Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
zdumiewamy 1
zdziercy 1
zdziwic 1
ze 1117
zebów 1
zebra 1
zebrac 1
Frequency    [«  »]
1613 przez
1182 jego
1117 to
1117 ze
942 chrystusa
870 boga
828 a

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

ze

1-500 | 501-1000 | 1001-1117

     Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,1 | poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił. Wszystkich 2 Wstep, 0,0,4 | pomagać ludziom wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, 3 Wstep, 0,0,10| więc budzić zaskoczenia, że w dynamicznym ożywieniu 4 Wstep, 0,0,10| Synod Biskupów, uznając, że "odpowiada ono w pełni prawdziwej 5 Wstep, 0,0,20| mniejszego druku wskazuje na to, że chodzi o uwagi o charakterze 6 Wstep, 0,0,21| 21 Cytaty ze źródeł patrystycznych, liturgicznych, 7 Wstep, 0,0,24| Niech nie uważa więc, że wszystkie powierzone mu 8 Wstep, 0,0,25| by wszyscy zrozumieli, że każdy prawdziwie chrześcijański 9 I, 1,1,27 | istnieje bowiem tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości 10 I, 1,1,28 | wyrazu tak powszechne, że człowiek może być nazwany 11 I, 1,1,29 | grzesznego do ukrywania się ze strachu przed Bogiem5 i 12 I, 1,1,30 | swego grzechu i dowód tego, że Ty pysznym się sprzeciwiasz. 13 I, 1,1,30 | stworzenia. Ty sam sprawiasz, że znajduje on ukojenie w wielbieniu 14 I, 1,1,34 | człowiek świadczą o tym, że nie mają w sobie ani swej 15 I, 1,1,35 | wiary i pomóc mu stwierdzić, że wiara nie sprzeciwia się 16 I, 1,1,36 | Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu 17 I, 1,1,37 | zmysłów i wyobraźni oraz ze złych skłonności spowodowanych 18 I, 1,1,37 | pierworodny. Sprawia to, że w tych dziedzinach ludzie 19 I, 1,1,43 | Trzeba bowiem pamiętać, że "gdy wskazujemy na podobieństwo 20 I, 1,1,43 | jest jeszcze większe"17, i że "mówiąc o Bogu, nie możemy 21 I, 1,1,44 | 44 Człowiek ze swej natury i powołania 22 I, 1,1,47 | 47 Kościół naucza, że jedynego i prawdziwego Boga, 23 I, 1,2,53 | wydarzenia i słowa wewnętrznie ze sobą powiązane"4 oraz wyjaśniające 24 I, 1,2,53 | Plan ten jest związany ze szczególną "pedagogią Bożą". 25 I, 1,2,64 | Ludu Bożego, oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności28, 26 I, 1,2,79 | wszelką prawdę oraz sprawia, że słowo Chrystusowe obficie 27 I, 1,2,80 | który obiecał pozostać ze swoimi "przez wszystkie 28 I, 1,2,82 | 82 Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało 29 I, 1,2,84 | cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale 30 I, 1,2,90 | Trzeba bowiem pamiętać, że różnorodność ich związków 31 I, 1,2,95 | 95 "Jasne więc jest, że święta Tradycja, Pismo święte 32 I, 1,2,95 | postanowienia Bożego, tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, 33 I, 1,2,95 | sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie 34 I, 1,2,102 | się cały69: ~Pamiętajcie, że to samo Słowo Boże rozciąga 35 I, 1,2,102 | się na wszystkie księgi, że to samo Słowo rozbrzmiewa 36 I, 1,2,103 | wiernym Chleba życia branego ze stołu Słowa Bożego i Ciała 37 I, 1,2,104 | spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi 38 I, 1,2,105 | Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami 39 I, 1,2,105 | święte i kanoniczne, dlatego że, spisane pod natchnieniem 40 I, 1,2,107 | Świętego, należy zatem uznawać, że księgi biblijne w sposób 41 I, 1,2,112 | to jest ono jednak jedno ze względu na jedność Bożego 42 I, 1,2,117 | 117 Sens duchowy. Ze względu na jedność zamysłu 43 I, 1,2,123 | Testamentu pod pretekstem, że Nowy Testament doprowadził 44 I, 1,2,126 | Kościół stanowczo utrzymuje, że cztery Ewangelie, "których 45 I, 1,2,129 | Nie pozwala ona zapomnieć, że Stary Testament zachowuje 46 I, 1,2,131 | słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą 47 I, 1,2,136 | ten sposób zapewnia nas, że ich pisma bezbłędnie nauczają 48 I, 1,3,148 | anioła Gabriela, wierząc, że "dla Boga... nie ma nic 49 I, 1,3,148 | jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane 50 I, 1,3,153 | 153 Gdy św. Piotr wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, Synem 51 I, 1,3,153 | żywego, Jezus mówi do niego, że nie objawiły mu tego "ciało 52 I, 1,3,154 | Niemniej jednak jest prawdą, że wiara jest aktem autentycznie 53 I, 1,3,156 | Racją wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują 54 I, 1,3,156 | wiarygodności", które pokazują, że "przyzwolenie wiary żadną 55 I, 1,3,158 | charakterystyczne dla wiary, że wierzący pragnie lepszego 56 I, 1,3,159 | wszystko utrzymując, sprawia, że rzeczy tym, czym "29.~ 57 I, 1,3,172 | opartej na przekonaniu, że wszyscy ludzie mają tylko 58 I, 1,3,184 | Bóg z Boga, ~Światłość ze Światłości,~Bóg prawdziwy 59 I, 2,0,188 | Przełamane części składano ze sobą, by sprawdzić tożsamość 60 I, 2,0,191 | chociaż wszystkie powiązane ze sobą. Zgodnie z porównaniem 61 I, 2,0,194 | autorytet wynika z faktu, że "jest on symbolem, którego 62 I, 2,0,195 | czerpie wielki autorytet stąd, że jest owocem dwóch pierwszych 63 I, 2,1,200 | chrześcijańska wyznaje, że jest jeden Bóg co do natury, 64 I, 2,1,201 | serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił" (Pwt 65 I, 2,1,202 | 202 Sam Jezus potwierdza, że Bóg jest "jedynym Panem" 66 I, 2,1,202 | Bóg jest "jedynym Panem" i że należy Go miłować "całym 67 I, 2,1,202 | Jezus daje do zrozumienia, że On sam jest "Panem"5. Wyznanie, 68 I, 2,1,202 | jest "Panem"5. Wyznanie, że Jezus jest Panem, jest właściwością 69 I, 2,1,202 | zastrzeżenia wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy 70 I, 2,1,208 | który uznaje przed Nim, że jest grzesznikiem: "Nie 71 I, 2,1,210 | Mojżesz wyznaje wówczas, że Pan jest Bogiem, który przebacza11.~ 72 I, 2,1,211 | Wj 34, 7). Bóg objawia, że jest "bogaty w miłosierdzie" ( 73 I, 2,1,211 | wyzwolić nas z grzechu, objawi, że On sam nosi imię Boże: " 74 I, 2,1,211 | Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM" (J 8, 28).~Tylko 75 I, 2,1,213 | Jestem" zawiera więc prawdę, że tylko Bóg JEST. W tym sensie 76 I, 2,1,217 | prawdzie" (J 18, 37). "Wiemy... że Syn Boży przyszedł i obdarzył 77 I, 2,1,218 | historii Izrael mógł odkryć, że Bóg miał tylko jeden powód, 78 I, 2,1,218 | prorokom zrozumiał też Izrael, że Bóg z miłości nie przestał 79 I, 2,1,219 | bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 80 I, 2,1,234 | się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają 81 I, 2,1,238 | nazywany Ojcem, dlatego że jest Stwórcą świata39. Bóg 82 I, 2,1,239 | wszystkim na dwa aspekty: że Bóg jest pierwszym początkiem 83 I, 2,1,239 | transcendentnym autorytetem oraz że równocześnie jest dobrocią 84 I, 2,1,239 | doświadczenie to mówi także, że rodzice ziemscy omylni 85 I, 2,1,239 | rodzice ziemscy omylni i że mogą zdeformować oblicze 86 I, 2,1,239 | Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie 87 I, 2,1,240 | 240 Jezus objawił, że Bóg jest "Ojcem" w niezwykłym 88 I, 2,1,242 | soborze powszechnym w Nicei, że Syn jest "współistotny" 89 I, 2,1,242 | współistotny" Ojcu, czyli że jest z Nim jednym Bogiem. 90 I, 2,1,242 | Credo nicejskiego i wyznał, że wierzy w "Syna Bożego Jednorodzonego, 91 I, 2,1,242 | wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy 92 I, 2,1,245 | natury... Nie mówi się, że jest tylko Duchem Ojca, 93 I, 2,1,246 | tradycji łacińskiej wyznaje, że Duch Święty "pochodzi od 94 I, 2,1,246 | także odwiecznie od Ojca to, że Duch Święty pochodzi od 95 I, 2,1,248 | wyraża przede wszystkim, że Ojciec w relacji do Ducha 96 I, 2,1,248 | 15, 26), stwierdza ona, że Duch pochodzi od Ojca przez 97 I, 2,1,248 | między Ojcem i Synem, mówiąc, że Duch Święty pochodzi od 98 I, 2,1,248 | współistotnej komunii zakłada, że Ojciec jest pierwszym początkiem 99 I, 2,1,248 | bez zasady"61, ale także że jako Ojciec jedynego Syna 100 I, 2,1,252 | relacja", by określić fakt, że rozróżnienie Osób Boskich 101 I, 2,1,262 | Wcielenie Syna Bożego objawia, że Bóg jest wiecznym Ojcem 102 I, 2,1,262 | Bóg jest wiecznym Ojcem i że Syn jest współistotny Ojcu, 103 I, 2,1,262 | współistotny Ojcu, czyli że On jest w Nim i z Nim tym 104 I, 2,1,263 | Ojca" (J 15, 26) objawia, że jest On z Ojcem i Synem 105 I, 2,1,268 | naszego życia. Wierzymy, że wszechmoc Boża jest powszechna, 106 I, 2,1,269 | On swoim dziełem zgodnie ze swoją wolą94. Bóg jest Panem 107 I, 2,1,271 | sprawiedliwość tym samym, tak że nic nie może być w mocy 108 I, 2,1,273 | Bożej. Ta wiara chlubi się ze swych słabości, by przyciągnąć 109 I, 2,1,273 | Maryja, która uwierzyła, że "dla Boga... nie ma nic 110 I, 2,1,274 | wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. 111 I, 2,1,275 | 275 Wyznajemy ze sprawiedliwym Hiobem: "Wiem, 112 I, 2,1,275 | sprawiedliwym Hiobem: "Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, 113 I, 2,1,276 | Deus...), mocno wierząc, że nie ma nic "niemożliwego 114 I, 2,1,278 | 278 Gdybyśmy nie wierzyli, że miłość Boża jest wszechmocna, 115 I, 2,1,278 | jak moglibyśmy uwierzyć, że Ojciec mógł nas stworzyć, 116 I, 2,1,285 | filozofowie utrzymywali, że wszystko jest Bogiem, że 117 I, 2,1,285 | że wszystko jest Bogiem, że świat jest Bogiem lub że 118 I, 2,1,285 | że świat jest Bogiem lub że stawanie się świata jest 119 I, 2,1,285 | panteizm). Inni stwierdzali, że świat jest konieczną emanacją 120 I, 2,1,285 | nieustannie walczących ze sobą (dualizm, manicheizm). 121 I, 2,1,285 | gnoza); inni przyjmują, że świat został uczyniony przez 122 I, 2,1,286 | Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały 123 I, 2,1,287 | całego życia ludzkiego, że Bóg w swojej łaskawości 124 I, 2,1,291 | Nowy Testament objawia, że Bóg stworzył wszystko przez 125 I, 2,1,293 | nauczać i wysławiać, głosi, że "świat został stworzony 126 I, 2,1,294 | udzielanie Jego dobroci, ze względu na które został 127 I, 2,1,295 | 295 Wierzymy, że Bóg stworzył świat według 128 I, 2,1,295 | czy przypadku. Wierzymy, że pochodzi z wolnej woli Boga, 129 I, 2,1,296 | 296 Wierzymy, że Bóg, aby stwarzać, nie potrzebuje 130 I, 2,1,296 | okazuje się właśnie w tym, że wychodzi On od nicości, 131 I, 2,1,297 | tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz 132 I, 2,1,297 | nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg 133 I, 2,1,297 | niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten 134 I, 2,1,299 | dobroci ("A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było 135 I, 2,1,304 | 304 Widzimy więc, że Duch Święty, główny Autor 136 I, 2,1,305 | Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 137 I, 2,1,312 | Można więc niekiedy odkryć, że Bóg w swojej wszechmocnej 138 I, 2,1,312 | Opatrzności może wyprowadzić dobro ze skutków zła, nawet moralnego, 139 I, 2,1,312 | jako dobro, żeby sprawić... że przeżył naród wielki" (Rdz 140 I, 2,1,313 | prawdę: ~Święta Katarzyna ze Sieny mówi więc do "tych, 141 I, 2,1,313 | Poznaję więc przez łaskę Bożą, że powinnam mocno trzymać się 142 I, 2,1,313 | mniejszym przekonaniem wierzyć, że wszystko będzie dobre...~ 143 I, 2,1,313 | będzie dobre...~I zobaczysz, że wszystko będzie dobre" ( 144 I, 2,1,314 | 314 Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i 145 I, 2,1,314 | ostatecznego Szabatu155, ze względu na który stworzył 146 I, 2,1,316 | jest również prawdą wiary, że Ojciec, Syn i Duch Święty 147 I, 2,1,324 | Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, 148 I, 2,1,325 | Symbol Apostolski stwierdza, że Bóg jest "Stwórcą nieba 149 I, 2,1,327 | Laterańskiego IV stwierdza, że Bóg "równocześnie od początku 150 I, 2,1,330 | ich chwały166.~Chrystus "ze wszystkimi swoimi aniołami"~ 151 I, 2,1,339 | powiedziane: "A widział Bóg, że było dobre". "Wszystkie 152 I, 2,1,339 | rzeczy bowiem z samego faktu, że stworzone, mają własną 153 I, 2,1,340 | różnorodność stworzeń oznacza, że żadne z nich nie wystarcza 154 I, 2,1,344 | stworzeniami, wynikająca z faktu, że wszystkie one mają tego 155 I, 2,1,345 | dni". Tekst święty mówi, że "Bóg ukończył w dniu szóstym 156 I, 2,1,345 | ukończone niebo i ziemia", i że Bóg "odpoczął dnia siódmego", " 157 I, 2,1,346 | Przymierza Bożego202. Człowiek ze swej strony powinien pozostać 158 I, 2,1,347 | zostało powołane do istnienia ze względu na Szabat, a więc 159 I, 2,1,357 | jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, do dania 160 I, 2,1,358 | Bóg przywiązuje taką wagę, że dla niego nie oszczędził 161 I, 2,1,359 | Święty Paweł poucza nas, że dwóch ludzi dało początek 162 I, 2,1,361 | kultur i ludów, zapewnia nas, że wszyscy ludzie rzeczywiście 163 I, 2,1,362 | symbolicznym, gdy stwierdza, że "Bóg ulepił człowieka z 164 I, 2,1,363 | najwartościowsze219; to, co sprawia, że człowiek jest w sposób najbardziej 165 I, 2,1,364 | ludzkim właśnie dlatego, że jest ożywiane przez duszę 166 I, 2,1,364 | świata materialnego, tak że przez niego dosięgają one 167 I, 2,1,365 | duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za "formę" 168 I, 2,1,365 | formę" ciała222; oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało 169 I, 2,1,366 | 366 Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest 170 I, 2,1,367 | 5, 23). Kościół naucza, że rozróżnienie to nie wprowadza 171 I, 2,1,367 | duszy225. "Duch" oznacza, że człowiek, począwszy od chwili 172 I, 2,1,371 | pomoc" (Rdz 2, 18). Żadne ze zwierząt nie może być tym " 173 I, 2,1,372 | małżeństwie w taki sposób, że stając się "jednym ciałem" ( 174 I, 2,1,374 | ukonstytuowany w przyjaźni ze swoim Stwórcą oraz w harmonii 175 I, 2,1,375 | Testamentu i Tradycji, naucza, że nasi pierwsi rodzice Adam 176 I, 2,1,378 | człowieka z Bogiem jest to, że Bóg umieszcza go w ogrodzie240. 177 I, 2,1,382 | Nauka wiary przyjmuje, że dusza duchowa i nieśmiertelna 178 I, 2,1,387 | człowieka pozwala zrozumieć, że grzech jest nadużyciem wolności, 179 I, 2,1,389 | odwrotną stroną" Dobrej Nowiny, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich 180 I, 2,1,389 | Zbawicielem wszystkich ludzi, że wszyscy potrzebują zbawienia 181 I, 2,1,389 | wszyscy potrzebują zbawienia i że zbawienie jest ofiarowane 182 I, 2,1,389 | Chrystusa250, wie dobrze, że nie można naruszyć objawienia 183 I, 2,1,390 | daje nam pewność wiary, że cała historia ludzka jest 184 I, 2,1,391 | diabłem255. Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem 185 I, 2,1,393 | miłosierdzia Bożego sprawia, że ich grzech nie może być 186 I, 2,1,394 | tego, o którym Jezus mówi, że "od początku był on zabójcą" ( 187 I, 2,1,395 | wielką tajemnicą, ale "wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, 188 I, 2,1,400 | Została zerwana harmonia ze stworzeniem; stworzenie 189 I, 2,1,401 | swoje serce, dostrzega, że jest skłonny także do złego 190 I, 2,1,403 | Kościół zawsze nauczał, że ogromna niedola, która przytłacza 191 I, 2,1,403 | grzechem Adama i faktem, że on przekazał nam grzech, 192 I, 2,1,403 | jest "śmiercią duszy"278. Ze względu na pewność wiary 193 I, 2,1,404 | zrozumieć. Wiemy z Objawienia, że Adam otrzymał świętość i 194 I, 2,1,406 | protestanckiej. Pelagiusz utrzymywał, że człowiek, opierając się 195 I, 2,1,406 | reformatorzy protestanccy nauczali, że człowiek jest radykalnie 196 I, 2,1,406 | przez każdego człowieka ze skłonnością do zła (concupiscentia - 197 I, 2,1,407 | Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę zranioną, 198 I, 2,1,409 | 1 J 5, 19)288, sprawia, że życie człowieka jest walką: ~ 199 I, 2,1,411 | jedyny sposób skorzystała ze zwycięstwa odniesionego 200 I, 2,1,413 | uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących... Śmierć 201 I, 2,1,419 | więc za Soborem Trydenckim, że grzech pierworodny wraz 202 I, 2,1,419 | przez naśladowanie>>, i że jest on <<własnym grzechem 203 I, 2,2,423 | 423 Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony 204 I, 2,2,423 | się człowiekiem. Wierzymy, że "od Boga wyszedł" (J 13, 205 I, 2,2,428 | cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego 206 I, 2,2,432 | 432 Imię Jezus oznacza, że samo imię Boga jest obecne 207 I, 2,2,432 | Syn Boży zjednoczył się ze wszystkimi ludźmi przez 208 I, 2,2,432 | Wcielenie13 w taki sposób, że "nie dano ludziom pod niebem 209 I, 2,2,433 | św. Paweł mówi o Jezusie, że "Jego to ustanowił Bóg narzędziem 210 I, 2,2,433 | Rz 3, 25), oznacza to, że w Jego człowieczeństwie " 211 I, 2,2,433 | człowieczeństwie "Bóg jednał ze sobą świat" (2 Kor 5, 19).~ 212 I, 2,2,440 | niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście 213 I, 2,2,441 | oznacza to w sposób konieczny, że byłby On kimś więcej niż 214 I, 2,2,442 | zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym" ( 215 I, 2,2,443 | Jezusa - Mesjasza, to dlatego że On pozwolił mu wyraźnie 216 I, 2,2,449 | początku stwierdzają62, że moc, cześć i chwała należne 217 I, 2,2,450 | historią65 oznacza także uznanie, że człowiek nie może w sposób 218 I, 2,2,450 | 66. "Kościół... wierzy, że klucz, ośrodek i cel całej 219 I, 2,2,454 | i samym Bogiem69. Wiara, że Jezus Chrystus jest Synem 220 I, 2,2,458 | się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego 221 I, 2,2,458 | bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 222 I, 2,2,460 | człowiek, jednocząc się ze Słowem i przyjmując w ten 223 I, 2,2,461 | nazywa "Wcieleniem" fakt, że Syn Boży przyjął naturę 224 I, 2,2,461 | postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 225 I, 2,2,463 | każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł 226 I, 2,2,464 | Syna Bożego nie oznacza, że Jezus Chrystus jest częściowo 227 I, 2,2,464 | częściowo człowiekiem, ani że jest ono wynikiem niejasnego 228 I, 2,2,465 | przeciw Pawłowi z Samosaty, że Jezus Chrystus jest Synem 229 I, 2,2,465 | wyznaje w swoim Credo, że Syn Boży jest "zrodzony, 230 I, 2,2,465 | Ariusza, który przyjmował, że "Syn Boży pochodził z nicości" 231 I, 2,2,466 | Efezie w 431 r. wyznali, że "Słowo, jednocząc się przez 232 I, 2,2,466 | Efeski ogłosił w 431 r., że Maryja stała się prawdziwie 233 I, 2,2,466 | Matką Bożą) nie dlatego, że Słowo Boże wzięło od Niej 234 I, 2,2,466 | Boską naturę, ale dlatego że narodziło się z Niej święte 235 I, 2,2,467 | 467 Monofizyci twierdzili, że natura ludzka jako taka 236 I, 2,2,467 | uczymy jednogłośnie wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, 237 I, 2,2,469 | Kościół wyznaje w ten sposób, że Jezus jest niepodzielnie 238 I, 2,2,469 | zbawienia przyjąć ciało ze świętej Bożej Rodzicielki 239 I, 2,2,470 | razem musiał przypominać, że ludzka natura Chrystusa 240 I, 2,2,471 | Apolinary z Laodycei przyjmował, że w Chrystusie Słowo zastąpiło 241 I, 2,2,471 | błędowi Kościół wyznał, że wieczny Syn przyjął także 242 I, 2,2,473 | przez swoje zjednoczenie ze Słowem, poznawała i ukazywała 243 I, 2,2,474 | Jezus wprawdzie stwierdza, że nie zna tych zamysłów100, 244 I, 2,2,474 | innym miejscu wyjaśnia, że nie otrzymał polecenia, 245 I, 2,2,475 | soborze powszechnym102, że Chrystus posiada dwie wole 246 I, 2,2,477 | Kościół zawsze twierdził, że w ciele Jezusa Bóg, "będąc 247 I, 2,2,477 | ludzkiego ciała do tego stopnia, że namalowane na świętym obrazie 248 I, 2,2,485 | je płodnym; sprawia On, że Maryja poczęła wiecznego 249 I, 2,2,486 | Chrystusa będzie więc ukazywać, że "Bóg namaścił (Go) Duchem 250 I, 2,2,489 | Złym120, oraz obietnicę, że będzie matką wszystkich 251 I, 2,2,491 | Kościół uświadomił sobie, że Maryja, napełniona "łaską" 252 I, 2,2,492 | odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego 253 I, 2,2,494 | 494 Na zapowiedź, że porodzi "Syna Najwyższego", 254 I, 2,2,494 | wiary" (Rz 1, 5), pewna, że "dla Boga... nie ma nic 255 I, 2,2,495 | Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście 256 I, 2,2,496 | wiary137 Kościół wyznawał, że Jezus został poczęty jedynie 257 I, 2,2,496 | dziewiczym poczęciu znak, że to rzeczywiście Syn Boży 258 I, 2,2,496 | Jesteście mocno przekonani, że nasz Pan jest rzeczywiście 259 I, 2,2,498 | Trzeba na to odpowiedzieć, że wiara w dziewicze poczęcie 260 I, 2,2,498 | drwinami i niezrozumieniem ze strony niewierzących, żydów 261 I, 2,2,500 | wysuwany w tym miejscu zarzut, że Pismo święte mówi o braciach 262 I, 2,2,500 | Kościół zawsze przyjmował, że te fragmenty nie odnoszą 263 I, 2,2,506 | błogosławiona przez to, że przyjęła Jezusa wiarą, niż 264 I, 2,2,506 | Jezusa wiarą, niż przez to, że poczęła Go cieleśnie"163.~ 265 I, 2,2,514 | napisane, "abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 266 I, 2,2,515 | słowa zostało objawione, że "w Nim... mieszka cała Pełnia: 267 I, 2,2,519 | wstawiać" za nami (Hbr 7, 25). Ze wszystkim, co przeżył i 268 I, 2,2,522 | tak wielkim wydarzeniem, że Bóg zechciał przygotowywać 269 I, 2,2,528 | przez "mędrców" przybyłych ze Wschodu (Mt 2, 1). W tych " 270 I, 2,2,528 | pokłon" (Mt 2, 2), pokazuje, że szukają oni w Izraelu, w 271 I, 2,2,528 | Ich przybycie oznacza, że poganie tylko wtedy mogą 272 I, 2,2,528 | Objawienie (Epifania) ukazuje, że "wielu pogan wchodzi do 273 I, 2,2,530 | niewiniątek218 ukazują, że ciemności przeciwstawiają 274 I, 2,2,531 | okresie zostało nam objawione, że Jezus był "poddany" swoim 275 I, 2,2,531 | poddany" swoim rodzicom oraz że "czynił postępy w mądrości, 276 I, 2,2,534 | Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co 277 I, 2,2,537 | Chrystusie, pozwala nam poznać, że po Jego kąpieli w wodzie 278 I, 2,2,547 | Dz 2, 22), które ukazują, że Królestwo jest w Nim obecne. 279 I, 2,2,547 | obecne. Potwierdzają one, że Jezus jest zapowiedzianym 280 I, 2,2,548 | przez Jezusa świadczą o tym, że został posłany przez Ojca265. 281 I, 2,2,548 | swego Ojca; świadczą one, że Jezus jest Synem Bożym268, 282 I, 2,2,548 | oskarża się Go nawet o to, że działa mocą złego ducha270.~ 283 I, 2,2,554 | w którym Piotr wyznał, że Jezus jest Chrystusem, Synem 284 I, 2,2,554 | wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i 285 I, 2,2,554 | Jerozolimy i wiele cierpieć... że będzie zabity i trzeciego 286 I, 2,2,555 | Piotra. Wskazuje także, że aby "wejść do swej chwały" ( 287 I, 2,2,555 | Cię na krzyżu, zrozumieli, że Twoja męka była dobrowolna, 288 I, 2,2,555 | dobrowolna, i aby głosili światu, że Ty prawdziwie jesteś promieniowaniem 289 I, 2,2,556 | Przypomina nam również, że "przez wiele ucisków trzeba 290 I, 2,2,557 | postanowienie Jezus zaznaczył, że szedł do Jerozolimy gotowy 291 I, 2,2,568 | umocnienie wiary Apostołów ze względu na przyszłą mękę 292 I, 2,2,569 | do Jerozolimy, wiedząc, że umrze tam bolesną śmiercią 293 I, 2,2,574 | nastawieni ludzie podejrzewali, że Jezus był opętany313. Oskarża 294 I, 2,2,577 | Przymierza:~Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo 295 I, 2,2,580 | stopnia wypełnia Prawo, że bierze na siebie "przekleństwo 296 I, 2,2,581 | Słyszeliście również, że powiedziano przodkom... 297 I, 2,2,582 | argumentami rabinistycznymi336, że ani służba Bogu337, ani 298 I, 2,2,583 | przypomnienia swoim rodzicom, że powinien być w sprawach 299 I, 2,2,584 | domem modlitwy; oburza się, że jej dziedziniec zewnętrzny 300 I, 2,2,584 | handlu343. Jeśli wyrzuca ze Świątyni kupców, to czyni 301 I, 2,2,584 | Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom 302 I, 2,2,586 | Co więcej, utożsamił się ze Świątynią, przedstawiając 303 I, 2,2,588 | tym, którzy ufali sobie, "że sprawiedliwi, a innymi 304 I, 2,2,588 | mówiąc do faryzeuszów, że - ponieważ grzech jest powszechny361 - 305 I, 2,2,588 | powszechny361 - ci, którzy sądzą, że nie potrzebują zbawienia, 306 I, 2,2,589 | przede wszystkim przez to, że utożsamił swoje miłosierne 307 I, 2,2,589 | Dał nawet do zrozumienia, że zasiadając do stołu z grzesznikami364, 308 I, 2,2,590 | wymaganie: "Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie" ( 309 I, 2,2,590 | 30), a także Jego słowa, że w Nim "jest coś więcej niż 310 I, 2,2,590 | w odniesieniu do siebie, że Dawid nazwał Mesjasza swoim 311 I, 2,2,591 | Jerozolimie wiary w Niego ze względu na dzieła Ojca, 312 I, 2,2,591 | Sanhedrynu, który uznawał, że Jezus zasługiwał na śmierć 313 I, 2,2,592 | wypełnił374 tak doskonale375, że objawił jego ostateczny 314 I, 2,2,594 | grzechów, które potwierdzały, że jest Bogiem Zbawicielem378. 315 I, 2,2,595 | spory na Jego temat382, tak że w przeddzień Jego męki św. 316 I, 2,2,595 | spierających się powiedzieć, że "wielu w Niego uwierzyło", 317 I, 2,2,595 | jeśli weźmie się pod uwagę, że nazajutrz po Pięćdziesiątnicy " 318 I, 2,2,595 | przyjmowało wiarę" (Dz 6, 7) i że byli "niektórzy nawróceni 319 I, 2,2,595 | byli "niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów" ( 320 I, 2,2,596 | Nim384. Tym, którzy bali się, że "wszyscy uwierzą w Niego, 321 I, 2,2,596 | Sanhedryn zadeklarował, że Jezus "winien jest śmierci" ( 322 I, 2,2,598 | świętych nigdy nie zapomniał, "że to właśnie grzesznicy byli 323 I, 2,2,598 | 393. Uwzględniając fakt, że nasze grzechy dotykają samego 324 I, 2,2,598 | Hbr 6, 6). Trzeba uznać, że nasza wina jest w tym przypadku 325 I, 2,2,598 | My przeciwnie, wyznajemy, że Go znamy. Gdy więc zapieramy 326 I, 2,2,599 | biblijny język nie oznacza, że ci, którzy "wydali Jezusa" ( 327 I, 2,2,601 | wyznaniu wiary, o którym mówi, że je "przejął" (1 Kor 15, 328 I, 2,2,602 | sposób: "Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego 329 I, 2,2,602 | ostatnich czasach się objawił ze względu na was" (1 P 1, 330 I, 2,2,603 | oddzieleniu od Boga, tak że mógł w naszym imieniu powiedzieć 331 I, 2,2,604 | nasze grzechy, Bóg ukazuje, że Jego zamysł wobec nas jest 332 I, 2,2,604 | tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, 333 I, 2,2,604 | my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał 334 I, 2,2,604 | miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy 335 I, 2,2,605 | zbłąkanej owcy przypomniał, że ta miłość nie zna wyjątków: " 336 I, 2,2,605 | 14). Jezus potwierdza, że przyszedł "dać swoje życie 337 I, 2,2,605 | za Apostołami414 naucza, że Chrystus umarł za wszystkich 338 I, 2,2,606 | Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak 339 I, 2,2,606 | dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec 340 I, 2,2,608 | Ukazuje on w ten sposób, że Jezus jest równocześnie 341 I, 2,2,614 | swego Syna, aby pojednać nas ze sobą440. Jest ona równocześnie 342 I, 2,2,616 | przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, 343 I, 2,2,620 | W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat" (2 Kor 5,19).~ 344 I, 2,2,622 | Chrystusa polega na tym, że "przyszedł On... dać swoje 345 I, 2,2,626 | rozdzielone przez śmierć:~Z faktu, że przy śmierci Chrystusa dusza 346 I, 2,2,627 | ludzkiemu, ziemskiemu życiu. Ze względu jednak na jedność, 347 I, 2,2,627 | Syna osoba Syna zachowała ze swym ciałem, nie stało się 348 I, 2,2,627 | spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej 349 I, 2,2,627 | także dlatego, uważano, że rozkład ciała ujawnia się 350 I, 2,2,628 | Chrystusem umiera dla grzechu ze względu na nowe życie: " 351 I, 2,2,631 | dnia, ponieważ On sprawił, że w misterium Jego Paschy 352 I, 2,2,632 | Kor 15, 20), zakładają, że przed zmartwychwstaniem 353 I, 2,2,633 | Odkupiciela473, co nie oznacza, że ich los miałby być identyczny, 354 I, 2,2,636 | piekieł" Symbol wiary głosi, że Jezus rzeczywiście umarł 355 I, 2,2,638 | o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił wobec nas 356 I, 2,2,639 | początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie 357 I, 2,2,639 | Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał 358 I, 2,2,639 | grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego 359 I, 2,2,639 | dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem 360 I, 2,2,640 | kochał" (J 20, 2), stwierdza, że wchodząc do pustego grobu 361 I, 2,2,640 | J 20, 8). Zakłada to, że widząc pusty grób486, qznał, 362 I, 2,2,640 | mogła być dziełem ludzkim i że Jezus nie powrócił po prostu 363 I, 2,2,642 | Paweł mówi bardzo jasno, że Jezus ukazał się pięciuset 364 I, 2,2,643 | historyczny. Z faktów wynika, że wiara uczniów została poddana 365 I, 2,2,643 | przez mękę był tak wielki, że uczniowie (a przynajmniej 366 I, 2,2,643 | wyrzuca im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy 367 I, 2,2,644 | im to niemożliwe; sądzą, że widzą ducha499. "Z radości 368 I, 2,2,645 | w ten sposób do uznania, że nie jest duchem503, ale 369 I, 2,2,645 | wszystkim do stwierdzenia, że zmartwychwstałe ciało, w 370 I, 2,2,646 | zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego 371 I, 2,2,646 | życiu w stanie chwały, tak że św. Paweł może powiedzieć 372 I, 2,2,646 | powiedzieć o Chrystusie, że jest "człowiekiem niebieskim" 373 I, 2,2,647 | wewnętrzna istota, przejście ze śmierci do życia. Zmartwychwstanie 374 I, 2,2,647 | pozostaje jednak, przez to, że przekracza historię, w sercu 375 I, 2,2,649 | Boską mocą. Jezus zapowiada, że Syn Człowieczy będzie musiał 376 I, 2,2,649 | J 10, 17-18). "Wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał" ( 377 I, 2,2,652 | zgodnie z Pismem"517 wskazuje, że Zmartwychwstanie Chrystusa 378 I, 2,2,653 | Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM" (J 8, 28). Zmartwychwstanie 379 I, 2,2,653 | Ukrzyżowanego pokazało, że On prawdziwie był "JA JESTEM", 380 I, 2,2,653 | o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił wobec nas... 381 I, 2,2,657 | leżące płótna oznaczają, że ciało Chrystusa dzięki mocy 382 I, 2,2,659 | dni, gdy Jezus jadł i pił ze swoimi uczniami525oraz pouczał 383 I, 2,2,661 | związany z pierwszym, to znaczy ze zstąpieniem z nieba zrealizowanym 384 I, 2,2,661 | umocnić naszą nadzieję, że jako członki Mistycznego 385 I, 2,2,666 | Jego Ciała żyli w nadziei, że pewnego dnia będziemy z 386 I, 2,2,672 | swoim Wniebowstąpieniem, że nie nadeszła jeszcze godzina 387 I, 2,2,674 | przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?" (Rz 11, 388 I, 2,2,677 | triumf Kościoła575 zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz 389 I, 2,2,677 | się zła576, które sprawi, że z nieba zstąpi Jego Oblubienica577. 390 I, 2,3,685 | Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z 391 I, 2,3,690 | namaszczenia wskazuje... że nie istnieje żaden dystans 392 I, 2,3,690 | Świętego. Dlatego wyznanie, że Syn jest Panem, dokonuje 393 I, 2,3,690 | Jego panowanie, bo Duch ze wszystkich stron wychodzi 394 I, 2,3,694 | Chrystusa ukrzyżowanego13 jak ze swego źródła i która tryska 395 I, 2,3,701 | drzewa oliwnego na znak, że ziemia znowu nadaje się 396 I, 2,3,706 | wylanie Ducha Świętego sprawi, że "rozproszone dzieci Boże 397 I, 2,3,707 | chrześcijańska zawsze uważała, że w tych teofaniach pozwalało 398 I, 2,3,719 | ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym... << 399 I, 2,3,722 | pierworodnego jako najpokorniejsza ze stworzeń, najbardziej zdolna 400 I, 2,3,727 | czasu jest zawarte w fakcie, że Syn od chwili Wcielenia 401 I, 2,3,728 | nauczając tłumy, gdy objawia, że Jego Ciało będzie pokarmem 402 I, 2,3,731 | Osoba Boska: Chrystus, Pan, ze swojej Pełni wylewa obficie 403 I, 2,3,736 | Krzewie winnym, sprawi, że będziemy przynosić owoc 404 I, 2,3,736 | łasce Chrystusa i sprawia, że stajemy się synami światłości. 405 I, 2,3,738 | liczni, a Chrystus sprawia, że Duch Ojca i Jego Duch zamieszkuje 406 I, 2,3,738 | między sobą... i sprawia że wszyscy okazują się jedno 407 I, 2,3,738 | człowieczeństwa Chrystusa sprawia, że wszyscy, w których jest 408 I, 2,3,738 | tworzą jedno ciało, myślę, że w ten sam sposób Duch Boży, 409 I, 2,3,742 | 742 "Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał 410 I, 2,3,746 | i Chrystusem (Dz 2, 36). Ze swojej Pełni wylewa On Ducha 411 I, 2,3,748 | Sobór wskazuje w ten sposób, że artykuł wiary o Kościele 412 I, 2,3,750 | 750 Wiara, że Kościół jest "święty" i " 413 I, 2,3,750 | powszechny" ("katolicki") oraz że jest "jeden" i "apostolski" ( 414 I, 2,3,751 | niej Bóg "zwołuje" swój lud ze wszystkich krańców ziemi. 415 I, 2,3,753 | Kościoła. Obrazy wzięte ze Starego Testamentu różnymi 416 I, 2,3,753 | nowego znaczenia przez fakt, że Chrystus staje się "Głową" 417 I, 2,3,754 | której sam Bóg zapowiedział, że będzie jej pasterzem110, 418 I, 2,3,757 | 5, 25-26), którą złączył ze sobą węzłem nierozerwalnym 419 I, 2,3,760 | Świat został stworzony ze względu na Kościół" - mówili 420 I, 2,3,760 | wieków124. Bóg stworzył świat ze względu na komunię w Jego 421 I, 2,3,762 | Abrahama, któremu Bóg obiecuje, że stanie się ojcem wielkiego 422 I, 2,3,762 | prorocy oskarżają Izraela, że zerwał przymierze i że zachował 423 I, 2,3,762 | że zerwał przymierze i że zachował się jak nierządnica131. 424 I, 2,3,767 | wszystkich ludzi do zbawienia, ze swej natury jest misyjny, 425 I, 2,3,771 | istoty Kościoła należy to, że "jest on... ludzki i jednocześnie 426 I, 2,3,771 | taki mianowicie sposób, że to, co ludzkie, jest podporządkowane 427 I, 2,3,786 | mądrością powinni być świadomi, że oprócz szczególnych zadań 428 I, 2,3,786 | bardziej królewskiego niż to, że dusza potrafi kierować swoim 429 I, 2,3,788 | braci swoich, powołanych ze wszystkich narodów, ustanowił 430 I, 2,3,790 | przez który jednoczymy się ze Śmiercią i Zmartwychwstaniem 431 I, 2,3,790 | wspólnoty z Nim i nawzajem ze sobą"199.~ 432 I, 2,3,793 | 793 Chrystus jednoczy nas ze swoją Paschą: Wszystkie 433 I, 2,3,795 | dziękczynienie nie tylko za to, że uczynił nas chrześcijanami, 434 I, 2,3,795 | odczucie wierzącego: "Uważam, że Jezus Chrystus i Kościół 435 I, 2,3,799 | Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata.~ 436 I, 2,3,800 | Chrystusa, pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie 437 I, 2,3,811 | przymioty, nierozdzielnie ze sobą połączone230, wskazują 438 I, 2,3,811 | Ducha Świętego sprawia, że Jego Kościół jest jeden, 439 I, 2,3,812 | Tylko wiara może uznać, że Kościół otrzymuje te przymioty 440 I, 2,3,813 | 813 Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: " 441 I, 2,3,813 | 233. Kościół jest jeden ze względu na swego Założyciela: " 442 I, 2,3,813 | 234. Kościół jest jeden ze względu na swoją "duszę": " 443 I, 2,3,813 | wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła" 444 I, 2,3,816 | zbawienia. Wierzymy mianowicie, że jednemu Kolegium Apostolskiemu, 445 I, 2,3,817 | wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno 446 I, 2,3,820 | swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie 447 I, 2,3,820 | Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta 448 I, 2,3,822 | jednak mieć świadomość, że "ten święty plan pojednania 449 I, 2,3,823 | uświęcić; złączył go też ze sobą jako ciało swoje i 450 I, 2,3,826 | prowadzi"268. ~Zrozumiałam, że skoro Kościół jest ciałem 451 I, 2,3,826 | niezbędnego, najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, 452 I, 2,3,826 | wszystkich. Zrozumiałam, że Kościół posiada Serce i 453 I, 2,3,826 | Kościół posiada Serce i że to Serce płonie Miłością. 454 I, 2,3,826 | płonie Miłością. Zrozumiałam, że jedynie Miłość pobudza członki 455 I, 2,3,826 | swojej krwi... Zrozumiałam, że Miłość zamyka w sobie wszystkie 456 I, 2,3,826 | sobie wszystkie powołania, że Miłość jest wszystkim, obejmuje 457 I, 2,3,828 | ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni praktykowali heroicznie 458 I, 2,3,831 | powrotem całej ludzkości wraz ze wszystkimi jej dobrami z 459 I, 2,3,835 | 835 "Strzeżmy się poglądu, że Kościół powszechny jest 460 I, 2,3,838 | Piotra, to Kościół wie, że jest z nimi związany z licznych 461 I, 2,3,838 | niedoskonałej wspólnocie ze społecznością Kościoła katolickiego" 462 I, 2,3,838 | wspólnota jest tak głęboka, że "niewiele jej brakuje, by 463 I, 2,3,842 | początek, ponieważ Bóg sprawił, że cały rodzaj ludzki zamieszkuje 464 I, 2,3,843 | 843 Kościół uznaje, że inne religie poszukują " 465 I, 2,3,846 | sposób pozytywny oznacza, że całe zbawienie pochodzi 466 I, 2,3,846 | świętym i Tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół 467 I, 2,3,846 | ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został 468 I, 2,3,850 | pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój 469 I, 2,3,851 | zanieść. Właśnie dlatego że Kościół wierzy w powszechny 470 I, 2,3,859 | Apostołowie Chrystusa wiedzą więc, że uznani przez Boga za " 471 I, 2,3,859 | sługi Boga" (2 Kor 6, 4), że w imieniu Chrystusa "spełniają 472 I, 2,3,860 | misji. Chrystus obiecał im, że pozostanie z nimi do 473 I, 2,3,862 | Dlatego Kościół naucza, że "biskupi z ustanowienia 474 I, 2,3,863 | w komunii wiary i życia ze swoim początkiem. Cały Kościół 475 I, 2,3,863 | chrześcijańskie jest również ze swojej natury powołaniem 476 I, 2,3,864 | Kościele", jest więc oczywiste, że skuteczność apostolstwa 477 I, 2,3,866 | ożywiany przez jednego Ducha ze względu na jedną nadzieję350, 478 I, 2,3,868 | wszystkie czasy. "Kościół ze swej natury jest misyjny" 479 I, 2,3,887 | partykularne sąsiadujące ze sobą oraz posiadające jednorodną 480 I, 2,3,897 | królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe 481 I, 2,3,899 | wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale 482 I, 2,3,899 | należą do Kościoła, ale że sami Kościołem, to znaczy 483 I, 2,3,900 | eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej w większości przypadków 484 I, 2,3,905 | szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych 485 I, 2,3,910 | powołani do współdziałania ze swymi pasterzami w służbie 486 I, 2,3,912 | drugimi, pamiętając o tym, że w każdej sprawie doczesnej 487 I, 2,3,916 | ukazuje się zatem jako jeden ze sposobów przeżywania "bardziej 488 I, 2,3,947 | Należy więc wierzyć, że istnieje w Kościele wspólnota 489 I, 2,3,947 | i nim kieruje, sprawia, że wszystko to, co Kościół 490 I, 2,3,948 | więc dwa znaczenia, ściśle ze sobą powiązane: "komunia 491 I, 2,3,954 | zespalają się wzajemnie ze sobą w Chrystusie473.~ 492 I, 2,3,956 | płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy pożytek i będę 493 I, 2,3,957 | 957 Komunia ze świętymi. "Nie tylko jednak 494 I, 2,3,957 | świętymi. "Nie tylko jednak ze względu na sam ich przykład 495 I, 2,3,957 | Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, 496 I, 2,3,957 | Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, wypływa 497 I, 2,3,958 | 958 Komunia ze zmarłymi. "Uznając w pełni 498 I, 2,3,958 | pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich 499 I, 2,3,959 | Chrystusie, gdy łączymy się ze sobą we wzajemnej miłości 500 I, 2,3,961 | umarł za wszystkich", tak że każdy czyn lub cierpienie


1-500 | 501-1000 | 1001-1117

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License