Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
si 4
sicut 1
sidla 1
sie 2830
sie7 1
sie95 1
siebie 211
Frequency    [«  »]
6634 i
5908 w
2967 jest
2830 sie
2422 do
2374 z
1803 na

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

sie

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-2830

     Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,1 | by w Duchu Świętym stali się Jego przybranymi dziećmi, 2 Wstep, 0,0,6 | 6 Katecheza łączy się z niektórymi elementami 3 Wstep, 0,0,6 | misji Kościoła, chociaż się z nimi nie utożsamia. Mają 4 Wstep, 0,0,7 | tylko rozprzestrzenianie się Kościoła w świecie i jego 5 Wstep, 0,0,8 | odnowy Kościoła kładzie się także nacisk na katechezę. 6 Wstep, 0,0,10| oraz wydatnie przyczynił się, by pragnienie Ojców Synodu 7 Wstep, 0,0,11| przeznaczony do tego, by stać się "punktem odniesienia dla 8 Wstep, 0,0,14| przez które Bóg zwraca się do człowieka i udziela się 9 Wstep, 0,0,14| się do człowieka i udziela się człowiekowi, oraz na czym 10 Wstep, 0,0,17| dział pierwszy). Kończy się krótkim komentarzem do siedmiu 11 Wstep, 0,0,18| tekstu (numery odnoszące się do innych punktów dotyczących 12 Wstep, 0,0,19| cytowane dosłownie; wskazuje się je tylko w przypisach (por.). 13 Wstep, 0,0,19| fragmenty, trzeba odwołać się bezpośrednio do tekstu. 14 Wstep, 0,0,24| tych, do których kieruje się katecheza. Niezbędne adaptacje 15 Wstep, 0,0,24| tym zakresie pozostawia się odpowiednio do tego przystosowanym 16 Wstep, 0,0,24| kto naucza, powinien "stać się wszystkim dla wszystkich" ( 17 Wstep, 0,0,25| widzieć w miłości, która nigdy się nie skończy. Można bowiem 18 I, 1,0,26 | człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc 19 I, 1,1,27 | uznaje ową miłość i powierza się swemu Stwórcy1.~ 20 I, 1,1,28 | w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17, 26-28).~ 21 I, 1,1,29 | grzesznego do ukrywania się ze strachu przed Bogiem5 22 I, 1,1,30 | 30 "Niech się weseli serce szukających 23 I, 1,1,30 | dowód tego, że Ty pysznym się sprzeciwiasz. A jednak pragnie 24 I, 1,1,31 | do Jego poznania. Nazywa się je także "dowodami na istnienie 25 I, 1,1,32 | wyjścia ruch i stawanie się, przygodność, porządek i 26 I, 1,1,32 | potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez 27 I, 1,1,32 | powietrza, które rozprzestrzenia się i rozprasza; zapytaj piękno 28 I, 1,1,35 | jednak człowiek mógł zbliżyć się do Niego, Bóg zechciał objawić 29 I, 1,1,35 | Bóg zechciał objawić mu się i udzielić łaski, by mógł 30 I, 1,1,35 | że wiara nie sprzeciwia się rozumowi ludzkiemu. ~ 31 I, 1,1,37 | historycznych, w jakich się znajduje, człowiek napotyka 32 I, 1,1,37 | gdy powinny one wyrazić się w czynach i kształtować 33 I, 1,1,37 | poświęcenia i wyrzeczenia się siebie. Rozum ludzki natomiast 34 I, 1,1,37 | dziedzinach ludzie łatwo sugerują się błędem lub przynajmniej 35 I, 1,1,38 | moralne, które same przez się nie niedostępne rozumowi, 36 I, 1,1,41 | piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" ( 37 I, 1,1,43 | charakter, ale w istocie odnosi się do samego Boga, chociaż 38 I, 1,1,45 | Ciebie całym sobą, skończy się wszelki ból i wszelki trud. 39 I, 1,1,48 | określać Boga, opierając się na różnorodnych doskonałościach 40 I, 1,1,49 | Dlatego wierzący czują się przynaglani przez miłość 41 I, 1,2,50 | postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi. Czyni 42 I, 1,2,51 | 51 "Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości 43 I, 1,2,51 | w Duchu Świętym i stają się uczestnikami Boskiej natury" 44 I, 1,2,53 | zamysł Objawienia spełnia się równocześnie "przez wydarzenia 45 I, 1,2,53 | powiązane"4 oraz wyjaśniające się wzajemnie. Plan ten jest 46 I, 1,2,53 | Bóg stopniowo udziela się człowiekowi, przygotowuje 47 I, 1,2,53 | pedagogii Bożej, posługując się obrazem wzajemnego przyzwyczajania 48 I, 1,2,53 | wzajemnego przyzwyczajania się do siebie Boga i człowieka: " 49 I, 1,2,53 | zamieszkało w człowieku i stało się Synem Człowieczym, by przyzwyczaić 50 I, 1,2 | Od początku Bóg pozwala się poznać~ 51 I, 1,2,55 | i bez przerwy troszczył się o rodzaj ludzki, by wszystkim, 52 I, 1,2,60 | zaszczepieni poganie stający się wierzącymi22.~ 53 I, 1,2,65 | Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest jedynym, 54 I, 1,2,66 | nie ustanie i nie należy się już spodziewać żadnego nowego 55 I, 1,2,66 | przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego, Jezusa Chrystusa" 56 I, 1,2,67 | 67 W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; 57 I, 1,2,67 | powstałe sekty, które opierają się na takich "objawieniach".~ 58 I, 1,2,68 | 68 Bóg z miłości objawił się i udzielił człowiekowi. 59 I, 1,2,69 | 69 Bóg objawił się człowiekowi, odsłaniając 60 I, 1,2,73 | 73 Bóg objawił się w pełni, posyłając swego 61 I, 1,2,76 | z nakazem Pana, dokonuje się dwoma sposobami:~Ustnie: 62 I, 1,2,76 | Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli 63 I, 1,2,76 | czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego";~Pisemnie: " 64 I, 1,2,78 | której bogactwa przelewają się w działalność i życie wierzącego 65 I, 1,2,78 | życie wierzącego i modlącego się Kościoła"44.~ 66 I, 1,2,79 | W ten sposób udzielanie się Ojca, którego dokonał On 67 I, 1,2,80 | święta i Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują... 68 I, 1,2,80 | źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają 69 I, 1,2,83 | pobożnościowe, jakie uformowały się w ciągu wieków w Kościołach 70 I, 1,2,83 | które wielka Tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc 71 I, 1,2,84 | tak szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych 72 I, 1,2,95 | Bożego, tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno 73 I, 1,2,95 | Ducha Świętego przyczyniają się skutecznie do zbawienia 74 I, 1,2,101 | swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich 75 I, 1,2,101 | językami ludzkimi, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś 76 I, 1,2,101 | ciało ludzkie, upodobniło się do ludzi"68.~ 77 I, 1,2,102 | Słowo, w którym wypowiada się cały69: ~Pamiętajcie, że 78 I, 1,2,102 | samo Słowo Boże rozciąga się na wszystkie księgi, że 79 I, 1,2,104 | który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi 80 I, 1,2,106 | ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swoich 81 I, 1,2,110 | opowiadania. Inaczej bowiem ujmuje się i wyraża prawdę w różnego 82 I, 1,2,112 | księgi, z których składa się Pismo święte, to jest ono 83 I, 1,2,115 | duchowy; sens duchowy dzieli się jeszcze na sens alegoryczny, 84 I, 1,2,116 | przez egzegezę, która opiera się na zasadach poprawnej interpretacji. 85 I, 1,2,116 | sensu Pisma świętego powinny się opierać na sensie dosłownym" 86 I, 1,2,120 | Pisma świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu ( 87 I, 1,2,120 | Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem) i 27 ksiąg Nowego 88 I, 1,2,122 | zbawczej miłości Boga. Znajdują się w nich "wzniosłe nauki o 89 I, 1,2,123 | zawsze z mocą przeciwstawiał się idei odrzucenia Starego 90 I, 1,2,126 | zrozumieniu, którym cieszyli się, pouczeni chwalebnymi wydarzeniami 91 I, 1,2,127 | moich modlitw zatrzymuję się przede wszystkim przy Ewangelii; 92 I, 1,2,132 | słowem Pisma świętego żywi się również korzystnie i święcie 93 I, 1,2,132 | również korzystnie i święcie się przez nie rozwija posługa 94 I, 1,2,134 | całe Pismo święte wypełnia się w Chrystusie"112.~ 95 I, 1,2,140 | Nowy Testament wyjaśniają się wzajemnie; obydwa prawdziwym 96 I, 1,3,142 | nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół 97 I, 1,3,143 | człowieka objawiającemu się Bogu "posłuszeństwem wiary" 98 I, 1,3,144 | w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu 99 I, 1,3,146 | poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 100 I, 1,3,146 | Rz 4, 20) Abraham stał się "ojcem wszystkich tych, 101 I, 1,3,148 | służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!" ( 102 I, 1,3,148 | któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od 103 I, 1,3,149 | na krzyżu, nie zachwiała się wiara Maryi. Maryja nie 104 I, 1,3,149 | przestała wierzyć "w wypełnienie się" słowa Bożego. Dlatego Kościół 105 I, 1,3,150 | wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. 106 I, 1,3,150 | słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć 107 I, 1,3,151 | Bogiem, Słowem, które stało się ciałem: "Boga nikt nigdy 108 I, 1,3,154 | naszej woli objawiającemu się Bogu"18 i wejście w ten 109 I, 1,3,156 | prawdy objawione okazują się prawdziwe i zrozumiałe w 110 I, 1,3,156 | autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może ani 111 I, 1,3,156 | który nie może ani sam się mylić, ani nas mylić". " 112 I, 1,3,157 | poznanie, ponieważ opiera się na samym słowie Boga, który 113 I, 1,3,157 | prawdy objawione mogą wydawać się niejasne dla rozumu i doświadczenia 114 I, 1,3,158 | poznanie będzie domagać się z kolei większej wiary, 115 I, 1,3,159 | nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie"28. "Dlatego badanie 116 I, 1,3,159 | naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy 117 I, 1,3,159 | naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy 118 I, 1,3,160 | najwyższym stopniu przejawiło się to w Jezusie Chrystusie" 119 I, 1,3,161 | wiary... nie można podobać się Bogu>> (Hbr 11, 6) i dojść 120 I, 1,3,163 | nasza wiara, kiedyś będziemy się radowali38.~ 121 I, 1,3,164 | żyjemy, bardzo często wydaje się daleki od tego, o czym zapewnia 122 I, 1,3,164 | niesprawiedliwości i śmierci wydają się zaprzeczać Dobrej Nowinie; 123 I, 1,3,164 | one zachwiać wiarą i stać się dla niej pokusą.~ 124 I, 1,3,165 | Powinniśmy wtedy zwrócić się do świadków wiary: Abrahama, 125 I, 1,3,166 | na inicjatywę Boga, który się objawia. Wiara nie jest 126 I, 1,3,166 | przez moją wiarę przyczyniam się do prowadzenia wiary innych.~ 127 I, 1,3,170 | wiary) wierzącego nie odnosi się do tego, co się wypowiada, 128 I, 1,3,170 | nie odnosi się do tego, co się wypowiada, ale do rzeczywistości ( 129 I, 1,3,170 | wypowiadanej)"44. Zbliżamy się jednak do tych rzeczywistości 130 I, 1,3,171 | to rozumieć i komunikować się, tak Kościół, nasza Matka, 131 I, 1,3,174 | ponieważ w nim ukazuje się jedna droga zbawienia, wiodąca 132 I, 1,3,175 | działaniem Ducha Bożego, odmładza się ona jak cenny depozyt zamknięty 133 I, 1,3,176 | człowieka do Boga, który się objawia. Obejmuje ona przylgnięcie 134 I, 1,3,177 | prawdy; akt wiary odnosi się do prawdy przez zaufanie 135 I, 1,3,184 | Pana naszego,~~ ~~który się począł z Ducha Świętego,~ 136 I, 1,3,184 | Ducha Świętego,~narodził się z Maryi Panny.~~Umęczon 137 I, 1,3,184 | a przez Niego wszystko się stało.~On to dla nas ludzi ~ 138 I, 1,3,184 | z Maryi Dziewicy ~i stał się człowiekiem.~Ukrzyżowany 139 I, 2,0,187 | ponieważ zazwyczaj zaczynają się od słów: "Wierzę". Nazywa 140 I, 2,0,187 | od słów: "Wierzę". Nazywa się je także "symbolami wiary".~ 141 I, 2,0,189 | wyznanie wiary" składa się przy chrzcie. "Symbol wiary" 142 I, 2,0,191 | już św. Ambroży, wymienia się zazwyczaj dwanaście artykułów " 143 I, 2,1,198 | Nasze wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest " 144 I, 2,1,198 | wszystkiego. Credo zaczyna się od Boga Ojca, ponieważ Ojciec 145 I, 2,1,198 | Świętej; nasz Symbol zaczyna się od wyznania stworzenia nieba 146 I, 2,1,199 | jak On stopniowo objawiał się ludziom. "Wierni składają 147 I, 2,1,200 | 200 Tymi słowami zaczyna się Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański. 148 I, 2,1,200 | jedyności Boga, które zakorzenia się w Objawieniu Bożym Starego 149 I, 2,1,201 | 201 Bóg objawił się Izraelowi, swemu narodowi 150 I, 2,1,201 | wszystkie narody, by zwróciły się do Niego, Jedynego: "Nawróćcie 151 I, 2,1,201 | Niego, Jedynego: "Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, 152 I, 2,1,201 | Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce 153 I, 2,1,201 | Tak, przede Mną zegnie się wszelkie kolano, wszelki 154 I, 2,1,202 | chrześcijańskiej. Nie sprzeciwia się ono wierze w Boga Jedynego. 155 I, 2,1,203 | 203 Bóg objawił się Izraelowi, swemu ludowi, 156 I, 2,1,203 | sposób ujawnić siebie, stając się dostępnym, możliwym do głębszego 157 I, 2,1,204 | 204 Bóg objawiał się swemu ludowi stopniowo i 158 I, 2,1,204 | Przymierza na Synaju, okazało się objawieniem podstawowym 159 I, 2,1,205 | krzewu, który płonął, ale się nie spalał. Bóg mówi do 160 I, 2,1,205 | urzeczywistnić oraz posłuży się swoją wszechmocą w spełnieniu 161 I, 2,1,206 | pewnej mierze uchyleniem się od ujawnienia imienia, i 162 I, 2,1,206 | jest On Bogiem, który staje się bliski ludziom.~ 163 I, 2,1,207 | jako "Ja Jestem", objawia się jako Bóg, który jest zawsze 164 I, 2,1,210 | Izraela, który odwrócił się od Boga, by czcić złotego 165 I, 2,1,210 | wstawiennictwa Mojżesza i zgadza się iść pośród niewiernego ludu, 166 I, 2,1,212 | pozostaniesz. I całe one jak szata się zestarzeją... Ty zaś jesteś 167 I, 2,1,214 | Ten, Który Jest", objawił się Izraelowi jako Ten, który 168 I, 2,1,215 | dlatego zawsze spełniają się Boże obietnice14. Bóg jest 169 I, 2,1,215 | zaufaniem można powierzyć się prawdzie i wierności Jego 170 I, 2,1,217 | prawdziwy także wtedy, gdy się objawia: nauka, która pochodzi 171 I, 2,1,218 | tylko jeden powód, aby mu się objawić i wybrać go spośród 172 I, 2,1,220 | góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja 173 I, 2,1,226 | Niego, a także na odrywanie się od wszystkiego w takiej 174 I, 2,1,227 | przeraża. ~Wszystko mija, / Bóg się nie zmienia.~Cierpliwość 175 I, 2,1,229 | prowadzi nas do zwrócenia się do Niego samego jako naszego 176 I, 2,1,230 | 230 Bóg, objawiając się, pozostaje niewyrażalną 177 I, 2,1,231 | Bóg naszej wiary objawił się jako Ten, który Jest; pozwolił 178 I, 2,1,231 | Ten, który Jest; pozwolił się poznać jako "bogaty w łaskę 179 I, 2,1,232 | wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej"34.~ 180 I, 2,1,234 | Syn i Duch Święty, objawia się, pojednuje i jednoczy ze 181 I, 2,1,234 | ludzi, którzy odwracają się od grzechu"37.~ 182 I, 2,1,236 | dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela swego 183 I, 2,1,236 | Przez Ekonomię objawiła się nam Teologia; i na odwrót, 184 I, 2,1,236 | ludzkimi. Osoba ukazuje się w swoim działaniu, a im 185 I, 2,1,244 | Wieczny początek Ducha objawia się w Jego ziemskim posłaniu. 186 I, 2,1,245 | samej natury... Nie mówi się, że jest tylko Duchem Ojca, 187 I, 2,1,247 | Credo powoli przyjmowało się w liturgii łacińskiej (między 188 I, 2,1 | w nauce wiary~Formowanie się dogmatu trynitarnego~ 189 I, 2,1,249 | Trójcy Świętej znajduje się od początku u źródeł żywej 190 I, 2,1,249 | Takie sformułowania znajdują się już w pismach apostolskich, 191 I, 2,1,250 | pierwszych wieków Kościół starał się wyraźniej sformułować swoją 192 I, 2,1,252 | 252 Kościół posługuje się pojęciem "substancja" (oddawanym 193 I, 2,1,252 | czym rzeczywiście różnią się między sobą, a pojęciem " 194 I, 2,1,252 | rozróżnienie Osób Boskich opiera się na Ich wzajemnym odniesieniu 195 I, 2,1,254 | Boskie rzeczywiście różnią się między sobą. "Bóg jest jedyny, 196 I, 2,1,254 | Osoby rzeczywiście różnią się między sobą: "Ojciec nie 197 I, 2,1,254 | Ojciec czy Syn"69. Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: " 198 I, 2,1,257 | Ef 1, 4-5), abyśmy stali się "na wzór obrazu Jego Syna" ( 199 I, 2,1,257 | miłości trynitarnej. Rozwija się on w dziele stworzenia, 200 I, 2,1,258 | sposób Kościół, powołując się na Nowy Testament80, wyznaje: " 201 I, 2,1,258 | Właściwości Osób Boskich objawiają się przede wszystkim w Boskich 202 I, 2,1,261 | Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać 203 I, 2,1,261 | może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch 204 I, 2,1,268 | uznać, gdy "w słabości się doskonali" (2 Kor 12, 9) 205 I, 2,1,269 | jest w Twej mocy i któż się oprze potędze Twojego ramienia?" ( 206 I, 2,1,270 | Jego wszechmoc wyjaśniają się wzajemnie. Istotnie, On 207 I, 2,1,270 | wszechmoc, gdy troszczy się o nasze potrzeby96; przez 208 I, 2,1,272 | Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny i niezdolny do 209 I, 2,1,272 | niezdolny do przeciwstawienia się złu. Bóg Ojciec objawił 210 I, 2,1,273 | wszechmocy Bożej. Ta wiara chlubi się ze swych słabości, by przyciągnąć 211 I, 2,1,279 | uroczystymi słowami zaczyna się Pismo święte. Symbol wiary 212 I, 2,1,281 | w Chrystusie, zaczynają się od opisu stworzenia. W liturgii 213 I, 2,1,282 | pierwszorzędne znaczenie. Odnosi się do samych podstaw życia 214 I, 2,1,283 | form żywych, o pojawieniu się człowieka. Odkrycia te skłaniają 215 I, 2,1,284 | i w jaki sposób wyłonił się kosmos, kiedy pojawił się 216 I, 2,1,284 | się kosmos, kiedy pojawił się w nim człowiek, co raczej 217 I, 2,1,284 | A jeżeli świat wywodzi się z mądrości i dobroci Bożej, 218 I, 2,1,284 | odpowiedzialny? Czy można się od niego wyzwolić?~ 219 I, 2,1,285 | pochodzenie świata, różniącymi się od jej odpowiedzi. W starożytnych 220 I, 2,1,285 | religiach i kulturach znajdują się liczne mity dotyczące tego 221 I, 2,1,285 | jest Bogiem lub że stawanie się świata jest stawaniem się 222 I, 2,1,285 | się świata jest stawaniem się Boga (panteizm). Inni stwierdzali, 223 I, 2,1,285 | go odrzucić lub oderwać się od niego (gnoza); inni przyjmują, 224 I, 2,1,287 | i uformował106, objawia się jako Ten, do którego należą 225 I, 2,1,288 | Prawda o stworzeniu wyraża się więc z coraz większą mocą 226 I, 2,1,291 | Słowo... Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się 227 I, 2,1,291 | się stało, a bez Niego nic się nie stało" (J 1,1-3). Nowy 228 I, 2,1,294 | jest to, by realizowało się ukazywanie i udzielanie 229 I, 2,1,294 | Jeśli zatem objawienie się Boga przez dzieło stworzenia 230 I, 2,1,294 | ileż bardziej objawienie się Ojca przez Słowo daje życie 231 I, 2,1,294 | Stwórcą wszystkiego, stał się ostatecznie <<wszystkim 232 I, 2,1,296 | Tymczasem moc Boga okazuje się właśnie w tym, że wychodzi 233 I, 2,1,297 | jaki sposób znaleźliście się w moim łonie, nie ja wam 234 I, 2,1,299 | dzieła132. Stworzenie wywodzące się z Bożej dobroci uczestniczy 235 I, 2,1,300 | W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy" (Dz 17, 28). 236 I, 2,1,301 | wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, 237 I, 2,1,301 | tego nie chciał? Jak by się zachowało, czego byś nie 238 I, 2,1,302 | 13), nawet to, co ma stać się w przyszłości z wolnego 239 I, 2,1,303 | człowieka, lecz wola Pana się ziści" (Prz 19, 21).~ 240 I, 2,1,304 | ale dogłębne odwoływanie się do pierwszeństwa Boga i 241 I, 2,1,305 | 305 Jezus domaga się dziecięcego zawierzenia 242 I, 2,1,305 | niebieskiego, który troszczy się o najmniejsze potrzeby swoich 243 I, 2,1,305 | dzieci: "Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: 244 I, 2,1,305 | potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga 245 I, 2,1,306 | jego realizacji posługuje się jednak współudziałem stworzeń. 246 I, 2,1,307 | swoje cierpienia141. Stają się więc w pełni "pomocnikami 247 I, 2,1,309 | dobrego świata, troszczy się o wszystkie swoje stworzenia, 248 I, 2,1,310 | doskonałości. To stawanie się dopuszcza w zamyśle Bożym 249 I, 2,1,310 | zamyśle Bożym pojawianie się pewnych bytów, a zanikanie 250 I, 2,1,312 | Odkupienie. Zło nie staje się jednak mimo to dobrem.~ 251 I, 2,1,313 | do "tych, którzy gorszą się i buntują przeciw temu, 252 I, 2,1,313 | buntują przeciw temu, co im się zdarza": "Wszystko pochodzi 253 I, 2,1,313 | pociesza córkę: "Nic nie może się zdarzyć, jeśli nie chciałby 254 I, 2,1,313 | chociaż mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest dla 255 I, 2,1,313 | że powinnam mocno trzymać się wiary i z nie mniejszym 256 I, 2,1,314 | Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie częściowe, 257 I, 2,1,329 | naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. pytasz 258 I, 2,1,335 | W liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać 259 I, 2,1,337 | Boskiej "pracy", która kończy się "odpoczynkiem" siódmego 260 I, 2,1,338 | Bogu Stwórcy. Świat zaczął się wtedy, gdy został wydobyty 261 I, 2,1,338 | historia ludzka zakorzeniają się w tym pierwotnym wydarzeniu; 262 I, 2,1,340 | od siebie, by uzupełniać się, służąc jedne drugim.~ 263 I, 2,1,342 | stworzenia198, troszczy się o wszystkie, nawet o wróble. 264 I, 2,1,346 | wierzący będzie mógł oprzeć się z ufnością i które będą 265 I, 2,1,348 | 348 Szabat znajduje się w centrum prawa Izraela. 266 I, 2,1,352 | ziemskiej pielgrzymce i opiekują się wszystkimi ludźmi.~ 267 I, 2,1,356 | godnością? Niewątpliwie, stało się tak jedynie dla niepojętej 268 I, 2,1,356 | stworzenie w sobie samym i w nim się rozmiłowałeś... Bo z miłości 269 I, 2,1,356 | 295 istnienie, by radował się Twoim najwyższym i wiecznym 270 I, 2,1,359 | Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy 271 I, 2,1,359 | Adam i Chrystus... Stał się - mówi - pierwszy człowiek, 272 I, 2,1,362 | życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą" (Rdz 273 I, 2,1,364 | jest przeznaczona, by stać się w Ciele Chrystusa świątynią 274 I, 2,1,366 | więc po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci 275 I, 2,1,366 | chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili 276 I, 2,1,367 | 367 Niekiedy odróżnia się duszę od ducha. W ten sposób 277 I, 2,1,367 | ten sposób św. Paweł modli się, aby "nienaruszony duch 278 I, 2,1,367 | dusza i ciało... zachowały się na przyjście Pana" (1 Tes 279 I, 2,1,368 | 33), gdzie osoba opowiada się za Bogiem lub przeciw Niemu228. ~ 280 I, 2,1,372 | kości...") i uzupełniają się jako mężczyzna i kobieta. 281 I, 2,1,372 | w taki sposób, że stając się "jednym ciałem" (Rdz 2, 282 I, 2,1,372 | Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię" ( 283 I, 2,1,377 | człowiekowi urzeczywistniało się przede wszystkim w samym 284 I, 2,1,381 | Syna Bożego, który stał się człowiekiem - obrazem "Boga 285 I, 2,1,385 | obecnego w naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami 286 I, 2,1,385 | pochodzi zło? "Zmagałem się z zagadnieniem pochodzenia 287 I, 2,1,385 | bolesne poszukiwanie zakończy się dopiero wraz z nawróceniem 288 I, 2,1,385 | bezbożności" (2 Tes 2, 7) wyjaśnia się bowiem tylko w "tajemnicy 289 I, 2,1 | I. "Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej 290 I, 2,1 | jeszcze obficiej rozlała się łaska"~Rzeczywistość grzechu~ 291 I, 2,1,386 | zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie 292 I, 2,1,386 | Boga i przeciwstawienie się Mu, ciążąc w dalszym ciągu 293 I, 2,1,387 | pierworodnego, wyjaśnia się dopiero w świetle Objawienia 294 I, 2,1,387 | jasno uznać grzechu; pojawia się pokusa, by wyjaśniać go 295 I, 2,1,387 | Go miłować oraz miłować się wzajemnie~Grzech pierworodny - 296 I, 2,1,388 | rozwojem Objawienia wyjaśnia się także rzeczywistość grzechu. 297 I, 2,1,388 | historii, ponieważ ukazuje się ona w pełni tylko w świetle 298 I, 2,1,391 | uwodzicielski głos przeciwstawiający się Bogu253. Ten głos przez 299 I, 2,1,391 | natury, ale same uczyniły się złymi"256.~ 300 I, 2,1,394 | Ojca259. "Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła 301 I, 2,1,396 | jako dobrowolne poddanie się Bogu. Wyraża to właśnie 302 I, 2,1,399 | pierwotnej świętości264. Boją się Boga265, utworzyli sobie 303 I, 2,1,400 | stworzenie widzialne stało się wrogie i obce człowiekowi270. 304 I, 2,1,400 | 20). Na koniec zrealizuje się wyraźnie zapowiedziana konsekwencja 305 I, 2,1,401 | Izraela grzech często jawi się przede wszystkim jako niewierność 306 I, 2,1,401 | Chrystusa grzech ujawnia się wśród chrześcijan na wiele 307 I, 2,1,401 | dobrego Stwórcy. Wzbraniając się często uznawać Boga za swój 308 I, 2,1,402 | człowieka wszyscy stali się grzesznikami" (Rz 5, 19); " 309 I, 2,1,403 | którego skutkami rodzimy się wszyscy i który jest "śmiercią 310 I, 2,1,404 | sposób grzech Adama stał się grzechem wszystkich jego 311 I, 2,1,406 | że człowiek, opierając się na naturalnej sile swojej 312 I, 2,1,406 | przezwyciężenia. Kościół wypowiedział się na temat sensu danych objawionych, 313 I, 2,1,409 | historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw mocom 314 I, 2,1,409 | nią człowiek wciąż musi się trudzić, aby trwać w dobrym, 315 I, 2,1,411 | Adama"292, który "stawszy się posłusznym do śmierci, 316 I, 2,1,412 | mówi: "Nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura ludzka 317 I, 2,1,412 | określono zakładki.Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej 318 I, 2,1,412 | jeszcze obficiej rozlała się łaskaBłąd! Nie określono 319 I, 2,1,413 | nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących... Śmierć 320 I, 2,1,415 | wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć 321 I, 2,1,418 | grzechu ( skłonność nazywa się "pożądliwością").~ 322 I, 2,1,420 | grzech: "Gdzie... wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej 323 I, 2,1,420 | jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 5, 20).~ 324 I, 2,2,423 | Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Wierzymy, że " 325 I, 2,2,423 | ponieważ "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród 326 I, 2,2,425 | ręce - bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim 327 I, 2,2,426 | centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba: 328 I, 2,2,426 | zamysł Boży, który w Nim się wypełnił. To dążyć do zrozumienia 329 I, 2,2,427 | inne o tyle, o ile do Niego się odnosi; naucza sam Chrystus, 330 I, 2,2,428 | powinien zatem starać się przede wszystkim o "najwyższą 331 I, 2,2,428 | Chrystusa"; trzeba zgodzić się wszystko stracić, "bylebym 332 I, 2,2,428 | pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim... przez poznanie 333 I, 2,2,428 | nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś 334 I, 2,2,429 | poznania Chrystusa rodzi się pragnienie głoszenia Go, " 335 I, 2,2,429 | Równocześnie jednak daje się odczuć potrzeba coraz lepszego 336 I, 2,2,430 | odwiecznym Synu, który stał się człowiekiem, "zbawi... lud 337 I, 2,2,431 | zbawienia Bóg nie zadowolił się wyzwoleniem Izraela "z domu 338 I, 2,2,432 | Jego Syna11, który stał się człowiekiem dla powszechnego 339 I, 2,2,432 | ponieważ Syn Boży zjednoczył się ze wszystkimi ludźmi przez 340 I, 2,2,434 | Flp 2, 9). Złe duchy boją się Jego imienia18 i w Jego 341 I, 2,2,435 | 435 Imię Jezus znajduje się w centrum modlitwy chrześcijańskiej. 342 I, 2,2,435 | modlitwy liturgiczne kończą się formułą: "Przez naszego 343 I, 2,2,435 | Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem". 344 I, 2,2,436 | namaszczony". Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa, 345 I, 2,2,437 | mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 346 I, 2,2,437 | J 10, 36), który począł się jako "święty" (Łk 1, 35) 347 I, 2,2,437 | Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło" (Mt 1, 20), 348 I, 2,2,437 | zwany Chrystusem", narodził się z Małżonki Józefa w mesjańskim 349 I, 2,2,438 | imieniu Chrystusa kryje się Ten, który namaścił, Ten, 350 I, 2,2,438 | mesjańska Syna objawiła się w czasie Jego ziemskiego 351 I, 2,2,438 | mocą" (Dz 10, 38), "aby On się objawił Izraelowi" (J 1, 352 I, 2,2,440 | Jego królowania ukazało się dopiero z wysokości krzyża37. 353 I, 2,2,442 | Damaszku: "Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie 354 I, 2,2,443 | wcześniej Jezus określił się jako "Syn", który zna Ojca49, 355 I, 2,2,443 | zna Ojca49, który różni się od "sług", posyłanych poprzednio 356 I, 2,2,443 | im polecił: "Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz" (Mt 357 I, 2,2,444 | umiłowanego"53. Sam Jezus określa się jako "Jednorodzony" Syn 358 I, 2,2,444 | preegzystencję54. Domaga się On wiary "w imię Jednorodzonego 359 I, 2,2,444 | chrześcijańskie pojawia się już w zawołaniu setnika 360 I, 2,2,445 | Boskie synostwo ukazuje się w mocy Jego uwielbionego 361 I, 2,2,446 | pod którym Bóg objawił się Mojżeszowi56: JHWH, zostało 362 I, 2,2,446 | Kyrios (Pan). Pan staje się od tej chwili powszechnym 363 I, 2,2,446 | Nowy Testament posługuje się tytułem "Pan" w sensie ścisłym 364 I, 2,2,447 | bezpośredni, gdy zwraca się do Apostołów59. W czasie 365 I, 2,2,448 | Ewangeliach ludzie zwracają się do Jezusa, nazywając Go " 366 I, 2,2,448 | zaufaniu tych, którzy zbliżają się do Jezusa oraz oczekują 367 I, 2,2,448 | Jezusem zmartwychwstałym staje się adoracją: "Pan mój i Bóg 368 I, 2,2,450 | ludzkiej historii znajduje się w jego Panu i Nauczycielu" 369 I, 2,2 | trzeci~"JEZUS CHRYSTUS POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ 370 I, 2,2 | DUCHA ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY"~ 371 I, 2,2 | Paragraf pierwszy~SYN BOŻY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM~ 372 I, 2,2 | I. Dlaczego Słowo stało się ciałem?~ 373 I, 2,2,457 | 457 Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić i 374 I, 2,2,457 | świata" (1 J 4, 14). "On się objawił po to, aby zgładzić 375 I, 2,2,457 | wzruszenie Boga, na to, by zniżył się do poziomu naszej ludzkiej 376 I, 2,2,457 | skoro ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym 377 I, 2,2,458 | 458 Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w 378 I, 2,2,458 | miłość Bożą: "W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał 379 I, 2,2,459 | 459 Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem 380 I, 2,2,459 | jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie..." (Mt 11, 29). " 381 I, 2,2,459 | moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 382 I, 2,2,460 | 460 Słowo stało się ciałem, by uczynić nas " 383 I, 2,2,460 | dla której Słowo stało się człowiekiem, Syn Boży Synem 384 I, 2,2,460 | aby człowiek, jednocząc się ze Słowem i przyjmując w 385 I, 2,2,460 | sposób synostwo Boże, stał się synem Bożym"74. "Istotnie, 386 I, 2,2,460 | Istotnie, Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić 387 I, 2,2,460 | naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić ludzi 388 I, 2,2,461 | 461 Opierając się na słowach św. Jana ("Słowo 389 I, 2,2,461 | słowach św. Jana ("Słowo stało się ciałem", J 1, 14), Kościół 390 I, 2,2,461 | przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym 391 I, 2,2,461 | uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym do śmierci - 392 I, 2,2,462 | ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto 393 I, 2,2,463 | Chrystusa, który "objawił się w ciele" (1 Tm 3,16).~ 394 I, 2,2,464 | co ludzkie. Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, 395 I, 2,2,466 | Bożego. Przeciwstawiając się tej herezji, św. Cyryl Aleksandryjski 396 I, 2,2,466 | wyznali, że "Słowo, jednocząc się przez unię hipostatyczną 397 I, 2,2,466 | ożywianym duszą rozumną, stało się człowiekiem"81. Człowieczeństwo 398 I, 2,2,466 | 431 r., że Maryja stała się prawdziwie Matką Bożą przez 399 I, 2,2,466 | w swoim łonie: "(Nazywa się Matką Bożą) nie dlatego, 400 I, 2,2,466 | ale dlatego że narodziło się z Niej święte ciało obdarzone 401 I, 2,2,466 | hipostatycznie narodziło się, jak się mówi, według ciała" 402 I, 2,2,466 | hipostatycznie narodziło się, jak się mówi, według ciała"82.~ 403 I, 2,2,467 | Bożego. Przeciwstawiając się tej herezji, czwarty sobór 404 I, 2,2,467 | ostatnich czasach narodził się dla nas i dla naszego zbawienia 405 I, 2,2,469 | Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, 406 I, 2,2,469 | Bez żadnej odmiany stałeś się człowiekiem i zostałeś ukrzyżowany. 407 I, 2,2,470 | urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, 408 I, 2,2,472 | nieograniczone; realizowało się w warunkach historycznych 409 I, 2,2,472 | Dlatego Syn Boży, stając się człowiekiem, mógł wzrastać " 410 I, 2,2,472 | człowiekiem, trzeba uczyć się w sposób doświadczalny94. 411 I, 2,2,473 | Syna Bożego, nie sama przez się, ale przez swoje zjednoczenie 412 I, 2,2,473 | Przede wszystkim odnosi się to do wewnętrznego i bezpośredniego 413 I, 2,2,473 | Syna Bożego, który stał się człowiekiem97. Syn ujawniał 414 I, 2,2,475 | współdziałające. Słowo, które stało się ciałem, chciało więc po 415 I, 2,2,475 | Bożą, nie sprzeciwiając się jej ani nie opierając, ale 416 I, 2,2,475 | raczej podporządkowując się tej Boskiej i wszechmocnej 417 I, 2,2,476 | 476 Ponieważ Słowo stało się ciałem, przyjmując prawdziwe 418 I, 2,2,477 | będąc niewidzialny, ukazał się naszym oczom"108. Indywidualne 419 I, 2,2,478 | każdego z osobna oraz wydał się za każdego z nas: "Syn Boży... 420 I, 2,2,479 | ustalonym przez Boga wcielił się Jedyny Syn Ojca, wieczne 421 I, 2,2 | Paragraf drugi~"POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA ŚWIĘTEGO, ~NARODZIŁ 422 I, 2,2 | DUCHA ŚWIĘTEGO, ~NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY"~ 423 I, 2,2 | I. Począł się z Ducha Świętego...~ 424 I, 2,2,484 | odpowiedź na Jej pytanie: "Jakże się to stanie, skoro nie znam 425 I, 2,2,486 | chociaż będzie objawiał się stopniowo: pasterzom114, 426 I, 2,2 | II. ...narodził się z Maryi Dziewicy~ 427 I, 2,2,487 | odniesieniu do Maryi opiera się na wierze w Chrystusa, a 428 I, 2,2,488 | jak niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak również 429 I, 2,2,488 | również niewiasta przyczyniła się do życia119. ~ 430 I, 2,2,493 | grzechu osobistego.~"Niech mi się stanie według słowa twego..."~ 431 I, 2,2,494 | służebnica Pańska niech mi się stanie według twego słowa" ( 432 I, 2,2,494 | W ten sposób, zgadzając się na słowo Boże, Maryja stała 433 I, 2,2,494 | słowo Boże, Maryja stała się Matką Jezusa i przyjmując 434 I, 2,2,494 | Jej żaden grzech, oddała się całkowicie osobie i dziełu 435 I, 2,2,494 | będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno 436 I, 2,2,495 | i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, 437 I, 2,2,497 | Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło" - mówi anioł 438 I, 2,2,498 | poczęcie Jezusa spotkała się z żywą opozycją, drwinami 439 I, 2,2,498 | niezwykłe tajemnice wypełniły się w milczeniu Boga"146. ~Maryja - " 440 I, 2,2,499 | Syna Bożego, który stał się człowiekiem148. Istotnie, 441 I, 2,2,500 | te fragmenty nie odnoszą się do innych dzieci Maryi Dziewicy. 442 I, 2,2,501 | duchowe Maryi154 rozciąga się jednak na wszystkich ludzi, 443 I, 2,2,502 | chciał, by Jego Syn narodził się z Dziewicy. Racje te dotyczą 444 I, 2,2,504 | 504 Jezus począł się z Ducha Świętego w łonie 445 I, 2,2,505 | Świętym przez wiarę. "Jakże się to stanie?" (Łk 1, 34)160. 446 I, 2,2,505 | relacji do Boga161 wypełnia się doskonale w dziewiczym macierzyństwie 447 I, 2,2,506 | Jej niepodzielnego oddania się woli Bożej162. Właśnie ta 448 I, 2,2,506 | ta wiara pozwala Jej stać się Matką Zbawiciela: Beatior 449 I, 2,2,507 | słowu Bożemu sam także staje się matką: przez przepowiadanie 450 I, 2,2,509 | Syna Bożego, który stal się człowiekiem i który sam 451 I, 2,2,511 | swoje posłuszeństwo stała się nową Ewą, Matką żyjących.~ 452 I, 2,2,514 | publicznego170. To, co znajduje się w Ewangeliach, zostało napisane, " 453 I, 2,2,515 | którzy chcieli podzielić się wiarą z innymi. Poznawszy 454 I, 2,2,515 | Człowieczeństwo Jezusa ukazuje się w ten sposób jako "sakrament", 455 I, 2,2,516 | Ponieważ nasz Pan stał się człowiekiem, by wypełnić 456 I, 2,2,517 | Wcieleniu, przez które, stawszy się ubogim, ubogacił nas swoim 457 I, 2,2,518 | Boży przyjął ciało i stał się człowiekiem, dokonał w sobie 458 I, 2,2,519 | 1), "bo zawsze żyje, aby się wstawiać" za nami (Hbr 7, 459 I, 2,2,519 | Boga", "aby teraz wstawiać się za nami" (Hbr 9, 24). ~ 460 I, 2,2,520 | całym swoim życiu ukazuje się jako nasz wzór185: jest " 461 I, 2,2,520 | który zaprasza nas, abyśmy się stali Jego uczniami i szli 462 I, 2,2,521 | swoje Syn Boży zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem" 463 I, 2,2,521 | powołani do tego, by stawać się coraz bardziej jedno z Nim. 464 I, 2,2,524 | Poprzednika Kościół jednoczy się z jego pragnieniem: "Potrzeba, 465 I, 2,2,524 | On wzrastał, a ja żebym się umniejszał" (J 3, 30).~Misterium 466 I, 2,2,525 | 525 Jezus narodził się w nędznej stajni, w ubogiej 467 I, 2,2,525 | Właśnie w tym ubóstwie objawia się chwała nieba202. Kościół 468 I, 2,2,525 | aniołowie i pasterze, ~Zbliżają się mędrcy, idąc za gwiazdą, ~ 469 I, 2,2,525 | gwiazdą, ~Ponieważ narodziłeś się dla nas,~Małe Dzieciątko, 470 I, 2,2,526 | 526 "Stać się dzieckiem" wobec Boga - 471 I, 2,2,526 | Królestwa204. W tym celu trzeba się uniżyć205, stać się małym; 472 I, 2,2,526 | trzeba się uniżyć205, stać się małym; co więcej, trzeba " 473 I, 2,2,526 | małym; co więcej, trzeba "się powtórnie narodzić" (J 3, 474 I, 2,2,526 | narodzić" (J 3, 7), narodzić się "z Boga" (J 1,13), by "się 475 I, 2,2,526 | się "z Boga" (J 1,13), by "się stać dzieckiem Bożym" (J 476 I, 2,2,526 | Bożego Narodzenia wypełnia się w nas, gdy Chrystus "kształtuje 477 I, 2,2,526 | gdy Chrystus "kształtuje się" w nas (Ga 4, 19). Boże 478 I, 2,2,526 | duszę i ciało, narodził się z Dziewicy, a stając się 479 I, 2,2,526 | się z Dziewicy, a stając się człowiekiem bez udziału 480 I, 2,2,527 | jest znakiem Jego poddania się Prawu208 i uprawnienia Go 481 I, 2,2,528 | Epifania) jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela, 482 I, 2,2,528 | godami w Kanie209 celebruje się w tym dniu pokłon oddany 483 I, 2,2,528 | Zbawiciela świata, gdy zwrócą się do Żydów212 i przyjmą od 484 I, 2,2,530 | ciemności przeciwstawiają się światłu: Słowo "przyszło 485 I, 2,2,533 | każdemu człowiekowi jednoczyć się z Chrystusem na najbardziej 486 I, 2,2,533 | szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest 487 I, 2,2,533 | lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla 488 I, 2,2,534 | całkowitego poświęcenia się posłaniu wypływającemu z 489 I, 2,2,535 | Jezus". Jan Chrzciciel waha się, Jezus nalega: przyjmuje 490 I, 2,2,535 | 17). Jest to objawienie się, "Epifania" Jezusa jako 491 I, 2,2,536 | Jezus pozwala zaliczyć się do grzeszników231. Jest 492 I, 2,2,536 | 15), to znaczy poddaje się całkowicie woli swego Ojca. 493 I, 2,2,536 | Jego chrzcie "otworzyły... się niebiosa" (Mt 3, 16), które 494 I, 2,2,537 | tajemnicę pokornego uniżenia się i skruchy, zstąpić do wody 495 I, 2,2,537 | niej razem z Nim, odrodzić się z wody i Ducha, aby w Synu 496 I, 2,2,537 | i Ducha, aby w Synu stać się umiłowanym synem Ojca i " 497 I, 2,2,537 | Rz 6, 4):~Mamy pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, 498 I, 2,2,537 | zostali wyniesieni; wznieśmy się z Nim w górę, abyśmy z Nim 499 I, 2,2,537 | chwały236.~Wszystko, co dokonało się w Chrystusie, pozwala nam 500 I, 2,2,537 | Duch Święty z nieba unosi się nad nami, a przybrani przez


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-2830

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License