Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
997 1
998 1
999 1
a 828
aarona 3
abba 5
abdiasza 1
Frequency    [«  »]
1117 ze
942 chrystusa
870 boga
828 a
758 od
738 który
678 o

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

a

1-500 | 501-828

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,1 | Jego przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego 2 Wstep, 0,0,2 | wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 3 Wstep, 0,0,2 | głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi 4 Wstep, 0,0,15| Kościoła (dział pierwszy), a szczególnie w siedmiu sakramentach ( 5 Wstep, 0,0,24| przystosowanym katechizmom, a jeszcze bardziej tym, którzy 6 Wstep, 0,0,24| dopiero wzrastać w Chrystusie, a inni w końcu rzeczywiście 7 I, 1,1,27 | wciąż z miłości zachowuje, a żyje w pełni prawdy, gdy 8 I, 1,1,29 | może jej nie dostrzegać, a nawet wprost odrzucać. 9 I, 1,1,29 | umysłowe wrogie religii, a wreszcie skłonność człowieka 10 I, 1,1,30 | człowieka, aby Go szukał, a dzięki temu znalazł życie 11 I, 1,1,30 | woli, "szczerego serca", a także świadectwa innych, 12 I, 1,1,30 | Wspaniała jest Twoja moc, a Twojej Mądrości nikt nie 13 I, 1,1,30 | pysznym się sprzeciwiasz. A jednak pragnie Cię sławić 14 I, 1,1,34 | ostatecznym celem wszystkiego, "a którą wszyscy nazywają Bogiem" 15 I, 1,1,39 | religiami, z filozofią i nauką, a także z niewierzącymi i 16 I, 1,2,53 | przedmiotem jest On sam, a które zmierza do punktu 17 I, 1,2,53 | człowieka do objęcia Boga, a Boga do zamieszkiwania w 18 I, 1,2,54 | trwałe świadectwo o sobie; a chcąc otworzyć drogę do 19 I, 1,2,55 | zbawienia, dać żywot wieczny"7.~A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo 20 I, 1,2,65 | do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 21 I, 1,2,67 | religie niechrześcijańskie, a także o pewne ostatnio powstałe 22 I, 1,2,70 | rodzicom. Mówił do nich, a po upadku obiecał im zbawienie35 23 I, 1,2,79 | Oblubienicą swego Syna ukochanego, a Duch Święty, przez którego 24 I, 1,2,79 | rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, 25 I, 1,2,95 | pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, 26 I, 1,2,110 | używane w danej epoce, a także przyjęte sposoby myślenia, 27 I, 1,2,113 | żywą pamięć słowa Bożego, a Duch Święty przekazuje mu 28 I, 1,2,117 | znakiem zwycięstwa Chrystusa, a przez to także znakiem chrztu89.~ 29 I, 1,2,124 | i Jego zmartwychwstanie, a także początki Jego Kościoła 30 I, 1,2,128 | czasach apostolskich104, a potem nieustannie w swojej 31 I, 1,2,131 | podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem 32 I, 1,2,134 | święte jest jedną księgą, a jedną księgą jest Chrystus..., " 33 I, 1,2,135 | święte zawiera słowo Boże, a ponieważ jest natchnione, 34 I, 1,2,140 | Testament przygotowuje Nowy, a Nowy wypełnia Stary. Stary 35 I, 1,3,145 | poczęcia syna obietnicy. A w końcu przez wiarę Abraham 36 I, 1,3,155 | divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam - " 37 I, 1,3,164 | Teraz jednak "według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy" ( 38 I, 1,3,165 | odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, 39 I, 1,3,166 | prowadziła wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam 40 I, 1,3,168 | święty", śpiewamy w Te Deum), a z nim i w nim także my dochodzimy 41 I, 1,3,169 | naszych nowych narodzin, a nie w Kościół jako sprawcę 42 I, 1,3,171 | matka uczy dzieci mówić, a przez to rozumieć i komunikować 43 I, 1,3,183 | chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 44 I, 1,3,184 | prawdziwego. ~Zrodzony, a nie stworzony,~współistotny 45 I, 1,3,184 | stworzony,~współistotny Ojcu, ~a przez Niego wszystko się 46 I, 1,3,184 | sądzić żywych i umarłych, ~a królestwu Jego nie będzie 47 I, 2,0,197 | Synem i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem, 48 I, 2,1,199 | Symbol wiary mówi o Bogu, a jeśli mówi również o człowieku 49 I, 2,1,206 | ono imieniem objawionym, a zarazem w pewnej mierze 50 I, 2,1,206 | Jego imię jest niewymowne7, a zarazem jest On Bogiem, 51 I, 2,1,208 | Uspokoimy przed Nim nasze serce. A jeśli nasze serce oskarża 52 I, 2,1,213 | tłumaczeniu Septuaginty, a następnie w Tradycji Kościoła: 53 I, 2,1,214 | ponieważ "jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności" ( 54 I, 2,1,221 | Synem i Duchem Świętym, a nas przeznaczył do udziału 55 I, 2,1,226 | jakiej zbliża nas do Niego, a także na odrywanie się od 56 I, 2,1,227 | wszystkich okolicznościach, a nawet w przeciwnościach. 57 I, 2,1,233 | chrzczeni "w imię" - a nie "w imiona" - Ojca i 58 I, 2,1,234 | tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich 59 I, 2,1,236 | wewnętrznego życia Boga-Trójcy, a drugim wszystkie dzieła 60 I, 2,1,236 | ukazuje się w swoim działaniu, a im lepiejznamy osobę, tym 61 I, 2,1,237 | niedostępną dla samego rozumu, a nawet dla wiary Izraela 62 I, 2,1,242 | Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny 63 I, 2,1,243 | począwszy od stworzenia47, a niegdyś "mówił przez proroków" 64 I, 2,1,246 | Początku i jednego Tchnienia... A ponieważ wszystko to, co 65 I, 2,1,247 | łacińskiej (między VIII a XI wiekiem). Wprowadzenie 66 I, 2,1,252 | różnią się między sobą, a pojęciem "relacja", by określić 67 I, 2,1,256 | jeszcze myśleć o Jedności, a już Trójca ogarnia mnie 68 I, 2,1,256 | jeszcze myśleć o Trójcy, a już obejmuje mnie Jedność... 69 I, 2,1,257 | posłaniu Syna i Ducha Świętego, a przedłużeniem tego posłania 70 I, 2,1,259 | ponieważ Ojciec go pociąga82, a Duch porusza83.~ 71 I, 2,1,260 | będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 72 I, 2,1,264 | jako pierwszego źródła, a - przez wieczny dar Ojca 73 I, 2,1,265 | na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości 74 I, 2,1,266 | czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając 75 I, 2,1,270 | udziela ("Będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami 76 I, 2,1,270 | wszechmogący", 2 Kor 6,18); a wreszcie przez swoje nieskończone 77 I, 2,1,272 | przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa 78 I, 2,1,278 | nas stworzyć, Syn odkupić, a Duch Święty uświęcić?~ 79 I, 2,1,279 | następnie o Jego stworzeniu, a w końcu o upadku na skutek 80 I, 2,1,284 | dobry Byt, nazywany Bogiem. A jeżeli świat wywodzi się 81 I, 2,1,285 | z tych koncepcji świat (a przynajmniej świat materialny) 82 I, 2,1,285 | powstał w wyniku upadku, a zatem należałoby go odrzucić 83 I, 2,1,287 | wyprowadził Izraela z Egiptu, a wybierając Izrael, stworzył 84 I, 2,1,289 | o powołaniu człowieka, a w końcu prawdy o dramacie 85 I, 2,1,291 | Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało" ( 86 I, 2,1,292 | w Starym Testamencie113, a objawione w Nowym Przymierzu, 87 I, 2,1,294 | Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie 88 I, 2,1,295 | Boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało 89 I, 2,1,297 | dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie 90 I, 2,1,297 | spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co 91 I, 2,1,299 | nie bez wielkiego wysiłku, a także w duchu pokory i czci 92 I, 2,1,299 | uczestniczy w tej dobroci ("A Bóg widział, że wszystko, 93 I, 2,1,300 | nad niebiosa" (Ps 8, 2); "a wielkość Jego niezgłębiona" ( 94 I, 2,1,303 | co zechce" (Ps 115, 3), a o Chrystusie zostało powiedziane: " 95 I, 2,1,303 | powiedziane: "Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, 96 I, 2,1,303 | zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera" (Ap 3, 97 I, 2,1,305 | i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" ( 98 I, 2,1,305 | 6, 31-33)139.~Opatrzność a przyczyny wtórne~ 99 I, 2,1,307 | działania, przez swoje modlitwy, a także przez swoje cierpienia141. 100 I, 2,1,308 | pomocy łaski145.~Opatrzność a zgorszenie z powodu zła~ 101 I, 2,1,310 | pojawianie się pewnych bytów, a zanikanie innych; dopuszcza 102 I, 2,1,311 | przeznaczenia przez wolny wybór, a przede wszystkim przez miłość. 103 I, 2,1,313 | jeśli nie chciałby tego Bóg. A wszystko, czego On chce, 104 I, 2,1,322 | naszego Ojca niebieskiego157, a św. Piotr Apostoł przypomina: " 105 I, 2,1,325 | Stwórcą nieba i ziemi", a Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański 106 I, 2,1,326 | jest w niebie" (Mt 5,16)161 a więc także "niebo", którym 107 I, 2,1,327 | aniołów i świat ziemski, a na końcu człowieka, który 108 I, 2,1,329 | czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest 109 I, 2,1,339 | dni" jest powiedziane: "A widział Bóg, że było dobre". " 110 I, 2,1,342 | wiele wróbli" (Łk 12, 7), a także: "O ileż ważniajszy 111 I, 2,1,344 | wszystkimi Twoimi stworzeniami,~A przede wszystkim z naszym 112 I, 2,1,344 | słońcem, ~Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz, ~ 113 I, 2,1,344 | jest piękne i promieniste,~A przez swój blask~Jest Twoim 114 I, 2,1,347 | istnienia ze względu na Szabat, a więc kult i adorację Boga. 115 I, 2,1,353 | rodzaju ludzkiego. Człowiek, a przez niego cale stworzenie, 116 I, 2,1,359 | człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam - duchem ożywiającym. 117 I, 2,1,359 | Ten ostatni nie ma końca, a jest w rzeczywistości pierwszy, 118 I, 2,1,367 | celowi nadprzyrodzonemu226, a jego dusza jest uzdolniona 119 I, 2,1,369 | równości jako osoby ludzkie, a z drugiej strony, w ich 120 I, 2,1,376 | mężczyzną i kobietą238, a wreszcie harmonia między 121 I, 2,1,383 | określono zakładki. (Rdz 1, 27), a zespolenie ich stanowi pierwszą 122 I, 2,1,385 | właściwymi dla stworzeń, a przede wszystkim zagadnienie 123 I, 2,1,387 | 387 Rzeczywistość grzechu, a zwłaszcza grzechu pierworodnego, 124 I, 2,1,391 | Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati 125 I, 2,1,393 | dokonanego przez aniołów, a nie brak nieskończonego 126 I, 2,1,394 | był on zabójcą" (J 8, 44), a nawet usiłował odwrócić 127 I, 2,1,395 | Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje 128 I, 2,1,395 | szkody - natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej - 129 I, 2,1,398 | przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem; 130 I, 2,1,398 | swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. 131 I, 2,1,398 | bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga"263.~ 132 I, 2,1,401 | swego celu ostatecznego, a także całe swoje uporządkowane 133 I, 2,1,402 | grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w 134 I, 2,1,404 | grzechem "zaciągniętym", a nie "popełnionym", jest 135 I, 2,1,404 | popełnionym", jest stanem, a nie aktem.~ 136 I, 2,1,406 | jest radykalnie zepsuty, a jego wolność unicestwiona 137 I, 2,1,411 | grzechu pierworodnego294, a w czasie całego swojego 138 I, 2,1,412 | określono zakładki. (Rz 5, 20). A hymn wielkanocny Exsultet 139 I, 2,1,417 | przez ich pierwszy grzech, a wiec pozbawioną pierwotnej 140 I, 2,1,419 | przekazywany <<przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie>>, 141 I, 2,2,425 | wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - 142 I, 2,2,425 | współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo 143 I, 2,2,427 | odnosi; naucza sam Chrystus, a każdy inny nauczający - 144 I, 2,2,436 | to królowie21, kapłani22, a w rzadkich przypadkach prorocy23. 145 I, 2,2,438 | został namaszczony, jest Syn; a został namaszczony w Duchu, 146 I, 2,2,439 | 439 Wielu żydów, a nawet niektórzy poganie 147 I, 2,2,447 | faryzeuszami o sensie Psalmu 11058, a także w sposób bezpośredni, 148 I, 2,2,449 | postaci Bożej" (Flp 2, 6), a Ojciec potwierdził to panowanie 149 I, 2,2,461 | stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie 150 I, 2,2,465 | Synem Bożym przez naturę, a nie przez przybranie (adopcję). 151 I, 2,2,465 | Syn Boży jest "zrodzony, a nie stworzony, współistotny 152 I, 2,2,468 | lecz takża cierpienia86, a nawet śmierć: "Nasz Pan 153 I, 2,2,472 | latach i w łasce" (Łk 2, 52), a także zdobywać wiadomości 154 I, 2,2,487 | się na wierze w Chrystusa, a to, czego naucza ona o Maryi, 155 I, 2,2,488 | imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja" ( 156 I, 2,2,514 | Jego życiu w Nazarecie, a nawet nie ma relacji o dużej 157 I, 2,2,516 | także i Ojca" (J 14, 9), a Ojciec oznajmia: "To jest 158 I, 2,2,523 | swoim chrztem nawrócenia, a w końcu swoim męczeństwem199.~ 159 I, 2,2,524 | Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał" ( 160 I, 2,2,525 | wydaje na świat Wiecznego, ~A ziemia użycza groty Niedostępnemu. ~ 161 I, 2,2,526 | narodził się z Dziewicy, a stając się człowiekiem bez 162 I, 2,2,529 | narodów" i "chwałę Izraela", a także za "znak sprzeciwu". 163 I, 2,2,530 | przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli" (J 164 I, 2,2,533 | zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące zbawienie prawo 165 I, 2,2,534 | ale przyjęli je w wierze, a Maryja "chowała wiernie 166 I, 2,2,535 | gołębicy zstępuje na Jezusa, a głos z nieba ogłasza: "Ten 167 I, 2,2,537 | nieba unosi się nad nami, a przybrani przez głos Ojca, 168 I, 2,2,538 | wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu usługują238. 169 I, 2,2,538 | raju i Izraela na pustyni, a diabeł oddala się od Niego " 170 I, 2,2,542 | krzyżu i Zmartwychwstanie. "A Ja, gdy zostanę nad ziemię 171 I, 2,2,544 | wszelkiego rodzaju ubogimi, a aktywną miłość do nich czyni 172 I, 2,2,550 | krzyż Chrystusa: Regnavit a ligno Deus - "Bóg zakrólował 173 I, 2,2,552 | Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" ( 174 I, 2,2,553 | przez posługę Apostołów282, a w sposób szczególny Piotrowi. 175 I, 2,2,554 | przeciw tej zapowiedzi283, a inni uczniowie jej nie rozumieją284. 176 I, 2,2,554 | 31). Okrywa ich obłok, a głos z nieba mówi: "To jest 177 I, 2,2,555 | Przemieniłeś się na górze, a Twoi uczniowie, na ile byli 178 I, 2,2,556 | publicznego znajduje się chrzest, a na początku Paschy Przemienienie. 179 I, 2,2,556 | aby odczuwać pragnienie, a ty nie chcesz się trudzić? 180 I, 2,2,558 | pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście" (Mt 23, 181 I, 2,2,564 | poddanie się Maryi i Józefowi, a także przez swoją pokorną 182 I, 2,2,571 | Nowiny, którą Apostołowie, a za nimi Kościół, powinni 183 I, 2,2,577 | w Królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, 184 I, 2,2,578 | Jezus, Mesjasz Izraela, a więc największy w Królestwie 185 I, 2,2,578 | przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko 186 I, 2,2,581 | jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie" ( 187 I, 2,2,581 | powiedziano przodkom... A Ja wam powiadam" (Mt 5, 188 I, 2,2,588 | sobie, "że sprawiedliwi, a innymi gardzili" (Łk 18, 189 I, 2,2,589 | Bogu366, albo mówił prawdę, a Jego Osoba uobecniała i 190 I, 2,2,590 | przeciwko Mnie" (Mt 12, 30), a także Jego słowa, że w Nim " 191 I, 2,2,590 | się, Ja Jestem" (J 8, 58), a nawet: "Ja i Ojciec jedno 192 I, 2,2,595 | tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie 193 I, 2,2,596 | wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie, i zniszczą [ 194 I, 2,2,597 | przebaczając z krzyża390, a za Nim Piotr, przyznał prawo 195 I, 2,2,597 | 17) Żydom z Jerozolimy, a nawet ich przywódcom. Tym 196 I, 2,2,601 | Pisma uczniom z Emaus405, a następnie samym Apostołom406.~" 197 I, 2,2,618 | pośrednika między Bogiem a ludźmi" (1 Tm 2, 5). Ponieważ 198 I, 2,2,625 | powiedzieć: "Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki 199 I, 2,2,635 | i Otchłani" (Ap 1, 18), a na imię Jezusa zgina się " 200 I, 2,2,635 | zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali 201 I, 2,2,635 | bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, 202 I, 2,2,639 | że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu" (1 Kor 15, 203 I, 2,2,640 | przypadku pobożnych kobiet484, a potem Piotra485. Uczeń, " 204 I, 2,2,641 | ostatnim, najpierw Piotrowi, a potem Dwunastu491. Piotr, 205 I, 2,2,642 | pięciuset osobom równocześnie, a ponadto Jakubowi i wszystkim 206 I, 2,2,643 | tak wielki, że uczniowie (a przynajmniej niektórzy z 207 I, 2,2,644 | takiej próby wątpliwości500; a mimo ostatniego ukazania 208 I, 2,2,647 | z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o 209 I, 2,2,649 | wiele cierpieć i umrzeć, a następnie zmartwychwstanie ( 210 I, 2,2,649 | znaczeniu tego słowa)513. A w innym miejscu stwierdza 211 I, 2,2,650 | rozdzielenie elementu ludzkiego, a zmartwychwstanie przez połączenie 212 I, 2,2,655 | przyszłego wieku" (Hbr 6, 5), a ich życie zostało wprowadzone 213 I, 2,2,656 | spotkali Zmartwychwstałego, a równocześnie wydarzenie 214 I, 2,2,658 | usprawiedliwienie naszej duszy522, a później przez ożywienie 215 I, 2,2,660 | prawicy Ojca. Historyczne, a zarazem transcendentne wydarzenie 216 I, 2,2,662 | 662 "A Ja, gdy zostanę nad ziemię 217 I, 2,2,664 | chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, 218 I, 2,2,664 | panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie 219 I, 2,2,668 | Nim historia człowieka, a nawet całe stworzenie osiąga 220 I, 2,3,683 | przedstawia ich jednak Ojcu, a Ojciec udziela im niezniszczalności. 221 I, 2,3,683 | można więc widzieć Ojca, a bez Syna nikt nie może zbliżyć 222 I, 2,3,683 | Syn jest poznaniem Ojca, a poznanie Syna Bożego dokonuje 223 I, 2,3,690 | między powierzchnią ciała a namaszczeniem olejem ani 224 I, 2,3,695 | oznacza Ducha Świętego, a nawet staje się Jego synonimem15. 225 I, 2,3,696 | który "powstał jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia" ( 226 I, 2,3,697 | Testamentu, obłok - raz ciemny, a raz świetlisty - objawia 227 I, 2,3,697 | Piotra, Jakuba i Jana, a z obłoku odezwał się głos: << 228 I, 2,3,699 | czynić to samo w Jego imię34, a ponadto właśnie przez włożenie 229 I, 2,3,702 | wszystkim księgi mądrościowe, a szczególnie Psalmy)41.~W 230 I, 2,3,710 | przekreślenie obietnic, a w rzeczywistości tajemnicza 231 I, 2,3,710 | zamyśle Bożym cień Krzyża, a Reszta ubogich, która powraca 232 I, 2,3,711 | głoszenia nowego Ducha, a zbiegają się one w niewielkiej 233 I, 2,3,714 | więźniom głosił wolność,~a niewidomym przejrzenie;~ 234 I, 2,3,722 | dziękczynieniem całego Ludu Bożego, a więc i Kościoła.~ 235 I, 2,3,738 | pojedynczo jesteśmy liczni, a Chrystus sprawia, że Duch 236 I, 2,3,752 | zgromadzenie liturgiczne103, a także wspólnotę lokalną104 237 I, 2,3,756 | Boga z ludźmi>> (Ap 21, 3), a przede wszystkim świętą 238 I, 2,3,756 | czczona przez świętych Ojców, a w liturgii jest słusznie 239 I, 2,3,759 | ukazany przez wylanie Ducha, a osiągnie swoje wypełnienie 240 I, 2,3,760 | Jak wolą Bożą jest czyn, a tym czynem jest "świat", 241 I, 2,3,763 | głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejście Królestwa 242 I, 2,3,764 | nowego sposobu postępowania, a także swojej modlitwy141. ~ 243 I, 2,3,765 | Chrystusa, w Jego władzy, a także w Jego losie147. Przez 244 I, 2,3,769 | Wypełnienie Kościoła w chwale - a za jego pośrednictwem wypełnienie 245 I, 2,3,771 | kontemplacji, obecny w świecie, a jednak pielgrzymujący. Wszystkie 246 I, 2,3,771 | czynne do kontemplacji, a to, co doczesne - do miasta 247 I, 2,3,771 | piękna, córo jerozolimska; a chociaż zmęczenie i boleść 248 I, 2,3,787 | Nim: "Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was...Ja 249 I, 2,3,787 | moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56).~ 250 I, 2,3,791 | cierpią wszystkie członki; a jeśli jeden członek czci 251 I, 2,3,796 | ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu 252 I, 2,3,796 | powiedział w Ewangelii: "A tak już nie dwoje, lecz 253 I, 2,3,797 | Kościół, jest także Duch Boży; a tam, gdzie jest Duch Boży, 254 I, 2,3,798 | działać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask 255 I, 2,3,806 | złączone jedne z drugimi, a szczególnie z tymi ludźmi, 256 I, 2,3,813 | jeden Logos wszechświata, a także jeden Duch Święty, 257 I, 2,3,817 | się jeszcze większe spory, a niemałe społeczności odłączyły 258 I, 2,3,818 | obwiniać o grzech odłączenia. A Kościół katolicki otacza 259 I, 2,3,818 | im imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego 260 I, 2,3,820 | jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili 261 I, 2,3,821 | całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je zwać ekumenizmem 262 I, 2,3,821 | formacja ekumeniczna wiernych, a zwłaszcza kapłanów255~- 263 I, 2,3,823 | świętym Ludem Bożym"261, a jego członkowie nazywani " 264 I, 2,3,827 | 827 "A podczas gdy Chrystus, << 265 I, 2,3,840 | uznany za Pana i Syna Bożego, a z drugiej - przyjścia Mesjasza, 266 I, 2,3,849 | wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 267 I, 2,3,853 | między nauką, którą głosi, a ludzką słabością tych, którym 268 I, 2,3,856 | udzielił ludziom i narodom, a także oczyścić ich z błędu 269 I, 2,3,861 | Ustanowili więc takich mężów, a następnie zarządzili, aby 270 I, 2,3,862 | słucha, słucha Chrystusa, a kto nimi gardzi, gardzi 271 I, 2,3,865 | chwałę Boga" (Ap 21, 10-11); "a mur Miasta ma dwanaście 272 I, 2,3,865 | dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion 273 I, 2,3,867 | Kościoła jaśnieje w świętych, a w Maryi już cały jest święty.~ 274 I, 2,3,877 | zostali także razem posłani, a ich braterska jedność będzie 275 I, 2,3,886 | prześladowanych za wiarę, a także misjonarzy, którzy 276 I, 2,3,892 | komunii z następcą Piotra, a w sposób szczególny Biskupowi 277 I, 2,3,892 | się od uległości wiary, a jednak jest jej przedłużeniem.~ 278 I, 2,3,896 | jak Kościół z Chrystusem, a Jezus Chrystus z Ojcem"395.~ 279 I, 2,3,896 | Jezus Chrystus za Ojcem, a za waszymi kapłanami jak 280 I, 2,3,901 | jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, 281 I, 2,3,903 | liturgicznym, udzielanie chrztu, a także rozdzielanie Komunii 282 I, 2,3,904 | zadaniem każdego kaznodziei, a nawet każdego wierzącego406.~ 283 I, 2,3,907 | posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek 284 I, 2,3,947 | przekazywane wszystkim członkom, a dokonuje się to przez sakramenty 285 I, 2,3,954 | przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim wszyscy aniołowie, 286 I, 2,3,957 | uczniów i naśladowców Pana, a to jest rzeczą słuszną, 287 I, 2,3,958 | pietyzmem pamięć zmarłych, a <<ponieważ święta i zbawienna 288 I, 2,3,960 | rzeczy święte" (sancta), a przede wszystkim Eucharystię, 289 I, 2,3,962 | wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy 290 I, 2,3,964 | żertwa z Niej zrodzona; a wreszcie przez tegoż Jezusa 291 I, 2,3,966 | która poczęłaś Boga Żywego, a przez swoje modlitwy uwalniasz 292 I, 2,3,976 | wiarą w Ducha Świętego, a także z wiarą w Kościół 293 I, 2,3,976 | grzechy, im odpuszczone, a którym zatrzymacie, im 294 I, 2,3,991 | Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, 295 I, 2,3,999 | 15, 44):~Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? 296 I, 2,3,999 | się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało 297 I, 2,3,1000| chlebem ale Eucharystią, a składa się z dwóch elementów, 298 I, 2,3,1001| i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną 299 I, 2,3,1004| szacunku dla własnego ciała, a także dla ciała drugiego 300 I, 2,3,1004| Ciało... jest... dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i 301 I, 2,3,1007| ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który 302 I, 2,3,1008| przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, a weszła na świat jako konsekwencja 303 I, 2,3,1010| bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk" (Flp l, 304 I, 2,3,1011| Pawła: "Pragnę odejść, a być z Chrystusem" (Flp 1, 305 I, 2,3,1021| krzyżu do dobrego łotra565, a także inne teksty Nowego 306 I, 2,3,1023| Bożą widzeniem intuicyjnym, a także twarzą w twarz, bez 307 I, 2,3,1031| odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu 308 I, 2,3,1032| zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną583, 309 I, 2,3,1033| swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca 310 I, 2,3,1036| która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy 311 I, 2,3,1036| która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy 312 I, 2,3,1038| grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre 313 I, 2,3,1038| przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi 314 I, 2,3,1038| Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie... 315 I, 2,3,1039| niegodziwi, zostało zanotowane, a oni tego nie wiedzą. W tym 316 I, 2,3,1042| na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony: ~ 317 I, 2,3,1044| z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. 318 I, 2,3,1045| przez Boga od stworzenia, a której Kościół pielgrzymujący 319 I, 2,3,1048| mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi i 320 I, 2,3,1053| Boga takim, jakim jest, a także w różnym stopniu i 321 I, 2,3,1060| z Chrystusem na zawsze, a sam wszechświat materialny 322 II, 0,3,1066| nazywa "tajemniczym planem"3, a tradycja patrystyczna "ekonomią 323 II, 0,3,1070| urzeczywistnia uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, 324 II, 0,3,1070| najwyższym stopniu świętą, a żadna inna czynność Kościoła 325 II, 0,3,1072| ewangelizacja, wiara i nawrócenie, a wtedy może ona przynosić 326 II, 0,3,1074| właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, 327 II, 0,3,1075| celebrację (dział pierwszy), a następnie siedem sakramentów 328 II, 1,1,1080| błogosławi istoty żywe, a w sposób szczególny mężczyznę 329 II, 1,1,1081| Bożych błogosławieństwach, a zarazem odpowiadają na nie 330 II, 1,1,1085| Śmierć zniweczył On śmierć, a ponadto to, kim Chrystus 331 II, 1,1,1089| otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie, Chrystus 332 II, 1,1,1090| który jest życiem naszym, a my z Nim razem pojawimy 333 II, 1,1,1092| swoją przekształcającą mocą, a wreszcie jako Duch komunii 334 II, 1,1,1093| modlitwę Psalmów; ~- a zwłaszcza pamięć o wydarzeniach 335 II, 1,1,1094| katecheza paschalna Pana10, a następnie katecheza Apostołów 336 II, 1,1,1094| przejście przez Morze Czerwone, a woda wyprowadzona ze skały 337 II, 1,1,1095| Adwentu, Wielkiego Postu, a przede wszystkim w Noc Paschalną, 338 II, 1,1,1096| liturgią chrześcijańską, a także różnice w ich treści 339 II, 1,1,1098| Świętego i zgromadzenia, a szczególnie pełniących funkcje 340 II, 1,1,1104| Chrystusa jest celebrowane, a nie powtarzane. Powtarzane 341 II, 1,1,1106| celebracji sakramentalnej, a szczególnie Eucharystii:~ 342 II, 1,1,1106| staje się Ciałem Chrystusa, a wino Jego Krwią? Odpowiadam: 343 II, 1,1,1113| przedstawione w rozdziale drugim, a to, co odnosi się do poszczególnych 344 II, 1,1,1120| zostaje powierzone Apostołom, a przez nich ich następcom. 345 II, 1,1,1120| i uczynili Apostołowie, a przez nich z tym, co powiedział 346 II, 1,1,1122| Polecenie udzielania chrztu, a więc posłanie sakramentalne, 347 II, 1,1,1123| mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci 348 II, 1,1,1130| Chrystusa" (Tt 2, 13). "A Duch i Oblubienica mówią: << 349 II, 1,1,1130| przypomina to, co było wcześniej, a mianowicie mękę Chrystusa; 350 II, 1,1,1130| nas przez mękę Chrystusa, a mianowicie łaskę; jest znakiem 351 II, 1,1,1134| Boga w Chrystusie Jezusie, a z drugiej strony - dla Kościoła 352 II, 1,2,1135| celebracji siedmiu sakramentów, a następnie to, co jest właściwe 353 II, 1,2,1138| czterdzieści cztery tysiące7), a zwłaszcza męczennicy zabici " 354 II, 1,2,1138| Oblubienica Baranka9), a wreszcie "wielki tłum, którego 355 II, 1,2,1140| sakramentem jedności>>, a Kościół to lud święty, zjednoczony 356 II, 1,2,1142| najpierw posługa biskupa, a w jedności z nim posługa 357 II, 1,2,1145| wydarzeniach Starego Przymierza, a w pełni objawia w osobie 358 II, 1,2,1147| symbolizują Jego wielkość, a zarazem bliskość.~ 359 II, 1,2,1150| wkładanie rąk, ofiary, a przede wszystkim Paschę. 360 II, 1,2,1153| bezinteresowną inicjatywę Boga, a zarazem odpowiedź wiary 361 II, 1,2,1155| jako znaki i nauczanie, a także jako urzeczywistnienie 362 II, 1,2,1157| czynności liturgicznych, a którym jest chwała Boża 363 II, 1,2,1157| wlewały się do moich uszu, a gdy Twoja prawda ściekała 364 II, 1,2,1158| rozbrzmiewać podczas nabożeństw, a nawet w czasie czynności 365 II, 1,2,1160| potwierdzeniu prawdziwego, a nie nierzeczywistego Wcielenia 366 II, 1,2,1161| na Jego podobieństwo"34, a nawet aniołowie, włączeni 367 II, 1,2,1161| Chrystusa, Boga i Zbawiciela, a także świętej Bogarodzicy, 368 II, 1,2,1162| wycisnęło się w pamięci serca, a następnie znalazło swój 369 II, 1,2,1163| dniu, który nazwał Pańskim, a raz w roku czci je także 370 II, 1,2,1164| zawsze Paschą Chrystusa a jej spełnieniem w Królestwie 371 II, 1,2,1165| wschodami ogarnął wszechświat, a ten, który był "przed jutrzenką" 372 II, 1,2,1167| rozradowało się niebo i ziemia, a cały wszechświat został 373 II, 1,2,1173| przez Chrystusa do Ojca, a przez ich zasługi wyjednywa 374 II, 1,2,1176| liturgii i Pisma świętego, a zwłaszcza psalmów"59.~ 375 II, 1,2,1177| które po nim następują), a w niektórych Godzinach czytania 376 II, 1,2 | RÓŻNORODNOŚĆ LITURGICZNA~A JEDNOŚĆ MISTERIUM~~Tradycje 377 II, 1,2 | MISTERIUM~~Tradycje liturgiczne a powszechność Kościoła~ 378 II, 1,2,1205| 1205 "W liturgii, a zwłaszcza w liturgii sakramentów, 379 II, 1,2,1205| zmianom i Kościół może, a nawet czasem powinien dostosowywać 380 II, 1,2,1206| wzajemne niezrozumienie, a nawet schizmy. Jest jasne, 381 II, 1,2,1206| wymaga nawrócenia serca, a jeśli trzeba, także zerwania 382 II, 2,0,1210| etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego1.~ 383 II, 2,1,1212| sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują 384 II, 2,1,1216| jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - 385 II, 2,1,1220| źródlana symbolizuje życie, a woda morska jest symbolem 386 II, 2,1,1224| zapowiadając nowe stworzenie, a Ojciec ukazuje Jezusa jako 387 II, 2,1,1226| odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha 388 II, 2,1,1226| Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom" - 389 II, 2,1,1237| celebrans kładzie na niego rękę, a on w sposób wyraźny wyrzeka 390 II, 2,1,1240| jest w kierunku wschodnim, a kapłan mówi: "N., sługo 391 II, 2,1,1248| obyczajów ewangelicznych, a przez święte obrzędy, spełniane 392 II, 2,1,1249| już domownikami Chrystusa, a nierzadko prowadzą już życie 393 II, 2,1,1255| powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć 394 II, 2,1,1256| jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także 395 II, 2,1,1262| śmierci i oczyszczenia, a także o odrodzeniu i odnowieniu. 396 II, 2,1,1263| wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech54. 397 II, 2,1,1264| jak słabości charakteru, a także skłonność do grzechu, 398 II, 2,1,1265| członkiem Chrystusa57, a z Nim "współdziedzicem" ( 399 II, 2,1,1271| im imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego 400 II, 2,1,1287| obietnicę w dniu Paschy85, a następnie w sposób bardziej 401 II, 2,1,1287| dzieła Boże" (Dz 2, 11), a Piotr oznajmia, że to wylanie 402 II, 2,1,1289| wtajemniczenie chrześcijańskie, a równocześnie umocnienie 403 II, 2,1,1295| żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią 404 II, 2,1,1296| oddania się na Jego służbę, a także znakiem obietnicy 405 II, 2,1,1297| celebrację bierzmowania, a równocześnie w pewien sposób 406 II, 2,1,1298| bierzmowanie zaraz po chrzcie, a następnie uczestniczy w 407 II, 2,1,1305| wiernych, otrzymane w chrzcie, a "bierzmowany otrzymuje moc 408 II, 2,1,1312| zazwyczaj kapłan, który chrzci, a następnie udziela bierzmowania 409 II, 2,1,1315| Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" ( 410 II, 2,1,1318| bezpośrednio po chrzcie, a po nim następuje uczestnictwo 411 II, 2,1,1320| Świętego") w obrządku rzymskim, a w obrządku bizantyjskim: " 412 II, 2,1,1322| królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali 413 II, 2,1,1324| duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, 414 II, 2,1,1325| Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, 415 II, 2,1,1325| Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu"132.~ 416 II, 2,1,1327| zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony 417 II, 2,1,1339| i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, zajął 418 II, 2,1,1342| jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, 419 II, 2,1,1345| przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia 420 II, 2,1,1345| odprawiano modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą do 421 II, 2,1,1347| drogi wyjaśniał im Pisma, a następnie zasiadając z nimi 422 II, 2,1,1351| ubogacić167:~Kogo stać na to, a ma dobrą wolę, ofiarowuje 423 II, 2,1,1351| niedostatek z innego powodu, a także nad więźniami oraz 424 II, 2,1,1354| ziemi, z żywymi i zmarłymi, a także w jedności z pasterzami 425 II, 2,1,1355| prawdziwość naszej nauki, a ponadto został obmyty z 426 II, 2,1,1356| początku celebrują Eucharystię, a jej forma w swej istocie 427 II, 2,1,1359| wszystko, co Bóg uczynił, a co jest dobre, piękne i 428 II, 2,1,1364| wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona. 429 II, 2,1,1366| wszystkie wieki (1 Kor 11, 23), a zbawcza moc będzie udzielała 430 II, 2,1,1367| ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania 431 II, 2,1,1367| ofiarowania jest inny...". "W A skoro w tej Boskiej ofierze, 432 II, 2,1,1374| naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus"186. " 433 II, 2,1,1375| uświęciło błogosławieństwo, a błogosławieństwo to większą 434 II, 2,1,1377| cały w każdej ich cząstce, a więc łamanie chleba nie 435 II, 2,1,1383| mówi św. Ambroży196, a w innym miejscu: "Ołtarz 436 II, 2,1,1386| ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza 437 II, 2,1,1391| moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56). Uczta 438 II, 2,1,1391| Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak 439 II, 2,1,1394| słabnie w życiu codziennym, a ożywiona miłość gładzi grzechy 440 II, 2,1,1396| zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym Chrystus łączy 441 II, 2,1,1397| Skosztowałeś Krwi Pana, a nie zauważasz nawet swego 442 II, 2,1,1397| zaprosił do swego stołu, a ty nawet wtedy nie stałeś 443 II, 2,1,1398| 1398 Eucharystia a jedność chrześcijan. Wobec 444 II, 2,1,1399| Pewna jedność in sacris, a więc w Eucharystii, jest " 445 II, 2,1,1403| przypomina sobie obietnicę, a jego wzrok kieruje się do 446 II, 2,1,1403| Niech przyjdzie Twoja łaska, a przeminie ten świat!"224.~ 447 II, 2,1,1406| wieczne... trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 51. 54. 448 II, 2,1,1408| wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za dar Jego Syna; 449 II, 2,1,1414| grzechy żywych i zmarłych, a także by otrzymać od Boga 450 II, 2,1,1416| miłości między komunikującym a Chrystusem, przyjmowanie 451 II, 2,2,1420| Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez 452 II, 2,2,1422| grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do 453 II, 2,2,1429| skruchy (Łk 22, 61-62), a po zmartwychwstaniu Pana 454 II, 2,2,1440| przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, 455 II, 2,2,1443| oddalili się przez grzech, a nawet zostali z niej wykluczeni. 456 II, 2,2,1443| swego stołu grzeszników, a nawet sam zasiada przy ich 457 II, 2,2,1443| wyraża przebaczenie Boże30, a równocześnie powrót na łono 458 II, 2,2,1444| będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, 459 II, 2,2,1445| wyłączony z komunii z Bogiem; a ten, kto na nowo zostanie 460 II, 2,2,1446| grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, 461 II, 2,2,1447| dopuszczonym bardzo rzadko, a w niektórych regionach tylko 462 II, 2,2,1447| dyskretny między penitentem a kapłanem. Nowa praktyka 463 II, 2,2,1448| działaniem Ducha Świętego, a mianowicie żal, wyznanie 464 II, 2,2,1448| grzechów i zadośćuczynienie, a z drugiej strony działanie 465 II, 2,2,1455| za nie odpowiedzialność, a przez to na nowo otwiera 466 II, 2,2,1457| motyw przyjęcia Komunii, a nie ma możliwości przystąpienia 467 II, 2,2,1459| osłabia samego grzesznika, a także jego relację z Bogiem 468 II, 2,2,1460| wyrzeczenie, cierpienie, a zwłaszcza cierpliwa akceptacja 469 II, 2,2,1465| którego sąd jest sprawiedliwy, a równocześnie miłosierny. 470 II, 2,2,1469| członkami Ciała Chrystusa, a także tymi, którzy już doszli 471 II, 2,2,1470| możliwość wyboru między życiem a śmiercią, i tylko idąc drogą 472 II, 2,2,1472| pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp 473 II, 2,2,1473| i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie 474 II, 2,2,1473| miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne 475 II, 2,2,1482| się modlitwę "Ojcze nasz", a na zakończenie modlitwę 476 II, 2,2,1482| czynnością liturgiczną, a więc eklezjalną i publiczną76.~ 477 II, 2,2,1483| niebezpieczeństwo śmierci, a kapłan lub kapłani nie mieliby 478 II, 2,2,1483| gdy jest dużo penitentów, a mało spowiedników, tak że 479 II, 2,2,1485| grzechy, im odpuszczone, a którym zatrzymacie, im 480 II, 2,2,1487| rani cześć i miłość Boga, a także własną godność człowieka 481 II, 2,2,1493| których jeszcze nie wyznawał, a które przypomniał sobie 482 II, 2,2,1498| mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, 483 II, 2,2,1499| ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc 484 II, 2,2,1502| się drogą nawrócenia85, a Boże przebaczenie zapoczątkowuje 485 II, 2,2,1503| się z nimi: "Byłem chory, a odwiedziliście Mnie" (Mt 486 II, 2,2,1507| chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie": Mk 487 II, 2,2,1509| szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny 488 II, 2,2,1510| namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie 489 II, 2,2,1510| ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, 490 II, 2,2,1517| poprzedzona sakramentem pokuty, a po jego przyjęciu następuje 491 II, 2,2,1520| chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, 492 II, 2,2,1524| Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" ( 493 II, 2,2,1526| namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie 494 II, 2,2,1526| ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, 495 II, 2,3,1541| Aarona i posłudze lewitów, a także w ustanowieniu siedemdziesięciu " 496 II, 2,3,1543| Przybytku Starego Prawa, a dzisiaj ustanawiasz trzy 497 II, 2,3,1544| Pośredniku między Bogiem a ludźmi" (1 Tm 2, 5). Melchizedek, " 498 II, 2,3,1545| wypełniona raz na zawsze, a jednak uobecnia się w Ofierze 499 II, 2,3,1545| jest prawdziwym kapłanem, a inni tylko Jego sługami" 500 II, 2,3,1547| przez osobny sakrament, a mianowicie sakrament święceń.~


1-500 | 501-828

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License