, II,1471 | może się zastąpić innym, chyba że otrzymał na to wyraźne 232 VII, I, 0, IV, II,1472 | być ponadto katolikiem, chyba że biskup diecezjalny zezwoli 233 VII, I, 0, V, I,1480 | skargą, ale także zarzutem, chyba że wyraźnie zastrzeżono 234 VII,II, I, I, II,1497 | dołączyć skargę powodową, chyba że sędzia na skutek poważnych 235 VII,II, I, I, II,1501 | przedawnienie ulega przerwaniu chyba że co innego zostało zastrzeżone;~ 236 VII,II, I, II, 0,1503 | może być ważnie zmieniony, chyba że nowym dekretem, z ważnej 237 VII,II, I, IV, 0,1515 | przyjęte przez drugiego, chyba że mimo to dowód jest wymagany 238 VII,II, I, IV, 0,1518 | przed zawiązaniem sporu, chyba że z ważnej przyczyny.~ ~~ ~ 239 VII,II, I, IV, I,1521 | że będą mówiły prawdę, chyba że poważna przyczyna sugeruje 240 VII,II, I, IV, I,1525 | przyznać mocy pełnego dowodu, chyba że dochodzą inne elementy, 241 VII,II, I, IV, III,1538 | Wszyscy mogą być świadkami, chyba że prawo wyraźnie ich wyklucza, 242 VII,II, I, IV, III,1547 | samej siedzibie trybunału, chyba że sędzia uzna inaczej.~ ~§ 243 VII,II, I, IV, III,1548 | przy zeznaniach świadków, chyba że sędzia, zwłaszcza gdy 244 VII,II, I, IV, III,1548 | adwokaci lub pełnomocnicy, chyba że sędzia, z powodu okoliczności 245 VII,II, I, IV, III,1550 | zastępcy, aby sam je postawił, chyba że prawo partykularne zastrzega 246 VII,II, I, IV, III,1555 | zeznawać ustnie i bez czytania, chyba że chodzi o rachunki i sprawozdania; 247 VII,II, I, IV, III,1562 | może być pełnym dowodem, chyba że chodzi o świadka kwalifikowanego, 248 VII,II, I, IV, IV,1567 | relację, niezależną od innych, chyba że sędzia poleci sporządzić 249 VII,II, I, IV, VI,1575 | sędzia nie powinien wysuwać, chyba że na podstawie faktu pewnego 250 VII,II, I, V, 0,1579 | ustnego procesu spornego, chyba że sędzia, biorąc pod uwagę 251 VII,II, I, VI, 0,1591 | uwagi winny być na piśmie, chyba że sędzia, za zgodą stron, 252 VII,II, I, VI, 0,1592 | stronom tylko jeden raz, chyba że sędzia, z poważnej przyczyny, 253 VII,II, I, VII, 0,1597 | pozwanego uwolnionego odesłać, chyba że chodzi o sprawę cieszącą 254 VII,II, I, VII, 0,1598 | dłużej jednak niż tydzień, chyba że według przepisu kan. 255 VII,II, I, VII, 0,1599 | przedstawili w dyskusji, chyba że przez większość sędziów 256 VII,II, I, VII, 0,1599 | została rozstrzygnięta, chyba że w trybunale kolegialnym 257 VII,II, I,VIII, I,1615 | do działania w kan. 1623, chyba że w międzyczasie zgłoszono 258 VII,II, I,VIII, II,1618 | dotkniętego wadą nieważności, chyba że jest złączona ze skargą 259 VII,II, I,VIII, II,1618 | mocy ostatecznego wyroku, chyba że jest złączona z apelacją 260 VII,II, I,VIII, II,1622 | miesiąca od jej zgłoszenia, chyba że sędzia, od którego się 261 VII,II, I,VIII, II,1625 | apelacji może nastąpić - chyba że ustawa zastrzega inaczej - 262 VII,II, I,VIII, II,1629 | dyskusji sprawy i do wyroku, chyba że ewentualnie należałoby 263 VII,II, I, IX, I,1631 | bezpośrednio podważana, chyba że zgodnie z przepisem kan. 264 VII,II, I, IX, I,1633 | zawiesza wykonania wyroku, chyba że albo ustawa zastrzega 265 VII,II, I, IX, II,1634 | niesprawiedliwości wyroku, chyba że:~ wyrok opiera się 266 VII,II, I, XI, 0,1643 | 1654 - ~§ 1. Wykonawca, chyba że w samej treści wyroku 267 VII,II, II, 0, 0,1645 | wykluczone przez prawo, chyba że strona prosi o zastosowanie 268 VII,II, II, I, I,1661 | należą do władzy świeckiej, chyba że prawo partykularne stanowi, 269 VII,II, II, I, I,1664 | nie może być zaskarżone, chyba że kwestia dotycząca ważności 270 VII,II, II, I, I,1666 | przewodniczący lub ponens, chyba że któraś ze stron prosi 271 VII,II, II, I, I,1669 | jednego lub kilku biegłych, chyba że z okoliczności wyraźnie 272 VII,II, II, I, I,1673 | im podany do wiadomości, chyba że zostało to zabronione 273 VII,II, II, I, IV,1696 | wolny od węzła małżeńskiego, chyba że biskup diecezjalny wydał 274 VII,II, II, II, 0,1699 | przepisów niniejszego tytułu, chyba że sprzeciwia się temu natura 275 VII,II, II, III, 0,1705 | mocy polubownego wyroku, chyba że zostaje on potwierdzony 276 VII,II, II, III, I,1706 | okoliczności oraz poczytalność, chyba że takie dochodzenie wydaje 277 VII,II, II, III, II,1709 | możliwość, by się bronił, chyba że oskarżony, właściwie 278 VII,II, II, III, II,1713 | przyjęte przez oskarżonego, chyba że on sam został ogłoszony 279 VII,II, II, III, II,1717 | karnym należy stosować - chyba że sprzeciwia się temu natura 280 VII,II, II, III, III,1720 | dla strony poszkodowanej, chyba że interweniowała ona zgodnie 281 VII, V, I, 0, III,1723 | rekursie hierarchicznym, chyba że decyzja została wydana 282 VII, V, I, 0, I,1734 | których w kan. 1742, § 1, chyba że trzeba wyznaczyć innych,


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License