Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
rzymskim 8
rzymu 9
s 1
sa 620
sacerdos 1
sacra 2
sacrae 1
Frequency    [«  »]
738 który
678 o
667 za
620 sa
599 dla
592 kosciól
587 bóg

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

sa

1-500 | 501-620

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,3 | Wszyscy wierzący w Chrystusa powołani do przekazywania 2 Wstep, 0,0,6 | katechezy lub z niej wynikają. to: pierwsze głoszenie Ewangelii, 3 Wstep, 0,0,11| Jego podstawowymi źródłami : Pismo święte, Święci Ojcowie, 4 Wstep, 0,0,11| katechizmów lub kompendiów, które opracowywane w różnych krajach" 5 Wstep, 0,0,13| czterech "filarów", jakimi : chrzcielne wyznanie wiary ( 6 Wstep, 0,0,19| Pisma świętego często nie cytowane dosłownie; wskazuje 7 Wstep, 0,0,21| Urzędu Nauczycielskiego drukowane mniejszą czcionką 8 Wstep, 0,0,24| wszystkie powierzone mu dusze na tym samym poziomie. Nie 9 Wstep, 0,0,24| prawdziwej pobożności. Jedni jak nowo narodzone dzieci, 10 Wstep, 0,0,24| Chrystusie, a inni w końcu rzeczywiście dorośli... 11 Wstep, 0,0,24| rzeczywiście dorośli... Ci, którzy powołani do posługi przepowiadania, 12 I, 1,1,28 | zawierać, te formy wyrazu tak powszechne, że człowiek 13 I, 1,1,38 | które same przez się nie niedostępne rozumowi, w 14 I, 1,2,87 | nauczanie i wskazania, które im przekazywane w różnych 15 I, 1,2,89 | organiczna więź. Dogmaty światłem na drodze naszej 16 I, 1,2,89 | nasz rozum i nasze serce otwarte na przyjęcie światła 17 I, 1,2,105 | przez Boga objawione, które zawarte i wyrażone w Piśmie 18 I, 1,2,121 | Pisma świętego. Jego księgi natchnione przez Boga i 19 I, 1,2,125 | 125 Ewangelie sercem całego Pisma świętego, " 20 I, 1,2,125 | całego Pisma świętego, " bowiem głównym świadectwem 21 I, 1,2,130 | w planie Bożym, ponieważ równocześnie jego pośrednimi 22 I, 1,2,140 | wyjaśniają się wzajemnie; obydwa prawdziwym słowem Bożym.~ 23 I, 1,3,156 | jego płodność i trwałość " pewnymi znakami Objawienia, 24 I, 1,3,156 | umysłowości wszystkich", "racjami wiarygodności", 25 I, 1,3,159 | utrzymując, sprawia, że rzeczy tym, czym są"29.~Wolność 26 I, 1,3,159 | że rzeczytym, czym "29.~Wolność wiary~ 27 I, 1,3,174 | 174 "Chociaż na świecie różne języki, treść Tradycji 28 I, 1,3,174 | Tradycji, ani Kościoły, które u Iberów, Celtów, na Wschodzie, 29 I, 2,0,189 | wyznawane podczas chrztu ułożone według ich odniesienia 30 I, 2,0,190 | uświęcenia"3. Te trzy części "trzema rozdziałami naszej 31 I, 2,0,191 | odrębna, chociaż wszystkie powiązane ze sobą. Zgodnie 32 I, 2,0,191 | jak w naszych członkach różne stawy, które je wyodrębniają 33 I, 2,0,192 | wyznań lub symboli wiary. to symbole różnych Kościołów 34 I, 2,1,199 | jak wszystkie przykazania rozwinięciem pierwszego. 35 I, 2,1,213 | Niego to wszystko, czym i co posiadają, On sam jest 36 I, 2,1,215 | Tyś Bogiem, Twoje słowa prawdą" (2 Sm 7, 28); dlatego 37 I, 2,1,232 | 232 Chrześcijanie chrzczeni "w imię Ojca i 38 I, 2,1,233 | 233 Chrześcijanie chrzczeni "w imię" - a nie " 39 I, 2,1,237 | mogą być poznane, jeśli nie objawione przez Boga"38 . 40 I, 2,1,238 | sierot i wdów, którzy objęci Jego miłującą opieką41.~ 41 I, 2,1,239 | którzy w pewien sposób dla człowieka pierwszymi 42 I, 2,1,239 | także, że rodzice ziemscy omylni i że mogą zdeformować 43 I, 2,1,254 | Syn", "Duch Święty" nie tylko imionami oznaczającymi 44 I, 2,1,258 | Ojciec, Syn i Duch Święty nie trzema zasadami stworzeń, 45 I, 2,1,267 | nierozdzielne w tym, kim , są także nierozdzielne 46 I, 2,1,267 | nierozdzielne w tym, kim są, także nierozdzielne w tym, 47 I, 2,1,271 | mądrość i sprawiedliwość tym samym, tak że nic nie 48 I, 2,1,282 | początek i pytanie o cel, nierozdzielne. Obydwa decydują 49 I, 2,1,285 | go samemu sobie (deizm). wreszcie tacy, którzy nie 50 I, 2,1,285 | jak trwałe i powszechne pytania dotyczące początków 51 I, 2,1,285 | świata. Poszukiwania te właściwe człowiekowi. ~ 52 I, 2,1,290 | pierwszych słowach Pisma świętego zawarte trzy stwierdzenia: 53 I, 2,1,292 | przez Syna i Ducha", którzy jakby "Jego rękami"115. 54 I, 2,1,295 | Ap 4, 11). "Jak liczne dzieła Twoje, Panie! Ty 55 I, 2,1,303 | Pisma świętego na ten temat jednomyślne: troska Opatrzności 56 I, 2,1,309 | wszystkie wolne stworzenia zaproszone, zanim przyjmą 57 I, 2,1,314 | Drogi Jego Opatrzności dla nas często nie znane. 58 I, 2,1,316 | Ojciec, Syn i Duch Święty jedyną i niepodzielną zasadą 59 I, 2,1,328 | jednomyślność Tradycji.~Kim aniołowie?~ 60 I, 2,1,329 | całym swoim bycie aniołowie sługami i wysłannikami Boga. 61 I, 2,1,329 | jest w niebie" (Mt 18, 10), wykonawcami Jego rozkazów, " 62 I, 2,1,330 | posiadają rozum i wolę: stworzeniami osobowymi164 63 I, 2,1,331 | zamysłu zbawienia: "Czyż nie oni wszyscy duchami przeznaczonymi 64 I, 2,1,332 | 332 Aniołowie obecni od chwili stworzenia167 65 I, 2,1,339 | bowiem z samego faktu, że stworzone, mają własną trwałość, 66 I, 2,1,344 | samego Stwórcę i wszystkie skierowane ku Jego chwale: ~ 67 I, 2,1,345 | Rdz 2, 1-3). Słowa te bogate w zbawczą naukę:~ 68 I, 2,1,350 | 350 Aniołowie stworzeniami duchowymi, 69 I, 2,1,361 | zapewnia nas, że wszyscy ludzie rzeczywiście braćmi.~ 70 I, 2,1,365 | materia w człowieku nie dwiema połączonymi naturami, 71 I, 2,1,369 | 369 Mężczyzna i kobieta stworzeni, to znaczy chciani 72 I, 2,1,371 | kobieta, stworzeni razem, chciani przez Boga jako 73 I, 2,1,372 | 372 Mężczyzna i kobieta stworzeni "jedno dla drugiego": 74 I, 2,1,372 | dla drugiego, ponieważ równocześnie równi jako 75 I, 2,1,373 | Bożym mężczyzna i kobieta powołani do czynienia sobie 76 I, 2,1,373 | stworzenia" (Mdr 11, 24), powołani, by uczestniczyć 77 I, 2,1,385 | i wszystkie Jego dzieła dobre. Nikogo jednak nie 78 I, 2,1,402 | 402 Wszyscy ludzie uwikłani w grzech Adama. 79 I, 2,1,403 | i podleganie śmierci nie zrozumiałe bez ich związku 80 I, 2,1,404 | ludzkiego" wszyscy ludzie uwikłani w grzech Adama, 81 I, 2,1,404 | grzech Adama, jak wszyscy objęci sprawiedliwością 82 I, 2,1,408 | struktury społeczne, które owocem grzechów ludzi287.~ 83 I, 2,1,414 | czyli diabeł, i inne demony upadłymi aniołami, którzy 84 I, 2,2,435 | modlitwy "Zdrowaś Maryjo" słowa: "i błogosławiony 85 I, 2,2,467 | właściwości każdej z nich zachowane i zjednoczone 86 I, 2,2,500 | Jego bracia" (Mt 13, 55), synami innej Marii, należącej 87 I, 2,2,525 | rodzinie201; prości pasterze pierwszymi świadkami tego 88 I, 2,2,542 | Wszyscy ludzie powołani do tego zjednoczenia z Chrystusem" 89 I, 2,2,543 | 543 Wszyscy ludzie powołani do Królestwa. Królestwo 90 I, 2,2,546 | wystarczą słowa, potrzebne czyny260. przypowieści są 91 I, 2,2,546 | są czyny260. przypowieści dla człowieka jakby zwierciadłami: 92 I, 2,2,546 | 11). Dla tych, którzy " poza" (Mk 4, 11), wszystko 93 I, 2,2,559 | Jego Królestwa w tym dniu dzieci298 i "ubodzy Boga", 94 I, 2,2,561 | wreszcie Zmartwychwstanie - urzeczywistnieniem Jego 95 I, 2,2,588 | którzy ufali sobie, "że sprawiedliwi, a innymi gardzili" ( 96 I, 2,2,588 | nie potrzebują zbawienia, zaślepieni sami w sobie362.~ 97 I, 2,2,600 | Boga wszystkie chwile czasu teraźniejsze w ich aktualności. 98 I, 2,2,633 | którzy tam się znajdują, pozbawieni oglądania Boga472. 99 I, 2,2,634 | aby wszyscy ci, którzy zbawieni, stali się uczestnikami 100 I, 2,2,642 | Zmartwychwstania Chrystusa"493 przede wszystkim Piotr i 101 I, 2,2,643 | Zmartwychwstaniu. Ewangelie dalekie od pokazania nam 102 I, 2,2,673 | próba, która je poprzedzi, jeszcze "zatrzymane"566~ 103 I, 2,2,680 | wszystkie rzeczy tego świata Mu poddane. Triumf Królestwa 104 I, 2,3,683 | którzy noszą Ducha Bożego, prowadzeni do Słowa, to 105 I, 2,3,688 | zawsze aktualnymi świadkami Ojcowie Kościoła;~- w Nauczycielskim 106 I, 2,3,689 | którym Syn i Duch Święty odrębni, ale nierozdzielni. 107 I, 2,3,697 | światło. Te dwa symbole nierozłączne w objawieniach 108 I, 2,3,701 | Postacie eucharystyczne przechowywane w metalowym 109 I, 2,3,702 | ani Duch, ani Słowo nie jeszcze w pełni objawieni, 110 I, 2,3,702 | jeszcze w pełni objawieni, już obiecani, aby ich oczekiwano 111 I, 2,3,715 | zesłania Ducha Świętego wyroczniami, przez które 112 I, 2,3,725 | upodobał sobie"77. Pokorni zawsze uprzywilejowani w 113 I, 2,3,752 | wierzących105. Te trzy znaczenia zresztą nierozłączne. "Kościół" 114 I, 2,3,753 | wzięte ze Starego Testamentu różnymi wariantami pod stawowej 115 I, 2,3,754 | przez pasterzy - ludzi, jednak nieustannie prowadzone 116 I, 2,3,765 | dwanaście pokoleń Izraela143, oni fundamentami nowego 117 I, 2,3,774 | w sakramentach Kościoła ( one nazywane przez Kościoły 118 I, 2,3,784 | Ochrzczeni bowiem poświęceni przez odrodzenie i namaszczenie 119 I, 2,3,795 | przyjął205.~Głowa i członki jakby jedną i samą osobą 120 I, 2,3,796 | Ewangelii: "A tak już nie dwoje, lecz jedno ciało" ( 121 I, 2,3,799 | również proste i zwyczajne, łaskami Ducha Świętego, 122 I, 2,3,800 | wszystkich członków Kościoła. one rzeczywiście wspaniałym 123 I, 2,3,801 | którzy szczególnie powołani , by nie gasić Ducha, ale 124 I, 2,3,804 | nowego Ludu Bożego powołani wszyscy ludzie"226, aby 125 I, 2,3,806 | funkcji. Wszystkie członki złączone jedne z drugimi, 126 I, 2,3,806 | ludźmi, którzy cierpią, ubodzy i prześladowani.~ 127 I, 2,3,812 | Ich przejawy historyczne jednak znakami, które przemawiają 128 I, 2,3,815 | 815 Jakie więzy jedności Kościoła? " 129 I, 2,3,823 | Bożym"261, a jego członkowie nazywani "świętymi"262.~ 130 I, 2,3,825 | życiowej oraz stanu powołani przez Pana, każdy na właściwej 131 I, 2,3,826 | świętości, do której wszyscy powołani, "kieruje wszystkimi 132 I, 2,3,831 | nowego Ludu Bożego powołani wszyscy ludzie. Toteż Lud 133 I, 2,3,832 | pasterzach same również nazywane Kościołami w Nowym Testamencie... 134 I, 2,3,832 | wspólnotach, choć nieraz one szczupłe i ubogie albo 135 I, 2,3,833 | apostolskiej285. Kościoły partykularne uformowane "na wzór Kościoła 136 I, 2,3,834 | 834 Kościoły partykularne w pełni powszechne przez 137 I, 2,3,836 | Ludu Bożego... powołani wszyscy ludzie... należą 138 I, 2,3,836 | wszyscy ludzie... należą lub jej przyporządkowani zarówno 139 I, 2,3,837 | społeczności Kościoła wcieleni w pełni ci, co mając Ducha 140 I, 2,3,839 | sposób przyporządkowani do Ludu Bożego"297: ~Stosunek 141 I, 2,3,839 | dary łaski i wezwania Boże nieodwołalne" (Rz 11, 29).~ 142 I, 2,3,844 | świecie bez Boga, narażeni na rozpacz ostateczną303,~ 143 I, 2,3,851 | się w prawdzie. Ci, którzy posłuszni natchnieniom Ducha 144 I, 2,3,857 | Apostołów dzięki tym, którzy ich następcami w misji pasterskiej, 145 I, 2,3,857 | znaczy Kolegium Biskupów; w tym wspomagani "przez 146 I, 2,3,859 | Chrystusa wiedzą więc, że uznani przez Boga za "sługi 147 I, 2,3,859 | posłannictwo" (2 Kor 5, 20) i "sługami Chrystusa i szafarzami 148 I, 2,3,860 | element nieprzekazywalny: oni wybranymi świadkami 149 I, 2,3,865 | tajemniczy w sercach tych, którzy w Niego wszczepieni, 150 I, 2,3,871 | 871 "Wiernymi ci, którzy przez chrzest 151 I, 2,3,871 | własną pozycją każdego, powołani do wypełniania 152 I, 2,3,872 | Chrystusie wszyscy wierni równi co do godności i działania, 153 I, 2,3,873 | Kościele i w świecie"356. także "wierni, którzy należą 154 I, 2,3,874 | swoim, aby wszyscy, którzy z Ludu Bożego... osiągnęli 155 I, 2,3,876 | władzę, pełniący posługę rzeczywiście "sługami Chrystusa" ( 156 I, 2,3,876 | Ponieważ słowo i łaska, których szafarzami (ministri), nie 157 I, 2,3,876 | nie należą do nich, ale słowem i łaską Chrystusa, 158 I, 2,3,886 | 886 "Poszczególni biskupi widzialnym źródłem i fundamentem 159 I, 2,3,888 | zgodnie z poleceniem Pana382. oni "zwiastunami wiary prowadzącymi 160 I, 2,3,899 | do Kościoła, ale że sami Kościołem, to znaczy wspólnotą 161 I, 2,3,899 | pozostających z nim w łączności. Oni Kościołem399.~ 162 I, 2,3,900 | wszyscy wierni, wezwani przez Boga do apostolstwa 163 I, 2,3,901 | Świętym, w przedziwny sposób powołani i przygotowani 164 I, 2,3,901 | życia, jeśli cierpliwie znoszone, stają się duchowymi 165 I, 2,3,901 | Chrystusa; ofiary te składane zbożnie Ojcu w eucharystycznym 166 I, 2,3,906 | 906 Wierni świeccy, którzy do tego zdolni i przygotowani, 167 I, 2,3,915 | ewangeliczne, w ich wielości, proponowane wszystkim uczniom 168 I, 2,3,915 | Doskonałość miłości, do której powołani wszyscy wierni, 169 I, 2,3,930 | konstytucji. Wśród nich stowarzyszenia, których 170 I, 2,3,934 | 934 "Z ustanowienia Bożego w Kościele wśród wiernych 171 I, 2,3,934 | pozostałych nazywa się świeckimi". także wierni, należący do 172 I, 2,3,938 | ustanowieni przez Ducha Świętego, następcami Apostołów; każdy 173 I, 2,3,941 | do świętości, do której wezwani wszyscy ochrzczeni.~ 174 I, 2,3,942 | misji prorockiej świeccy " też powołani i do tego, 175 I, 2,3,948 | święte, dla tych, którzy święci" - taką aklamację 176 I, 2,3,948 | Komunii. Wierni (sancti) karmieni Ciałem i Krwią 177 I, 2,3,962 | świętych, którzy zawsze gotowi na słuchanie naszych 178 I, 2,3,963 | rodzili się wierni, którzy członkami owej Głowy>>"484. "... 179 I, 2,3,976 | Którym odpuścicie grzechy, im odpuszczone, a którym 180 I, 2,3,976 | odpuszczone, a którym zatrzymacie, im zatrzymane" (J 20, 22- 181 I, 2,3,987 | grzechów kapłani i sakramenty tylko narzędziami, którymi 182 I, 2,3,1004| nie wiecie, że ciała wasze członkami Chrystusa?... 183 I, 2,3,1023| przyjaźni z Bogiem oraz doskonale oczyszczeni, żyją 184 I, 2,3,1023| na zawsze z Chrystusem. na zawsze podobni do Boga, 185 I, 2,3,1023| Jezusa Chrystusa, były, i będą w niebie, w Królestwie 186 I, 2,3,1026| tych wszystkich, którzy doskonale zjednoczeni z 187 I, 2,3,1027| tymi wszystkimi, którzy w Chrystusie, przekracza 188 I, 2,3,1030| przyjaźni z Bogiem, ale nie jeszcze całkowicie oczyszczeni, 189 I, 2,3,1030| całkowicie oczyszczeni, chociaż już pewni swego wiecznego 190 I, 2,3,1033| ubogich i maluczkich, którzy Jego braćmi585. Umrzeć w 191 I, 2,3,1036| Kościoła na temat piekła wezwaniem do odpowiedzialności, 192 I, 2,3,1052| umierają w łasce Chrystusa... Ludem Bożym po śmierci, 193 I, 2,3,1053| Wierzymy, że wiele dusz, które zgromadzone w raju z Jezusem 194 I, 2,3,1054| przyjaźni z Bogiem, ale nie jeszcze całkowicie oczyszczeni, 195 I, 2,3,1054| całkowicie oczyszczeni, chociaż już pewni swego zbawienia 196 I, 2,3,1065| Bożych, w Nim wszystkie <<tak>> Dlatego też przez 197 II, 1,1,1084| przekazywania łaski. Sakramenty widzialnymi znakami (słowa 198 II, 1,1,1088| obiecał: Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, 199 II, 1,1,1091| cudownych dzieł Bożych", którymi sakramenty Nowego Przymierza. 200 II, 1,1,1094| sposób potop i arka Noego figurami zbawienia przez 201 II, 1,1,1096| narodu żydowskiego, tak jak jeszcze dzisiaj wyznawane 202 II, 1,1,1096| także różnice w ich treści szczególnie widoczne w wielkich 203 II, 1,1,1098| woli Ojca. Te dyspozycje podstawą do przyjęcia innych 204 II, 1,1,1100| liturgii. Z niego bowiem wyjęte czytania, które wyjaśnia 205 II, 1,1,1104| nie powtarzane. Powtarzane poszczególne celebracje; 206 II, 1,1,1115| Misteria życia Chrystusa podstawą tego, czego Chrystus 207 II, 1,1,1116| Ciele, którym jest Kościół, "arcydziełami Bożymi" w 208 II, 1,1,1117| liturgicznych jest siedem, które we właściwym sensie sakramentami 209 II, 1,1,1118| 1118 Sakramenty "sakramentami Kościoła" 210 II, 1,1,1118| w podwójnym znaczeniu: sakramentami "przez Kościół" 211 II, 1,1,1118| Kościół" i "dla Kościoła". one sakramentami "przez 212 II, 1,1,1118| posłaniu Ducha Świętego. one także "dla Kościoła", 213 II, 1,1,1119| niektórzy wierni "odznaczani przez święcenia kapłańskie, 214 II, 1,1,1119| kapłańskie, ustanawiani w imię Chrystusa, aby karmili 215 II, 1,1,1122| posługi sakramentów, ponieważ to sakramenty wiary, która 216 II, 1,1,1127| łaski, którą oznaczają40. one skuteczne, ponieważ 217 II, 1,1,1129| sakramenty Nowego Przymierza konieczne do zbawienia43. " 218 II, 1,1,1131| 1131 Sakramenty skutecznymi znakami łaski, 219 II, 1,2,1140| Czynności liturgiczne nie czynnościami prywatnymi, 220 II, 1,2,1141| ochrzczonych, którzy "poświęcani przez odrodzenie i namaszczenie 221 II, 1,2,1142| 12, 4). Niektóre członki powołane przez Boga, w Kościele 222 II, 1,2,1142| rzecz wspólnoty. Słudzy ci wybierani i konsekrowani 223 II, 1,2,1150| jego życie liturgiczne. Nie to tylko celebracje cyklów 224 II, 1,2,1155| Słowo i czynność liturgiczna nierozłączne jako znaki 225 II, 1,2,1175| duszpasterską, ponieważ powołani do wiernego trwania 226 II, 1,2,1179| gromadzą się w jakimś miejscu, "żywymi kamieniami", zebranymi 227 II, 1,2,1180| Te widzialne kościoły nie zwyczajnymi miejscami zgromadzeń, 228 II, 1,2,1186| nowego Życia, do którego powołani wszyscy ludzie. 229 II, 1,2,1191| 1191 Śpiew i muzyka ściśle złączone z czynnością 230 II, 1,2,1191| ich dobrego wykorzystania : pełne wyrazu piękno modlitwy, 231 II, 1,2,1198| się wspólnota wiernych. nimi nasze widzialne świątynie, 232 II, 1,2,1199| zgromadzenia. Te świątynie również miejscami skupienia 233 II, 1,2,1200| formy jego celebrowania zróżnicowane.~ 234 II, 1,2,1203| 1203 W Kościele obecnie używane następujące 235 II, 2,0,1211| Wszystkie inne sakramenty skierowane do niej jak do 236 II, 2,1,1212| bierzmowanie i Eucharystia fundamentami całego życia 237 II, 2,1,1225| ukrzyżowanego Jezusa17, zapowiedzią chrztu i Eucharystii, 238 II, 2,1,1234| słowa tej celebracji, wierni wprowadzani w całe bogactwo 239 II, 2,1,1243| neofitę i że ochrzczeni w Chrystusie "światłem świata" ( 240 II, 2,1,1249| 1249 Katechumeni " już... złączeni z Kościołem, 241 II, 2,1,1249| złączeni z Kościołem, już domownikami Chrystusa, 242 II, 2,1,1250| dzieci Bożych37, do którego powołani wszyscy ludzie. 243 II, 2,1,1262| najważniejszymi skutkami chrztu oczyszczenie z grzechów 244 II, 2,1,1268| prorockiej i królewskiej; plemieniem, królewskim kapłaństwem, 245 II, 2,1,1270| synowie Boży, zobowiązani do wyznawania przed ludźmi 246 II, 2,1,1271| również z tymi, którzy nie jeszcze w pełnej komunii 247 II, 2,1,1281| starają się pełnić Jego wolę, mogą być zbawieni, chociaż 248 II, 2,1,1282| ludzkich zasług. Dzieci chrzczone w wierze Kościoła. 249 II, 2,1,1285| jeszcze mocniej zobowiązani , jako prawdziwi świadkowie 250 II, 2,1,1306| stanowią jedność, "wierni obowiązani przyjąć ten sakrament 251 II, 2,1,1313| czasie od chrztu. Biskupi następcami Apostołów; otrzymali 252 II, 2,1,1335| aby nakarmić nim tłumy, zapowiedzią obfitości jedynego 253 II, 2,1,1336| 60). Eucharystia i Krzyż kamieniem obrazy. Chodzi 254 II, 2,1,1363| Paschę, wydarzenia Wyjścia uobecniane w pamięci wierzących, 255 II, 2,1,1367| Chrystusa i ofiara Eucharystii jedyną ofiarą. "Jedna i 256 II, 2,1,1370| lecz także ci, którzy już w chwale nieba. Kościół 257 II, 2,1,1373| modlitwie Kościoła, tam "gdzie dwaj albo trzej zebrani 258 II, 2,1,1374| Sakramencie Eucharystii " zawarte prawdziwie, rzeczywiście 259 II, 2,1,1375| coś, co nie istniało, nie w stanie zmienić istniejących 260 II, 2,1,1383| samego misterium, którymi ołtarz ofiary i stół Pana. 261 II, 2,1,1388| by wierni, jeśli tylko odpowiednio usposobieni, 262 II, 2,1,1396| którzy przyjmują Eucharystię, ściślej zjednoczeni z Chrystusem, 263 II, 2,1,1398| Pana, tym bardziej naglące modlitwy zanoszone do Niego, 264 II, 2,1,1399| Kościoły wschodnie, które nie w pełnej komunii z Kościołem 265 II, 2,1,1399| Eucharystię, dzięki którym dotąd z nami zjednoczone" 266 II, 2,1,1412| znakami sakramentu Eucharystii pszenny chleb i wino gronowe, 267 II, 2,2,1438| wspomnienie śmierci Pana) w Kościele specjalnym czasem 268 II, 2,2,1438| praktyki pokutnej26. Okresy te szczególnie odpowiednie 269 II, 2,2,1439| suknia, pierścień i uczta symbolami nowego życia, 270 II, 2,2,1441| Boską władzę: "Odpuszczone twoje grzechy" (Mk 2, 5; 271 II, 2,2,1456| grzechy śmiertelne, których świadomi po dokładnym zbadaniu 272 II, 2,2,1456| ciężej ranią one duszę i bardziej niebezpieczne niż 273 II, 2,2,1463| szczególnie ciężkie, objęte ekskomuniką, najsurowszą 274 II, 2,2,1476| Chrystus Odkupiciel, w którym i działają zadośćuczynienia 275 II, 2,2,1479| poddani oczyszczeniu, także członkami tej samej komunii 276 II, 2,2,1482| indywidualne rozgrzeszenie tu włączone do liturgii 277 II, 2,2,1485| Którym odpuścicie grzechy, im odpuszczone, a którym 278 II, 2,2,1485| odpuszczone, a którym zatrzymacie, im zatrzymane>>" (J 20, 279 II, 2,2,1491| kapłana. Aktami penitenta : żal za grzechy, spowiedź 280 II, 2,2,1496| duchowe sakramentu pokuty następujące:~- pojednanie 281 II, 2,2,1503| różnego 5odzaju chorób89 wymownym znakiem, że "Bóg 282 II, 2,2,1516| biskupi i prezbiterzy) szafarzami namaszczenia 283 II, 2,2,1525| chrześcijańskie osiąga swój kres, "sakramentami, które przygotowują 284 II, 2,2,1532| sakramentu namaszczenia chorych następujące:~- zjednoczenie 285 II, 2,3,1533| bierzmowanie i Eucharystia sakramentami wtajemniczenia 286 II, 2,3,1534| kapłaństwo) i małżeństwo nastawione na zbawienie 287 II, 2,3,1538| także jako consecratio, bowiem pewnym wyłączeniem 288 II, 2,3,1544| udoskonalił na wieki tych, którzy uświęcani" (Hbr 10,14), 289 II, 2,3,1545| prawdziwym kapłanem, a inni tylko Jego sługami"14.~Dwa 290 II, 2,3,1546| bierzmowania wierni "poświęcani ... jako... święte kapłaństwo" 291 II, 2,3,1553| nie oznacza to, że kapłani delegatami wspólnoty. Modlitwa 292 II, 2,3,1553| Modlitwa i ofiara Kościoła nieodłączne od modlitwy 293 II, 2,3,1553| też ci, którzy w tym Ciele w sposób specjalny szafarzami, 294 II, 2,3,1553| sposób specjalny szafarzami, nazywani nie tylko sługami 295 II, 2,3,1554| stopień służby (diakonat), udzielane za pośrednictwem 296 II, 2,3,1564| wykonywaniu swojej władzy zależni od biskupów, związani są 297 II, 2,3,1564| są od biskupów, związani jednak z nimi godnością 298 II, 2,3,1564| wiecznego Kapłana44, wyświęcani , aby głosić Ewangelię, być 299 II, 2,3,1568| stanie kapłańskim, związani z sobą najściślejszym braterstwem 300 II, 2,3,1568| diecezji, której służbie oddani pod zwierzchnictwem 301 II, 2,3,1572| przebiegają w podobny sposób. one udzielane w ramach liturgii 302 II, 2,3,1577| Biskupów, z którym prezbiterzy zjednoczeni w kapłaństwie, 303 II, 2,3,1577| Pana. Z tego powodu nie możliwe święcenia kobiet70.~ 304 II, 2,3,1579| wyjątkiem stałych diakonów, zazwyczaj wybierani spośród 305 II, 2,3,1580| Podczas gdy biskupi wybierani wyłącznie spośród celibatariuszy, 306 II, 2,3,1593| udzielane przez święcenia niezastąpione w organicznej 307 II, 2,3,1595| 1595 Prezbiterzy zjednoczeni z biskupami 308 II, 2,3,1595| funkcji duszpasterskich; powołani, by być roztropnymi 309 II, 2,3,1596| 1596 Diakoni wyświęcani dla zadań posługi 310 II, 2,3,1599| tylko kandydatom, którzy gotowi dobrowolnie przyjąć 311 II, 2,3,1605| Stwórcy: "A tak już nie dwoje, lecz jedno ciało" ( 312 II, 2,3,1618| On pozostaje wzorem:~Bo niezdatni do małżeństwa, 313 II, 2,3,1618| matki takimi się urodzili; i niezdatni do małżeństwa, 314 II, 2,3,1618| ludzie takimi uczynili; a i tacy bezżenni, którzy 315 II, 2,3,1620| chrześcijańskie rozumienie małżeństwa nierozdzielne i wzajemnie 316 II, 2,3,1623| przewodniczą ceremonii, świadkami wzajemnej zgody 317 II, 2,3,1625| Zawierającymi przymierze małżeńskie mężczyzna i kobieta, ochrzczeni, 318 II, 2,3,1629| takim przypadku obie strony wolne i mogą wstąpić w związki 319 II, 2,3,1641| w jednej służbie! Oboje dziećmi tego samego Ojca 320 II, 2,3,1641| ani co do ducha. Owszem, prawdziwie dwoje w jednym 321 II, 2,3,1643| ich życie: "A tak już nie dwoje, lecz jedno ciało" ( 322 II, 2,3,1643| Mt 19, 6)156. "powołani do ciągłego wzrostu w tej 323 II, 2,3,1646| sakrament małżeństwa małżonkowie uzdolnieni do życia wiernością 324 II, 2,3,1648| Małżonkowie w dalszym ciągu przed Bogiem mężem i żoną 325 II, 2,3,1649| 1650 W wielu krajach obecnie liczni katolicy, 326 II, 2,3,1651| miłość małżeńska nastawione na rodzenie i wychowywanie 327 II, 2,3,1651| uwieńczenie"164:~Dzieci też najcenniejszym darem małżeństwa 328 II, 2,3,1652| swoim dzieciom. Rodzice głównymi i pierwszymi wychowawcami 329 II, 2,3,1657| wcale tego nie chciały - szczególnie bliskie sercu 330 II, 2,3,1657| często z powodu ubóstwa. wśród nich tacy, którzy 331 II, 2,3,1664| zawierające nowy związek nie wyłączone z Kościoła, ale 332 II, 2,4,1666| ustanowił sakramentalia. to znaki święte, które z 333 II, 2,4,1670| Chrystusie chrześcijanie błogosławieni przez Boga 334 II, 2,4,1673| sakramentalne Kościoła. to: cześć oddawana relikwiom, 335 II, 2,4,1674| 1675 Te formy pobożności kontynuacją życia liturgicznego 336 II, 2,4,1682| poprzedzają i po niej następują, sakramentaliami.~II. Celebracja 337 II, 2,4,1685| szczególne znaczenie, jakie zwyczaje lokalne, czego 338 III, 0,4,1691| wierze swoją nową godność, wezwani, by od tej chwili 339 III, 0,4,1692| Podobnie Jego uczniowie wezwani do życia przed obliczem 340 III, 0,4,1693| i czyny do dążeń, które "w Chrystusie Jezusie" ( 341 III, 0,4,1695| dla naszego zbawienia. " dwie drogi: jedna - droga 342 III, 1,1,1716| 1820 chrześcijańskiego; paradoksalnymi obietnicami, 343 III, 1,1,1716| nagrodę, które w sposób ukryty już udzielane uczniom; zostały 344 III, 1,1,1717| 1718 Błogosławieństwa odpowiedzią na naturalne 345 III, 1,1,1724| na Królestwo niebieskie. odpowiedzią na pragnienie 346 III, 1,1,1733| takiej mierze, w jakiej one dobrowolne. Postęp w 347 III, 1,1,1737| odpowiedzialną. Wszyscy zobowiązani do szacunku 348 III, 1,1,1739| z wolności, zbyt często nieuznawane i gwałcone. 349 III, 1,1,1748| kwalifikowane moralnie. dobre albo złe.~ 350 III, 1,1,1753| tym także konsekwencje, drugorzędnymi elementami 351 III, 1,1,1755| okoliczności i intencji, zawsze bezwzględnie niedozwolone 352 III, 1,1,1763| 1764 Uczucia naturalnymi składnikami 353 III, 1,1,1765| jest miłowane44. "Uczucia złe, gdy miłość jest zła; 354 III, 1,1,1766| Uczucia same w sobie nie ani dobre, ani złe. Nabierają 355 III, 1,1,1766| od woli. Uczucia nazywane dobrowolnymi "albo dlatego, 356 III, 1,1,1767| się życie moralne. Uczucia moralnie dobre, gdy przyczyniają 357 III, 1,1,1767| działania; w przeciwnym razie - moralnie złe. Prawa wola 358 III, 1,1,1771| 1772 Podstawowymi uczuciami miłość i nienawiść, pragnienie 359 III, 1,1,1776| wybory, aprobując te, które dobre, i potępiając te, 360 III, 1,1,1776| i potępiając te, które złe50. Świadczy ono o autorytecie 361 III, 1,1,1800| i takie błędy nie zawsze wolne od winy.~ 362 III, 1,1,1803| 1804 Cnoty ludzkie trwałymi postawami, stałymi 363 III, 1,1,1803| się wysiłkami człowieka. one owocami i zalążkami 364 III, 1,1,1804| grupują się wokół nich. nimi: roztropność, sprawiedliwość, 365 III, 1,1,1804| sprawiedliwość - jej to dziełem cnoty: uczy bowiem umiarkowania 366 III, 1,1,1804| te - pod innymi nazwami - wychwalane w wielu miejscach 367 III, 1,1,1809| wytrwale podejmowane wysiłki, oczyszczane i podnoszone 368 III, 1,1,1811| 1812 Cnoty ludzkie zakorzenione w cnotach teologalnych, 369 III, 1,1,1812| wszystkie cnoty moralne. wszczepione przez Boga w 370 III, 1,1,1812| Świętego we władzach człowieka. trzy cnoty teologalne: wiara, 371 III, 1,1,1815| Służba i świadectwo wiary nieodzowne do zbawienia: " 372 III, 1,1,1828| 1829 Owocami miłości radość, pokój i miłosierdzie. 373 III, 1,1,1829| przez dary Ducha Świętego. one trwałymi dyspozycjami, 374 III, 1,1,1830| Siedmioma darami Ducha Świętego : mądrość, rozum, rada, męstwo, 375 III, 1,1,1830| których prowadzi Duch Boży, synami Bożymi... dziećmi, 376 III, 1,1,1831| 1832 Owocami Ducha doskonałości, które kształtuje 377 III, 1,1,1833| 1834 Cnoty ludzkie trwałymi dyspozycjami umysłu 378 III, 1,1,1840| 1841 trzy cnoty teologalne: wiara, 379 III, 1,1,1844| udzielanymi chrześcijanom : mądrość, rozum, rada, męstwo, 380 III, 1,1,1851| 1852 Grzechy bardzo zróżnicowane. Pismo 381 III, 1,1,1852| zależności od przykazań, którym przeciwne. Można je uporządkować 382 III, 1,1,1855| itp. Tego rodzaju grzechy powszednie93.~ 383 III, 1,1,1856| Aby grzech był śmiertelny, konieczne jednocześnie trzy 384 III, 1,1,1859| zasad prawa moralnego, które wypisane w sumieniu każdego 385 III, 1,1,1865| inne grzechy i inne wady. nimi: pycha, chciwość, zazdrość, 386 III, 1,1,1868| Bożej. "Struktury grzechu" wyrazem i skutkiem grzechów 387 III, 1,2,1877| 1878 Wszyscy ludzie wezwani do tego samego celu, 388 III, 1,2,1881| bezpośrednio naturze człowieka. dla niego konieczne. Aby 389 III, 1,2,1881| zawodowych i politycznych. to społeczności albo o zasięgu 390 III, 1,2,1898| pochodziła od Boga, a te, które , zostały ustanowione przez 391 III, 1,2,1900| wybór władz pozostawione wolnej woli obywateli"21.~ 392 III, 1,2,1900| Różne ustroje polityczne moralnie dopuszczalne pod 393 III, 1,2,1906| wspólnego władze publiczne zobowiązane do poszanowania 394 III, 1,2,1906| rozwoju powołania ludzkiego; nimi: "prawo... do postępowania 395 III, 1,2,1917| pochodziła od Boga, a te, które , zostały ustanowione przez 396 III, 1,2,1921| Różne ustroje polityczne uprawnione pod warunkiem, 397 III, 1,2,1928| ścisły i odpowiedzialny mężczyźni i kobiety w każdym 398 III, 1,2,1929| jako stworzenia. Prawa te uprzednie w stosunku do 399 III, 1,2,1929| przez społeczność uznane. podstawą moralnej prawowitości 400 III, 1,2,1933| przez ofiarę Chrystusa, wezwani do uczestniczenia 401 III, 1,2,1936| 1937 Różnice te związane z planem Boga, 402 III, 1,2,1936| wzajemnego ubogacania się:~ różne cnoty i nie daję wszystkich 403 III, 1,2,1938| przynależności narodowej, a które nakazane faktem ofiary złożonej 404 III, 1,2,1941| społeczne, które jedynie zdolne umożliwić wszystkim i ułatwić 405 III, 1,3,1951| formach, ale wszystkie one powiązane ze sobą: prawo 406 III, 1,3,1954| natury człowieka:~Gdzie więc zapisane (te zasady), 407 III, 1,3,1957| ich postęp. Zasady, które jego wyrazem, pozostają 408 III, 1,3,1959| Przykazania prawa naturalnego nie postrzegane przez wszystkich 409 III, 1,3,1960| naturalny dostępnych rozumowi. one ogłoszone i autentycznie 410 III, 1,3,1963| Ducha. Uzupełnieniem Prawa wreszcie pouczenia ksiąg 411 III, 1,3,1965| życia chrześcijańskiego... w nim zawarte wszelkie przepisy... 412 III, 1,3,1966| Zwraca się do tych, którzy gotowi przyjąć z wiarą 413 III, 1,3,1973| tego, że nie daje więcej. świadectwem jej porywu i 414 III, 1,3,1973| lecz tylko do tych, które dlań odpowiednie i których 415 III, 1,3,1978| historycznych. Zasady, które jego wyrazem, pozostają 416 III, 1,3,1987| w których mieszka Duch, przebóstwieni42.~ 417 III, 1,3,1991| zgrzeszyli i pozbawieni chwały Bożej, a dostępują 418 III, 1,3,2001| wszystkich dzieł i ujrzałeś, że one bardzo dobre - siódmego 419 III, 1,3,2001| naszych dziełach, które bardzo dobre, gdyż Ty dałeś 420 III, 1,3,2002| czyli Kościoła. Tymi darami łaski sakramentalne, czyli 421 III, 1,3,2002| właściwe różnym sakramentom. to ponadto łaski szczególne, 422 III, 1,3,2002| dar języków, charyzmaty ukierunkowane na łaskę uświęcającą 423 III, 1,3,2008| naszych dobrych uczynków darami dobroci Bożej62. " 424 III, 1,3,2008| należy... Twoje zasługi właśnie darami Bożymi"63.~ 425 III, 1,3,2009| mądrością Bożą. Te łaski i dobra przedmiotem modlitwy chrześcijańskiej. 426 III, 1,3,2010| świadomość, że ich zasługi czystą łaską.~Mam nadzieję, 427 III, 1,3,2012| stanu i zawodu powołani do pełni życia chrześcijańskiego 428 III, 1,3,2012| doskonałości miłości"65. Wszyscy powołani 915, 2545 do świętości: " 429 III, 1,3,2013| znaki życia mistycznego udzielane jedynie niektórym, 430 III, 1,3,2023| szczególne łaski Ducha Świętego, ukierunkowane na łaskę uświęcającą 431 III, 1,3,2027| chrześcijanie... powołani do pełni życia chrześcijańskiego 432 III, 1,3,2033| 2034 Papież oraz biskupi "autentycznymi, czyli upoważnionymi 433 III, 1,3,2035| głoszenia ludziom, kim naprawdę , i przypominania im, kim 434 III, 1,3,2041| nakazane dni świąteczne wierni zobowiązani uczestniczyć 435 III, 1,3,2042| wyznaczone przez Kościół wierni zobowiązani powstrzymać 436 III, 1,3,2042| nakazane zachowywać Wierni zobowiązani dbać o potrzeby 437 III, 1,3,2044| Chrześcijanie, ponieważ członkami Ciała, którego 438 III, 2,0,2055| spisanych przez Mojżesza5. one słowami Boga w szczególnym 439 III, 2,0,2056| przykazania ("dziesięć słów") sformułowane jako przykazania 440 III, 2,0,2057| te dwie tablice nazywane "Świadectwem" (Wj 25,16). 441 III, 2,0,2057| Istotnie, umieszczone na nich postanowienia Przymierza 442 III, 2,0,2062| że wszystkie zobowiązania wyrażone w pierwszej osobie (" 443 III, 2,0,2066| miłości bliźniego.~Tak jak dwa przykazania miłości, 444 III, 2,0,2066| dwóch tablicach. Trzy... wypisane na jednej tablicy, 445 III, 2,0,2071| treści poważne zobowiązania. one ze swojej natury niezmienne 446 III, 2,0,2072| przykład obraźliwych słów; one jednak ciężką winą w 447 III, 2,1,2082| całą swoją mocą"). one 367 bezpośrednim echem 448 III, 2,1,2090| przeciw nadziei, którymi rozpacz i zuchwała ufność. 449 III, 2,1,2103| Wszyscy ludzie... obowiązani szukać prawdy, zwłaszcza 450 III, 2,1,2104| apostolskim25. Chrześcijanie powołani, by być światłością 451 III, 2,1,2111| człowieka pustym: "Do nich podobni ci, którzy je robią, 452 III, 2,1,2115| posługiwanie się medium przejawami chęci panowania 453 III, 2,1,2115| ukrytych mocy. Praktyki te sprzeczne ze czcią i szacunkiem - 454 III, 2,1,2116| zapewnienia mu zdrowia - w poważnej sprzeczności 455 III, 2,1,2134| przyrzeczeń i złożonych Mu ślubów aktami cnoty religijności, 456 III, 2,1,2138| świętokradztwo i symonia grzechami bezbożności zakazanymi 457 III, 2,1,2143| bojaźni i tego, co święte, uczuciami chrześcijańskimi 458 III, 2,1,2143| rozsądny nie może o tym wątpić. to odczucia, które moglibyśmy 459 III, 2,1,2148| bez intencji bluźnierstwa brakiem szacunku wobec Pana. 460 III, 2,1,2179| świąteczne nakazane wierni zobowiązani uczestniczyć 461 III, 2,1,2180| chrześcijańskie. Dlatego wierni zobowiązani do uczestniczenia 462 III, 2,1,2180| w dni nakazane, chyba że usprawiedliwieni dla ważnego 463 III, 2,1,2187| Kościele "pierworodnych, którzy zapisani w niebiosach" ( 464 III, 2,1,2191| świąteczne nakazane wierni zobowiązani uczestniczyć 465 III, 2,1,2192| świąteczne nakazane wierni zobowiązani... powstrzymać 466 III, 2,2,2200| małżonków. Małżeństwo i rodzina ukierunkowane na dobro małżonków 467 III, 2,2,2202| strukturę. Jej członkami osoby równe w godności. 468 III, 2,2,2206| której mężczyzna i kobieta wezwani do daru z siebie 469 III, 2,2,2208| społeczne. Tam gdzie rodziny nie w stanie wypełniać swoich 470 III, 2,2,2212| 2213 Wspólnoty ludzkie złożone z osób. Dobre rządzenie 471 III, 2,2,2219| 2220 Chrześcijanie zobowiązani do szczególnej 472 III, 2,2,2222| 2223 Rodzice pierwsi odpowiedzialni za wychowanie 473 III, 2,2,2222| panowania nad sobą, które podstawą wszelkiej prawdziwej 474 III, 2,2,2224| tajemnice wiary, której dla nich "pierwszymi zwiastunami" 475 III, 2,2,2231| Więzy rodzinne, chociaż ważne, nie mają charakteru 476 III, 2,2,2236| 2237 Władze polityczne zobowiązane do poszanowania 477 III, 2,2,2237| 2238 Ci, którzy podporządkowani władzy, 478 III, 2,2,2240| 2241 Narody bogate obowiązane przyjmować, o 479 III, 2,2,2241| cywilnych, gdy przepisy te sprzeczne z wymaganiami 480 III, 2,2,2241| cywilnym, gdy ich wymagania sprzeczne z wymaganiami 481 III, 2,2,2243| niezależności względem Boga, zmuszone do szukania w sobie 482 III, 2,2,2245| te środki, które zgodne z Ewangelią i dobrem powszechnym 483 III, 2,2,2248| małżonków. Małżeństwo i rodzina ukierunkowane na dobro małżonków, 484 III, 2,2,2250| 2251 Dzieci zobowiązane wobec swoich 485 III, 2,2,2251| 2252 Rodzice pierwsi odpowiedzialni za wychowanie 486 III, 2,2,2255| cywilnych, gdy te przepisy sprzeczne z wymaganiami 487 III, 2,2,2266| odpowiedzialność winowajcy w pełni udowodnione, tradycyjne 488 III, 2,2,2266| do tych środków, ponieważ bardziej zgodne z konkretnymi 489 III, 2,2,2266| konieczności usunięcia winowajcy " bardzo rzadkie, a być może 490 III, 2,2,2267| zabójstwo współmałżonka szczególnie ciężkimi przestępstwami 491 III, 2,2,2268| popełniają zabójstwo, za które odpowiedzialni41.~Zabójstwo 492 III, 2,2,2270| ciąży, jak i dzieciobójstwo okropnymi przestępstwami44.~ 493 III, 2,2,2272| ani od rodziców, ani nie przywilejem pochodzącym 494 III, 2,2,2272| one w naturze ludzkiej i ściśle związane z osobą 495 III, 2,2,2272| jest najsłabszy, zagrożone podstawy praworządności 496 III, 2,2,2274| nieproporcjonalnie wielkie; gdy podejmowane w celu leczenia, 497 III, 2,2,2284| pełnionych funkcji, obowiązani uczyć i wychowywać innych. 498 III, 2,2,2285| sposób winni zgorszenia ci, którzy ustanawiają prawa 499 III, 2,2,2287| Życie i zdrowie fizyczne cennymi dobrami powierzonymi 500 III, 2,2,2290| produkcja i przemyt narkotyków działaniami gorszącymi;


1-500 | 501-620

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License