Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
501 VII,II, I, XI, 0,1641 | Kan. 1652 - Jeżeli wykonanie wyroku 502 VII,II, I, XI, 0,1642 | Kan. 1653 -~§ 1. Jeśli ustawa partykularna 503 VII,II, I, XI, 0,1643 | Kan. 1654 - ~§ 1. Wykonawca, chyba 504 VII,II, II, 0, 0,1645 | Kan. 1656 - ~§ 1. Ustnym procesem 505 VII,II, II, 0, 0,1646 | Kan. 1657 - Ustny proces sporny dokonuje 506 VII,II, II, 0, 0,1647 | Kan. 1658 - ~§ 1. Skarga powodowa, 507 VII,II, II, 0, 0,1650 | Kan. 1661 - ~§ 1. Po upływie terminów, 508 VII,II, II, 0, 0,1651 | Kan.1662 - Podczas posiedzenia rozpatruje 509 VII,II, II, 0, 0,1652 | Kan. 1663 - ~§ 1. Dowody zbiera się 510 VII,II, II, 0, 0,1653 | Kan. 1664 - Odpowiedzi stron, świadków, 511 VII,II, II, 0, 0,1654 | Kan. 1665 - Dowody, których nie zgłoszono 512 VII,II, II, 0, 0,1655 | Kan. 1666 - Jeśli podczas posiedzenia 513 VII,II, II, 0, 0,1656 | Kan. 1667 - Po zebraniu dowodów, na 514 VII,II, II, 0, 0,1657 | Kan. 1668 - ~§ 1. Jeśli z dyskusji 515 VII,II, II, 0, 0,1658 | Kan. 1669 - Jeśli trybunał apelacyjny 516 I, 0, 0, IX, I,167 | Kan. 167 - ~§ 1. Po zwołaniu dokonanym 517 VII,II, II, 0, 0,1659 | Kan. 1670 - W pozostałych sprawach, 518 VII,II, II, I, I,1661 | Kan. 1672 - Sprawy dotyczące czysto 519 VII,II, II, I, I,1663 | Kan. 1674 - Do zaskarżenia małżeństwa 520 VII,II, II, I, I,1664 | Kan. 1675 - ~§ 1. Małżeństwo, które 521 VII,II, II, I, I,1665 | Kan. 1676 - Sędzia, zanim przyjmie 522 VII,II, II, I, I,1667 | Kan. 1678 - ~§ 1. Obrońca węzła, obrońcy 523 VII,II, II, I, I,1668 | Kan. 1679 - Jeśli nie ma skądinąd 524 I, 0, 0, IX, I,168 | Kan. 168 - Chociażby ktoś posiadał 525 VII,II, II, I, I,1669 | Kan. 1680 - W sprawach dotyczących 526 VII,II, II, I, I,1673 | Kan. 1684 - ~§ 1. Po tym, gdy wyrok 527 VII,II, II, I, I,1674 | Kan. 1685 - Zaraz gdy wyrok stał się 528 VII,II, II, I, I,1676 | Kan. 1687 - ~§ 1. Przeciwko takiemu 529 VII,II, II, I, I,1678 | Kan. 1689 - W wyroku należy upomnieć 530 I, 0, 0, IX, I,169 | Kan. 169 - Do ważności wyborów wymaga 531 VII,II, II, I, I,1679 | Kan. 1690 - Ustnym procesem spornym 532 VII,II, II, I, I,1680 | Kan. 1691 - W pozostałych kwestiach 533 VII,II, II, I, II,1681 | Kan. 1692 - ~§ 1. Separacja osobowa 534 VII,II, II, I, II,1682 | Kan. 1693 - ~§ 1. Jeżeli któraś ze 535 VII,II, II, I, II,1683 | Kan. 1694 - W tym, co dotyczy właściwości 536 VII,II, II, I, II,1684 | Kan. 1695 - Sędzia, zanim przyjmie 537 VII,II, II, I, II,1685 | Kan. 1696 - Sprawy o separację małżonków 538 VII,II, II, I, III,1686 | Kan. 1697 - Tylko małżonkowie albo 539 VII,II, II, I, III,1687 | Kan. 1698 - ~§ 1. Tylko Stolica Apostolska 540 VII,II, II, I, III,1688 | Kan. 1699 - ~§ 1. Właściwym do przyjęcia 541 I, 0, 0, I, 0,17 | Kan. 17 - Ustawy kościelne należy 542 I, 0, 0, IX, I,170 | Kan. 170 - Wybór, którego wolność 543 VII,II, II, I, III,1691 | Kan. 1702 - Podczas instrukcji należy 544 VII,II, II, I, III,1692 | Kan. 1703 - ~§ 1. Nie ma ogłoszenia 545 VII,II, II, I, III,1693 | Kan. 1704 - ~§ 1. Instruktor po dokonaniu 546 VII,II, II, I, III,1694 | Kan. 1705 - ~§ 1. Wszystkie akta, 547 VII,II, II, I, III,1695 | Kan. 1706 - Reskrypt dyspensy przesyła 548 VII,II, II, I, IV,1696 | Kan. 1707 - ~§ 1. Ilekroć śmierć współmałżonka 549 VII,II, II, II, 0,1697 | Kan. 1708 - Prawo zaskarżania ważności 550 VII,II, II, II, 0,1698 | Kan. 1709 - ~§ 1. Skarga powodowa 551 I, 0, 0, IX, I,171 | Kan. 171 - ~§ 1. Niezdolnymi do głosowania 552 VII,II, II, II, 0,1699 | Kan. 1710 - Jeżeli Kongregacja przekazała 553 VII,II, II, II, 0,1700 | Kan. 1711 - W tych sprawach obrońca 554 VII,II, II, III, 0,1703 | Kan. 1714 - W stosunku do ugody, kompromisu 555 VII,II, II, III, 0,1704 | Kan. 1715 - ~§ 1. Nie można ważnie 556 VII,II, II, III, I,1706 | Kan. 1717 - ~§ 1. Ilekroć ordynariusz 557 VII,II, II, III, I,1707 | Kan. 1718 - ~§ 1. Kiedy elementy wydają 558 VII,II, II, III, I,1708 | Kan. 1719 - Akta dochodzenia i dekrety 559 I, 0, 0, IX, I,172 | Kan. 172 - ~§ 1. Aby głos był ważny, 560 VII,II, II, III, II,1709 | Kan. 1720 - Jeżeli ordynariusz uzna, 561 VII,II, II, III, II,1710 | Kan. 1721 - ~§ 1. Jeżeli ordynariusz 562 VII,II, II, III, II,1711 | Kan. 1722 - Celem uniknięcia zgorszenia, 563 VII,II, II, III, II,1712 | Kan. 1723 - ~§ 1. Sędzia, wzywając 564 VII,II, II, III, II,1713 | Kan. 1724 -~§ 1. Na każdym stopniu 565 VII,II, II, III, II,1714 | Kan. 1725 - Podczas dyskusji sprawy, 566 VII,II, II, III, II,1715 | Kan. 1726 - Na każdym stopniu i etapie 567 VII,II, II, III, II,1716 | Kan. 1727 - ~§ 1. Oskarżony może także 568 VII,II, II, III, II,1717 | Kan. 1728 - ~§ I. Zachowując przepisy 569 I, 0, 0, IX, I,173 | Kan. 173 - ~§ 1. Przed rozpoczęciem 570 VII, V, I, 0, III,1721 | Kan. 1732 - To, co w kanonach tej 571 VII, V, I, 0, III,1722 | Kan. 1733 - ~§ 1. Należy sobie bardzo 572 VII, V, I, 0, III,1727 | Kan. 1738 - Wnoszący rekurs ma zawsze 573 VII, V, I, 0, III,1728 | Kan. 1739 - Przełożony, który rozpatruje 574 I, 0, 0, IX, I,174 | Kan. 174 - ~§ 1. Wybory, jeśli prawo 575 VII, V, I, 0, I,1730 | Kan. 1741 - Przyczyny, dla których 576 VII, V, I, 0, I,1732 | Kan. 1743 - Rezygnacja proboszcza 577 VII, V, I, 0, I,1733 | Kan. 1744 - ~§ 1. Jeśli proboszcz 578 VII, V, I, 0, I,1734 | Kan. 1745 - Jeżeli zaś proboszcz podważa 579 VII, V, I, 0, I,1735 | Kan. 1746 - Biskup powinien zadbać, 580 VII, V, I, 0, II,1737 | Kan. 1748 - Jeśli wymaga tego dobro 581 VII, V, I, 0, II,1738 | Kan. 1749 - Jeśli proboszcz nie zamierza 582 I, 0, 0, IX, I,175 | Kan. 175 - Kompromis przestaje istnieć, 583 VII, V, I, 0, II,1739 | Kan. 1750 - Biskup, jeżeli mimo przytoczonych 584 VII, V, I, 0, II,1740 | Kan. 1751 - ~§ 1. Po dokonaniu tego, 585 VII, V, I, 0, II,1741 | Kan. 1752 - W sprawach przeniesienia 586 I, 0, 0, IX, I,176 | Kan. 176 - Jeśli czego innego nie 587 I, 0, 0, IX, I,178 | Kan. 178 - Elekt, po przyjęciu wyboru, 588 I, 0, 0, I, 0,18 | Kan. 18 - Ustawy, które ustanawiają 589 I, 0, 0, IX, I,181 | Kan. 181 - ~§ 1. Do ważności postulacji 590 I, 0, 0, IX, I,182 | Kan. 182 - ~§ 1. Przewodniczący ma 591 I, 0, 0, IX, I,183 | Kan. 183 - ~§ 1. Gdy kompetentna 592 I, 0, 0, IX, II,184 | Kan. 184 - ~§ 1. Urząd kościelny 593 I, 0, 0, IX, II,185 | Kan. 185 - Temu, kto utracił urząd 594 I, 0, 0, IX, II,186 | Kan. 186 - Utrata urzędu po upływie 595 I, 0, 0, IX, II,187 | Kan. 187 - Każdy, kto jest poczytalny, 596 I, 0, 0, IX, II,188 | Kan. 188 - Mocą samego prawa nieważna 597 I, 0, 0, IX, II,189 | Kan. 189 - ~§ 1. Rezygnacja - czy 598 I, 0, 0, I, 0,19 | Kan. 19 - Jeśli w określonej sprawie 599 I, 0, 0, IX, II,190 | Kan. 190 - ~§ 1. Tylko ten może dokonać 600 I, 0, 0, IX, II,191 | Kan. 191 -~§ 1. Przy przeniesieniu, 601 I, 0, 0, 0, 0,6 | Kanonicznego promulgowany w 1917 roku;~ również inne ustawy, 602 I, 0, 0, IX, II,192 | Kan. 192 - Z urzędu zostaje ktoś 603 I, 0, 0, IX, II,193 | Kan. 193 - ~§ 1. Z urzędu nadanego 604 I, 0, 0, IX, II,195 | Kan. 195 - Jeśli ktoś, jednak nie 605 I, 0, 0, X, 0,198 | Kan. 198 - Przedawnienie jest ważne, 606 I, 0, 0, I, 0,20 | Kan. 20 - Późniejsza ustawa uchyla 607 I, 0, 0, XI, 0,201 | Kan. 201 - ~§ 1. Czas ciągły należy 608 I, 0, 0, XI, 0,202 | Kan. 202 - ~§ 1. Dzień w prawie oznacza 609 II, I, 0, XI, 0,204 | Kan. 204 - ~§1. Wiernymi ci, którzy 610 II, I, 0, XI, 0,205 | Kan. 205 - W pełnej wspólnocie Kościoła 611 II, I, 0, XI, 0,206 | Kan. 206 - ~§ 1. Z Kościołem w specjalny 612 II, I, 0, XI, 0,207 | Kan. 207 - ~§ 1. Z ustanowienia Bożego 613 II, I, 0, I, 0,209 | Kan. 209 - ~§ 1. Wierni zobowiązani 614 I, 0, 0, I, 0,21 | Kan. 21 - W wątpliwości nie domniemywa 615 II, I, 0, I, 0,210 | Kan. 210 - Wszyscy wierni, zgodnie 616 II, I, 0, I, 0,211 | Kan. 211 - Wszyscy wierni mają obowiązek 617 II, I, 0, I, 0,212 | Kan. 212 - ~§ 1. To, co święci pasterze, 618 II, I, 0, I, 0,213 | Kan. 213 - Wierni mają prawo otrzymywać 619 II, I, 0, I, 0,214 | Kan. 214 - Wiernym przysługuje prawo 620 II, I, 0, I, 0,215 | Kan. 215 - Wierni mają prawo swobodnego 621 II, I, 0, I, 0,216 | Kan. 216 - Wszyscy wierni, którzy 622 II, I, 0, I, 0,217 | Kan. 217 - Wierni, którzy to przez 623 II, I, 0, I, 0,218 | Kan. 218 - Ci którzy zajmują się 624 II, I, 0, I, 0,219 | Kan. 219 - Wszyscy wierni mają prawo 625 II, I, 0, I, 0,220 | Kan. 220 - Nikomu nie wolno bezprawnie 626 II, I, 0, I, 0,221 | Kan. 221 - ~§ 1. Wiernym przysługuje 627 II, I, 0, II, 0,225 | Kan. 225 - ~§ 1. Świeccy, którzy 628 II, I, 0, II, 0,226 | Kan. 226 - ~§ 1. Żyjący w stanie 629 II, I, 0, II, 0,227 | Kan. 227 - Wierni świeccy mają prawo, 630 II, I, 0, II, 0,228 | Kan. 228 - ~§ 1. Odpowiednio przygotowani 631 II, I, 0, II, 0,229 | Kan. 229 - ~§ 1. Świeccy, aby mogli 632 II, I, 0, III, I,233 | Kan. 233 -~§ 1. Na całej wspólnocie 633 II, I, 0, III, I,234 | Kan. 234 - ~~§ 1. Należy zachować 634 II, I, 0, III, I,235 | Kan. 235 - ~~§ 1. Młodzieńcy, zamierzający 635 II, I, 0, III, I,236 | Kan. 236- Kandydaci do stałego diakonatu 636 II, I, 0, III, I,237 | Kan. 237 - ~~§ 1. W każdej diecezji, 637 II, I, 0, III, I,238 | Kan. 238 - ~~§ 1. Seminaria erygowane 638 II, I, 0, III, I,239 | Kan. 239 - ~~§ 1. Każde seminarium 639 II, I, 0, III, I,240 | Kan. 240 - ~~§ 1. Oprócz spowiedników 640 II, I, 0, III, I,241 | Kan. 241 - ~~§ l. Do wyższego seminarium 641 II, I, 0, III, I,242 | Kan. 242 - ~~§ 1. W poszczególnych 642 II, I, 0, III, I,243 | Kan. 243 - Każde seminarium winno 643 II, I, 0, III, I,244 | Kan. 244 - Duchowa formacja alumnów 644 II, I, 0, III, I,245 | Kan. 245 - ~~§ 1. Przez formację 645 II, I, 0, III, I,246 | Kan. 246 - ~~§ 1. Sprawowanie Eucharystii 646 II, I, 0, III, I,247 | Kan. 247 - ~~§ 1. Do zachowania celibatu 647 II, I, 0, III, I,248 | Kan. 248 - Przekazywane kształcenie 648 II, I, 0, III, I,249 | Kan. 249 - W programie kształcenia 649 I, 0, 0, II, 0,25 | Kan. 25 - Tylko ten zwyczaj uzyskuje 650 II, I, 0, III, I,250 | Kan. 250 - Przewidziane w samym seminarium 651 II, I, 0, III, I,251 | Kan. 251 - Kształcenie filozoficzne, 652 II, I, 0, III, I,252 | Kan. 252 - ~~§ 1. Kształcenie teologiczne, 653 II, I, 0, III, I,253 | Kan. 253 - ~~§ 1. Na stanowisko wykładowców 654 II, I, 0, III, I,254 | Kan. 254 - ~~§ 1. Wykładowcy winni 655 II, I, 0, III, I,255 | Kan. 255 - Chociaż cała formacja 656 II, I, 0, III, I,256 | Kan. 256 - ~~§ 1. Należy pilnie pouczać 657 II, I, 0, III, I,257 | Kan. 257 - ~~§ 1. Należy zabiegać 658 II, I, 0, III, I,258 | Kan. 258 - Alumni, by posiąść umiejętność 659 II, I, 0, III, I,259 | Kan. 259 ~~§ 1. Do biskupa diecezjalnego 660 I, 0, 0, II, 0,26 | Kan. 26 - Jeśli nie uzyskał specjalnego 661 II, I, 0, III, I,260 | Kan. 260 - Rektorowi, do którego 662 II, I, 0, III, I,261 | Kan. 261 - ~~§ 1. Rektor seminarium 663 II, I, 0, III, I,263 | Kan. 263 - Biskup diecezjalny, a 664 II, I, 0, III, I,264 | Kan. 264 - ~~§ 1. By zabezpieczyć 665 II, I, 0, III, II,265 | Kan. 265 - Każdy duchowny powinien 666 II, I, 0, III, II,267 | Kan. 267 - ~§ 1. Aby duchowny już 667 II, I, 0, III, II,268 | Kan. 268 - ~§ 1. Duchowny, który 668 II, I, 0, III, II,269 | Kan. 269 - Biskup diecezjalny nie 669 I, 0, 0, II, 0,27 | Kan. 27 - Zwyczaj jest najlepszą 670 II, I, 0, III, II,270 | Kan. 270 - Ekskardynacji można udzielić 671 II, I, 0, III, II,271 | Kan. 271 - ~§ 1. Poza wypadkiem prawdziwej 672 II, I, 0, III, II,272 | Kan. 272 - Ekskardynacji i inkardynacji, 673 II, I, 0, III, III,273 | Kan. 273 - Duchowni mają szczególny 674 II, I, 0, III, III,274 | Kan. 274 - ~§ 1. Tylko duchowni mogą 675 II, I, 0, III, III,275 | Kan. 275 - ~§ 1. Wszyscy duchowni, 676 II, I, 0, III, III,277 | Kan. 277 - ~§ 1. Duchowni obowiązani 677 II, I, 0, III, III,278 | Kan. 278 - ~§ 1. Duchowni diecezjalni 678 II, I, 0, III, III,279 | Kan. 279 - ~§ 1. Duchowni również 679 II, I, 0, III, III,280 | Kan. 280 - Bardzo zaleca się duchownym 680 II, I, 0, III, III,282 | Kan. 282 - ~§ 1. Duchowni powinni 681 II, I, 0, III, III,283 | Kan. 283 - ~§ 1. Duchowni, chociażby 682 II, I, 0, III, III,288 | Kan. 288 - Diakoni stali nie związani 683 II, I, 0, III, III,289 | Kan. 289 - ~§ 1. Ponieważ służba 684 II, I, 0, III, IV,292 | Kan. 292 - Duchowny, który utracił 685 II, I, 0, IV, 0,295 | Kan. 295 - ~§ 1. Prałatura personalna 686 II, I, 0, IV, 0,296 | Kan. 296 - Na podstawie umowy zawartej 687 II, I, 0, V, I,299 | Kan. 299 - ~§ l. Na podstawie zawartej 688 II, I, 0, V, I,302 | Kan. 302 - Kleryckimi stowarzyszeniami 689 II, I, 0, V, I,303 | Kan. 303 - Stowarzyszenia, których 690 II, I, 0, V, I,304 | Kan. 304 - ~§ 1. Wszystkie stowarzyszenia 691 II, I, 0, V, I,305 | Kan. 305 - ~§ 1. Wszystkie stowarzyszenia 692 II, I, 0, V, I,306 | Kan. 306 - Do uczestnictwa w uprawnieniach 693 II, I, 0, V, I,307 | Kan. 307 - ~§ 1. Przyjmowanie członków 694 II, I, 0, V, I,308 | Kan. 308 - Kto został prawnie przyjęty 695 II, I, 0, V, I,309 | Kan. 309 - Stowarzyszenia prawomocnie 696 I, 0, 0, III, 0,31 | Kan. 31 - ~§ 1. Ogólne dekrety wykonawcze, 697 II, I, 0, V, I,310 | Kan. 310 - Stowarzyszenie prywatne, 698 II, I, 0, V, I,311 | Kan. 311 - Członkowie instytutów 699 II, I, 0, V, II,313 | Kan. 313 - Stowarzyszenie publiczne, 700 II, I, 0, V, II,314 | Kan. 314 - Statuty każdego publicznego 701 II, I, 0, V, II,315 | Kan. 315 - Stowarzyszenia publiczne 702 II, I, 0, V, II,316 | Kan. 316 - ~§ 1. Nie może być ważnie 703 II, I, 0, V, II,317 | Kan. 317 - ~§ 1. Jeśli inaczej nie 704 II, I, 0, V, II,318 | Kan. 318 - ~§ 1. W specjalnych okolicznościach, 705 II, I, 0, V, II,319 | Kan. 319 - ~§ 1. Stowarzyszenie publiczne, 706 I, 0, 0, III, 0,32 | Kan. 32 - Ogólne dekrety wykonawcze 707 II, I, 0, V, II,320 | Kan. 320 - ~§ 1. Stowarzyszenia erygowane 708 II, I, 0, V, III,322 | Kan. 322 - ~§ 1. Prywatne stowarzyszenie 709 II, I, 0, V, III,323 | Kan. 323 - ~§ 1. Chociaż prywatne 710 II, I, 0, V, III,324 | Kan. 324 - ~§ 1. Prywatne stowarzyszenie 711 II, I, 0, V, III,325 | Kan. 325 - ~§ 1. Prywatne stowarzyszenie 712 II, I, 0, V, III,326 | Kan. 326 - ~§ 1. Prywatne stowarzyszenie 713 II, I, 0, V, IV,327 | Kan. 327 - Wierni świeccy powinni 714 II, I, 0, V, IV,328 | Kan. 328 - Ci, którzy przewodniczą 715 II, I, 0, V, IV,329 | Kan. 329 - Moderatorzy stowarzyszeń 716 I, 0, 0, III, 0,33 | Kan. 33 - ~§ 1. Ogólne dekrety wykonawcze, 717 II,II, I, 0, I,330 | Kan. 330 - Jak z ustanowienia Pańskiego 718 II,II, I, 0, I,331 | Kan. 331 - Biskup Kościoła Rzymskiego, 719 II,II, I, 0, I,332 | Kan. 332 - ~§ 1. Pełną i najwyższą 720 II,II, I, 0, I,333 | Kan. 333 - ~§ 1. Na mocy swego urzędu, 721 II,II, I, 0, I,334 | Kan. 334 - W wykonywaniu zadania, 722 II,II, I, 0, I,335 | Kan. 335 - Podczas wakansu stolicy 723 II,II, I, 0, I,336 | Kan. 336 - Kolegium Biskupów, którego 724 II,II, I, 0, I,337 | Kan. 337 - ~§ 1. Władzę w całym Kościele, 725 II,II, I, 0, I,338 | Kan. 338 - ~§ 1. Tylko Biskup Rzymski 726 II,II, I, 0, I,339 | Kan. 339 - ~§ 1. Wszyscy i tylko 727 II,II, I, 0, I,340 | Kan. 340 - Gdyby się zdarzyło, że 728 II,II, I, 0, I,341 | Kan. 341 - ~§ 1. Dekrety soboru powszechnego 729 II,II, I, 0, II,342 | Kan. 342 - Synod Biskupów jest zebraniem 730 II,II, I, 0, II,343 | Kan. 343 - Zadaniem Synodu Biskupów 731 II,II, I, 0, II,344 | Kan. 344 - Synod Biskupów podlega 732 II,II, I, 0, II,345 | Kan. 345 - Synod Biskupów może się 733 II,II, I, 0, II,346 | Kan. 346- ~§ 1. Synod Biskupów, zbierający 734 II,II, I, 0, II,347 | Kan. 347 - ~§ 1. Z chwilą zamknięcia 735 II,II, I, 0, II,348 | Kan. 348 - ~§ 1. Synod Biskupów posiada 736 II,II, I, 0, III,349 | Kan. 349 - Kardynałowie Świętego 737 II,II, I, 0, III,350 | Kan. 350 - ~§ 1. Kolegium Kardynałów 738 II,II, I, 0, III,351 | Kan. 351 - ~§ 1. Kardynałów ustanawia 739 II,II, I, 0, III,352 | Kan. 352 - ~§ l. Kolegium Kardynałów 740 II,II, I, 0, III,353 | Kan. 353 - ~§ 1. Kardynałowie działaniem 741 II,II, I, 0, III,354 | Kan. 354 - Kardynałowie przełożeni 742 II,II, I, 0, III,355 | Kan. 355 - ~§ 1. Kardynałowi Dziekanowi 743 II,II, I, 0, III,356 | Kan. 356 - Kardynałowie mają obowiązek 744 II,II, I, 0, III,357 | Kan. 357 - ~§ 1. Kardynałowie, którzy 745 II,II, I, 0, III,358 | Kan. 358 - Kardynałowi, któremu Biskup 746 II,II, I, 0, III,359 | Kan. 359 - Podczas wakansu Stolicy 747 I, 0, 0, IV, I,36 | Kan. 36 - ~§ 1. Akt administracyjny 748 II,II, I, 0, IV,360 | Kan. 360- Kuria Rzymska, przy pomocy 749 II,II, I, 0, IV,361 | Kan. 361 - Przez Stolicę Apostolską 750 II,II, I, 0, V,362 | Kan. 362 - Biskupowi Rzymskiemu przysługuje 751 II,II, I, 0, V,363 | Kan. 363 - ~§ 1. Legatom Biskupa 752 II,II, I, 0, V,364 | Kan. 364 - Głównym zadaniem legata 753 II,II, I, 0, V,366 | Kan. 366 - Ze względu na szczególny 754 II,II, II, I, I,369 | Kan. 369 - Diecezję stanowi część 755 II,II, II, I, I,370 | Kan. 370 - Prałatura terytorialną 756 II,II, II, I, I,371 | Kan. 371 - ~§ 1. Wikariat apostolski 757 II,II, II, I, I,372 | Kan. 372 - ~§ 1. Należy przyjąć jako 758 II,II, II, I, I,373 | Kan. 373 - Tylko najwyższa władza 759 II,II, II, I, I,374 | Kan. 374 - ~§ 1. Każda diecezja lub 760 II,II, II, I, II,375 | Kan. 375 - ~§ 1. Biskupi, którzy 761 II,II, II, I, II,376 | Kan. 376 - Biskupów nazywa się diecezjalnymi, 762 II,II, II, I, II,377 | Kan. 377 - ~§ 1. Papież mianuje biskupów 763 II,II, II, I, II,378 | Kan. 378 - ~§ 1. Jeśli chodzi o zdatność 764 II,II, II, I, II,379 | Kan. 379 - Jeśli nie ma prawnej przeszkody, 765 I, 0, 0, IV, I,38 | Kan. 38 - Akt administracyjny, nawet 766 II,II, II, I, II,380 | Kan. 380 - Przed kanonicznym objęciem 767 II,II, II, I, II,382 | Kan. 382 - ~§ l. Przed kanonicznym 768 II,II, II, I, II,383 | Kan. 383 - ~§ 1. Wypełniając swoją 769 II,II, II, I, II,384 | Kan. 384 - Biskup diecezjalny winien 770 II,II, II, I, II,385 | Kan. 385 - Biskup diecezjalny niech 771 II,II, II, I, II,386 | Kan. 386 - ~§ 1. Biskup diecezjalny 772 II,II, II, I, II,387 | Kan. 387 - Pamiętając o tym, że ma 773 II,II, II, I, II,388 | Kan. 388 - ~§ 1. Od chwili objęcia 774 II,II, II, I, II,389 | Kan. 389 - Powinien on często w kościele 775 I, 0, 0, IV, I,39 | Kan. 39 - Warunki dodane do aktu 776 II,II, II, I, II,390 | Kan. 390 - Biskup diecezjalny może 777 II,II, II, I, II,391 | Kan. 391 - ~§ 1. Obowiązkiem biskupa 778 II,II, II, I, II,392 | Kan. 392 - ~§ 1. Ponieważ biskup 779 II,II, II, I, II,393 | Kan. 393 - W załatwianiu wszystkich 780 II,II, II, I, II,394 | Kan. 394 - ~§ 1. Biskup powinien 781 II,II, II, I, II,395 | Kan. 395 - ~§ 1. Chociażby biskup 782 II,II, II, I, II,396 | Kan. 396 - ~§ 1. Biskup obowiązany 783 II,II, II, I, II,397 | Kan. 397 - ~§ 1. Zwyczajnej wizytacji 784 II,II, II, I, II,398 | Kan. 398 - Pasterską wizytację biskup 785 II,II, II, I, II,399 | Kan. 399 - ~§ 1. Biskup diecezjalny 786 II,II, II, III, VII,555 | wypełniali swoje obowiązki; ~3°czuwać nad tym, by święte czynności 787 I, 0, 0, IV, I,40 | Kan. 40 - Wykonawca jakiegoś aktu 788 II,II, II, I, II,400 | Kan. 400 - ~§ 1. Jeśli Stolica Apostolska 789 II,II, II, I, II,404 | Kan. 404 - ~§ 1. Biskup koadiutor 790 II,II, II, I, II,405 | Kan. 405 - ~§ 1. Obowiązki i prawa 791 II,II, II, I, II,407 | Kan. 407 - ~§ 1. Mając na uwadze 792 II,II, II, I, II,408 | Kan. 408 - ~§ 1. Biskup koadiutor 793 I, 0, 0, IV, I,41 | Kan. 41 - Wykonawca aktu administracyjnego, 794 II,II, II, I, II,410 | Kan. 410 - Podobnie jak sam biskup 795 II,II, II, I, II,411 | Kan. 411 - Gdy chodzi o zrzeczenie 796 II,II, II, I, III,412 | Kan. 412 - Uważa się, że stolica 797 II,II, II, I, III,414 | Kan. 414 - Kto zgodnie z kan. 413 798 II,II, II, I, III,415 | Kan. 415 - Gdyby na skutek kary kościelnej 799 II,II, II, I, III,416 | Kan. 416 - Stolica biskupia wakuje 800 II,II, II, I, III,417 | Kan. 417 - Zachowuje moc wszystko, 801 II,II, II, I, III,418 | Kan. 418 - ~§ 1. Licząc od chwili 802 II,II, II, I, III,419 | Kan. 419.- W wypadku wakansu stolicy, 803 I, 0, 0, IV, I,42 | Kan. 42 - Wykonawca aktu administracyjnego 804 II,II, II, I, III,420 | Kan. 420 - W wypadku wakansu stolicy 805 II,II, II, I, III,422 | Kan. 422 - Biskup pomocniczy, a gdy 806 II,II, II, I, III,423 | Kan. 423 -~§ 1. Należy wyznaczyć 807 II,II, II, I, III,424 | Kan. 424 - Administrator diecezji 808 II,II, II, I, III,425 | Kan. 425 - ~§ 1. Na urząd administratora 809 II,II, II, I, III,426 | Kan. 426 - Kto w czasie wakansu stolicy 810 II,II, II, I, III,427 | Kan. 427 - ~§ 1. Administrator diecezji 811 II,II, II, I, III,428 | Kan. 428 - ~§ 1. Podczas wakansu 812 II,II, II, I, III,429 | Kan. 429 - Administrator diecezji 813 I, 0, 0, IV, I,43 | Kan. 43 - Zgodnie ze swoim roztropnym 814 II,II, II, II, I,432 | Kan. 432 - ~§ 1. W prowincji kościelnej 815 II,II, II, II, I,433 | Kan. 433 -~§ 1. Jeśli się to okaże 816 II,II, II, II, I,434 | Kan. 434 - Do zebrania biskupów regionu 817 II,II, II, II, II,435 | Kan. 435 - Na czele prowincji kościelnej 818 II,II, II, II, II,436 | Kan. 436 -~§ 1. W diecezjach sufragalnych 819 II,II, II, II, II,437 | Kan. 437 -~§ 1. W ciągu trzech miesięcy 820 II,II, II, II, II,438 | Kan. 438 - Oprócz prerogatywy honoru, 821 I, 0, 0, IV, I,44 | Kan. 44 - Akt administracyjny może 822 II,II, II, II, III,440 | Kan. 440 -~§ 1. Synod prowincjalny, 823 II,II, II, II, III,441 | Kan. 441 - Do Konferencji Episkopatu 824 II,II, II, II, III,442 | Kan. 442 - ~§ 1. Do metropolity, 825 II,II, II, II, III,443 | Kan. 443 -~§ 1. Na synod partykularny 826 II,II, II, II, III,444 | Kan. 444 -~§ 1. Wszyscy wzywani na 827 II,II, II, II, III,445 | Kan. 445 - Synod partykularny powinien, 828 II,II, II, II, III,446 | Kan. 446 - Po zakończeniu synodu 829 II,II, II, II, IV,447 | Kan. 447 - Konferencja Episkopatu, 830 II,II, II, II, IV,448 | Kan. 448 -~§ 1. Konferencja Episkopatu 831 II,II, II, II, IV,449 | Kan. 449 -~§ 1. Jedynie najwyższa 832 I, 0, 0, IV, I,45 | Kan. 45 - Jeśli w wykonywaniu aktu 833 II,II, II, II, IV,451 | Kan. 451 - Każda Konferencja Episkopatu 834 II,II, II, II, IV,452 | Kan. 452 -~§ 1. Każda Konferencja 835 II,II, II, II, IV,453 | Kan. 453 - Zebrania plenarne Konferencji 836 II,II, II, II, IV,454 | Kan. 454 -~§ 1. Na zebraniach plenarnych 837 II,II, II, II, IV,455 | Kan. 455 - ~§ 1. Konferencja Episkopatu 838 II,II, II, II, IV,456 | Kan. 456 - Po zakończeniu sesji plenarnej 839 II,II, II, II, IV,457 | Kan. 457 - Zadaniem stałej Rady Episkopatu 840 II,II, II, II, IV,458 | Kan. 458 - Do zadań Sekretariatu 841 I, 0, 0, IV, I,46 | Kan. 46 - Akt administracyjny nie 842 II,II, II, III, I,461 | Kan. 461 -~§ 1. Synod diecezjalny 843 II,II, II, III, I,462 | Kan. 462 - ~§ 1. Synod diecezjalny 844 II,II, II, III, I,463 | Kan. 463 - ~§ 1. Na synod diecezjalny 845 II,II, II, III, I,464 | Kan. 464 - Członek Synodu, jeśli 846 II,II, II, III, I,465 | Kan. 465 - Wszystkie zaproponowane 847 II,II, II, III, I,466 | Kan. 466 - Jedynym ustawodawcą na 848 II,II, II, III, I,467 | Kan. 467 - Biskup diecezjalny podaje 849 II,II, II, III, I,468 | Kan. 468 -~§ 1. Biskup diecezjalny 850 II,II, II, III, II,469 | Kan. 469 - Kuria diecezjalną składa 851 I, 0, 0, IV, I,47 | Kan. 47 - Odwołanie aktu administracyjnego 852 II,II, II, III, II,470 | Kan. 470 - Nominacja tych, którzy 853 II,II, II, III, II,471 | Kan. 471 - Wszyscy, którzy obejmują 854 II,II, II, III, II,472 | Kan. 472 - Gdy idzie o sprawy i osoby, 855 II,II, II, III, II,473 | Kan. 473 -~§ 1. Biskup diecezjalny 856 II,II, II, III, II,474 | Kan. 474 - Akta kurii, które powstały, 857 II,II, II, III, II,475 | Kan. 475 -~§ 1. W każdej diecezji 858 II,II, II, III, II,476 | Kan. 476 - Ilekroć domaga się tego 859 II,II, II, III, II,477 | Kan. 477 -~§ 1. Wikariusz generalny 860 II,II, II, III, II,478 | Kan. 478 - ~§ 1. Wikariusz generalny 861 II,II, II, III, II,479 | Kan. 479 -~§ 1. Na mocy urzędu, wikariuszowi 862 I, 0, 0, IV, II,48 | Kan. 48 - Przez poszczególny dekret 863 II,II, II, III, II,480 | Kan. 480 - Wikariusz generalny i 864 II,II, II, III, II,481 | Kan. 481 - ~§ 1. Władza wikariusza 865 II,II, II, III, II,482 | Kan. 482 -~§ 1. W każdej kurii należy 866 II,II, II, III, II,483 | Kan. 483 - ~§ 1. Oprócz kanclerza 867 II,II, II, III, II,484 | Kan. 484 - Zadaniem notariuszy jest:~ 868 II,II, II, III, II,485 | Kan. 485 - Kanclerz i notariusze 869 II,II, II, III, II,486 | Kan. 486 - ~§ 1. Z największą troską 870 II,II, II, III, II,487 | Kan. 487 - ~§ 1. Archiwum powinno 871 II,II, II, III, II,488 | Kan. 488 - Z archiwum nie wolno zabierać 872 II,II, II, III, II,489 | Kan. 489 -~§ 1. W kurii diecezjalnej 873 I, 0, 0, IV, II,49 | Kan. 49 - Poszczególny nakaz jest 874 II,II, II, III, II,490 | Kan. 490 - ~§ l. Klucz od tajnego 875 II,II, II, III, II,491 | Kan. 491 - ~§ 1. Biskup diecezjalny 876 II,II, II, III, II,492 | Kan. 492 -~§ 1. W każdej diecezji 877 II,II, II, III, II,493 | Kan. 493 - Oprócz zadań powierzonych 878 II,II, II, III, III,496 | Kan. 496 - Rada kapłańska powinna 879 II,II, II, III, III,497 | Kan. 497 - Gdy chodzi o wyznaczenie 880 II,II, II, III, III,498 | Kan. 498 - ~§ 1. Prawo wyboru do 881 II,II, II, III, III,499 | Kan. 499 - Sposób wyboru członków 882 I, 0, 0, IV, II,50 | Kan. 50 - Przed wydaniem poszczególnego 883 II,II, II, III, III,500 | Kan. 500 -~§ l. Do biskupa diecezjalnego 884 II,II, II, III, III,501 | Kan. 501 - ~§ 1. Członkowie Rady 885 II,II, II, III, III,502 | Kan. 502 -~§ 1. Spośród członków 886 II,II, II, III, IV,503 | Kan. 503 - Kapituła kanoników, katedralna 887 II,II, II, III, IV,504 | Kan. 504 - Erekcja kapituły katedralnej, 888 II,II, II, III, IV,505 | Kan. 505 - Każda kapituła, tak katedralna, 889 II,II, II, III, IV,506 | Kan. 506 - ~§ 1. Zachowując zawsze 890 II,II, II, III, IV,507 | Kan. 507 -~§ 1. Jeden z kanoników 891 II,II, II, III, IV,509 | Kan. 509 - ~§ 1. Po wysłuchaniu zdania 892 II,II, II, III, IV,510 | Kan. 510 -~§ 1. Nie należy więcej 893 II,II, II, III, V,511 | Kan. 511 - Gdy to zalecają okoliczności 894 II,II, II, III, V,512 | Kan. 512 -~§ 1. Rada duszpasterska 895 II,II, II, III, V,513 | Kan. 513 -~§ 1. Radę duszpasterską 896 II,II, II, III, V,514 | Kan. 514 - ~§ 1. Rada duszpasterska, 897 II,II, II, III, VI,515 | Kan. 515 -~§ 1. Parafia jest określoną 898 II,II, II, III, VI,516 | Kan. 516 -~§ 1. Jeśli czego innego 899 II,II, II, III, VI,518 | Kan. 518 - Z zasady ogólnej parafia 900 II,II, II, III, VI,519 | Kan. 519 - Proboszcz jest własnym 901 I, 0, 0, IV, II,52 | Kan. 52 - Poszczególny dekret posiada 902 II,II, II, III, VI,520 | Kan. 520 -~§ 1. Osoba prawna nie 903 II,II, II, III, VI,523 | Kan. 523 - Zachowując w mocy przepis 904 II,II, II, III, VI,525 | Kan. 525 - W okresie wakansu stolicy 905 II,II, II, III, VI,526 | Kan. 526 - ~§ 1. Proboszcz powinien 906 I, 0, 0, IV, II,53 | Kan. 53 - Jeśli dekrety sobie 907 II,II, II, III, VI,536 | Kan. 536 -~§ 1. Jeśli zdaniem biskupa 908 II,II, II, III, VI,537 | Kan. 537 - W każdej parafii powinna 909 II,II, II, III, VI,538 | Kan. 538 - ~§ 1. Proboszcz traci 910 II,II, II, III, VI,539 | Kan. 539 - Gdy parafia wakuje albo 911 I, 0, 0, IV, II,54 | Kan. 54 - ~§ 1. Poszczególny dekret, 912 II,II, II, III, VI,542 | Kan. 542 - Kapłani, którzy według 913 II,II, II, III, VI,543 | Kan. 543 -~§ 1. Jeśli kapłanom powierzono 914 II,II, II, III, VI,544 | Kan. 544 - Gdy ustaje urząd jednego 915 II,II, II, III, VI,545 | Kan. 545 -~§ 1. Ilekroć wydaje się 916 II,II, II, III, VI,546 | Kan. 546 - Aby ktoś mógł ważnie być 917 II,II, II, III, VI,547 | Kan. 547 - Wikariusza parafialnego 918 II,II, II, III, VI,548 | Kan. 548 -~§ 1. Obowiązki i uprawnienia 919 II,II, II, III, VI,549 | Kan. 549 - Jeśli biskup diecezjalny 920 I, 0, 0, IV, II,55 | Kan. 55 - Zachowując przepisy kan. 921 II,II, II, III, VI,550 | Kan. 550 - ~§ 1. Wikariusz parafialny 922 II,II, II, III, VI,551 | Kan. 551 - W odniesieniu do ofiar, 923 II,II, II, III, VI,552 | Kan. 552 - Biskup diecezjalny lub 924 II,II, II, III, VII,553 | Kan. 553 -~§ 1. Wikariusz rejonowy, 925 II,II, II, III, VII,554 | Kan. 554 -~§ 1. Na urząd dziekana, 926 II,II, II, III, VII,555 | Kan. 555 - ~§ 1. Oprócz uprawnień 927 II,II, II, III,VIII,556 | Kan. 556 - Przez rektorów kościołów 928 II,II, II, III,VIII,557 | Kan. 557 - ~§ 1. Rektora kościoła 929 II,II, II, III,VIII,558 | Kan. 558 - Zachowując przepis kan. 930 II,II, II, III,VIII,559 | Kan. 559 - W powierzonym sobie kościele 931 I, 0, 0, IV, II,56 | Kan. 56 - Powiadomienie o dekrecie 932 II,II, II, III,VIII,560 | Kan. 560 - Jeśli ordynariusz miejsca 933 II,II, II, III,VIII,561 | Kan. 561 - Bez zezwolenia rektora 934 II,II, II, III,VIII,562 | Kan. 562 - Rektor kościoła, pod władzą 935 II,II, II, III,VIII,563 | Kan. 563 - Zgodnie z własnym osądem, 936 II,II, II, III,VIII,564 | Kan. 564 - Kapelanem jest kapłan, 937 II,II, II, III,VIII,565 | Kan. 565 - Jeśli w prawie czego innego 938 II,II, II, III,VIII,566 | Kan. 566 -~§ 1. Kapelan winien być 939 II,II, II, III,VIII,567 | Kan. 567 -~§ 1. Gdy idzie o kapelana 940 II,II, II, III,VIII,568 | Kan. 568 - W miarę możności należy 941 II,II, II, III,VIII,569 | Kan. 569 - Pozycja kapelanów wojskowych 942 II,II, II, III,VIII,570 | Kan. 570 - Jeśli z siedzibą jakiejś 943 II,II, II, III,VIII,571 | Kan. 571 - W wykonywaniu swojego 944 II,III, I, I, 0,574 | Kan. 574 - ~ ~§ 1. Stan tych, którzy 945 II,III, I, I, 0,575 | Kan. 575 - Rady ewangeliczne, oparte 946 II,III, I, I, 0,576 | Kan. 576 - Do kompetentnej władzy 947 II,III, I, I, 0,577 | Kan. 577 - Bardzo liczne w Kościele 948 II,III, I, I, 0,579 | Kan. 579 - Biskupi diecezjalni mogą, 949 I, 0, 0, IV, II,58 | Kan. 58 - ~§ 1. Poszczególny dekret 950 II,III, I, I, 0,580 | Kan. 580 - Agregacja jednego instytutu 951 II,III, I, I, 0,581 | Kan. 581 - Dzielenie instytutu na 952 II,III, I, I, 0,582 | Kan. 582 - Łączenie i unia instytutów 953 II,III, I, I, 0,583 | Kan. 583 - Zmiany podejmowane w instytutach 954 II,III, I, I, 0,584 | Kan. 584 - Zniesienie instytutu należy 955 II,III, I, I, 0,585 | Kan. 585 - Zniesienie części instytutu 956 II,III, I, I, 0,587 | Kan. 587 - ~ ~§ 1. Dla lepszej ochrony 957 II,III, I, I, 0,588 | Kan. 588 - ~ ~§ 1. Stan życia konsekrowanego 958 II,III, I, I, 0,589 | Kan. 589 - Instytut życia konsekrowanego 959 I, 0, 0, IV, III,59 | Kan. 59 - ~§ 1. Przez reskrypt należy 960 II,III, I, I, 0,590 | Kan. 590 - ~ ~§ 1. Ponieważ instytuty 961 II,III, I, I, 0,591 | Kan. 591 - Mając na uwadze większe 962 II,III, I, I, 0,593 | Kan. 593 - Z zachowaniem w mocy kan. 963 II,III, I, I, 0,594 | Kan. 594 - Instytut na prawie diecezjalnym 964 II,III, I, I, 0,595 | Kan. 595 - ~ ~§ 1. Do biskupa, w 965 II,III, I, I, 0,596 | Kan. 596 - ~ ~§ 1. Przełożeni instytutów 966 II,III, I, I, 0,599 | Kan. 599 - Ewangeliczna rada czystości 967 I, 0, 0, IV, III,60 | Kan. 60 - Każdy może uzyskać jakikolwiek 968 II,III, I, I, 0,600 | Kan. 600 - Ewangeliczna rada ubóstwa 969 II,III, I, I, 0,603 | Kan. 603 - ~ ~§ 1. Oprócz instytutów 970 II,III, I, I, 0,604 | Kan. 604 -~ ~§ 1. Do wspomnianych 971 II,III, I, I, 0,605 | Kan. 605 - Tylko Stolicy Apostolskiej 972 II,III, I, II, I,608 | Kan. 608 - Zakonna społeczność winna 973 II,III, I, II, I,609 | Kan. 609 -~§ 1. Domy instytutu zakonnego 974 I, 0, 0, IV, III,61 | Kan. 61 - Jeśli nie stwierdza się 975 II,III, I, II, I,610 | Kan. 610 - ~§ 1. Dokonując erekcji 976 II,III, I, II, I,611 | Kan. 611 - Zezwolenie biskupa diecezjalnego 977 II,III, I, II, I,612 | Kan. 612 - Wymagana jest zgoda biskupa 978 II,III, I, II, I,614 | Kan. 614 - Klasztory mniszek złączone 979 II,III, I, II, I,616 | Kan. 616 - ~§ 1. Dom zakonny prawnie 980 II,III, I, II, II,618 | Kan. 618 - Przełożeni otrzymaną od 981 II,III, I, II, II,619 | Kan. 619 - Przełożeni powinni gorliwie 982 I, 0, 0, IV, III,62 | Kan. 62 - Reskrypt bez wykonawcy 983 II,III, I, II, II,620 | Kan. 620 - Do wyższych przełożonych 984 II,III, I, II, II,621 | Kan. 621 - Połączenie wielu domów 985 II,III, I, II, II,622 | Kan. 622 - Najwyższy przełożony otrzymuje 986 II,III, I, II, II,623 | Kan. 623 - Aby członkowie mogli być 987 II,III, I, II, II,624 | Kan. 624 - ~§ 1. Przełożeni winni 988 II,III, I, II, II,625 | Kan. 625 -~§ 1. Najwyższy przełożony 989 II,III, I, II, II,626 | Kan. 626 - Przełożeni w nadawaniu 990 II,III, I, II, II,627 | Kan. 627 - ~§ 1. Przełożeni powinni 991 II,III, I, II, II,628 | Kan. 628 - ~§ 1. Przełożeni, ustanowieni 992 II,III, I, II, II,629 | Kan. 629 - Przełożeni powinni przebywać 993 I, 0, 0, IV, III,63 | Kan. 63 - ~§ 1. Ważności reskryptu 994 II,III, I, II, II,631 | Kan. 631 - ~§ 1. Kapituła generalna, 995 II,III, I, II, II,632 | Kan. 632 - Własne prawo powinno dokładnie 996 II,III, I, II, II,634 | Kan. 634 - ~§ 1. Instytuty, prowincje 997 II,III, I, II, II,635 | Kan. 635 - ~§ 1. Dobra doczesne instytutów 998 II,III, I, II, II,637 | Kan. 637 - Klasztory niezależne, 999 I, 0, 0, IV, III,64 | Kan. 64 - Zachowując nienaruszone 1000 II,III, I, II, II,640 | Kan. 640 - Uwzględniając miejscową


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License