Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
bo 68
bodzców 1
bodziec 1
bóg 587
bóg58 1
bóg71 1
boga 870
Frequency    [«  »]
620 sa
599 dla
592 kosciól
587 bóg
573 by
568 jako
567 ducha

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

bóg

1-500 | 501-587

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep | 17,1. 3). Zbawiciel nasz, Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie 2 Wstep, 0,0,1 | Bóg nieskończenie doskonały 3 Wstep, 0,0,1 | czasów. W Nim i przez Niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu 4 Wstep, 0,0,14| Objawienie, przez które Bóg zwraca się do człowieka 5 Wstep, 0,0,14| streszcza dary, których Bóg udziela człowiekowi jako 6 I, 1,0,26 | Objawienie Boże, przez które Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi ( 7 I, 1,1,27 | stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać 8 I, 1,1,27 | bowiem tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i 9 I, 1,1,30 | Bogu lub Go odrzucić, to Bóg nie przestaje wzywać każdego 10 I, 1,1,32 | jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem 11 I, 1,1,35 | mógł zbliżyć się do Niego, Bóg zechciał objawić mu się 12 I, 1,1,42 | 42 Bóg przewyższa wszelkie stworzenia. 13 I, 1,2 | Rozdział drugi~BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI~ 14 I, 1,2,50 | całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi. 15 I, 1,2 | I. Bóg objawia swój "zamysł życzliwości"~ 16 I, 1,2,52 | 52 Bóg, który zamieszkuje "światłość 17 I, 1,2,52 | Objawiając siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić ludzi do 18 I, 1,2,53 | szczególną "pedagogią Bożą". Bóg stopniowo udziela się człowiekowi, 19 I, 1,2 | Etapy Objawienia~Od początku Bóg pozwala się poznać~ 20 I, 1,2,54 | 54 "Bóg, przez Słowo stwarzając 21 I, 1,2,55 | rodziców. Rzeczywiście, Bóg "po ich upadku wzbudził 22 I, 1,2,56 | jedność rodzaju ludzkiego, Bóg dąży najpierw do ocalenia 23 I, 1,2,58 | zgromadził w jedno" (J 11, 52).~Bóg wybiera Abrahama~ 24 I, 1,2,59 | jedno rozproszoną ludzkość, Bóg wybiera Abrama, wzywając 25 I, 1,2,61 | liturgicznych Kościoła.~Bóg formuje Izrael jako swój 26 I, 1,2,62 | 62 Po patriarchach Bóg ukształtował Izrael jako 27 I, 1,2,63 | do których przodków Pan Bóg przemawiał"25, lud "starszych 28 I, 1,2,64 | 64 Przez proroków Bóg formuje swój lud w nadziei 29 I, 1,2 | Pełnia całego Objawienia"32~Bóg powiedział wszystko w swoim 30 I, 1,2,65 | sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, 31 I, 1,2,65 | komentując Hbr 1, 1-2:~Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który 32 I, 1,2,68 | 68 Bóg z miłości objawił się i 33 I, 1,2,69 | 69 Bóg objawił się człowiekowi, 34 I, 1,2,70 | Poza świadectwem, jakie Bóg daje o sobie w rzeczach 35 I, 1,2,71 | 71 Bóg zawarł wieczne przymierze 36 I, 1,2,72 | 72 Bóg wybrał Abrahama i zawarł 37 I, 1,2,73 | 73 Bóg objawił się w pełni, posyłając 38 I, 1,2,74 | 74 Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie 39 I, 1,2,74 | docierało na krańce świata.~Bóg najłaskawiej postanowił, 40 I, 1,2,79 | obecne i aktywne w Kościele: "Bóg, który niegdyś przemówił, 41 I, 1,2,101 | 101 Bóg, zstępując w swej dobroci, 42 I, 1,2,102 | wszystkie słowa Pisma świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, 43 I, 1,2,105 | 105 Bóg jest Autorem Pisma świętego. " 44 I, 1,2,106 | 106 Bóg natchnął ludzkich autorów 45 I, 1,2,106 | sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył 46 I, 1,2,109 | 109 W Piśmie świętym Bóg mówi do człowieka w sposób 47 I, 1,2,109 | zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez 48 I, 1,2,128 | Testamentu figury tego, czego Bóg dokonał w pełni czasów w 49 I, 1,2,130 | wypełnienia planu Bożego, gdy Bóg będzie "wszystkim we wszystkich" ( 50 I, 1,2,136 | 136 Bóg jest Autorem Pisma świętego, 51 I, 1,2,137 | zwracać uwagę na to, co Bóg przez świętych autorów pragnie 52 I, 1,3,142 | Przez swoje Objawienie "Bóg niewidzialny w nadmiarze 53 I, 1,3,147 | świadectwo" (Hbr 11, 2). Jednak "Bóg... nam lepszy los zgotował", 54 I, 1,3,150 | uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Jako osobowe przylgnięcie 55 I, 1,3,151 | całkowicie sobie upodobał13; Bóg polecił nam, aby Go słuchać14. 56 I, 1,3,151 | widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, 57 I, 1,3,152 | Kor 2, 10-11). Jedynie sam Bóg zna w pełni Boga. Wierzymy 58 I, 1,3,156 | wiary było zgodne z rozumem, Bóg zechciał, by z wewnętrznymi 59 I, 1,3,159 | rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice 60 I, 1,3,160 | przyjęcia wiary przymuszać"30. "Bóg wzywa ludzi, aby Mu służyli 61 I, 1,3,176 | rozumu i woli do tego, co Bóg objawił o sobie przez swoje 62 I, 1,3,184 | przed wszystkimi wiekami.~Bóg z Boga, ~Światłość ze Światłości,~ 63 I, 1,3,184 | Światłość ze Światłości,~Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. ~ 64 I, 2,1,198 | zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest "pierwszy i ostatni" ( 65 I, 2,1,200 | podobnie jak ono, podstawowe. Bóg jest Jedyny; jest tylko 66 I, 2,1,200 | Jedyny; jest tylko jeden Bóg. "Wiara chrześcijańska wyznaje, 67 I, 2,1,200 | chrześcijańska wyznaje, że jest jeden Bóg co do natury, substancji 68 I, 2,1,201 | 201 Bóg objawił się Izraelowi, swemu 69 I, 2,1,201 | 6, 4-5). Przez proroków Bóg wzywa Izrael i wszystkie 70 I, 2,1,202 | Sam Jezus potwierdza, że Bóg jest "jedynym Panem" i że 71 I, 2,1,202 | jeden tylko jest prawdziwy Bóg, wieczny, nieskończony, 72 I, 2,1 | II. Bóg objawia swoje imię~ 73 I, 2,1,203 | 203 Bóg objawił się Izraelowi, swemu 74 I, 2,1,203 | osoby i sens jej życia. Bóg ma imię; nie jest jakąś 75 I, 2,1,204 | 204 Bóg objawiał się swemu ludowi 76 I, 2,1,204 | Starego i Nowego Przymierza.~Bóg żywy~ 77 I, 2,1,205 | 205 Bóg przywołuje Mojżesza z krzewu, 78 I, 2,1,205 | płonął, ale się nie spalał. Bóg mówi do Mojżesza: "JESTEM 79 I, 2,1,205 | Bogiem Jakuba" (Wj 3, 6). Bóg jest Bogiem ojców; Tym, 80 I, 2,1,205 | Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie 81 I, 2,1,205 | powiedzieć?" Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: "JESTEM, KTÓRY 82 I, 2,1,206 | Ja Jestem, Który Jestem", Bóg mówi, kim jest i jakim imieniem 83 I, 2,1,206 | jest tajemnicze, tak jak Bóg jest tajemnicą. Jest ono 84 I, 2,1,206 | ono najlepiej, kim jest Bóg, który nieskończenie przekracza 85 I, 2,1,207 | 207 Objawiając swoje imię, Bóg objawia równocześnie swoją 86 I, 2,1,207 | będę z tobą", Wj 3,12). Bóg, który objawia swoje imię 87 I, 2,1,207 | Jestem", objawia się jako Bóg, który jest zawsze przy 88 I, 2,1,208 | Łk 5, 8). Ponieważ jednak Bóg jest święty, może przebaczyć 89 I, 2,1,208 | oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego 90 I, 2,1,209 | Jezusa: "Jezus jest Panem".~"Bóg miłosierny i litościwy"~ 91 I, 2,1,210 | by czcić złotego cielca9 Bóg wysłuchuje wstawiennictwa 92 I, 2,1,210 | mógł zobaczyć Jego chwałę, Bóg odpowiada: "Ja ukażę ci 93 I, 2,1,210 | Jahwe, Jahwe (JHWH, JHWH), Bóg miłosierny i litościwy, 94 I, 2,1,211 | tysiączne pokolenie" (Wj 34, 7). Bóg objawia, że jest "bogaty 95 I, 2,1,211 | JESTEM" (J 8, 28).~Tylko Bóg JEST~ 96 I, 2,1,212 | objawieniu imienia Bożego. Bóg jest jedyny; poza Nim nie 97 I, 2,1,213 | zawiera więc prawdę, że tylko Bóg JEST. W tym sensie rozumiano 98 I, 2,1,213 | następnie w Tradycji Kościoła: Bóg jest pełnią Bytu i wszelkiej 99 I, 2,1 | III. Bóg, "Ten, Który Jest", jest 100 I, 2,1,214 | 214 Bóg, "Ten, Który Jest", objawił 101 I, 2,1,214 | wszystkich swych dziełach Bóg pokazuje swoją życzliwość, 102 I, 2,1,214 | wierność" (Ps 138, 2)13. Bóg jest Prawdą, ponieważ "jest 103 I, 2,1,214 | Jan Apostoł (1 J 4, 8).~Bóg jest Prawdą~ 104 I, 2,1,215 | spełniają się Boże obietnice14. Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa 105 I, 2,1,216 | rządzenia światem15. Tylko Bóg, który stworzył niebo i 106 I, 2,1,217 | 217 Bóg jest prawdziwy także wtedy, 107 I, 2,1,217 | Prawdziwego" (1 J 5, 20)19.~Bóg jest Miłością~ 108 I, 2,1,218 | historii Izrael mógł odkryć, że Bóg miał tylko jeden powód, 109 I, 2,1,218 | zrozumiał też Izrael, że Bóg z miłości nie przestał go 110 I, 2,1,219 | miłość matki do dzieci24. Bóg miłuje swój lud bardziej 111 I, 2,1,219 | najcenniejszego daru: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 112 I, 2,1,221 | dalej, gdy zaświadczy: "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 113 I, 2,1,221 | jedynego Syna i Ducha miłości, Bóg objawia swoją najbardziej 114 I, 2,1,223 | majestat Boga: "Wielki jest Bóg, choć nieznany" (Hi 36, 115 I, 2,1,224 | w dziękczynieniu: jeśli Bóg jest Jedyny, to wszystko, 116 I, 2,1,227 | przeraża. ~Wszystko mija, / Bóg się nie zmienia.~Cierpliwość 117 I, 2,1,227 | Nie brakuje niczego. / Bóg sam wystarcza31.~W skrócie~ 118 I, 2,1,228 | mający sobie równego... Gdyby Bóg nie był jedyny, nie byłby 119 I, 2,1,230 | 230 Bóg, objawiając się, pozostaje 120 I, 2,1,231 | 231 Bóg naszej wiary objawił się 121 I, 2,1,233 | ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszechmogący, i 122 I, 2,1,234 | które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, 123 I, 2,1,235 | posłania Syna i Ducha Świętego Bóg Ojciec spełnia "zamysł życzliwości" 124 I, 2,1,237 | przez Boga"38 . Oczywiście, Bóg zostawił ślady swego trynitarnego 125 I, 2,1,238 | bogów i ludzi". W Izraelu Bóg jest nazywany Ojcem, dlatego 126 I, 2,1,238 | że jest Stwórcą świata39. Bóg jest Ojcem jeszcze bardziej 127 I, 2,1,239 | wszystkim na dwa aspekty: że Bóg jest pierwszym początkiem 128 I, 2,1,239 | Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie 129 I, 2,1,239 | nikt nie jest ojcem tak jak Bóg.~ 130 I, 2,1,240 | 240 Jezus objawił, że Bóg jest "Ojcem" w niezwykłym 131 I, 2,1,242 | przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, 132 I, 2,1,242 | Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, 133 I, 2,1,254 | różnią się między sobą. "Bóg jest jedyny, ale nie jakby 134 I, 2,1,256 | Trzech nieskończonych. Cały Bóg w każdym z osobna... Bóg 135 I, 2,1,256 | Bóg w każdym z osobna... Bóg Trójjedyny ujmowany jako 136 I, 2,1,257 | pierwotna Jedności!"75 Bóg jest wiecznym szczęściem, 137 I, 2,1,257 | światłem nie znającym zachodu. Bóg jest Miłością: Ojciec, Syn 138 I, 2,1,257 | Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg chce w sposób wolny udzielać 139 I, 2,1,258 | Testament80, wyznaje: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko 140 I, 2,1,261 | chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam 141 I, 2,1,262 | Syna Bożego objawia, że Bóg jest wiecznym Ojcem i że 142 I, 2,1,268 | jest powszechna, ponieważ Bóg wszystko stworzył90, wszystkim 143 I, 2,1,268 | jest miłująca, ponieważ Bóg jest naszym Ojcem91; jest 144 I, 2,1,269 | potężnym w boju" (Ps 24, 8-10). Bóg jest wszechmogący "na niebie 145 I, 2,1,269 | zgodnie ze swoją wolą94. Bóg jest Panem wszechświata, 146 I, 2,1,270 | 270 Bóg jest Ojcem wszechmogącym. 147 I, 2,1,272 | zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny 148 I, 2,1,272 | przeciwstawienia się złu. Bóg Ojciec objawił jednak swoją 149 I, 2,1,277 | 277 Bóg okazuje swoją wszechmoc, 150 I, 2,1,279 | 279 "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" ( 151 I, 2,1,280 | dla którego "na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" ( 152 I, 2,1,280 | Rdz 1,1). Od początku Bóg miał na względzie chwałę 153 I, 2,1,287 | całego życia ludzkiego, że Bóg w swojej łaskawości zechciał 154 I, 2,1,287 | Stwórcy przez człowieka105 Bóg stopniowo objawiał Izraelowi 155 I, 2,1,290 | 290 "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" ( 156 I, 2,1,290 | trzy stwierdzenia: wieczny Bóg dał początek temu wszystkiemu, 157 I, 2,1,291 | Nowy Testament objawia, że Bóg stworzył wszystko przez 158 I, 2,1,292 | Kościoła: "Istnieje tylko jeden Bóg... On jest Ojcem, jest Bogiem, 159 I, 2,1,293 | stworzony dla chwały Bożej"116. Bóg stworzył wszystko - wyjaśnia 160 I, 2,1,293 | Jedynym powodem, dla którego Bóg stwarza, jest Jego miłość 161 I, 2,1,293 | wyjaśnia:~Jedyny i prawdziwy Bóg, w swojej dobroci i swoją 162 I, 2,1,294 | ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, "będący Stwórcą wszystkiego, 163 I, 2,1 | IV. Tajemnica stworzenia~Bóg stwarza przez mądrość i 164 I, 2,1,295 | 295 Wierzymy, że Bóg stworzył świat według swojej 165 I, 2,1,295 | Jego dzieła" (Ps 145, 9).~Bóg stwarza "z niczego"~~ 166 I, 2,1,296 | 296 Wierzymy, że Bóg, aby stwarzać, nie potrzebuje 167 I, 2,1,296 | emanacją substancji Bożej124. Bóg stwarza w sposób wolny " 168 I, 2,1,296 | nadzwyczajnego byłoby w tym, gdyby Bóg wyprowadził świat z istniejącej 169 I, 2,1,297 | że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał 170 I, 2,1,298 | 298 Ponieważ Bóg może stwarzać z niczego, 171 I, 2,1,298 | którzy Go nie znają129.~Bóg stwarza świat uporządkowany 172 I, 2,1,299 | 299 Ponieważ Bóg stwarza w sposób mądry, 173 I, 2,1,299 | Bożego, może zrozumieć to, co Bóg mówi nam przez swoje stworzenie131; 174 I, 2,1,299 | uczestniczy w tej dobroci ("A Bóg widział, że wszystko, co 175 I, 2,1,299 | świata materialnego133.~Bóg jest transcendentny wobec 176 I, 2,1,300 | 300 Bóg jest nieskończenie większy 177 I, 2,1,300 | głębszy od mojej głębi"135.~Bóg podtrzymuje i prowadzi stworzenie~ 178 I, 2,1,301 | 301 Po stworzeniu Bóg nie pozostawia stworzenia 179 I, 2,1 | V. Bóg urzeczywistnia swój zamysł: 180 I, 2,1,302 | dopiero osiągnąć i do której Bóg je przeznaczył. Bożą Opatrznością 181 I, 2,1,302 | zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie 182 I, 2,1,302 | doskonałości:~Wszystko zaś, co Bóg stworzył, zachowuje swoją 183 I, 2,1,303 | w biegu wydarzeń: "Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, 184 I, 2,1,306 | 306 Bóg jest niezależnym Władcą 185 I, 2,1,306 | dobroci Boga wszechmogącego. Bóg daje więc swoim stworzeniom 186 I, 2,1,307 | 307 Bóg daje ludziom możliwość dobrowolnego 187 I, 2,1,307 | za panowanie nad nią140. Bóg pozwala więc ludziom być 188 I, 2,1,308 | od wiary w Boga Stwórcę; Bóg działa we wszelkim działaniu 189 I, 2,1,308 | przez nie: "Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, 190 I, 2,1,309 | 309 Jeśli Bóg, Ojciec wszechmogący, Stwórca 191 I, 2,1,310 | 310 Dlaczego jednak Bóg nie stworzył świata tak 192 I, 2,1,310 | swojej nieskończonej mocy Bóg zawsze mógłby stworzyć coś 193 I, 2,1,310 | nieskończonej mądrości i dobroci Bóg chciał jednak w sposób wolny 194 I, 2,1,311 | większe od zła fizycznego. Bóg w żaden sposób, ani bezpośrednio, 195 I, 2,1,311 | wyprowadzić z niego dobro:~Bóg wszechmogący... ponieważ 196 I, 2,1,312 | więc niekiedy odkryć, że Bóg w swojej wszechmocnej Opatrzności 197 I, 2,1,312 | Józef do swoich braci - lecz Bóg... Wy niegdyś knuliście 198 I, 2,1,312 | knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako 199 I, 2,1,312 | grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swojej łaski151, 200 I, 2,1,313 | 313 "Bóg z tymi, którzy Go miłują, 201 I, 2,1,313 | ku zbawieniu człowieka, Bóg czyni wszystko tylko w tym 202 I, 2,1,313 | jeśli nie chciałby tego Bóg. A wszystko, czego On chce, 203 I, 2,1,314 | 314 Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i historii. 204 I, 2,1,314 | pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie, 205 I, 2,1,315 | 315 Bóg, stwarzając świat i człowieka, 206 I, 2,1,317 | 317 Bóg sam stworzył wszechświat 207 I, 2,1,319 | 319 Bóg stworzył świat, by ukazać 208 I, 2,1,319 | jej. Chwałą, dla której Bóg stworzył stworzenia, jest 209 I, 2,1,320 | 320 Bóg, który stworzył wszechświat, 210 I, 2,1,321 | zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi 211 I, 2,1,323 | przez działanie stworzeń. Bóg pozwala ludziom współpracować 212 I, 2,1,324 | moralnego jest tajemnicą. Bóg wyjaśnia przez swojego 213 I, 2,1,324 | Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby 214 I, 2,1,325 | Apostolski stwierdza, że Bóg jest "Stwórcą nieba i ziemi", 215 I, 2,1,327 | Laterańskiego IV stwierdza, że Bóg "równocześnie od początku 216 I, 2,1,333 | adoracją i służbą aniołów. Gdy Bóg "wprowadza Pierworodnego 217 I, 2,1,337 | 337 Bóg sam stworzył świat widzialny 218 I, 2,1,339 | powiedziane: "A widział Bóg, że było dobre". "Wszystkie 219 I, 2,1,342 | co bardziej doskonałe. Bóg kocha wszystkie swoje stworzenia198, 220 I, 2,1,345 | Tekst święty mówi, że "Bóg ukończył w dniu szóstym 221 I, 2,1,345 | ukończone niebo i ziemia", i że Bóg "odpoczął dnia siódmego", " 222 I, 2,1,346 | 346 Bóg nadał stworzeniu podstawę 223 I, 2,1,353 | 353 Bóg chciał, aby stworzenia były 224 I, 2,1,355 | 355 "Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, 225 I, 2,1,355 | mężczyzna i kobieta" (III); Bóg obdarzył go swoją przyjaźnią ( 226 I, 2,1,356 | ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego" 227 I, 2,1,358 | 358 Bóg wszystko stworzył dla człowieka209, 228 I, 2,1,358 | stworzenie. Do jego zbawienia Bóg przywiązuje taką wagę, że 229 I, 2,1,358 | nawet swego jedynego Syna. Bóg nie przestał bowiem czynić 230 I, 2,1,360 | ludzki stanowi jedność. Bóg bowiem "z jednego człowieka 231 I, 2,1,360 | nadprzyrodzonego, którym jest sam Bóg, do którego wszyscy mają 232 I, 2,1,362 | symbolicznym, gdy stwierdza, że "Bóg ulepił człowieka z prochu 233 I, 2,1,370 | 370 Bóg w żadnym wypadku nie jest 234 I, 2,1,370 | mężczyzną, ani kobietą. Bóg jest czystym duchem, w którym 235 I, 2,1,371 | mężczyzny232. Kobieta, którą Bóg "kształtuje" z żebra wyjętego 236 I, 2,1,372 | stworzeni "jedno dla drugiego": Bóg nie stworzył ich "jako części" 237 I, 2,1,372 | części" i "niekompletnych". Bóg stworzył ich do wspólnoty 238 I, 2,1,372 | jako mężczyzna i kobieta. Bóg łączy ich w małżeństwie 239 I, 2,1,377 | Władanie" światem, które Bóg od początku powierzył człowiekowi 240 I, 2,1,378 | człowieka z Bogiem jest to, że Bóg umieszcza go w ogrodzie240. 241 I, 2,1,383 | 383 "Bóg nie stworzył człowieka samotnym, 242 I, 2,1,385 | 385 Bóg jest nieskończenie dobry 243 I, 2,1,387 | nadużyciem wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, 244 I, 2,1,392 | pierwszych rodziców: "tak jak Bóg będziecie" (Rdz 3, 5). Diabeł " 245 I, 2,1,395 | tajemnicą, ale "wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, 246 I, 2,1,396 | 396 Bóg stworzył człowieka na swój 247 I, 2,1,398 | diabła, chciał "być jak Bóg"262, ale "bez Boga i ponad 248 I, 2,1,410 | przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa go290 i zapowiada 249 I, 2,1,412 | 412 Dlaczego jednak Bóg nie powstrzymał pierwszego 250 I, 2,1,412 | do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby 251 I, 2,1,413 | 413 Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy 252 I, 2,2 | JEDNORODZONEGO~Dobra Nowina: Bóg zesłał swego Syna~ 253 I, 2,2,422 | nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z 254 I, 2,2,422 | Synu Bożym" (Mk 1, 1): Bóg nawiedził swój lud1. Wypełnił 255 I, 2,2,430 | języku hebrajskim oznacza: "Bóg zbawia". W chwili Zwiastowania 256 I, 2,2,430 | posłanie7. Ponieważ jedynie Bóg "może odpuszczać grzechy" ( 257 I, 2,2,430 | W ten sposób w Jezusie Bóg wypełnia całą historię zbawienia 258 I, 2,2,431 | 431 W historii zbawienia Bóg nie zadowolił się wyzwoleniem 259 I, 2,2,433 | Jezusie, że "Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania 260 I, 2,2,433 | w Jego człowieczeństwie "Bóg jednał ze sobą świat" (2 261 I, 2,2,436 | wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował 262 I, 2,2,438 | udzielonego Mu przez Jana, gdy "Bóg namaścił (Go) Duchem Świętym 263 I, 2,2,440 | wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem" (Dz 264 I, 2,2,446 | niewypowiedziane imię, pod którym Bóg objawił się Mojżeszowi56: 265 I, 2,2,448 | się adoracją: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20, 28). Przybiera 266 I, 2,2,452 | 452 Imię "Jezus" oznacza "Bóg zbawia". Dziecię narodzone 267 I, 2,2,453 | jest Chrystusem, ponieważ "Bóg namaścił (Go) Duchem Świętym 268 I, 2,2,457 | zbawić i pojednać z Bogiem. Bóg "sam nas umiłował i posłał 269 I, 2,2,458 | 1 J 4, 9). "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 270 I, 2,2 | III. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek~ 271 I, 2,2,467 | człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony 272 I, 2,2,467 | wiekami zrodzony z Ojca jako Bóg, w ostatnich czasach narodził 273 I, 2,2,477 | twierdził, że w ciele Jezusa Bóg, "będąc niewidzialny, ukazał 274 I, 2,2,486 | będzie więc ukazywać, że "Bóg namaścił (Go) Duchem Świętym 275 I, 2,2,488 | 488 "Zesłał Bóg Syna swego" (Ga 4, 4), lecz 276 I, 2,2,488 | współpracy stworzenia. W tym celu Bóg odwiecznie wybrał na Matkę 277 I, 2,2,489 | wszelkim ludzkim oczekiwaniom Bóg wybiera to, co było uważane 278 I, 2,2,501 | zrodziła "Syna, którego Bóg ustanowił Błąd! Nie określono 279 I, 2,2,502 | tajemnicze racje, dla których Bóg w swoim zamyśle zbawczym 280 I, 2,2,503 | inicjatywę Boga we Wcieleniu. Bóg jest jedynym Ojcem Jezusa156 " 281 I, 2,2,504 | Duchem Świętym, ponieważ Bóg "z niezmierzonej obfitości 282 I, 2,2,508 | 508 Z potomstwa Ewy Bóg wybrał Maryję Dziewicę, 283 I, 2,2,522 | wielkim wydarzeniem, że Bóg zechciał przygotowywać je 284 I, 2,2,522 | Pierwszego Przymierza"192 Bóg ukierunkował ku Chrystusowi; 285 I, 2,2,529 | przyniesie zbawienie, jakie Bóg "przygotował wobec wszystkich 286 I, 2,2,550 | Regnavit a ligno Deus - "Bóg zakrólował z krzyża"278.~" 287 I, 2,2,576 | sposób szczególny mieszka Bóg;~- wiary w jedynego Boga, 288 I, 2,2,600 | zamierzyły" (Dz 4, 27-28). Bóg dopuścił ich czyny wypływające 289 I, 2,2,601 | następnie samym Apostołom406.~"Bóg dla nas uczynił Go grzechem"~ 290 I, 2,2,602 | pierworodnym, była śmierć407. Bóg posyłając własnego Syna 291 I, 2,2,603 | Mk 15, 34; Ps 22, 1). Bóg, czyniąc Go w ten sposób 292 I, 2,2,604 | swego Syna za nasze grzechy, Bóg ukazuje, że Jego zamysł 293 I, 2,2,604 | grzechy" (1 J 4,10)412. "Bóg zaś okazuje nam swoją miłość 294 I, 2,2,618 | sposób, który zna tylko Bóg, możliwość dojścia do uczestniczenia 295 I, 2,2,620 | J 4, 10). " W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat" (2 296 I, 2,2,624 | W swoim zbawczym zamyśle Bóg postanowił, aby Jego Syn 297 I, 2,2,625 | wieki wieków" (Ap 1,18):~Bóg (Syn) nie przeszkodził, 298 I, 2,2,635 | przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, 299 I, 2,2,635 | Synem Ewy... "Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem 300 I, 2,2,638 | obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił wobec nas jako 301 I, 2,2,653 | obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił wobec nas... 302 I, 2,2,663 | wszystkimi wiekami, jako Bóg i współistotny Ojcu, zasiadł 303 I, 2,2,674 | od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych 304 I, 2,2,674 | Chrystusa" (Ef 4, 13), gdy Bóg będzie "wszystkim we wszystkich" ( 305 I, 2,3,683 | Jezus>>" (1 Kor 12, 3). "Bóg wysłał do serc naszych Ducha 306 I, 2,3,698 | Pieczęcią swą naznaczył Bóg" (J 6 27) Chrystusa i w 307 I, 2,3,704 | 704 "W przypadku człowieka Bóg ukształtował go własnymi 308 I, 2,3,706 | wszelkiej ludzkiej nadziei Bóg obiecuje Abrahamowi potomstwo 309 I, 2,3,706 | Zobowiązując się przysięgą50, Bóg przyrzeka już w darze swojego 310 I, 2,3,715 | wyroczniami, przez które Bóg mówi do serca swego ludu 311 I, 2,3,715 | przekształci pierwsze stworzenie i Bóg zamieszka w nim razem z 312 I, 2,3,725 | Chrystusem ludzi, "w których Bóg upodobał sobie"77. Pokorni 313 I, 2,3,733 | 733 "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 314 I, 2,3,742 | tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha 315 I, 2,3,743 | do wypełnienia czasu Bóg, posyłając swego Syna, posyła 316 I, 2,3,751 | tamtego zgromadzenia. W niej Bóg "zwołuje" swój lud ze wszystkich 317 I, 2,3,752 | Kościół" jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. 318 I, 2,3,754 | Jest trzodą, której sam Bóg zapowiedział, że będzie 319 I, 2,3,760 | chrześcijanie pierwszych wieków124. Bóg stworzył świat ze względu 320 I, 2,3,762 | powołanie Abrahama, któremu Bóg obiecuje, że stanie się 321 I, 2,3,781 | służył. Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród izraelski, 322 I, 2,3,782 | Jest on Ludem Bożym: Bóg nie jest własnością żadnego 323 I, 2,3,795 | jakiej łaski udzielił nam Bóg, dając nam Chrystusa jako 324 I, 2,3,839 | do którego przodków Pan Bóg przemawiał"299. W odróżnieniu 325 I, 2,3,842 | mają początek, ponieważ Bóg sprawił, że cały rodzaj 326 I, 2,3,848 | tylko sobie drogami może Bóg doprowadzić udzi, nie znających 327 I, 2,3,851 | Kor 5,14)313. Istotnie, Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie 328 I, 2,3,851 | poznania prawdy" (1 Tm 2, 4). Bóg pragnie , zbawienia wszystkich 329 I, 2,3,856 | pogłębić prawdę i dobro, jakich Bóg udzielił ludziom i narodom, 330 I, 2,3,867 | twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus, Jego Oblubieniec, 331 I, 2,3,871 | wypełniania posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie" 332 I, 2,3,940 | doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem chrześcijańskim, 333 I, 2,3,983 | otrzymali władzę, jakiej Bóg nie dał ani aniołom, ani 334 I, 2,3,983 | aniołom, ani archaniołom... Bóg potwierdza w górze to wszystko, 335 I, 2,3,992 | 992 Bóg stopniowo objawiał swojemu 336 I, 2,3,997 | swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy przywróci 337 I, 2,3,1004| dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i 338 I, 2,3,1011| 1011 W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. 339 I, 2,3,1013| łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by 340 I, 2,3,1016| ale w zmartwychwstaniu Bóg udzieli naszemu przemienionemu 341 I, 2,3,1027| wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują" ( 342 I, 2,3,1028| powodu swej transcendencji Bóg nie może być widziany takim, 343 I, 2,3,1037| 1037 Bóg nie przeznacza nikogo do 344 I, 2,3,1039| wiedzą. W tym dniu, w którym "Bóg nasz przybędzie" (Ps 50, 345 I, 2,3,1041| nawrócenia, podczas gdy Bóg daje jeszcze ludziom "czas 346 I, 2,3,1044| w niebieskim Jeruzalem, Bóg będzie miał swoje mieszkanie 347 I, 2,3,1045| uszczęśliwiająca, w której Bóg ukaże się w sposób niezgłębiony 348 I, 2,3,1048| ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i 349 I, 2,3,1050| powszechne Królestwo"604. Bóg w życiu wiecznym będzie 350 I, 2,3,1058| jest również prawdą, że Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie 351 I, 2,3,1060| materialny zostanie przemieniony. Bóg będzie w życiu wiecznym " 352 I, 2,3,1063| Izajasza znajdujemy wyrażenie "Bóg prawdy" (dosłownie: "Bóg 353 I, 2,3,1063| Bóg prawdy" (dosłownie: "Bóg Amen"), czyli Bóg wierny 354 I, 2,3,1063| dosłownie: "Bóg Amen"), czyli Bóg wierny swoim obietnicom: " 355 II, 0,3,1073| wielkiej miłości, jaką Bóg nas umiłował" (Ef 2, 4) 356 II, 1,1,1077| Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 357 II, 1,1,1080| 1080 Na początku Bóg błogosławi istoty żywe, 358 II, 1,1,1089| wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, 359 II, 1,1,1130| Pana, " przyjdzie", aby "Bóg był wszystkim we wszystkich" ( 360 II, 1,2,1147| 1147 Bóg przemawia do człowieka za 361 II, 1,2,1159| ekonomię" obrazów:~Niegdyś Bóg, który nie ma ani ciała, 362 II, 2,1,1257| którzy mogą być ochrzczeni. Bóg związał zbawienie z sakramentem 363 II, 2,1,1289| samego Chrystusa, "którego Bóg namaścił Duchem Świętym" ( 364 II, 2,1,1296| który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas 365 II, 2,1,1303| otrzymałeś. Naznaczył cię Bóg Ojciec, umocnił cię Chrystus 366 II, 2,1,1325| szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, 367 II, 2,1,1326| uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich133.~ 368 II, 2,1,1334| Obiecanej, potwierdzeniem, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. " 369 II, 2,1,1345| eucharistian) za dary, jakich nam Bóg raczył udzielić.~Modlitwy 370 II, 2,1,1359| dziękczynienia za wszystko, co Bóg uczynił, a co jest dobre, 371 II, 2,1,1363| głoszeniem cudów, jakich Bóg dokonał dla ludzi171. W 372 II, 2,1,1366| owoców:~(Chrystus), nasz Bóg i Pan, tylko raz ofiarował 373 II, 2,1,1371| nasze grzechy; dzięki Niemu Bóg, przyjaciel ludzi, okazuje 374 II, 2,1,1374| uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek"187.~ 375 II, 2,1,1397| przy tym samym stole Pana. Bóg uwolnił cię od wszystkich 376 II, 2,2,1424| wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi "przebaczenia 377 II, 2,2,1425| grzechów, jakiego udzieli nam Bóg.~ 378 II, 2,2,1432| zatwardziałe. Trzeba, by Bóg dał człowiekowi serce nowe16. 379 II, 2,2,1432| Ciebie wrócimy" (Lm 5, 21). Bóg daje nam siłę zaczynania 380 II, 2,2,1440| pokuty i pojednania27.~Tylko Bóg przebacza grzech~ 381 II, 2,2,1441| 1441 Tylko Bóg przebacza grzechy28. Ponieważ 382 II, 2,2,1442| Chrystusa", przez niego "sam Bóg" wzywa i prosi: "Pojednajcie 383 II, 2,2,1449| modlitwy i posługi Kościoła:~Bóg, Ojciec miłosierdzia, który 384 II, 2,2,1458| już działa razem z Bogiem. Bóg osądza twoje grzechy; jeśli 385 II, 2,2,1458| o człowieku, uczynił go Bóg; gdy mowa jest o grzeszniku, 386 II, 2,2,1458| to, co ty uczyniłeś, aby Bóg zbawił to, co On uczynił... 387 II, 2,2,1472| jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ 388 II, 2,2,1481| tajemnicę przebaczenia: "Bóg, który przez proroka Natana 389 II, 2,2,1481| marnotrawnemu, niech ten sam Bóg - przeze mnie, grzesznika - 390 II, 2,2,1502| nadejdzie dla Syjonu czas, gdy Bóg przebaczy mu wszelki grzech 391 II, 2,2,1503| wymownym znakiem, że "Bóg łaskawie nawiedził lud swój" ( 392 II, 2,3,1539| Jednak w narodzie izraelskim Bóg wybrał jedno z dwunastu 393 II, 2,3,1539| służby liturgicznej7. Sam Bóg był częścią jego dziedzictwa8. 394 II, 2,3,1602| znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, 395 II, 2,3,1603| małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa"92. 396 II, 2,3,1604| 1604 Bóg, który stworzył człowieka 397 II, 2,3,1604| jest Miłością96. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, 398 II, 2,3,1604| niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona 399 II, 2,3,1604| Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona 400 II, 2,3,1604| zachowywania stworzenia: "Bóg im błogosławił, mówiąc do 401 II, 2,3,1605| żeby mężczyzna był sam". Bóg daje mu niewiastę, "ciało 402 II, 2,3,1608| potrzebują pomocy łaski, której Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu 403 II, 2,3,1608| jedności ich życia, dla której Bóg stworzył ich "na początku".~ 404 II, 2,3,1609| 1609 Bóg w swoim miłosierdziu nie 405 II, 2,3,1614| nierozerwalny; łączy ich sam Bóg: "Co więc Bóg złączył, niech 406 II, 2,3,1614| łączy ich sam Bóg: "Co więc Bóg złączył, niech człowiek 407 II, 2,3,1641| Chrystus. "Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu 408 II, 2,3,1647| głoszenie Dobrej Nowiny, że Bóg nas kocha miłością trwałą 409 II, 2,3,1647| udział w tej miłości, że Bóg ich prowadzi i podtrzymuje 410 II, 2,3,1651| przynoszą najwięcej dobra. Bóg sam to powiedział: "Nie 411 II, 2,3,1653| 1654 Małżonkowie, którym Bóg nie dał potomstwa, mogą 412 II, 2,3,1663| rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności 413 III, 1,1,1702| ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego" 414 III, 1,1,1717| to ma Boskie pochodzenie; Bóg wszczepił je w serce człowieka, 415 III, 1,1,1717| dzięki Tobie17.~Jedynie Bóg nasyca18.~ 416 III, 1,1,1718| ostateczny cel czynów ludzkich: Bóg powołuje nas do swojego 417 III, 1,1,1719| scharakteryzować szczęście, do jakiego Bóg powołuje człowieka: przyjście 418 III, 1,1,1720| 1721 Bóg bowiem stworzył nas, byśmy 419 III, 1,1,1724| pragnienie szczęścia, jakie Bóg złożył w sercu człowieka.~ 420 III, 1,1,1725| do jakiego powołuje nas Bóg. Jest nim: Królestwo Boże, 421 III, 1,1,1729| 1730 Bóg stworzył człowieka jako 422 III, 1,1,1729| panowaniem nad swoimi czynami. "Bóg bowiem zechciał człowieka 423 III, 1,1,1731| najwyższym dobru, jakim jest Bóg, zakłada możliwość wyboru 424 III, 1,1,1741| zmysłowi prawdy i dobra, jaki Bóg złożył w sercu człowieka. 425 III, 1,1,1742| 1743 Bóg "zechciał człowieka pozostawić 426 III, 1,1,1780| nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego 427 III, 1,1,1811| motywem i przedmiotem jest Bóg Trójjedyny.~ 428 III, 1,1,1813| nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest samą prawdą. Przez 429 III, 1,1,1819| czekają uczniów Jezusa. Bóg jednak, przez zasługi Jezusa 430 III, 1,1,1839| motywem i przedmiotem jest Bóg, poznawany przez wiarę, 431 III, 1,1,1846| 1847 "Bóg stworzył cię bez ciebie, 432 III, 1,1,1846| wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy 433 III, 1,1,1847| ranę, zanim opatrzy, tak Bóg przez swoje Słowo i swojego 434 III, 1,1,1849| spowodowanym wolą stania się "jak Bóg", w poznawaniu i określaniu 435 III, 1,1,1869| 1870 "Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, 436 III, 1,2,1877| samego celu, którym jest sam Bóg. Istnieje pewne podobieństwo 437 III, 1,2,1883| 1884 Bóg nie chciał zatrzymać dla 438 III, 1,3,1948| drżeniem... Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, 439 III, 1,3,1954| światło lub to prawo dał Bóg stworzeniu6.~ 440 III, 1,3,1960| 1961 Bóg, nasz Stwórca i Odkupiciel, 441 III, 1,3,1961| oraz chronić go przed złem:~Bóg zapisał na tablicach Prawa 442 III, 1,3,1973| powołania konkretnego człowieka:~Bóg... chce, by każdy poszczególny 443 III, 1,3,1980| naturalny dostępnych rozumowi. Bóg objawił je, ponieważ ludzie 444 III, 1,3,1991| Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania 445 III, 1,3,1992| uprzedza i strzeże:~Gdy Bóg dotknie serca człowieka 446 III, 1,3,1998| darmo danym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem 447 III, 1,3,2000| uświęcaniu przez miłość. Bóg dopełnia w nas to, co zapoczątkował, " 448 III, 1,3,2001| odpowiedzi człowieka, gdyż Bóg stworzył człowieka na swój 449 III, 1,3,2001| wejść w komunię miłości. Bóg dotyka bezpośrednio serca 450 III, 1,3,2004| Jeśli nie jestem, oby Bóg zechciał mnie do niego wprowadzić; 451 III, 1,3,2004| wprowadzić; jeśli jestem, oby Bóg zechciał mnie w nim zachować>>" 452 III, 1,3,2007| chrześcijańskim wynika z tego, że Bóg w sposób dobrowolny postanowił 453 III, 1,3,2011| 2012 "Bóg z tymi, którzy Go miłują, 454 III, 1,3,2013| misterium Trójcy Świętej. Bóg wzywa nas wszystkich do 455 III, 1,3,2020| pomocą, jakiej udziela nam Bóg, byśmy odpowiedzieli na 456 III, 1,3,2022| darmo danym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem 457 III, 1,3,2023| dobro wspólne Kościoła. Bóg działa także przez liczne 458 III, 1,3,2050| Ja jestem Pan, twój Bóg, ~który cię wywiódł~z ziemi 459 III, 1,3,2050| niewoli~~~~Jam jest Pan, Bóg twój, ~który cię wyprowadził ~ 460 III, 1,3,2050| ponieważ Ja Pan, twój Bóg, ~jestem Bogiem zazdrosnym, ~ 461 III, 1,3,2050| żył ~na ziemi, ~którą Pan, Bóg twój, ~da tobie.~~~~Czcij 462 III, 2,0,2055| dziesięć słów" objawił Bóg swojemu ludowi na świętej 463 III, 2,0,2056| wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym 464 III, 2,0,2058| 2059 Bóg wypowiada "dziesięć słów" 465 III, 2,0,2058| Boga i Jego świętej woli. Bóg, dając poznać swoją wolę, 466 III, 2,0,2059| przypomnieniu Przymierza ("Pan, 62 Bóg nasz, zawarł z nami przymierze 467 III, 2,0,2060| wolności: "Ja jestem Pan, twój Bóg, który 2086 cię wywiódł 468 III, 2,0,2061| współdziałaniem z zamysłem, który Bóg przeprowadza w historii.~ 469 III, 2,0,2062| pojedynczej wskazuje na adresata. Bóg daje poznać swoją wolę całemu 470 III, 2,0,2069| naturalnego":~Od początku Bóg zakorzenił w sercach ludzi 471 III, 2,0,2071| Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu człowieka.~ 472 III, 2,0,2081| 2082 To, co Bóg nakazuje, umożliwia On dzięki 473 III, 2,1,2082| Panem jedynym" (Pwt 6, 4).~Bóg nas pierwszy umiłował. Miłość 474 III, 2,1 | PRZYKAZANIE~Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi 475 III, 2,1,2083| 2084 Bóg pozwala się poznać, przypominając 476 III, 2,1,2084| 2085 Jedyny i prawdziwy Bóg objawia Izraelowi przede 477 III, 2,1,2084| inny był nasz, a inny wasz Bóg, owszem, wierzymy w tego 478 III, 2,1,2085| wyrażenie, jakiego używa Bóg w Piśmie świętym na początku 479 III, 2,1,2087| dotyczące wiary lekceważy to, co Bóg objawił i co Kościół podaje 480 III, 2,1,2089| 2090 Gdy Bóg objawia się i wzywa człowieka, 481 III, 2,1,2089| Powinien mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go do odwzajemnienia 482 III, 2,1,2090| Jego sprawiedliwości - gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom - 483 III, 2,1,2111| ufa" (Ps 115, 4-5. 8)38. Bóg natomiast jest "Bogiem żywym" ( 484 III, 2,1,2114| 2115 Bóg może objawić przyszłość 485 III, 2,1,2128| absolutnie transcendentny Bóg. "On jest wszystkim!", lecz 486 III, 2,1,2129| już w Starym Testamencie Bóg polecił lub pozwolił wykonywać 487 III, 2,1,2142| objawieniem Jego imienia. Bóg powierza swoje imię tym, 488 III, 2,1,2150| obowiązkiem wobec Boga. Bóg - jako Stwórca i Pan - jest 489 III, 2,1,2157| 2158 Bóg wzywa każdego po imieniu75. 490 III, 2,1,2166| 2167 Bóg powołuje każdego po imieniu77.~~ 491 III, 2,1,2169| wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym 492 III, 2,1,2169| przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu" ( 493 III, 2,1,2170| 2171 Bóg powierzył Izraelowi szabat, 494 III, 2,1,2171| działania ludzkiego. Jeśli Bóg "odpoczął i wytchnął" w 495 III, 2,1,2173| pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził 496 III, 2,1,2183| 2184 Jak Bóg "odpoczął dnia siódmego 497 III, 2,2,2195| jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz 498 III, 2,2 | żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie (Wj 20,12).~ 499 III, 2,2,2196| Ukazuje porządek miłości. Bóg chciał, abyśmy po Nim czcili 500 III, 2,2,2196| tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra udzielił


1-500 | 501-587

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License