Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
dniem 4
dniowi 1
dniu 12
do 1354
dobierac 1
dobierajac 1
dobierani 1
Frequency    [«  »]
2175 kan
1971 i
1575 z
1354 do
1279 lub
1183 nie
1098 sie

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

do

1-500 | 501-1000 | 1001-1354

                                     bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.            grey = Comment text
1 I, 0, 0, 0, 0,5 | przyszłości nie dopuszcza się do ich wznowienia, jeśli zostały 2 I, 0, 0, 0, 0,6 | Kodeksu, chyba że odnośnie do partykularnych co innego 3 I, 0, 0, 0, 0,6 | chyba że zostały włączone do tego Kodeksu; ~ wreszcie 4 I, 0, 0, I, 0,9 | 9 - Ustawy odnoszą się do przyszłości nie do przeszłości, 5 I, 0, 0, I, 0,9 | odnoszą się do przyszłości nie do przeszłości, chyba że zastrzega 6 I, 0, 0, I, 0,11 | Kościele katolickim lub do niego przyjęci, którzy jednak 7 I, 0, 0, I, 0,15 | ignorancji lub błędu odnośnie do ustawy, kary, albo odnośnie 8 I, 0, 0, I, 0,15 | ustawy, kary, albo odnośnie do faktu własnego czy cudzego 9 I, 0, 0, I, 0,15 | domniemywa się to odnośnie do faktu cudzego nienotorycznego, 10 I, 0, 0, I, 0,21 | późniejsze należy odnieść do poprzednich i wedle możności 11 I, 0, 0, I, 0,22 | 22 - Ustawy państwowe, do których odsyła prawo kościelne, 12 I, 0, 0, II, 0,25 | wspólnotę zdolną przynajmniej do jego przyjęcia. ~ 13 I, 0, 0, III, 0,29 | prawodawcę dla wspólnoty zdolnej do przyjęcia prawa i zawierające 14 I, 0, 0, III, 0,31 | władzę wykonawczą. ~§ 2. Co do promulgacji i okresu nieobowiązywalności 15 I, 0, 0, IV, I,39 | Kan. 39 - Warunki dodane do aktu administracyjnego tylko 16 I, 0, 0, IV, I,39 | tylko wtedy wymagane do ważności, gdy wyrażone 17 I, 0, 0, IV, I,41 | wypełnione warunki dołączone do tego aktu administracyjnego. 18 I, 0, 0, IV, II,49 | wszystkim celem przynaglenia do zachowania ustawy. ~ 19 I, 0, 0, IV, II,52 | rozstrzyga i w odniesieniu do osób, dla których został 20 I, 0, 0, IV, II,54 | Poszczególny dekret, powierzony do realizacji wykonawcy, osiąga 21 I, 0, 0, IV, II,57 | negatywną w odniesieniu do składania kolejnego rekursu. ~§ 22 I, 0, 0, IV, III,59 | ustanowione w odniesieniu do reskryptów mają zastosowanie 23 I, 0, 0, IV, III,59 | zastosowanie także w stosunku do udzielanych ustnie zezwoleń 24 I, 0, 0, IV, III,63 | kanoniczną winno być wyrażone do ważności, chyba że chodzi 25 I, 0, 0, IV, III,64 | Penitencjarii w odniesieniu do zakresu wewnętrznego, łaska, 26 I, 0, 0, IV, III,66 | było żadnej wątpliwości co do samej osoby lub sprawy. ~ 27 I, 0, 0, IV, III,67 | nie, należy się odnieść do dawcy reskryptu. ~ 28 I, 0, 0, IV, III,70 | wykonawcy samo udzielenie, do niego należy zgodnie z jego 29 I, 0, 0, IV, III,71 | chyba że skądinąd jest do tego kanonicznie zobowiązany. ~ 30 I, 0, 0, IV, V,87 | trudno jest zwrócić się do Stolicy Świętej i równocześnie 31 I, 0, 0, IV, V,90 | 2. W wątpliwości co do wystarczalności przyczyny, 32 I, 0, 0, IV, V,91 | poza terytorium w stosunku do podwładnych chociażby nieobecnych 33 I, 0, 0, IV, V,91 | postanowiono, w stosunku do podróżnych, przebywających 34 I, 0, 0, IV, V,92 | dyspensowania udzielona do konkretnego przypadku. ~ 35 I, 0, 0, VI, I,96 | człowiek zostaje wcielony do Kościoła Chrystusowego i 36 I, 0, 0, VI, I,98 | wyjęci spod ich władzy; co do ustanowienia opiekunów oraz 37 I, 0, 0, VI, I,102 | przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy. ~§ 3. Stałe 38 I, 0, 0, VI, I,103 | gdzie jest położony dom, do którego należą; tymczasowe 39 I, 0, 0, VI, I,111 | Kan. 111 - ~§ 1. Do Kościoła łacińskiego zostaje 40 I, 0, 0, VI, I,111 | dziecko rodziców, którzy do niego należą, lub - jeśli 41 I, 0, 0, VI, I,111 | lub - jeśli jedno z nich do niego nie należy - którzy 42 I, 0, 0, VI, I,111 | zgodności, zostaje włączone do Kościoła obrządku ojca. ~§ 43 I, 0, 0, VI, I,111 | w takim wypadku należy do tego Kościoła, który wybrał. ~ 44 I, 0, 0, VI, I,112 | 1. Po przyjęciu chrztu, do Kościoła innego samodzielnego 45 I, 0, 0, VI, I,112 | oświadczy, że pragnie przejść do Kościoła innego samodzielnego 46 I, 0, 0, VI, I,112 | sposób nieskrępowany powrócić do Kościoła łacińskiego; ~ 47 I, 0, 0, VI, I,112 | przepisami prawa przeszła do Kościoła innego obrządku; 48 I, 0, 0, VI, I,112 | wskazanego wieku mogą powrócić do Kościoła łacińskiego. ~§ 49 I, 0, 0, VI, I,112 | pociąga za sobą przynależności do tego Kościoła.~ ~~~~~~~~~~~~~ 50 I, 0, 0, VI, II,114 | osób lub rzeczy, skierowane do celu odpowiadającego misji 51 I, 0, 0, VI, II,114 | rozumieć te, które odnoszą się do dzieł pobożności, apostolatu 52 I, 0, 0, VI, II,114 | przewidywań wystarczają do osiągnięcia ustalonego celu. ~ 53 I, 0, 0, VI, II,119 | Kan. 119 - W odniesieniu do aktów kolegialnych, chyba 54 I, 0, 0, VI, II,121 | prawa dziedziczne należące do poprzednich osób i przejmuje 55 I, 0, 0, VI, II,122 | która jest kompetentna do dokonania podziału, winna 56 I, 0, 0, VII, 0,124 | Kan. 124 - ~§ 1. Do ważności aktu prawnego wymaga 57 I, 0, 0, VII, 0,124 | on dokonany przez zdolną do tego osobę oraz by były 58 I, 0, 0, VII, 0,124 | warunki wymagane przez prawo do ważności aktu. ~§ 2. Domniemywa 59 I, 0, 0, VII, 0,127 | postanawia, że przełożony do podjęcia czynności potrzebuje 60 I, 0, 0, VII, 0,127 | partykularne lub własne. Do ważności zaś aktów wymaga 61 I, 0, 0, VII, 0,127 | postanawia, że przełożony do podjęcia pewnych aktów potrzebuje 62 I, 0, 0, VII, 0,128 | krzywdę, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej 63 I, 0, 0,VIII, 0,129 | otrzymali święcenia, zdolni do sprawowania - zgodnie z 64 I, 0, 0,VIII, 0,132 | Kan. 132 - ~§ 1. Do uprawnień habitualnych stosuje 65 I, 0, 0,VIII, 0,133 | sposób został przepisany do ważności przez samego delegującego. ~ 66 I, 0, 0,VIII, 0,134 | partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej zgodnie 67 I, 0, 0,VIII, 0,136 | poza terytorium w stosunku do podwładnych, także nieobecnych 68 I, 0, 0,VIII, 0,136 | na terytorium. W stosunku do podróżnych, aktualnie przebywających 69 I, 0, 0,VIII, 0,137 | może być delegowana tak do poszczególnego aktu, jak 70 I, 0, 0,VIII, 0,137 | poszczególnego aktu, jak do ogółu spraw, chyba że prawo 71 I, 0, 0,VIII, 0,137 | może być subdelegowana do poszczególnego aktu lub 72 I, 0, 0,VIII, 0,137 | poszczególnego aktu lub do ogółu spraw, chyba że została 73 I, 0, 0,VIII, 0,137 | jeżeli jest delegowana do ogółu spraw może być subdelegowana 74 I, 0, 0,VIII, 0,137 | być subdelegowana tylko do poszczególnych aktów. Jeżeli 75 I, 0, 0,VIII, 0,137 | jednak została delegowana do jednego lub określonych 76 I, 0, 0,VIII, 0,138 | wykonawcza oraz władza delegowana do ogółu spraw winna być szeroko 77 I, 0, 0,VIII, 0,138 | że otrzymał upoważnienie do wykonania wszystkiego, co 78 I, 0, 0,VIII, 0,139 | skutek odniesienia się kogoś do jakiejś kompetentnej władzy, 79 I, 0, 0,VIII, 0,139 | co innego stanowi. ~§ 2. Do sprawy przedstawionej władzy 80 I, 0, 0,VIII, 0,140 | Kan. 140 - ~§ 1. Gdy do wykonania tej samej sprawy 81 I, 0, 0,VIII, 0,140 | Delegowani kolegialnie do wykonania sprawy, winni 82 I, 0, 0,VIII, 0,142 | delegującego i podane bezpośrednio do wiadomości delegowanego, 83 I, 0, 0,VIII, 0,144 | przepis ma zastosowanie do uprawnień, o których mowa 84 I, 0, 0, IX, I,148 | Kan. 148 - Do władzy, która jest kompetentna 85 I, 0, 0, IX, I,149 | posiadać przymioty wymagane do tego urzędu prawem powszechnym, 86 I, 0, 0, IX, I,149 | partykularnym lub fundacyjnym do ważności powierzenia. Poza 87 I, 0, 0, IX, I,150 | pełnym duszpasterstwem, do wypełniania którego potrzebne 88 I, 0, 0, IX, I,157 | innego wprost nie postanawia, do biskupa diecezjalnego należy 89 I, 0, 0, IX, I,158 | przedstawić kandydata władzy, do której należy przydzielanie 90 I, 0, 0, IX, I,159 | jego woli; stąd proponowany do prezentacji zapytany o zgodę, 91 I, 0, 0, IX, I,159 | zapytany o zgodę, jeżeli do ośmiu dni użytecznych nie 92 I, 0, 0, IX, I,163 | przepisami prawa kompetentna jest do przydzielenia urzędu prezentowanemu, 93 I, 0, 0, IX, I,166 | zwołać wszystkich należących do kolegium lub zespołu. Wezwanie 94 I, 0, 0, IX, I,167 | zgodnie z prawem, uprawnienie do głosowania przysługuje tylko 95 I, 0, 0, IX, I,168 | ktoś posiadał liczne tytuły do głosowania we własnym imieniu, 96 I, 0, 0, IX, I,169 | Kan. 169 - Do ważności wyborów wymaga 97 I, 0, 0, IX, I,169 | by nikt, kto nie należy do kolegium lub zespołu, nie 98 I, 0, 0, IX, I,169 | nie został dopuszczony do głosowania. ~ 99 I, 0, 0, IX, I,171 | 171 - ~§ 1. Niezdolnymi do głosowania :~ niezdatni 100 I, 0, 0, IX, I,171 | głosowania :~ niezdatni do aktu ludzkiego;~ nie posiadający 101 I, 0, 0, IX, I,172 | bezpośrednio lub pośrednio, do wybrania jakiejś osoby, 102 I, 0, 0, IX, I,172 | określony.~§ 2 Warunki dołączone do głosu przed wyborem uważa 103 I, 0, 0, IX, I,174 | dotyczące wyborów oraz - do ważności wyboru - warunki 104 I, 0, 0, IX, I,174 | wyboru - warunki dołączone do kompromisu, nie przeciwne 105 I, 0, 0, IX, I,175 | istnieć, a prawo głosu powraca do tych, którzy zgodzili się 106 I, 0, 0, IX, I,175 | jakiegoś warunku dołączonego do kompromisu; ~ przez dokonanie 107 I, 0, 0, IX, I,177 | lub zespół ma przystąpić do nowych wyborów w ciągu miesiąca 108 I, 0, 0, IX, I,178 | inaczej nabywa tylko prawo do niego. ~ 109 I, 0, 0, IX, I,181 | Kan. 181 - ~§ 1. Do ważności postulacji wymaga 110 I, 0, 0, IX, I,182 | ośmiu dni wysłać postulację do kompetentnej władzy, do 111 I, 0, 0, IX, I,182 | do kompetentnej władzy, do której należy zatwierdzenie 112 I, 0, 0, IX, I,182 | postulację należy wysłać do kompetentnej władzy aby 113 I, 0, 0, IX, I,183 | postulacji, prawo wyboru powraca do kolegium lub zespołu. ~§ 114 I, 0, 0, IX, II,184 | faktem, ma zostać podana do wiadomości wszystkim, którym 115 I, 0, 0, IX, II,184 | przysługuje jakieś prawo do powierzania urzędu. ~ 116 I, 0, 0, IX, II,190 | zachowaniem zawsze prawa do przedstawienia przeciwnych 117 I, 0, 0, IX, II,191 | związane z pierwszym urzędem do czasu kanonicznego objęcia 118 I, 0, 0, X, 0,198 | przeciąg czasu wymagany do zaistnienia przedawnienia, 119 I, 0, 0, XI, 0,203 | Pierwszego dnia nie wlicza się do terminu, chyba że jego początek 120 I, 0, 0, XI, 0,203 | ostatni dzień wlicza się do terminu, który - jeśli czas 121 II, I, 0, XI, 0,204 | każdego pozycją, powołani do wypełniania misji, jaką 122 II, I, 0, XI, 0,206 | wolą proszą o włączenie do niego i dlatego tym samym 123 II, I, 0, XI, 0,206 | szczególną troską, zachęcając ich do prowadzenia życia zgodnego 124 II, I, 0, XI, 0,206 | Ewangelią i wprowadzając do udziału w świętych obrzędach, 125 II, I, 0, XI, 0,207 | stan, choć nie odnosi się do hierarchicznej struktury 126 II, I, 0, XI, 0,207 | Kościoła, jednak należy do jego życia i świętości. ~~~~~~~~~~~~~ 127 II, I, 0, I, 0,208 | wszyscy wierni równi co do godności i działania, na 128 II, I, 0, I, 0,209 | powszechnego, jak i partykularnego, do którego należą zgodnie z 129 II, I, 0, I, 0,210 | święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie 130 II, I, 0, I, 0,212 | życzenia. ~§ 3. Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji 131 II, I, 0, I, 0,212 | godność osoby - podawania go do wiadomości innym wiernym. ~ 132 II, I, 0, I, 0,217 | przez chrzest powoływani do prowadzenia życia zgodnego 133 II, I, 0, I, 0,217 | ewangeliczną, posiadają prawo do wychowania chrześcijańskiego, 134 II, I, 0, I, 0,217 | odpowiednio przygotowywani do osiągnięcia dojrzałości 135 II, I, 0, I, 0,217 | ludzkiej i jednocześnie do poznania i przeżywania tajemnicy 136 II, I, 0, I, 0,220 | naruszać prawa każdej osoby do ochrony własnej intymności. ~ 137 II, I, 0, I, 0,222 | posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia 138 II, I, 0, I, 0,222 | apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne 139 II, I, 0, I, 0,222 | tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy. ~§ 140 II, I, 0, I, 0,222 | 2. Obowiązani także do popierania sprawiedliwości 141 II, I, 0, I, 0,222 | pamiętając o przykazaniu Pana, do udzielania pomocy biednym 142 II, I, 0, II, 0,225 | przeznaczeni przez Boga do apostolstwa, mają ogólny 143 II, I, 0, II, 0,226 | obowiązek przyczyniać się do budowania Ludu Bożego przez 144 II, I, 0, II, 0,226 | też na pierwszym miejscu do chrześcijańskich rodziców 145 II, I, 0, II, 0,228 | i uczciwością, zdolni do tego, by jako biegli lub 146 II, I, 0, II, 0,229 | każdy w sposób dostosowany do jego możliwości i zajmowanej 147 II, I, 0, II, 0,229 | 2. Mają również prawo do zdobycia pełniejszej znajomości 148 II, I, 0, II, 0,229 | stawiające wymagania co do zdatności - mogą otrzymać 149 II, I, 0, II, 0,230 | przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektora i akolity, 150 II, I, 0, II, 0,230 | posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia 151 II, I, 0, II, 0,230 | mogą być czasowo wyznaczeni do pełnienia funkcji lektora 152 II, I, 0, II, 0,231 | odpowiednią formację potrzebną do właściwego wykonywania swego 153 II, I, 0, II, 0,231 | kan. 230, § 1, mają prawo do godziwego wynagrodzenia, 154 II, I, 0, III, I,232 | którzy przeznaczeni do świętej posługi. ~ 155 II, I, 0, III, I,233 | popierać poczynania zmierzające do wspierania powołań, głównie 156 II, I, 0, III, I,233 | głównie przy pomocy dzieł do tego ustanowionych. ~§ 2. 157 II, I, 0, III, I,233 | przekonani o powołaniu do świętej posługi, otrzymali 158 II, I, 0, III, I,234 | wskazane, powinien doprowadzić do erygowania niższego seminarium 159 II, I, 0, III, I,234 | mający zamiar przystąpić do kapłaństwa winni otrzymać 160 II, I, 0, III, I,235 | Młodzieńcy, zamierzający dojść do kapłaństwa, powinni dla 161 II, I, 0, III, I,235 | duchowej oraz przygotowania się do właściwych im obowiązków 162 II, I, 0, III, I,235 | byli starannie formowani do życia duchowego i karności. ~~ 163 II, I, 0, III, I,236 | Kan. 236- Kandydaci do stałego diakonatu mają być, 164 II, I, 0, III, I,236 | Episkopatu, kształtowani do pielęgnowania życia duchowego 165 II, I, 0, III, I,237 | alumni przygotowujący się do świętej posługi powinni 166 II, I, 0, III, I,238 | chyba że w odniesieniu do pewnych spraw kompetentna 167 II, I, 0, III, I,239 | alumnom swobody udania się do innych kapłanów, wyznaczonych 168 II, I, 0, III, I,239 | wyznaczonych przez biskupa do tego zadania. ~§ 3. W statutach 169 II, I, 0, III, I,240 | powinni regularnie przychodzić do seminarium także inni spowiednicy, 170 II, I, 0, III, I,240 | seminaryjnej dyscypliny, do jakiegokolwiek spowiednika, 171 II, I, 0, III, I,240 | przy dopuszczaniu alumnów do święceń lub wydalaniu z 172 II, I, 0, III, I,241 | Kan. 241 - ~~§ l. Do wyższego seminarium biskup 173 II, I, 0, III, I,241 | wolę, wydają się być zdolni do oddania się na stałe świętym 174 II, I, 0, III, I,242 | powinien on być również do nowych warunków przystosowany, 175 II, I, 0, III, I,242 | seminaryjnego, przystosowane do potrzeb pastoralnych każdego 176 II, I, 0, III, I,243 | tym należy przystosować do miejscowych warunków normy 177 II, I, 0, III, I,245 | alumni winni stać się zdolni do owocnego wykonywania pasterskiej 178 II, I, 0, III, I,245 | miłości przyczyniają się do ich uświęcenia; niech uczą 179 II, I, 0, III, I,245 | ludźmi, tak jednak, by doszli do osiągnięcia właściwej harmonii 180 II, I, 0, III, I,245 | Świętego Piotra, przylgnęli do własnego biskupa jako wierni 181 II, I, 0, III, I,245 | drugimi, przygotowywali się do braterskiej jedności z diecezjalnym 182 II, I, 0, III, I,246 | najbogatszego źródła siłę ducha do pracy apostolskiej oraz 183 II, I, 0, III, I,246 | Niech będą przygotowani do odmawiania liturgii godzin, 184 II, I, 0, III, I,246 | imieniu Kościoła modlą się do Boga za cały powierzony 185 II, I, 0, III, I,246 | Powinni się przyzwyczajać do częstego korzystania z sakramentu 186 II, I, 0, III, I,247 | Kan. 247 - ~~§ 1. Do zachowania celibatu mają 187 II, I, 0, III, I,248 | odpowiedni i przystosowany do ich mentalności. ~ 188 II, I, 0, III, I,249 | konieczna lub pożyteczna do ich formacji albo do wykonywania 189 II, I, 0, III, I,249 | pożyteczna do ich formacji albo do wykonywania pasterskiej 190 II, I, 0, III, I,251 | umysł i przygotowywało ich do podjęcia studiów teologicznych. ~ 191 II, I, 0, III, I,253 | wykładowców, ilu potrzeba do nauczania Pisma świętego, 192 II, I, 0, III, I,257 | Kościoła partykularnego do Kościoła partykularnego 193 II, I, 0, III, I,257 | odpowiednio przygotowani do wypełniania tam świętego 194 II, I, 0, III, I,258 | ordynariusza, a dostosowane do wieku alumnów i lokalnych 195 II, I, 0, III, I,259 | Kan. 259 ~~§ 1. Do biskupa diecezjalnego albo 196 II, I, 0, III, I,259 | biskupa diecezjalnego albo do zainteresowanych biskupów, 197 II, I, 0, III, I,259 | międzydiecezjalne, należy decyzja co do nadrzędnego zarządu i administracji 198 II, I, 0, III, I,260 | Kan. 260 - Rektorowi, do którego należy troska o 199 II, I, 0, III, I,263 | dostarczenie środków potrzebnych do założenia i zachowania seminarium, 200 II, I, 0, III, I,264 | powszechny i proporcjonalny do dochodów tych, którzy winni 201 II, I, 0, III, II,265 | powinien być inkardynowany do jakiegoś Kościoła partykularnego 202 II, I, 0, III, II,265 | Kościoła partykularnego albo do prałatury personalnej, albo 203 II, I, 0, III, II,265 | prałatury personalnej, albo do jakiegoś instytutu życia 204 II, I, 0, III, II,265 | życia konsekrowanego lub do jakiegoś stowarzyszenia, 205 II, I, 0, III, II,266 | i zostaje inkardynowany do Kościoła partykularnego 206 II, I, 0, III, II,266 | apostolskiego definitywnie do niego włączony, przyjmując 207 II, I, 0, III, II,266 | jako duchowny inkardynowany do tegoż instytutu lub stowarzyszenia, 208 II, I, 0, III, II,266 | chyba że w odniesieniu do stowarzyszeń co innego postanawiają 209 II, I, 0, III, II,266 | diakonatu zostaje inkardynowany do Kościoła partykularnego, 210 II, I, 0, III, II,266 | Apostolskiej jest inkardynowany do samego instytutu. ~ 211 II, I, 0, III, II,267 | być ważnie inkardynowany do innego Kościoła partykularnego, 212 II, I, 0, III, II,267 | Kościoła partykularnego, do którego pragnie się inkardynować. ~§ 213 II, I, 0, III, II,268 | Kościoła partykularnego do innego, po upływie pięciu 214 II, I, 0, III, II,268 | samego prawa inkardynowany do tego Kościoła partykularnego, 215 II, I, 0, III, II,268 | na stałe lub definitywne do instytutu życia konsekrowanego 216 II, I, 0, III, II,268 | życia konsekrowanego albo do stowarzyszenia życia apostolskiego, 217 II, I, 0, III, II,268 | 2, zostaje inkardynowany do takiego instytutu lub stowarzyszenia, 218 II, I, 0, III, II,271 | odpowiednich, aby udać się do krajów odczuwających brak 219 II, I, 0, III, II,271 | biskupem diecezjalnym miejsca, do którego chcą się udać, o 220 II, I, 0, III, II,271 | duchownym przesiedlić się do innego Kościoła partykularnego 221 II, I, 0, III, II,271 | pozostali inkardynowani do własnego Kościoła partykularnego 222 II, I, 0, III, II,271 | Kościoła partykularnego i kiedy do niego powrócą cieszyli się 223 II, I, 0, III, II,271 | zgodnie z przepisami prawa do innego Kościoła partykularnego, 224 II, I, 0, III, II,271 | pozostając inkardynowany do własnego Kościoła, może 225 II, I, 0, III, II,272 | zezwolenia na przesiedlenie się do innego Kościoła partykularnego 226 II, I, 0, III, III,274 | duchowni mogą otrzymać urzędy, do wykonywania których wymaga 227 II, I, 0, III, III,276 | racji obowiązani dążyć do świętości, zwłaszcza że - 228 II, I, 0, III, III,276 | diakoni przygotowujący się do prezbiteratu mają obowiązek 229 II, I, 0, III, III,276 | obowiązani również do odprawiania rekolekcji, 230 II, I, 0, III, III,276 | rozmyślaniu, często przystępowali do sakramentu pokuty, oddawali 231 II, I, 0, III, III,277 | i dlatego zobowiązani do celibatu, który jest szczególnym 232 II, I, 0, III, III,277 | z należytą roztropnością do osób do których uczęszczanie 233 II, I, 0, III, III,277 | należytą roztropnością do osób do których uczęszczanie mogłoby 234 II, I, 0, III, III,278 | zakładania lub przynależności do stowarzyszeń, których cel 235 II, I, 0, III, III,283 | Przysługuje im zaś prawo do należnych i wystarczających 236 II, I, 0, III, III,285 | zarządu dóbr należących do świeckich albo świeckich 237 II, I, 0, III, III,289 | duchowni a także kandydaci do święceń nie powinni zaciągać 238 II, I, 0, III, III,289 | zaciągać się dobrowolnie do wojska, chyba że za zezwoleniem 239 II, I, 0, III, IV,293 | może ponownie być włączony do duchowieństwa, chyba że 240 II, I, 0, IV, 0,295 | inkardynować alumnów i promować ich do święceń tytułem służby prałaturze. ~§ 241 II, I, 0, IV, 0,297 | stosunki prałatury personalnej do ordynariuszy miejscowych, 242 II, I, 0, V, I,298 | dążą wspólnym wysiłkiem do ożywiania doskonalszego 243 II, I, 0, V, I,298 | ożywiania doskonalszego życia, do rozwoju publicznego kultu 244 II, I, 0, V, I,298 | chrześcijańskiej doktryny, albo do podejmowania dzieł apostolatu, 245 II, I, 0, V, I,298 | miłości lub zmierzających do ożywienia duchem chrześcijańskim 246 II, I, 0, V, I,298 | należeć przede wszystkim do tych stowarzyszeń, które 247 II, I, 0, V, I,303 | życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, 248 II, I, 0, V, I,304 | zarząd i warunki wymagane do uczestnictwa w nich i którymi 249 II, I, 0, V, I,304 | czyli nazwę, dostosowaną do zwyczajów czasu i miejsca, 250 II, I, 0, V, I,304 | szczególnie związaną z celem, do którego zmierzają. ~ 251 II, I, 0, V, I,305 | nie wkradły się nadużycia do dyscypliny kościelnej. Ma 252 II, I, 0, V, I,306 | Kan. 306 - Do uczestnictwa w uprawnieniach 253 II, I, 0, V, I,306 | stowarzyszenia ktoś został do niego ważnie przyjęty i 254 II, I, 0, V, I,307 | sama osoba może się zapisac do kilku stowarzyszeń. ~§ 3. 255 II, I, 0, V, I,307 | instytutów zakonnych mogą należeć do stowarzyszeń, zgodnie z 256 II, I, 0, V, I,308 | został prawnie przyjęty do stowarzyszenia, nie może 257 II, I, 0, V, I,311 | które ukierunkowane do apostolstwa w diecezji. ~~~~~~~ 258 II, I, 0, V, II,312 | 1. Władzą kompetentną do erygowania stowarzyszeń 259 II, I, 0, V, II,312 | erekcji przeznaczone do wykonywania działalności 260 II, I, 0, V, II,312 | administrator diecezjalny. ~§ 2. Do dokonania ważnej erekcji 261 II, I, 0, V, II,313 | otrzymuje w razie potrzeby misję do realizacji celów, które 262 II, I, 0, V, II,314 | która jest kompetentna do erekcji stowarzyszenia według 263 II, I, 0, V, II,316 | może być ważnie przyjęty do stowarzyszeń publicznych 264 II, I, 0, V, II,316 | zostali przyjęci, a miałby do nich zastosowanie wypadek 265 II, I, 0, V, II,316 | zachowaniem prawa rekursu do władzy kościelnej, o której 266 II, I, 0, V, II,317 | 1 ma także zastosowanie do stowarzyszeń założonych 267 II, I, 0, V, II,317 | moderatora i kapelana należy do przełożonego instytutu, 268 II, I, 0, V, II,317 | bezpośrednio ukierunkowanie do apostolstwa, moderatorami 269 II, I, 0, V, III,323 | kierownictwu tejże władzy. ~§ 2. Do władzy kościelnej należy 270 II, I, 0, V, III,325 | kompetentnej władzy kościelnej do nadzorowania, by dobra były 271 II, I, 0, V, IV,327 | zwłaszcza te, które zmierzają do ożywienia chrześcijańskim 272 II, I, 0, V, IV,327 | ten sposób usilnie dążą do osiągnięcia ścisłego związku 273 II, I, 0, V, IV,329 | zostali odpowiednio uformowani do wykonywania apostolstwa 274 II,II, I, 0, I,332 | zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by 275 II,II, I, 0, I,334 | różne instytucje stosownie do aktualnych potrzeb. Wszystkie 276 II,II, I, 0, I,337 | aktem kolegialnym. ~§ 3. Do Biskupa Rzymskiego należy, 277 II,II, I, 0, I,337 | Rzymskiego należy, stosownie do potrzeb Kościoła, dobieranie 278 II,II, I, 0, I,338 | obowiązujący w czasie soboru. Do tematów zaproponowanych 279 II,II, I, 0, I,339 | mających godności biskupiej. Do niej też należy określić 280 II,II, I, 0, II,346 | przez Biskupa Rzymskiego. Do nich dołącza się niektórych 281 II,II, I, 0, II,346 | przez Biskupa Rzymskiego. Do nich dołącza się niektórych 282 II,II, I, 0, II,348 | Biskupa Rzymskiego. Ma on do pomocy Radę Sekretariatu, 283 II,II, I, 0, III,349 | Ponadto kardynałowie do dyspozycji Papieża, czy 284 II,II, I, 0, III,350 | trzy stopnie: biskupów, do którego należą kardynałowie 285 II,II, I, 0, III,350 | patriarchowie wschodni włączeni do Kolegium Kardynałów; prezbiterów 286 II,II, I, 0, III,350 | Patriarchowie wschodni włączeni do Kolegium Kardynałów mają 287 II,II, I, 0, III,350 | stopniu diakonów - także do stopnia prezbiterów. ~§ 288 II,II, I, 0, III,350 | przechodząc na skutek opcji do stopnia kardynałów prezbiterów, 289 II,II, I, 0, III,350 | po nim zostali wyniesieni do godności kardynalskiej. ~ 290 II,II, I, 0, III,351 | jednak został promowany do godności kardynalskiej i 291 II,II, I, 0, III,352 | rządzenia w odniesieniu do pozostałych kardynałów, 292 II,II, I, 0, III,352 | wyboru Prodziekana. Również do Papieża należy zatwierdzenie 293 II,II, I, 0, III,356 | diecezjalnych, powinni przybyć do Rzymu, ilekroć wzywani 294 II,II, I, 0, III,357 | otrzymują jednak w stosunku do nich żadnej władzy rządzenia 295 II,II, I, 0, V,362 | wysyłania swoich legatów, czy to do Kościołów partykularnych 296 II,II, I, 0, V,362 | regionach, czy też równocześnie do państw i rządów, jak również 297 II,II, I, 0, V,363 | państw i władz publicznych, do których posyłani. ~§ 298 II,II, I, 0, V,363 | delegaci lub obserwatorzy do organizacji międzynarodowych 299 II,II, I, 0, V,364 | Tak więc w odniesieniu do powierzonego mu okręgu, 300 II,II, I, 0, V,364 | powierzonego mu okręgu, do papieskiego legata należy: ~ 301 II,II, I, 0, V,364 | należy: ~ przesyłanie do Stolicy Apostolskiej wiadomości 302 II,II, I, 0, V,364 | informacyjnego odnośnie do kandydatów, z zachowaniem 303 II,II, I, 0, V,365 | Kan. 365 - ~§ 1. Do papieskiego legata, który 304 II,II, I, 0, V,367 | przez odwołanie podane do wiadomości zainteresowanego 305 II,II, II, I, II,377 | konsekrowanego, zdatniejszych do biskupstwa, i przesłać 306 II,II, II, I, II,377 | biskupstwa, i przesłać do Stolicy Apostolskiej. Każdy 307 II,II, II, I, II,377 | za godnych i odpowiednich do posługi biskupiej. ~§ 3. 308 II,II, II, I, II,377 | biskupa koadiutora odnośnie do trzech kandydatów przedstawianych 309 II,II, II, I, II,377 | metropolita i sufragani prowincji, do której diecezja, o którą 310 II,II, II, I, II,378 | chodzi o zdatność kandydatów do biskupstwa, wymaga się od 311 II,II, II, I, II,378 | które czynią go odpowiednim do wypełniania zleconego mu 312 II,II, II, I, II,378 | tych dyscyplinach. ~§ 2. Do Stolicy Apostolskiej należy 313 II,II, II, I, II,378 | należy ostateczny osąd co do zdatności kandydata. ~ 314 II,II, II, I, II,379 | prawnej przeszkody, promowany do biskupstwa powinien w ciągu 315 II,II, II, I, II,381 | bezpośrednia, jaka jest wymagana do jego pasterskiego urzędu, 316 II,II, II, I, II,382 | diecezjach nowo erygowanych poda do wiadomości to pismo apostolskie 317 II,II, II, I, II,383 | wikariusza biskupiego. ~§ 3. Do braci nie będących w pełnej 318 II,II, II, I, II,384 | stanowi obowiązki i mieli do dyspozycji środki oraz instytucje 319 II,II, II, I, II,384 | oraz instytucje potrzebne do rozwoju życia duchowego 320 II,II, II, I, II,385 | jak najbardziej powołania do różnych posług oraz do życia 321 II,II, II, I, II,385 | powołania do różnych posług oraz do życia konsekrowanego, okazując 322 II,II, II, I, II,392 | 2. Ma czuwać nad tym, by do dyscypliny kościelnej nie 323 II,II, II, I, II,394 | jak również zachęcać ich do uczestnictwa i wspomagania 324 II,II, II, I, II,400 | przedłożyć sprawozdanie, udać się do Rzymu dla uczczenia grobów 325 II,II, II, I, II,407 | z racji swego powołania do udziału w troskach biskupa 326 II,II, II, I, II,408 | pontyfikalne oraz inne funkcje, do których zobowiązany jest 327 II,II, II, I, II,409 | biskup pomocniczy zachowuje - do czasu objęcia diecezji przez 328 II,II, II, I, II,411 | zrzeczenie się urzędu, to do biskupa koadiutora i pomocniczego 329 II,II, II, I, III,413 | Wykaz ten należy podać do wiadomości metropolity i 330 II,II, II, I, III,414 | kan. 413 zostanie powołany do sprawowania tymczasowo pasterskiej 331 II,II, II, I, III,417 | lub wikariusza biskupiego do momentu otrzymania przez 332 II,II, II, I, III,417 | generalnego czy biskupiego, do otrzymania pewnej wiadomości 333 II,II, II, I, III,418 | dwóch miesięcy udać się do nowej diecezji i objąć 334 II,II, II, I, III,418 | wiadomości o przeniesieniu do czasu kanonicznego objęcia 335 II,II, II, I, III,419 | wypadku wakansu stolicy, do ustanowienia administratora 336 II,II, II, I, III,419 | zwołać kolegium kompetentne do wyznaczenia administratora 337 II,II, II, I, III,423 | na administratora, Rada do spraw ekonomicznych powinna 338 II,II, II, I, III,430 | autentycznej kolegium kompetentnemu do dokonania wyboru, ale nie 339 II,II, II, II, I,431 | prowincji kościelnej, winny do niej należeć. ~§ 3. Jedynie 340 II,II, II, II, I,431 | niej należeć. ~§ 3. Jedynie do najwyższej władzy kościelnej - 341 II,II, II, II, I,434 | Kan. 434 - Do zebrania biskupów regionu 342 II,II, II, II, III,439 | zastosowanie także w odniesieniu do synodu prowincjalnego, odbywanego 343 II,II, II, II, III,441 | Kan. 441 - Do Konferencji Episkopatu należy:~ 344 II,II, II, II, III,442 | Kan. 442 - ~§ 1. Do metropolity, za zgodą większej 345 II,II, II, II, III,443 | liczbie - tak w odniesieniu do mężczyzn, jak i kobiet - 346 II,II, II, II, III,443 | mężczyzn, jak i kobiet - do ustalenia przez Konferencję 347 II,II, II, II, III,443 | sufraganami w odniesieniu do synodu prowincjalnego. ~ 348 II,II, II, II, III,445 | powinien, w odniesieniu do własnego terytorium, zatroszczyć 349 II,II, II, II, III,446 | przesłanie wszystkich akt synodu do Stolicy Apostolskiej. Uchwały 350 II,II, II, II, III,446 | przez Stolicę Apostolską. Do synodu należy określić sposób 351 II,II, II, II, IV,447 | odpowiednio przystosowane do bieżących okoliczności czasu 352 II,II, II, II, IV,448 | znajdujących się w różnych krajach. Do Stolicy Apostolskiej należy 353 II,II, II, II, IV,449 | zainteresowanych biskupów, do erygowania Konferencji Episkopatu, 354 II,II, II, II, IV,450 | 1. Na mocy samego prawa do Konferencji Episkopatu należą 355 II,II, II, II, IV,455 | głosów biskupów, należących do Konferencji Episkopatu z 356 II,II, II, II, IV,457 | plenarnym zostały przekazane do właściwego wykonania. Załatwia 357 II,II, II, II, IV,458 | Kan. 458 - Do zadań Sekretariatu Generalnego 358 II,II, II, III, I,462 | lub wikariusza biskupiego do wypełnienia tego obowiązku. ~ 359 II,II, II, III, I,463 | duszpasterską, w sposób i w liczbie do określenia przez biskupa 360 II,II, II, III, I,467 | Biskup diecezjalny podaje do wiadomości treść deklaracji 361 II,II, II, III, II,470 | kurii diecezjalnej, należy do biskupa diecezjalnego. ~ 362 II,II, II, III, II,473 | części Ludu Bożego. ~§ 2. Do biskupa diecezjalnego należy 363 II,II, II, III, II,474 | od którego pochodzą, i to do ważności, jak również przez 364 II,II, II, III, II,476 | spraw albo w odniesieniu do wiernych jakiegoś obrządku 365 II,II, II, III, II,476 | jakiegoś obrządku względnie do pewnej grupy osób, posiadali 366 II,II, II, III, II,477 | sama zasada ma zastosowanie do wikariusza biskupiego. ~ 367 II,II, II, III, II,478 | powierzać go krewnym biskupa, do czwartego stopnia. ~ 368 II,II, II, III, II,479 | posiada biskup diecezjalny, do podejmowania wszystkich 369 II,II, II, III, II,479 | sobie zarezerwował, albo do których prawo wymaga specjalnego 370 II,II, II, III, II,479 | 1, lecz w odniesieniu do określonej części terytorium 371 II,II, II, III, II,479 | wikariuszowi generalnemu, albo do których prawo domaga się 372 II,II, II, III, II,481 | przepisów przez usunięcie podane do wiadomości zainteresowanego 373 II,II, II, III, II,483 | urzędowego. Mogą być mianowani do jakichkolwiek czynności 374 II,II, II, III, II,483 | jakichkolwiek czynności albo tylko do czynności sądowych, albo 375 II,II, II, III, II,483 | czynności sądowych, albo jedynie do określonej sprawy bądź czynności. ~§ 376 II,II, II, III, II,487 | Nikomu nie wolno wchodzić do archiwum bez zezwolenia 377 II,II, II, III, II,491 | diecezjalnego. ~ ~Art. 3~RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH I EKONOM~ 378 II,II, II, III, II,492 | diecezji należy ustanowić Radę do spraw ekonomicznych, na 379 II,II, II, III, II,492 | biskupa. ~§ 2. Członkowie Rady do spraw ekonomicznych powinni 380 II,II, II, III, II,492 | Wykluczeni ze składu Rady do spraw ekonomicznych krewni 381 II,II, II, III, II,492 | lub powinowaci biskupa, do czwartego stopnia. ~ 382 II,II, II, III, II,493 | doczesne Kościoła, Rada do spraw ekonomicznych przygotowuje 383 II,II, II, III, II,494 | kolegium konsultorów oraz Rady do spraw ekonomicznych, każdy 384 II,II, II, III, II,494 | kolegium konsultorów oraz Rady do spraw ekonomicznych. ~§ 385 II,II, II, III, II,494 | sposób określony przez Radę do praw ekonomicznych, a także 386 II,II, II, III, II,494 | winien przedstawić Radzie do spraw ekonomicznych wykaz 387 II,II, II, III, III,497 | stałymi, a więc należącymi do Rady z racji powierzonego 388 II,II, II, III, III,498 | 498 - ~§ 1. Prawo wyboru do Rady kapłańskiej, zarówno 389 II,II, II, III, III,498 | diecezjalni inkardynowani do diecezji; ~ kapłani diecezjalni 390 II,II, II, III, III,498 | diecezjalni nie inkardynowani do diecezji, jak również kapłani 391 II,II, II, III, III,500 | Kan. 500 -~§ l. Do biskupa diecezjalnego należy 392 II,II, II, III, IV,506 | określić warunki wymagane do ważności lub godziwości 393 II,II, II, III, IV,507 | Duchownym, którzy nie należą do kapituły, wolno powierzać 394 II,II, II, III, IV,508 | mianować jakiegoś kapłana do wykonywania tego zadania. ~ 395 II,II, II, III, IV,509 | wysłuchaniu zdania kapituły, do biskupa diecezjalnego, nie 396 II,II, II, III, IV,509 | biskupa diecezjalnego, nie zaś do administratora diecezji, 397 II,II, II, III, V,512 | biskupa diecezjalnego. ~§ 2. Do Rady duszpasterskiej należy 398 II,II, II, III, V,512 | mają w apostolstwie. ~§ 3. Do Rady duszpasterskiej należy 399 II,II, II, III, VI,515 | dokonywanie w niej zmian, należy do wyłącznej kompetencji biskupa 400 II,II, II, III, VI,517 | biskup diecezjalny doszedł do wniosku, że do współudziału 401 II,II, II, III, VI,517 | diecezjalny doszedł do wniosku, że do współudziału w trosce o 402 II,II, II, III, VI,519 | diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze 403 II,II, II, III, VI,520 | posługi, przydzielonych do tego osób oraz spraw ekonomicznych. ~ 404 II,II, II, III, VI,521 | powszechnym czy partykularnym, do kierowania parafią, o którą 405 II,II, II, III, VI,524 | okoliczności, uzna za odpowiedniego do wypełniania w niej parafialnej 406 II,II, II, III, VI,525 | przeszkody w działaniu, do administratora diecezjalnego 407 II,II, II, III, VI,527 | 1. Kto jest promowany do podjęcia troski pasterskiej 408 II,II, II, III, VI,527 | wypadku dyspensa podana do wiadomości parafii zastępuje 409 II,II, II, III, VI,528 | orędzie dotarło również do tych, którzy przestali praktykować 410 II,II, II, III, VI,528 | zwłaszcza często przystępowali do sakramentów Najświętszej 411 II,II, II, III, VI,528 | tym, by nie wkradły się do niej nadużycia. ~ 412 II,II, II, III, VI,529 | rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków 413 II,II, II, III, VI,530 | Kan. 530 - Do funkcji specjalnie powierzonych 414 II,II, II, III, VI,531 | okazji powinien przekazać do wspólnej kasy parafialnej, 415 II,II, II, III, VI,531 | ofiarodawcy w odniesieniu do ofiar dobrowolnych. Do biskupa 416 II,II, II, III, VI,531 | odniesieniu do ofiar dobrowolnych. Do biskupa diecezjalnego należy - 417 II,II, II, III, VI,531 | odpowiednie przepisy co do przeznaczenia składanych 418 II,II, II, III, VI,533 | przerwami. Nie wlicza się do niego rekolekcji, odbywanych 419 II,II, II, III, VI,535 | nic z nich nie dostało się do obcych rąk. ~§ 5. Należy 420 II,II, II, III, VI,537 | parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która 421 II,II, II, III, VI,538 | przez samego proboszcza i, do ważności, przyjęte przez 422 II,II, II, III, VI,538 | albo jest inkardynowany do stowarzyszenia życia apostolskiego, 423 II,II, II, III, VI,543 | Wszyscy kapłani, którzy należą do zespołu:~ związani 424 II,II, II, III, VI,544 | nich staje się niezdolny do wykonywania pasterskiej 425 II,II, II, III, VI,545 | konieczne lub pożyteczne do właściwego wypełniania pasterskiej 426 II,II, II, III, VI,545 | parafialnej albo w odniesieniu do całej parafii lub określonej 427 II,II, II, III, VI,545 | części, lub w odniesieniu do określonego zespołu wiernych 428 II,II, II, III, VI,550 | parafialnym. ~§ 3. Odnośnie do czasu wakacji, wikariusz 429 II,II, II, III, VI,551 | Kan. 551 - W odniesieniu do ofiar, jakie wierni składają 430 II,II, II, III, VII,555 | inne przedmioty należące do kościoła. ~§ 4. Dziekan 431 II,II, II, III,VIII,557 | wtedy, gdy kościół należy do jakiegoś instytutu kleryckiego 432 II,II, II, III,VIII,567 | wolno mu jednak mieszać się do zarządu wewnętrznego instytutu. ~ 433 II,III, I, I, 0,573 | instytutów, zobowiązują się do zachowania ewangelicznych 434 II,III, I, I, 0,573 | posłuszeństwa oraz przez miłość, do której prowadzą, łączą się 435 II,III, I, I, 0,574 | ewangeliczne, należy niewątpliwie do życia i świętości Kościoła, 436 II,III, I, I, 0,574 | szanowany i popierany.~§ 2. Do tego stanu życia niektórzy 437 II,III, I, I, 0,576 | Kan. 576 - Do kompetentnej władzy kościelnej 438 II,III, I, I, 0,580 | instytutu życia konsekrowanego do drugiego jest zarezerwowana 439 II,III, I, I, 0,581 | innego rodzaju zmian, należy do kompetentnej władzy instytutu, 440 II,III, I, I, 0,584 | Zniesienie instytutu należy do wyłącznej kompetencji Stolicy 441 II,III, I, I, 0,584 | zastrzeżona decyzja odnośnie do dóbr doczesnych instytutu.~ ~ 442 II,III, I, I, 0,585 | części instytutu należy do kompetentnej władzy tegoż 443 II,III, I, I, 0,587 | normy fundamentalne odnośnie do zarządzania instytutem i 444 II,III, I, I, 0,587 | przystosowywane, stosownie do wymagań miejsca i czasu ~ ~ 445 II,III, I, I, 0,592 | nią określonym - przesyłać do Stolicy Świętej krótkie 446 II,III, I, I, 0,595 | Kan. 595 - ~ ~§ 1. Do biskupa, w którego diecezji 447 II,III, I, I, 0,595 | zachowaniem wszakże tego, do czego przyłożyła rękę Stolica 448 II,III, I, I, 0,595 | Stolica Apostolska. Należy do niego również załatwianie 449 II,III, I, I, 0,596 | posiadają w odniesieniu do podległych im członków władzę 450 II,III, I, I, 0,596 | jak i wewnętrznym.~§ 3. Do władzy, o której w § 1, 451 II,III, I, I, 0,597 | Kan. 597 -~ ~§ 1. Do instytutu życia konsekrowanego 452 II,III, I, I, 0,598 | układać swoje życie i zdążać do osiągnięcia doskonałości 453 II,III, I, I, 0,600 | Ewangeliczna rada ubóstwa do naśladowania Chrystusa, 454 II,III, I, I, 0,601 | w duchu wiary i miłości do naśladowania Chrystusa posłusznego 455 II,III, I, I, 0,601 | Chrystusa posłusznego do śmierci, zobowiązuje do 456 II,III, I, I, 0,601 | do śmierci, zobowiązuje do podporządkowania własnej 457 II,III, I, I, 0,603 | wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad 458 II,III, I, I, 0,604 | Kan. 604 -~ ~§ 1. Do wspomnianych form życia 459 II,III, I, I, 0,606 | się w jednakowym stopniu do mężczyzn i kobiet, chyba 460 II,III, I, II, I,610 | o to, co jest potrzebne do właściwego podjęcia przez 461 II,III, I, II, I,611 | instytutu zawiera w sobie prawo do:~ ~ prowadzenia życia 462 II,III, I, II, I,611 | uwzględnieniem warunków dołączonych do zezwolenia;~ posiadania 463 II,III, I, II, I,612 | fundacyjnych odnoszą się tylko do wewnętrznego zarządu i dyscypliny.~ ~ 464 II,III, I, II, I,616 | jakiegoś instytutu należy do Stolicy Apostolskiej, której 465 II,III, I, II, I,616 | wypadku decyzję odnośnie do majątku.~§ 3. Zniesienie 466 II,III, I, II, I,616 | którym w kan. 613, należy do kapituły generalnej, chyba 467 II,III, I, II, I,616 | klasztoru mniszek należy do Stolicy Apostolskiej, z 468 II,III, I, II, I,616 | z zachowaniem, odnośnie do majątku, przepisów konstytucji.~ ~~~~~~~ 469 II,III, I, II, II,618 | odnosząc się z szacunkiem do ich ludzkiej godności mają 470 II,III, I, II, II,619 | słowem Bożym i doprowadzać do sprawowania świętej liturgii. 471 II,III, I, II, II,620 | Kan. 620 - Do wyższych przełożonych zalicza 472 II,III, I, II, II,620 | niezależnym. Zalicza się do nich również ich zastępców. 473 II,III, I, II, II,620 | nich również ich zastępców. Do wymienionych dochodzi opat-prymas 474 II,III, I, II, II,624 | chyba że - w odniesieniu do najwyższego przełożonego 475 II,III, I, II, II,627 | ustalić sytuacje, w których do ważnego działania wymagana 476 II,III, I, II, II,628 | z zaufaniem odnosić się do wizytatora, a gdy prawnie 477 II,III, I, II, II,630 | ażeby ich podwładni mieli do dyspozycji odpowiednich 478 II,III, I, II, II,630 | obowiązku jednak przystępowania do nich.~§ 4. Przełożeni nie 479 II,III, I, II, II,630 | z zaufaniem przychodzić do swoich przełożonych, którym 480 II,III, I, II, II,630 | ich w jakikolwiek sposób do otwierania przed nimi sumienia.~ ~ ~ ~ 481 II,III, I, II, II,631 | jego jedności w miłości. Do niej głównie należy strzec 482 II,III, I, II, II,632 | dokładnie określić, co należy do innych kapituł instytutu 483 II,III, I, II, II,634 | samego prawa, zdolne do nabywania, posiadania i 484 II,III, I, II, II,638 | sprecyzować warunki konieczne do ważnego podjęcia nadzwyczajnego 485 II,III, I, II, II,638 | urzędnicy, których własne prawo do tego celu wyznacza.~§ 3. 486 II,III, I, II, II,638 | tego celu wyznacza.~§ 3. Do ważności alienacji i jakiegokolwiek 487 II,III, I, II, II,639 | przełożonego w stosunku do swoich dóbr, sam jest odpowiedzialny, 488 II,III, I, II, II,640 | ubóstwa, oraz stosownie do możliwości przeznaczać część 489 II,III, I, II, III | CZŁONKÓW~ ~Art. 1~PRZYJĘCIE DO NOWICJATU~ ~ 490 II,III, I, II, III,641 | przyjmowania kandydatów do nowicjatu należy do wyższych 491 II,III, I, II, III,641 | kandydatów do nowicjatu należy do wyższych przełożonych, zgodnie 492 II,III, I, II, III,642 | przymioty dojrzałości, konieczne do podjęcia życia właściwego 493 II,III, I, II, III,643 | Nieważnie jest przyjęty do nowicjatu:~ kto nie ukończył 494 II,III, I, II, III,643 | konsekrowanego albo przynależy do jakiegoś stowarzyszenia 495 II,III, I, II, III,643 | przepisu ~~~~~~ kto wstępuje do instytutu pod wpływem przymusu, 496 II,III, I, II, III,643 | kto zataił swoje włączenie do jakiegoś instytutu życia 497 II,III, I, II, III,644 | Przełożeni nie powinni przyjmować do nowicjatu duchownych diecezjalnych 498 II,III, I, II, III,645 | 1. Przed przyjęciem do nowicjatu kandydaci powinni 499 II,III, I, II, III,645 | którzy byli już przyjęci do innego instytutu życia konsekrowanego, 500 II,III, I, II, III,645 | instytutu życia konsekrowanego, do stowarzyszenia życia apostolskiego


1-500 | 501-1000 | 1001-1354

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License