Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
stworzen136 1
stworzen199 1
stworzeni 10
stworzenia 113
stworzenia147 1
stworzenia167 1
stworzenia198 1
Frequency    [«  »]
114 nowego
113 az
113 kazdy
113 stworzenia
111 10
109 sakramentu
108 celu

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

stworzenia

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,1,30 | człowiek, cząstka Twego stworzenia, który dźwiga swój śmiertelny 2 I, 1,1,30 | sławić ta cząstka Twego stworzenia. Ty sam sprawiasz, że znajduje 3 I, 1,1,32 | to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego 4 I, 1,1,41 | 41 Wszystkie stworzenia noszą w sobie pewne podobieństwo 5 I, 1,1,42 | Bóg przewyższa wszelkie stworzenia. Trzeba zatem nieustannie 6 I, 2,0,190 | Boskiej i przedziwnemu dziełu stworzenia; następna drugiej Osobie 7 I, 2,1,198 | zaczyna się od wyznania stworzenia nieba i ziemi, ponieważ 8 I, 2,1,213 | końca. Podczas gdy wszystkie stworzenia otrzymały od Niego to wszystko, 9 I, 2,1,216 | kieruje całym porządkiem stworzenia i rządzenia światem15. Tylko 10 I, 2,1,235 | spełnia "zamysł życzliwości" stworzenia, odkupienia i uświęcenia ( 11 I, 2,1,237 | trynitarnego bytu w swoim dziele stworzenia i w swoim Objawieniu w Starym 12 I, 2,1,257 | Rozwija się on w dziele stworzenia, w całej historii zbawienia 13 I, 2,1,280 | światłem oświecającym tajemnicę stworzenia; ono objawia cel, dla którego " 14 I, 2,1,280 | względzie chwałę nowego stworzenia w Chrystusie102.~ 15 I, 2,1,281 | Paschalnej, celebracja nowego stworzenia w Chrystusie, zaczynają 16 I, 2,1,281 | zaczynają się od opisu stworzenia. W liturgii bizantyjskiej 17 I, 2,1,281 | liturgii bizantyjskiej opis stworzenia stanowi zawsze pierwsze 18 I, 2,1,287 | objawiał Izraelowi tajemnicę stworzenia. Ten, który wybrał patriarchów, 19 I, 2,1,293 | dłoń, by dokonać dzieła stworzenia"118. Sobór Watykański I 20 I, 2,1,293 | nicości dwa rodzaje stworzeń: stworzenia duchowe i materialne"119.~ 21 I, 2,1,294 | objawienie się Boga przez dzieło stworzenia dało życie wszystkim istotom, 22 I, 2,1,294 | Boga"120. Celem ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, "będący 23 I, 2,1 | IV. Tajemnica stworzenia~Bóg stwarza przez mądrość 24 I, 2,1,299 | bronić prawdy o dobroci stworzenia, w tym także świata materialnego133.~ 25 I, 2,1,299 | jest transcendentny wobec stworzenia i jest w nim obecny~ 26 I, 2,1,301 | stworzeniu Bóg nie pozostawia stworzenia samemu sobie. Nie tylko 27 I, 2,1,301 | Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, 28 I, 2,1,307 | celu dopełniania dzieła stworzenia, w doskonałej harmonii dla 29 I, 2,1,308 | nie pomniejsza godności stworzenia, ale podnosi. Stworzenie, 30 I, 2,1,309 | troszczy się o wszystkie swoje stworzenia, to dlaczego istnieje zło? 31 I, 2,1,309 | chrześcijańskiej: dobroć stworzenia, dramat grzechu, cierpliwa 32 I, 2,1,309 | którego wszystkie wolne stworzenia zaproszone, zanim przyjmą 33 I, 2,1,311 | 311 Aniołowie i ludzie - stworzenia rozumne i wolne - muszą 34 I, 2,1,311 | szanując wolność swego stworzenia, i w sposób tajemniczy potrafi 35 I, 2,1,312 | spowodowanego przez Jego stworzenia: "Nie wyście mnie tu posłali - 36 I, 2,1,316 | 316 Chociaż dzieło stworzenia jest w sposób szczególny 37 I, 2,1,316 | jedyną i niepodzielną zasadą stworzenia.~ 38 I, 2,1,319 | dla której Bóg stworzył stworzenia, jest to, by uczestniczyły 39 I, 2,1,321 | mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu.~ 40 I, 2,1,326 | również na więź, jaka wewnątrz stworzenia równocześnie jednoczy i 41 I, 2,1,327 | i drugi rodzaj stworzeń, stworzenia duchowe i materialne, to 42 I, 2,1,330 | 330 Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie 43 I, 2,1,330 | doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym 44 I, 2,1,337 | Rdz 1, 1-2, 4). Na temat stworzenia Pismo święte naucza prawd 45 I, 2,1,337 | najgłębszą naturę całego stworzenia, jego wartość i przeznaczenie 46 I, 2,1,339 | prawa i porządek"197. Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, 47 I, 2,1,339 | szanować dobroć każdego stworzenia, by unikać nieuporządkowanego 48 I, 2,1,341 | podziw uczonych. Piękno stworzenia jest odbiciem nieskończonego 49 I, 2,1,343 | Człowiek jest szczytem dzieła stworzenia. Opis natchniony wyraża 50 I, 2,1,343 | stworzenie człowieka od stworzenia innych stworzeń199.~ 51 I, 2,1,348 | wolę Boga wyrażoną w dziele stworzenia.~ 52 I, 2,1,349 | stworzenie. W ten sposób dzieło stworzenia dochodzi do punktu kulminacyjnego 53 I, 2,1,353 | 353 Bóg chciał, aby stworzenia były zróżnicowane, dobre, 54 I, 2,1,353 | uporządkowane. Przeznaczył wszystkie stworzenia materialne dla dobra rodzaju 55 I, 2,1,367 | począwszy od chwili swego stworzenia, jest skierowany ku swojemu 56 I, 2,1,373 | który miłuje "wszystkie stworzenia" (Mdr 11, 24), powołani, 57 I, 2,1,374 | przewyższy jedynie chwała nowego stworzenia w Chrystusie.~ 58 I, 2,1,378 | z Bogiem w doskonaleniu stworzenia widzialnego.~ 59 I, 2,1,396 | Stwórcy; podlega prawom stworzenia i normom moralnym, które 60 I, 2,1,398 | wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu 61 I, 2,2,488 | chciał wolnej współpracy stworzenia. W tym celu Bóg odwiecznie 62 I, 2,2,536 | jest to zapowiedź nowego stworzenia.~ 63 I, 2,3,686 | Pierworodnym" i Głowie nowego stworzenia, będzie mógł urzeczywistnić 64 I, 2,3,792 | Kol 1, 18). On jest Zasadą stworzenia i odkupienia. Wywyższony 65 I, 2,3,1015| zmartwychwstanie, dopełnienie stworzenia i odkupienie ciała.~ 66 I, 2,3,1029| innych ludzi i do całego stworzenia. Już królują z Chrystusem; 67 I, 2,3,1040| ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia oraz 68 I, 2,3,1040| niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza 69 I, 2,3,1045| zamierzonej przez Boga od stworzenia, a której Kościół pielgrzymujący 70 II, 0,3,1066| życzliwości"1 dotyczący całego stworzenia: Ojciec wypełnia "tajemnicę 71 II, 1,1,1082| wszelkich błogosławieństw stworzenia i zbawienia; w swoim Słowie, 72 II, 1,1,1110| wszelkich błogosławieństw stworzenia i zbawienia, jakimi pobłogosławił 73 II, 1,2,1145| swoje korzenie w dziele stworzenia i w kulturze ludzkiej, ukonkretnia 74 II, 1,2,1147| pośrednictwem widzialnego stworzenia. Kosmos materialny jawi 75 II, 1,2,1149| integruje i uświęca elementy stworzenia i kultury ludzkiej, nadając 76 II, 1,2,1149| godność znaków łaski, nowego stworzenia w Jezusie Chrystusie.~ 77 II, 1,2,1166| pamiątką pierwszego dnia stworzenia i "ósmym dniem", w którym 78 II, 1,2,1167| ponieważ był to dzień początku stworzenia... odnowienia rodzaju ludzkiego... 79 II, 1,2,1189| symbole, które odnoszą się do stworzenia (światło, woda, ogień), 80 II, 2,1,1224| się nad wodami pierwszego stworzenia, zstępuje wówczas na Chrystusa, 81 II, 2,1,1333| przestają oznaczać także dobroci stworzenia. Dlatego podczas przygotowania 82 II, 2,1,1350| dziękczynieniem to, co pochodzi z Jego stworzenia"165. Przyniesienie darów 83 II, 2,1,1357| On sam nam dał: dary Jego stworzenia, chleb i wino, które mocą 84 II, 2,1,1359| dziękczynienia za dzieło stworzenia. W Ofierze eucharystycznej 85 II, 2,1,1361| chwałę Boga w imieniu całego stworzenia. Ofiara uwielbienia jest 86 II, 2,3,1602| święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz 87 II, 2,3,1602| Kościoła91.~Małżeństwo w porządku stworzenia~ 88 II, 2,3,1604| wspólnym dziele zachowywania stworzenia: "Bóg im błogosławił, mówiąc 89 II, 2,3,1608| 1608 Mimo wszystko porządek stworzenia przetrwał, chociaż został 90 II, 2,3,1615| przywrócić pierwotny porządek stworzenia, naruszony przez grzech, 91 III, 0,4,1691| człowiekowi w dziele jego stworzenia oraz w jeszcze większym 92 III, 1,2,1929| wypływają z jej godności jako stworzenia. Prawa te uprzednie w 93 III, 2,1,2092| nade wszystko, a wszystkie stworzenia - dla Niego i ze względu 94 III, 2,1,2094| jesteśmy zobowiązani jako stworzenia. Cnota religijności uzdalnia 95 III, 2,1,2096| uległością uznać "nicość stworzenia", które istnieje jedynie 96 III, 2,1,2168| wspomina przy tym o dziele stworzenia: "W sześciu dniach bowiem 97 III, 2,1,2170| uwielbieniu Boga, Jego dzieł stworzenia i Jego zbawczych czynów 98 III, 2,1,2175| dobrodziejstwa, jakim jest dzieło stworzenia świata"88. Kult niedzielny 99 III, 2,1,2189| oznaczał wypełnienie pierwszego stworzenia, został zastąpiony przez 100 III, 2,2,2413| Poszanowanie integralności stworzenia~ 101 III, 2,2,2414| poszanowania integralności stworzenia. Zwierzęta, jak również 102 III, 2,2,2426| wraz z innymi - dzieła stworzenia, czyniąc sobie ziemię poddaną161. 103 III, 2,2,2459| człowiek uczestniczy w dziele stworzenia. Praca w łączności z Chrystusem 104 III, 2,2,2499| się w uniwersalnym języku stworzenia, dziele swojego Słowa, swojej 105 IV, 1,1,2568| podstawie rzeczywistości stworzenia. Dziewięć pierwszych rozdziałów 106 IV, 1,1,2605| wydarzenie modlitwy w ekonomii stworzenia i zbawienia. Psałterz daje 107 IV, 1,1,2628| naszego związku z Bogiem: jako stworzenia nie decydujemy o naszym 108 IV, 1,1,2629| Paweł nazywa jękiem: jękiem stworzenia "w bólach rodzenia" (Rz 109 IV, 1,2,2665| człowieka oraz całą ekonomię stworzenia i zbawienia. Modlić się, 110 IV, 1,3,2704| duchowości, wielka księga stworzenia oraz księga historii, karta 111 IV, 1,3,2745| obejmuje całą ekonomię stworzenia i zbawienia, jak również 112 IV, 1,3,2757| streszcza całą ekonomię stworzenia i zbawienia. Inspiruje wielkie 113 IV, 2,0,2805| rozpalają miłością. Jako stworzenia, a jeszcze bardziej jako


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License