Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
lokalne 1
lokalnej 1
lokalnych 2
lub 1279
lud 16
ludem 2
ludowej 2
Frequency    [«  »]
1971 i
1575 z
1354 do
1279 lub
1183 nie
1098 sie
930 na

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

lub

1-500 | 501-1000 | 1001-1279

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.            grey = Comment text
1 I, 0, 0, 0, 0,3 | Stolicę Apostolską z krajami lub innymi społecznościami politycznymi. 2 I, 0, 0, 0, 0,4 | Apostolską osobom fizycznym lub prawnym, a będące w użyciu 3 I, 0, 0, 0, 0,5 | zastrzega, albo one stuletnie lub niepamiętne - mogą być tolerowane, 4 I, 0, 0, 0, 0,6 | inne ustawy, powszechne lub partykularne, przeciwne 5 I, 0, 0, I, 0,8 | wyraźnie określony krótszy lub dłuższy okres nieobowiązywalności. ~§ 6 I, 0, 0, I, 0,10 | uznać za unieważniające lub uniezdalniające które wyraźnie 7 I, 0, 0, I, 0,11 | ochrzczeni w Kościele katolickim lub do niego przyjęci, którzy 8 I, 0, 0, I, 0,12 | którzy posiadają na nim stałe lub tymczasowe zamieszkanie 9 I, 0, 0, I, 0,15 | Kan. 15 -~§ 1. Ignorancja lub błąd dotyczące ustaw unieważniających 10 I, 0, 0, I, 0,15 | dotyczące ustaw unieważniających lub uniezdalniających, nie przeszkadzają 11 I, 0, 0, I, 0,15 | domniemywa się ignorancji lub błędu odnośnie do ustawy, 12 I, 0, 0, I, 0,16 | wstecz. Gdy ustawę zawęża lub poszerza albo tłumaczy wątpliwą, 13 I, 0, 0, I, 0,16 | w formie wyroku sądowego lub aktu administracyjnego w 14 I, 0, 0, I, 0,19 | wyraźnej ustawy, powszechnej lub partykularnej, albo prawa 15 I, 0, 0, I, 0,20 | ustawa uchyla wcześniejszą lub zmienia, jeśli wyraźnie 16 I, 0, 0, I, 0,20 | zmienia prawa partykularnego lub specjalnego, chyba że co 17 I, 0, 0, II, 0,28 | przez zwyczaj przeciwny lub ustawę. Jeśli jednak o nich 18 I, 0, 0, II, 0,28 | odwołuje zwyczajów stuletnich lub niepamiętnych, ani też ustawa 19 I, 0, 0, III, 0,32 | wykonania dekrety te określają lub przynaglają wykonanie. ~ 20 I, 0, 0, III, 0,33 | wydane w formie dyrektoriów lub dokumentów o innej nazwie, 21 I, 0, 0, III, 0,33 | skutek odwołania wyraźnego lub pośredniego, dokonanego 22 I, 0, 0, III, 0,34 | przez odwołanie wyraźne lub pośrednie przez kompetentną 23 I, 0, 0, III, 0,34 | władzę, która je wydała, lub wyższą, lecz także przez 24 I, 0, 0, IV, I,36 | dotyczące sporów, zagrożenia lub wymierzenia kary, ograniczające 25 I, 0, 0, IV, I,36 | ograniczające prawa osoby lub naruszające czyjeś prawa 26 I, 0, 0, IV, I,38 | albo jest przeciwny ustawie lub zatwierdzonemu zwyczajowi, 27 I, 0, 0, IV, I,41 | przyczyny nie może on trwać lub nie zostały wypełnione warunki 28 I, 0, 0, IV, I,41 | względu na okoliczności osoby lub miejsca, wykonawca powinien 29 I, 0, 0, IV, I,43 | względu na osobiste przymioty lub oznaczono zastępcę. W takich 30 I, 0, 0, IV, II,49 | jest dekretem, który jednej lub określonym osobom, wprost 31 I, 0, 0, IV, II,49 | prawem coś poleca wykonać lub czegoś zaniechać, przede 32 I, 0, 0, IV, II,53 | jednakowo szczegółowe lub ogólne, czasowo późniejszy 33 I, 0, 0, IV, II,55 | przeznaczony, wobec notariusza lub dwóch świadków. Zredagowany 34 I, 0, 0, IV, II,56 | wezwana po odbiór dekretu lub wysłuchanie jego treści, 35 I, 0, 0, IV, II,57 | zainteresowana wniosła prośbę lub rekurs zgodnie z przepisem 36 I, 0, 0, IV, II,57 | miesięcy od otrzymania prośby lub rekursu, chyba że w ustawie 37 I, 0, 0, IV, III,64 | inną dykasterię tejże Kurii lub przez inną kompetentną władzę - 38 I, 0, 0, IV, III,65 | przez wikariusza generalnego lub wikariusza biskupiego, nie 39 I, 0, 0, IV, III,65 | odmówił wikariusz generalny lub wikariusz biskupi. Natomiast 40 I, 0, 0, IV, III,65 | diecezjalnego wikariusz generalny lub wikariusz biskupi nie może 41 I, 0, 0, IV, III,66 | której się udziela łaski lub która wystawia reskrypt, , 42 I, 0, 0, IV, III,66 | jej miejsca zamieszkania lub sprawy, o którą chodzi, 43 I, 0, 0, IV, III,66 | wątpliwości co do samej osoby lub sprawy. ~ 44 I, 0, 0, IV, III,67 | jednakowo szczegółowe lub ogólne, wcześniejszy przeważa 45 I, 0, 0, IV, III,67 | nie korzystał podstępnie lub wskutek swego oczywistego 46 I, 0, 0, IV, III,67 | czy reskrypt jest ważny lub nie, należy się odnieść 47 I, 0, 0, IV, III,68 | chodzi o sprawy publiczne lub potwierdzenie warunków. ~ 48 I, 0, 0, IV, III,70 | uznaniem i sumieniem udzielenie lub odmowa łaski. ~ 49 I, 0, 0, IV, III,75 | reskrypt zawiera przywilej lub dyspensę, należy ponadto 50 I, 0, 0, IV, IV,76 | pewnych osób, fizycznych lub prawnych, szczególnym aktem, 51 I, 0, 0, IV, IV,76 | władzę. ~§ 2. Stuletnie lub niepamiętne posiadanie wprowadza 52 I, 0, 0, IV, IV,78 | całkowite zniszczenie rzeczy lub miejsca. Jednakże przywilej 53 I, 0, 0, IV, IV,80 | z racji godności miejsca lub rzeczy, nie mogą się zrzec 54 I, 0, 0, IV, IV,80 | przynosi szkodę Kościołowi lub innym. ~ 55 I, 0, 0, IV, IV,81 | klauzulą według naszego uznania lub inną równoznaczną. ~ 56 I, 0, 0, IV, IV,82 | przez niekorzystanie z nich lub używanie przeciwne. Natomiast 57 I, 0, 0, IV, IV,83 | Przywilej ustaje z upływem czasu lub po wyczerpaniu przypadków, 58 I, 0, 0, IV, V,85 | przez tych, którym wyraźnie lub pośrednio przysługuje władza 59 I, 0, 0, IV, V,87 | kościelną dla jego terytorium lub dla jego podwładnych, jednak 60 I, 0, 0, IV, V,87 | nie od ustaw procesowych lub karnych ani od których dyspensa 61 I, 0, 0, IV, V,87 | zarezerwowana Stolicy Apostolskiej lub innej władzy. ~§ 2. Jeżeli 62 I, 0, 0, IV, V,88 | wydanych przez synod plenarny lub prowincjalny albo przez 63 I, 0, 0, IV, V,89 | Proboszcz i inni prezbiterzy lub diakoni nie mogą dyspensować 64 I, 0, 0, IV, V,90 | udzielona przez prawodawcę lub jego przełożonego. ~§ 2. 65 I, 0, 0, V, 0,94 | prawem w zespołach osób lub rzeczy, a określające ich 66 I, 0, 0, VI, I,98 | podlega władzy rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem tych 67 I, 0, 0, VI, I,98 | na podstawie prawa Bożego lub kanonicznego wyjęci spod 68 I, 0, 0, VI, I,100 | się poza miejscem stałego lub tymczasowego zamieszkania, 69 I, 0, 0, VI, I,100 | nigdzie nie posiada stałego lub tymczasowego zamieszkania. ~ 70 I, 0, 0, VI, I,101 | jego braku - tymczasowe; lub matka, jeżeli rodzice nie 71 I, 0, 0, VI, I,101 | mieli tego samego stałego lub tymczasowego zamieszkania. ~§ 72 I, 0, 0, VI, I,102 | terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które 73 I, 0, 0, VI, I,102 | terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które 74 I, 0, 0, VI, I,102 | trzech miesięcy. ~§ 3. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie 75 I, 0, 0, VI, I,104 | winni mieć wspólne stałe lub tymczasowe zamieszkanie. 76 I, 0, 0, VI, I,104 | nich może mieć własne stałe lub tymczasowe zamieszkanie. ~ 77 I, 0, 0, VI, I,105 | posiada zamieszkanie stałe lub tymczasowe tego, którego 78 I, 0, 0, VI, I,105 | prawem pod czyjąś opiekę lub kuratelę posiada stałe lub 79 I, 0, 0, VI, I,105 | lub kuratelę posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie 80 I, 0, 0, VI, I,105 | tymczasowe zamieszkanie opiekuna lub kuratora. ~ 81 I, 0, 0, VI, I,106 | Kan. 106 - Stałe lub tymczasowe zamieszkanie 82 I, 0, 0, VI, I,107 | 2. Własnym proboszczem lub ordynariuszem tułacza jest 83 I, 0, 0, VI, I,107 | ordynariuszem tułacza jest proboszcz lub ordynariusz jego aktualnego 84 I, 0, 0, VI, I,107 | kto posiada tylko stałe lub tymczasowe zamieszkanie 85 I, 0, 0, VI, I,110 | uważane za dzieci tego lub tych, którzy je adoptowali. ~ 86 I, 0, 0, VI, I,111 | którzy do niego należą, lub - jeśli jedno z nich do 87 I, 0, 0, VI, I,111 | chrzest w Kościele łacińskim lub Kościele innego samodzielnego 88 I, 0, 0, VI, I,112 | który zawierając małżeństwo lub w czasie jego trwania oświadczy, 89 I, 0, 0, VI, II,114 | dekretu jako zespoły osób lub rzeczy, skierowane do celu 90 I, 0, 0, VI, II,114 | dzieł pobożności, apostolatu lub miłości czy to duchowej, 91 I, 0, 0, VI, II,114 | tylko tym zespołom osób lub rzeczy, które realizują 92 I, 0, 0, VI, II,115 | decyzji, na równych prawach lub nie, zgodnie z przepisami 93 I, 0, 0, VI, II,115 | autonomiczna, składa się z dóbr lub rzeczy duchowych lub materialnych 94 I, 0, 0, VI, II,115 | dóbr lub rzeczy duchowych lub materialnych którymi, zgodnie 95 I, 0, 0, VI, II,115 | statutów, zarządza jedna lub kilka osób fizycznych albo 96 I, 0, 0, VI, II,116 | prawnymi zespoły osób lub rzeczy, które ustanowione 97 I, 0, 0, VI, II,117 | 117 - Żaden zespół osób lub rzeczy, pragnący otrzymać 98 I, 0, 0, VI, II,118 | uprawnienie prawo powszechne lub partykularne albo własne 99 I, 0, 0, VI, II,119 | kolegialnych, chyba że w prawie lub w statutach inaczej zastrzeżono: ~ 100 I, 0, 0, VI, II,119 | otrzymali większość głosów, lub, jeśli ich jest więcej, 101 I, 0, 0, VI, II,121 | 121 - Jeżeli zespoły osób lub rzeczy będące publicznymi 102 I, 0, 0, VI, II,122 | podziału, winna zadbać sama lub przez wykonawcę, z zachowaniem 103 I, 0, 0, VI, II,123 | zachować wolę fundatorów lub ofiarodawców oraz prawa 104 I, 0, 0, VII, 0,126 | dokonany pod wpływem ignorancji lub błędu dotyczącego samej 105 I, 0, 0, VII, 0,126 | dotyczącego samej istoty aktu lub warunku wymaganego w sposób 106 I, 0, 0, VII, 0,126 | dokonany pod wpływem ignorancji lub błędu może być podstawą 107 I, 0, 0, VII, 0,127 | czynności potrzebuje zgody lub rady jakiegoś kolegium lub 108 I, 0, 0, VII, 0,127 | lub rady jakiegoś kolegium lub zespołu osób, winien zwołać 109 I, 0, 0, VII, 0,127 | winien zwołać kolegium lub zespół, zgodnie z postanowieniem 110 I, 0, 0, VII, 0,127 | zastrzega prawo partykularne lub własne. Do ważności zaś 111 I, 0, 0, VII, 0,127 | pewnych aktów potrzebuje zgody lub rady niektórych pojedynczych 112 I, 0, 0, VII, 0,127 | podjęty wbrew ich zdaniu lub któregoś z nich; ~ jeżeli 113 I, 0, 0, VII, 0,127 | Wszyscy, których zgoda lub rada jest wymagana, obowiązani 114 I, 0, 0, VII, 0,128 | dokonanym z winy umyślnej lub nieumyślnej wyrządził komuś 115 I, 0, 0,VIII, 0,131 | rządzenia może być własna lub zastępcza. ~§ 3. Kto twierdzi, 116 I, 0, 0,VIII, 0,134 | Kościoła partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej 117 I, 0, 0,VIII, 0,135 | którą posiadają sędziowie lub kolegia sędziowskie, winna 118 I, 0, 0,VIII, 0,135 | przygotowawczych jakiegoś dekretu lub wyroku. ~§ 4. W tym, co 119 I, 0, 0,VIII, 0,136 | nie wynika z natury rzeczy lub z przepisu prawa - nawet 120 I, 0, 0,VIII, 0,136 | nakazane prawem powszechnym lub partykularnym, którym 121 I, 0, 0,VIII, 0,137 | subdelegowana do poszczególnego aktu lub do ogółu spraw, chyba że 122 I, 0, 0,VIII, 0,137 | została delegowana do jednego lub określonych przypadków, 123 I, 0, 0,VIII, 0,140 | chyba że później nie może on lub nie chce prowadzić dalej 124 I, 0, 0,VIII, 0,142 | zlecenia; po upływie czasu lub po wyczerpaniu wypadków, 125 I, 0, 0,VIII, 0,143 | prawem złożono apelację lub rekurs przeciwko pozbawieniu 126 I, 0, 0,VIII, 0,143 | przeciwko pozbawieniu urzędu lub usunięciu z niego, chyba 127 I, 0, 0,VIII, 0,144 | prawdopodobnej, prawnej lub faktycznej, Kościół uzupełnia 128 I, 0, 0, IX, I,147 | prezentacja; poprzez zatwierdzenie lub dopuszczenie, przez nią 129 I, 0, 0, IX, I,147 | jeżeli poprzedzał je wybór lub postulacja; poprzez zwykły 130 I, 0, 0, IX, I,149 | powszechnym, partykularnym lub fundacyjnym. ~§ 2. Powierzenie 131 I, 0, 0, IX, I,149 | powszechnym, partykularnym lub fundacyjnym do ważności 132 I, 0, 0, IX, I,152 | wolno nikomu nadawać dwóch lub więcej urzędów niepołączalnych, 133 I, 0, 0, IX, I,155 | kogoś zaniedbującego się lub mającego przeszkodę, nadaje 134 I, 0, 0, IX, I,160 | przedstawić jednego kandydata lub kilku, i to równocześnie 135 I, 0, 0, IX, I,160 | kilku, i to równocześnie lub kolejno. ~§ 2. Nikt nie 136 I, 0, 0, IX, I,160 | siebie; natomiast kolegium lub zespół osób może prezentować 137 I, 0, 0, IX, I,161 | wiadomości o rezygnacji lub śmierci, ponownie wykonywać 138 I, 0, 0, IX, I,165 | Kan. 165 - Jeżeli kolegium lub zespołowi osób przysługuje 139 I, 0, 0, IX, I,165 | prawnych statutach kolegium lub zespołu. Po bezskutecznym 140 I, 0, 0, IX, I,165 | prawo zatwierdzania wyboru lub zastępczego powierzania 141 I, 0, 0, IX, I,166 | Przewodniczący kolegium lub zespołu winien zwołać wszystkich 142 I, 0, 0, IX, I,166 | wszystkich należących do kolegium lub zespołu. Wezwanie zaś, gdy 143 I, 0, 0, IX, I,166 | dokonane w miejscu stałego lub tymczasowego zamieszkania 144 I, 0, 0, IX, I,166 | tymczasowego zamieszkania lub w miejscu pobytu. ~§ 2. 145 I, 0, 0, IX, I,169 | kto nie należy do kolegium lub zespołu, nie został dopuszczony 146 I, 0, 0, IX, I,171 | przez dekret wymierzający lub deklarujący karę;~ którzy 147 I, 0, 0, IX, I,172 | skłoniony ciężką bojaźnią lub podstępem, bezpośrednio 148 I, 0, 0, IX, I,172 | podstępem, bezpośrednio lub pośrednio, do wybrania jakiejś 149 I, 0, 0, IX, I,172 | wybrania jakiejś osoby, lub różnych osób rozłącznie; ~ 150 I, 0, 0, IX, I,173 | wyznaczyć spośród grona kolegium lub zespołu przynajmniej dwóch 151 I, 0, 0, IX, I,174 | uprawnienie wyboru jednemu lub kilku zdatnym bądź ze swego 152 I, 0, 0, IX, I,174 | Jeśli chodzi o kolegium lub zespół składający się tylko 153 I, 0, 0, IX, I,175 | dokonanego przez kolegium lub zespół, przed rozpoczęciem 154 I, 0, 0, IX, I,176 | innego nie zastrzegają prawo lub statuty, ten winien być 155 I, 0, 0, IX, I,176 | przewodniczącego kolegium lub zespołu, kto otrzymał wymaganą 156 I, 0, 0, IX, I,177 | przewodniczącemu kolegium lub zespołu, czy przyjmuje wybór 157 I, 0, 0, IX, I,177 | zespołu, czy przyjmuje wybór lub nie; inaczej wybór nie osiąga 158 I, 0, 0, IX, I,177 | ponownie wybrany. Kolegium zaś lub zespół ma przystąpić do 159 I, 0, 0, IX, I,179 | wyboru, prosić osobiście lub przez kogoś innego kompetentną 160 I, 0, 0, IX, I,181 | wyrażony przez słowo postuluję lub inne równoznaczne. Formuła 161 I, 0, 0, IX, I,181 | równoznaczne. Formuła wybieram lub postuluję lub równoznaczna 162 I, 0, 0, IX, I,181 | Formuła wybieram lub postuluję lub równoznaczna jest za wyborem, 163 I, 0, 0, IX, I,182 | samym nieważna, a kolegium lub zespół tym razem pozbawiany 164 I, 0, 0, IX, I,182 | powstrzymał się podstępnie lub z niedbalstwa. ~§ 3. Postulowany 165 I, 0, 0, IX, I,183 | wyboru powraca do kolegium lub zespołu. ~§ 2. Po dopuszczeniu 166 I, 0, 0, IX, II,186 | upływie określonego czasu lub po osiągnięciu wieku następuje 167 I, 0, 0, IX, II,188 | podstępu, błędu istotnego lub symonii. ~ 168 I, 0, 0, IX, II,194 | odstąpił od wiary katolickiej lub wspólnoty z Kościołem;~ 169 I, 0, 0, X, 0,197 | Przedawnienie jako sposób nabycia lub utraty prawa subiektywnego 170 I, 0, 0, X, 0,199 | prawa Bożego naturalnego lub pozytywnego; uprawnienia, 171 I, 0, 0, XI, 0,201 | rozumieć, że wykonującemu lub dochodzącemu swego prawa 172 I, 0, 0, XI, 0,203 | jeśli czas obejmuje jeden lub więcej miesięcy albo lat, 173 I, 0, 0, XI, 0,203 | miesięcy albo lat, jeden lub kilka tygodni - kończy się 174 II, I, 0, XI, 0,207 | ewangelicznych, przez śluby lub inne święte więzy, przez 175 II, I, 0, I, 0,215 | kierowania nimi dla celów miłości lub pobożności albo dla ożywiania 176 II, I, 0, I, 0,216 | stanem i pozycją, popierali lub podtrzymywali apostolską 177 II, I, 0, II, 0,228 | do tego, by jako biegli lub doradcy świadczyli pomoc 178 II, I, 0, II, 0,229 | uniwersytetach czy fakultetach lub w instytutach wiedzy religijnej, 179 II, I, 0, II, 0,230 | funkcje komentatora, kantora lub inne, zgodnie z przepisami 180 II, I, 0, II, 0,230 | chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać 181 II, I, 0, II, 0,231 | Świeccy, którzy na stałe lub czasowo poświęcają się posłudze 182 II, I, 0, III, I,234 | popierać niższe seminaria lub inne tego rodzaju instytucje, 183 II, I, 0, III, I,234 | erygowania niższego seminarium lub podobnej instytucji. ~§ 184 II, I, 0, III, I,236 | mężczyźni, celibatariusze lub żonaci, zgodnie z programem 185 II, I, 0, III, I,240 | spowiednika, w seminarium lub poza nim. ~§ 2. W podejmowaniu 186 II, I, 0, III, I,240 | dopuszczaniu alumnów do święceń lub wydalaniu z seminarium, 187 II, I, 0, III, I,241 | wydalonych z innego seminarium lub instytutu zakonnego, wymaga 188 II, I, 0, III, I,241 | przyczynie ich wydalenia lub odejścia. ~ 189 II, I, 0, III, I,242 | pastoralnych każdego regionu lub prowincji. ~§ 2. Normy zawarte 190 II, I, 0, III, I,249 | umiejętność wyda się konieczna lub pożyteczna do ich formacji 191 II, I, 0, III, I,253 | teologicznych i prawnych, biskup lub zainteresowani biskupi, 192 II, I, 0, III, I,253 | cnotą, uzyskali doktorat lub licencjat na uniwersytecie 193 II, I, 0, III, I,256 | również z niekatolikami lub z niewierzącymi, w kierowaniu 194 II, I, 0, III, I,262 | proboszcza winien spełniać rektor lub jego delegat, z wyjątkiem 195 II, I, 0, III, I,264 | aktualnie kolegium studiujących ,lub nauczających, dla wspólnego 196 II, I, 0, III, II,265 | instytutu życia konsekrowanego lub do jakiegoś stowarzyszenia, 197 II, I, 0, III, II,266 | Kościoła partykularnego lub prałatury personalnej, dla 198 II, I, 0, III, II,266 | inkardynowany do tegoż instytutu lub stowarzyszenia, chyba że 199 II, I, 0, III, II,268 | Przez włączenie na stałe lub definitywne do instytutu 200 II, I, 0, III, II,268 | inkardynowany do takiego instytutu lub stowarzyszenia, jest ekskardynowany 201 II, I, 0, III, II,269 | domaga się tego konieczność lub pożytek jego Kościoła partykularnego 202 II, I, 0, III, II,270 | którymi pożytek Kościoła lub dobro samego duchownego. 203 II, I, 0, III, III,277 | zachowania wstrzemięźliwości lub wywołać zgorszenie wiernych. ~§ 204 II, I, 0, III, III,278 | powstrzymać od zakładania lub przynależności do stowarzyszeń, 205 II, I, 0, III, III,278 | właściwymi stanowi duchownemu lub mogłyby przeszkadzać w sumiennym 206 II, I, 0, III, III,279 | zebraniach teologicznych lub konferencjach, dających 207 II, I, 0, III, III,281 | dotknięci chorobą, niezdolnością lub starością. ~§ 3. Diakoni 208 II, I, 0, III, III,281 | świeckiego zawodu, który wykonują lub wykonywali, powinni z otrzymanych 209 II, I, 0, III, III,283 | określonych prawem powszechnym lub partykularnym. ~ 210 II, I, 0, III, III,286 | uprawiania transakcji osobiście lub przez innych, czy to na 211 II, I, 0, III, III,287 | tego obrona praw Kościoła lub rozwój dobra wspólnego. ~ 212 II, I, 0, III, III,289 | korzyść przez ustawy, umowy lub zwyczaje, chyba że w poszczególnych 213 II, I, 0, III, IV,290 | duchowny:~ przez wyrok sądowy lub dekret administracyjny, 214 II, I, 0, IV, 0,294 | specjalnych dzieł duszpasterskich lub misyjnych w różnych regionach, 215 II, I, 0, IV, 0,295 | ma prawo erygować krajowe lub międzynarodowe seminarium, 216 II, I, 0, IV, 0,297 | prałatura personalna prowadzi lub zamierza prowadzić swoje 217 II, I, 0, IV, 0,297 | swoje dzieła duszpasterskie lub misyjne, za uprzednią zgodą 218 II, I, 0, V, I,298 | rozwoju publicznego kultu lub popierania chrześcijańskiej 219 II, I, 0, V, I,298 | wykonywania dzieł pobożności lub miłości lub zmierzających 220 II, I, 0, V, I,298 | dzieł pobożności lub miłości lub zmierzających do ożywienia 221 II, I, 0, V, I,298 | albo przez nią zalecane lub popierane. ~ 222 II, I, 0, V, I,299 | władzę kościelną zalecone lub były przez nią popierane, 223 II, I, 0, V, I,301 | osiągnięcia bezpośrednio lub pośrednio także innych celów 224 II, I, 0, V, I,303 | nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują inną odpowiednią 225 II, I, 0, V, I,304 | od tego, jaki noszą tytuł lub nazwę, powinny mieć własne 226 II, I, 0, V, I,304 | uwzględniające jednak potrzeby lub korzyści czasu i miejsca. ~§ 227 II, I, 0, V, I,311 | konsekrowanego, którzy stoją na czele lub wypełniają funkcje asystentów 228 II, I, 0, V, II,312 | ważnej erekcji stowarzyszenia lub jego sekcji w diecezji, 229 II, I, 0, V, II,312 | na erekcję w tymże domu lub w złączonym z nim kościele 230 II, I, 0, V, II,314 | stowarzyszenia, a także ich odnowa lub zmiana, wymagają aprobaty 231 II, I, 0, V, II,316 | ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zdeklarowanej. ~§ 2. Ci, 232 II, I, 0, V, II,317 | ich własnymi kościołami lub domami. W stowarzyszeniach 233 II, I, 0, V, II,317 | zakonnych w ich własnym kościele lub domu, nominacja lub zatwierdzenie 234 II, I, 0, V, II,317 | kościele lub domu, nominacja lub zatwierdzenie moderatora 235 II, I, 0, V, II,318 | usunąć ten, kto go mianował lub zatwierdził, po wysłuchaniu 236 II, I, 0, V, III,325 | które zostały ofiarowane lub pozostawione stowarzyszeniu 237 II, I, 0, V, III,326 | poważną szkodę doktryny lub dyscypliny kościelnej, albo 238 II,II, I, 0, I,333 | sposobu, indywidualnego lub kolegialnego, wykonywania 239 II,II, I, 0, I,333 | 3. Przeciwko wyrokowi lub dekretowi Biskupa Rzymskiego 240 II,II, I, 0, I,333 | Rzymskiego nie ma apelacji lub rekursu. ~ 241 II,II, I, 0, I,335 | wakansu stolicy rzymskiej lub przeszkody w jej działaniu, 242 II,II, I, 0, I,337 | Rzymskiego zapowiedziana lub dobrowolnie przyjęta, tak 243 II,II, I, 0, I,338 | przewodniczyć mu, osobiście lub przez innych, a także przenieść 244 II,II, I, 0, I,338 | przenieść sobór, zawiesić lub rozwiązać, jak również zatwierdzać 245 II,II, I, 0, I,340 | nie nakaże go kontynuować lub rozwiązać. ~ 246 II,II, I, 0, II,344 | przewodniczenia Synodowi, osobiście lub przez innych. ~ zamknięcia 247 II,II, I, 0, II,345 | zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne; albo także 248 II,II, I, 0, II,345 | dotyczące bezpośrednio jednego lub kilku regionów. ~ 249 II,II, I, 0, II,347 | zadecyduje o rozwiązaniu lub kontynuowaniu zebrania. ~ 250 II,II, I, 0, II,348 | ustanawia się ponadto jednego lub kilku sekretarzy specjalnych, 251 II,II, I, 0, III,350 | wyznacza Papież w Rzymie tytuł lub diakonię. ~§ 3. Patriarchowie 252 II,II, I, 0, III,352 | zastępuje Prodziekan. Dziekan lub Prodziekan nie posiadają 253 II,II, I, 0, III,353 | szczególne potrzeby Kościoła lub konieczność rozważenia poważniejszych 254 II,II, I, 0, III,355 | nakłada paliusze metropolitom lub przekazuje je ich pełnomocnikom. ~ 255 II,II, I, 0, III,357 | się troszczyć o diecezję lub kościół przez udzielanie 256 II,II, I, 0, III,358 | jakimś uroczystym obchodzie lub zgromadzeniu osób, w charakterze 257 II,II, I, 0, IV,361 | Przez Stolicę Apostolską lub Stolicę Świętą rozumie się 258 II,II, I, 0, IV,361 | co innego z natury rzeczy lub z kontekstu Sekretariat 259 II,II, I, 0, V,362 | partykularnych w różnych krajach lub regionach, czy też równocześnie 260 II,II, I, 0, V,363 | Kościołach partykularnych lub także wobec państw i władz 261 II,II, I, 0, V,363 | wyznaczani jako delegaci lub obserwatorzy do organizacji 262 II,II, I, 0, V,364 | nominację biskupów: przesyłanie lub proponowanie Stolicy Apostolskiej 263 II,II, I, 0, V,364 | katolickim oraz innymi Kościołami lub wspólnotami kościelnymi, 264 II,II, II, I, I,370 | Prałatura terytorialną lub opactwo terytorialne oznacza 265 II,II, II, I, I,370 | zostaje powierzona prałatowi lub opatowi, który kieruje nim, 266 II,II, II, I, I,371 | 1. Wikariat apostolski lub prefektura apostolska oznacza 267 II,II, II, I, I,371 | wikariusza apostolskiego lub prefekta apostolskiego, 268 II,II, II, I, I,372 | Bożego, która tworzy diecezję lub inny Kościół partykularny, 269 II,II, II, I, I,372 | racji obrządku wiernych lub innej podobnej racji. ~ 270 II,II, II, I, I,374 | 374 - ~§ 1. Każda diecezja lub inny Kościól partykularny 271 II,II, II, I, II,377 | mianowania biskupa diecezjalnego lub biskupa koadiutora odnośnie 272 II,II, II, I, II,377 | o którą chodzi, należy, lub na zebrania przybywa, jak 273 II,II, II, I, II,377 | nominacji, prezentowania lub wyznaczania biskupów. ~ 274 II,II, II, I, II,378 | kapłaństwa; ~ doktoratu lub przynajmniej licencjatu 275 II,II, II, I, II,378 | Pisma świętego, teologii lub prawa kanonicznego, uzyskanego 276 II,II, II, I, II,378 | przez Stolicę Apostolską, lub prawdziwej biegłości w tych 277 II,II, II, I, II,381 | spraw, które na mocy prawa lub dekretu Papieża zarezerwowane 278 II,II, II, I, II,381 | zarezerwowane najwyższej lub innej władzy kościelnej. ~§ 279 II,II, II, I, II,381 | nie wynika z natury rzeczy lub z przepisu prawa, z biskupem 280 II,II, II, I, II,382 | tej diecezji - osobiście lub przez pełnomocnika - przedstawi 281 II,II, II, I, II,383 | potrzebom przez posługę kapłanów lub tworzenie parafii obrządkowych 282 II,II, II, I, II,389 | często w kościele katedralnym lub w innym kościele swojej 283 II,II, II, I, II,389 | zwłaszcza w święta nakazane lub w uroczystości. ~ 284 II,II, II, I, II,390 | własną diecezją bez wyraźnego lub przynajmniej rozumnie domniemanego 285 II,II, II, I, II,391 | przez wikariuszy generalnych lub biskupich, zgodnie z przepisami 286 II,II, II, I, II,394 | tym, by w całej diecezji lub w obrębie jej poszczególnych 287 II,II, II, I, II,395 | diecezjalny miał koadiutora lub biskupa pomocniczego, związany 288 II,II, II, I, II,395 | uczestniczenia w soborze lub synodzie, w Synodzie Biskupów, 289 II,II, II, I, II,395 | przez miesiąc, bez przerwy lub z przerwami, jeśli jest 290 II,II, II, I, II,396 | przez biskupa koadiutora lub pomocniczego, albo przez 291 II,II, II, I, II,396 | przez wikariusza generalnego lub biskupiego albo przez innego 292 II,II, II, I, II,396 | wszelkiego przeciwnego przywileju lub zwyczaju. ~ 293 II,II, II, I, II,399 | sprawozdania przypadnie w całości lub części w pierwszym dwuleciu 294 II,II, II, I, II,401 | który z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny 295 II,II, II, I, II,403 | ustanowieni zostają jeden lub kilku biskupów pomocniczych. 296 II,II, II, I, II,404 | apostolskiego - osobiście lub przez pełnomocnika - biskupowi 297 II,II, II, I, II,404 | wystarcza gdy biskup koadiutor lub biskup pomocniczy, przedstawia 298 II,II, II, I, II,405 | czasie, gdy jest nieobecny lub gdy ma przeszkody. ~ 299 II,II, II, I, II,406 | ustanowić biskupa pomocniczego lub biskupów pomocniczych, wikariuszami 300 II,II, II, I, II,406 | wikariuszami generalnymi lub przynajmniej wikariuszami 301 II,II, II, I, II,406 | władzy biskupa koadiutora lub biskupa pomocniczego, o 302 II,II, II, I, II,409 | jako wikariusz generalny lub wikariusz biskupi. Gdy nie 303 II,II, II, I, III,412 | uwięzienia, usunięcia, wygnania lub niezdatności, jest całkowicie 304 II,II, II, I, III,413 | pomocniczych, wikariusz generalny lub biskupi, albo inny kapłan, 305 II,II, II, I, III,413 | nie ma biskupa koadiutora lub ma przeszkody i nie ma wykazu, 306 II,II, II, I, III,413 | zgodnie z przepisem §§ 1 lub 2, przejął rządy diecezją, 307 II,II, II, I, III,415 | metropolita, a jeśli go nie ma lub o niego chodzi, najstarszy 308 II,II, II, I, III,417 | przez wikariusza generalnego lub wikariusza biskupiego do 309 II,II, II, I, III,420 | wakansu stolicy wikariatu lub prefektury apostolskiej, 310 II,II, II, I, III,420 | rządy przejmuje prowikariusz lub proprefekt, mianowany w 311 II,II, II, I, III,420 | tylko celu przez wikariusza lub prefekta apostolskiego bezpośrednio 312 II,II, II, I, III,425 | stolicę wybrany, mianowany lub prezentowany. ~§ 2. Na administratora 313 II,II, II, I, III,427 | spraw, które z natury rzeczy lub na mocy samego prawa 314 II,II, II, I, III,428 | jakiś uszczerbek diecezji lub prawom biskupa. W szczególności 315 II,II, II, I, III,428 | komukolwiek innemu, osobiście lub przez kogoś, jakichkolwiek 316 II,II, II, I, III,428 | kurii zabierać, niszczyć lub cokolwiek w nich zmieniać. ~ 317 II,II, II, I, III,430 | diecezji, zrzeczenia się lub śmierci, należy wybrać nowego 318 II,II, II, II, I,431 | Stąd poszczególne diecezje lub inne Kościoły partykularne, 319 II,II, II, II, II,435 | stolicą biskupią, określoną lub zatwierdzoną przez Biskupa 320 II,II, II, II, II,437 | obowiązany jest, osobiście lub przez pełnomocnika, prosić 321 II,II, II, II, II,438 | przywileju apostolskiego lub zatwierdzonego zwyczaju 322 II,II, II, II, III,439 | Apostolskiej - uzna to za konieczne lub pożyteczne. ~§ 2. Norma 323 II,II, II, II, III,443 | przez Stolicę Apostolską lub Konferencję Episkopatu. ~§ 324 II,II, II, II, III,443 | przez Konferencję Episkopatu lub biskupów prowincji, wybranych 325 II,II, II, II, III,443 | odniesieniu da synodu plenarnego lub metropolity wraz z biskupami 326 II,II, II, II, III,445 | zachowania, wprowadzenia lub strzeżenia jednakowej dyscypliny 327 II,II, II, II, IV,447 | biskupów jakiegoś kraju lub określonego terytorium, 328 II,II, II, II, IV,448 | doradzają okoliczności osób lub rzeczy, można erygować Konferencję 329 II,II, II, II, IV,448 | Episkopatu dla mniejszego lub większego terytorium, tak 330 II,II, II, II, IV,450 | przez Stolicę Apostolską lub Konferencję Episkopatu. 331 II,II, II, II, IV,454 | przysługuje głos decydujący lub doradczy, zgodnie z postanowieniami 332 II,II, II, II, IV,455 | nią z własnej inicjatywy lub na prośbę samej Konferencji. ~§ 333 II,II, II, II, IV,458 | przewodniczącego Konferencji lub stałej Rady; ~ zakomunikować 334 II,II, II, II, IV,458 | poleceniem zebrania plenarnego lub stałej Rady Episkopatu. ~ 335 II,II, II, III, I,462 | synodu wikariusza generalnego lub wikariusza biskupiego do 336 II,II, II, III, I,463 | niektórych pełniących funkcję lub członków Kościołów czy wspólnot 337 II,II, II, III, I,468 | roztropnym osądem zawiesić lub rozwiązać synod diecezjalny. ~§ 338 II,II, II, III, I,468 | 2. Z chwilą wakansu lub przeszkody w działaniu stolicy 339 II,II, II, III, I,468 | nie poleci go kontynuować lub nie zadeklaruje, że został 340 II,II, II, III, II,471 | sposób określony prawem lub przez biskupa; ~ zachować 341 II,II, II, III, II,471 | sposób oznaczony prawem lub przez biskupa. ~ 342 II,II, II, III, II,474 | również przez kanclerza kurii lub notariusza. Kanclerz kurii 343 II,II, II, III, II,475 | diecezji, liczba mieszkańców lub inne racje duszpasterskie. ~ 344 II,II, II, III, II,476 | ponadto mianować jednego lub kilku wikariuszy biskupich, 345 II,II, II, III, II,476 | określonej części diecezji lub w oznaczonym zakresie spraw 346 II,II, II, III, II,477 | generalny jest nieobecny lub ma prawną przeszkodę, biskup 347 II,II, II, III, II,478 | lat, posiadają doktorat lub licencjat z prawa kanonicznego 348 II,II, II, III, II,478 | licencjat z prawa kanonicznego lub z teologii, ewentualnie 349 II,II, II, III, II,479 | wiernych określonego obrządku lub tylko grupy osób, dla których 350 II,II, II, III, II,483 | Sporządzone przez nich lub podpisane pismo nabiera 351 II,II, II, III, II,484 | udostępniać z regestów akty lub dokumenty - z zachowaniem 352 II,II, II, III, II,486 | dokumentów dotyczących diecezji lub parafii. ~§ 2. W każdej 353 II,II, II, III, II,487 | archiwum bez zezwolenia biskupa lub moderatora kurii i kanclerza 354 II,II, II, III, II,487 | gdy o to proszą osobiście lub przez pełnomocnika - otrzymać 355 II,II, II, III, II,487 | otrzymać autentyczny odpis lub kopię dokumentu, z natury 356 II,II, II, III, II,490 | otwierać tajnego archiwum lub kasy pancernej. W razie 357 II,II, II, III, II,490 | 3. Z tajnego archiwum lub kasy pancernej nie wolno 358 II,II, II, III, II,492 | czele której stoi biskup lub jego delegat składającą 359 II,II, II, III, II,492 | spraw ekonomicznych krewni lub powinowaci biskupa, do 360 II,II, II, III, II,494 | pokrywać wydatki, które biskup lub wyznaczone przez niego osoby 361 II,II, II, III, III,495 | apostolskich, wikariusz lub prefekt apostolski powinni 362 II,II, II, III, III,498 | jakiegoś instytutu zakonnego lub stowarzyszenia życia apostolskiego, 363 II,II, II, III, III,498 | posiadającym w diecezji stałe lub tymczasowe zamieszkanie. ~ 364 II,II, II, III, III,501 | sposób, ażeby cała Rada lub przynajmniej jej część była 365 II,II, II, III, III,502 | podczas przeszkody w działaniu lub wakansu stolicy ten, kto 366 II,II, II, III, IV,503 | Kapituła kanoników, katedralna lub kolegiacka, jest kolegium 367 II,II, II, III, IV,503 | liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Kapituła katedralna 368 II,II, II, III, IV,503 | zlecone jej przez prawo lub przez biskupa diecezjalnego. ~ 369 II,II, II, III, IV,506 | wykonywane przez kapitułę lub poszczególnych kanoników 370 II,II, II, III, IV,506 | warunki wymagane do ważności lub godziwości podejmowanych 371 II,II, II, III, V,512 | udziału, jaki osoby pojedyncze lub zrzeszone mają w apostolstwie. ~§ 372 II,II, II, III, VI,515 | parafii, zniesienie jej lub dokonywanie w niej zmian, 373 II,II, II, III, VI,516 | być erygować jako parafie lub parafie tymczasowe, biskup 374 II,II, II, III, VI,517 | piecza pasterska o parafię lub kilka parafii równocześnie, 375 II,II, II, III, VI,517 | należy dopuścić diakona lub jakąś inną osobę nie mającą 376 II,II, II, III, VI,520 | kleryckiemu instytutowi zakonnemu lub kleryckiemu stowarzyszeniu 377 II,II, II, III, VI,520 | nawet w kościele instytutu lub stowarzyszenia, ale na tej 378 II,II, II, III, VI,520 | może być dokonane na stałe lub na ściśle określony czas. 379 II,II, II, III, VI,520 | kompetentnym przełożonym instytutu lub stowarzyszenia. Obok innych 380 II,II, II, III, VI,523 | posiada prawo prezentacji lub wyboru. ~ 381 II,II, II, III, VI,525 | okresie wakansu stolicy lub przeszkody w działaniu, 382 II,II, II, III, VI,525 | należy:~ udzielać nadania lub zatwierdzać kapłanów, którzy 383 II,II, II, III, VI,525 | na parafię prezentowani lub wybrani; ~ mianować proboszczów, 384 II,II, II, III, VI,525 | proboszczów, gdy stolica wakuje lub ma przeszkodę w działaniu 385 II,II, II, III, VI,527 | posiadanie ordynariusz miejsca lub kapłan przez niego delegowany, 386 II,II, II, III, VI,527 | przewidziany prawem partykularnym lub zgodnym z prawem zwyczajem. 387 II,II, II, III, VI,529 | uczestniczyli w rozwijaniu lub podtrzymywaniu tej wspólnoty. ~ 388 II,II, II, III, VI,535 | przepisami Konferencji Episkopatu lub biskupa diecezjalnego. Proboszcz 389 II,II, II, III, VI,535 | podpisane przez proboszcza lub jego delegata i opatrzone 390 II,II, II, III, VI,535 | zachowanie jest konieczne lub pożyteczne. Biskup diecezjalny 391 II,II, II, III, VI,535 | pożyteczne. Biskup diecezjalny lub jego delegat powinien, z 392 II,II, II, III, VI,535 | powinien, z okazji wizytacji lub w innym czasie, przejrzeć 393 II,II, II, III, VI,538 | swój urząd przez usunięcie lub przeniesienie, dokonane 394 II,II, II, III, VI,538 | zadecydować o przyjęciu lub odłożeniu zrzeczenia. Biskup 395 II,II, II, III, VI,539 | czy wygnania, niezdolności lub słabego zdrowia, lub innej 396 II,II, II, III, VI,539 | niezdolności lub słabego zdrowia, lub innej przyczyny, nie może 397 II,II, II, III, VI,540 | uprawnieniom proboszcza lub dobrom parafialnym. ~§ 3. 398 II,II, II, III, VI,542 | wspólnie pasterzować w jednej lub równocześnie w kilku parafiach:~ 399 II,II, II, III, VI,542 | mają być mianowani lub ustanowieni z zachowaniem 400 II,II, II, III, VI,543 | pasterskiej posługi w jednej lub kilku parafiach, to każdy, 401 II,II, II, III, VI,543 | występuje w imieniu jednej lub kilku parafii powierzonych 402 II,II, II, III, VI,544 | posługi, nie wakuje parafia lub parafie powierzone zespołowi. 403 II,II, II, III, VI,545 | wydaje się to konieczne lub pożyteczne do właściwego 404 II,II, II, III, VI,545 | przydzielić proboszczowi jednego lub kilku wikariuszy parafialnych, 405 II,II, II, III, VI,545 | odniesieniu do całej parafii lub określonej jej części, lub 406 II,II, II, III, VI,545 | lub określonej jej części, lub w odniesieniu do określonego 407 II,II, II, III, VI,547 | za pożyteczne, proboszcza lub proboszczów parafii, dla 408 II,II, II, III, VI,548 | proboszczowi zamierzone lub podjęte poczynania pasterskie, 409 II,II, II, III, VI,548 | żeby proboszcz i wikariusz lub wikariusze, mogli wspólnymi 410 II,II, II, III, VI,552 | 552 - Biskup diecezjalny lub administrator diecezji może 411 II,II, II, III, VII,555 | spotkaniach teologicznych lub konferencjach, według postanowienia ~~~ 412 II,II, II, III, VII,555 | trudniejszych okolicznościach lub przeżywają jakieś problemy. ~§ 413 II,II, II, III, VII,555 | śmierci nie zostały zabrane lub nie zaginęły księgi, dokumenty, 414 II,II, II, III,VIII,556 | domem wspólnoty zakonnej lub stowarzyszenia życia wspólnego, 415 II,II, II, III,VIII,557 | zachowaniem prawa wyboru lub prezentacji, jeśli komuś 416 II,II, II, III,VIII,557 | biskup diecezjalny zatwierdza lub ustanawia rektora. ~§ 2. 417 II,II, II, III,VIII,557 | złączonego z seminarium lub innym kolegium kierowanym 418 II,II, II, III,VIII,557 | jest rektor seminarium lub kolegium, chyba że biskup 419 II,II, II, III,VIII,561 | Bez zezwolenia rektora lub innego prawnego przełożonego 420 II,II, II, III,VIII,561 | Eucharystii, udzielać sakramentów lub odprawiać innych funkcji 421 II,II, II, III,VIII,561 | liturgicznych. Wyrażenie zgody lub jej odmowa muszą być dokonane 422 II,II, II, III,VIII,563 | był przez innych wybrany lub prezentowany, z zachowaniem 423 II,II, II, III,VIII,564 | pasterską o jakąś wspólnotę lub specjalny zespół wiernych, 424 II,II, II, III,VIII,564 | postanowieniami prawa powszechnego lub partykularnego. ~ 425 II,II, II, III,VIII,565 | ustanawia prezentowanego lub zatwierdza wybranego. ~ 426 II,II, II, III,VIII,566 | kapelanowi prawo partykularne lub specjalna delegacja, posiada 427 II,II, II, III,VIII,567 | kapelana należy odprawianie lub kierowanie funkcjami liturgicznymi. 428 II,II, II, III,VIII,570 | siedzibą jakiejś wspólnoty lub zespołu, jest złączony kościół 429 II,II, II, III,VIII,570 | domaga się troska o wspólnotę lub kościół. ~ 430 II,III, I, I, 0,573 | wierni, którzy przez śluby lub inne zobowiązania, zgodnie 431 II,III, I, I, 0,581 | łączenie już erygowanych lub dokonywanie innego rodzaju 432 II,III, I, I, 0,582 | zarezerwowane tworzenie konfederacji lub federacji.~ ~ 433 II,III, I, I, 0,591 | poddawać je tylko sobie lub innej władzy kościelnej.~ ~ 434 II,III, I, I, 0,606 | innego wynika z kontekstu lub natury rzeczy.~ ~~~~~~~ 435 II,III, I, II, 0,607 | składają śluby wieczyste lub czasowe, ale odnawiane po 436 II,III, I, II, I,616 | zachowaniem jednak woli fundatorów lub ofiarodawców, jak również 437 II,III, I, II, II,620 | kierują całym instytutem lub jego prowincją, czy inną 438 II,III, I, II, II,620 | inną zrównaną z nią częścią lub domem niezależnym. Zalicza 439 II,III, I, II, II,623 | mogli być ważnie mianowani lub wybierani na przełożonych, 440 II,III, I, II, II,623 | złożenia profesji wieczystej lub definitywnej, określonego 441 II,III, I, II, II,624 | najwyższego przełożonego lub przełożonych domu niezależnego - 442 II,III, I, II, II,626 | instytutu, powinni mianować lub wybierać tych, których wobec 443 II,III, I, II, II,626 | pozyskiwania wyborców bezpośrednio lub pośrednio, dla siebie lub 444 II,III, I, II, II,626 | lub pośrednio, dla siebie lub dla innych.~ ~ 445 II,III, I, II, II,627 | działania wymagana jest zgoda lub rada, wyrażane zgodnie z 446 II,III, I, II, II,633 | 1. Organa uczestnictwa lub konsultacji mają wiernie 447 II,III, I, II, II,633 | wspólnego całego instytutu lub wspólnoty.~§ 2. W organizowaniu 448 II,III, I, II, II,634 | konstytucje zdolność wykluczają lub ograniczają.~§ 2. Powinny 449 II,III, I, II, II,638 | drogocenne z racji artystycznych lub historycznych, potrzebna 450 II,III, I, II, III,643 | instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego.~§ 451 II,III, I, II, III,645 | wyższego przełożonego instytutu lub stowarzyszenia, bądź rektora 452 II,III, I, II, III,648 | mogą przewidzieć jeden lub kilka okresów praktyki apostolskiej, 453 II,III, I, II, III,656 | przymusu, ciężkiej bojaźni lub podstępu;~ została przyjęta 454 II,III, I, II, III,656 | przełożonego, osobiście lub przez innego.~ ~ 455 II,III, I, II, III,657 | dopuszczony do ponowienia profesji lub do złożenia profesji wieczystej. 456 II,III, I, II, IV,665 | zdrowia, odbycie studiów lub wykonywanie apostolatu w 457 II,III, I, II, IV,668 | tytułu pensji, zapomogi lub ubezpieczenia, jest nabywane 458 II,III, I, II, IV,668 | przełożonego, zrzec się w części lub w całości własnych dóbr.~§ 459 II,III, I, II, VI,673 | nie chce złożyć profesji lub nie został do niej dopuszczony 460 II,III, I, II, VI,673 | instytutu albo federacji lub konfederacji, wymagana jest 461 II,III, I, II, VI,675 | Przedłużenie takiego indultu lub udzielenie go na okres przekraczający 462 II,III, I, II, VI,678 | profesji.~§ 2. Choroba fizyczna lub psychiczna, także wtedy 463 II,III, I, II, VI,678 | niedopuszczenia do odnowienia profesji lub złożenia profesji wieczystej, 464 II,III, I, II, VI,678 | zaniedbań ze strony instytutu lub pracy podejmowanej w instytucie.~§ 465 II,III, I, II, VI,679 | po zakończeniu nowicjatu lub po profesji zgodnie z prawem 466 II,III, I, II, VI,682 | inkardynuje do diecezji lub przynajmniej przyjmie na 467 II,III, I, II, VI,683 | katolickiej;~ zawarł małżeństwo lub usiłował je zawrzeć, nawet 468 II,III, I, II, VI,685 | uporczywe podtrzymywanie lub rozpowszechnianie poglądów 469 II,III, I, II, VI,685 | przepojonych materializmem lub ateizmem; bezprawna nieobecność, 470 II,III, I, II, VI,686 | wydalenie: ~ powinien zebrać lub uzupełnić dowody;~ ~ powinien 471 II,III, I, II, VI,686 | upomnieć członka na piśmie lub wobec dwóch świadków, z 472 II,III, I, II, VI,691 | opuszczają instytut zakonny lub zostali z niego prawnie 473 II,III, I, II, VI,692 | zgorszenia zewnętrznego lub bardzo poważnej szkody grożącej 474 II,III, I, II, VII,695 | inne zaś dla instytutu lub Stolicy Świętej, w zależności 475 II,III, I, III, 0,700 | Ludzie Bożym, świeckiej lub duchownej, z zachowaniem 476 II,III, I, III, 0,704 | własnego dzieła instytutu lub zarządzania instytutem, 477 II,III, I, III, 0,709 | instytutu, albo na okres próby lub do podjęcia świętych więzów, 478 II,III, I, III, 0,709 | czasowych czy wieczystych lub definitywnych, należy do 479 II,III, I, III, 0,712 | do włączenia wieczystego lub definitywnego, a więc przy 480 II,III, I, III, 0,719 | przejście do instytutu zakonnego lub do stowarzyszenia życia 481 II,III, II, 0, 0,727 | diecezji określają konstytucje lub szczegółowe umowy.~ ~ 482 II,III, II, 0, 0,728 | innego wynika z natury rzeczy lub z kontekstu.~ ~ 483 II,III, II, 0, 0,729 | powinni mieszkać w domu lub we wspólnocie ustanowionej 484 II,III, II, 0, 0,729 | także nieobecność w domu lub we wspólnocie.~ ~ 485 II,III, II, 0, 0,733 | instytutu życia konsekrowanego lub z takiego instytutu do stowarzyszenia 486 1, 0, II, 0, 0,739 | w słowie Bożym, pisanym lub przekazanym, a więc w jednym 487 1, 0, II, 0, 0,740 | zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z 488 1, 0, II, 0, 0,741 | nauce, którą głosi Papież lub Kolegium Biskupów w sprawach 489 1, 0, II, 0, 0,742 | Konferencjach Episkopatu lub na synodach partykularnych 490 1, 0, II, 0, 0,743 | przez Biskupa Rzymskiego lub Kolegium Biskupów.~ ~ 491 1, 0, II, I, I,753 | władza została ograniczona lub odwołana przez kompetentnego 492 1, 0, II, I, I,754 | zakonnikom w ich kościołach lub kaplicach wymagana jest 493 1, 0, II, I, I,755 | przepowiadania w kościele lub kaplicy, jeśli w określonych 494 1, 0, II, I, I,756 | zarezerwowana kapłanowi lub diakonowi. W ciągu roku 495 1, 0, II, I, I,756 | z racji jakiegoś święta lub wydarzenia żałobnego.~ ~§ 496 1, 0, II, I, I,756 | żałobnego.~ ~§ 4. Do proboszcza lub rektora kościoła należy 497 1, 0, II, I, I,759 | rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania 498 1, 0, II, I, I,761 | chrześcijańskiej przez radio lub telewizję, należy zachować 499 1, 0, II, I, II,767 | ich kościołach, szkołach lub w innych zakładach, w jakikolwiek 500 1, 0, II, II, 0,773 | dobierani z terenów misyjnych lub spoza nich, spośród kleru


1-500 | 501-1000 | 1001-1279

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License