Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
bóg 587
bóg58 1
bóg71 1
boga 870
boga-stwórcy 1
boga-trójcy 1
boga105 1
Frequency    [«  »]
1117 to
1117 ze
942 chrystusa
870 boga
828 a
758 od
738 który

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

boga

1-500 | 501-870

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep | Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, 2 Wstep, 0,0 | człowieka - znać i kochać Boga~ 3 Wstep, 0,0,14| chrztu, czyli wiary w jednego Boga: Ojca wszechmogącego, Stwórcę; 4 I, 1,0,26 | najpierw to poszukiwanie Boga przez człowieka (rozdział 5 I, 1,1 | CZŁOWIEK JEST "OTWARTY" NA BOGA~(CAPAX DEI) ~ 6 I, 1,1 | I. Pragnienie Boga~ 7 I, 1,1,27 | 27 Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, 8 I, 1,1,27 | został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje 9 I, 1,1,27 | stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać 10 I, 1,1,27 | do uczestniczenia w życiu Boga. Człowiek już od swego początku 11 I, 1,1,28 | wyrażali swoje poszukiwanie Boga przez wierzenia i akty religijne ( 12 I, 1,1,28 | zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako 13 I, 1,1,30 | którzy uczyliby go szukania Boga.~Jakże wielki jesteś, Panie, 14 I, 1,1 | Drogi prowadzące do poznania Boga~ 15 I, 1,1,31 | Człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznawać 16 I, 1,1,31 | poznawać i miłować, szukając Boga, odkrywa pewne "drogi" wiodące 17 I, 1,1,31 | także "dowodami na istnienie Boga"; nie chodzi tu jednak o 18 I, 1,1,31 | tych "dróg" prowadzących do Boga jest stworzenie: świat materialny 19 I, 1,1,32 | piękno świata, można poznać Boga jako początek i cel wszechświata. ~ 20 I, 1,1,33 | sobie pytanie o istnienie Boga swoją otwartością na prawdę 21 I, 1,1,35 | poznania istnienia osobowego Boga. Aby jednak człowiek mógł 22 I, 1,1,35 | wierze. Dowody na istnienie Boga mogą jednak przygotować 23 I, 1,1 | III. Poznanie Boga według nauczania Kościoła~ 24 I, 1,1,36 | stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich 25 I, 1,1,37 | wiele trudności w poznaniu Boga za pomocą samego światła 26 I, 1,1,37 | poznania tak jedynego osobowego Boga, który przez swoją Opatrzność 27 I, 1,1,37 | przeszkody. Prawdy dotyczące Boga oraz relacji między Bogiem 28 I, 1,1,39 | rozumu ludzkiego do poznania Boga, Kościół wyraża swoją ufność 29 I, 1,1,40 | Ponieważ nasze poznanie Boga jest ograniczone, ograniczeniom 30 I, 1,1,40 | Bogu. Nie możemy określać Boga inaczej, jak tylko biorąc 31 I, 1,1,41 | sobie pewne podobieństwo do Boga, w szczególny sposób człowiek - 32 I, 1,1,41 | nieskończoną doskonałość Boga. Dlatego też możemy Go określać 33 I, 1,1,42 | niewidzialnego i nieuchwytnego"16 Boga z naszymi ludzkimi sposobami 34 I, 1,1,42 | nieadekwatne wobec tajemnicy Boga.~ 35 I, 1,1,43 | istocie odnosi się do samego Boga, chociaż nie może Go wyrazić 36 I, 1,1,44 | religijną. Wychodząc od Boga i zdążając do Boga, człowiek 37 I, 1,1,44 | Wychodząc od Boga i zdążając do Boga, człowiek tylko wtedy żyje 38 I, 1,1,46 | pewność co do istnienia Boga, Przyczyny i Celu wszystkiego.~ 39 I, 1,1,47 | że jedynego i prawdziwego Boga, naszego Stwórcę i Pana, 40 I, 1,1,48 | Możemy rzeczywiście określać Boga, opierając się na różnorodnych 41 I, 1,1,48 | doskonałościach stworzeń, podobnych do Boga nieskończenie doskonałego, 42 I, 1,1,49 | Chrystusa, by nieść światło Boga żywego tym, którzy Go nie 43 I, 1,2,50 | może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł. 44 I, 1,2,53 | przyzwyczajania się do siebie Boga i człowieka: "Słowo Boże 45 I, 1,2,53 | przyzwyczaić człowieka do objęcia Boga, a Boga do zamieszkiwania 46 I, 1,2,53 | człowieka do objęcia Boga, a Boga do zamieszkiwania w człowieku, 47 I, 1,2,65 | błędnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych 48 I, 1,2,75 | w którym całe Objawienie Boga najwyższego znajduje swe 49 I, 1,2,86 | wierzenia jako objawione przez Boga, czerpie z tego jednego 50 I, 1,2,97 | pielgrzymujący kontempluje Boga, źródło wszystkich swoich 51 I, 1,2,102 | które było na początku u Boga, nie potrzebuje sylab, ponieważ 52 I, 1,2,105 | świętego. "Prawdy przez Boga objawione, które zawarte 53 I, 1,2,105 | natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora i jako takie 54 I, 1,2,108 | Chrystus, wieczne Słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego 55 I, 1,2,119 | sądowi Kościoła, który ma od Boga polecenie i posłannictwo 56 I, 1,2,121 | księgi natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość96, 57 I, 1,2,122 | pedagogii zbawczej miłości Boga. Znajdują się w nich "wzniosłe 58 I, 1,2,140 | wynika z jedności zamysłu Boga i Jego Objawienia. Stary 59 I, 1,3,144 | została zagwarantowana przez Boga, który jest samą Prawdą. 60 I, 1,3,148 | Gabriela, wierząc, że "dla Boga... nie ma nic niemożliwego" ( 61 I, 1,3 | 1, 12)~Wierzyć w jednego Boga~ 62 I, 1,3,150 | przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie i w sposób 63 I, 1,3,150 | przylgnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą 64 I, 1,3,151 | Dla chrześcijanina wiara w Boga jest nieodłączna od wiary 65 I, 1,3,151 | swoich uczniów: "Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!" (J 66 I, 1,3,151 | które stało się ciałem: "Boga nikt nigdy nie widział, 67 I, 1,3,152 | wszystko, nawet głębokości Boga samego... i tego, co Boskie, 68 I, 1,3,152 | Jedynie sam Bóg zna w pełni Boga. Wierzymy w Ducha Świętego, 69 I, 1,3,152 | wyznawać swojej wiary w jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego.~ 70 I, 1,3,153 | Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego, Jezus mówi do niego, 71 I, 1,3,153 | który by poruszał serca i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu 72 I, 1,3,155 | poruszonej łaską przez Boga"19.~Wiara i rozum~ 73 I, 1,3,156 | samego objawiającego się Boga, który nie może ani sam 74 I, 1,3,157 | opiera się na samym słowie Boga, który nie może kłamać. 75 I, 1,3,159 | początek od tego samego Boga. Owszem, kto pokornie i 76 I, 1,3,159 | choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując, 77 I, 1,3,162 | danym człowiekowi przez Boga. Ten nieoceniony dar możemy 78 I, 1,3,163 | wędrówki. Zobaczymy wtedy Boga "twarzą w twarz" (1 Kor 79 I, 1,3,164 | 2 Kor 5, 7) i poznajemy Boga "jakby w zwierciadle, niejasno... 80 I, 1,3,166 | człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia. Wiara 81 I, 1,3,169 | Zbawienie pochodzi od samego Boga; ponieważ jednak życie wiary 82 I, 1,3,172 | ludzie mają tylko jednego Boga i Ojca45. Św. Ireneusz z 83 I, 1,3,176 | przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia. Obejmuje 84 I, 1,3,178 | kogoś innego, jak tylko w Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.~ 85 I, 1,3,181 | wierzących. "Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła 86 I, 1,3,182 | wierzenia jako objawione przez Boga"51.~ 87 I, 1,3,184 | Nicejsko-Konstantynopolitański~~~~~~Wierzę w Boga,~Ojca wszechmogącego, ~Stworzyciela 88 I, 1,3,184 | niebiosa,~siedzi po prawicy Boga Ojca~wszechmogącego.~Stamtąd 89 I, 1,3,184 | Amen.~~~~Wierzę w jednego Boga,~Ojca wszechmogącego, ~Stworzyciela 90 I, 1,3,184 | wszystkimi wiekami.~Bóg z Boga, ~Światłość ze Światłości,~ 91 I, 1,3,184 | Światłości,~Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. ~Zrodzony, 92 I, 2,1 | Rozdział pierwszy~WIERZĘ W BOGA OJCA~ 93 I, 2,1,198 | wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest "pierwszy 94 I, 2,1,198 | wszystkiego. Credo zaczyna się od Boga Ojca, ponieważ Ojciec jest 95 I, 2,1 | Artykuł pierwszy~ "WIERZĘ W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO, ~STWORZYCIELA 96 I, 2,1 | Paragraf pierwszy~WIERZĘ W BOGA~ 97 I, 2,1,199 | 199 "Wierzę w Boga": to pierwsze stwierdzenie 98 I, 2,1,199 | czyni to w odniesieniu do Boga. Wszystkie artykuły Credo 99 I, 2,1,199 | pozwalają lepiej poznać Boga, tak jak On stopniowo objawiał 100 I, 2,1,199 | wszystkim wyznanie wiary w Boga"1.~ 101 I, 2,1 | I. "Wierzę w jednego Boga"~ 102 I, 2,1,200 | Nicejsko-Konstantynopolitański. Wyznanie jedyności Boga, które zakorzenia się w 103 I, 2,1,200 | nieodłączne od wyznania istnienia Boga i jest, podobnie jak ono, 104 I, 2,1,201 | Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego 105 I, 2,1,202 | sprzeciwia się ono wierze w Boga Jedynego. Wiara w Ducha 106 I, 2,1,208 | i tajemniczej obecności Boga człowiek odkrywa swoją małość. 107 I, 2,1,208 | chwały trzykroć świętego Boga Izajasz woła: "Biada mi! 108 I, 2,1,209 | Przez szacunek dla świętości Boga naród izraelski nie wypowiada 109 I, 2,1,209 | izraelski nie wypowiada imienia Boga. W czasie czytania Pisma 110 I, 2,1,210 | Izraela, który odwrócił się od Boga, by czcić złotego cielca9 111 I, 2,1,211 | On Jest" wyraża wierność Boga, który mimo niewierności 112 I, 2,1,215 | doprowadził do zwątpienia w słowo Boga, w Jego życzliwość i wierność.~ 113 I, 2,1,216 | 216 Prawda Boga jest Jego mądrością, która 114 I, 2,1,217 | nauka, która pochodzi od Boga, jest nauką prawdy18. Pośle 115 I, 2,1,219 | 219 Miłość Boga do Izraela jest porównana 116 I, 2,1,221 | miłość jest samą istotą Boga. Posyłając w pełni czasów 117 I, 2,1 | Konsekwencje wiary w Jedynego Boga~ 118 I, 2,1,222 | 222 Wiara w Boga, Jedynego, i miłowanie Go 119 I, 2,1,223 | Poznawać wielkość i majestat Boga: "Wielki jest Bóg, choć 120 I, 2,1,226 | stworzone: wiara w Jedynego Boga pozwala nam na używanie 121 I, 2,1,227 | wszystko. / Temu, kto ma Boga, ~Nie brakuje niczego. / 122 I, 2,1,229 | 229 Wiara w Boga prowadzi nas do zwrócenia 123 I, 2,1,229 | nieprzedkładania niczego ponad Boga i do niezastępowania Go 124 I, 2,1,234 | chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem 125 I, 2,1,236 | wyjaśnia całą Ekonomię. Dzieła Boga objawiają, kim On jest w 126 I, 2,1,237 | jedną z "ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, 127 I, 2,1,237 | jeśli nie objawione przez Boga"38 . Oczywiście, Bóg zostawił 128 I, 2,1 | II. Objawienie Boga jako Trójcy~Ojciec objawiony 129 I, 2,1,238 | 238 Wzywanie Boga jako "Ojca" jest znane w 130 I, 2,1,239 | 239 Określając Boga imieniem "Ojciec", język 131 I, 2,1,239 | dzieci. Ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie 132 I, 2,1,239 | bardziej uwydatnia immanencję Boga, czyli bliskość między Bogiem 133 I, 2,1,239 | pierwszymi przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to 134 I, 2,1,241 | które na początku było u Boga i jest Bogiem45, jako "obraz 135 I, 2,1,241 | jest Bogiem45, jako "obraz Boga niewidzialnego" (Kol 1,15), 136 I, 2,1,242 | wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, 137 I, 2,1,242 | Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a 138 I, 2,1,249 | Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym 139 I, 2,1,253 | trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: "Trójcę 140 I, 2,1,266 | tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, 141 I, 2,1,269 | wielokrotnie wyznaje powszechną moc Boga. Nazywa Go "potężnym Bogiem 142 I, 2,1,271 | Tajemnica pozornej niemocy Boga~ 143 I, 2,1,272 | 272 Wiara w Boga Ojca wszechmogącego może 144 I, 2,1,272 | bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, 145 I, 2,1,272 | ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi" ( 146 I, 2,1,273 | która uwierzyła, że "dla Boga... nie ma nic niemożliwego" ( 147 I, 2,1,274 | naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. 148 I, 2,1,276 | wszechmogącego i wiecznego Boga" (Omnipotens sempiterne 149 I, 2,1,276 | ma nic "niemożliwego dla Boga" (Rdz 18, 14; Łk 1, 37; 150 I, 2,1,279 | podejmuje te słowa, wyznając Boga Ojca wszechmogącego jako " 151 I, 2,1,285 | świata jest stawaniem się Boga (panteizm). Inni stwierdzali, 152 I, 2,1,285 | jest konieczną emanacją Boga, wypływa z tego źródła i 153 I, 2,1,285 | świat został uczyniony przez Boga, ale w taki sposób, jak 154 I, 2,1,286 | początki świata. Istnienie Boga Stwórcy można bowiem poznać 155 I, 2,1,286 | wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, 156 I, 2,1,288 | urzeczywistnienia Przymierza Boga, Jedynego, z Jego ludem. 157 I, 2,1,290 | ma zawsze jako podmiot Boga). Całość tego, co istnieje ( 158 I, 2,1,294 | 294 Chwałą Boga jest to, by realizowało 159 I, 2,1,294 | życzliwości. "Albowiem chwałą Boga jest człowiek żyjący, a 160 I, 2,1,294 | człowieka jest oglądanie Boga. Jeśli zatem objawienie 161 I, 2,1,294 | Jeśli zatem objawienie się Boga przez dzieło stworzenia 162 I, 2,1,294 | życie tym, którzy widzą Boga"120. Celem ostatecznym stworzenia 163 I, 2,1,295 | że pochodzi z wolnej woli Boga, który chciał dać stworzeniom 164 I, 2,1,296 | co zechce. Tymczasem moc Boga okazuje się właśnie w tym, 165 I, 2,1,299 | wieczne Słowo, będące "obrazem Boga niewidzialnego" (Kol 1, 166 I, 2,1,299 | jest więc chciane przez Boga jako dar skierowany do człowieka, 167 I, 2,1,303 | potwierdzają absolutną suwerenność Boga w biegu wydarzeń: "Nasz 168 I, 2,1,304 | odwoływanie się do pierwszeństwa Boga i Jego absolutnego panowania 169 I, 2,1,305 | się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, 170 I, 2,1,306 | lecz wielkości i dobroci Boga wszechmogącego. Bóg daje 171 I, 2,1,307 | więc w pełni "pomocnikami Boga" (1 Kor 3, 9; 1 Tes 3, 2) 172 I, 2,1,308 | prawda nieodłączna od wiary w Boga Stwórcę; Bóg działa we wszelkim 173 I, 2,1,309 | grzechu, cierpliwa miłość Boga, wychodząca ciągle naprzeciw 174 I, 2,1,314 | częściowe, gdy zobaczymy Boga "twarzą w twarz" (1 Kor 175 I, 2,1,324 | 324 Dopuszczenie przez Boga zła fizycznego i zła moralnego 176 I, 2,1,326 | ale także własne "miejsce" Boga: "Ojca naszego, który jest 177 I, 2,1,326 | aniołów - które otaczają Boga.~ 178 I, 2,1,329 | sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują " 179 I, 2,1,337 | prawd objawionych przez Boga dla naszego zbawienia194; 180 I, 2,1,338 | wydobyty z nicości słowem Boga; wszystkie istniejące byty, 181 I, 2,1,339 | nieskończonej mądrości i dobroci Boga. Z tego powodu człowiek 182 I, 2,1,340 | stworzeń jest chciana przez Boga. Słońce i księżyc, cedr 183 I, 2,1,347 | a więc kult i adorację Boga. Kult jest wpisany w porządek 184 I, 2,1,348 | odpowiedzią na mądrość i wolę Boga wyrażoną w dziele stworzenia.~ 185 I, 2,1,350 | które nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym zamysłom 186 I, 2,1,362 | jest więc chciany przez Boga.~ 187 I, 2,1,363 | najbardziej szczególny obrazem Boga: "dusza" oznacza zasadę 188 I, 2,1,364 | ciało swoje, jako przez Boga stworzone i mające być wskrzeszone 189 I, 2,1 | odmienność chciane przez Boga~ 190 I, 2,1,369 | to znaczy chciani przez Boga, z jednej strony w doskonałej 191 I, 2,1,369 | rzeczywistością dobrą i chcianą przez Boga: mężczyzna i kobieta mają 192 I, 2,1,369 | która pochodzi wprost od Boga, ich Stwórcy229. Mężczyzna 193 I, 2,1,369 | zostali stworzeni "na obraz Boga". W swoim "byciu mężczyzną" 194 I, 2,1,370 | nieskończonej doskonałości Boga: doskonałości matki230 oraz 195 I, 2,1,371 | razem, chciani przez Boga jako jedno dla drugiego. 196 I, 2,1,373 | świat powierzony im przez Boga.~ 197 I, 2,1,381 | się człowiekiem - obrazem "Boga niewidzialnego" (Kol 1, 198 I, 2,1,382 | stworzona bezpośrednio przez Boga.~ 199 I, 2,1,385 | dopiero wraz z nawróceniem do Boga żywego. "Tajemnica bezbożności" ( 200 I, 2,1,386 | istocie jako odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Mu, 201 I, 2,1,387 | Bożego. Bez tego poznania Boga, jakie ono nam daje, nie 202 I, 2,1,391 | aniołem stworzonym przez Boga: Diabolus enim et alii daemones 203 I, 2,1,391 | zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale 204 I, 2,1,392 | nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Odbicie 205 I, 2,1,395 | świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Jezusie 206 I, 2,1,395 | świata. Dopuszczenie przez Boga działania Szatana jest wielką 207 I, 2,1,397 | nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania do Jego 208 I, 2,1,398 | człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem; 209 I, 2,1,398 | pełnego "przebóstwienia" przez Boga w chwale. Zwiedziony przez 210 I, 2,1,398 | być jak Bóg"262, ale "bez Boga i ponad Bogiem, a nie według 211 I, 2,1,398 | ponad Bogiem, a nie według Boga"263.~ 212 I, 2,1,399 | Jego obraz, widząc w Nim Boga zazdrosnego o swoje przywileje266.~ 213 I, 2,1,401 | Wzbraniając się często uznawać Boga za swój początek, burzy 214 I, 2,1,405 | nowo kieruje człowieka do Boga, ale konsekwencje tego grzechu 215 I, 2,1,410 | został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa go290 216 I, 2,1,415 | człowiek, stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, 217 I, 2,1,416 | sprawiedliwość, które otrzymał od Boga nie tylko dla siebie, lecz 218 I, 2,2,423 | człowiekiem. Wierzymy, że "od Boga wyszedł" (J 13, 3), "z nieba 219 I, 2,2,424 | Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16,16). Na skale 220 I, 2,2,431 | jak tylko wzywając imienia Boga Odkupiciela10.~ 221 I, 2,2,432 | Jezus oznacza, że samo imię Boga jest obecne w osobie Jego 222 I, 2,2,433 | raz w roku wzywał imienia Boga Zbawiciela dla wynagrodzenia 223 I, 2,2,434 | Jezusa otacza chwałą imię Boga Zbawiciela17, ponieważ odtąd 224 I, 2,2,435 | Panie, Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade 225 I, 2,2,436 | zostali konsekrowani przez Boga do misji zleconej przez 226 I, 2,2,437 | Józef został powołany przez Boga, by wziął do siebie Maryję, 227 I, 2,2,439 | Dawida" obiecanego przez Boga Izraelowi30. Jezus przyjął 228 I, 2,2,442 | Jezusa jako Chrystusa, Syna "Boga żywego" (Mt 16, 16), ponieważ 229 I, 2,2,443 | posyłanych poprzednio przez Boga do Jego ludu50, i który 230 I, 2,2,444 | jako "Jednorodzony" Syn Boga (J 3,16) i przez ten tytuł 231 I, 2,2,446 | imieniem określającym Boskość Boga Izraela. Nowy Testament 232 I, 2,2,454 | relację Jezusa Chrystusa do Boga, Jego Ojca: On jest jedynym 233 I, 2,2,457 | zasługiwały one na wzruszenie Boga, na to, by zniżył się 234 I, 2,2,458 | tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego 235 I, 2,2,463 | przyszedł w ciele, jest z Boga" (1 J 4, 2). Takie jest 236 I, 2,2,469 | O Synu Jedyny i Słowo Boga, będąc nieśmiertelny, raczyłeś 237 I, 2,2,479 | W czasie ustalonym przez Boga wcielił się Jedyny Syn Ojca, 238 I, 2,2,490 | została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania 239 I, 2,2,491 | napełniona "łaską" przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona 240 I, 2,2,491 | łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy 241 I, 2,2,494 | Rz 1, 5), pewna, że "dla Boga... nie ma nic niemożliwego": " 242 I, 2,2,498 | wypełniły się w milczeniu Boga"146. ~Maryja - "zawsze Dziewica"~ 243 I, 2,2,503 | ukazuje absolutną inicjatywę Boga we Wcieleniu. Bóg jest jedynym 244 I, 2,2,505 | ani z woli męża, ale z Boga" (J 1, 13). Przyjęcie tego 245 I, 2,2,507 | Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. Kościół jest 246 I, 2,2,516 | misteriów ukazują "miłość Boga ku nam" (1 J 4, 9).~ 247 I, 2,2,519 | ciągle obecny "przed obliczem Boga", "aby teraz wstawiać się 248 I, 2,2,526 | Stać się dzieckiem" wobec Boga - to warunek wejścia do 249 I, 2,2,526 | J 3, 7), narodzić się "z Boga" (J 1,13), by "się stać 250 I, 2,2,531 | mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2, 51-52).~ 251 I, 2,2,538 | Jego synowską postawę wobec Boga. Jezus odpiera te ataki, 252 I, 2,2,539 | którzy prowokowali niegdyś Boga przez czterdzieści lat na 253 I, 2,2,552 | Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Nasz Pan powiedział 254 I, 2,2,554 | Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego, Nauczyciel "zaczął... 255 I, 2,2,555 | i Eliasz widzieli chwałę Boga na Górze; Prawo i prorocy 256 I, 2,2,559 | dniu dzieci298 i "ubodzy Boga", którzy pozdrawiają Go, 257 I, 2,2,563 | na ziemi zbliżyć się do Boga, klękając przed żłobkiem 258 I, 2,2,571 | głosić światu. Zbawczy zamysł Boga wypełnił się "raz jeden" ( 259 I, 2,2,575 | zwyczaju zwracania się do Boga jako do Ojca, centralnego 260 I, 2,2,575 | charakteru przykazania miłości Boga i bliźniego323.~ 261 I, 2,2,576 | Bóg;~- wiary w jedynego Boga, w którego chwale nie może 262 I, 2,2,577 | przedstawił Prawo dane przez Boga na Synaju podczas pierwszego 263 I, 2,2,578 | Przebłagania dzieci Izraela proszą Boga o przebaczenie z powodu 264 I, 2,2,586 | jako ostateczne mieszkanie Boga wśród ludzi353. Dlatego 265 I, 2,2 | Jezus i wiara Izraela w Boga Jedynego i Zbawiciela~ 266 I, 2,2,589 | grzeszników z postawą samego Boga wobec nich363. Dał nawet 267 I, 2,2,589 | odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?" (Mk 2, 7). Odpuszczając 268 I, 2,2,593 | zazdrosną miłością to mieszkanie Boga wśród ludzi. Świątynia jest 269 I, 2,2,594 | Niektórzy Żydzi, nie uznając Boga, który stal się człowiekiem379, 270 I, 2,2,594 | człowieka uważającego siebie za Boga" (J 10, 33) i osądzili Go 271 I, 2,2,597 | ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma 272 I, 2,2 | postanowienia i przewidzenia Boga"~ 273 I, 2,2,599 | przewidzianego wcześniej przez Boga.~ 274 I, 2,2,600 | 600 Dla Boga wszystkie chwile czasu 275 I, 2,2,603 | w naszym oddzieleniu od Boga, tak że mógł w naszym imieniu 276 I, 2,2,604 | że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował 277 I, 2,2,614 | wszystkim jest ona darem samego Boga Ojca, ponieważ Ojciec wydaje 278 I, 2,2,620 | wypływa z inicjatywy miłości Boga do nas, ponieważ "On sam 279 I, 2,2,648 | transcendentne wkroczenie Boga w stworzenie i w historię 280 I, 2,2 | NIEBA,~SIEDZI PO PRAWICY BOGA, OJCA WSZECHMOGĄCEGO"~ 281 I, 2,2,662 | się za nami przed obliczem Boga" (Hbr 9, 24). W niebie Chrystus 282 I, 2,2,662 | przez Niego zbliżają się do Boga" (Hbr 7, 25). "Jako Arcykapłan 283 I, 2,2,665 | do niebieskiego panowania Boga, skąd kiedyś powróci538, 284 I, 2,2,668 | w mocy i władzy samego Boga. Jezus Chrystus jest Panem 285 I, 2,2,675 | uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł 286 I, 2,2,677 | rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem 287 I, 2,2,677 | Jego Oblubienica577. Triumf Boga nad buntem zła przyjmie 288 I, 2,3,684 | znali "jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, 289 I, 2,3,687 | jest Tym, który objawia Boga, pozwala nam poznać Chrystusa, 290 I, 2,3,687 | poznać Chrystusa, Słowo Boga, Jego żywe Słowo, ale nie 291 I, 2,3,689 | się, On, Obraz widzialny Boga niewidzialnego, ale objawia 292 I, 2,3,691 | sposób osobowy Tchnieniem Boga, Duchem Bożym11. Z drugiej 293 I, 2,3,695 | Jezus jest Namaszczonym Boga w sposób zupełnie wyjątkowy, 294 I, 2,3,697 | raz świetlisty - objawia Boga żywego i zbawiającego, osłaniając 295 I, 2,3,700 | Apostołom jest napisany "Duchem Boga żywego nie na kamiennych 296 I, 2,3,703 | 703 Słowo Boga i Jego Tchnienie znajdują 297 I, 2,3,706 | które nas uczyni własnością Boga" (Ef 1, 13-14)52.~W teofaniach 298 I, 2,3,707 | 707 Teofanie (objawienia Boga) rozjaśniają drogę obietnicy, 299 I, 2,3,710 | rzeczywistości tajemnicza wierność Boga Zbawiciela i początek obiecanego 300 I, 2,3,717 | się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię" ( 301 I, 2,3,717 | Maryję stało się przyjściem Boga, który "nawiedził lud swój" ( 302 I, 2,3,721 | Maryja, Najświętsza Matka Boga, zawsze Dziewica, jest arcydziełem 303 I, 2,3,736 | możemy z ufnością nazywać Boga naszym Ojcem. On daje nam 304 I, 2,3,744 | daje światu Emmanuela, "Boga z nami" (Mt 1, 23).~ 305 I, 2,3,750 | jest nieodłączna od wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. 306 I, 2,3,750 | odnoszącym się do wiary w Boga (Credo in Deum), by nie 307 I, 2,3,750 | in Deum), by nie mieszać Boga i Jego dzieł, lecz by wyraźnie 308 I, 2,3,751 | został ustanowiony przez Boga Jego świętym ludem102. pierwsza 309 I, 2,3,756 | określeniami: <<jest domem Boga>>, w którym mieszka Jego 310 I, 2,3,756 | rodzina; jest mieszkaniem Boga w Duchu118; <<przybytkiem 311 I, 2,3,756 | Duchu118; <<przybytkiem Boga z ludźmi>> (Ap 21, 3), a 312 I, 2,3,756 | zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica 313 I, 2,3,760 | zostały dopuszczone przez Boga tylko jako okazja i środek 314 I, 2,3,761 | w pewnym sensie reakcją Boga na chaos spowodowany przez 315 I, 2,3,768 | głoszenia Królestwa Chrystusa i Boga i zapoczątkowania go wśród 316 I, 2,3,769 | prześladowań świata i pocieszeń Boga"157. Tu na ziemi czuje się 317 I, 2,3,771 | Namiocie Kedaru i sanktuarium Boga; mieszkanie ziemskie, królewski 318 I, 2,3,774 | Nie ma innej Tajemnicy Boga niż Chrystus"170. Zbawczym 319 I, 2,3,776 | realizuje tajemnicę miłości Boga do człowieka"174. Kościół " 320 I, 2,3,776 | widzialnym planem miłości Boga do człowieka"175, planem, 321 I, 2,3,780 | znakiem i narzędziem jedności Boga i ludzi.~~ 322 I, 2,3,782 | zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga, mające rozszerzać się coraz 323 I, 2,3,782 | dopełnione zostanie również przez Boga"181.~Lud kapłański, prorocki 324 I, 2,3,797 | czyni Kościół "świątynią Boga żywego" (2 Kor 6,16)216.~ 325 I, 2,3,797 | i drabina wstępowania do Boga... Bowiem tam, gdzie jest 326 I, 2,3,813 | tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, 327 I, 2,3,824 | Chrystusie i uwielbienie Boga... jest celem wszystkich 328 I, 2,3,831 | spełnił się zamiar woli Boga, który naturę ludzką stworzył 329 I, 2,3,841 | Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, 330 I, 2,3,842 | także mają cel ostateczny, Boga, którego Opatrzność oraz 331 I, 2,3,843 | wśród cielesnych wyobrażeń" Boga nieznanego, ale bliskiego, 332 I, 2,3,844 | umierając na tym świecie bez Boga, narażeni na rozpacz 333 I, 2,3,846 | Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa 334 I, 2,3,847 | szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz 335 I, 2,3,849 | Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był <<powszechnym 336 I, 2,3,851 | zapał misyjny z miłości Boga do wszystkich ludzi: "Albowiem 337 I, 2,3,856 | jakby ukrytej obecności Boga"331. Jeśli głoszą oni Dobrą 338 I, 2,3,859 | więc, że uznani przez Boga za "sługi Nowego Przymierza" ( 339 I, 2,3,859 | Przymierza" (2 Kor 3, 6) i "sługi Boga" (2 Kor 6, 4), że w imieniu 340 I, 2,3,865 | zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga" (Ap 341 I, 2,3,865 | nieba od Boga, mające chwałę Boga" (Ap 21, 10-11); "a mur 342 I, 2,3,890 | przymierza zawartego przez Boga w Chrystusie z Jego Ludem; 343 I, 2,3,891 | wierzenia jako objawione przez Boga"386 i jako nauczanie Chrystusa, " 344 I, 2,3,900 | wierni, wezwani przez Boga do apostolstwa na mocy chrztu 345 I, 2,3,901 | działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają" 346 I, 2,3,912 | może być wyjęta spod władzy Boga"425.~ 347 I, 2,3,917 | Pańskiej z danego przez Boga zalążka, rozmaite formy 348 I, 2,3,920 | poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata"434.~ 349 I, 2,3,926 | życia osobie powołanej przez Boga w profesji rad ewangelicznych. 350 I, 2,3,954 | widząc <<wyraźnie samego Boga troistego i jedynego, jako 351 I, 2,3,954 | wzajemnie w tej samej miłości Boga i bliźniego i ten sam hymn 352 I, 2,3,962 | sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy 353 I, 2,3,963 | czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela... co więcej, 354 I, 2,3,966 | życia, Ty, która poczęłaś Boga Żywego, a przez swoje modlitwy 355 I, 2,3,988 | wyznanie naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego 356 I, 2,3,992 | wewnętrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwórcę całego człowieka, 357 I, 2,3,993 | zmartwychwstanie opiera się na wierze w Boga, który nie jest "Bogiem 358 I, 2,3,1000| ziemski chleb dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem 359 I, 2,3,1002| wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił... Jeśliście 360 I, 2,3,1002| Chrystus zasiadając po prawicy Boga (Kol 2, 12; 3, 1).~ 361 I, 2,3,1004| siebie... Chwalcie więc Boga w waszym ciele (1 Kor 6, 362 I, 2,3,1007| nią był, a duch powróci do Boga, który go dał (Koh 12, 1. 363 I, 2,3,1008| więc przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, a weszła na świat 364 I, 2,3,1011| Ojca"550. ~Chcę widzieć Boga, ale trzeba umrzeć, by Go 365 I, 2,3,1015| zbawienia"558. Wierzymy w Boga, który jest Stwórcą ciała; 366 I, 2,3,1019| dobrowolnym poddaniu się woli Boga, swojego Ojca. Przez swoją 367 I, 2,3,1020| zejdź z tego świata w imię Boga Ojca wszechmogącego, który 368 I, 2,3,1020| imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego, który za ciebie 369 I, 2,3,1020| świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicielką, Maryją Dziewicą, 370 I, 2,3,1023| na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go "takim, 371 I, 2,3,1028| go do niej. Kontemplacja Boga w chwale niebieskiej jest 372 I, 2,3,1028| dopuszczonym do widzenia Boga, mieć zaszczyt uczestniczenia 373 I, 2,3,1028| towarzystwie Chrystusa Pana, twego Boga... Cieszyć się w Królestwie 374 I, 2,3,1028| sprawiedliwymi i przyjaciółmi Boga radością osiągniętej nieśmiertelności577.~ 375 I, 2,3,1032| uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, 376 I, 2,3,1033| Nie możemy jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko 377 I, 2,3,1033| przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego 378 I, 2,3,1035| wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek 379 I, 2,3,1037| dobrowolne odwrócenie się od Boga (grzech śmiertelny) i trwanie 380 I, 2,3,1037| Kościół błaga o miłosierdzie Boga, który nie chce "niektórych 381 I, 2,3,1040| objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi 382 I, 2,3,1045| ludzkiego zamierzonej przez Boga od stworzenia, a której 383 I, 2,3,1045| odkupionych, "Miasto Święte" Boga (Ap 21, 2), "Oblubienicę 384 I, 2,3,1053| wiecznym szczęściu widzą Boga takim, jakim jest, a także 385 I, 2,3,1054| konieczną do wejścia do radości Boga.~ 386 I, 2,3,1057| wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek 387 I, 2,3,1058| zbawieni" (1 Tm 2, 4), i że "u Boga wszystko jest możliwe" ( 388 I, 2,3,1062| można powiedzieć o wierności Boga w stosunku do nas i o naszym 389 I, 2,3,1063| swe błogosławieństwo przez Boga prawdy" (Iz 65,16). Nasz 390 II, 0,3,1067| doskonałego uwielbienia Boga, które zapowiadały wielkie 391 II, 0,3,1071| jako widzialny znak komunii Boga i ludzi przez Chrystusa. 392 II, 1,1,1081| wybór Dawida, Obecność Boga w Świątyni, oczyszczające 393 II, 1,1,1103| do zbawczych interwencji Boga w historii. "Plan Objawienia 394 II, 1,1,1105| stawali się żywą ofiarą dla Boga.~ 395 II, 1,1,1109| Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym" ( 396 II, 1,1,1109| wiernych żywą ofiarę dla Boga przez duchową przemianę 397 II, 1,1,1110| Kościół błogosławi i wielbi Boga Ojca jako źródło wszelkich 398 II, 1,1,1118| Eucharystii, tajemnicę komunii Boga Miłości, Jednego w Trzech 399 II, 1,1,1122| jednoczy się przez słowo Boga żywego... Głoszenie słowa 400 II, 1,1,1130| objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa 401 II, 1,1,1134| wiernego jest życie dla Boga w Chrystusie Jezusie, a 402 II, 1,2,1137| życia... wypływającą z tronu Boga i Baranka" (Ap 22, 1), jeden 403 II, 1,2,1138| 1138 W służbie uwielbienia Boga i w wypełnianiu Jego zamysłu 404 II, 1,2,1142| członki powołane przez Boga, w Kościele i przez Kościół, 405 II, 1,2,1148| którym wyraża się działanie Boga uświęcającego ludzi i działanie 406 II, 1,2,1148| wyrażać uświęcającą obecność Boga i wdzięczność człowieka 407 II, 1,2,1150| Naród wybrany otrzymuje od Boga znaki i charakterystyczne 408 II, 1,2,1150| symbole wielkich dzieł Boga dla swojego ludu. Wśród 409 II, 1,2,1153| bezinteresowną inicjatywę Boga, a zarazem odpowiedź wiary 410 II, 1,2,1159| niewidzialnego i niepojętego Boga; dopiero Wcielenie Syna 411 II, 1,2,1159| obrazie to, co zobaczyłem z Boga... Z odsłoniętym obliczem 412 II, 1,2,1161| wierze człowiek "na obraz Boga", przemieniony wreszcie " 413 II, 1,2,1161| naszego Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela, a także świętej 414 II, 1,2,1164| wspominać zdumiewające czyny Boga Zbawiciela, dziękować Mu 415 II, 1,2,1165| Świętego39. Tym "dzisiaj" Boga żywego, do którego człowiek 416 II, 1,2,1174| uświęcać przez uwielbienie Boga"52. Jest ona "publiczną 417 II, 1,2,1179| Świętego, "jesteśmy świątynią Boga żywego" (2 Kor 6, 16).~ 418 II, 1,2,1180| tym miejscu, mieszkanie Boga z ludźmi pojednanymi i zjednoczonymi 419 II, 1,2,1197| jest prawdziwą Świątynią Boga, "miejscem, w którym przebywa 420 II, 2,1,1216| i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, 421 II, 2,1,1226| Jezusa: Żydom bojącym się Boga i poganom20. Chrzest zawsze 422 II, 2,1,1238| Paschalnej). Kościół prosi Boga, by przez swojego Syna i 423 II, 2,1,1261| Istotnie, wielkie miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy 424 II, 2,1,1263| najcięższym jest oddzielenie od Boga.~ 425 II, 2,1,1266| uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei 426 II, 2,1,1270| wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła" 427 II, 2,1,1274| uszczęśliwiające widzenie Boga, które jest wypełnieniem 428 II, 2,1,1281| Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego 429 II, 2,1,1359| stworzenie umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu 430 II, 2,1,1361| którą Kościół głosi chwałę Boga w imieniu całego stworzenia. 431 II, 2,1,1373| zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami" ( 432 II, 2,1,1375| skuteczność i łaska pochodzą od Boga. To jest Ciało moje, mówi 433 II, 2,1,1414| a także by otrzymać od Boga duchowe i doczesne dary.~ 434 II, 2,2,1424| i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec 435 II, 2,2,1424| udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie: " 436 II, 2,2,1424| żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć 437 II, 2,2,1425| Chrystusa i przez Ducha Boga naszego" (I Kor 6, 11). 438 II, 2,2,1428| odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował11.~ 439 II, 2,2,1431| powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem 440 II, 2,2,1432| jest najpierw dziełem łaski Boga, który sprawia, że nasze 441 II, 2,2,1432| Odkrywając wielkość miłości Boga, nasze serce zostaje wstrząśnięte 442 II, 2,2,1432| obawiać się, by nie obrazić Boga grzechem i nie oddalić się 443 II, 2,2,1434| odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. Obok 444 II, 2,2,1439| człowieka, który powraca do Boga i na łono rodziny, jaką 445 II, 2,2,1440| przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. 446 II, 2,2,1440| przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, 447 II, 2,2,1445| zostanie również przyjęty przez Boga do komunii z Nim. Pojednanie 448 II, 2,2,1452| żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, 449 II, 2,2,1455| to na nowo otwiera się na Boga i na komunię Kościoła, by 450 II, 2,2,1465| narzędziem miłosiernej miłości Boga względem grzesznika.~ 451 II, 2,2,1470| się miłosiernemu sądowi Boga, uprzedza w pewien sposób 452 II, 2,2,1476| niewyczerpaną wartością, jaką mają u Boga zadośćuczynienia i zasługi 453 II, 2,2,1477| Odpusty otrzymywane od Boga za pośrednictwem Kościoła~ 454 II, 2,2,1487| grzeszy, rani cześć i miłość Boga, a także własną godność 455 II, 2,2,1489| grzech, rodzi się z łaski Boga pełnego miłosierdzia i troszczącego 456 II, 2,2,1490| 1490 Droga powrotu do Boga, nazywana nawróceniem i 457 II, 2,2,1492| jego źródłem jest miłość do Boga, nazywamy go "doskonałym"; 458 II, 2,2,1501| choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.~Chory 459 II, 2,2,1501| powrotu do Niego.~Chory wobec Boga~ 460 II, 2,2,1502| przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on 461 II, 2,2,1502| chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę 462 II, 2,2,1520| odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom 463 II, 2,3,1539| został ustanowiony przez Boga "królestwem kapłanów i ludem 464 II, 2,3,1539| sprawach odnoszących się do Boga, aby składali dary i ofiary 465 II, 2,3,1544| 5). Melchizedek, "kapłan Boga Najwyższego" (Rdz 14, 18), 466 II, 2,3,1546| królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego" (Ap 1, 6) 467 II, 2,3,1549| Patros), jakby żywym obrazem Boga Ojca23.~ 468 II, 2,3,1552| Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła27, a zwłaszcza 469 II, 2,3,1554| Urząd kościelny, przez Boga ustanowiony, sprawowany 470 II, 2,3,1554| i prezbiterów jako Radę Boga i zgromadzenie Apostołów; 471 II, 2,3,1573| konsekracyjna, będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego 472 II, 2,3,1587| spotkanie naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, 473 II, 2,3,1589| oświecać, samemu zbliżyć się do Boga, by innych do Niego przybliżać, 474 II, 2,3,1589| zmierzamy. Znam wielkość Boga i słabość człowieka, ale 475 II, 2,3,1597| konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia 476 II, 2,3,1611| Prorocy, widząc Przymierze Boga z Izraelem w postaci obrazu 477 II, 2,3,1611| odzwierciedleniem miłości Boga Bożej, miłości "potężnej 478 II, 2,3,1612| 1612 Oblubieńczy związek Boga z Jego ludem - Izraelem 479 II, 2,3,1624| epikletycznych, w których prosi się Boga o łaskę i błogosławieństwo 480 II, 2,3,1638| zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi: "Prawdziwa miłość 481 II, 2,3,1639| ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione 482 II, 2,3,1639| zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, 483 II, 2,3,1640| przyjmowanemu z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie 484 II, 2,3,1646| motyw wynika z wierności Boga wobec swego przymierza i 485 II, 2,3,1647| świadkami wiernej miłości Boga. Małżonkowie, którzy z pomocą 486 II, 2,3,1650| dzień wypraszali sobie u Boga łaskę163.~Otwartość na płodność~ 487 II, 2,4,1669| człowieka i uwielbienia Boga"6.~Różnorodne formy sakramentaliów~ 488 II, 2,4,1670| błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary. 489 II, 2,4,1670| chrześcijanie błogosławieni przez Boga Ojca "wszelkim błogosławieństwem 490 II, 2,4,1677| Zawiera się w nich uwielbienie Boga za Jego dzieła i dary, a 491 III, 0,4,1693| 1267 grzechu, żyją zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie" (Rz 492 III, 0,4,1693| chrześcijanie mogą być "naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, 493 III, 0,4,1694| Chrystusa i przez Ducha Boga naszego" (1 Kor 6, 11), " 494 III, 1,1,1699| do dobra obiecanego przez Boga i potwierdzonego przez sumienie 495 III, 1,1 | pierwszy~CZŁOWIEK OBRAZEM BOGA~ 496 III, 1,1,1700| W Chrystusie, "obrazie Boga niewidzialnego" (Kol 1, 497 III, 1,1,1705| rozumu człowiek poznaje głos Boga, który przynagla go do " 498 III, 1,1,1705| które wypełnia się w miłości Boga i bliźniego. Życie moralne 499 III, 1,1,1710| poczęcia jest zwrócona do Boga i przeznaczona do szczęścia 500 III, 1,1,1715| czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni,


1-500 | 501-870

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License