Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
xix 1
xv 1
xvi 1
z 2374
za 667
zaangazowani 1
zaangazowania 3
Frequency    [«  »]
2967 jest
2830 sie
2422 do
2374 z
1803 na
1802 nie
1613 przez

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

z

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2374

     Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,2 | przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 2 Wstep, 0,0,2 | wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 3 Wstep, 0,0,3 | 3 Ci, którzy z pomocą Bożą przyjęli wezwanie 4 Wstep, 0,0,3 | na nie dobrowolnie, sami z kolei, przynaglani miłością 5 Wstep, 0,0,3 | powołani do przekazywania go z pokolenia na pokolenie, 6 Wstep, 0,0,6 | 6 Katecheza łączy się z niektórymi elementami pasterskiej 7 Wstep, 0,0,6 | misji Kościoła, chociaż się z nimi nie utożsamia. Mają 8 Wstep, 0,0,6 | przygotowują do katechezy lub z niej wynikają. to: pierwsze 9 Wstep, 0,0,7 | ściśle złączona i związana z całym życiem Kościoła. Od 10 Wstep, 0,0,7 | wewnętrzny i jego zgodność z zamysłem Bożym"5.~ 11 Wstep, 0,0,9 | katechetyczna czerpie wciąż nową moc z soborów. Sobór Trydencki 12 Wstep, 0,0,9 | katechezę na pierwszym miejscu; z jego inicjatywy powstał 13 Wstep, 0,0,9 | Boromeusz, św. Turybiusz z Mongrovejo i św. Robert 14 Wstep, 0,0,13| Katechizmu czerpie inspirację z wielkiej tradycji katechizmów, 15 Wstep, 0,0,16| prawe i wolne działanie z pomocą prawa i łaski Bożej ( 16 Wstep, 0,0 | praktyczne do korzystania z Katechizmu~ 17 Wstep, 0,0,18| każdy temat w powiązaniu z całością wiary.~ 18 Wstep, 0,0,19| 19 Teksty z Pisma świętego często nie 19 Wstep, 0,0,21| drukowane mniejszą czcionką z poszerzonym marginesem z 20 Wstep, 0,0,21| z poszerzonym marginesem z lewej strony. Często teksty 21 Wstep, 0,0,21| teksty te zostały wybrane z myślą o bezpośrednim zastosowaniu 22 Wstep, 0,0,24| 24 W związku z bezpośrednim celem, jakiemu 23 I, 1,1,27 | zapraszany jest do rozmowy z Bogiem: istnieje bowiem 24 I, 1,1,27 | dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i wciąż z miłości 25 I, 1,1,27 | stworzył go z miłości i wciąż z miłości zachowuje, a żyje 26 I, 1,1,28 | nazwany istotą religijną.~On z jednego [człowieka] wyprowadził 27 I, 1,1,28 | On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy 28 I, 1,1,29 | i życiodajnej łączności z Bogiem"2, może jej nie dostrzegać, 29 I, 1,1,36 | światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób 30 I, 1,1,37 | napotyka trudności wynikające z wpływu zmysłów i wyobraźni 31 I, 1,1,38 | 38 Z tego powodu człowiek potrzebuje 32 I, 1,1,38 | wszystkich w sposób łatwy, z zupełną pewnością i bez 33 I, 1,1,39 | Bogu wszystkim ludziom i z wszystkimi ludźmi. Przekonanie 34 I, 1,1,39 | stanowi podstawę jego dialogu z innymi religiami, z filozofią 35 I, 1,1,39 | dialogu z innymi religiami, z filozofią i nauką, a także 36 I, 1,1,39 | filozofią i nauką, a także z niewierzącymi i ateistami.~ 37 I, 1,1,41 | doskonałości Jego stworzeń, "bo z wielkości i piękna stworzeń 38 I, 1,1,42 | nieustannie oczyszczać nasz język z tego, co ograniczone, obrazowe 39 I, 1,1,42 | i nieuchwytnego"16 Boga z naszymi ludzkimi sposobami 40 I, 1,1,44 | wolny przeżywa swoją więź z Bogiem.~ 41 I, 1,1,45 | stworzony do życia w komunii z Bogiem, w którym znajduje 42 I, 1,2,52 | czego byliby zdolni sami z siebie.~ 43 I, 1,2,53 | Chrystusa.~Święty Ireneusz z Lyonu wielokrotnie mówi 44 I, 1,2,53 | zamieszkiwania w człowieku, zgodnie z upodobaniem Ojca"5.~ 45 I, 1,2,54 | ich do wewnętrznej komunii z sobą, przyoblekając ich 46 I, 1,2,55 | Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi8.~Przymierze z Noem~ 47 I, 1,2,55 | przymierze z ludźmi8.~Przymierze z Noem~ 48 I, 1,2,56 | poszczególne części. Przymierze z Noem po potopie9 wyraża 49 I, 1,2,57 | budując wieżę Babel14. Jednak z powodu grzechu15 politeizm 50 I, 1,2,58 | 58 Przymierze z Noem pozostaje w mocy, dopóki 51 I, 1,2,59 | wzywając go do wyjścia "z ziemi rodzinnej i z domu... 52 I, 1,2,59 | wyjścia "z ziemi rodzinnej i z domu...Ojca" (Rdz 12,1), 53 I, 1,2,62 | jako swój lud, ocalając go z niewoli egipskiej. Zawiera 54 I, 1,2,62 | niewoli egipskiej. Zawiera z nim przymierze na Synaju 55 I, 1,2,67 | objawienia prywatne; niektóre z nich zostały uznane przez 56 I, 1,2,68 | 68 Bóg z miłości objawił się i udzielił 57 I, 1,2,71 | zawarł wieczne przymierze z Noem i wszystkimi istotami 58 I, 1,2,72 | Abrahama i zawarł przymierze z nim i jego potomstwem. Uformował 59 I, 1,2,72 | jego potomstwem. Uformował z niego swój Lud, któremu 60 I, 1,2,76 | Przekazywanie Ewangelii, zgodnie z nakazem Pana, dokonuje się 61 I, 1,2,76 | przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania 62 I, 1,2,76 | otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, 63 I, 1,2,78 | odróżnieniu od Pisma świętego, z którym jednak jest ściśle 64 I, 1,2,79 | przemówił, rozmawia bez przerwy z Oblubienicą swego Syna ukochanego, 65 I, 1,2,80 | Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują... 66 I, 1,2,80 | komunikują... wypływając z tego samego źródła Bożego, 67 I, 1,2,82 | 82 Wynika z tego, że Kościół, któremu 68 I, 1,2,82 | święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania 69 I, 1,2,83 | przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa, 70 I, 1,2,85 | znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, Biskupem 71 I, 1,2,86 | co zostało przekazane. Z rozkazu Bożego i przy pomocy 72 I, 1,2,86 | objawione przez Boga, czerpie z tego jednego depozytu wiary" 73 I, 1,2,87 | słucha" (Łk 10, 16)52, wierni z uległością przyjmują nauczanie 74 I, 1,2,88 | definitywny prawdy, które mają z nimi konieczny związek.~ 75 I, 1,2,90 | różnorodność ich związków z podstawami wiary chrześcijańskiej 76 I, 1,2,92 | biskupów po ostatniego z wiernych świeckich>> ujawnia 77 I, 1,2,93 | świętym; wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i 78 I, 1,2,94 | Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto je czyta"63;~- 79 I, 1,2,94 | nauczanie tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali 80 I, 1,2,100 | biskupom pozostającym w komunii z nim.~ 81 I, 1,2,103 | 103 Z tego powodu Kościół zawsze 82 I, 1,2,104 | swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę"74.~ 83 I, 1,2,107 | błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez 84 I, 1,2,112 | byłyby zróżnicowane księgi, z których składa się Pismo 85 I, 1,2,120 | świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu ( 86 I, 1,2,123 | słowo Boże. Kościół zawsze z mocą przeciwstawiał się 87 I, 1,2,126 | Ewangelie, wybierając niektóre z wielu wiadomości przekazanych 88 I, 1,2,130 | powołanie patriarchów i Wyjście z Egiptu nie tracą własnej 89 I, 1,2,140 | Jedność obu Testamentów wynika z jedności zamysłu Boga i 90 I, 1,3,142 | jak do przyjaciół i obcuje z nimi, by ich zaprosić do 91 I, 1,3,142 | ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej" 92 I, 1,3,148 | Ci od Pana" (Łk 1, 45). Z powodu tej wiary wszystkie 93 I, 1,3,154 | Jeszcze mniej sprzeczne z naszą godnością jest więc " 94 I, 1,3,154 | sposób w wewnętrzną komunię z Nim.~ 95 I, 1,3,155 | człowieka współdziałają z łaską Bożą: Credere est 96 I, 1,3,155 | przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej 97 I, 1,3,156 | rozumu naturalnego. Wierzymy z powodu "autorytetu samego 98 I, 1,3,156 | naszej wiary było zgodne z rozumem, Bóg zechciał, by 99 I, 1,3,156 | rozumem, Bóg zechciał, by z wewnętrznymi pomocami Ducha 100 I, 1,3,158 | poznanie będzie domagać się z kolei większej wiary, coraz 101 I, 1,3,158 | ich związku między sobą i z Chrystusem, który stanowi 102 I, 1,3,159 | sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, 103 I, 1,3,168 | śpiewamy w Te Deum), a z nim i w nim także my dochodzimy 104 I, 1,3,171 | Chrystusa, to on przekazuje z pokolenia na pokolenie wyznanie 105 I, 1,3,172 | Boga i Ojca45. Św. Ireneusz z Lyonu, świadek tej wiary, 106 I, 1,3,184 | naszego,~~ ~~który się począł z Ducha Świętego,~narodził 107 I, 1,3,184 | Ducha Świętego,~narodził się z Maryi Panny.~~Umęczon pod 108 I, 1,3,184 | Bożego Jednorodzonego,~który z Ojca jest zrodzony ~przed 109 I, 1,3,184 | wszystkimi wiekami.~Bóg z Boga, ~Światłość ze Światłości,~ 110 I, 1,3,184 | Światłości,~Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. ~Zrodzony, 111 I, 1,3,184 | naszego zbawienia~zstąpił z nieba. ~I za sprawą Ducha 112 I, 1,3,184 | Ducha Świętego~przyjął ciało z Maryi Dziewicy ~i stał się 113 I, 1,3,184 | i Syna pochodzi. ~Który z Ojcem i Synem~wspólnie odbiera 114 I, 2,0,186 | według ludzkich opinii, ale z całego Pisma świętego wybrano 115 I, 2,0,191 | 191 "Każda z tych trzech części jest 116 I, 2,0,191 | powiązane ze sobą. Zgodnie z porównaniem często używanym 117 I, 2,0,193 | 193 Żaden z symboli powstałych w kolejnych 118 I, 2,0,194 | wielki autorytet wynika z faktu, że "jest on symbolem, 119 I, 2,0,194 | siedzibę Piotr, pierwszy z Apostołów, i dokąd przyniósł 120 I, 2,0,197 | która daje życie. Odmawiać z wiarą Credo, to znaczy wchodzić 121 I, 2,0,197 | znaczy wchodzić w komunię z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem 122 I, 2,0,197 | Duchem Świętym, a także z całym Kościołem, który przekazuje 123 I, 2,0,197 | i zawsze obecną obroną; z całą pewnością jest skarbem 124 I, 2,1,201 | miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej 125 I, 2,1,201 | twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich 126 I, 2,1,204 | krzewu, na początku Wyjścia z Egiptu i Przymierza na Synaju, 127 I, 2,1,205 | Bóg przywołuje Mojżesza z krzewu, który płonął, ale 128 I, 2,1,205 | by wyzwolić ich potomków z niewoli. Jest Bogiem, który 129 I, 2,1,207 | jak i przyszłość ("Ja będę z tobą", Wj 3,12). Bóg, który 130 I, 2,1,211 | swoje życie, by wyzwolić nas z grzechu, objawi, że On sam 131 I, 2,1,213 | On sam jest swoim bytem i z siebie samego jest tym wszystkim, 132 I, 2,1,215 | Właśnie dlatego we wszystkim z pełnym zaufaniem można powierzyć 133 I, 2,1,218 | zrozumiał też Izrael, że Bóg z miłości nie przestał go 134 I, 2,1,237 | w sensie ścisłym, jedną z "ukrytych tajemnic Boga, 135 I, 2,1,238 | jest Ojcem jeszcze bardziej z racji Przymierza i daru 136 I, 2,1,239 | Język wiary czerpie więc z ludzkiego doświadczenia 137 I, 2,1,242 | W ślad za nimi, zgodnie z Tradycją apostolską, Kościół 138 I, 2,1,242 | współistotny" Ojcu, czyli że jest z Nim jednym Bogiem. Drugi 139 I, 2,1,242 | Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed 140 I, 2,1,242 | wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, 141 I, 2,1,242 | Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, 142 I, 2,1,243 | proroków"48, będzie teraz z uczniami i będzie w nich49, 143 I, 2,1,245 | jest jednak bez związku z początkiem Syna: "Duch Święty, 144 I, 2,1,245 | i równym Ojcu i Synowi, z tej samej substancji i z 145 I, 2,1,245 | z tej samej substancji i z tej samej natury... Nie 146 I, 2,1,245 | Nicejsko-Konstantynopolitańskie Kościoła wyznaje: "Z Ojcem i Synem wspólnie odbiera 147 I, 2,1,247 | soborze w Chalcedonie Symbol z 381 r. Użycie tej formuły 148 I, 2,1,247 | dzisiaj punkt rozbieżności z Kościołami prawosławnymi.~ 149 I, 2,1,248 | jedynego Syna jest wraz z Nim "jedyną zasadą, od której 150 I, 2,1,249 | Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 151 I, 2,1,253 | jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: " 152 I, 2,1,253 | co do natury"66. "Każda z trzech Osób jest rzeczywistością, 153 I, 2,1,255 | w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku do innych: " 154 I, 2,1,255 | przeciwstawność relacji"72. Z powodu tej jedności Ojciec 155 I, 2,1,256 | 256 Święty Grzegorz z Nazjanzu, nazywany również " 156 I, 2,1,256 | dla którego żyję i walczę, z którym pragnę umrzeć, który 157 I, 2,1,256 | zanurzę was w wodzie i was z niej podniosę. Daję je wam 158 I, 2,1,256 | nieskończonych. Cały Bóg w każdym z osobna... Bóg Trójjedyny 159 I, 2,1,259 | chrześcijańskie jest komunią z każdą z Osób Bożych, bez 160 I, 2,1,259 | chrześcijańskie jest komunią z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek 161 I, 2,1,260 | i nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, 162 I, 2,1,260 | pokojem moją duszę. Uczyń z niej swoje niebo, swoje 163 I, 2,1,262 | czyli że On jest w Nim i z Nim tym samym jedynym Bogiem.~ 164 I, 2,1,263 | 26) objawia, że jest On z Ojcem i Synem tym samym 165 I, 2,1,263 | jedynym Bogiem. "(Duch Święty) z Ojcem i Synem wspólnie odbiera 166 I, 2,1,274 | myśl o Bożej wszechmocy, z łatwością i bez żadnego 167 I, 2,1,279 | grzechu; by podnieść nas z tego grzechu, przyszedł 168 I, 2,1,284 | jeżeli świat wywodzi się z mądrości i dobroci Bożej, 169 I, 2,1,285 | została poddana konfrontacji z odpowiedziami na pytanie 170 I, 2,1,285 | konieczną emanacją Boga, wypływa z tego źródła i powraca do 171 I, 2,1,285 | manicheizm). Według niektórych z tych koncepcji świat (a 172 I, 2,1,286 | 286 Z pewnością rozum ludzki jest 173 I, 2,1,286 | bowiem poznać w sposób pewny z Jego dzieł, dzięki światłu 174 I, 2,1,286 | co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych" (Hbr 175 I, 2,1,287 | który wyprowadził Izraela z Egiptu, a wybierając Izrael, 176 I, 2,1,288 | Przymierza Boga, Jedynego, z Jego ludem. Prawda o stworzeniu 177 I, 2,1,288 | stworzeniu wyraża się więc z coraz większą mocą w orędziu 178 I, 2,1,289 | zajmują wyjątkowe miejsce. Z literackiego punktu widzenia 179 I, 2,1,292 | nierozdzielnie zespolone z działaniem Ojca, jest jasno 180 I, 2,1,293 | początku czasu, stworzył z nicości dwa rodzaje stworzeń: 181 I, 2,1,294 | stworzony świat. Uczynić z nas "przybranych synów przez 182 I, 2,1,295 | przypadku. Wierzymy, że pochodzi z wolnej woli Boga, który 183 I, 2,1,295 | Ps 145, 9).~Bóg stwarza "z niczego"~~ 184 I, 2,1,296 | stwarza w sposób wolny "z niczego"125;~ Cóż nadzwyczajnego 185 I, 2,1,296 | gdyby Bóg wyprowadził świat z istniejącej już wcześniej 186 I, 2,1,296 | otrzyma materiał, zrobi z niego wszystko, co zechce. 187 I, 2,1,297 | 297 Wiara w stworzenie "z niczego" jest potwierdzana 188 I, 2,1,297 | życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca 189 I, 2,1,297 | nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg 190 I, 2,1,298 | Ponieważ Bóg może stwarzać z niczego, może także, przez 191 I, 2,1,299 | wezwanego do osobowej relacji z Bogiem. Nasz rozum, uczestnicząc 192 I, 2,1,299 | Stworzenie wywodzące się z Bożej dobroci uczestniczy 193 I, 2,1,302 | wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest ono stworzone " 194 I, 2,1,302 | krańca i władając wszystkim z dobrocią" (Mdr 8,1), bo " 195 I, 2,1,302 | ma stać się w przyszłości z wolnego działania stworzeń136.~ 196 I, 2,1,303 | historii. Księgi święte z mocą potwierdzają absolutną 197 I, 2,1,308 | chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą" (Flp 2, 13)143. 198 I, 2,1,308 | Stworzenie, wyprowadzone z nicości mocą, mądrością 199 I, 2,1,308 | Opatrzność a zgorszenie z powodu zła~ 200 I, 2,1,309 | jest straszną tajemnicą - z góry je odrzucić. Nie ma 201 I, 2,1,311 | tajemniczy potrafi wyprowadzić z niego dobro:~Bóg wszechmogący... 202 I, 2,1,311 | wyprowadzić dobro nawet z samego zła149.~ 203 I, 2,1,312 | Rdz 45, 8; 50, 20)150. Z największego zła moralnego, 204 I, 2,1,312 | kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna 205 I, 2,1,313 | 313 "Bóg z tymi, którzy Go miłują, 206 I, 2,1,313 | zdarza": "Wszystko pochodzi z miłości, wszystko jest skierowane 207 I, 2,1,313 | nas najlepsze"153,~Juliana z Norwich: "Poznaję więc przez 208 I, 2,1,313 | mocno trzymać się wiary i z nie mniejszym przekonaniem 209 I, 2,1,318 | istnienia "ex nihilo" - "z niczego")156.~ 210 I, 2,1,321 | zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi 211 I, 2,1,323 | współpracować w sposób wolny z Jego zamysłami.~ 212 I, 2,1,324 | zła, gdyby nie wyprowadzał z niego dobra drogami, które 213 I, 2,1,327 | początku czasu stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj 214 I, 2,1,327 | człowieka, który złożony z duszy i ciała łączy w sobie 215 I, 2,1,331 | chwale i wszyscy aniołowie z Nim..." (Mt 25, 31). Należą 216 I, 2,1,332 | historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie 217 I, 2,1,332 | zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie oraz 218 I, 2,1,333 | agonii180 i mogliby ocalić Go z ręki nieprzyjaciół181, jak 219 I, 2,1,334 | życie Kościoła korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy 220 I, 2,1,335 | liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać trzykroć 221 I, 2,1,335 | Pokornie Cię prosimy..." z Kanonu rzymskiego, w pieśni 222 I, 2,1,338 | wtedy, gdy został wydobyty z nicości słowem Boga; wszystkie 223 I, 2,1,339 | i doskonałość. O każdym z dzieł "sześciu dni" jest 224 I, 2,1,339 | Wszystkie rzeczy bowiem z samego faktu, że stworzone, 225 I, 2,1,339 | mądrości i dobroci Boga. Z tego powodu człowiek powinien 226 I, 2,1,340 | stworzeń oznacza, że żadne z nich nie wystarcza sobie 227 I, 2,1,341 | świata stworzonego wynikają z różnorodności bytów oraz 228 I, 2,1,344 | stworzeniami, wynikająca z faktu, że wszystkie one 229 I, 2,1,344 | Pochwalony bądź, Panie,~Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,~ 230 I, 2,1,344 | stworzeniami,~A przede wszystkim z naszym bratem słońcem, ~ 231 I, 2,1,344 | Mu dzięki,~I służcie Mu~Z wielką pokorą200.~ 232 I, 2,1,346 | wierzący będzie mógł oprzeć się z ufnością i które będą dla 233 I, 2,1,354 | i związków wynikających z natury rzeczy jest zasadą 234 I, 2,1,356 | nim się rozmiłowałeś... Bo z miłości stworzyłeś go i 235 I, 2,1,357 | siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami; przez łaskę 236 I, 2,1,360 | stanowi jedność. Bóg bowiem "z jednego człowieka wywiódł 237 I, 2,1,360 | wszystkich złożonej tak samo z materialnego ciała i duchowej 238 I, 2,1,360 | zamieszkania - ziemi oraz dóbr, z których wszyscy ludzie na 239 I, 2,1,362 | że "Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w 240 I, 2,1,365 | duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym 241 I, 2,1,366 | śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego 242 I, 2,1,367 | sposób podniesiona do komunii z Bogiem227.~ 243 I, 2,1,369 | znaczy chciani przez Boga, z jednej strony w doskonałej 244 I, 2,1,369 | równości jako osoby ludzkie, a z drugiej strony, w ich byciu 245 I, 2,1,370 | kobiety odzwierciedla coś z nieskończonej doskonałości 246 I, 2,1,371 | którą Bóg "kształtuje" z żebra wyjętego z ciała mężczyzny 247 I, 2,1,371 | kształtuje" z żebra wyjętego z ciała mężczyzny i którą 248 I, 2,1,371 | Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego 249 I, 2,1,371 | kością z moich kości i ciałem z mego ciała!" (Rdz 2, 23). 250 I, 2,1,372 | równi jako osoby ("kość z moich kości...") i uzupełniają 251 I, 2,1,372 | współdziałają w wyjątkowy sposób z dziełem Stwórcy233.~ 252 I, 2,1,373 | stosunku do innych stworzeń. Z tego wynika ich odpowiedzialność 253 I, 2,1,374 | Stwórcą oraz w harmonii z sobą samym i otaczającym 254 I, 2,1,376 | człowiek pozostawał w zażyłości z Bogiem, nie miał ani umierać236, 255 I, 2,1,378 | Znakiem "zażyłości" człowieka z Bogiem jest to, że Bóg umieszcza 256 I, 2,1,378 | współpracą mężczyzny i kobiety z Bogiem w doskonaleniu stworzenia 257 I, 2,1,384 | kobiety przed grzechem: z ich przyjaźni z Bogiem wypływało 258 I, 2,1,384 | grzechem: z ich przyjaźni z Bogiem wypływało szczęście 259 I, 2,1,385 | jawią się jako związane z ograniczeniami właściwymi 260 I, 2,1,385 | pochodzi zło? "Zmagałem się z zagadnieniem pochodzenia 261 I, 2,1,385 | zakończy się dopiero wraz z nawróceniem do Boga żywego. " 262 I, 2,1,386 | uznać głęboką więź człowieka z Bogiem, ponieważ poza 263 I, 2,1,388 | 388 Wraz z rozwojem Objawienia wyjaśnia 264 I, 2,1,391 | stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły 265 I, 2,1,395 | przez Opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością 266 I, 2,1,395 | tajemnicą, ale "wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, 267 I, 2,1,396 | człowiekowi, by nie jadł z drzewa poznania dobra i 268 I, 2,1,396 | poznania dobra i zła, "bo gdy z niego spożyje, niechybnie 269 I, 2,1,396 | powinien w sposób wolny uznać i z ufnością szanować. Zależy 270 I, 2,1,396 | które regulują korzystanie z wolności.~Pierwszy grzech 271 I, 2,1,400 | wrogie i obce człowiekowi270. Z powodu człowieka stworzenie " 272 I, 2,1,400 | człowiek "wróci do ziemi, z której został wzięty"272. 273 I, 2,1,401 | Objawieniu, zgodne jest z doświadczeniem. Człowiek 274 I, 2,1,403 | zrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama i faktem, 275 I, 2,1,403 | on przekazał nam grzech, z którego skutkami rodzimy 276 I, 2,1,404 | w pełni zrozumieć. Wiemy z Objawienia, że Adam otrzymał 277 I, 2,1,407 | pierworodnym - związana z nauką o Odkupieniu przez 278 I, 2,1,410 | złem oraz podniesienie go z upadku291. Fragment Księgi 279 I, 2,1,412 | zawiść demona"296. Św. Tomasz z Akwinu mówi: "Nic nie sprzeciwia 280 I, 2,1,412 | dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. 281 I, 2,1,419 | grzech pierworodny wraz z naturą ludzką jest przekazywany << 282 I, 2,1,421 | jak wierzą chrześcijanie - z miłości Stwórcy powołany 283 I, 2,2,422 | Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod 284 I, 2,2,423 | Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako 285 I, 2,2,423 | Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, 286 I, 2,2,423 | Wielkiego i cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł 287 I, 2,2,423 | Boga wyszedł" (J 13, 3), "z nieba zstąpił" (J 3,13; 288 I, 2,2,423 | pełen łaski i prawdy... Z Jego pełności wszyscyśmy 289 I, 2,2,425 | weszli do radości ich komunii z Chrystusem:~To wam oznajmiamy, 290 I, 2,2,425 | mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo 291 I, 2,2,425 | współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: 292 I, 2,2,425 | współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem 293 I, 2,2,425 | znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. 294 I, 2,2,426 | wszystkim Osoba: Jezus Chrystus z Nazaretu, Jednorodzony Syn 295 I, 2,2,426 | ponieważ zmartwychwstał, żyje z nami na zawsze... Katechizować... 296 I, 2,2,426 | doprowadzenie do komunii z Jezusem Chrystusem... Bo 297 I, 2,2,428 | jakoś do pełnego powstania z martwych" (Flp 3, 8-10).~ 298 I, 2,2,429 | 429 Z tego przenikniętego miłością 299 I, 2,2,431 | się wyzwoleniem Izraela "z domu niewoli" (Pwt 5, 6), 300 I, 2,2,431 | 5, 6), wyprowadzając go z Egiptu. Zbawia go jeszcze 301 I, 2,2,435 | umiera, jak św. Joanna d´Arc, z imieniem "Jezus" na ustach.~ 302 I, 2,2,437 | swoją Małżonkę, "albowiem z Ducha Świętego jest to, 303 I, 2,2,437 | Chrystusem", narodził się z Małżonki Józefa w mesjańskim 304 I, 2,2,440 | Syna Człowieczego, "który z nieba zstąpił" (J 3, 13) 305 I, 2,2,440 | królowania ukazało się dopiero z wysokości krzyża37. Po Jego 306 I, 2,2,440 | Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, 307 I, 2,2,441 | synem Bożym"42, to zgodnie z dosłownym sensem tych tekstów, 308 I, 2,2,443 | mówiąc nigdy "Ojcze nasz"52, z wyjątkiem sytuacji, gdy 309 I, 2,2,445 | Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem 310 I, 2,2,447 | ten tytuł, gdy dyskutuje z faryzeuszami o sensie Psalmu 311 I, 2,2,448 | misterium Jezusa61. W spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym 312 I, 2,2,449 | Jezusa, wskrzeszając Go z martwych i wywyższając Go 313 I, 2,2,451 | zaproszenie do modlitwy: "Pan z wami", czy jej zakończenie " 314 I, 2,2,452 | zbawia". Dziecię narodzone z Dziewicy Maryi jest nazwane 315 I, 2,2 | JEZUS CHRYSTUS POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ 316 I, 2,2 | DUCHA ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY"~ 317 I, 2,2,456 | naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha 318 I, 2,2,456 | Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy".~ 319 I, 2,2,457 | aby nas zbawić i pojednać z Bogiem. Bóg "sam nas umiłował 320 I, 2,2,459 | zakłada rzeczywistą ofiarę z siebie w pójściu za Nim73.~ 321 I, 2,2,461 | sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 322 I, 2,2,463 | przyszedł w ciele, jest z Boga" (1 J 4, 2). Takie 323 I, 2,2,465 | musiał orzec przeciw Pawłowi z Samosaty, że Jezus Chrystus 324 I, 2,2,465 | że "Syn Boży pochodził z nicości"79 i "z innej substancji 325 I, 2,2,465 | pochodził z nicości"79 i "z innej substancji niż Ojciec" 326 I, 2,2,466 | Chrystusie osobę ludzką połączoną z Osobą Boską Syna Bożego. 327 I, 2,2,466 | przez unię hipostatyczną z ciałem ożywianym duszą rozumną, 328 I, 2,2,466 | dlatego że narodziło się z Niej święte ciało obdarzone 329 I, 2,2,466 | obdarzone duszą rozumną, z którym Słowo zjednoczone 330 I, 2,2,467 | prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i z ciała, 331 I, 2,2,467 | złożony z duszy rozumnej i z ciała, współistotny Ojcu 332 I, 2,2,467 | człowieczeństwa, "we wszystkim... z wyjątkiem grzechu" (Hbr 333 I, 2,2,467 | Przed wiekami zrodzony z Ojca jako Bóg, w ostatnich 334 I, 2,2,467 | zbawienia jako człowiek z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki.~ 335 I, 2,2,467 | lecz właściwości każdej z nich zachowane i zjednoczone 336 I, 2,2,468 | Pan Jezus Chrystus, Jeden z Trójcy Świętej84. Wszystko 337 I, 2,2,468 | Bogiem, Panem chwały i Jednym z Trójcy Świętej"87.~ 338 I, 2,2,469 | śmierć, który jesteś Jednym z Trójcy Świętej, uwielbiony 339 I, 2,2,469 | Trójcy Świętej, uwielbiony z Ojcem i Duchem Świętym, 340 I, 2,2,470 | ludzkiej duszy Chrystusa, z jej działaniami rozumu i 341 I, 2,2,470 | niej, należy do "Jednego z Trójcy". Syn Boży udziela 342 I, 2,2,470 | sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się 343 I, 2,2,470 | stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas 344 I, 2,2,471 | 471 Apolinary z Laodycei przyjmował, że 345 I, 2,2,474 | 474 Na mocy zjednoczenia z Boską mądrością w Osobie 346 I, 2,2,475 | co w sposób Boski razem z Ojcem i Duchem Świętym zdecydowało 347 I, 2,2,478 | nas wszystkich i każdego z osobna oraz wydał się za 348 I, 2,2,478 | oraz wydał się za każdego z nas: "Syn Boży... umiłował 349 I, 2,2,478 | wszystkich ludzkim sercem. Z tego powodu Najświętsze 350 I, 2,2,480 | jedności swojej Osoby Boskiej; z tej racji jest On jedynym 351 I, 2,2,482 | które posiada wspólnie z Ojcem i Duchem Świętym.~ 352 I, 2,2 | Paragraf drugi~"POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA ŚWIĘTEGO, ~NARODZIŁ 353 I, 2,2 | ŚWIĘTEGO, ~NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY"~ 354 I, 2,2 | I. Począł się z Ducha Świętego...~ 355 I, 2,2,485 | Świętego jest zawsze połączone z posłaniem Syna i skierowane 356 I, 2,2 | II. ...narodził się z Maryi Dziewicy~ 357 I, 2,2,487 | naucza ona o Maryi, wyjaśnia z kolei wiarę w Chrystusa.~ 358 I, 2,2,488 | córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei, Dziewicę 359 I, 2,2,488 | mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 360 I, 2,2,489 | pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego 361 I, 2,2,489 | zbawienia i dostępują go. Wraz z Nią wreszcie, wzniosłą Córą 362 I, 2,2,492 | Chrystusie" (Ef 1, 3). Wybrał "z miłości przed założeniem 363 I, 2,2,494 | zwierzchnictwem Syna i w zjednoczeniu z Nim, służyć tajemnicy Odkupienia133.~ 364 I, 2,2,494 | swoim nauczaniu chętnie wraz z nim stwierdza: "Węzeł splątany 365 I, 2,2,494 | przeprowadziwszy zaś to porównanie z Ewą, nazywają Maryję "matką 366 I, 2,2,495 | którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie 367 I, 2,2,496 | wydarzenia: Jezus został poczęty "z Ducha Świętego, bez nasienia 368 I, 2,2,496 | nasz Pan jest rzeczywiście z rodu Dawida według ciała139. 369 I, 2,2,496 | Bożej140; prawdziwie narodzonym z Dziewicy... On był prawdziwie 370 I, 2,2,497 | ludzkie możliwości143: "Z Ducha Świętego jest to, 371 I, 2,2,497 | Syna" (Iz 7, 14; zgodnie z greckim tłumaczeniem Mt 372 I, 2,2,498 | poczęcie Jezusa spotkała się z żywą opozycją, drwinami 373 I, 2,2,502 | może odkryć, w powiązaniu z całością Objawienia, tajemnicze 374 I, 2,2,502 | by Jego Syn narodził się z Dziewicy. Racje te dotyczą 375 I, 2,2,503 | nie był oddalony od Ojca z powodu natury ludzkiej, 376 I, 2,2,504 | 504 Jezus począł się z Ducha Świętego w łonie Dziewicy 377 I, 2,2,504 | stworzeniu: "Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi Człowiek - 378 I, 2,2,504 | ziemski, drugi Człowiek - z nieba" (1 Kor 15, 47). Człowieczeństwo 379 I, 2,2,504 | Duchem Świętym, ponieważ Bóg "z niezmierzonej obfitości 380 I, 2,2,504 | udziela Mu Ducha" (J 3, 34). Z "pełności" Tego, który jest 381 I, 2,2,505 | życiu Bożym nie pochodzi "z krwi ani z żądzy ciała, 382 I, 2,2,505 | nie pochodzi "z krwi ani z żądzy ciała, ani z woli 383 I, 2,2,505 | krwi ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga" ( 384 I, 2,2,505 | ciała, ani z woli męża, ale z Boga" (J 1, 13). Przyjęcie 385 I, 2,2,507 | dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu sam także 386 I, 2,2,507 | nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych 387 I, 2,2,507 | Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. Kościół 388 I, 2,2,508 | 508 Z potomstwa Ewy Bóg wybrał 389 I, 2,2,515 | chcieli podzielić się wiarą z innymi. Poznawszy przez 390 I, 2,2,518 | wszystkim ludziom komunię z Bogiem183.~Nasza komunia 391 I, 2,2,518 | Bogiem183.~Nasza komunia z misteriami Jezusa~ 392 I, 2,2,521 | Boży zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem"190. 393 I, 2,2,521 | się coraz bardziej jedno z Nim. Jako członkom swego 394 I, 2,2,523 | proroków195, jest ostatnim z nich196, zapoczątkowuje 395 I, 2,2,524 | Poprzednika Kościół jednoczy się z jego pragnieniem: "Potrzeba, 396 I, 2,2,526 | J 3, 7), narodzić się "z Boga" (J 1,13), by "się 397 I, 2,2,526 | duszę i ciało, narodził się z Dziewicy, a stając się człowiekiem 398 I, 2,2,528 | Zbawiciela świata. Wraz z chrztem Jezusa w Jordanie 399 I, 2,2,529 | należącego do Pana217. Wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący 400 I, 2,2,530 | Niego, będą uczestniczyć z Nim w tym prześladowaniu219. 401 I, 2,2,530 | prześladowaniu219. Jego powrót z Egiptu220 przypomina wydarzenie 402 I, 2,2,531 | widocznej wielkości, życie z pracy rąk, żydowskie życie 403 I, 2,2,532 | uprzedzało Jego poddanie z Wielkiego Czwartku: "Nie 404 I, 2,2,533 | człowiekowi jednoczyć się z Chrystusem na najbardziej 405 I, 2,2,534 | się posłaniu wypływającemu z Jego Bożego synostwa: "Czy 406 I, 2,2,535 | zstępuje na Jezusa, a głos z nieba ogłasza: "Ten jest 407 I, 2,2,536 | 536 Chrzest Jezusa jest z Jego strony przyjęciem i 408 I, 2,2,536 | całkowicie woli swego Ojca. Jezus z miłości przyjmuje ten chrzest 409 I, 2,2,537 | skruchy, zstąpić do wody z Jezusem, aby wyjść z niej 410 I, 2,2,537 | wody z Jezusem, aby wyjść z niej razem z Nim, odrodzić 411 I, 2,2,537 | aby wyjść z niej razem z Nim, odrodzić się z wody 412 I, 2,2,537 | razem z Nim, odrodzić się z wody i Ducha, aby w Synu 413 I, 2,2,537 | 4):~Mamy pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, 414 I, 2,2,537 | Chrystusem przez chrzest, by z Nim zmartwychwstać; zstąpmy 415 I, 2,2,537 | zmartwychwstać; zstąpmy z Nim, abyśmy z Nim zostali 416 I, 2,2,537 | zmartwychwstać; zstąpmy z Nim, abyśmy z Nim zostali wyniesieni; 417 I, 2,2,537 | wyniesieni; wznieśmy się z Nim w górę, abyśmy z Nim 418 I, 2,2,537 | się z Nim w górę, abyśmy z Nim dostąpili chwały236.~ 419 I, 2,2,537 | kąpieli w wodzie Duch Święty z nieba unosi się nad nami, 420 I, 2,2,540 | wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu" (Hbr 421 I, 2,2,540 | Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni.~" 422 I, 2,2,542 | do tego zjednoczenia z Chrystusem"245.~Zapowiedź 423 I, 2,2,543 | rolę; ci, co słuchają go z wiarą i zaliczają się do 424 I, 2,2,544 | Co więcej, utożsamia się z wszelkiego rodzaju ubogimi, 425 I, 2,2,545 | nich256 i ogromną "radość z jednego grzesznika, który 426 I, 2,2,546 | ziemia żyzna?261 Co czyni z otrzymanymi talentami?262 427 I, 2,2,548 | którzy zwracają się do Jezusa z wiarą, udziela On tego, 428 I, 2,2,550 | ligno Deus - "Bóg zakrólował z krzyża"278.~"Klucze Królestwa"~ 429 I, 2,2,551 | mężczyzn, aby byli razem z Nim i uczestniczyli w Jego 430 I, 2,2,551 | Zostają oni na zawsze złączeni z Królestwem Chrystusa, ponieważ 431 I, 2,2,552 | nad mocami śmierci. Piotr z racji wyznanej wiary pozostanie 432 I, 2,2,554 | Okrywa ich obłok, a głos z nieba mówi: "To jest Syn 433 I, 2,2,556 | rozumiał, skoro pragnął żyć z Chrystusem na górze29l. 434 I, 2,2,556 | teraz Chrystus mówi: Zejdź z góry, by trudzić się na 435 I, 2,2,557 | dopełniał się czas Jego wzięcia z tego świata, (Jezus) postanowił 436 I, 2,2,562 | do misteriów Jego życia, z Nim współukształtowani, 437 I, 2,2,562 | współukształtowani, wespół z Nim umarli i wespół z martwych 438 I, 2,2,562 | wespół z Nim umarli i wespół z martwych wskrzeszeni, 439 I, 2,2,562 | martwych wskrzeszeni, wespół z Nim panować będziemy"302.~ 440 I, 2,2,569 | umrze tam bolesną śmiercią z powodu sprzeciwu grzeszników305.~ 441 I, 2,2,574 | faryzeusze i zwolennicy Heroda z kapłanami i uczonymi w Piśmie 442 I, 2,2,574 | skazać Go na śmierć307. Z powodu różnych działań ( 443 I, 2,2,574 | czystości prawnej311, kontakty z celnikami i publicznymi 444 I, 2,2,575 | Oczywiście stosunki Jezusa z faryzeuszami nie ograniczały 445 I, 2,2,575 | Jezus pochwala niektórych z nich, jak na przykład uczonego 446 I, 2,2,577 | Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, 447 I, 2,2,578 | najmniejszych przepisów, zgodnie z własnymi słowami. On sam 448 I, 2,2,578 | najmniejszych przepisów325. Z tego względu corocznie w 449 I, 2,2,578 | proszą Boga o przebaczenie z powodu przekraczania przez 450 I, 2,2,581 | interpretacji jako jednej z wielu: "Uczył ich bowiem 451 I, 2,2,582 | pedagogiczne"334. "Nic z tego, co z zewnątrz wchodzi 452 I, 2,2,582 | pedagogiczne"334. "Nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, 453 I, 2,2,582 | za czyste... Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. 454 I, 2,2,582 | to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca 455 I, 2,2,582 | nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą 456 I, 2,2,582 | Mk 7, 18-21). Podając z Boskim autorytetem ostateczną 457 I, 2,2,582 | Prawa, Jezus spotkał się z oporem niektórych uczonych, 458 I, 2,2,582 | uczonych, nie zgadzających się z Jego interpretacją potwierdzoną 459 I, 2,2,584 | uprzywilejowanego miejsca spotkania z Bogiem. Świątynia jest dla 460 I, 2,2,584 | zazdrosną miłość do Ojca: "Z domu mego Ojca nie róbcie 461 I, 2,2,585 | tej wspaniałej budowli, z której nie pozostanie nawet 462 I, 2,2,585 | zostaną zapoczątkowane wraz z Jego Paschą346. Proroctwo 463 I, 2,2,588 | faryzeuszów spożywaniem posiłków z celnikami i grzesznikami358, 464 I, 2,2,588 | grzesznikami358, których traktował z taką samą życzliwością359. 465 I, 2,2,589 | postępowanie wobec grzeszników z postawą samego Boga wobec 466 I, 2,2,589 | że zasiadając do stołu z grzesznikami364, dopuszcza 467 I, 2,2,589 | Rzeczywiście, stwierdzają one z niepokojem: "Któż może odpuszczać 468 I, 2,2,595 | Nikodem380 czy poważany Józef z Arymatei, którzy w tajemnicy 469 I, 2,2,595 | faryzeuszów" (Dz 15, 5). W związku z tym św. Jakub może powiedzieć 470 I, 2,2,596 | Faryzeusze zagrozili wyłączeniem z Synagogi tym, którzy szli 471 I, 2,2,596 | co postawi Go na równi z Barabaszem oskarżonym o 472 I, 2,2,597 | Sam Jezus przebaczając z krzyża390, a za Nim Piotr, 473 I, 2,2,597 | nieświadomości" (Dz 3, 17) Żydom z Jerozolimy, a nawet ich 474 I, 2,2,598 | Jezusa Chrystusa mękę krzyża; z pewnością więc ci, którzy 475 I, 2,2,598 | ukrzyżowały Go, lecz to ty wraz z nimi Go ukrzyżowałeś i krzyżujesz 476 I, 2,2 | zbawienia~Jezus wydany "z woli, postanowienia i przewidzenia 477 I, 2,2,599 | Pięćdziesiątnicy: Jezus został wydany "z woli, postanowienia i przewidzenia 478 I, 2,2,600 | Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela397, 479 I, 2,2,600 | dopuścił ich czyny wypływające z zaślepienia398, by wypełnić 480 I, 2,2,600 | zamysł399.~"Umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy"~ 481 I, 2,2,601 | wykupu, który wyzwala ludzi z niewoli grzechu401. Św. 482 I, 2,2,601 | Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy" 483 I, 2,2,601 | sposób wyłożył Pisma uczniom z Emaus405, a następnie samym 484 I, 2,2,602 | sposób: "Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego 485 I, 2,2,602 | upadłego i poddanego śmierci z powodu grzechu409, "dla 486 I, 2,2,603 | która zawsze łączyła Go z Ojcem411, przyjął nas w 487 I, 2,2,603 | w ten sposób solidarnym z nami jako grzesznikami, " 488 I, 2,2,603 | abyśmy zostali "pojednani z Bogiem przez śmierć Jego 489 I, 2,2,604 | poprzedza wszelką zasługę z naszej strony: "W tym przejawia 490 I, 2,2,605 | niebie, żeby zginęło jedno z tych małych" (Mt 18, 14). 491 I, 2,2,606 | 606 Syn Boży "z nieba zstąpił nie po to, 492 I, 2,2,606 | wyrażeniem Jego komunii miłości z Ojcem: "Dlatego miłuje Mnie 493 I, 2,2,608 | udzielić Jezusowi chrztu razem z grzesznikami417, zobaczył 494 I, 2,2,609 | dobrowolny mękę i śmierć z miłości do Ojca i do ludzi, 495 I, 2,2,610 | czasie Wieczerzy spożywanej z dwunastoma Apostołami424, " 496 I, 2,2,610 | był wolny, Jezus uczynił z Ostatniej Wieczerzy spożywanej 497 I, 2,2,610 | Ostatniej Wieczerzy spożywanej z Apostołami pamiątkę swojej 498 I, 2,2,612 | przyjmuje On następnie z rąk Ojca podczas agonii 499 I, 2,2,613 | przywracającą człowiekowi komunię z Bogiem437 oraz dokonującą 500 I, 2,2,613 | oraz dokonującą pojednania z Nim przez "Krew Przymierza,


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2374

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License