Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
ksztaltuje 10
kto 183
ktokolwiek 3
która 366
któras 2
które 554
którego 186
Frequency    [«  »]
378 ten
375 takze
374 czlowieka
366 która
365 moze
365 oraz
362 chrystus

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

która

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,14| czym polega wiara, przez którą człowiek odpowiada Bogu ( 2 Wstep, 0,0,25| należy widzieć w miłości, która nigdy się nie skończy. Można 3 I, 1,1,34 | istnienia rzeczywistości, która jest pierwszą przyczyną 4 I, 1,1,34 | ostatecznym celem wszystkiego, "a którą wszyscy nazywają Bogiem" 5 I, 1,2,57 | pychy upadłej ludzkości, która - jednomyślna w swej przewrotności13 - 6 I, 1,2,75 | przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi 7 I, 1,2,116 | odkrywany przez egzegezę, która opiera się na zasadach poprawnej 8 I, 1,2,127 | świętych:~Nie ma takiej nauki, która byłaby lepsza, cenniejsza 9 I, 1,3,145 | Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. 10 I, 1,3,147 | Maryja - "Błogosławiona, która uwierzyła"~ 11 I, 1,3,150 | dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Jako osobowe 12 I, 1,3,150 | do Boga i uznanie prawdy, którą On objawił, wiara chrześcijańska 13 I, 1,3,160 | wzrasta miłością, przez którą Chrystus wywyższony na krzyżu 14 I, 1,3,164 | części" (1 Kor 13,12). Wiara, która jest pełna światła dzięki 15 I, 1,3,165 | 4, 18); Maryi Dziewicy, która w "pielgrzymce wiary"39 16 I, 1,3,175 | 175 " wiarę, którą otrzymaliśmy od Kościoła, 17 I, 1,3,177 | prawdy przez zaufanie osobie, która o niej świadczy.~ 18 I, 2,0,188 | na przykład pieczęci), którą przedstawiano jako znak 19 I, 2,0,197 | przyjmijmy Symbol naszej wiary, która daje życie. Odmawiać z wiarą 20 I, 2,1,207 | równocześnie swoją wierność, która nie ma ani początku, ani 21 I, 2,1,216 | Boga jest Jego mądrością, która kieruje całym porządkiem 22 I, 2,1,217 | gdy się objawia: nauka, która pochodzi od Boga, jest nauką 23 I, 2,1,251 | niewypowiedzianej tajemnicy, która "nieskończenie przekracza 24 I, 2,1,257 | Zamysł ten jest "łaską, która nam dana została... przed 25 I, 2,1,260 | Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć 26 I, 2,1,273 | wiary jest Dziewica Maryja, która uwierzyła, że "dla Boga... 27 I, 2,1,273 | niemożliwego" (Łk 1, 37), i która mogła uwielbiać Pana: "Wielkie 28 I, 2,1,285 | nim czystą grę materii, która istniała wiecznie (materializm). 29 I, 2,1,302 | ostatecznej doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć i do 30 I, 2,1,308 | jest pierwszą przyczyną, która działa w przyczynach wtórnych 31 I, 2,1,337 | sześciu dni Boskiej "pracy", która kończy się "odpoczynkiem" 32 I, 2,1,344 | Przez naszą siostrę wodę, ~Która jest wielce pożyteczna ~ 33 I, 2,1,344 | siostrę - matkę ziemię,~Która nas żywi i chowa,~I rodzi 34 I, 2,1,360 | 26)213. ~Wspaniała wizja, która pozwala nam kontemplować 35 I, 2,1,369 | mają nieutracalną godność, która pochodzi wprost od Boga, 36 I, 2,1,371 | mężczyzny232. Kobieta, którą Bóg "kształtuje" z żebra 37 I, 2,1,371 | wyjętego z ciała mężczyzny i którą przyprowadza do mężczyzny, 38 I, 2,1,377 | potrójnej pożądliwości239, która poddaje go przyjemnościom 39 I, 2,1,395 | dopuszczone przez Opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością 40 I, 2,1,396 | nieprzekraczalną granicę, którą człowiek jako stworzenie 41 I, 2,1,403 | nauczał, że ogromna niedola, która przytłacza ludzi, oraz ich 42 I, 2,1,404 | dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie 43 I, 2,1,406 | pożądliwość), skłonnością, która miała być nie do przezwyciężenia. 44 I, 2,1,411 | nową Ewę". Ona była , która pierwsza i w jedyny sposób 45 I, 2,2,442 | centrum wiary apostolskiej46, którą wyznał najpierw Piotr jako 46 I, 2,2,468 | hipostaza (czyli osoba), którą jest nasz Pan Jezus Chrystus, 47 I, 2,2,470 | Osoby Syna Bożego, przez którą została przyjęta. Wszystko 48 I, 2,2,472 | 472 Dusza ludzka, którą przyjął Syn Boży, jest wyposażona 49 I, 2,2,477 | Jego obraz, "czci osobę, którą obraz przedstawia"109.~Serce 50 I, 2,2,478 | wyjątkowy symbol tej miłości, którą Boski Odkupiciel miłuje 51 I, 2,2,488 | Wcielenie poprzedziła zgoda Tej, która przeznaczona została na 52 I, 2,2,498 | dostępny tylko dla wiary, która widzi go "w powiązaniu tajemnic 53 I, 2,2,503 | powodu natury ludzkiej, którą przyjął... jest naturalnym 54 I, 2,2,507 | Kościół jest także dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości 55 I, 2,2,528 | nich obietnicę mesjańską, która jest zawarta w Starym Testamencie213. 56 I, 2,2,529 | jedyną - ofiarę Krzyża, która przyniesie zbawienie, jakie 57 I, 2,2,549 | niewoli - niewoli grzechu275, która przeszkadza ich powołaniu 58 I, 2,2,559 | Nie zdobywa Córy Syjonu, która jest figurą Jego Kościoła, 59 I, 2,2,559 | czy przemocą, lecz pokorą, która świadczy "o prawdzie" (J 60 I, 2,2,571 | w centrum Dobrej Nowiny, którą Apostołowie, a za nimi Kościół, 61 I, 2,2,579 | zdumiewającą interwencję Bożą, którą będzie doskonałe wypełnienie 62 I, 2,2,598 | odpowiedzialności za mękę Jezusa, którą zbyt często obciążali jedynie 63 I, 2,2,603 | W miłości odkupieńczej, która zawsze łączyła Go z Ojcem411, 64 I, 2,2,604 | zamysłem życzliwej miłości, która poprzedza wszelką zasługę 65 I, 2,2,609 | narzędziem Jego Boskiej miłości, która pragnie zbawienia ludzi422. 66 I, 2,2,610 | jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na 67 I, 2,2,611 | 611 Eucharystia, którą Jezus ustanawia w tej chwili, 68 I, 2,2,613 | równocześnie ofiarą paschalną, która wypełnia ostateczne odkupienie 69 I, 2,2,613 | przez "Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na 70 I, 2,2,616 | Chrystusie Boskiej Osoby Syna, która przekracza i równocześnie 71 I, 2,2,639 | tradycji Zmartwychwstania, którą przejął po swoim nawróceniu 72 I, 2,2,642 | w budowanie nowej ery, która rozpoczęła się w poranek 73 I, 2,2,647 | błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i 74 I, 2,2,650 | Boskiej Osoby Chrystusa, która pozostała zjednoczona z 75 I, 2,2,650 | jedność Boskiej natury, która pozostaje obecna w każdej 76 I, 2,2,662 | celebransem liturgii, przez którą czci Ojca w niebie535.~ 77 I, 2,2,669 | Odkupienie jest źródłem władzy, którą Chrystus w mocy Ducha Świętego 78 I, 2,2,673 | przyjście i ostateczna próba, która je poprzedzi, jeszcze " 79 I, 2,2,675 | przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących569. 80 I, 2,2,676 | historii nadziei mesjańskiej, która może zrealizować się wyłącznie 81 I, 2,2,678 | potępienie zawinionej niewiary, która lekceważyła łaskę ofiarowaną 82 I, 2,3,690 | bowiem w nim takiej części, która byłaby pozbawiona Ducha 83 I, 2,3,694 | sposób osobowy Wodą żywą, która wypływa z boku Chrystusa 84 I, 2,3,694 | ukrzyżowanego13 jak ze swego źródła i która tryska w nas na życie wieczne14.~ 85 I, 2,3,710 | Krzyża, a Reszta ubogich, która powraca z Wygnania, jest 86 I, 2,3,751 | Church, Kirche, znaczy: "ta, która należ do Pana".~ 87 I, 2,3,756 | wszystkim świętą świątynią, która ukazywana jako sanktuarium 88 I, 2,3,757 | niepokalanego Baranka121, którą Chrystus <<umiłował... i 89 I, 2,3,757 | uświęcić>> (Ef 5, 25-26), którą złączył ze sobą węzłem nierozerwalnym 90 I, 2,3,760 | komunię w Jego Boskim życiu, która realizuje się przez "zwołanie" 91 I, 2,3,765 | swojej wspólnocie strukturę, która będzie trwała do całkowitego 92 I, 2,3,771 | jedną rzeczywistość złożoną, która zrasta się z pierwiastka 93 I, 2,3,773 | w Kościele przez miłość, która "nigdy nie ustaje" (1 Kor 94 I, 2,3,773 | na drodze do świętości", która jest tajemnicą Kościoła 95 I, 2,3,774 | rozdziela łaskę niewidzialną, którą oznacza. Właśnie w tym analogicznym 96 I, 2,3,775 | realizacji tej jedności, która musi się jeszcze wypełnić.~ 97 I, 2,3,779 | To czyni go tajemnicą, którą może przyjąć tylko wiara.~ 98 I, 2,3,790 | oraz do Eucharystii, przez którą "uczestnicząc w sposób rzeczywisty 99 I, 2,3,795 | samą osobą co Kościół, którą przyjął205.~Głowa i członki 100 I, 2,3,796 | niepokalanego Baranka211, którą Chrystus umiłował, dla której 101 I, 2,3,796 | uświęcić" (Ef 5, 26), z którą związał się wiecznym przymierzem 102 I, 2,3,798 | przez "łaskę daną Apostołom, która zajmuje pierwsze miejsce 103 I, 2,3,813 | jest także jedna dziewica, która stała się matką, i chętnie 104 I, 2,3,814 | wielkiaj różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości 105 I, 2,3,815 | wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości" ( 106 I, 2,3,815 | pośrednictwem sakramentu święceń, która to sukcesja strzeże braterskiej 107 I, 2,3,817 | jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący 108 I, 2,3,845 | Kościoła jest arka Noego, która jedyna ocala z potopu306.~" 109 I, 2,3,853 | rozbieżności między nauką, którą głosi, a ludzką słabością 110 I, 2,3,854 | dusza społeczności ludzkiej, która ma się w Chrystusie odnowić 111 I, 2,3,860 | wieków, ponieważ Ewangelia, którą mają przekazywać, jest dla 112 I, 2,3,863 | działalność Ciała Mistycznego", która zmierza do rozszerzenia " 113 I, 2,3,890 | Boży 1785 trwał w prawdzie, która wyzwala. Do wypełniania 114 I, 2,3,892 | uległość ich ducha"389, która różni się od uległości wiary, 115 I, 2,3,893 | szczególności w Eucharystii, którą ofiaruje sam lub troszczy 116 I, 2,3,894 | autorytetu i władzy świętej"392, którą powinni jednak sprawować 117 I, 2,3,895 | 895 "Ta władza, którą w imieniu Chrystusa osobiście 118 I, 2,3,916 | wewnętrznej" konsekracji, która opiera się na chrzcie i 119 I, 2,3,950 | jest jakby bramą, przez którą wchodzi się do Kościoła, 120 I, 2,3,953 | ludźmi, żywymi czy zmarłymi, która opiera się na komunii świętych. 121 I, 2,3,960 | wszystkim Eucharystię, przez którą jest reprezentowana i realizowana " 122 I, 2,3,966 | się ze źródłem życia, Ty, która poczęłaś Boga Żywego, a 123 I, 2,3,969 | poczynając od aktu zgody, którą przy Zwiastowaniu wiernie 124 I, 2,3,969 | Zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod 125 I, 2,3,972 | wszystkich świętych"502, Ta, którą Kościół czci jako Matkę 126 I, 2,3,981 | działanie Ducha Świętego. Dusza, która umarła z powodu grzechu, 127 I, 2,3,1036| i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu 128 I, 2,3,1036| jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało 129 I, 2,3,1052| Ludem Bożym po śmierci, która zostanie całkowicie zniszczona 130 II, 0,3,1068| Istotnie, liturgia, przez którą - szczególnie w Boskiej 131 II, 1,0,1076| ekonomią sakramentalną", która polega na udzielaniu (czy " 132 II, 1,1,1077| chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym" ( 133 II, 1,1,1078| Błogosławienie jest czynnością Boską, która daje życie i której źródłem 134 II, 1,1,1080| przenika historię ludzi, która zmierzała ku śmierci, by 135 II, 1,1,1084| Urzeczywistniają one skutecznie łaskę, którą oznaczają, za pośrednictwem 136 II, 1,1,1089| swoją Oblubienicę umiłowaną, która wzywa swego Pana i przez 137 II, 1,1,1089| cześć Ojcu wiecznemu"6.~...która uczestniczy w liturgii niebieskiej~ 138 II, 1,1,1091| On w nas odpowiedź wiary, którą wzbudził, urzeczywistnia 139 II, 1,1,1108| sakramentem Boskiej komunii, która gromadzi rozproszone dzieci 140 II, 1,1,1120| stanowi więź sakramentalną, która łączy czynność liturgiczną 141 II, 1,1,1122| to sakramenty wiary, która rodzi się ze słowa i nim 142 II, 1,1,1127| wierze udzielają łaski, którą oznaczają40. one skuteczne, 143 II, 1,1,1133| przez słowo Boże i wiarę, która przyjmuje słowo w sercach 144 II, 1,2,1137| 1137 Apokalipsa św. Jana, którą czytamy w liturgii Kościoła, 145 II, 1,2,1154| czytanie; homilia szafarza, która przedłuża jego głoszenie; 146 II, 1,2,1165| Godzina" Paschy Jezusa, która przenika i prowadzi całą 147 II, 1,2,1166| Zgodnie z tradycją apostolską, która wywodzi się od samego dnia 148 II, 1,2,1172| Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwalnym węzłem związana 149 II, 1,2,1178| 1178 Liturgia Godzin, która jest jakby przedłużeniem 150 II, 1,2,1185| skupienia i cichej modlitwy, która przedłuża i uwewnętrznia 151 II, 1,2,1190| przez zaangażowanie wiary, która jest odpowiedzią na to słowo.~ 152 II, 1,2,1196| i powszechnej modlitwy, która oddaje chwałę Ojcu i wyprasza 153 II, 2,1,1216| Słowo, "światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka" ( 154 II, 2,1,1225| Jezus mówił o swojej męce, którą miał wycierpieć w Jerozolimie, 155 II, 2,1,1233| bierzmowaniem i Eucharystią, która jest jej szczytowym punktem28.~ 156 II, 2,1,1261| miłość Jezusa do dzieci, która kazała Mu powiedzieć: "Pozwólcie 157 II, 2,1,1264| także skłonność do grzechu, którą Tradycja nazywa pożądliwością 158 II, 2,1,1266| łaskę usprawiedliwienia, która: ~- uzdalnia go do wiary 159 II, 2,1,1270| wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem 160 II, 2,1,1274| character)72 jest pieczęcią, którą naznaczył nas Duch Święty " 161 II, 2,1,1275| umocnieniem, i Eucharystię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią 162 II, 2,1,1294| w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich 163 II, 2,1,1308| dzięki mocy Ducha Świętego, którą otrzymały, walczyło odważnie 164 II, 2,1,1329| chodzi o Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi 165 II, 2,1,1337| Męki i Zmartwychwstania, którą polecił Apostołom celebrować 166 II, 2,1,1339| Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 167 II, 2,1,1340| celebrowane w Eucharystii, która wypełnia Paschę żydowską 168 II, 2,1,1352| nieustanną pieśń chwały, którą Kościół w niebie, aniołowie 169 II, 2,1,1361| ofiarą uwielbienia, przez którą Kościół głosi chwałę Boga 170 II, 2,1,1364| zostaje uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze 171 II, 2,1,1365| Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 172 II, 2,1,1365| na krzyżu, samą krew, którą wylał "za wielu... na odpuszczenie 173 II, 2,1,1366| reprezentowała ofiarę krwawą, która miała wypełnić się jeden 174 II, 2,1,1369| tylko taką Eucharystię, która jest sprawowana pod przewodnictwem 175 II, 2,1,1370| Najświętszą Dziewicą Maryją, którą wspomina wraz ze wszystkimi 176 II, 2,1,1372| trafnie wyraził naukę, która pobudza nas do coraz pełniejszego 177 II, 2,1,1380| mieli pamiątkę Jego miłości, którą umiłował nas "do końca" ( 178 II, 2,1,1381| lecz jedynie przez wiarę, która opiera się na autorytecie 179 II, 2,1,1393| jest "za nas wydane"; Krew, którą pijemy, jest "wylana za 180 II, 2,1,1394| Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym, 181 II, 2,1,1394| mocą tej miłości, przez którą Chrystus zechciał za nas 182 II, 2,1,1395| Eucharystia przez miłość, którą w nas rozpala, zachowuje 183 II, 2,2,1426| jej skłonności do grzechu, którą tradycja nazywa pożądliwością. 184 II, 2,2,1434| i praktykowanie miłości, która "zakrywa wiele grzechów" ( 185 II, 2,2,1436| uobecnia się ofiara Chrystusa, która pojednała nas z Bogiem. 186 II, 2,2,1447| prywatną" praktykę pokuty, która nie wymagała publicznego 187 II, 2,2,1447| zasadnicza forma pokuty, którą Kościół praktykuje do dzisiaj.~ 188 II, 2,2,1453| zapoczątkować wewnętrzną ewolucję, która pod działaniem łaski może 189 II, 2,2,1460| 1460 Pokuta, którą nakłada spowiednik, powinna 190 II, 2,2,1463| najsurowszą karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie 191 II, 2,2,1467| spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, 192 II, 2,2,1472| traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, 193 II, 2,2,1480| wezwanie do żalu, spowiedź, która jest uznaniem grzechów i 194 II, 2,2,1489| Powrót do komunii z Bogiem, która została utracona przez grzech, 195 II, 2,2,1509| modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi. Kościół 196 II, 2,2,1516| całej wspólnoty kościelnej, która w szczególny sposób powinna 197 II, 2,3,1538| władzę" (sacra potestas)5, która może pochodzić jedynie od 198 II, 2,3,1551| przekazuje świętą władzę, która jest jedynie władzą Chrystusa. 199 II, 2,3,1557| pełni sakramentu święceń, która zarówno w tradycji liturgicznej 200 II, 2,3,1560| tylko tej cząstki trzody, która została powierzona jego 201 II, 2,3,1574| ofiarę ludu świętego", którą prezbiter ma składać Bogu. 202 II, 2,3,1585| Przez łaskę Ducha Świętego, która jest właściwa dla sakramentu 203 II, 2,3,1594| pełnię sakramentu święceń, która włącza go do Kolegium Biskupów 204 II, 2,3,1604| powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym 205 II, 2,3,1604| Stwórcy97. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona 206 II, 2,3,1610| mężczyzny, ze względu na którą Mojżesz zezwalał na oddalenie 207 II, 2,3,1621| umiłowaną Oblubienicą, za którą wydał samego siebie126. 208 II, 2,3,1627| ciebie za męża"132. Zgoda, która wiąże wzajemnie małżonków, 209 II, 2,3,1638| 1639 Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie 210 II, 2,3,1642| zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy 211 II, 2,3,1642| jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno 212 II, 2,3,1643| ich osobowej wspólnoty, która obejmuje całe ich życie: " 213 II, 2,3,1644| osobistą kobiety i mężczyzny, która musi być uwzględniona przy 214 II, 2,3,1644| godności i miłości małżeńskiej, która jest jedyna i wyłączna159.~ 215 II, 2,3,1649| znajdują się w sytuacji, która obiektywnie wykracza przeciw 216 II, 2,4,1679| ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je 217 II, 2,4,1686| dzień po niej) jest okazją, którą powinno się wykorzystać 218 III, 0,4,1696| poznać prawdy o samym sobie, która jest warunkiem właściwego 219 III, 0,4,1696| katechezą o ludzkich cnotach, która pozwala zachwycić się pięknem 220 III, 0,4,1696| wiary, nadziei i miłości, która czerpie inspirację z przykładu 221 III, 0,4,1697| miłując Go miłością, którą On ich umiłował, dokonają 222 III, 1,1,1721| nadprzyrodzonym, tak jak łaskę, która uzdalnia człowieka do wejścia 223 III, 1,1,1726| nadprzyrodzone, podobnie jak łaska, która do niego prowadzi.~ 224 III, 1,1,1740| uczestniczymy w prawdzie, która czyni nas wolnymi37. Został 225 III, 1,1,1755| pod uwagę tylko intencję, która je inspiruje, lub okoliczności ( 226 III, 1,1,1780| praktykować, i o cnocie, którą bezustannie należy rozwijać 227 III, 1,1,1805| Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny 228 III, 1,1,1806| Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej 229 III, 1,1,1806| stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem 230 III, 1,1,1807| Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach 231 III, 1,1,1808| Umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie 232 III, 1,1,1808| złamie (dzięki męstwu), która posłuszna jest jedynie Bogu 233 III, 1,1,1808| dzięki sprawiedliwości), która czuwa nad rozeznaniem wszystkiego, 234 III, 1,1,1816| się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest 235 III, 1,1,1819| zachowuje nas w nadziei, która "zawieść nie może" (Rz 5, 236 III, 1,1,1819| i trwałą "kotwicą duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie 237 III, 1,1,1819| Jest ona także zbroją, która chroni nas w walce zbawienia: " 238 III, 1,1,1822| 1), objawia miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie 239 III, 1,1,1822| naśladują miłość Jezusa, którą także sami otrzymują. Dlatego 240 III, 1,1,1845| jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na 241 III, 1,1,1852| czystych uczynków - miłość, którą rani grzech.~ 242 III, 1,1,1855| naruszając w nas zasadę życia, którą jest miłość, domaga się 243 III, 1,2,1879| organiczny zasadą jedności, która przekracza każdą z nich. 244 III, 1,2,1885| właściwa hierarchia wartości, która "wymiary materialne i instynktowne 245 III, 1,2,1886| Zamiana środków i celów10, która prowadzi do nadania wartości 246 III, 1,2,1888| ścieżki między małodusznością, która ulega złu, a przemocą, która 247 III, 1,2,1888| która ulega złu, a przemocą, która chce je zwalczać, a w rzeczywistości 248 III, 1,2,1897| ludzka potrzebuje władzy, która by nią rządziła17. Ma ona 249 III, 1,2,1898| innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, 250 III, 1,2,1899| bez przeszkody władzę, którą Ty im powierzyłeś. ~To Ty 251 III, 1,2,1900| uprawnionego dobra wspólnoty, która te ustroje przyjmuje. Ustroje, 252 III, 1,2,1917| 1918 "Nie ma... władzy, która by nie pochodziła od Boga, 253 III, 1,2,1930| przezwycięża jedynie miłość, która w każdym człowieku dostrzega " 254 III, 1,3,1948| kieruje, i przez łaskę, która go umacnia:~Zabiegajcie 255 III, 1,3,1954| nie w księdze światłości, która zwie się Prawdą? W niej 256 III, 1,3,1958| związane, albo przez refleksję, która wyprowadza wnioski z jego 257 III, 1,3,1971| działania bardziej z miłości, którą wlewa Duch Święty, niż z 258 III, 1,3,2002| Pozostają one w służbie miłości, która buduje Kościół57.~ 259 III, 1,3,2005| zgodnie z zasadą równości, która nią rządzi.~ 260 III, 1,3,2009| wysłużyć sobie pierwszej łaski, która znajduje się u początku 261 III, 1,3,2026| wysłużyć sobie pierwszej łaski, która znajduje się u początku 262 III, 1,3,2029| otrzymuje łaskę sakramentów, która podtrzymuje go "w drodze". 263 III, 1,3,2029| którzy nas poprzedzili, a którą liturgia celebruje we wspomnieniach 264 III, 1,3,2033| sobie ludowi głoszą wiarę, w którą powinien wierzyć i którą 265 III, 1,3,2033| którą powinien wierzyć i którą powinien stosować w życiu" 266 III, 1,3,2033| głosi wiernym prawdę, w którą mają wierzyć; miłość, którą 267 III, 1,3,2033| którą mają wierzyć; miłość, którą mają praktykować, oraz szczęście, 268 III, 1,3,2039| przedłużenie łaski chrztu, która włączyła nas do Kościoła 269 III, 1,3,2050| abyś długo żył ~na ziemi, ~którą Pan, Bóg twój, ~da tobie.~~~~ 270 III, 1,3,2050| osła, ani żadnej rzeczy, ~która należy do ~bliźniego twego.~~~~ 271 III, 1,3,2050| pragnął... ~żadnej rzeczy, ~która należy ~do twojego ~bliźniego~~~~ 272 III, 1,3,2050| 10. Ani żadnej rzeczy, ~która jego jest~~~ 273 III, 2,0,2054| jedynego przykazania miłości, która jest wypełnieniem Prawa:~ 274 III, 2,0,2061| przynależności do Boga, która została ustanowiona przez 275 III, 2,1,2088| zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską 276 III, 2,1,2099| doskonałą ofiarą jest ta, którą Chrystus złożył na krzyżu 277 III, 2,1,2104| jedynej prawdziwej religii, która istnieje w Kościele katolickim 278 III, 2,1,2125| koncepcji autonomii ludzkiej, która posuwa się do odrzucania 279 III, 2,1,2131| czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia"61. Cześć 280 III, 2,1,2143| rzeczywistości sakralnej, którą ono przywołuje. Wrażliwość 281 III, 2,1,2154| jako aprobowanie władzy, która by się tego niesłusznie 282 III, 2,1,2156| prosi Zbawiciela o łaskę, która pozwala mu działać w Duchu 283 III, 2,1,2178| Kościele partykularnym, nad którą troskę pasterską, pod władzą 284 III, 2,2 | abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie ( 285 III, 2,2,2198| relację do ojca i matki, która jest najbardziej powszechna. 286 III, 2,2,2199| abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie" ( 287 III, 2,2,2203| rodzinie chrześcijańskiej, która również z tego powodu może 288 III, 2,2,2216| każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru 289 III, 2,2,2224| rozwijać zdolność do miłości, która na całe życie pozostanie 290 III, 2,2,2228| wybrać dla nich szkolę, która odpowiada ich własnym przekonaniom. 291 III, 2,2,2258| teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby 292 III, 2,2,2270| posługę strzeżenia życia, którą człowiek powinien wypełniać 293 III, 2,2,2286| 2287 Ten, kto używa władzy, którą rozporządza w sposób prowadzący 294 III, 2,2,2288| koncepcji neopogańskiej, która zmierza do popierania kultu 295 III, 2,2,2293| technicznej, ani z użyteczności, która może z nich wynikać dla 296 III, 2,2,2305| uciekania się do przemocy, która powoduje zniszczenia i ofiary66.~ 297 III, 2,2,2339| i prowadzi do jedności, którą utraciliśmy, rozpraszając 298 III, 2,2,2340| kardynalnej cnoty umiarkowania, która zmierza do przeniknięcia 299 III, 2,2,2351| przez porządek moralny, która urzeczywistnia <<w kontekście 300 III, 2,2,2354| Prostytucja narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, 301 III, 2,2,2360| 2361 "Płciowość, przez którą mężczyzna i kobieta oddają 302 III, 2,2,2360| integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą 303 III, 2,2,2369| 113.~Naturalnej "mowie", która wyraża obopólny, całkowity 304 III, 2,2,2369| obiektywnie sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża całkowitego oddania 305 III, 2,2,2381| małżeństwa126. Znosi pobłażliwość, która przeniknęła do Starego Prawa127.~ 306 III, 2,2,2383| kobiecie; także kobieta, która mieszka z nim, jest cudzołożnicą, 307 III, 2,2,2407| przykazanie zabrania kradzieży, która polega na przywłaszczeniu 308 III, 2,2,2408| niegodziwe: spekulacja, która polega na sztucznym podwyższaniu 309 III, 2,2,2408| człowieka; korupcja, przez którą wpływa się na zmianę postępowania 310 III, 2,2,2410| sprawiedliwości wymiennej, która reguluje wymianę między 311 III, 2,2,2410| sprawiedliwości legalnej, która dotyczy tego, co obywatel 312 III, 2,2,2410| sprawiedliwości rozdzielczej, która reguluje to, co wspólnota 313 III, 2,2,2423| 2424 Teoria, która czyni z zysku wyłączną normę 314 III, 2,2,2423| człowieka157. Wszelka praktyka, która sprowadza osoby jedynie 315 III, 2,2,2444| żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk 316 III, 2,2,2446| praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu197:~Kto 317 III, 2,2,2461| praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu.~ 318 III, 2,2,2465| nauce", by poznać "prawdę, która wyzwala" (J 8, 32) i uświęca209. 319 III, 2,2,2467| prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by okazywać 320 III, 2,2,2480| To samo dotyczy ironii, która zmierza do poniżenia kogoś 321 III, 2,2,2483| mierzy się naturą prawdy, którą ono zniekształca, zależnie 322 III, 2,2,2485| jego zdolności poznawania, która jest warunkiem każdego sądu 323 III, 2,2,2504| prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by się okazywać 324 III, 2,2 | osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego ( 325 III, 2,2,2519| przez czystość intencji, która polega na dążeniu do prawdziwego 326 III, 2,2,2532| domaga się wstydliwości, która jest cierpliwością, skromnością 327 III, 2,2 | pożądał... żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego ( 328 III, 2,2 | osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego ( 329 III, 2,2,2537| mającym tylko jedną owieczkę, którą traktował jak własną córkę, 330 III, 2,2,2543| ubogiej wdowy jerozolimskiej, która ze swego niedostatku dała 331 IV, 1,1,2571| uczestniczyć w mocy miłości Bożej, która zbawia wielu13.~ 332 IV, 1,1,2573| modlitwy wstawienniczej, która dopełni się w "jedynym Pośredniku 333 IV, 1,1,2582| wiary w słowo Boże - wiary, którą potwierdza swoją usilną 334 IV, 1,1,2598| modlitwy od swej Matki, która zachowywała wszystkie "wielkie 335 IV, 1,1,2603| modlitwie do naszego Ojca, którą szerzej omówimy w dziale 336 IV, 1,1,2609| Mk 9, 23), dla wiary, która "nie wątpi" (Mt 21, 21). 337 IV, 1,1,2615| kobieta cierpiąca na krwotok, która dotknęła Jego szaty71; płacz 338 IV, 1,1,2616| od początku czasów. Ta, którą Wszechmogący uczynił "pełną 339 IV, 1,1,2629| prośba chrześcijańska, ta, którą św. Paweł nazywa jękiem: 340 IV, 1,1,2633| Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do 341 IV, 1,2,2651| Święty jest "wodą żywą", która w modlącym się sercu "wytryska 342 IV, 1,2,2657| czerpie wszystko z miłości, którą zostaliśmy umiłowani w Chrystusie 343 IV, 1,2,2657| umiłowani w Chrystusie i która pozwala nam na nią odpowiedzieć 344 IV, 1,2,2665| Jego imię zawiera Obecność, którą oznacza. Jezus jest Zmartwychwstałym 345 IV, 1,2,2674| Ona zna teraz ludzkość, która w Niej zostaje poślubiona 346 IV, 1,2,2678| do siebie27 Matkę Jezusa, która stała się Matką wszystkich 347 IV, 1,2,2689| Dlatego właśnie dusza, która chce postąpić w doskonałości, 348 IV, 1,3,2706| Świętym jedyną drogą modlitwy, którą jest Jezus Chrystus. ~ 349 IV, 1,3,2708| czystej wierze, w tej wierze, która sprawia nasze narodzenie 350 IV, 1,3,2710| oddać się Mu jako ofiara, która zostanie oczyszczona i przekształcona.~ 351 IV, 1,3,2711| miłość jest miłością, którą Duch rozlewa w jego sercu, 352 IV, 1,3,2726| modlitwa jest tajemnicą, która przekracza naszą świadomość 353 IV, 1,3,2727| własną wolą, zraniona pycha, która utwierdza się wskutek naszego 354 IV, 1,3,2730| to chwila czystej wiary, która wiernie trwa przy Jezusie 355 IV, 1,3,2732| 2733 Inną pokusą, która wynika z zarozumiałości, 356 IV, 1,3,2745| podobnie jak Jego Pascha, która wypełniła się "raz na zawsze", 357 IV, 1,3,2747| wieczne i czas; miłość, która się wydaje, i grzech, który 358 IV, 2,0,2760| zawsze od Modlitwy Pańskiej, która pozostaje modlitwą podstawową" 359 IV, 2,0,2771| wiary wypływa nadzieja, która ożywia każdą z siedmiu próśb. 360 IV, 2,0,2777| 2778 Moc Ducha, która wprowadza nas w Modlitwę 361 IV, 2,0,2783| przywrócone dzięki łasce, na którą powinniśmy odpowiedzieć.~ 362 IV, 2,0,2791| indywidualizmu, ponieważ miłość, którą przyjmujemy, wyzwala nas 363 IV, 2,0,2800| Świętą i do miłości Bożej, która przez Kościół obejmuje cały 364 IV, 2,0,2809| Abrahamowi i przez przysięgę, która jej towarzyszy55, działa 365 IV, 2,0,2826| Chrystusie; w Oblubienicy, która została przez Niego poślubiona, 366 IV, 2,0,2836| uprzedzanej w Eucharystii, która jest przedsmakiem nadchodzącego


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License