Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
5011 II,III, I, II, III,660 | apostolskie, naukowe i praktyczne, uwieńczone także, jeśli to jest wskazane, 5012 VII, I, 0, III, V,1461 | karty akt należy numerować i uwierzytelnić.~ ~ 5013 VII,II, I, IV, II,1533 | oryginalne lub przedłożone w uwierzytelnionym odpisie i złożone w kancelarii 5014 IV, I, 0, VII, III,1078 | chyba że później kobieta uwolniona od porywacza oraz znajdując 5015 VII,II, I, VII, 0,1597 | uprawnienia powoda, a pozwanego uwolnionego odesłać, chyba że chodzi 5016 II, I, 0, III, I,251 | dziedzictwie filozoficznym, uwzględniającym również współczesne badania 5017 II,II, II, I, III,425 | roztropnością. ~§ 3. Jeśli nie uwzględniono warunków określonych w § 5018 IV,II, 0, IV, II,1191 | się warunku, od którego uzależniono złożoną przysięgę;~ przez 5019 IV,II, 0, IV, I,1183 | warunku, od którego ślub jest uzależniony, albo ustania przyczyny 5020 VII,II, I, IV, III,1539 | dekretu sędziego, w którym uzasadni się taką potrzebę.~§ 2. 5021 VII,II, I, V, II,1585 | powodową, w której krótko uzasadnia swoje prawo do interwencji.~ ~§ 5022 1, 0, II, III, III,808 | się charakterem, cnotą i uzdolnieniami.~ ~ 5023 I, 0, 0, I, 0,21 | i wedle możności z nimi uzgodnić. ~ 5024 IV, I, 0, IV, I,950 | wziąwszy pod uwagę kryteria uzgodnione z pozostałymi członkami 5025 V, 0, 0, II, 0,1264 | według norm odpowiednio uzgodnionych przez zainteresowanych biskupów.~ 5026 V, 0, 0, I, 0,1261 | należy odpowiednimi normami, uzgodnionymi ze Stolicą Apostolską i 5027 II,II, II, I, II,386 | w które należy wierzyć, uznając jednak uzasadnioną swobodę 5028 1, 0, II, 0, 0,740 | wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo.~ ~ 5029 VII, I, 0, III, II,1452 | rozpatrzenie lub sędzia uznałby to za bardziej wskazane.~ ~ 5030 II,III, I, II, III,653 | Jeśli po upływie nowicjatu uznano nowicjusza za zdatnego, 5031 VII, I, 0, IV, I,1469 | sądzie przez swoich ustawowo uznanych przedstawicieli.~ ~§ 2. 5032 II,III, I, I, 0,588 | święceń i jako taki jest uznawany przez władzę kościelną.~§ 5033 I, 0, 0,VIII, 0,144 | lub faktycznej, Kościół uzupełnia wykonawczą władzę rządzenia, 5034 VII,II, II, I, III,1694 | Apostolskiej wymagane jest uzupełnienie instrukcji, daje się o tym 5035 VII, V, I, 0, I,1734 | posiada;~ następnie, po uzupełnieniu instrukcji, winien sprawę 5036 II,III, I, II, III,649 | piętnaście dni powinna być uzupełniona.~§ 2. Za zezwoleniem kompetentnego 5037 VII,II, I, VII, 0,1605 | powinien być poprawiony lub uzupełniony przez sam trybunał, który 5038 VI,II, 0, III, 0,1370 | sprawiedliwą karą.~§ 2. Uzurpacji równa się niezgodne z prawem 5039 VI,II, 0, III, 0,1370 | 1381 - ~§ 1. Ktokolwiek uzurpuje sobie urząd kościelny, powinien 5040 IV, I, 0, III, I,921 | Poza miejscem świętym można użyć odpowiedniego stołu, zawsze 5041 VI,II, 0, V, 0,1384 | jeśli jest to połączone z użyciem przymusu lub gróźb, albo 5042 V, 0, 0, II, 0,1277 | sądzie państwowym, dopóki nie uzyskają pisemnego zezwolenia własnego 5043 I, 0, 0, IX, I,171 | odliczeniu go, że wybrany nie uzyskałby wymaganej liczby głosów. ~ 5044 I, 0, 0, IV, IV,77 | przywilej, rzeczywiście uzyskaliby jakąś łaskę. ~ 5045 I, 0, 0, VII, 0,127 | że - gdy chodzi tylko o uzyskanie rady - inaczej zastrzega 5046 II,III, I, II, III,660 | jeśli to jest wskazane, uzyskaniem odpowiednich tytułów, tak 5047 I, 0, 0, IV, III,67 | jednej i tej samej sprawie uzyskano dwa przeciwne reskrypty, 5048 I, 0, 0, IV, III,61 | innego, reskrypt może być uzyskany dla drugiego, nawet niezależnie 5049 IV, I, 0, IV, II,973 | korzystania z wiadomości uzyskanych w spowiedzi, powodujących 5050 II, I, 0, V, III,325 | nadzorowania, by dobra były użyte na cele stowarzyszenia. ~§ 5051 I, 0, 0, IX, I,165 | przez okres dłuższy niż trzy użyteczne miesiące, licząc od otrzymania 5052 VII,II, I,VIII, II,1628 | roszczenia, nawet w formie użytecznej kumulacji; dlatego też zawiązanie 5053 I, 0, 0, III, 0,34 | ich zachowaniu, dane na użytek tych, którzy mają się troszczyć 5054 II,III, I, II, IV,668 | sposób wolny zadysponować ich użytkowaniem i korzystaniem z dochodów. 5055 IV,III, 0, I, IV,1225| Konferencji Episkopatu może być użyty także inny materiał, odpowiedni 5056 IV, I, 0, VII, IV,1090 | odpowiada słowom lub znakom użytym przy zawieraniu małżeństwa.~§ 5057 VII, I, 0, IV, I,1467 | majątkiem i ci, którzy nie używają w pełni rozumu, mogą osobiście 5058 IV, I, 0, I, I,842 | wypadkiem konieczności, woda używana przy udzielaniu chrztu powinna 5059 II,III, I, I, 0,600 | zależność i ograniczenie w używaniu dóbr i dysponowaniu nimi, 5060 IV, I, 0, V, I,988 | 999 - Oprócz biskupa, olej używany w namaszczeniu chorych mogą 5061 VI, I, 0, VI | Tytuł V-~USTANIE KAR (Kan. 1354-1363)~ ~ 5062 VI,II, 0, V | Tytuł V-PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO SPECJALNYM OBOWIĄZKOM ( 5063 IV, I, 0, V | Tytuł V-SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH (Kan. 5064 VII, I, 0, V | Tytuł V-SKARGI I ZARZUTY (Kan. 1491-1512)~~ 5065 VII,II, I, V | Tytuł V-SPRAWY WPADKOWE (Kan. 1587-1597)~ ~ 5066 I, 0, 0, V | Tytuł V-STATUTY I PRZEPISY PORZĄDKOWE(Kan. 5067 II, I, 0, V | Tytuł V-STOWARZYSZENIA WIERNYCH (Kan. 298-367)~~~~ 5068 1, 0, II, V | Tytuł V-WYZNANIE WIARY (Kan. 833)~ ~ 5069 VII,II, I, VI | Tytuł VI-OGŁOSZENIE AKT, ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA 5070 I, 0, 0, VI | Tytuł VI-OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE (Kan. 5071 VI,II, 0, VI | Tytuł VI-PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I WOLNOŚCI 5072 IV, I, 0, VI | Tytuł VI-ŚWIĘCENIA (Kan. 1008-1054)~ ~ 5073 I, 0, 0, VII | Tytuł VII-AKTY PRAWNE (Kan. 124-128) ~ ~ 5074 IV, I, 0, VII | Tytuł VII-MAŁŻEŃSTWO (Kan. 1055-1165)~ ~ 5075 VII,II, I, VII | Tytuł VII-ORZECZENIA SĘDZIEGO (Kan. 1607-1640)~ ~ 5076 VI,II, 0, VII | Tytuł VII-ZASADA OGÓLNA (Kan. 1399)~ ~ 5077 I, 0, 0,VIII | Tytuł VIII-WŁADZA RZĄDZENIA (Kan. 129-144)~ ~ 5078 VII,II, I,VIII | Tytuł VIII-ZASKARŻENIE WYROKU (Kan. 1619-1640)~~ 5079 VII,II, I, I, I,1494 | została odrzucona z powodu wad, które mogą być poprawione, 5080 VII,II, II, I, I,1676 | roztropnie uważa, że albo wadliwości, o których w kan. 1686, 5081 VII, I, 0, III, II,1448 | Kan. 1459 - ~§ 1. Wady, które mogą spowodować nieważność 5082 II,II, II, I, II,409 | uprawnienia, które przed wakansem stolicy biskupiej posiadał 5083 VII, V, I, 0, II,1740 | wyznaczonego terminu będzie wakować.~§ 2. Po użytecznym upływie 5084 I, 0, 0, IX, I,162 | przysługuje swobodne powierzenie wakujące urzędu, za zgodą jednak 5085 II,II, II, III, II,491 | pilnie dokumenty posiadające walor historyczny, uporządkowane 5086 II, I, 0, III, I,245 | właściwej harmonii pomiędzy wartościami ludzkimi i nadprzyrodzonymi. ~§ 5087 II,III, I, III, 0,703 | prowadzić życie w zwyczajnych warunkach świata albo samotnie, albo 5088 II,III, I, II, VI,676 | dadzą się pogodzić z nowymi warunkami życia. Jest jednak zależny 5089 I, 0, 0,VIII, 0,138 | wykonania wszystkiego, co warunkuje użycie tej władzy. ~ 5090 IV, I, 0, I, III,858 | dziecko - jego rodzicom powody wątpliwej ważności udzielonego chrztu.~ 5091 VII,II, I, VII, 0,1601 | wnioskami stron i sformułowanymi wątpliwościami.~ ~§ 3. Następuje potem 5092 IV, I, 0, VII, III,1075 | ochrzczoną albo jej chrzest był wątpliwy, należy domniemywać, zgodnie 5093 II, I, 0, II, 0,227 | przedstawiania w kwestiach wątpliwych swojego stanowiska jako 5094 II,II, I, 0, III,354 | Kurii Rzymskiej i Państwa Watykańskiego, którzy ukończyli siedemdziesiąty 5095 VII,II, I, VI, 0,1591 | 2. Jeżeli obrony wraz z ważniejszymi dokumentami mają być wydane 5096 II,III, I, II, VI,675 | na prawie diecezjalnym, z ważnych przyczyn, z zachowaniem 5097 IV, I, 0, VI, II,1030 | bądź też z kobietą związaną ważnym małżeństwem lub takim samym 5098 V, 0, 0, II, 0,1273 | była zabezpieczona środkami ważnymi według prawa państwowego;~ 5099 VII, I, 0, II, I,1418 | relatora, spośród sędziów wchodzących w skład kolegium, który 5100 II,II, II, II, IV,454 | pozostałym biskupom tytularnym, wchodzącym w skład Konferencji Episkopatu, 5101 VII, I, 0, VII, 0,1390 | wszystkie inne, w których wchodzi w grę grzech, w tym, co 5102 I, 0, 0, VI, I,96 | chrzest człowiek zostaje wcielony do Kościoła Chrystusowego 5103 I, 0, 0,VIII, 0,141 | załatwia ten, który otrzymał wcześniejsze zlecenie dotąd nie odwołane. ~ 5104 II,III, I, II, III,652 | doskonałości. Należy ich wdrażać w kontemplowanie tajemnicy 5105 II,III, I, II, IV,667 | przełożonej zezwolić innym na wejście do klauzury, jak również 5106 II, I, 0, III, III,285 | powstrzymać od podpisywania weksli, przez które mianowicie 5107 II,III, I, III, 0,699 | uświęcenia świata, zwłaszcza od wewnątrz.~ ~ 5108 I, 0, 0, IV, II,56 | jest przeznaczony, prawnie wezwana po odbiór dekretu lub wysłuchanie 5109 VII,II, I, I, II,1499 | wezwania, uznany jest za wezwanego, zgodnie z przepisami prawa.~ 5110 VII,II, II, III, II,1711 | rzecznika sprawiedliwości i wezwawszy samego oskarżonego, może, 5111 II,III, I, II, II,637 | miejsca przysługuje prawo wglądu w sprawy gospodarcze domu 5112 II,III, I, II, VI,683 | ażeby prawnie stało się wiadome wydalenie.~ ~ 5113 VII, I, 0, II, I,1426 | notariuszy publicznie wiarygodne.~ ~ ~~ 5114 IV, I, 0, VII, IV,1095 | jeśli nie upewni się o wiarygodności tłumacza.~ 5115 II,II, II, III, II,482 | wicekanclerzem. ~§ 3. Kanclerz oraz wicekanclerz tym samym notariuszami 5116 II,II, II, III, II,482 | kanclerzowi pomocnika, zwanego wicekanclerzem. ~§ 3. Kanclerz oraz wicekanclerz 5117 VII, I, 0, II, I,1409 | wikariuszami sądowymi, czyli wiceoficjałami.~ ~§ 4. Zarówno wikariusz 5118 II,II, II, II, IV,452 | przeszkody uznane przez prawo, wiceprzewodniczący, przewodniczą nie tylko 5119 II, I, 0, III, I,239 | czele, a w razie potrzeby wicerektora, ekonoma, a także, jeśli 5120 IV, I, 0, III, II,927 | umieszczone w odznaczającej się, widocznej, stosownie przyozdobionej 5121 VI,II, 0, I, 0,1358 | 1369 - Kto w publicznym widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym 5122 VII,II, I, XI, 0,1639 | rozpoznania zaskarżenia, widząc, że prawdopodobnie jest 5123 VII,II, I, IV, III,1561 | wiedzy zwłaszcza z osobistego widzenia i słyszenia, czy jest opinią 5124 1, 0, II, III, III,809 | własnym uniwersytetem lub widziałem i innymi uniwersytetami 5125 IV, 0, II, V, 0,823 | Chrystusa; w niej poprzez znaki widzialne ukazuje się i w sposób właściwy 5126 II, I, 0, XI, 0,205 | ochrzczeni, którzy w jego widzialnym organizmie łączą się z Chrystusem 5127 IV,II, 0, IV, II,1190 | zagraża dobru publicznemu bądź wiecznemu zbawieniu, akt nie ma przez 5128 II, I, 0, III, I,251 | które ma się oprzeć na wiecznie trwałym dziedzictwie filozoficznym, 5129 IV,III, 0, II, I,1237| dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.~§ 5130 I, 0, 0, XI, 0,201 | przysługuje, dla nie wiedzącego albo nie mogącego działać 5131 VI, I, 0, III, 0,1313 | przez tego, kto bez winy nie wiedział, że do ustawy lub nakazu 5132 IV, I, 0, VII, IV,1094 | lub druga strona o tym nie wiedzieli.~ 5133 II,II, II, II, I,433 | w krajach posiadających większą liczbę Kościołów partykularnych, 5134 VII, I, 0, II, I,1415 | kolegialnie i wydawać wyroki większością głosów.~§ 2. Winien mu przewodniczyć, 5135 II,III, I, II, II,630 | w domach formacji oraz w większych wspólnotach laickich, powinni 5136 V, 0, 0, II, 0,1266 | aktów dotyczących zarządu o większym znaczeniu ze względu na 5137 VI, I, 0, V, 0,1335 | Ilekroć winny popełnił wiele przestępstw i zbyt wielka 5138 II,III, I, II, VI,685 | przełożonych w poważnej materii; wielkie zgorszenie powstałe wskutek 5139 1, 0, II, V, 0,822 | do diakonatu;~ ~ przed wielkim kanclerzem, a gdy takiego 5140 VI,II, 0, III, 0,1378 | być ukarany stosownie do wielkości czynu lub zaniedbania, nie 5141 VI, I, 0, VI, 0,1348 | Jeśli ktoś jest związany wieloma karami, zwolnienie obejmuje 5142 1, 0, II, III, I,790 | jest wychowanie, pozostając wierne swojej misji, niech starają 5143 IV,III, 0, II, II,1238| umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, 5144 II,III, I, I, 0,604 | Dziewice mogą się zrzeszać dla wierniejszego wypełnienia swojego zamiaru 5145 1, 0, II, 0, 0,739 | Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski Urząd Kościoła, 5146 VII, I, 0, V, II,1486 | pożyczki, byleby uprawnienie wierzyciela było wystarczająco pewne.~§ 5147 II, I, 0, XI, 0,205 | organizmie łączą się z Chrystusem więzami wyznawania wiary, sakramentów 5148 II,II, II, III,VIII,566 | śmierci. ~§ 2. W szpitalach, więzieniach i podczas morskiej podróży, 5149 IV, I, 0, I, I,845 | niedzielę albo wedle możności w wigilię paschalną.~ 5150 II,II, II, III, III,502 | kapitule katedralnej. ~§ 4. W wikariacie i prefekturze apostolskiej, 5151 II,II, II, III, III,495 | części Ludu Bożego. ~§ 2. W wikariatach i prefekturach apostolskich, 5152 II,II, II, I, I,374 | specjalne zespoły, takimi wikariaty rejonowe (dekanaty). ~ ~~~~~~~ 5153 IV, I, 0, III, I,913 | niebezpieczeństwa zepsucia.~§ 3. Wino powinno być naturalne z 5154 VII,II, I, IV, V | Rozdział V.~WIZJA LOKALNA I OGLĘDZINY SĄDOWE~ ~ 5155 VII,II, I, IV, V,1571 | dane do dyspozycji w czasie wizji.~ 5156 II,III, I, II, II,628 | zaufaniem odnosić się do wizytatora, a gdy prawnie o coś pyta; 5157 IV, I, 0, I, I,840 | to możliwe, składając im wizytę.~ 5158 I, 0, 0, X, 0,199 | by wierni nie mogli być wizytowani przez żadną władzę kościelną 5159 II, I, 0, III, I,239 | również wykładowców, którzy wkładają różne przedmioty, odpowiednio 5160 VII,II, I, VII, 0,1605 | Jeżeli w tekst wyroku albo wkradł się błąd w rozliczeniach, 5161 II,III, I, I, 0,587 | instytutem i dyscypliny członków, włączania członków oraz ich formacji, 5162 II,III, II, 0, 0,724 | dopuszczanie członków, okres próby, włączanie oraz kształcenie.~§ 2. Gdy 5163 II,III, II, 0, 0,733 | powrotu przed definitywnym włączeniem do nowego stowarzyszenia.~§ 5164 IV, I, 0, VII, III,1080 | do czwartego stopnia włącznie.~§ 3. Przeszkoda pokrewieństwa 5165 II,II, I, 0, V,363 | lub także wobec państw i władz publicznych, do których 5166 VII,II, I, I, I,1491 | pozwać, musi przedłożyć właściwemu sędziemu skargę powodową, 5167 VII, I, 0, III, I,1446 | na pewno i ewidentnie właściwi, odmawiają sądzenia lub 5168 II, I, 0, III, III,278 | się pogodzić z obowiązkami właściwymi stanowi duchownemu lub mogłyby 5169 II,III, I, I, 0,573 | niebieską chwałę.~§ 2. właśnie formę życia w instytutach 5170 II,III, I, II, II,630 | przymuszony otwierać swoje wnętrze. Natomiast zabrania się 5171 IV,III, 0, II, I,1235| Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała 5172 IV,III, 0, II, I,1235| Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych 5173 VII, V, I, 0, III,1723 | 1734 - ~§ 1. Zanim ktoś wniesie rekurs, powinien na piśmie 5174 VII,II, II, I, III,1694 | czegoś poważnego za ponownym wniesieniem prośby.~ ~ 5175 VII, I, 0, V, I,1484 | sędziemu, wobec którego wniesiono pierwszą skargę, chociażby 5176 IV, I, 0, VI, II,1038 | 1041, n. 4, oraz innych, wniesionych już na drogę sądową. Nie 5177 II, I, 0, III, I,252 | alumni winni się nauczyć wnikać w tajemnice zabwienia, zwłaszcza 5178 1, 0, II, 0, 0,736 | święcie prawdy objawionej, wnikliwie badał, wiernie głosił i 5179 VII,II, I, VII, 0,1601 | przedstawić opis faktów z wnioskami stron i sformułowanymi wątpliwościami.~ ~§ 5180 VI, I, 0, III, 0,1315 | okoliczności można roztropnie wnioskować o uporze w złej woli;~ 5181 I, 0, 0, IV, II,57 | albo osoba zainteresowana wniosła prośbę lub rekurs zgodnie 5182 VII,II, I,VIII, II,1625 | 2. Jeżeli apelację wnosi obrońca węzła lub rzecznik 5183 1, 0, II, II, 0,770 | odpowiedzialności, winni wnosić swój udział w dzieło misyjne.~ ~ 5184 VII, V, I, 0, III,1722 | na dobry wynik - zachęcić wnoszącego rekurs i autora dekretu, 5185 VII,II, I,VIII, I,1608 | chociaż była znana stronie wnoszącej skargę o nieważność wyroku, 5186 VII,II, I, I, I,1493 | jakiego sędziego sprawa jest wnoszona, czego się żąda i od kogo;~ 5187 VII, V, I, 0, III,1723 | w stosunku do rekursów wnoszonych według przepisów kan. 57 5188 IV, I, 0, I, I,842 | wypadkiem konieczności, woda używana przy udzielaniu 5189 IV, I, 0, I, 0,838 | przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej 5190 II, I, 0, III, III,289 | zaciągać się dobrowolnie do wojska, chyba że za zezwoleniem 5191 II, I, 0, III, III,289 | 1. Ponieważ służba wojskowa nie odpowiada stanowi duchownemu, 5192 II,II, II, III,VIII,569 | 569 - Pozycja kapelanów wojskowych jest regulowana specjalnymi 5193 IV, I, 0, VI, II,1015 | kto cieszy się należytą wolnością. Nie wolno zmuszać do przyjęcia 5194 IV,III, 0, I, III,1223| pobożności ludowej.~§ 2. Wota sztuki ludowej i dokumenty 5195 VII,II, I, V | Tytuł V-SPRAWY WPADKOWE (Kan. 1587-1597)~ ~ 5196 VII, I, 0, III, II,1451 | zasadami dotyczącymi spraw wpadkowych.~ 5197 IV, I, 0, VI, I,1002 | konsekrować na biskupa, jeśli wpierw nie upewni się o papieskim 5198 IV, I, 0, VII, II,1071 | przeszkody tajnej, powinna być wpisana do księgi przechowywanej 5199 IV, I, 0, I, V,866 | W pozostałych wypadkach wpisuje się ochrzczonego, bez żadnej 5200 II,III, I, III, 0,701 | określić obowiązki, jakie wprowadzają te więzy, z utrzymaniem 5201 II, I, 0, XI, 0,206 | życia zgodnego z Ewangelią i wprowadzając do udziału w świętych obrzędach, 5202 IV, I, 0, VII, II,1065 | 1076 - Odrzuca się zwyczaj wprowadzający nową przeszkodę albo przeciwny 5203 II,III, I, II, III,652 | i samozaparcie mają być wprowadzani na drogę pełniejszej doskonałości. 5204 I, 0, 0, III, 0,34 | którzy mają się troszczyć o wprowadzenie ustaw w życie i obowiązują 5205 II,II, I, 0, V,365 | rodzaju układów, jak również wprowadznie ich w życie. ~§ 2. W załatwianiu 5206 VII, V, I, 0, III,1725 | ustaje zawieszenie wykonania, wprowadzone tymczasowo, zgodnie z przepisem § 5207 II,III, I, I, 0,595 | i potwierdzanie prawnie wprowadzonych w nich zmian, z zachowaniem 5208 VII, I, 0, II, III,1434 | wymiarem sprawiedliwości i wrazie potrzeby upominać adwokatów 5209 VII,II, I, VII, 0,1604 | być dokonane albo przez wręczenie stronom lub ich pełnomocnikom 5210 II,III, I, II, VI,673 | kompetentnych przełożonych, powinien wrócić do dawnego instytutu, chyba 5211 V, 0, 0, II, II,1243 | katolicki na podstawie prawa wrodzonego, niezależnie od władzy świeckiej, 5212 IV, I, 0, V, 0,833 | chorych członkom Kościołów wschodnich nie mających pełnej wspólnoty 5213 IV, I, 0, V, 0,833 | a i wspomniane Kościoły wschodnie.~§ 4. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo 5214 I, 0, 0, VI, I,112 | obrządku; po osiągnięciu wskazanego wieku mogą powrócić do Kościoła 5215 II,II, II, II, III,443 | seminariów duchownych w liczbie wskazanej w n. 2, wybranych przez 5216 VII,II, I,VIII, I,1611 | podpisów;~ nie podaje wskazania roku, miesiąca, dnia i miejsca, 5217 II,II, II, III, II,493 | każdego roku, zgodnie ze wskazaniami biskupa diecezjalnego zestaw 5218 II,II, II, II, III,441 | jakie mają być rozważane, wskazanie czasu rozpoczęcia i trwania 5219 VII,II, I,VIII, II,1621 | 1. Jeśli w apelacji nie wskazano, do jakiego trybunału została 5220 II,II, I, 0, I,341 | ściśle kolegialną, w sposób wskazany albo dobrowolnie przyjęty 5221 VII,II, II, I, I,1668 | oprócz innych poszlak i wskazówek.~ 5222 VII,II, II, I, III,1694 | się o tym znać biskupowi wskazując elementy, co do których 5223 IV, I, 0, VII,VIII,1127 | Ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny związek małżeński, 5224 V, 0, 0, IV, 0,1291 | ich mieszkańców, albo na wsparcie dzieł pobożnych, ordynariuszem, 5225 II,III, I, I, 0,602 | dla wszystkich wzajemnym wsparciem w wypełnianiu własnego powołania. 5226 II,II, II, III, II,475 | poniżej kanonach, aby go wspierał w zarządzaniu całą diecezją. ~§ 5227 II,III, I, II, III,652 | ażeby we własnym zakresie wspierali dzieło kształtowania nowicjuszy 5228 II, I, 0, III, I,233 | poczynania zmierzające do wspierania powołań, głównie przy pomocy 5229 II,III, I, III, 0,702 | stanowią pomoc dla swoich współbraci przez szczególną miłość 5230 II, I, 0, III, I,251 | uwzględniającym również współczesne badania filozoficzne, ma 5231 II, I, 0, III, I,248 | mogli głosić naukę Ewangelii współczesnym sobie ludziom w sposób odpowiedni 5232 I, 0, 0,VIII, 0,129 | wykonywaniu tej władzy mogą współdziałać wierni świeccy, zgodnie 5233 II, I, 0, V, I,311 | istniejącym w diecezji, zwłaszcza wspołdziałając, pod kierownictwem ordynariusza 5234 IV, I, 0, VII, IV,1085 | potomstwa przez jakieś seksualne współdziałanie.~§ 2. Po osiągnięciu dojrzałości 5235 IV, I, 0, VII, IX,1138 | katolickim, nie może ze współmałżonkiem nieochrzczonym nawiązać 5236 IV, I, 0, VII, III,1079 | osobą, zadaje śmierć jej współmałżonkowi lub własnemu, nieważnie 5237 II, I, 0, V, III,323 | apostolską skierować ku dobru wspólnemu. ~ 5238 VI, I, 0, III, 0,1318 | do przestępstwa podlegają wspólnicy nie wymienieni w ustawie 5239 II,II, I, 0, I,333 | Rzymski jest zawsze złączony wspolnotą z pozostałymi biskupami, 5240 II,II, I, 0, V,364 | oraz innymi Kościołami lub wspólnotami kościelnymi, a nawet i religiami 5241 IV, 0, II, V, 0,826 | ze swoją naturą wymagają wspólnotowego sprawowania, gdzie jest 5242 II, I, 0, V, I,310 | jako współwłaściciele i współposiadacze nabywać i posiadać uprawnienia 5243 II, I, 0, V, IV,328 | gdzie to jest wskazane, współpracowały z innymi stowarzyszeniami 5244 1, 0, II, I, 0,746 | zadań prezbiterów, którzy współpracownikami biskupów, należy głoszenie 5245 II,II, II, I, I,369 | pasterskiej pieczy biskupa z współpracującym z nim prezbiterium, tak 5246 VII,II, I, IV, III,1561 | lub chwiejny;~ czy ma współświadków zeznania i czy jest potwierdzony 5247 IV, I, 0, VII, III,1079 | poprzez fizyczny lub moralny współudział spowodowali śmierć współmałżonka.~ 5248 II,II, II, III, VI,517 | doszedł do wniosku, że do współudziału w trosce o pasterzowanie 5249 II, I, 0, V, I,310 | zaciągać zobowiązania oraz jako współwłaściciele i współposiadacze nabywać 5250 IV, I, 0, VII, IX,1138 | nieochrzczonym nawiązać współzamieszkania z racji uwięzienia lub prześladowania, 5251 IV, I, 0, VII, IX,1140 | obowiązek i prawo zachowania współżycia małżeńskiego, chyba że usprawiedliwia 5252 IV, I, 0, VII, IX,1141 | dobrowolnie z miłością małżeńską współżyje z , która zawiniła. Domniemywa 5253 IV,II, 0, IV, 0,1175 | się i wstawiennictwem wspomagani.~ ~ 5254 II,II, II, I, II,394 | zachęcać ich do uczestnictwa i wspomagania różnych dzieł apostolskich, 5255 II,III, I, II, IV,665 | nich usilnie nakłaniany i wspomagany, aby powrócił i wytrwał 5256 I, 0, 0, II, 0,28 | jednak o nich wyraźnie nie wspomina, ustawa nie odwołuje zwyczajów 5257 IV,II, 0, II, 0,1162 | przemawiającego do swego ludu i wspominając tajemnicę zbawienia, wysławia 5258 II,III, I, II, II,628 | powierzonych zgodnie z przepisami wspomnianego prawa własnego.~§ 2. Biskup 5259 II, I, 0, IV, 0,295 | duchowe tych, których promował wspomnianym tytułem, jak też o ich godne 5260 I, 0, 0, IV, III,65 | i 3, nikt nie może, bez wspomnienia o odmowie, prosić innego 5261 IV,II, 0, IV, 0,1175 | przykładem wierni budują się i wstawiennictwem wspomagani.~ ~ 5262 IV,III, 0, I, I,1210| Kan. 1221 - Wstęp do kościoła podczas sprawowania 5263 VII,II, I, V, 0,1578 | czy też powinna być na wstępie odrzucona; a jeśli dopuszcza, 5264 II,III, I, III, 0,711 | Kan. 722 - ~§ 1. Próba wstępna ma zmierzać do tego, by 5265 IV, I, 0, VII, III,1080 | małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego 5266 IV,III, 0, I, I,1203| której wierni mają prawo wstępu w celu wykonywania w niej 5267 II,III, I, II, III,643 | zachowaniem przepisu ~~~~~~ kto wstępuje do instytutu pod wpływem 5268 II,II, II, I, II,382 | 2. ~§ 2. Jeśli tylko nie wstrzyma go zgodna z prawem przeszkoda, 5269 VII,II, I, XI, 0,1643 | 1620, 1622, 1645, powinien wstrzymać się od wykonania i sprawę 5270 VII,II, I, X, 0,1638 | sądzie, lecz lekkomyślnie wszczął spór;~ depozytu pieniężnego 5271 II, I, 0, XI, 0,204 | ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani 5272 V, 0, 0, II, 0,1277 | publicznej osoby prawnej ani wszczynać sprawy, ani zawiązywać sporu 5273 II,II, I, 0, V,364 | Episkopatu przez udzielanie jej wszechstronnej pomocy; ~ gdy idzie o 5274 II,II, II, III, II,483 | nieposzlakowanej opinii i ponad wszelkim podejrzeniem. W sprawach, 5275 II,II, II, III, VI,528 | wychowanie dzieci i młodzieży. Wszelkimi siłami zabiega, korzystając 5276 IV, I, 0, I, IV,861 | towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami 5277 II,II, II, I, III,413 | wtedy kolegium konsultorów wybiera kapłana, aby kierował diecezją. ~§ 5278 II,III, I, II, II,626 | instytutu, powinni mianować lub wybierać tych, których wobec Pana 5279 I, 0, 0, IX, I,174 | którzy w imieniu wszystkich wybierają mocą otrzymanego mandatu. ~§ 5280 II,II, I, 0, III,351 | nieskrępowany Biskup Rzymski, wybierając ich spośród mężczyzn, którzy 5281 I, 0, 0, IX, I,181 | inne równoznaczne. Formuła wybieram lub postuluję lub równoznaczna 5282 IV, I, 0, VII, III,1078 | i wolnym, sama swobodnie wybierze to małżeństwo.~ 5283 VII,II, II, III, 0,1703 | strony lub jeżeli strony nie wybiorą żadnych, ustawę wydaną przez 5284 VI,II, 0, II, 0,1364 | albo wywierają nacisk na wyborcę lub wybranego bądź tego, 5285 II,III, I, II, II,625 | postanowieniami konstytucji.~§ 2. Wyborom przełożonego klasztoru niezależnego, 5286 I, 0, 0, IX, I,180 | Kan. 180 - ~§ 1. Jeśli wyborowi tego, którego wyborcy wolą 5287 II,II, II, II, III,443 | partykularnego tak, by każda z nich wybrała spośród swoich członków 5288 VII,II, II, III, 0,1703 | należy zachować przepisy wybrane przez strony lub jeżeli 5289 I, 0, 0, IX, I,172 | bezpośrednio lub pośrednio, do wybrania jakiejś osoby, lub różnych 5290 II,II, II, I, III,422 | śmierci biskupa, a ten, kogo wybrano administratorem diecezji, 5291 VII, V, I, 0, I,1731 | sprawę z dwoma proboszczami, wybranymi z zespołu ustanowionego 5292 IV,III, 0, I, I,1204| zabraknie środków koniecznych na wybudowanie kościoła i sprawowanie kultu 5293 IV,II, 0, IV, II,1190 | dołączona do aktu, który wychodzi wprost na szkodę innych 5294 IV,II, 0, IV, II,1192 | jednak dyspensa od przysięgi wychodziła na szkodę innym, którzy 5295 1, 0, II, II, 0,779 | oraz żeby stosunki z nimi wychodziły na korzyść misji.~ ~§ 2. 5296 II, I, 0, III, I,261 | pod jego zwierzchnictwem - wychowawcy i wykładowcy winni we własnym 5297 IV, I, 0, IV, II,974 | seminarium lub innego zakładu wychowawczego, nie powinni przyjmować 5298 1, 0, II, III, 0,784 | i młodzież tak winny być wychowywane, ażeby harmonijnie mogły 5299 VII,II, I, IV, I,1520 | ocena, jaki z tego można wyciągnąć wniosek, jeśli chodzi o 5300 IV, I, 0, II, 0,868 | Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który 5301 IV, I, 0, V, 0,834 | bierzmowania i kapłaństwa, które wyciskają charakter.~§ 2. Jeśli po 5302 VII, I, 0, III, I,1438 | jeżeli sam sędzia się nie wycofa, strona może go wyłączyć.~ ~§ 5303 I, 0, 0, IV, I,40 | integralności, chyba że władza wydając akt przesłała mu wcześniej 5304 II,III, I, II, VI,682 | by tego odmówił.~ ~Art. 3~WYDALANIE CZŁONKÓW~ ~ 5305 VI,II, 0, V, 0,1383 | pozbawieniami lub także wydaleniem ze stanu duchownego.~§ 2. 5306 II,III, I, II, VI,688 | 615, wydanie decyzji o wydaleniu należy do biskupa diecezjalnego, 5307 II, I, 0, III, I,241 | kapłańskiego. ~§ 3. Jeśli chodzi o wydalonych z innego seminarium lub 5308 1, 0, II, IV, 0,818 | oryginalnego, nie zaś jego nowych wydań lub przekładów.~ ~ 5309 I, 0, 0, IV, II,57 | tego terminu - jeśli nie wydano jeszcze dekretu - należy 5310 1, 0, II, I, 0,750 | władzę z okazji pewnych wydarzeń nadto przez słowo drukowane 5311 1, 0, II, I, I,756 | racji jakiegoś święta lub wydarzenia żałobnego.~ ~§ 4. Do proboszcza 5312 VII,II, I, IV, III,1557 | wszystkim, co godne pamięci lub wydarzyło się przypadkowo, gdy świadkowie 5313 VII,II, I, X, 0,1638 | należy złożyć w związku z wydatkami, które trzeba będzie pokryć, 5314 VI, I, 0, III, 0,1311 | przestępstwa, chociażby wydawali się zdrowi w chwili przekraczania 5315 VI, I, 0, II, 0,1308 | Nakaz karny nie powinien być wydawany, jak tylko po dojrzałym 5316 1, 0, II, 0, 0,743 | sposób szczególny do aktów wydawanych przez Biskupa Rzymskiego 5317 VII,II, I, IV, I,1519 | 1530 - Sędzia, dla lepszego wydobycia prawdy, zawsze może przesłuchać 5318 VII, I, 0, IV, II,1477 | którzy omijając ustawę, wydobywają sprawy z właściwych trybunałów, 5319 1, 0, II, III, II,800 | przedmiotami wykładanymi na jego wydziałach.~ ~ 5320 1, 0, II, III, III,809 | innymi uniwersytetami i wydziałami, nawet niekościelnymi, istniała 5321 II, I, 0, III, I,253 | licencjat na uniwersytecie albo wydziale uznanym przez Stolicę Apostolską. ~§ 5322 V, 0, 0, III, 0,1287 | kompetentnej władzy sprzedawać lub wydzierżawiać dóbr kościelnych ich zarządcom 5323 I, 0, 0, IV, III,72 | Stolicę Apostolską, które wygasły, mogą zostać jednorazowo 5324 IV, I, 0, I, I,847 | zdania proboszcza, może dla wygody wiernych zezwolić lub nakazać, 5325 VII, I, 0, IV, II,1477 | spór albo układać się o wygórowane wynagrodzenie lub o przyznanie 5326 I, 0, 0, I, 0,16 | promulgacji; jeśli tylko wyjaśnia słowa ustawy same w sobie 5327 IV, I, 0, III, 0,887 | najwyższą czcią. Duszpasterze wyjaśniając naukę o tym sakramencie 5328 IV, I, 0, I, III,858 | udzieleniem dorosłemu należy wyjaśnić naukę o sakramencie chrztu 5329 VII,II, II, 0, 0,1649 | strony elementów, on sam miał wyjaśniony przedmiot sporu.~ ~ 5330 I, 0, 0, I, 0,18 | uprawnień albo zawierają wyjątek od ustawy, podlegają ścisłej 5331 II,II, II, I, I,371 | ze względu na specjalne i wyjątkowo poważne racje, nie jest 5332 IV,III, 0, I, 0,1195| oni każdemu biskupowi, a w wyjątkowych przypadkach prezbiterowi, 5333 II, I, 0, I, 0,212 | niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom 5334 II,II, I, 0, V,366 | papieskiego poselstwa jest wyjęta spod władzy rządzenia miejscowego 5335 II,III, I, I, 0,591 | względu na wspólny pożytek wyjmować instytuty życia konsekrowanego 5336 VI, I, 0, III, 0,1316 | ustalone okoliczności, które wyjmują od ustanowionej w nim kary 5337 VI, I, 0, III, 0,1316 | także inne okoliczności wyjmujące, łagodzące lub obciążające, 5338 IV,III, 0, I, II,1214| z wyjątkiem tych, które wyjmuje prawo lub przepis ordynariusza 5339 VII,II, I, V, I,1582 | winy nie mogła przedtem wykazać, może wnieść skargę o nieważność 5340 VII,II, I, IV, III,1544 | przyczyna wykluczenia została wykazana przed jego przesłuchaniem.~ ~ 5341 II,II, II, I, III,413 | według kolejności ustalonej w wykazie, który biskup diecezjalny 5342 II,II, II, I, III,413 | lub ma przeszkody i nie ma wykazu, o którym w § 1, wtedy kolegium 5343 II, I, 0, III, III,279 | udział również w innych wykładach, zebraniach teologicznych 5344 1, 0, II, 0, 0,736 | badał, wiernie głosił i wykładał, ma obowiązek i wrodzone 5345 II, I, 0, II, 0,229 | znajomości świętej nauki, wykładanej w kościelnych uniwersytetach 5346 1, 0, II, III, III,810 | religijnej, w których mianowicie wykładanoby dyscypliny teologiczne oraz 5347 1, 0, II, III, II,800 | mają związek z przedmiotami wykładanymi na jego wydziałach.~ ~ 5348 II, I, 0, III, I,253 | wykładane własną metodą. ~§ 3. Wykładowca, który poważnie się sprzeniewierzył 5349 IV, I, 0, VII, VI,1114 | małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron.~ 5350 VII,II, I, IV, III,1539 | Art. 2~POWOŁYWANIE I WYKLUCZANIE ŚWIADKÓW~ ~ 5351 II,II, II, III, II,492 | dalsze pięciolecia. ~§ 3. Wykluczeni ze składu Rady do spraw 5352 VII,II, I, IV, III,1544 | jeśli słuszna przyczyna wykluczenia została wykazana przed jego 5353 IV, I, 0, IV, II,973 | dla penitenta, nawet przy wykluczeniu wszelkiego niebezpieczeństwa 5354 VII,II, II, 0, 0,1645 | załatwione wszystkie sprawy nie wykluczone przez prawo, chyba że strona 5355 VII,II, I, IV, III,1544 | prosić by świadek został wykluczony, jeśli słuszna przyczyna 5356 IV, I, 0, VII, IV,1090 | obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo małżeństwo lub jakiś 5357 IV,II, 0, IV, II,1189 | dobrowolnie przysięga, że coś wykona, związany jest szczególnym 5358 VII,II, II, I, I,1674 | Zaraz gdy wyrok stał się wykonalny, wikariusz sądowy winien 5359 II,III, I, II, II,636 | kompetentnej władzy sprawozdanie z wykonanego zarządu.~ ~ 5360 V, 0, 0, IV, 0,1291 | bezpiecznie ulokowane i czuwać nad wykonaniem pobożnych zapisów, zgodnie 5361 I, 0, 0, VI, II,122 | winna zadbać sama lub przez wykonawcę, z zachowaniem przede wszystkim 5362 VII,II, I, XI, 0,1640 | będzie sędziowskiego dekretu wykonawczego, który zarządza, że wyrok 5363 VI, I, 0, VI, 0,1352 | powiadomiony o dekrecie wykonawczym sędziego, o czym w kan. 5364 I, 0, 0, XI, 0,201 | użyteczny należy rozumieć, że wykonującemu lub dochodzącemu swego prawa 5365 I, 0, 0, VI, II,116 | kompetentną władzę kościelną, by wykonywały w imieniu Kościoła w oznaczanym 5366 VII, I, 0, II, I,1417 | wyłoni się kwestia podczas wykonywanego przezeń zadania.~ ~ 5367 II,III, I, I, 0,604 | odpowiadającej ich własnemu stanowi i wykonywanej przy wzajemnej pomocy.~ ~ 5368 VII, I, 0, I, 0,1402 | miejsca, w którym był on wykonywany;~ w sprawach dotyczących 5369 IV, 0, II, V, 0,826 | zależnie od przyjętych święceń, wykonywanych funkcji i aktualnego uczestnictwa.~§ 5370 VI,II, 0, V, 0,1384 | Duchowny, który w inny sposób wykroczył przeciwko szóstemu przykazaniu 5371 IV, I, 0, VII, II,1069 | Ilekroć przeszkoda zostaje wykryta, gdy wszystko jest już gotowe 5372 II, I, 0, III, I,234 | wspieranie powołań - wraz z wykształceniem humanistycznym i naukowym, 5373 II,III, I, III, 0,711 | Kandydatów należy odpowiednio wykształcić do podjęcia życia zgodnego 5374 VII, I, 0, IV, II,1477 | 1. Zabrania się obydwom wykupywać spór albo układać się o 5375 II,III, I, II, VI | Rozdział VI.~WYŁĄCZANIE CZLONKÓW Z INSTYTUTU~ ~Art. 5376 II,III, I, II, VI,693 | którzy w jakikolwiek sposób wyłączeni z instytutu, należy uczynić 5377 VII, I, 0, VII, 0,1390 | 1401 - Mocą własnego i wyłącznego prawa, Kościół rozpoznaje:~ 5378 IV,III, 0, I, II,1218| tylko dla kultu Bożego i wyłączone z wszelkiego użytku domowego.~ ~~ 5379 I, 0, 0,VIII, 0,134 | miejsca rozumiani wszyscy wyliczeni w § 1, z wyjątkiem przełożonych 5380 II, I, 0, II, 0,224 | cieszą się uprawnieniami, wyliczonymi w kanonach niniejszego tytułu. ~ 5381 IV,II, 0, IV, II,1189 | przysięgą.~§ 2. Przysięga wyłudzona podstępem, wymuszona przemocą 5382 IV, I, 0, VII, V,1109 | obrzęd zawierania małżeństwa, wymagający zatwierdzenia przez Stolicę 5383 II, I, 0, III, III,287 | władzy kościelnej - będzie wymagała tego obrona praw Kościoła 5384 II,III, I, I, 0,587 | przystosowywane, stosownie do wymagań miejsca i czasu ~ ~ 5385 I, 0, 0, IX, I,171 | że wybrany nie uzyskałby wymaganej liczby głosów. ~ 5386 IV, I, 0, VII, IX,1137 | innych oddalonych, zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości, chrześcijańskiej 5387 II,II, II, III, VI,521 | jak również przymiotami, wymaganymi, czy to prawem powszechnym 5388 VII, V, I, 0, II,1740 | proboszcz w dalszym ciągu się wymawia i biskup uważa, że trzeba 5389 VII, I, 0, II, III,1434 | czuwać nad prawidłowym wymiarem sprawiedliwości i wrazie 5390 VII,II, II, III, II,1711 | wolności świadków i gwarancji wymiaru sprawiedliwości, ordynariusz, 5391 I, 0, 0, IV, I,36 | przypadki, poza wyraźnie wymienionymi.~ 5392 VI, I, 0, V, 0,1342 | wyroków sądowych lub dekretów wymierzających lub deklarujących jakąkolwiek 5393 VI, I, 0, II, 0,1303 | Kara jest najczęściej karą wymierzaną wyrokiem, to jest taką, 5394 VI, I, 0, III, 0,1318 | sprawcę ustanowione kary wymierzane wyrokiem, ci, którzy po 5395 VI, I, 0, I, 0,1300 | wrodzone i własne prawo wymierzania sankcji karnych wiernym 5396 VI, I, 0, V, 0,1331 | do sędziego, gdy chodzi o wymierzanie lub deklarowanie kar w sądzie, 5397 VI, I, 0, V, 0,1339 | Kan. 1350 - ~§ 1. Przy wymierzaniu kar duchownym zawsze trzeba 5398 VI, I, 0, II, 0,1308 | wyjątkiem ekspiacyjnych, wymierzanych na stałe.~§ 2. Nakaz karny 5399 VI, I, 0, II, 0,1307 | skutecznie ukarane karami wymierzanymi wyrokiem. Cenzur zaś, zwłaszcza 5400 IV, I, 0, III, I,904 | podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak 5401 VI, I, 0, III, I,1321 | jeśli zaś interdykt został wymierzony lub deklarowany, należy 5402 IV, I, 0, IV, I,951 | absolucji generalnej, o wymogach określonych w § 1. Absolucję 5403 IV,II, 0, IV, II,1189 | Przysięga wyłudzona podstępem, wymuszona przemocą lub ciężką bojaźnią, 5404 V, 0, 0, II, 0,1263 | którego biskupi mogliby wynagradzać inne osoby służące Kościołowi, 5405 II,II, II, III, II,489 | umocowana, której nie da wynieść z miejsca. Należy w nim 5406 II,III, I, II, VII,694 | Kan. 705 - Zakonnik wyniesiony do godności biskupiej pozostaje 5407 IV, I, 0, VI, II,1030 | wykonać na skutek zakazu wynikającego z jakiejś kary kanonicznej 5408 IV, I, 0, VII, II,1067 | dyspensa:~ od przeszkody wynikającej ze święceń lub z wieczystego 5409 IV,II, 0, IV, I,1184 | przedmiotu ślubu, może obowiązek wynikający z niego zawiesić tak długo, 5410 V, 0, 0, IV, 0,1296 | sporządzić wykaz zobowiązań wynikających z pobożnych fundacji, umieszczając 5411 V, 0, 0, II, 0,1278 | takiego samowolnego porzucenia wynikła szkoda dla Kościoła, obowiązani 5412 VI, I, 0, III, 0,1317 | przestępstwa. Jeśli zaś wynikło zgorszenie albo poważna 5413 IV, I, 0, IV, II,971 | naprawienia szkód, jeżeli takie wynikły.~ 5414 VII, I, 0, III, I,1444 | jakiegoś aktu procesowego może wyniknąć szkoda dla stron, sędziowie 5415 II,II, II, I, II,395 | z jego nieobecności nie wyniknie szkoda dla diecezji. ~§ 5416 II,II, II, III, II,490 | kasy pancernej nie wolno wynosić dokumentów. ~ 5417 II,II, II, III, III,502 | lat kolegium konsultorów, wypełniające zadania określone przez 5418 II,III, I, I, 0,577 | w świecie, zawsze jednak wypełniającego wolę Ojca.~ ~ 5419 II,II, II, I, II,386 | troszczyć się o to, by pilnie wypełniano przepisy kanonów, dotyczące 5420 V, 0, 0, IV, 0,1296 | poszczególne zobowiązania oraz ich wypełnienie i ofiary.~ 5421 IV, I, 0, III, III,946 | Obowiązek i prawo czuwania nad wypełnieniem zobowiązań mszalnych w kościołach 5422 VII, I, 0, I, 0,1400 | zawarta lub powinna być wypełniona, chyba że strony zgodnie 5423 IV, I, 0, III, III,945 | zobowiązania mszalne, których nie wypełniono w ciągu roku, zachowując 5424 IV, I, 0, III, I,909 | Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, 5425 VII,II, I, XI, 0,1639 | kaucji, jeżeli chodzi o wypłaty, czyli świadczenia, przeznaczone 5426 VI, I, 0, V, 0,1333 | pośpiesznego ukarania winnego wypłynie większe zło;~ powstrzymać 5427 IV, 0, II, V, 0,825 | kapłaństwo, jest dziełem, które wypływa z wiary i na niej się opiera, 5428 II,III, I, III, 0,717 | wygasają prawa i obowiązki wypływające z włączenia.~ ~ 5429 IV, I, 0, VII, II,1068 | z wyjątkiem przeszkody wypływającej ze święceń prezbiteratu.~§ 5430 IV,II, 0, IV, II,1191 | Kan. 1202 - Obowiązek wypływający ze złożenia przysięgi przyrzekającej 5431 II,III, I, III, 0,708 | ich działalność apostolska wypływała ze zjednoczenia z Chrystusem, 5432 1, 0, II, II, 0,775 | pełni ukonstytuowane, a więc wyposażone we własne siły i wystarczające 5433 1, 0, II, III, I,786 | sprawiedliwości rozdzielczej wyposażyła w odpowiednie subsydia.~ ~ 5434 VI,II, 0, I, 0,1358 | środków społecznego przekazu, wypowiada bluźnierstwo, poważnie narusza 5435 IV, I, 0, III, I,896 | diakonom i świeckim nie wolno wypowiadać modlitw, zwłaszcza modlitwy 5436 VII, I, 0, III, I,1444 | a także co do różnicy i wypowiadanych tam opinii, z zachowaniem 5437 II,II, II, III, II,491 | których w §§ 1 i 2, albo wypożyczać je, należy zachować normy 5438 II, I, 0, III, I,245 | uświęcenia; niech uczą się także wypracowywać te cnoty, które posiadają 5439 IV,II, 0, III, 0,1165 | kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje 5440 IV, I, 0, VI, II,1018 | mają nienaganne obyczaje, wypróbowane cnoty, jak również inne 5441 VII, I, 0, II, I,1424 | licencjaci prawa kanonicznego, wypróbowani w roztropności i gorliwości 5442 VII, I, 0, I, 0,1404 | Kan. 1415 - Z racji wyprzedzenia, jeżeli dwa lub więcej trybunałów 5443 VI, I, 0, III, 0,1313 | uczuciowego, które jednak nie wyprzedziło i nie przekreśliło całkowicie 5444 II,III, I, I, 0,604 | dochodzi stan dziewic, które - wyrażając święty zamiar gruntowniejszego 5445 IV, I, 0, III, II,929 | specjalna lampa, oznaczająca i wyrażająca cześć dla obecności Chrystusa.~ 5446 IV, I, 0, IV, 0,948 | uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal i mający postanowienie 5447 II,III, I, I, 0,605 | ażeby możliwie najlepiej wyrażali swoje założenia i zabezpieczali 5448 II,III, I, II, II,635 | instytutowi ubóstwa, strzegły go i wyrażały.~ ~ 5449 II,III, I, II, II,627 | wymagana jest zgoda lub rada, wyrażane zgodnie z postanowieniem~~~~~~~~~~~~~ 5450 IV, I, 0, IV, II,956 | poszczególnym przypadku wyraziłby sprzeciw odnośnie do swoich 5451 1, 0, II, II, 0,777 | 788 - ~§ 1. Ci, którzy wyrazili wolę przyjęcia wiary w Chrystusa, 5452 I, 0, 0, VII, 0,127 | nie powinien odstępować od wyrażonego przez nich zdania, zwłaszcza 5453 I, 0, 0, IX, I,181 | postulacją powinien być wyrażony przez słowo postuluję lub 5454 IV, I, 0, VII, V,1097 | dwóch świadków, według zasad wyrażonych w następnych kanonach i 5455 VII,II, I, I, II,1498 | Zawiadomienie o pozwie, dekretach, wyrokach i innych aktach sądowych 5456 VII, I, 0, II, III,1434 | i inne rekursy przeciwko wyrokom rotalnym;~ rekursy dotyczące 5457 VI, I, 0, V, 0,1342 | Apelacja lub rekurs od wyroków sądowych lub dekretów wymierzających 5458 VII, I, 0, III, I,1436 | innej instancji jako sędzia wyrokować lub wypełniać w niej zadań 5459 VI, I, 0, V, 0,1330 | wystarczający naprawić zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości 5460 VII,II, II, III, III,1719 | która nie znosi obowiązku wyrównania szkód.~ 5461 VI, I, 0, VI, 0,1346 | naprawienie zgorszenia i wyrównanie wyrządzonej szkody. Odniesienia 5462 II,III, I, II, VI,684 | poprawie życia członka oraz wyrównaniu naruszonej sprawiedliwości 5463 IV,II, 0, IV, 0,1178 | Obrazy drogocenne, a więc wyróżniające się starożytnością, artyzmem 5464 1, 0, II, II, 0,774 | odpowiednio przygotowani i wyróżniający się życiem chrześcijańskim. 5465 IV,II, 0, III, I,1170 | pogrzebowym nie było żadnego wyróżniania osób oraz by biedni nie 5466 VII, I, 0, III, I,1446 | czy poważnego zaniedbania wyrządzają procesującym się inną szkodę, 5467 I, 0, 0, VII, 0,128 | umyślnej lub nieumyślnej wyrządził komuś krzywdę, obowiązany 5468 V, 0, 0, II, 0,1270 | przeciw zarządcom, którzy wyrządzili jej szkody.~ 5469 II,II, II, II, III,443 | członków w sposób kolegialny i wysłała dwóch przedstawicieli. Mają 5470 II,II, I, 0, III,358 | który jako jego specjalny wysłannik ma wypełnić określoną posługę 5471 IV,II, 0, II, 0,1162 | wspominając tajemnicę zbawienia, wysławia bez przerwy Boga śpiewem 5472 VII, I, 0, II, I,1423 | ustawa nakazuje, aby sędzia wysłuchał stron albo jednej z nich, 5473 I, 0, 0, IV, II,56 | wezwana po odbiór dekretu lub wysłuchanie jego treści, nie mając słusznego 5474 IV, I, 0, IV, II,975 | jemu powierzeni mogli się wyspowiadać, jeśli w sposób uzasadniony 5475 IV, I, 0, IV, I,950 | to, by kapłan lub kapłani wyspowiadali poszczególnych penitentów;~ 5476 IV, I, 0, IV, I,950 | konieczność, gdy nie ma wystarczającej liczby spowiedników jedynie 5477 II, I, 0, III, III,283 | zaś prawo do należnych i wystarczających corocznych wakacji, określonych 5478 I, 0, 0, IV, V,90 | 2. W wątpliwości co do wystarczalności przyczyny, dyspensa jest 5479 IV, I, 0, VI, II,1041 | podwładnym przełożonego wystawiającego dymisorie.~§ 3. Jeśli mimo 5480 IV, I, 0, VI, I,1004 | apostolskiego indultu.~§ 3. Kto może wystawić dymisorie do przyjęcia święceń, 5481 IV, I, 0, VI, I,1012 | wygaśnięcia władzy tego, kto je wystawił.~ ~~ 5482 IV, I, 0, III, I,892 | ordynariusza lub przełożonego, wystawione nie wcześniej niż przed 5483 IV, I, 0, VII, II,1067 | papieskim;~ od przeszkody występku, o której w kan. 1090.~§ 5484 VII, I, 0, III, I,1436 | Kan. 1447 - Kto występował w sprawie jako sędzia, rzecznik 5485 VII,II, I, VII, 0,1601 | sprawiedliwości i obrońcą węzła, jeśli występowali w sprawie.~ ~§ 2. Następnie 5486 II,II, I, 0, III,358 | legata "a latere", a więc występującego jako jego alter ego, jak 5487 II,II, II, I, II,398 | odbywać z należytą pilnością, wystrzegając się, by przez zbytnie wydatki 5488 VII,II, I, IV, VI,1573 | drugie sędziowskie, gdy je wysuwa sędzia.~ ~ 5489 VII,II, I, IV, VI,1575 | prawem, sędzia nie powinien wysuwać, chyba że na podstawie faktu 5490 II,II, I, 0, II,343 | przedstawionych mu spraw i wysuwanie wniosków, nie zaś ich rozstrzyganie 5491 IV, I, 0, VI, I,1004 | przeszkoda, powinien osobiście wyświęcać swoich podwładnych. Jednakże 5492 IV, I, 0, VI, III,1042 | święceń. Ci, którzy zostali wyświęceni przez obcego biskupa na 5493 VI,II, 0, III, 0,1372 | wbrew przepisowi kan. 1015 wyświęcił obcego podwładnego bez zgodnych 5494 IV, I, 0, VI, III,1042 | święceń powinien każdemu wyświęconemu wydać autentyczne świadectwo 5495 IV, I, 0, VI, III,1042 | nazwiska poszczególnych wyświęconych, nazwisko szafarza, a także 5496 II,II, I, 0, V,362 | niezależne prawo mianowania i wysyłania swoich legatów, czy to do 5497 VII,II, I, IV, II,1532 | Jeżeli dokumenty okażą się wytarte, poprawione, zawierające 5498 VI, I, 0, III, 0,1314 | popełnienia przestępstwa albo wytłumaczenia się od winy oraz wzburzenie 5499 II,III, I, II, IV,665 | wspomagany, aby powrócił i wytrwał w swoim powołaniu.~ ~ 5500 I, 0, 0, VII, 0,125 | skutek zewnętrznego przymusu wywartego na osobę, któremu nie mogła 5501 VI,II, 0, II, 0,1364 | innych dóbr kościelnych, albo wywierają nacisk na wyborcę lub wybranego 5502 II, I, 0, XI, 0,207 | Spośród jednych i drugich wywodzą się wierni, którzy profesją 5503 VI, I, 0, III, 0,1313 | nie zostało dobrowolnie wywołane lub nie było podtrzymywane;~ 5504 IV, I, 0, VII, IV,1092 | zewnątrz, choćby nieumyślnie wywołanej, od której, ażeby się uwolnić, 5505 VI,II, 0, V, 0,1384 | szóstemu przykazaniu Dekalogu, wywołującym zgorszenie, winien być ukarany 5506 VI,II, 0, I, 0,1358 | religię lub Kościół bądź wywołuje nienawiść lub pogardę, powinien 5507 IV,II, 0, IV, 0,1177 | właściwego porządku, aby nie wywoływały zdziwienia u wiernych i 5508 VI, I, 0, VI, 0,1346 | odniesienia się z chwilą wyzdrowienia mają ci, którzy zgodnie 5509 IV, I, 0, V, IV,993 | powtórzyć; jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub 5510 IV, I, 0, IV, I,951 | że we właściwym czasie wyzna grzechy ciężkie, których 5511 IV,III, 0, II, 0,1233| Biskupi diecezjalni mogą wyznaczać szczególne dni świąteczne 5512 1, 0, II, III, II,802 | parafię albo przynajmniej wyznaczając do tego na sposób stały 5513 II,II, I, 0, V,363 | charakterze papieskiej misji wyznaczani jako delegaci lub obserwatorzy 5514 II, I, 0, V, II,317 | stanowisko nie powinien być wyznaczany kapelan, czyli asystent 5515 II,II, II, I, III,419 | kolegium kompetentne do wyznaczenia administratora diecezji. ~ 5516 II,II, II, I, III,426 | stolicy kieruje diecezją przed wyznaczeniem administratora diecezji, 5517 IV, I, 0, I, II,850 | katecheta albo inna osoba wyznaczona do tej funkcji przez ordynariusza 5518 VII, I, 0, II, I,1412 | lub biskupowi przez nich wyznaczonemu przysługują wszystkie uprawnienia, 5519 I, 0, 0, IV, III,69 | Reskrypt, w którym nie wyznaczono czasu jego okazania, może 5520 VII, I, 0, II, II,1427 | trybunału, który on sam na stałe wyznaczył, za zgodą Stolicy Apostolskiej;~ 5521 II, I, 0, V, II,313 | celów, które sama sobie wyznaczyła w imieniu Kościoła. ~ 5522 VII,II, I, VII, 0,1599 | sędziowie dla ważnej przyczyny wyznaczyli dłuższy okres czasu.~ 5523 II,II, II, III, VI,528 | przestali praktykować albo nie wyznają prawdziwej wiary. ~§ 2. 5524 IV, I, 0, IV, 0,948 | sakramencie pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi 5525 IV, I, 0, IV, II,971 | Kan. 982 - Kto wyznaje w spowiedzi, że niewinnego 5526 IV, I, 0, IV, III,977 | bezpośrednio nie odpuszczone i nie wyznane w indywidualnej spowiedzi, 5527 II,II, II, I, II,380 | promowany winien złożyć wyznanie wiary oraz przysięgę wierności 5528 IV, I, 0, IV, II,973 | jakie uzyskał o grzechach wyznanych w jakimkolwiek czasie w 5529 1, 0, II, 0, 0,738 | Kościołowi naukę którą należy wyznawać w sprawach wiary i obyczajów; 5530 IV, I, 0, IV, III,977 | Zaleca się wiernym, by wyznawali także grzechy powszednie.~ 5531 II, I, 0, XI, 0,205 | się z Chrystusem więzami wyznawania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License