Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
vitae 1
volens 1
voluntatis 1
w 5908
wad 1
wada 3
wadach 1
Frequency    [«  »]
-----
-----
6634 i
5908 w
2967 jest
2830 sie
2422 do

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

w

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4500 | 4501-5000 | 5001-5500 | 5501-5908

     Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep | żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" ( 2 Wstep, 0,0,1 | zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, 3 Wstep, 0,0,1 | szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym 4 Wstep, 0,0,1 | Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest On bliski 5 Wstep, 0,0,1 | zwołuje, by zjednoczyć ich w swojej rodzinie - w Kościele. 6 Wstep, 0,0,1 | ich w swojej rodzinie - w Kościele. Czyni to przez 7 Wstep, 0,0,1 | nadeszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego Bóg powołuje 8 Wstep, 0,0,1 | Niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się 9 Wstep, 0,0,2 | narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 10 Wstep, 0,0,3 | następców. Wszyscy wierzący w Chrystusa powołani do 11 Wstep, 0,0,3 | braterskiej oraz celebrując w liturgii i w modlitwiel .~ 12 Wstep, 0,0,3 | celebrując w liturgii i w modlitwiel .~ 13 Wstep, 0,0,4 | całość wysiłków podejmowanych w Kościele, by formować uczniów 14 Wstep, 0,0,4 | przez wiarę mieli życie w Jego imię, by wychowywać 15 Wstep, 0,0,4 | wychowywać ich i kształtować w tym życiu i w ten sposób 16 Wstep, 0,0,4 | kształtować w tym życiu i w ten sposób budować Ciało 17 Wstep, 0,0,5 | Katecheza jest wychowywaniem w wierze dzieci, młodzieży 18 Wstep, 0,0,5 | chrześcijańskiej, podawane na ogół w sposób systematyczny i całościowy 19 Wstep, 0,0,5 | systematyczny i całościowy w celu wprowadzenia wierzących 20 Wstep, 0,0,5 | wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego" 21 Wstep, 0,0,6 | czyli przepowiadanie misyjne w celu wzbudzenia wiary; poszukiwanie 22 Wstep, 0,0,7 | Kościoła. Od niej bowiem w największej mierze zależy 23 Wstep, 0,0,7 | rozprzestrzenianie się Kościoła w świecie i jego wzrost liczebny, 24 Wstep, 0,0,8 | 8 W okresach odnowy Kościoła 25 Wstep, 0,0,8 | katechezę. Rzeczywiście, w wielkiej epoce Ojców Kościoła 26 Wstep, 0,0,9 | zasługujący na podkreślenie. W swoich konstytucjach i dekretach 27 Wstep, 0,0,9 | Sobór Trydencki zainicjował w Kościele wspaniałą organizację 28 Wstep, 0,0,10| więc budzić zaskoczenia, że w dynamicznym ożywieniu wywołanym 29 Wstep, 0,0,10| Zgromadzenie Synodu Biskupów w 1985 r. wyraziło życzenie, " 30 Wstep, 0,0,10| całej nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralności6. 31 Wstep, 0,0,10| uznając, że "odpowiada ono w pełni prawdziwej potrzebie 32 Wstep, 0,0,11| zarówno wiarę, jak i moralność w świetle Soboru Watykańskiego 33 Wstep, 0,0,11| kompendiów, które opracowywane w różnych krajach"8.~ 34 Wstep, 0,0,12| przekazany jako narzędzie w wypełnianiu ich misji nauczania 35 Wstep, 0,0,14| naszego chrztu, czyli wiary w jednego Boga: Ojca wszechmogącego, 36 Wstep, 0,0,14| Zbawiciela, i Ducha Świętego w świętym Kościele (dział 37 Wstep, 0,0,15| Świętego, jest uobecniane w świętych czynnościach liturgii 38 Wstep, 0,0,15| pierwszy), a szczególnie w siedmiu sakramentach (dział 39 Wstep, 0,0,16| przykazanie miłości wyrażone w dziesięciu przykazaniach 40 Wstep, 0,0,16| Część czwarta: Modlitwa w życiu wiary~ 41 Wstep, 0,0,17| sensie i znaczeniu modlitwy w życiu wierzących (dział 42 Wstep, 0,0,17| dział drugi). Znajdujemy w nich całość tych dóbr, których 43 Wstep, 0,0,17| których powinniśmy oczekiwać w nadziei i których Ojciec 44 Wstep, 0,0,18| pozwalają widzieć każdy temat w powiązaniu z całością wiary.~ 45 Wstep, 0,0,19| dosłownie; wskazuje się je tylko w przypisach (por.). Chcąc 46 Wstep, 0,0,20| 20 Zastosowanie w niektórych fragmentach mniejszego 47 Wstep, 0,0,22| krótkich tekstów streszcza w zwięzłych formułach to, 48 Wstep, 0,0,22| istoty nauczania. Teksty W skrócie mają na celu przedłożenie 49 Wstep, 0,0,22| które mogą być wykorzystane w katechezie lokalnej.~ 50 Wstep, 0,0,23| ponieważ pragnie pomóc w pogłębieniu znajomości wiary. 51 Wstep, 0,0,23| wiary, na jej zakorzenienie w życiu i promieniowanie nią 52 Wstep, 0,0,24| 24 W związku z bezpośrednim celem, 53 Wstep, 0,0,24| katecheza. Niezbędne adaptacje w tym zakresie pozostawia 54 Wstep, 0,0,24| pouczać i formować wiernych w prawdziwej pobożności. Jedni 55 Wstep, 0,0,24| zaczynają dopiero wzrastać w Chrystusie, a inni w końcu 56 Wstep, 0,0,24| wzrastać w Chrystusie, a inni w końcu rzeczywiście dorośli... 57 Wstep, 0,0,24| posługi przepowiadania, w przekazywaniu nauczania 58 Wstep, 0,0,25| zasady pastoralnej zawartej w Katechizmie Rzymskim:~Jedyny 59 Wstep, 0,0,25| nauczania należy widzieć w miłości, która nigdy się 60 I, 1,0,26 | wiary Kościoła wyznawanej w Credo, celebrowanej w liturgii 61 I, 1,0,26 | wyznawanej w Credo, celebrowanej w liturgii oraz przeżywanej 62 I, 1,0,26 | liturgii oraz przeżywanej w praktykowaniu przykazań 63 I, 1,0,26 | praktykowaniu przykazań i w modlitwie, zaczynamy od 64 I, 1,1,27 | Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ 65 I, 1,1,27 | człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę 66 I, 1,1,27 | człowieka do uczestniczenia w życiu Boga. Człowiek już 67 I, 1,1,27 | miłości zachowuje, a żyje w pełni prawdy, gdy dobrowolnie 68 I, 1,1,28 | 28 W ciągu historii, do naszych 69 I, 1,1,28 | do naszych czasów, ludzie w rozmaity sposób wyrażali 70 I, 1,1,28 | niejednoznaczności, jaką one mogą w sobie zawierać, te formy 71 I, 1,1,28 | Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko 72 I, 1,1,28 | niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się 73 I, 1,1,29 | bunt przeciw obecności zła w świecie, niewiedza lub obojętność 74 I, 1,1,30 | że znajduje on ukojenie w wielbieniu Ciebie. Stworzyłeś 75 I, 1,1,30 | serce, dopóki nie spocznie w Tobie7.~ 76 I, 1,1,32 | Święty Paweł stwierdza w odniesieniu do pogan: "To 77 I, 1,1,33 | nieskończoności i szczęścia. W tej wielorakiej otwartości 78 I, 1,1,33 | Zaród wieczności, który w sobie nosi, jest niesprowadzalny 79 I, 1,1,33 | może mieć początek tylko w Bogu.~ 80 I, 1,1,34 | świadczą o tym, że nie mają w sobie ani swej pierwszej 81 I, 1,1,34 | ostatecznego celu, ale uczestniczą w Bycie samym w sobie, który 82 I, 1,1,34 | uczestniczą w Bycie samym w sobie, który nie ma ani 83 I, 1,1,34 | ani początku, ani końca. W ten sposób tymi różnymi " 84 I, 1,1,35 | mógł przyjąć to objawienie w wierze. Dowody na istnienie 85 I, 1,1,36 | można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, 86 I, 1,1,37 | 37 W konkretnych warunkach historycznych, 87 I, 1,1,37 | warunkach historycznych, w jakich się znajduje, człowiek 88 I, 1,1,37 | napotyka jednak wiele trudności w poznaniu Boga za pomocą 89 I, 1,1,37 | naturalnego, które Stwórca wypisał w naszych duszach. Skuteczne 90 I, 1,1,37 | zdolności natrafia jednak w praktyce na liczne przeszkody. 91 I, 1,1,37 | Bogiem i ludźmi przekraczają w sposób absolutny porządek 92 I, 1,1,37 | powinny one wyrazić się w czynach i kształtować życie, 93 I, 1,1,37 | Rozum ludzki natomiast w poszukiwaniu takich prawd 94 I, 1,1,37 | pierworodny. Sprawia to, że w tych dziedzinach ludzie 95 I, 1,1,37 | przynajmniej niepewnością w tym, czego nie chcą uznać 96 I, 1,1,38 | niedostępne rozumowi, w obecnym stanie rodzaju ludzkiego 97 I, 1,1,38 | poznane przez wszystkich w sposób łatwy, z zupełną 98 I, 1,1,39 | Kościół wyraża swoją ufność w możliwość mówienia o Bogu 99 I, 1,1,41 | Wszystkie stworzenia noszą w sobie pewne podobieństwo 100 I, 1,1,41 | pewne podobieństwo do Boga, w szczególny sposób człowiek - 101 I, 1,1,43 | 43 Mówiąc w ten sposób o Bogu, nasz 102 I, 1,1,43 | swój ludzki charakter, ale w istocie odnosi się do samego 103 I, 1,1,43 | chociaż nie może Go wyrazić w Jego nieskończonej prostocie. 104 I, 1,1,43 | miejsce zajmują inne byty w stosunku do Niego"18.~W 105 I, 1,1,43 | w stosunku do Niego"18.~W skrócie~ 106 I, 1,1,44 | tylko wtedy żyje życiem w pełni ludzkim, gdy w sposób 107 I, 1,1,44 | życiem w pełni ludzkim, gdy w sposób wolny przeżywa swoją 108 I, 1,1,45 | został stworzony do życia w komunii z Bogiem, w którym 109 I, 1,1,45 | życia w komunii z Bogiem, w którym znajduje swoje szczęście. " 110 I, 1,1,47 | Stwórcę i Pana, można poznać w sposób pewny przez pośrednictwo 111 I, 1,2,50 | naturalnego człowiek może w sposób pewny poznać Boga 112 I, 1,2,50 | który odwiecznie przygotował w Chrystusie dla dobra wszystkich 113 I, 1,2,50 | wszystkich ludzi. Objawia w pełni swój zamysł, posyłając 114 I, 1,2,51 | 51 "Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości 115 I, 1,2,51 | ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się 116 I, 1,2,52 | życia ludziom stworzonym w sposób wolny przez Niego, 117 I, 1,2,52 | sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym Synu uczynić 118 I, 1,2,53 | do punktu kulminacyjnego w Osobie i posłaniu Słowa 119 I, 1,2,53 | Słowo Boże zamieszkało w człowieku i stało się Synem 120 I, 1,2,53 | a Boga do zamieszkiwania w człowieku, zgodnie z upodobaniem 121 I, 1,2,55 | po ich upadku wzbudził w nich nadzieję zbawienia 122 I, 1,2,55 | którzy przez wytrwanie w dobrym szukają zbawienia, 123 I, 1,2,57 | ludzkości, która - jednomyślna w swej przewrotności13 - sama 124 I, 1,2,58 | Przymierze z Noem pozostaje w mocy, dopóki trwa czas narodów16, 125 I, 1,2,58 | Pismo święte pokazuje w ten sposób, jakie wyżyny 126 I, 1,2,58 | według przymierza Noego w oczekiwaniu, aby Chrystus " 127 I, 1,2,58 | rozproszone dzieci Boże zgromadził w jedno" (J 11, 52).~Bóg wybiera 128 I, 1,2,59 | 59 Aby zgromadzić w jedno rozproszoną ludzkość, 129 I, 1,2,59 | mnóstwa narodów" (Rdz 17,5): "W tobie będą błogosławione 130 I, 1,2,60 | wszystkich dzieci Bożych w jedności Kościoła21. Ten 131 I, 1,2,63 | 25, lud "starszych braci" w wierze Abrahama.~ 132 I, 1,2,64 | proroków Bóg formuje swój lud w nadziei zbawienia, w oczekiwaniu 133 I, 1,2,64 | lud w nadziei zbawienia, w oczekiwaniu nowego i wiecznego 134 I, 1,2,64 | Przymierza, które będzie wypisane w sercach27. Prorocy głoszą 135 I, 1,2 | Bóg powiedział wszystko w swoim Słowie~ 136 I, 1,2,65 | ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 137 I, 1,2,65 | ostatecznym Słowem Ojca. W Nim powiedział On wszystko 138 I, 1,2,65 | oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, szukając innych 139 I, 1,2,66 | zadaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków będzie stopniowe 140 I, 1,2,66 | będzie stopniowe wnikanie w jego znaczenie.~ 141 I, 1,2,67 | 67 W historii zdarzały się tak 142 I, 1,2,67 | Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu 143 I, 1,2,67 | pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej. 144 I, 1,2,67 | rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi 145 I, 1,2,67 | jest wypełnieniem. Chodzi w tym wypadku o pewne religie 146 I, 1,2,67 | na takich "objawieniach".~W skrócie~ 147 I, 1,2,68 | udzielił człowiekowi. Przynosi w ten sposób ostateczną i 148 I, 1,2,70 | jakie Bóg daje o sobie w rzeczach stworzonych, objawił 149 I, 1,2,73 | 73 Bóg objawił się w pełni, posyłając swego Syna, 150 I, 1,2,73 | pełni, posyłając swego Syna, w którym ustanowił wieczne 151 I, 1,2,74 | wszystkim ludziom, i by w ten sposób Objawienie docierało 152 I, 1,2,74 | pozostało na zawsze zachowane w całości i przekazywane było 153 I, 1,2,75 | 75 "Chrystus Pan, w którym całe Objawienie Boga 154 I, 1,2,77 | Aby Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności 155 I, 1,2,77 | swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, zostawili 156 I, 1,2,77 | nauczanie apostolskie, które w szczególny sposób wyrażone 157 I, 1,2,77 | szczególny sposób wyrażone jest w księgach natchnionych, miało 158 I, 1,2,77 | natchnionych, miało być zachowane w ciągłym następstwie do 159 I, 1,2,78 | przekazywanie, wypełniane w Duchu Świętym, jest nazywane 160 I, 1,2,78 | jest nazywane Tradycją w odróżnieniu od Pisma świętego, 161 I, 1,2,78 | Przez Tradycję "Kościół w swej nauce, w swym życiu 162 I, 1,2,78 | Tradycję "Kościół w swej nauce, w swym życiu i kulcie uwiecznia 163 I, 1,2,78 | on jest, i to wszystko, w co wierzy"43. "Wypowiedzi 164 I, 1,2,78 | bogactwa przelewają się w działalność i życie wierzącego 165 I, 1,2,79 | 79 W ten sposób udzielanie się 166 I, 1,2,79 | dokonał On przez swoje Słowo w Duchu Świętym, pozostaje 167 I, 1,2,79 | pozostaje obecne i aktywne w Kościele: "Bóg, który niegdyś 168 I, 1,2,79 | głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół 169 I, 1,2,79 | Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych 170 I, 1,2,79 | słowo Chrystusowe obficie w nich mieszka"45.~ 171 I, 1,2,80 | Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego 172 I, 1,2,80 | święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, 173 I, 1,2,81 | powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by 174 I, 1,2,81 | Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, 175 I, 1,2,82 | poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu"47~Tradycja 176 I, 1,2,83 | pobożnościowe, jakie uformowały się w ciągu wieków w Kościołach 177 I, 1,2,83 | uformowały się w ciągu wieków w Kościołach lokalnych. Stanowią 178 I, 1,2,83 | miejsc i różnych czasów. W jej świetle mogą one być 179 I, 1,2,84 | depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i Piśmie 180 I, 1,2,84 | swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie 181 I, 1,2,84 | wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach, 182 I, 1,2,84 | braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach, tak szczególna 183 I, 1,2,84 | przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej 184 I, 1,2,84 | zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu" 185 I, 1,2,85 | który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa" 186 I, 1,2,85 | Chrystusa"50, to znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, 187 I, 1,2,87 | które im przekazywane w różnych formach przez ich 188 I, 1,2,88 | Urząd Nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę otrzymaną 189 I, 1,2,88 | dogmaty, to znaczy, gdy w formie zobowiązującej lud 190 I, 1,2,88 | przedkłada prawdy zawarte w Objawieniu Bożym lub kiedy 191 I, 1,2,88 | Bożym lub kiedy proponuje w sposób definitywny prawdy, 192 I, 1,2,90 | dogmatów można odnaleźć w całości Objawienia misterium 193 I, 1,2,91 | Wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu 194 I, 1,2,92 | wiernych... nie może zbłądzić w wierze i szczególną swoją 195 I, 1,2,92 | swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów" 196 I, 1,2,93 | raz podanej świętym; wnika w nią głębiej z pomocą słusznego 197 I, 1,2,93 | pomocą słusznego osądu i w sposób pewniejszy stosuje 198 I, 1,2,93 | sposób pewniejszy stosuje w życiu"59.~Wzrost w rozumieniu 199 I, 1,2,93 | stosuje w życiu"59.~Wzrost w rozumieniu wiary~ 200 I, 1,2,94 | Dzięki pomocy Ducha Świętego w życiu Kościoła może wzrastać 201 I, 1,2,94 | wiernych, którzy rozważają je w swoim sercu"60, szczególnie 202 I, 1,2,95 | skutecznie do zbawienia dusz"65.~W skrócie~ 203 I, 1,2,97 | depozyt słowa Bożego"66, w którym - jak w zwierciadle - 204 I, 1,2,97 | Bożego"66, w którym - jak w zwierciadle - Kościół pielgrzymujący 205 I, 1,2,98 | 98 "Kościół w swojej nauce, w swoim życiu 206 I, 1,2,98 | Kościół w swojej nauce, w swoim życiu i kulcie uwiecznia 207 I, 1,2,98 | on jest, i to wszystko, w co wierzy"67.~ 208 I, 1,2,99 | Objawienia Bożego, wnika w nie coraz głębiej i coraz 209 I, 1,2,100 | i biskupom pozostającym w komunii z nim.~ 210 I, 1,2,101 | 101 Bóg, zstępując w swej dobroci, by objawić 211 I, 1,2,102 | Słowo, swoje jedyne Słowo, w którym wypowiada się cały69: ~ 212 I, 1,2,104 | 104 W Piśmie świętym Kościół nieustannie 213 I, 1,2,104 | moc72, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko słowo ludzkie, 214 I, 1,2,104 | rzeczywiście: Słowo Boże73. "W księgach świętych Ojciec, 215 I, 1,2,104 | świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie 216 I, 1,2,105 | które zawarte i wyrażone w Piśmie świętym, spisane 217 I, 1,2,105 | Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich 218 I, 1,2,106 | by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich oni sami 219 I, 1,2,107 | uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i 220 I, 1,2,109 | 109 W Piśmie świętym Bóg mówi 221 I, 1,2,109 | świętym Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki. Aby dobrze 222 I, 1,2,110 | 110 W celu zrozumienia intencji 223 I, 1,2,110 | rodzaje literackie" używane w danej epoce, a także przyjęte 224 I, 1,2,110 | ujmuje się i wyraża prawdę w różnego rodzaju tekstach 225 I, 1,2,110 | prorockich, poetyckich czy w innych rodzajach literackich80.~ 226 I, 1,2,111 | czytane i interpretowane w tym samym Duchu, w jakim 227 I, 1,2,111 | interpretowane w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane"81.~ 228 I, 1,2,112 | wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być 229 I, 1,2,113 | 113 2. Czytać Pismo święte w "żywej Tradycji całego Kościoła". 230 I, 1,2,113 | Istotnie, Kościół nosi w swojej Tradycji żywą pamięć 231 I, 1,2,114 | prawd wiary między sobą i w całości planu Objawienia. ~ 232 I, 1,2,115 | zapewnia całe jego bogactwo w żywej lekturze Pisma świętego 233 I, 1,2,115 | lekturze Pisma świętego w Kościele:~ 234 I, 1,2,117 | poznając ich znaczenie w Chrystusie. Na przykład 235 I, 1,2,117 | moralny. Wydarzenia opowiadane w Piśmie świętym powinny prowadzić 236 I, 1,2,117 | rzeczywistości i wydarzenia w ich znaczeniu wiecznym; 237 I, 1,2,117 | anagoge) do naszej Ojczyzny. W ten sposób Kościół na ziemi 238 I, 1,2,122 | miłości Boga. Znajdują się w nich "wzniosłe nauki o Bogu 239 I, 1,2,122 | przedziwny skarbiec modlitwy, w którym wreszcie utajona 240 I, 1,2,124 | zbawieniu każdego wierzącego, w pismach Nowego Testamentu 241 I, 1,2,126 | 126 W formowaniu Ewangelii można 242 I, 1,2,126 | czego uczył do dnia, w którym został wzięty do 243 I, 1,2,126 | czynił, przekazali słuchaczom w pełniejszym zrozumieniu, 244 I, 1,2,127 | 127 Ewangelia w poczwórnej formie zajmuje 245 I, 1,2,127 | poczwórnej formie zajmuje w Kościele wyjątkowe miejsce; 246 I, 1,2,127 | wypełniał przez swoje czyny102.~W czasie moich modlitw zatrzymuję 247 I, 1,2,127 | wszystkim przy Ewangelii; w niej znajduję wszystko, 248 I, 1,2,127 | biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, 249 I, 1,2,128 | 128 Kościół już w czasach apostolskich104, 250 I, 1,2,128 | apostolskich104, a potem nieustannie w swojej Tradycji, wyjaśniał 251 I, 1,2,128 | wyjaśniał jedność planu Bożego w dwóch Testamentach za pośrednictwem 252 I, 1,2,128 | typologii. Rozpoznaje ona w dziełach Bożych Starego 253 I, 1,2,128 | tego, czego Bóg dokonał w pełni czasów w Osobie swego 254 I, 1,2,128 | Bóg dokonał w pełni czasów w Osobie swego wcielonego 255 I, 1,2,129 | czytają więc Stary Testament w świetle Chrystusa, który 256 I, 1,2,129 | Testament wymaga, by był czytany w świetle Starego. Czyniła 257 I, 1,2,129 | Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary 258 I, 1,2,129 | Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym" - Novum in Vetere 259 I, 1,2,130 | nie tracą własnej wartości w planie Bożym, ponieważ 260 I, 1,2 | V. Pismo święte w życiu Kościoła~ 261 I, 1,2,131 | 131 "Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, 262 I, 1,2,132 | nauczanie chrześcijańskie, w którym homilia liturgiczna 263 I, 1,2,133 | Chrystusa>> (św. Hieronim)"111.~W skrócie~ 264 I, 1,2,134 | Pismo święte wypełnia się w Chrystusie"112.~ 265 I, 1,2,136 | ludzkich autorów; On działa w nich i przez nich. W ten 266 I, 1,2,136 | działa w nich i przez nich. W ten sposób zapewnia nas, 267 I, 1,2,137 | pochodzi od Ducha, nie może być w pełni zrozumiane inaczej, 268 I, 1,3,142 | Objawienie "Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca 269 I, 1,3,144 | Być posłusznym (ob-audire) w wierze oznacza poddać się 270 I, 1,3,144 | wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu 271 I, 1,3,145 | wiary przodków, podkreśla w sposób szczególny wiarę 272 I, 1,3,145 | ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie 273 I, 1,3,145 | cudzoziemiec" i "pielgrzym" w Ziemi Obiecanej5. Przez 274 I, 1,3,145 | poczęcia syna obietnicy. A w końcu przez wiarę Abraham 275 I, 1,3,145 | przez wiarę Abraham złożył w ofierze swego jedynego syna6.~ 276 I, 1,3,146 | 146 Abraham urzeczywistnia w ten sposób definicję wiary 277 I, 1,3,146 | definicję wiary zawartą w Liście do Hebrajczyków: " 278 I, 1,3,147 | Stary Testament jest bogaty w świadectwa takiej wiary. 279 I, 1,3,147 | zgotował", dał nam łaskę wiary w Jego Syna Jezusa, "który 280 I, 1,3,147 | Syna Jezusa, "który nam w wierze przewodzi i wydoskonala" ( 281 I, 1,3,148 | Dziewica Maryja urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo 282 I, 1,3,148 | najdoskonalszy posłuszeństwo wiary. W wierze przyjmuje Ona zapowiedź 283 I, 1,3,149 | Maryja nie przestała wierzyć "w wypełnienie się" słowa Bożego. 284 I, 1,3,149 | Bożego. Dlatego Kościół czci w Maryi najczystsze wypełnienie 285 I, 1,3 | uwierzyłem" (2 Tm 1, 12)~Wierzyć w jednego Boga~ 286 I, 1,3,150 | do Boga; równocześnie i w sposób nierozdzielny jest 287 I, 1,3,150 | chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Jest więc 288 I, 1,3,150 | całkowicie Bogu i wierzyć w sposób absolutny w to, co 289 I, 1,3,150 | wierzyć w sposób absolutny w to, co On mówi. Byłoby rzeczą 290 I, 1,3,150 | fałszywą pokładać taką wiarę w stworzeniu12..~Wierzyć w 291 I, 1,3,150 | w stworzeniu12..~Wierzyć w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego~ 292 I, 1,3,151 | Dla chrześcijanina wiara w Boga jest nieodłączna od 293 I, 1,3,151 | jest nieodłączna od wiary w Tego, którego On posłał, " 294 I, 1,3,151 | Jego umiłowanego Syna", w którym całkowicie sobie 295 I, 1,3,151 | swoich uczniów: "Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!" ( 296 I, 1,3,151 | J 14, 1). Możemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, ponieważ 297 I, 1,3,151 | Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył" ( 298 I, 1,3,151 | może Go objawić15.~Wierzyć w Ducha Świętego~ 299 I, 1,3,152 | 152 Nie można wierzyć w Jezusa Chrystusa, nie mając 300 I, 1,3,152 | Chrystusa, nie mając udziału w Jego Duchu. To właśnie Duch 301 I, 1,3,152 | 11). Jedynie sam Bóg zna w pełni Boga. Wierzymy w Ducha 302 I, 1,3,152 | zna w pełni Boga. Wierzymy w Ducha Świętego, ponieważ 303 I, 1,3,152 | przestaje wyznawać swojej wiary w jednego Boga, Ojca, Syna 304 I, 1,3,153 | lecz Ojciec... który jest w niebie" (Mt 16, 17)16. Wiara 305 I, 1,3,153 | zakładki.wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary 306 I, 1,3,154 | rozumowi ludzkiemu. Już w relacjach międzyludzkich 307 I, 1,3,154 | przeciwna naszej godności wiara w to, co inne osoby mówią 308 I, 1,3,154 | zawierają małżeństwo), aby wejść w ten sposób we wzajemną komunię. 309 I, 1,3,154 | objawiającemu się Bogu"18 i wejście w ten sposób w wewnętrzną 310 I, 1,3,154 | 18 i wejście w ten sposób w wewnętrzną komunię z Nim.~ 311 I, 1,3,155 | 155 W wierze rozum i wola człowieka 312 I, 1,3,156 | się prawdziwe i zrozumiałe w świetle naszego rozumu naturalnego. 313 I, 1,3,158 | lepszego poznania Tego, w którym złożył swoją wiarę, 314 I, 1,3,158 | wiarę stale udoskonala"26. W ten sposób, według powiedzenia 315 I, 1,3,159 | i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, 316 I, 1,3,159 | jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy 317 I, 1,3,160 | wzywa ludzi, aby Mu służyli w Duchu i prawdzie; wezwanie 318 I, 1,3,160 | wezwanie takie wiąże ich w sumieniu, ale nie zmusza... 319 I, 1,3,160 | sumieniu, ale nie zmusza... W najwyższym stopniu przejawiło 320 I, 1,3,160 | stopniu przejawiło się to w Jezusie Chrystusie"31. Jezus 321 I, 1,3,161 | 161 Wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, 322 I, 1,3,161 | Wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, który Go posłał dla 323 I, 1,3,161 | 11, 6) i dojść do udziału w Jego synostwie, nikt nie 324 I, 1,3,161 | wiecznego, jeśli nie <<wytrwa w niej do końca>> (Mt 10, 325 I, 1,3,161 | 22; 24, 13)"34.~Wytrwanie w wierze~ 326 I, 1,3,162 | przed tym Tymoteusza: Wystąp w dobrej walce, "mając wiarę 327 I, 1,3,162 | odrzuciwszy je, ulegali rozbiciu w wierze" (1 Tm 1,18-19). 328 I, 1,3,162 | żyć, wzrastać i wytrwać w wierze do końca, musimy 329 I, 1,3,162 | nadzieję37 i zakorzeniona w wierze Kościoła.~Wiara - 330 I, 1,3,163 | 163 Wiara pozwala nam już w sposób uprzedzający doznawać 331 I, 1,3,163 | Zobaczymy wtedy Boga "twarzą w twarz" (1 Kor 13, 12), " 332 I, 1,3,163 | początkiem życia wiecznego:~W chwili gdy kontemplujemy 333 I, 1,3,163 | przez wiarę, jakby odbite w zwierciadle, to jakbyśmy 334 I, 1,3,164 | i poznajemy Boga "jakby w zwierciadle, niejasno... 335 I, 1,3,164 | pełna światła dzięki Temu, w którego wierzymy, często 336 I, 1,3,164 | często jest przeżywana w ciemności. Może być wystawiona 337 I, 1,3,164 | wystawiona na próbę. Świat, w którym żyjemy, bardzo często 338 I, 1,3,165 | Maryi Dziewicy, która w "pielgrzymce wiary"39 doświadczyła 339 I, 1,3,165 | nocy wiary"40, uczestnicząc w cierpieniu Syna i nocy Jego 340 I, 1,3,165 | winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. 341 I, 1,3,165 | Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i wydoskonala" ( 342 I, 1,3,166 | wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących. 343 I, 1,3,167 | wierzącego, przede wszystkim w chwili chrztu. "Wierzymy" 344 I, 1,3,168 | który wierzy pierwszy, i w ten sposób prowadzi, karmi 345 I, 1,3,168 | Kościół święty", śpiewamy w Te Deum), a z nim i w nim 346 I, 1,3,168 | śpiewamy w Te Deum), a z nim i w nim także my dochodzimy 347 I, 1,3,168 | otrzymujemy wiarę i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie 348 I, 1,3,168 | nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych 349 I, 1,3,169 | jest naszą Matką: "Wierzymy w Kościół jako Matkę naszych 350 I, 1,3,169 | naszych nowych narodzin, a nie w Kościół jako sprawcę naszego 351 I, 1,3,170 | 170 Wierzymy nie w formuły, ale w rzeczywistości, 352 I, 1,3,170 | Wierzymy nie w formuły, ale w rzeczywistości, które one 353 I, 1,3,171 | wiary, by wprowadzać nas w rozumienie i życie wiary.~ 354 I, 1,3,172 | 172 Od wieków, w bardzo wielu językach, kulturach, 355 I, 1,3,173 | wiarę, jakby mieszkał w jednym domu; wierzy w nią 356 I, 1,3,173 | mieszkał w jednym domu; wierzy w nią w taki sam sposób, jakby 357 I, 1,3,173 | jednym domu; wierzy w nią w taki sam sposób, jakby miał 358 I, 1,3,174 | sama. Ani Kościoły założone w Germanii nie mają innej 359 I, 1,3,174 | Iberów, Celtów, na Wschodzie, w Egipcie, Libii czy na środku 360 I, 1,3,174 | wiarygodne i pewne, ponieważ w nim ukazuje się jedna droga 361 I, 1,3,175 | naczynie, które zawiera"49.~~W skrócie~ 362 I, 1,3,178 | 178 Powinniśmy wierzyć nie w kogoś innego, jak tylko 363 I, 1,3,178 | kogoś innego, jak tylko w Boga: Ojca, Syna i Ducha 364 I, 1,3,182 | wszystko, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub 365 I, 1,3,184 | uczyni nas szczęśliwymi w przyszłym życiu"52.~~WYZNANIE 366 I, 1,3,184 | Nicejsko-Konstantynopolitański~~~~~~Wierzę w Boga,~Ojca wszechmogącego, ~ 367 I, 1,3,184 | Stworzyciela nieba i ziemi~~~~~I w Jezusa Chrystusa,~Syna Jego 368 I, 1,3,184 | żywych i umarłych.~~Wierzę w Ducha Świętego,~~~~~~~~~ 369 I, 1,3,184 | wieczny.~Amen.~~~~Wierzę w jednego Boga,~Ojca wszechmogącego, ~ 370 I, 1,3,184 | widzialnych ~i niewidzialnych.~I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, ~ 371 I, 1,3,184 | I powtórnie przyjdzie w chwale~sądzić żywych i umarłych, ~ 372 I, 1,3,184 | nie będzie końca.~Wierzę w Ducha Świętego, ~Pana i 373 I, 1,3,184 | przez Proroków. ~Wierzę w jeden, święty,powszechny~ 374 I, 1,3,184 | umarłych.~I życia wiecznego w przyszłym świecie. ~Amen.~~~ 375 I, 2,0,185 | Wierzę", mówi: "Przyjmuję to, w co my wierzymy". Komunia 376 I, 2,0,185 | co my wierzymy". Komunia w wierze potrzebuje wspólnego 377 I, 2,0,185 | wszystkich i jednoczącego w tym samym wyznaniu wiary.~ 378 I, 2,0,186 | przekazywał swoją wiarę w krótkich i normatywnych 379 I, 2,0,186 | istotne dla jego wiary, w organicznych i uporządkowanych 380 I, 2,0,186 | najważniejsze, aby podać w całości jedną naukę wiary. 381 I, 2,0,186 | ziarno gorczycy zawiera w maleńkim nasionku wiele 382 I, 2,0,186 | streszczenie wiary zamyka w kilku słowach całe poznanie 383 I, 2,0,186 | prawdziwej pobożności zawartej w Starym i Nowym Testamencie2.~ 384 I, 2,0,189 | chrzest jest udzielany "w imię Ojca i Syna, i Ducha 385 I, 2,0,191 | artykułami. Faktycznie, jak w naszych członkach różne 386 I, 2,0,191 | również słusznie i poprawnie w Credo nazwano artykułami 387 I, 2,0,191 | nazwano artykułami te prawdy, w które szczególnie i w sposób 388 I, 2,0,191 | prawdy, w które szczególnie i w sposób odrębny mamy wierzyć" 389 I, 2,0,192 | 192 W ciągu wieków w odpowiedzi 390 I, 2,0,192 | 192 W ciągu wieków w odpowiedzi na potrzeby różnych 391 I, 2,0,193 | Żaden z symboli powstałych w kolejnych etapach życia 392 I, 2,0,193 | zajmują szczególne miejsce w życiu Kościoła:~ 393 I, 2,0,194 | Apostolski został nazwany w ten sposób, ponieważ słusznie 394 I, 2,0,196 | Symbolu Apostolskim, który w pewnym sensie stanowi "najstarszy 395 I, 2,0,197 | 197 Jak w dniu naszego chrztu, gdy 396 I, 2,0,197 | Credo, to znaczy wchodzić w komunię z Bogiem Ojcem, 397 I, 2,0,197 | który przekazuje nam wiarę i w którym wierzymy.~Symbol 398 I, 2,1 | Rozdział pierwszy~WIERZĘ W BOGA OJCA~ 399 I, 2,1 | Artykuł pierwszy~ "WIERZĘ W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO, ~ 400 I, 2,1 | Paragraf pierwszy~WIERZĘ W BOGA~ 401 I, 2,1,199 | 199 "Wierzę w Boga": to pierwsze stwierdzenie 402 I, 2,1,199 | i o świecie, to czyni to w odniesieniu do Boga. Wszystkie 403 I, 2,1,199 | wszystkim wyznanie wiary w Boga"1.~ 404 I, 2,1 | I. "Wierzę w jednego Boga"~ 405 I, 2,1,200 | Boga, które zakorzenia się w Objawieniu Bożym Starego 406 I, 2,1,202 | sprzeciwia się ono wierze w Boga Jedynego. Wiara w Ducha 407 I, 2,1,202 | wierze w Boga Jedynego. Wiara w Ducha Świętego, "który jest 408 I, 2,1,202 | wprowadza żadnego podziału w jedynym Bogu:~Całą mocą 409 I, 2,1,203 | by inni mogli nas poznać, w jakiś sposób ujawnić siebie, 410 I, 2,1,204 | imienia Bożego dane Mojżeszowi w teofanii płonącego krzewu, 411 I, 2,1,205 | i prowadził patriarchów w ich wędrówkach. Jest Bogiem 412 I, 2,1,205 | posłuży się swoją wszechmocą w spełnieniu tego zamysłu.~" 413 I, 2,1,206 | imieniem objawionym, a zarazem w pewnej mierze uchyleniem 414 I, 2,1,208 | sandały i zasłania twarz8 w obliczu Świętości Bożej. 415 I, 2,1,209 | wypowiada imienia Boga. W czasie czytania Pisma świętego 416 I, 2,1,210 | niewiernego ludu, okazując w ten sposób swoją miłość10. 417 I, 2,1,210 | litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność" (Wj 34, 418 I, 2,1,211 | zasługuje, zachowuje "swą łaskę w tysiączne pokolenie" (Wj 419 I, 2,1,211 | objawia, że jest "bogaty w miłosierdzie" (Ef 2, 4), 420 I, 2,1,212 | 212 W ciągu wieków wiara Izraela 421 I, 2,1,212 | pogłębić bogactwa zawarte w objawieniu imienia Bożego. 422 I, 2,1,212 | końca" (Ps 102, 27-28). W Nim "nie ma przemiany ani 423 I, 2,1,212 | początku i bez końca, i w ten sposób pozostaje zawsze 424 I, 2,1,213 | prawdę, że tylko Bóg JEST. W tym sensie rozumiano imię 425 I, 2,1,213 | sensie rozumiano imię Boże w tłumaczeniu Septuaginty, 426 I, 2,1,213 | Septuaginty, a następnie w Tradycji Kościoła: Bóg jest 427 I, 2,1,214 | Ten, który jest "bogaty w łaskę i wierność" (Wj 34, 428 I, 2,1,214 | Te dwa pojęcia wyrażają w sposób zwarty bogactwo imienia 429 I, 2,1,214 | jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności" (1 430 I, 2,1,215 | doprowadził do zwątpienia w słowo Boga, w Jego życzliwość 431 I, 2,1,215 | zwątpienia w słowo Boga, w Jego życzliwość i wierność.~ 432 I, 2,1,216 | każdej rzeczy stworzonej w jej relacji do Niego17.~ 433 I, 2,1,218 | 218 W ciągu swej historii Izrael 434 I, 2,1,221 | samą istotą Boga. Posyłając w pełni czasów swojego jedynego 435 I, 2,1,221 | nas przeznaczył do udziału w tej wymianie.~ 436 I, 2,1 | IV. Konsekwencje wiary w Jedynego Boga~ 437 I, 2,1,222 | 222 Wiara w Boga, Jedynego, i miłowanie 438 I, 2,1,224 | 224 Żyć w dziękczynieniu: jeśli Bóg 439 I, 2,1,226 | rzeczy stworzone: wiara w Jedynego Boga pozwala nam 440 I, 2,1,226 | wszystkiego, co Nim nie jest, w takiej mierze, w jakiej 441 I, 2,1,226 | nie jest, w takiej mierze, w jakiej zbliża nas do Niego, 442 I, 2,1,226 | odrywanie się od wszystkiego w takiej mierze, w jakiej 443 I, 2,1,226 | wszystkiego w takiej mierze, w jakiej nas od Niego oddala29:~ 444 I, 2,1,227 | okolicznościach, a nawet w przeciwnościach. Wyraża 445 I, 2,1,227 | Bóg sam wystarcza31.~W skrócie~ 446 I, 2,1,229 | 229 Wiara w Boga prowadzi nas do zwrócenia 447 I, 2,1,231 | się poznać jako "bogaty w łaskę i wierność" ( Wj 34, 448 I, 2,1 | I. W imię Ojca i Syna, i Ducha 449 I, 2,1,232 | Chrześcijanie chrzczeni "w imię Ojca i Syna, i Ducha 450 I, 2,1,232 | wymaga od nich wyznania wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. 451 I, 2,1,233 | Chrześcijanie chrzczeni "w imię" - a nie "w imiona" - 452 I, 2,1,233 | chrzczeni "w imię" - a nie "w imiona" - Ojca i Syna, i 453 I, 2,1,234 | chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem 454 I, 2,1,234 | podstawowym i istotnym nauczaniem w "hierarchii prawd wiary" 455 I, 2,1,235 | 235 W niniejszym paragrafie zostanie 456 I, 2,1,235 | zostanie krótko wyłożone, w jaki sposób została objawiona 457 I, 2,1,235 | o tej tajemnicy (III), i w końcu, jak przez Boskie 458 I, 2,1,236 | Boga objawiają, kim On jest w sobie samym; i na odwrót - 459 I, 2,1,236 | ludzkimi. Osoba ukazuje się w swoim działaniu, a im lepiejznamy 460 I, 2,1,237 | Trójca jest tajemnicą wiary w sensie ścisłym, jedną z " 461 I, 2,1,237 | swego trynitarnego bytu w swoim dziele stworzenia 462 I, 2,1,237 | swoim dziele stworzenia i w swoim Objawieniu w Starym 463 I, 2,1,237 | stworzenia i w swoim Objawieniu w Starym Testamencie. Wewnętrzność 464 I, 2,1,238 | Boga jako "Ojca" jest znane w wielu religiach. Bóstwo 465 I, 2,1,238 | za "ojca bogów i ludzi". W Izraelu Bóg jest nazywany 466 I, 2,1,238 | nazywany Ojcem króla Izraela40. W sposób zupełnie szczególny 467 I, 2,1,239 | tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwa42, 468 I, 2,1,239 | doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób dla człowieka 469 I, 2,1,240 | objawił, że Bóg jest "Ojcem" w niezwykłym sensie; jest 470 I, 2,1,240 | jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego 471 I, 2,1,240 | wiecznie jest Synem tylko w relacji do swego Ojca: " 472 I, 2,1,242 | 242 W ślad za nimi, zgodnie z 473 I, 2,1,242 | apostolską, Kościół wyznał w 325 r. na pierwszym soborze 474 I, 2,1,242 | pierwszym soborze powszechnym w Nicei, że Syn jest "współistotny" 475 I, 2,1,242 | sobór powszechny zgromadzony w Konstantynopolu w 381 r. 476 I, 2,1,242 | zgromadzony w Konstantynopolu w 381 r. zachował to wyrażenie 477 I, 2,1,242 | r. zachował to wyrażenie w swoim sformułowaniu Credo 478 I, 2,1,242 | nicejskiego i wyznał, że wierzy w "Syna Bożego Jednorodzonego, 479 I, 2,1,243 | teraz z uczniami i będzie w nich49, aby ich nauczyć 480 I, 2,1,243 | całej prawdy" (J 16, 13). W ten sposób Duch Święty jest 481 I, 2,1,243 | jako odrębna Osoba Boska w relacji do Jezusa i do Ojca.~ 482 I, 2,1,244 | początek Ducha objawia się w Jego ziemskim posłaniu. 483 I, 2,1,244 | Kościoła, zarówno przez Ojca w imieniu Syna, jak i osobiście 484 I, 2,1,244 | uwielbieniu Jezusa52 objawia w pełni tajemnicę Trójcy Świętej. ~ 485 I, 2,1,245 | przez drugi sobór powszechny w Konstantynopolu w 381 r.: " 486 I, 2,1,245 | powszechny w Konstantynopolu w 381 r.: "Wierzymy w Ducha 487 I, 2,1,245 | Konstantynopolu w 381 r.: "Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, 488 I, 2,1,245 | pochodzi"53. Kościół uznaje w ten sposób Ojca za "źródło 489 I, 2,1,246 | Filioque)". Sobór Florencki w 1439 r. precyzuje: "Duch 490 I, 2,1,246 | Święty pochodzi od Niego w sposób wieczny jak od Ojca" 491 I, 2,1,247 | Formuła Filioque nie występuje w Symbolu wyznanym w 381 r. 492 I, 2,1,247 | występuje w Symbolu wyznanym w 381 r. w Konstantynopolu. 493 I, 2,1,247 | Symbolu wyznanym w 381 r. w Konstantynopolu. Idąc jednak 494 I, 2,1,247 | wyznał dogmatycznie już w 447 r.58, zanim jeszcze 495 I, 2,1,247 | jeszcze Rzym uznał i przyjął w 451 r. na soborze w Chalcedonie 496 I, 2,1,247 | przyjął w 451 r. na soborze w Chalcedonie Symbol z 381 497 I, 2,1,247 | 381 r. Użycie tej formuły w Credo powoli przyjmowało 498 I, 2,1,247 | Credo powoli przyjmowało się w liturgii łacińskiej (między 499 I, 2,1,248 | przede wszystkim, że Ojciec w relacji do Ducha jest pierwszym 500 I, 2,1,248 | Syna (Filioque). Mówi to "w sposób dozwolony i racjonalny"


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4500 | 4501-5000 | 5001-5500 | 5501-5908

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License