Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
temat382 1
tematycznej 1
temu 48
ten 378
tendas 1
tenze 1
teofaniach 2
Frequency    [«  »]
402 go
399 ojca
390 tym
378 ten
375 takze
374 czlowieka
366 która

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

ten

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,4 | kształtować w tym życiu i w ten sposób budować Ciało Chrystusa2.~ 2 Wstep, 0,0,24| którzy nauczają wiernych:~Ten, kto naucza, powinien "stać 3 I, 1,1,34 | ani początku, ani końca. W ten sposób tymi różnymi "drogami" 4 I, 1,1,43 | 43 Mówiąc w ten sposób o Bogu, nasz język 5 I, 1,2,53 | wyjaśniające się wzajemnie. Plan ten jest związany ze szczególną " 6 I, 1,2,57 | 57 Ten zarazem kosmiczny, społeczny 7 I, 1,2,58 | Pismo święte pokazuje w ten sposób, jakie wyżyny świętości 8 I, 1,2,60 | Bożych w jedności Kościoła21. Ten lud będzie korzeniem, na 9 I, 1,2,68 | człowiekowi. Przynosi w ten sposób ostateczną i przeobfitą 10 I, 1,2,72 | Przez proroków przygotowywał ten lud na przyjęcie zbawienia 11 I, 1,2,74 | wszystkim ludziom, i by w ten sposób Objawienie docierało 12 I, 1,2,79 | 79 W ten sposób udzielanie się Ojca, 13 I, 1,2,86 | 86 "Urząd ten Nauczycielski nie jest ponad 14 I, 1,2,117 | anagoge) do naszej Ojczyzny. W ten sposób Kościół na ziemi 15 I, 1,2,136 | działa w nich i przez nich. W ten sposób zapewnia nas, że 16 I, 1,3,145 | wiarę Abrahama: "Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, 17 I, 1,3,146 | Abraham urzeczywistnia w ten sposób definicję wiary zawartą 18 I, 1,3,151 | nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który 19 I, 1,3,154 | małżeństwo), aby wejść w ten sposób we wzajemną komunię. 20 I, 1,3,154 | się Bogu"18 i wejście w ten sposób w wewnętrzną komunię 21 I, 1,3,158 | wiarę stale udoskonala"26. W ten sposób, według powiedzenia 22 I, 1,3,159 | wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice 23 I, 1,3,162 | człowiekowi przez Boga. Ten nieoceniony dar możemy utracić. 24 I, 1,3,168 | który wierzy pierwszy, i w ten sposób prowadzi, karmi i 25 I, 2,0,194 | Apostolski został nazwany w ten sposób, ponieważ słusznie 26 I, 2,0,197 | którym wierzymy.~Symbol ten jest pieczęcią duchową, 27 I, 2,1,209 | Adonai, po grecku Kyrios). Ten tytuł będzie wyrażał także 28 I, 2,1,210 | niewiernego ludu, okazując w ten sposób swoją miłość10. Gdy 29 I, 2,1,212 | Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają 30 I, 2,1,212 | początku i bez końca, i w ten sposób pozostaje zawsze 31 I, 2,1 | III. Bóg, "Ten, Który Jest", jest Prawdą 32 I, 2,1,214 | 214 Bóg, "Ten, Który Jest", objawił się 33 I, 2,1,214 | objawił się Izraelowi jako Ten, który jest "bogaty w łaskę 34 I, 2,1,231 | naszej wiary objawił się jako Ten, który Jest; pozwolił się 35 I, 2,1,240 | nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" ( 36 I, 2,1,243 | całej prawdy" (J 16, 13). W ten sposób Duch Święty jest 37 I, 2,1,245 | pochodzi"53. Kościół uznaje w ten sposób Ojca za "źródło i 38 I, 2,1,257 | synów" (Rz 8, 15). Zamysł ten jest "łaską, która nam dana 39 I, 2,1,258 | osobowej właściwości. W ten sposób Kościół, powołując 40 I, 2,1,287 | należy koniecznie wiedzieć na ten temat. Niezależnie od naturalnego 41 I, 2,1,287 | Izraelowi tajemnicę stworzenia. Ten, który wybrał patriarchów, 42 I, 2,1,287 | uformował106, objawia się jako Ten, do którego należą wszystkie 43 I, 2,1,287 | ziemi i cała ziemia, jako Ten, który sam "stworzył niebo 44 I, 2,1,297 | że ród ludzki powstał w ten sam sposób (2 Mch 7, 22- 45 I, 2,1,303 | Świadectwa Pisma świętego na ten temat jednomyślne: troska 46 I, 2,1,303 | Chrystusie zostało powiedziane: "Ten, co otwiera, a nikt nie 47 I, 2,1,303 | otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera" ( 48 I, 2,1,306 | siebie oraz współdziałania w ten sposób w wypełnianiu Jego 49 I, 2,1,311 | popełnili oni grzech. W ten właśnie sposób zło moralne 50 I, 2,1,345 | nad którym pracował", "w ten sposób zostały ukończone 51 I, 2,1,347 | Benedykta, wskazując w ten sposób na poprawny porządek 52 I, 2,1,349 | zaczyna nowe stworzenie. W ten sposób dzieło stworzenia 53 I, 2,1,359 | Tamten pierwszy ma początek, Ten ostatni nie ma końca, a 54 I, 2,1,367 | odróżnia się duszę od ducha. W ten sposób św. Paweł modli się, 55 I, 2,1,374 | otaczającym go stworzeniem. Stan ten przewyższy jedynie chwała 56 I, 2,1,391 | przeciwstawiający się Bogu253. Ten głos przez zazdrość sprowadza 57 I, 2,1,398 | 398 Popełniając ten grzech, człowiek przedłożył 58 I, 2,1,402 | przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na 59 I, 2,1,404 | popełnili grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, 60 I, 2,1,410 | Księgi Rodzaju, który mówi na ten temat, został nazwany "Protoewangelią", 61 I, 2,2,430 | grzechów" (Mt 1, 21). W ten sposób w Jezusie Bóg wypełnia 62 I, 2,2,438 | imieniu Chrystusa kryje się Ten, który namaścił, Ten, który 63 I, 2,2,438 | się Ten, który namaścił, Ten, który został namaszczony, 64 I, 2,2,439 | pewnej rezerwy, ponieważ ten tytuł był rozumiany przez 65 I, 2,2,444 | Syn Boga (J 3,16) i przez ten tytuł potwierdza swoją wieczną 66 I, 2,2,444 | ukrzyżowanego Jezusa: "Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym" ( 67 I, 2,2,446 | odniesieniu do Jezusa, uznanego w ten sposób za samego Boga57.~ 68 I, 2,2,447 | przypisuje sobie w sposób ukryty ten tytuł, gdy dyskutuje z faryzeuszami 69 I, 2,2,448 | nazywając Go "Panem". Tytuł ten świadczy o szacunku i zaufaniu 70 I, 2,2,448 | natchnieniem Ducha Świętego, ten tytuł wyraża uznanie Boskiego 71 I, 2,2,458 | ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą: "W tym 72 I, 2,2,460 | ze Słowem i przyjmując w ten sposób synostwo Boże, stał 73 I, 2,2,467 | wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, nasz Pan Jezus 74 I, 2,2,467 | Bożej Rodzicielki.~Jeden i ten sam Chrystus Pan, Syn Jednorodzony, 75 I, 2,2,469 | 469 Kościół wyznaje w ten sposób, że Jezus jest niepodzielnie 76 I, 2,2,488 | przeznaczona została na matkę, by w ten sposób, podobnie jak niewiasta 77 I, 2,2,494 | słowa" (Łk 1, 37-38). W ten sposób, zgadzając się na 78 I, 2,2,495 | Pana" (Łk 1, 43). Istotnie, Ten, którego poczęła jako człowieka 79 I, 2,2,496 | człowieczeństwie podobnym do naszego.~W ten sposób mówi św. Ignacy Antiocheński ( 80 I, 2,2,515 | Człowieczeństwo Jezusa ukazuje się w ten sposób jako "sakrament", 81 I, 2,2,535 | a głos z nieba ogłasza: "Ten jest mój Syn umiłowany" ( 82 I, 2,2,536 | Jezus z miłości przyjmuje ten chrzest śmierci na odpuszczenie 83 I, 2,2,555 | chwałę, potwierdzając w ten sposób wyznanie Piotra. 84 I, 2,2,558 | O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! 85 I, 2,2,577 | najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie 86 I, 2,2,577 | wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie 87 I, 2,2,581 | wielu: "Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie 88 I, 2,2,585 | kamieniu345. Zapowiedział w ten sposób znak czasów ostatecznych, 89 I, 2,2,591 | Jego członkowie działali w ten sposób zarówno przez "niewiedzę" 90 I, 2,2,593 | zburzenie, to ukazuje w ten sposób swoje własne wydanie 91 I, 2,2,599 | przewidzenia Bożego" (Dz 2, 23). Ten biblijny język nie oznacza, 92 I, 2,2,601 | 601 Ten Boży zamysł zbawienia przez 93 I, 2,2,603 | 22, 1). Bóg, czyniąc Go w ten sposób solidarnym z nami 94 I, 2,2,608 | 1, 29)418. Ukazuje on w ten sposób, że Jezus jest równocześnie 95 I, 2,2,609 | przyjaciół swoich" (J 15, 13). W ten sposób w cierpieniu i śmierci 96 I, 2,2,612 | możliwe, niech Mnie ominie ten kielich..." (Mt 26, 39). 97 I, 2,2,612 | Mt 26, 39). Wyraża On w ten sposób przerażenie, jakie 98 I, 2,2,621 | Ukazuje On i urzeczywistnia ten dar w sposób uprzedzający 99 I, 2,2,624 | w której zmartwychwstał. Ten stan Chrystusa zmarłego 100 I, 2,2,631 | do niższych części ziemi. Ten, który zstąpił, jest i Tym, 101 I, 2,2,645 | posiłek502. Zaprasza ich w ten sposób do uznania, że nie 102 I, 2,2,645 | jaką znali uczniowie, by w ten sposób wzbudzić ich wiarę508.~ 103 I, 2,2,650 | jednoczą się one na nowo. W ten sposób śmierć dokonuje się 104 I, 2,2,661 | 661 Ten ostatni etap pozostaje ściśle 105 I, 2,2,661 | Wcieleniu. Tylko Chrystus, Ten, który "wyszedł od Ojca", 106 I, 2,2,663 | chwałę i cześć Bóstwa, gdzie Ten, który istniał jako Syn 107 I, 2,2,669 | uwielbiony, po wypełnieniu w ten sposób do końca swojego 108 I, 2,3,684 | Nazjanzu, "Teolog", wyjaśnia ten rozwój pedagogią Boskiego " 109 I, 2,3,687 | wypowiada samego siebie. Ten, który "mówił przez proroków", 110 I, 2,3,689 | 689 Ten, którego Ojciec posłał do 111 I, 2,3,692 | co dosłownie oznacza: "Ten, który jest wzywany przy 112 I, 2,3,697 | Łk 9, 34-35). W końcu ten sam "obłok zabrał" Jezusa 113 I, 2,3,699 | elementów" swego nauczania36. Ten znak wszechmogącego wylania 114 I, 2,3,719 | aniołowie" (1 P 1, 10-12): "<<Ten, nad którym ujrzysz Ducha 115 I, 2,3,736 | Boże mogą przynosić owoc. Ten, który zaszczepił nas na 116 I, 2,3,738 | 738 W ten sposób posłanie Kościoła 117 I, 2,3,738 | każdym z nas, to jednak ten jedyny i niepodzielny Duch 118 I, 2,3,738 | jedno ciało, myślę, że w ten sam sposób Duch Boży, który 119 I, 2,3,748 | Watykańskiego II. Sobór wskazuje w ten sposób, że artykuł wiary 120 I, 2,3,752 | Chrystusa, sam stając się w ten sposób Jego Ciałem.~Symbole 121 I, 2,3,761 | każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje 122 I, 2,3,767 | ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez 123 I, 2,3,796 | Kościołem w relacji osobowej. Ten aspekt jest często wyrażany 124 I, 2,3,813 | jeden Duch Święty, wszędzie ten sam; jest także jedna dziewica, 125 I, 2,3,814 | 814 Od początku ten jeden Kościół ukazuje się 126 I, 2,3,816 | 816 "To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy... 127 I, 2,3,816 | nim kierowali... Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany 128 I, 2,3,822 | jednak mieć świadomość, że "ten święty plan pojednania wszystkich 129 I, 2,3,831 | wszyscy ludzie. Toteż Lud ten, pozostając ciągle jednym 130 I, 2,3,837 | był wcielony do Kościoła, ten, kto nie trwając w miłości, 131 I, 2,3,843 | ludzie zostali zbawieni. W ten sposób to wszystko, co znajduje 132 I, 2,3,846 | świętym i Tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny 133 I, 2,3,852 | Chrystus zwycięzcą"315. W ten sposób 2473 "krew męczenników 134 I, 2,3,854 | stopniowo, wprowadzając ich w ten sposób w katolicką pełnię" 135 I, 2,3,886 | powszechnego", przyczyniając się w ten sposób "do dobra całego 136 I, 2,3,893 | dla stada" (1 P 5, 3). W ten sposób mogą "razem z powierzoną 137 I, 2,3,900 | na całej ziemi. Obowiązek ten jest tym bardziej naglący 138 I, 2,3,901 | ofiarą Ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, 139 I, 2,3,908 | samych panowanie grzechu"414.~Ten, kto utrzymuje w karności 140 I, 2,3,913 | 913 "W ten sposób każdy świecki na 141 I, 2,3,923 | służbę Kościoła"436. Przez ten uroczysty obrzęd (Consecratio 142 I, 2,3,926 | profesji rad ewangelicznych. W ten sposób Kościół może ukazywać 143 I, 2,3,931 | chrzest, poświęca się w ten sposób głębiej służbie Bożej 144 I, 2,3,941 | kościelnego. Urzeczywistniają w ten sposób powołanie do świętości, 145 I, 2,3,946 | komunia świętych). Artykuł ten jest w pewnym sensie dalszym 146 I, 2,3,954 | miłości Boga i bliźniego i ten sam hymn chwały śpiewamy 147 I, 2,3,971 | przeciwnościach i potrzebach... Kult ten... choć zgoła wyjątkowy, 148 I, 2,3,989 | wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa 149 I, 2,3,994 | zmarłych526, Zapowiadając w ten sposób własne zmartwychwstanie, 150 I, 2,3,1004| 1004 W oczekiwaniu na ten dzień ciało i dusza wierzącego 151 I, 2,3,1007| jako normalny koniec życia. Ten aspekt śmierci jest pewnym 152 I, 2,3,1010| Chrystusem" i dopełnia w ten sposób nasze wszczepienie 153 I, 2,3,1019| On śmierć, otwierając w ten sposób wszystkim ludziom 154 I, 2,3,1033| zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia 155 I, 2,3,1049| obojętne, jak dalece postęp ten może przyczynić się do lepszego 156 II, 1,0,1076| rozdział pierwszy). W ten sposób ukaże się jaśniej 157 II, 1,1,1087| 1087 W ten sposób Chrystus Zmartwychwstały, 158 II, 1,1,1088| osobie odprawiającego, gdyż <<Ten sam, który kiedyś ofiarował 159 II, 1,1,1090| Chrystusa, się ukaże jako Ten, który jest życiem naszym, 160 II, 1,1,1094| wychodząc od Chrystusa11. W ten sposób potop i arka Noego 161 II, 1,1,1103| anamnezie. Duch Święty, który w ten sposób ożywia pamięć Kościoła, 162 II, 1,1,1117| stopniowo rozpoznawał ten skarb otrzymany od Chrystusa 163 II, 1,1,1117| szafarz" misteriów Bożych27. W ten sposób Kościół uznał w ciągu 164 II, 1,1,1120| in persona Christi)33. W ten sposób szafarz wyświęcony 165 II, 1,1,1130| Liturgia uczestniczy w ten sposób w pragnieniu Jezusa: " 166 II, 1,2,1135| stawiają sobie wierni na ten temat:~- Kto celebruje liturgię?~- 167 II, 1,2,1156| Ef 5, 19)24. "Kto śpiewa, ten się dwa razy modli"25.~ 168 II, 1,2,1157| celebracji. Uczestniczą one w ten sposób w tym, co stanowi 169 II, 1,2,1163| misterium Chrystusa... W ten sposób obchodząc misteria 170 II, 1,2,1165| wschodami ogarnął wszechświat, a ten, który był "przed jutrzenką" 171 II, 1,2,1172| 1172 "Obchodząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa, 172 II, 1,2,1177| modlitwy wewnętrznej. W ten sposób lectio divina, podczas 173 II, 1,2,1195| innych świętych. Ukazuje w ten sposób, że jest zjednoczony 174 II, 1,2,1202| ludowi i kulturze, do których ten Kościół został posłany i 175 II, 2,1,1212| pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty 176 II, 2,1 | I. Jak jest nazywany ten sakrament?~ 177 II, 2,1,1215| 1215 Sakrament ten jest także nazywany "obmyciem 178 II, 2,1,1219| nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres 179 II, 2,1,1224| sprawiedliwe" (Mt 3, 15). Ten gest Jezusa jest przejawem 180 II, 2,1,1234| w całe bogactwo tego, co ten sakrament oznacza i co urzeczywistnia 181 II, 2,1,1244| chrztu na Eucharystię w ten sposób, że przybliża ochrzczone 182 II, 2,1,1257| mieli możliwość proszenia o ten sakrament50. Kościół nie 183 II, 2,1,1266| przez cnoty moralne. ~W ten sposób cały organizm życia 184 II, 2,1,1285| szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani 185 II, 2,1,1289| Zachodzie. Dlatego właśnie ten sakrament nazywa się na 186 II, 2,1,1289| owoców Ducha Świętego. , że ten sakrament utwierdza chrzest 187 II, 2,1,1292| powszechności i apostolskości. W ten sposób zostaje również podkreślony 188 II, 2,1,1297| Liturgia syryjska w Antiochii w ten sposób wyraża epiklezę poświęcenia 189 II, 2,1,1297| Ducha Świętego) na nas i na ten olej, który jest przed nami: 190 II, 2,1,1298| wiary przez bierzmowanych. W ten sposób widać wyraźnie, że 191 II, 2,1,1306| wierni obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim 192 II, 2,1,1308| lat się jej nie mierzy". W ten sposób wiele dzieci dzięki 193 II, 2,1,1317| niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć 194 II, 2,1,1318| dla biskupa, aby wskazać w ten sposób, że bierzmowanie 195 II, 2,1,1328| nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane 196 II, 2,1,1329| Łamaniem Chleba, ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny 197 II, 2,1,1329| Pierwsi chrześcijanie będą w ten sposób nazywać swoje zgromadzenia 198 II, 2,1,1330| znaczeniu nazywa się również ten sakrament celebrowaniem 199 II, 2,1,1331| Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się 200 II, 2,1,1339| kielich po wieczerzy, mówiąc: "Ten kielich to Nowe Przymierze 201 II, 2,1,1347| 1347 Czy nie w ten sposób przebiegał paschalny 202 II, 2,1,1350| Ciałem i Krwią. Jest to ten sam gest, który wykonał 203 II, 2,1,1351| być rozdane potrzebującym. Ten zwyczaj kolekty166, 1zawsze 204 II, 2,1,1355| Może go spożywać jedynie ten, kto wierzy w prawdziwość 205 II, 2,1,1357| się Jego Ciałem i Krwią. W ten sposób Chrystus uobecnia 206 II, 2,1,1361| uwielbieniem i wstawiennictwem. W ten sposób ofiara uwielbienia 207 II, 2,1,1365| za was będzie wydane" i "Ten kielich to Nowe Przymierze 208 II, 2,1,1367| sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący - obecnie 209 II, 2,1,1367| sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu 210 II, 2,1,1368| ofiarowaniem się oraz nabierają w ten sposób nowej wartości. Ofiara 211 II, 2,1,1369| i w asyście diakonów. W ten sposób wspólnota wstawia 212 II, 2,1,1378| na znak adoracji Pana. "Ten kult uwielbienia, należny 213 II, 2,1,1380| obecny w swoim Kościele w ten wyjątkowy sposób. Skoro 214 II, 2,1,1380| tajemniczy sposób pośród nas jako Ten, który nas umiłował i wydał 215 II, 2,1,1385| siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. 216 II, 2,1,1390| względów duszpasterskich ten sposób przyjmowania Komunii 217 II, 2,1,1391| Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie 218 II, 2,1,1393| Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, 219 II, 2,1,1396| pod tym, odpowiadając w ten sposób. Słyszysz słowa: " 220 II, 2,1,1397| swego brata. Znieważasz ten stół, jeśli nie uznajesz 221 II, 2,1,1403| Twoja łaska, a przeminie ten świat!"224.~ 222 II, 2,1,1406| nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki... 223 II, 2,1,1408| Elementy te konstytuują jeden i ten sam akt kultu.~ 224 II, 2,2 | I. Jak jest nazywany ten sakrament?~ 225 II, 2,2,1424| tego sakramentu. Sakrament ten jest również "wyznaniem", 226 II, 2,2,1424| z Bogiem" (2 Kor 5, 20). Ten, kto żyje miłosierną miłością 227 II, 2,2,1427| Chrystusa i Jego Ewangelii. W ten sposób chrzest jest głównym 228 II, 2,2,1428| pokutę i odnowienie swoje"9. Ten wysiłek nawrócenia nie jest 229 II, 2,2,1433| którego posłał Ojciec. Ten sam Duch, który ujawnia 230 II, 2,2,1439| przez ojca, jego radość. W ten sposób przebiega droga nawrócenia. 231 II, 2,2,1443| zasiada przy ich stole. Ten gest w zdumiewający sposób 232 II, 2,2,1444| grzeszników z Kościołem. Ten eklezjalny wymiar ich zadania 233 II, 2,2,1445| rozwiązać oznaczają, że ten, kto zostanie wyłączony 234 II, 2,2,1445| wyłączony z komunii z Bogiem; a ten, kto na nowo zostanie przyjęty 235 II, 2,2,1446| popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu 236 II, 2,2,1446| Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako "drugą deskę ( 237 II, 2,2,1447| sakramentu pokuty i otwierała w ten sposób drogę do regularnego 238 II, 2,2,1448| pokutuje razem z nim. W ten sposób grzesznik jest uzdrowiony 239 II, 2,2,1457| swoje grzechy ciężkie"42. Ten, kto ma świadomość popełnienia 240 II, 2,2,1458| jak On - miłosierni47:~Ten, kto wyznaje swoje grzechy, 241 II, 2,2,1460| umacnia" (Flp 4, 13). W ten sposób człowiek niczego 242 II, 2,2,1477| posłanie otrzymane od Ojca. W ten sposób, pracując nad własnym 243 II, 2,2,1478| należą się za grzechy. W ten sposób Kościół chce nie 244 II, 2,2,1481| przebaczył Piotrowi, gdy ten gorzko zapłakał; przebaczył 245 II, 2,2,1481| synowi marnotrawnemu, niech ten sam Bóg - przeze mnie, grzesznika - 246 II, 2,2,1481| straszliwym trybunałem, Ten, który jest błogosławiony 247 II, 2,2,1487| 1487 Ten, kto grzeszy, rani cześć 248 II, 2,2,1489| zbawienie ludzi. Trzeba prosić o ten cenny dar dla siebie i dla 249 II, 2,2,1504| wszystkich" (Łk 6, 19). W ten sposób w sakramentach Chrystus 250 II, 2,2 | II. Kto otrzymuje ten sakrament i kto go udziela?~ 251 II, 2,2,1515| choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej 252 II, 2,2,1519| wskazują na łaski, jakich ten sakrament udziela chorym.~ 253 II, 2,2,1522| Chorzy, którzy przyjmują ten sakrament, "łącząc się dobrowolnie 254 II, 2,2,1522| Ludowi Bożemu"117. Celebrując ten sakrament, Kościół w komunii 255 II, 2,2,1530| prezbitera, który celebruje ten sakrament.~ 256 II, 2,3 | I. Dlaczego ten sakrament nazywa się ~sakramentem " 257 II, 2,3,1538| ustanowienie przez współnotę. Ten akt sakramentalny udziela 258 II, 2,3,1548| Capitis)19:~Jest więc jeden i ten sam Kapłan, Chrystus Jezus, 259 II, 2,3,1548| Osobę zastępuje kapłan. Ten ostatni bowiem dzięki konsekracji 260 II, 2,3,1556| włożenie na nich rąk; dar ten przekazany został do 261 II, 2,3,1563| zostaje jednak udzielone przez ten specjalny sakrament, mocą 262 II, 2,3,1580| zachodnich nie może żenić się ten, kto już przyjął sakrament 263 II, 2,3,1589| się znajdujemy i kim jest Ten, do kogo zmierzamy. Znam 264 II, 2,3,1606| nienawiści i zerwania go. Ten nieporządek może ujawniać 265 II, 2,3,1607| wiary należy powiedzieć, że ten nieporządek, którego boleśnie 266 II, 2,3,1612| ludzkością108, przygotowując w ten sposób na "Gody Baranka" ( 267 II, 2,3,1646| świadczenia o niej. Przez ten sakrament nierozerwalność 268 II, 2,3,1650| czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali 269 II, 2,4,1669| sakramenty i sakramentalia; w ten sposób niemal każde godziwe 270 II, 2,4,1675| syntezy egzystencjalnej. W ten sposób dochodzi do twórczego 271 III, 0,4,1693| Rz 6,11), uczestnicząc w ten sposób w życiu Zmartwychwstałego5. 272 III, 1,1,1699| niebieskiego (artykuł ósmy). W ten sposób osiągają doskonałość 273 III, 1,1,1708| 1709 Ten, kto wierzy w Chrystusa, 274 III, 1,1,1720| służyli Mu, miłowali Go, i w ten sposób doszli do raju. Szczęście 275 III, 1,1,1788| bliźniego i jego sumienia: "W ten sposób grzesząc przeciwko 276 III, 1,1,1801| oraz stosować w praktyce. W ten sposób formuje się sumienie.~ 277 III, 1,1,1803| dobrego. Człowiek cnotliwy to ten, który dobrowolnie czyni 278 III, 1,1,1816| bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę" (Hbr 279 III, 1,1,1847| wewnętrzny sąd sumienia - a sąd ten, będąc sprawdzianem działania 280 III, 1,1,1856| Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej 281 III, 1,1,1863| Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie 282 III, 1,1,1864| konkretną ocenę dobra i zła. W ten sposób grzech rozwija się 283 III, 1,1,1868| 1869 W ten sposób grzech czyni ludzi 284 III, 1,2,1878| rozwija swoje możliwości; w ten sposób odpowiada na swoje 285 III, 1,2,1883| zdolności swojej natury. Ten sposób rządzenia powinien 286 III, 1,2,1885| powołania ludzkiego. Aby ten cel został osiągnięty, powinna 287 III, 1,2,1911| odwrót"31. 1881 Porządek ten opiera się na prawdzie, 288 III, 1,2,1912| dobra wspólnego. Obowiązek ten jest nierozłącznie związany 289 III, 1,2,1932| 1933 Ten sam obowiązek obejmuje także 290 III, 1,2,1941| wśród wszystkich ludów, by w ten sposób stworzyć warunki 291 III, 1,3,1953| zakazującym grzechu... Jednakże ten przepis rozumu ludzkiego 292 III, 1,3,1960| swoje Prawo, przygotowując w ten sposób przyjście Chrystusa. 293 III, 1,3,1966| Chrystusa, wytyczając w ten sposób zdumiewające drogi 294 III, 1,3,1967| wraz z nimi inne cnoty. W ten sposób Ewangelia prowadzi 295 III, 1,3,1988| od grzechu, przyjmując w ten sposób przebaczenie i sprawiedliwość 296 III, 1,3,2012| Bożej i służbie bliźniemu. W ten sposób świętość Ludu Bożego 297 III, 1,3,2014| radości błogosławieństw:~Ten, kto wspina się, nie przestaje 298 III, 1,3,2014| początkom nie ma końca. Nigdy ten, kto się wspina, nie przestaje 299 III, 1,3,2017| od grzechu, przyjmując w ten sposób przebaczenie i sprawiedliwość 300 III, 1,3,2032| teologów i autorów duchowych. W ten sposób jest przekazywany 301 III, 1,3,2037| według Ducha Bożego79. W ten właśnie sposób Duch Święty 302 III, 1,3,2039| 2040 W ten sposób może pogłębić się 303 III, 2,0,2073| trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ 304 III, 2,1,2103| zachowywać"19. Obowiązek ten wypływa z "samej natury 305 III, 2,1,2104| światłością świata26. W ten sposób Kościół ukazuje królowanie 306 III, 2,1,2113| człowieka. Bałwochwalcą jest ten, kto "niezniszczalne pojęcie 307 III, 2,1,2118| i wszechmocy. Właśnie w ten sposób Szatan chciał, by 308 III, 2,1,2131| wzoru"60 i "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz 309 III, 2,1,2140| Wcielenia Słowa Bożego Kult ten nie sprzeciwia się pierwszemu 310 III, 2,1,2151| 2152 Wiarołomcą jest ten, kto pod przysięgą składa 311 III, 2,1,2151| ma zamiaru dotrzymać, lub ten, kto złożywszy pod przysięgą 312 III, 2,1,2177| rozesłaniem... Często mówiliśmy: ten dzień jest wam dany na modlitwę 313 III, 2,1,2179| Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, 314 III, 2,1,2180| którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech 315 III, 2,1,2181| Kościołowi. Wierni potwierdzają w ten sposób swoją komunię w wierze 316 III, 2,1,2187| pracy w niedzielę, to niech ten dzień będzie jednak przeżywany 317 III, 2,2,2201| swoimi dziećmi rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec 318 III, 2,2,2210| z innymi rodzinami, a w ten sposób do przedstawicielstwa 319 III, 2,2,2227| miarę wzrastania dzieci ten sam szacunek i to samo poświęcenie 320 III, 2,2,2232| mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą 321 III, 2,2,2270| przerwanie ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie 322 III, 2,2,2276| moralnie niedopuszczalna.~W ten sposób działanie lub zaniechanie 323 III, 2,2,2277| terapii". Nie zamierza się w ten sposób zadawać śmierci; 324 III, 2,2,2283| człowieka do popełnienia zła. Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, 325 III, 2,2,2285| lub opinię publiczną.~W ten sposób winni zgorszenia 326 III, 2,2,2286| 2287 Ten, kto używa władzy, którą 327 III, 2,2,2296| zakładników sieją grozę i w ten sposób wywierają niedopuszczalną 328 III, 2,2,2348| dziewictwo lub święty celibat, w ten sposób mogąc łatwiej poświęcić 329 III, 2,2,2349| wstrzemięźliwości. Poddani w ten sposób próbie, odkryją wzajemny 330 III, 2,2,2354| cielesnej kogoś drugiego. Ten, kto płaci, grzeszy ciężko 331 III, 2,2,2380| jest niesprawiedliwością. Ten, kto je popełnia, nie dotrzymuje 332 III, 2,2,2384| społeczeństwo. Nieporządek ten pociąga za sobą poważne 333 III, 2,2,2387| małżeństwa133. Św. Paweł piętnuje ten szczególnie ciężki grzech: " 334 III, 2,2,2388| powierzonych ich opiece. Grzech ten jest jednocześnie gorszącym 335 III, 2,2,2389| zobowiązań wobec siebie i dają w ten sposób wyraz brakowi zaufania 336 III, 2,2,2412| szkoda jest tak mała, że ten, kto ponosi, nie mógłby 337 III, 2,2,2463| relacjach z drugim człowiekiem. Ten przepis moralny wypływa 338 III, 2,2,2486| zrobić w sposób ukryty; jeśli ten, kto doznał krzywdy, nie 339 III, 2,2,2500| słuchu. Sztuka zawiera w ten sposób pewne podobieństwo 340 III, 2,2,2549| Odpłatą za cnotę będzie Ten, kto cnotę dał i kto siebie 341 III, 2,2,2549| utrudzenia uwielbiali. A ten dar, to uczucie i ten stan 342 III, 2,2,2549| A ten dar, to uczucie i ten stan będą niewątpliwie wspólne 343 IV, 1,0,2558| pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie wywyższony3. 344 IV, 1,1,2568| rozdziałów Księgi Rodzaju opisuje ten związek z Bogiem jako ofiarę 345 IV, 1,1,2569| samego początku ukazuje się w ten sposób jeden z aspektów 346 IV, 1,1,2571| umarłych" (Hbr 11,19). W ten sposób ojciec wierzących 347 IV, 1,1,2582| Przemienienia odsłoni się ludziom Ten, którego oblicza szukają28: 348 IV, 1,1,2586| wyrażają Jego zbawcze dzieła. Ten sam Duch inspiruje dzieło 349 IV, 1,1,2605| wskrzeszając swojego Syna. W ten sposób wypełnia się i zostaje 350 IV, 1,1,2612| Temu, kto modli się w ten sposób, Ojciec z nieba " 351 IV, 1,1,2624| Święty, który przypomina w ten sposób o Chrystusie modlącemu 352 IV, 1,1,2634| świętych. We wstawiennictwie ten, kto się modli, "niech ma 353 IV, 1,1,2635| pozwala im uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu 354 IV, 1,1,2641| Jk 1, 17). Wiara jest w ten sposób czystym uwielbieniem.~ 355 IV, 1,2,2653| parafrazując Mt 7, 7 - w ten sposób streszczają dyspozycje 356 IV, 1,2,2658| modlitwie do naszego Ojca ma ten sam kontekst co nauczanie 357 IV, 1,2,2671| modlitwie, co modlących się, ale ten sam Duch działa we wszystkich 358 IV, 1,3,2714| tajemnice życia Chrystusa. W ten sposób uczy "wewnętrznego 359 IV, 1,3,2727| itd. Wniosek jest zawsze ten sam: po co się modlić? Aby 360 IV, 1,3,2741| modlitwa nieustanna"27. Ten niezmordowany zapał może 361 IV, 1,3,2744| miłowali" (J 15, 16-17).~Ten tylko modli się nieustannie, 362 IV, 1,3,2744| czyny z modlitwą. Tylko w ten sposób możemy uznać za możliwą 363 IV, 2,0,2765| nasze pragnienia. Ojciec, "Ten, który przenika serca... 364 IV, 2,0,2766| 2767 Ten nierozłączny dar słów Pana 365 IV, 2,0,2776| Tylko Jezus mógł przekroczyć ten próg Boskiej Świętości, 366 IV, 2,0,2783| 2784 Ten darmowy dar przybrania wymaga 367 IV, 2,0,2785| do Boga. Gdy wypowiadamy ten zaimek, nie wyrażamy posiadania, 368 IV, 2,0,2786| jest odtąd "naszym" Bogiem. Ten nowy związek jest darem 369 IV, 2,0,2788| początkiem", ale wyznajemy w ten sposób, że Syn jest odwiecznie 370 IV, 2,0,2793| pragnął, by mieszkał w nim Ten, którego wzywa41.~"Niebem" 371 IV, 2,0,2809| zawarcia Przymierza na Synaju ten lud jest "Jego" ludem i 372 IV, 2,0,2815| 2816 W Nowym Testamencie ten sam wyraz Basileia można 373 IV, 2,0,2818| uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu: "Przyjdź 374 IV, 2,0,2822| urzeczywistnił się na ziemi ten zamysł życzliwości, tak 375 IV, 2,0,2823| na zawsze. Przychodząc na ten świat, Jezus powiedział: " 376 IV, 2,0,2824| przez to pełnić Jego wolę; w ten sposób będzie ona urzeczywistniać 377 IV, 2,0,2836| 2837 "Powszedniego". Wyraz ten, w języku greckim epioúsios, 378 IV, 2,0,2836| się tym, co przyjmujemy... Ten chleb powszedni znajduje


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License