Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
ktokolwiek 3
która 366
któras 2
które 554
którego 186
któregos 1
której 139
Frequency    [«  »]
573 by
568 jako
567 ducha
554 które
520 kosciola
515 co
510 nas

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

które

1-500 | 501-554

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,2 | potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16, 2 Wstep, 0,0,11| katechizmów lub kompendiów, które opracowywane w różnych 3 Wstep, 0,0,13| wielkiej tradycji katechizmów, które rozwijają katechezę wokół 4 Wstep, 0,0,14| to jest Objawienie, przez które Bóg zwraca się do człowieka 5 Wstep, 0,0,16| dział pierwszy); działanie, które wypełnia podwójne przykazanie 6 Wstep, 0,0,22| syntetycznych sformułowań, które mogą być wykorzystane w 7 I, 1,0,26 | następnie Objawienie Boże, przez które Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi ( 8 I, 1,1,31 | przekonujące argumenty", które pozwalają osiągnąć prawdziwą 9 I, 1,1,32 | ziemi, morza, powietrza, które rozprzestrzenia się i rozprasza; 10 I, 1,1,37 | jak i prawa naturalnego, które Stwórca wypisał w naszych 11 I, 1,1,38 | prawdy religijne i moralne, które same przez się nie niedostępne 12 I, 1,2,53 | przedmiotem jest On sam, a które zmierza do punktu kulminacyjnego 13 I, 1,2,64 | wszystkich ludzi26, Przymierza, które będzie wypisane w sercach27. 14 I, 1,2,64 | niewierności28, zbawienie, które obejmie wszystkie narody29. 15 I, 1,2,67 | ostatnio powstałe sekty, które opierają się na takich " 16 I, 1,2,77 | nauczanie apostolskie, które w szczególny sposób wyrażone 17 I, 1,2,83 | szczególne formy, przez które wielka Tradycja wyraża się 18 I, 1,2,87 | przyjmują nauczanie i wskazania, które im przekazywane w różnych 19 I, 1,2,88 | sposób definitywny prawdy, które mają z nimi konieczny związek.~ 20 I, 1,2,94 | dociekania teologiczne, które zmierzają do coraz głębszego 21 I, 1,2,102 | świętych pisarzy. To Słowo, które było na początku u Boga, 22 I, 1,2,105 | Prawdy przez Boga objawione, które zawarte i wyrażone w 23 I, 1,2,112 | Chrystusa oznacza Pismo święte, które pozwala poznać serce Chrystusa. 24 I, 1,2,124 | 124 "Słowo Boże, które jest mocą Bożą ku zbawieniu 25 I, 1,3,151 | jest samym Bogiem, Słowem, które stało się ciałem: "Boga 26 I, 1,3,156 | racjami wiarygodności", które pokazują, że "przyzwolenie 27 I, 1,3,170 | formuły, ale w rzeczywistości, które one wyrażają i których wiara 28 I, 1,3,174 | Tradycji, ani Kościoły, które u Iberów, Celtów, na 29 I, 1,3,175 | naczyniu i odmładza naczynie, które zawiera"49.~~W skrócie~ 30 I, 1,3,184 | jest przedsmakiem poznania, które uczyni nas szczęśliwymi 31 I, 2,0,191 | członkach różne stawy, które je wyodrębniają i dzielą, 32 I, 2,0,191 | artykułami te prawdy, w które szczególnie i w sposób odrębny 33 I, 2,1,200 | Wyznanie jedyności Boga, które zakorzenia się w Objawieniu 34 I, 2,1,208 | Wobec Boskich znaków, które wypełnia Jezus, Piotr mówi: " 35 I, 2,1,232 | na trzykrotne pytanie, które wymaga od nich wyznania 36 I, 2,1,234 | tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta 37 I, 2,1,234 | historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, 38 I, 2,1,236 | wszystkie dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela 39 I, 2,1,237 | ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeśli 40 I, 2,1,241 | wyznają Jezusa jako Słowo, które na początku było u Boga 41 I, 2,1,250 | obrony jej przed błędami, które zniekształcały. Było 42 I, 2,1,272 | zmartwychwstaniu swego Syna, przez które zwyciężył zło. Chrystus 43 I, 2,1,283 | licznych poszukiwań naukowych, które wspaniale wzbogaciły naszą 44 I, 2,1,294 | Jego dobroci, ze względu na które został stworzony świat. 45 I, 2,1,299 | człowieka, jako dziedzictwo, które jest przeznaczone dla niego 46 I, 2,1,302 | nazywamy zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie 47 I, 2,1,321 | oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością 48 I, 2,1,324 | wyprowadzał z niego dobra drogami, które poznamy w pełni dopiero 49 I, 2,1,326 | stworzeń duchowych - aniołów - które otaczają Boga.~ 50 I, 2,1,328 | duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj 51 I, 2,1,339 | nieuporządkowanego wykorzystania rzeczy, które lekceważy Stwórcę oraz powoduje 52 I, 2,1,344 | naszym bratem słońcem, ~Które dzień daje, a Ty przez nie 53 I, 2,1,346 | stworzeniu podstawę i prawa, które pozostają trwałe201, na 54 I, 2,1,346 | oprzeć się z ufnością i które będą dla niego znakiem i 55 I, 2,1,346 | podstawie i szanować prawa, które Stwórca wpisał w swoje dzieło.~ 56 I, 2,1,350 | stworzeniami duchowymi, które nieustannie wielbią Boga 57 I, 2,1,377 | 377 "Władanie" światem, które Bóg od początku powierzył 58 I, 2,1,385 | zła obecnego w naturze, które jawią się jako związane 59 I, 2,1,392 | przez te duchy stworzone, które radykalnie i nieodwołalnie 60 I, 2,1,394 | było kłamliwe uwiedzenie, które doprowadziło człowieka do 61 I, 2,1,396 | stworzenia i normom moralnym, które regulują korzystanie z wolności.~ 62 I, 2,1,401 | pogrążony w wielorakim złu, które nie może pochodzić od dobrego 63 I, 2,1,403 | grzechów nawet małym dzieciom, które nie popełniły grzechu osobistego279.~ 64 I, 2,1,408 | wspólnotowe i struktury społeczne, które owocem grzechów ludzi287.~ 65 I, 2,1,416 | świętość i sprawiedliwość, które otrzymał od Boga nie tylko 66 I, 2,2,425 | głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało 67 I, 2,2,430 | jako własne imię Jezus, które wyraża zarówno Jego tożsamość, 68 I, 2,2,432 | Jest to imię Boże, jedyne, które przynosi zbawienie12; mogą 69 I, 2,2,434 | pełni najwyższą moc imienia, które jest "ponad wszelkie imię" ( 70 I, 2,2,436 | hebrajskiego pojęcia "Mesjasz", które znaczy "namaszczony". Pojęcie 71 I, 2,2,436 | wypełnił Boskie posłanie, które pojęcie to oznacza. Istotnie, 72 I, 2,2,441 | wówczas przybrane synostwo, które wprowadza między Bogiem 73 I, 2,2,448 | miłości i przywiązania, które pozostanie charakterystyczne 74 I, 2,2,464 | odpowiadając na herezje, które fałszowały.~ 75 I, 2,2,474 | znajomości wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić99. Jezus 76 I, 2,2,475 | współdziałające. Słowo, które stało się ciałem, chciało 77 I, 2,2,482 | Boskiemu rozumowi i woli, które posiada wspólnie z Ojcem 78 I, 2,2,485 | Ojca w człowieczeństwie, które wziął od Niej.~ 79 I, 2,2,489 | otrzymuje obietnicę potomstwa, które odniesie zwycięstwo nad 80 I, 2,2,514 | przekazują wielu informacji, które zaspokajałyby ludzką ciekawość 81 I, 2,2,515 | Jego Bóstwa i zbawienia, które przynosi. To, co było widzialne 82 I, 2,2,517 | w Jego Wcieleniu, przez które, stawszy się ubogim, ubogacił 83 I, 2,2,517 | nieposłuszeństwo; w Jego słowie, przez które oczyszcza słuchaczy179; 84 I, 2,2,517 | uzdrowieniach i egzorcyzmach, przez które "On wziął na siebie nasze 85 I, 2,2,517 | Zmartwychwstaniu, przez które nas usprawiedliwia181.~ 86 I, 2,2,528 | widzi pierwociny narodów, które przyjmują Dobrą Nowinę zbawienia 87 I, 2,2,534 | jest jedynym wydarzeniem, które przerywa milczenie Ewangelii 88 I, 2,2,536 | się niebiosa" (Mt 3, 16), które zamknął grzech Adama; wody 89 I, 2,2,538 | Jezus odpiera te ataki, które jakby streszczają w sobie 90 I, 2,2,542 | przez swoje słowa i znaki, które ukazują Królestwo Boże, 91 I, 2,2,543 | porównane jest do ziarna, które wsiewa się w rolę; ci, co 92 I, 2,2,546 | posługując się przypowieściami, które stanowią charakterystyczną 93 I, 2,2,547 | cuda i znaki" (Dz 2, 22), które ukazują, że Królestwo jest 94 I, 2,2,560 | ukazuje przyjście Królestwa, które Król-Mesjasz idzie wypełnić 95 I, 2,2,565 | poświęconym dziełu Odkupienia, które wypełni się przez "chrzest" 96 I, 2,2,570 | ukazuje przyjście Królestwa, które Król-Mesjasz, przyjęty w 97 I, 2,2,574 | przestępstwa religijne, które Prawo karało śmiercią przez 98 I, 2,2,581 | nowo to samo słowo Boże, które zabrzmiało na Synaju, aby 99 I, 2,2,582 | nawet przez Boskie znaki, które jej towarzyszyły335. Szczególnie 100 I, 2,2,585 | znak czasów ostatecznych, które zostaną zapoczątkowane wraz 101 I, 2,2,586 | zapowiada zburzenie Świątyni, które ukaże wejście historii zbawienia 102 I, 2,2,594 | przykład odpuszczenie grzechów, które potwierdzały, że jest Bogiem 103 I, 2,2,596 | także zagrożenia polityczne, które arcykapłani przedstawiają 104 I, 2,2,598 | narzędziami wszystkich mąk, które wycierpiał Boski Odkupiciel" 105 I, 2,2,610 | ludzi: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane" (Łk 106 I, 2,2,621 | Wieczerzy: " To jest Ciało moje, które za was będzie wydane" (Łk 107 I, 2,2,624 | wypełnieniu558 zbawienia ludzi, które napełnia pokojem cały świat459.~ 108 I, 2,2,626 | zjednoczona z Jego duszą i ciałem, które zostały rozdzielone przez 109 I, 2,2,633 | wyzwolił dusze sprawiedliwych, które oczekiwały swego Wyzwoliciela 110 I, 2,2,639 | wydarzeniem rzeczywistym, które posiadało potwierdzone historycznie 111 I, 2,2,641 | Magdalena i pobożne kobiety, które przyszły, by dokonać namaszczenia 112 I, 2,2,645 | jest tym samym ciałem, które zostało umęczone i ukrzyżowane, 113 I, 2,2,647 | wydarzenie historyczne, które można stwierdzić na podstawie 114 I, 2,2,654 | wszystkim usprawiedliwieniem, które przywraca nam łaskę Bożą519, " 115 I, 2,2,659 | nadprzyrodzone właściwości, które posiada już na stałe524. 116 I, 2,2,664 | jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo 117 I, 2,2,665 | skąd kiedyś powróci538, które jednak obecnie zakrywa Go 118 I, 2,2,670 | przez cudowne znaki547, które towarzyszą głoszeniu go 119 I, 2,2,671 | sakramentach i instytucjach, które należą do obecnego wieku, 120 I, 2,2,671 | i żyje pośród stworzeń, które wzdychają dotąd w bólach 121 I, 2,2,672 | oczekiwanego przez Izraela556, które według proroków557 miało 122 I, 2,2,672 | oraz doświadczaniem zła559 które nie oszczędza Kościoła560 123 I, 2,2,673 | należy "znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą" ( 124 I, 2,2,675 | wierzących569. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce 125 I, 2,2,676 | nawet w formie złagodzonej, które pojawiło się pod nazwą millenaryzmu572, 126 I, 2,2,677 | rozpętaniem się zła576, które sprawi, że z nieba zstąpi 127 I, 2,2,679 | by zbawi587 i dać życie, które jest w Nim588. Przez odrzucenie 128 I, 2,2,681 | triumfu dobra nad złem, które w historii, jak pszenica 129 I, 2,3,683 | sakramentu wiary, życie, które ma swoje źródło w Ojcu i 130 I, 2,3,684 | i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali " 131 I, 2,3,688 | Ducha Świętego:~- w Pismach, które On natchnął;~- w Tradycji, 132 I, 2,3,688 | charyzmatach i urzędach, które budują Kościół;~- w znakach 133 I, 2,3,691 | hebrajskiego słowa Ruah, które przede wszystkim oznacza 134 I, 2,3,693 | 693 Poza imieniem własnym, które jest najczęściej używane 135 I, 2,3,694 | narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzielane w Duchu 136 I, 2,3,695 | ponieważ człowieczeństwo, które przyjmuje Syn, jest całkowicie " 137 I, 2,3,698 | wyciskanego przez te sakramenty, które nie mogą być powtórzone.~ 138 I, 2,3,706 | oczekiwaniu na Odkupienie, które nas uczyni własnością Boga" ( 139 I, 2,3,707 | od Jozuego do wizji, które zapoczątkowują misję wielkich 140 I, 2,3,709 | narody. Tymczasem Królestwo, które jest przedmiotem obietnicy 141 I, 2,3,711 | Jezus wypełnił proroctwa, które odnosiły się do Jego osoby. 142 I, 2,3,715 | Świętego wyroczniami, przez które Bóg mówi do serca swego 143 I, 2,3,721 | zapoczątkowane "wielkie sprawy Boże", które Duch będzie wypełniał w 144 I, 2,3,722 | się"72. Dziękczynienie, które Maryja kieruje do Ojca w 145 I, 2,3,726 | początku" czasów ostatecznych", które zapoczątkowuje Duch Święty 146 I, 2,3,728 | modlitwą83 i świadectwem, które powinni dawać84.~ 147 I, 2,3,732 | Przez swoje przyjście, które ciągle trwa, Duch Święty 148 I, 2,3,735 | nowego życia w Chrystusie, które stało się możliwe, ponieważ 149 I, 2,3,781 | przymierza nowego i doskonałego, które miało być zawarte w Chrystusie... 150 I, 2,3,782 | cechy charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają 151 I, 2,3,794 | Kościół, dary i posługi, przez które pomagamy sobie wzajemnie 152 I, 2,3,798 | miłości219: przez słowo Boże, które jest "władne zbudować" ( 153 I, 2,3,798 | Chrystusa220; przez sakramenty, które dają wzrost i uzdrowienie 154 I, 2,3,798 | darów"221; przez cnoty, które pozwalają działać zgodnie 155 I, 2,3,798 | nazywanych "charyzmatami"), przez które czyni wiernych "zdatnymi 156 I, 2,3,800 | jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha 157 I, 2,3,812 | historyczne jednak znakami, które przemawiają jasno także 158 I, 2,3,817 | powstały pewne rozłamy, które Apostoł surowo karci jako 159 I, 2,3,817 | drugiej strony"241. Rozłamy, które ranią jedność Ciała Chrystusa ( 160 I, 2,3,827 | się grzechami i winami, które stoją na przeszkodzie w 161 I, 2,3,831 | To znamię powszechności, które zdobi Lud Boży, jest darem 162 I, 2,3,832 | miejscowych zrzeszeniach wiernych, które trwając przy swoich pasterzach 163 I, 2,3,834 | zstąpienia do nas Słowa, które stało się ciałem, wszystkie 164 I, 2,3,844 | także ograniczenia i błędy, które deformują w nich obraz Boży: ~ 165 I, 2,3,854 | Ewangelii ludom i grupom, które jeszcze nie wierzą w Chrystusa323; 166 I, 2,3,855 | katolickości w tych dzieciach, które przez chrzest wprawdzie 167 I, 2,3,865 | niebieskie", "Królestwo Boże"348, które przyszło w Osobie Chrystusa 168 I, 2,3,873 | 873 Nawet różnice, które Pan chciał wprowadzić między 169 I, 2,3,874 | rozmaite posługi święte, które mają na celu dobro całego 170 I, 2,3,886 | całego Ciała Mistycznego, które jest także Ciałem Kościołów" 171 I, 2,3,892 | zwyczajne, podaje pouczenia, które prowadzą do lepszego zrozumienia 172 I, 2,3,912 | członkach Kościoła, od tych, które przysługują im jako członkom 173 I, 2,3,917 | Wyrosły niby na drzewie, które się cudownie i bujnie rozkrzewiło 174 I, 2,3,917 | rozmaite rodziny zakonne, które pomnażają to, co służy zarówno 175 I, 2,3,918 | tworzyło rodziny zakonne, które Kościół chętnie objął swą 176 I, 2,3,924 | w świecie (lub mniszki), które poświęcają się modlitwie, 177 I, 2,3,952 | powinien traktować jako dobro, które ma wspólne z innymi, oraz 178 I, 2,3,956 | Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego Pośrednika 179 I, 2,3,994 | własne zmartwychwstanie, które jednak nastąpi w innym porządku. 180 I, 2,3,999 | zmartwychwstaną we własnych ciałach, które mają teraz"533, ale to ciało 181 I, 2,3,1015| ciała; wierzymy w Słowo, które stało się ciałem dla odkupienia 182 I, 2,3,1017| zmartwychwstanie tego ciała, które teraz posiadamy"559. Składa 183 I, 2,3,1021| przeznaczeniu duszy567, które może być odmienne dla różnych 184 I, 2,3,1031| oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym 185 I, 2,3,1039| konsekwencjami:~Wszelkie zło, które uczynili niegodziwi, zostało 186 I, 2,3,1043| to tajemnicze odnowienie, które przekształci ludzkość i 187 I, 2,3,1045| nieczystość600, miłość własną, które niszczą lub ranią ziemską 188 I, 2,3,1053| Wierzymy, że wiele dusz, które zgromadzone w raju z 189 II, 0,3,1066| mądrością "postanowienia", które św. Paweł nazywa "tajemniczym 190 II, 0,3,1067| doskonałego uwielbienia Boga, które zapowiadały wielkie sprawy 191 II, 0,3,1067| Misterium Paschalne, przez które Chrystus wypełnił dzieło 192 II, 0,3,1070| Jego kapłaństwie (kult), które ma charakter prorocki (głoszenie 193 II, 0,3,1073| przedziwne dzieło Boże", które przeżywamy i któremu nadajemy 194 II, 1,1,1082| zbawienia; w swoim Słowie, które dla nas przyjęło ciało, 195 II, 1,1,1085| jedyne wydarzenie w historii, które nie przemija: Jezus umiera, 196 II, 1,1,1085| wydarzenie rzeczywiste, które miało miejsce w naszej historii, 197 II, 1,1,1089| tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą 198 II, 1,1,1093| zbawczych i znaczących faktach, które znalazły swoje wypełnienie 199 II, 1,1,1094| podstawie "figur" (typów), które zapowiadały Go w wydarzeniach, 200 II, 1,1,1100| bowiem wyjęte czytania, które wyjaśnia się w homilii, 201 II, 1,1,1101| słowa, czynności i znaki, które stanowią osnowę celebracji, 202 II, 1,1,1104| tylko przypomina wydarzenia, które dokonały naszego zbawienia, 203 II, 1,1,1116| Sakramenty będące "mocami, które wychodzą" z zawsze żywego 204 II, 1,1,1117| liturgicznych jest siedem, które we właściwym sensie sakramentami 205 II, 1,1,1118| Kościoła", będąc "sakramentami, które budują Kościół"28, ponieważ 206 II, 1,2,1141| 1141 Zgromadzenie, które celebruje, jest wspólnotą 207 II, 1,2,1150| charakterystyczne symbole, które zostają włączone w jego 208 II, 1,2,1160| wyraża orędzie ewangeliczne, które Pismo święte opisuje za 209 II, 1,2,1161| wykonane w inny sposób, które ze czcią umieszcza się w 210 II, 1,2,1171| Narodzenie, Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego 211 II, 1,2,1174| Jego Wcielenie i Pascha, które celebrujemy w Eucharystii 212 II, 1,2,1177| responsoriami czy troparionami, które po nim następują), a w niektórych 213 II, 1,2,1181| prawda i harmonia znaków, które go tworzą, powinny ukazywać 214 II, 1,2,1189| obejmuje znaki i symbole, które odnoszą się do stworzenia ( 215 II, 1,2,1190| wyrażane przez słowo Boże, które jest głoszone, i przez zaangażowanie 216 II, 1,2,1206| znaków sakramentalnych, które Kościół otrzymał od Chrystusa, 217 II, 1,2,1209| Apostołów, stanowi kryterium, które zapewnia jedność w wielości 218 II, 2,1,1212| Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze 219 II, 2,1,1217| wydarzenia historii zbawienia, które były już zapowiedziami misterium 220 II, 2,1,1225| ochrzczony16. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku 221 II, 2,1,1227| Świętemu chrzest jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia22.~ 222 II, 2,1,1228| więc obmyciem wodą, poprzez które "niezniszczalne nasienie" 223 II, 2,1,1229| słowa, przyjęcie Ewangelii, które pociąga za sobą nawrócenie, 224 II, 2,1,1230| obrzędów przygotowawczych, które wyznaczały liturgicznie 225 II, 2,1,1232| w użyciu danego narodu, które dadzą się dostosować do 226 II, 2,1,1242| następuje namaszczenie, które jest sakramentem chryzmacji ( 227 II, 2,1,1248| chrześcijańskiego... przez które uczniowie łączą się z Chrystusem, 228 II, 2,1,1274| uszczęśliwiające widzenie Boga, które jest wypełnieniem wiary, 229 II, 2,1,1275| nowego życia; bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, i 230 II, 2,1,1279| narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym 231 II, 2,1,1282| jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. 232 II, 2,1,1289| wyjaśnia imię "chrześcijanin", które znaczy "namaszczony" i bierze 233 II, 2,1,1325| jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest 234 II, 2,1,1325| szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca 235 II, 2,1,1328| żydowskie błogosławieństwa, które - szczególnie podczas posiłku - 236 II, 2,1,1329| w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem 237 II, 2,1,1333| Eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i 238 II, 2,1,1336| Chodzi o to samo misterium, które nie przestaje być przyczyną 239 II, 2,1,1339| mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to 240 II, 2,1,1346| zasadniczych częściach, które stanowią organiczną jedność:~- 241 II, 2,1,1349| przyjęcia usłyszanego słowa, które jest rzeczywiście słowem 242 II, 2,1,1350| procesjonalnie, chleb i wino, które przez kapłana zostaną ofiarowane 243 II, 2,1,1351| z chlebem i winem, dary, które mają być rozdane potrzebującym. 244 II, 2,1,1357| stworzenia, chleb i wino, które mocą Ducha Świętego i słów 245 II, 2,1,1360| Ojcu, uwielbieniem, przez które Kościół wyraża Bogu swoją 246 II, 2,1,1365| ustanowienia: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane" i " 247 II, 2,1,1365| Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu, 248 II, 2,1,1366| udzielała odpuszczenia grzechów, które codziennie popełniamy174.~ 249 II, 2,1,1371| korzyść odniosą dusze, za które modlimy się, podczas gdy 250 II, 2,1,1376| Kościele Bożym to przekonanie, które święty Sobór wyraża dzisiaj 251 II, 2,1,1380| Pozostaje obecny pod znakami, które wyrażają i komunikują 252 II, 2,1,1381| To jest Ciało moje, które za was będzie wydane>>, 253 II, 2,1,1393| grzechem. Ciało Chrystusa, które przyjmujemy w Komunii, jest " 254 II, 2,1,1398| odczuć podziały Kościoła, które uniemożliwiają wspólne uczestnictwo 255 II, 2,1,1399| 1399 Kościoły wschodnie, które nie w pełnej komunii 256 II, 2,2,1421| uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. 257 II, 2,2,1439| Jedynie serce Chrystusa, które zna głębię miłości Ojca, 258 II, 2,2,1442| przebaczenia i pojednania, które On nabył dla nas za cenę 259 II, 2,2,1453| potępieniem i innymi karami, które grożą grzesznikowi (żal 260 II, 2,2,1456| wyznać wszystkie grzechy, które sobie przypominają, niewątpliwie 261 II, 2,2,1460| 17)51:~Zadośćuczynienie, które spłacamy za nasze grzechy, 262 II, 2,2,1469| powiedzieć - dalsze pojednania, które naprawiają inne rozdarcia 263 II, 2,2,1472| przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo 264 II, 2,2,1472| natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, 265 II, 2,2,1479| uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami.~ 266 II, 2,2,1481| formie modlitwy błagalnej, które doskonale wyrażają tajemnicę 267 II, 2,2,1493| jeszcze nie wyznawał, a które przypomniał sobie po starannym 268 II, 2,2,1496| pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;~- 269 II, 2,2,1523| szeregu świętych namaszczeń, które wyznaczają etapy życia chrześcijanina: 270 II, 2,2,1525| kres, "sakramentami, które przygotowują do Ojczyzny", 271 II, 2,2,1525| Ojczyzny", lub sakramentami, które stanowią zakończenie ziemskiej 272 II, 2,3,1537| Kościele istnieją pewne stany, które Tradycja na podstawie Pisma 273 II, 2,3,1547| jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje 274 II, 2,3,1595| swojego biskupa prezbiterium, które wraz z nim jest odpowiedzialne 275 II, 2,3,1596| duszpasterskich i charytatywnych, które mają pełnić pod pasterskim 276 II, 2,3,1601| Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą 277 II, 2,3,1606| zazdrością i konfliktami, które mogą prowadzić do nienawiści 278 II, 2,3,1609| stanowią także lekarstwo, które ogranicza szkody spowodowane 279 II, 2,3,1617| powiedzieć, obmyciem weselnym115, które poprzedza ucztę weselną - 280 II, 2,3,1621| Nowego Przymierza, przez które Chrystus na zawsze zjednoczył 281 II, 2,3,1629| racji (i z innych powodów, które unieważniają małżeństwo136) 282 II, 2,3,1631| rozbicia ognisk rodzinnych, które nie mogą zapewnić im wystarczającego 283 II, 2,3,1641| szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, Ofiara eucharystyczna 284 II, 2,3,1657| wspomnieć o pewnych osobach, które ze względu na konkretne 285 II, 2,3,1659| Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią 286 II, 2,3,1663| życie małżeńskie dziecka, które jest "najcenniejszym darem 287 II, 2,4,1666| sakramentalia. to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do 288 II, 2,4,1673| różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne 289 II, 2,4,1682| składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale16. 290 II, 2,4,1682| eucharystycznej. Błogosławieństwa, które poprzedzają i po niej 291 III, 0,4,1691| Chrystusa i dary Jego Ducha, które ich uzdalniają do nowego 292 III, 0,4,1693| słowa i czyny do dążeń, które "w Chrystusie Jezusie" ( 293 III, 1,1,1705| kierowania się tym prawem, które rozbrzmiewa w sumieniu i 294 III, 1,1,1705| rozbrzmiewa w sumieniu i które wypełnia się w miłości Boga 295 III, 1,1,1708| świętość. Życie moralne, które dojrzało w łasce, wypełnia 296 III, 1,1,1712| kierowania się prawem moralnym, które przynagla go do "czynienia 297 III, 1,1,1714| Świętym. Życie moralne, które wzrasta i dojrzewa w lasce, 298 III, 1,1,1716| paradoksalnymi obietnicami, które podtrzymują nadzieję w trudnościach; 299 III, 1,1,1716| dobrodziejstwa i nagrodę, które w sposób ukryty już udzielane 300 III, 1,1,1719| nie dojście do Królestwa, które nie będzie miało końca?22.~ 301 III, 1,1,1738| nieszczęściach i uciskach, które zrodziły się w sercu człowieka 302 III, 1,1,1752| ani słusznym zachowania, które samo w sobie jest nieuporządkowane ( 303 III, 1,1,1753| słusznym tego działania, które jest samo w sobie złe.~ 304 III, 1,1,1755| ich tło. Istnieją czyny, które z siebie i w sobie, niezależnie 305 III, 1,1,1762| poruszenia wrażliwości, które skłaniają do działania lub 306 III, 1,1,1767| szczęściu poruszenia zmysłowe, które uznaje za swoje. Zła wola 307 III, 1,1,1776| konkretne wybory, aprobując te, które dobre, i potępiając te, 308 III, 1,1,1776| dobre, i potępiając te, które złe50. Świadczy ono o 309 III, 1,1,1780| przypomina o przebaczeniu, o które trzeba prosić, o dobru, 310 III, 1,1,1780| trzeba prosić, o dobru, które należy ciągle praktykować, 311 III, 1,1,1786| spotyka się z sytuacjami, które czynią sąd moralny mniej 312 III, 1,1,1788| 1789 Oto niektóre zasady, które stosują się do wszystkich 313 III, 1,1,1789| wydaje błędne sądy o czynach, które mają być dokonane lub już 314 III, 1,1,1790| jest odpowiedzialna za zło, które popełnia.~ 315 III, 1,1,1803| przymiotami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują 316 III, 1,1,1805| wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego 317 III, 1,1,1811| w cnotach teologalnych, które uzdalniają władze człowieka 318 III, 1,1,1817| podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują działania ludzi; 319 III, 1,1,1819| wytyczają jej drogę przez próby, które czekają uczniów Jezusa. 320 III, 1,1,1829| one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, 321 III, 1,1,1831| Owocami Ducha doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty 322 III, 1,1,1833| dyspozycjami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują 323 III, 1,1,1855| Bożego i nawrócenia serca, które zazwyczaj dokonuje się w 324 III, 1,1,1859| lekceważyć zasad prawa moralnego, które wypisane w sumieniu każdego 325 III, 1,1,1862| lekkich. Lecz tych grzechów, które nazywamy lekkimi, wcale 326 III, 1,1,1864| niewłaściwe skłonności, które zaciemniają sumienie i zniekształcają 327 III, 1,1,1866| również, że istnieją "grzechy, które wołają o pomstę do nieba". 328 III, 1,2,1879| dziedzicem", otrzymuje "talenty", które wzbogacają jego tożsamość 329 III, 1,2,1881| zrzeszania się, by osiągnąć cele, które przerastają ich indywidualne 330 III, 1,2,1883| stworzeniu powierza zadania, które jest ono zdolne wypełniać 331 III, 1,2,1886| niesprawiedliwe struktury, które "utrudniają albo praktycznie 332 III, 1,2,1887| doprowadzić do zmian społecznych, które rzeczywiście służyłyby osobie. 333 III, 1,2,1898| pochodziła od Boga, a te, które , zostały ustanowione 334 III, 1,2,1899| wdzięczności i życzliwości osobom, które sprawują.~Święty Klemens 335 III, 1,2,1903| inne zakresy kompetencji, które by utrzymywały we właściwych 336 III, 1,2,1909| ludzka posiada dobro wspólne, które pozwala jej uznać się za 337 III, 1,2,1913| najpierw w podjęciu zadań, za które ponosi się odpowiedzialność 338 III, 1,2,1915| Oszustwo i różne wykręty, przez które niektórzy uchylają się od 339 III, 1,2,1915| się o rozwój instytucji, które poprawiają warunki życia 340 III, 1,2,1916| należy umacnianie wartości, które pobudzają zaufanie członków 341 III, 1,2,1917| pochodziła od Boga, a te, które , zostały ustanowione 342 III, 1,2,1925| i wspieranie instytucji, które poprawiają warunki życia 343 III, 1,2,1928| ostatecznym społeczeństwa, które jest jej podporządkowane:~ 344 III, 1,2,1929| sobą poszanowanie praw, które wypływają z jej godności 345 III, 1,2,1932| Rozciąga przykazanie miłości, które jest przykazaniem Nowego 346 III, 1,2,1932| tylko z nienawiścią do zła, które popełnia nieprzyjaciel.~ 347 III, 1,2,1936| udzielaniu łask i darów, które otrzymali ode Mnie45.~ 348 III, 1,2,1937| krzywdzące nierówności, które godzą w miliony mężczyzn 349 III, 1,2,1938| miłości między ludźmi, na które jako na konieczność wskazuje 350 III, 1,2,1938| przynależności narodowej, a które nakazane faktem ofiary 351 III, 1,2,1941| stworzyć warunki społeczne, które jedynie zdolne umożliwić 352 III, 1,2,1943| poszanowanie podstawowych praw, które wypływają z wewnętrznej 353 III, 1,3,1948| Chrystusie przez prawo, które nim kieruje, i przez łaskę, 354 III, 1,3,1949| drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia; 355 III, 1,3,1949| szczęścia; zakazuje dróg do zła, które odwraca od Boga i Jego miłości. 356 III, 1,3,1955| rozumu, zgodne z naturą, które znajduje się we wszystkich 357 III, 1,3,1957| wspiera ich postęp. Zasady, które jego wyrazem, pozostają 358 III, 1,3,1957| Twego prawa, jak też prawa, które jest zapisane w sercach 359 III, 1,3,1958| podstawy dla prawa cywilnego, które jest z nim związane, albo 360 III, 1,3,1962| Zbawiciela. Przekazuje nauczanie, które trwa wiecznie jako słowo 361 III, 1,3,1963| wychowawcą rzeczywistości, które miały przyjść"17. Jest proroctwem 362 III, 1,3,1963| dzieła wyzwolenia z grzechu, które wypełni się wraz z Chrystusem; 363 III, 1,3,1963| mądrościowych i prorockich, które ukierunkowają je na Nowe 364 III, 1,3,1965| pobożnie i wyraźnie Kazanie, które nasz Pan Jezus Chrystus 365 III, 1,3,1965| zawarte wszelkie przepisy... które kształtują życie chrześcijańskie20.~ 366 III, 1,3,1973| rad, lecz tylko do tych, które dlań odpowiednie i których 367 III, 1,3,1974| wskazującym człowiekowi drogi, które prowadzą do obiecanego szczęścia, 368 III, 1,3,1978| zmian historycznych. Zasady, które jego wyrazem, pozostają 369 III, 1,3,1988| Świętego jest nawrócenie, które dokonuje usprawiedliwienia 370 III, 1,3,1989| inicjatywy miłosierdzia Bożego, które ofiaruje przebaczenie. Jedna 371 III, 1,3,1991| łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. 372 III, 1,3,1992| przyzwolenie wiary na słowo Boże, które wzywa go do nawrócenia, 373 III, 1,3,1992| bo przyjmuje natchnienie, które mógłby przecież odrzucić, 374 III, 1,3,1999| wezwaniem, oraz łaski aktualne, które oznaczają interwencję Bożą 375 III, 1,3,2001| pragnienie prawdy i dobra, które jedynie On może zaspokoić. 376 III, 1,3,2001| my po naszych dziełach, które bardzo dobre, gdyż Ty 377 III, 1,3,2002| użytym przez św. Pawła, które oznacza przychylność, darmowy 378 III, 1,3,2003| należy wymienić łaski stanu, które towarzyszą wykonywaniu odpowiedzialnych 379 III, 1,3 | Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz60.~ 380 III, 1,3,2008| absolutne prawo miłości, które czyni nas "współdziedzicami" 381 III, 1,3,2014| zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia 382 III, 1,3,2023| przez liczne łaski aktualne, które różnią się od stale obecnej 383 III, 1,3,2029| Kościoła przyjmuje słowo Boże, które zawiera pouczenia "Prawa 384 III, 1,3,2030| 12,1) w Ciele Chrystusa, które tworzymy, i w komunii z 385 III, 1,3,2036| zbawczych przykazaniach, które oczyszczają sąd, i z pomocą 386 III, 1,3,2038| wszystkich, tego dobra, które wyraża się w prawie moralnym - 387 III, 1,3,2039| zjednuje nam miłosierdzie Boże, które przewyższa wszystkie nasze 388 III, 1,3,2040| się do życia moralnego, które jest związane z życiem liturgicznym 389 III, 1,3,2041| najważniejszych świąt liturgicznych, w które czcimy tajemnice Chrystusa, 390 III, 1,3,2041| wszystkich prac i spraw, które ze swej natury przeszkadzają 391 III, 1,3,2042| okresy ascezy i pokuty, które przygotowują nas do uroczystości 392 III, 1,3,2047| moralnego i chrześcijańskiego, które jest związane z liturgią 393 III, 1,3,2049| Ludowi Bożemu prawdy wiary, w które powinien wierzyć i które 394 III, 1,3,2049| które powinien wierzyć i które powinien stosować w życiu. 395 III, 1,3,2049| się w kwestiach moralnych, które wchodzą w zakres prawa naturalnego 396 III, 2,0,2054| postawione Mu pytanie: "Które przykazanie w Prawie jest 397 III, 2,0,2056| najpierw w kontekście Wyjścia, które jest wielkim wydarzeniem 398 III, 2,0,2056| przykazaniu o odpoczynku szabatu, które odnosi się również do cudzoziemców 399 III, 2,0,2070| pośrednictwem Objawienia Bożego, które przekazuje nam Kościół, 400 III, 2,1,2096| uznać "nicość stworzenia", które istnieje jedynie dzięki 401 III, 2,1,2097| wiary, nadziei i miłości, które nakazuje pierwsze przykazanie, 402 III, 2,1,2098| ofiarą jest... każde dzieło, które przyczynia się do połączenia 403 III, 2,1,2101| zatroskanego o wypełnienie ślubów, które złożył15.~ 404 III, 2,1,2103| szacunkiem" dla różnych religii, które "nierzadko... odbijają promień 405 III, 2,1,2111| uczynionych rękami ludzkimi", które "mają usta, ale nie mówią; 406 III, 2,1,2115| połączonym z miłującą bojaźnią - które należą się jedynie Bogu.~ 407 III, 2,1,2116| magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych 408 III, 2,1,2129| pozwolił wykonywać znaki, które w sposób symboliczny miały 409 III, 2,1,2131| pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. 410 III, 2,1,2134| aktami cnoty religijności, które wchodzą w zakres posłuszeństwa 411 III, 2,1,2142| Objawienia jest jedno szczególne, które jest objawieniem Jego imienia. 412 III, 2,1,2143| wątpić. to odczucia, które moglibyśmy mieć i to w wielkim 413 III, 2,1,2147| zaszczytnemu Imieniu (Jezusa), które wypowiedziano nad (nimi)" ( 414 III, 2,1,2184| wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu 415 III, 2,1,2185| bliskim czas i staranie, o które trudno w pozostałe dni tygodnia. 416 III, 2,1,2185| ciszy, lektury i medytacji, które sprzyjają wzrostowi życia 417 III, 2,1,2187| dzień naszego wyzwolenia, które pozwala nam uczestniczyć 418 III, 2,1,2192| wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu 419 III, 2,2,2197| do następnych przykazań, które dotyczą szczególnego poszanowania 420 III, 2,2,2205| pokrewieństwo odczuć, uczuć i dążeń, które wypływają przede wszystkim 421 III, 2,2,2222| osądu, panowania nad sobą, które podstawą wszelkiej prawdziwej 422 III, 2,2,2223| ustępstw i poniżania się, które stanowią zagrożenie dla 423 III, 2,2,2228| obowiązek wyboru szkół, które najlepiej pomogą im w wypełnianiu 424 III, 2,2,2231| jego szczególne powołanie, które pochodzi od Boga. Rodzice 425 III, 2,2,2240| uwagi na dobro wspólne, za które ponoszą odpowiedzialność, 426 III, 2,2,2243| człowieku:~Społeczeństwa, które ignorują inspirację lub 427 III, 2,2,2245| wszystkie i wyłącznie te środki, które zgodne z Ewangelią i 428 III, 2,2,2260| świętością Stwórcy. Prawo, które tego zakazuje, jest prawem 429 III, 2,2,2265| zagrażających państwu, za które ponoszą odpowiedzialność. 430 III, 2,2,2265| rozprzestrzeniania się zachowań, które łamią prawa człowieka i 431 III, 2,2,2268| popełniają zabójstwo, za które odpowiedzialni41.~Zabójstwo 432 III, 2,2,2276| lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu 433 III, 2,2,2279| przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg pozostaje 434 III, 2,2,2279| nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy 435 III, 2,2,2282| wiecznego zbawienia osób, które odebrały sobie życie. Bóg, 436 III, 2,2,2283| postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka 437 III, 2,2,2285| do "warunków społecznych, które, w sposób zamierzony czy 438 III, 2,2,2287| zapewnienia warunków życiowych, które pozwalają wzrastać i osiągać 439 III, 2,2,2308| poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie 440 III, 2,2,2312| stawiania oporu rozkazom, które nakazują ludobójstwo.~ 441 III, 2,2,2315| usprawiedliwić przedsięwzięć, które podsycają przemoc i konflikty 442 III, 2,2,2316| podejrzliwość i pycha, które szkodliwie szerzą się między 443 III, 2,2,2338| osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią ludzkiej 444 III, 2,2,2343| informacji i wychowania, które szanują moralne i duchowe 445 III, 2,2,2351| psychiczne czy społeczne, które zmniejszają, a nawet redukują 446 III, 2,2,2355| wychowawców na dzieciach, które im powierzone.~Czystość 447 III, 2,2,2358| cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, 448 III, 2,2,2361| 2362 "Akty... przez które małżonkowie jednoczą się 449 III, 2,2,2361| wzajemnego oddania się, przez które małżonkowie ubogacają się 450 III, 2,2,2364| rozdzieleni i w tym życiu, które jest dla nas przygotowane... 451 III, 2,2,2367| osoby ludzkiej i jej czynów, które to kryteria w kontekście 452 III, 2,2,2369| złe "wszelkie działanie, które - czy to w przewidywaniu 453 III, 2,2,2374| 2375 Badania naukowe, które zmierzają do zmniejszenia 454 III, 2,2,2375| 2376 Techniki, które powodują oddzielenie rodzicielstwa 455 III, 2,2,2376| się godności i równości, które winny być uznawane zarówno 456 III, 2,2,2380| rodzicielstwa ludzkiego oraz dzieci, które potrzebują trwałego związku 457 III, 2,2,2384| współmałżonka, dla dzieci, które doznały wstrząsu z powodu 458 III, 2,2,2403| uważać rzeczy zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, 459 III, 2,2,2411| także owoców i korzyści, które mógłby z niej uzyskać w 460 III, 2,2,2413| czynów lub przedsięwzięć, które dla jakiejkolwiek przyczyny - 461 III, 2,2,2417| wydawanie na nie pieniędzy, które mogłyby w pierwszej kolejności 462 III, 2,2,2424| liczne ludzkie potrzeby, które nie mają dostępu do rynku" 463 III, 2,2,2429| pojawianie się konfliktów, które je charakteryzują167. Powinno 464 III, 2,2,2429| ograniczać w drodze negocjacji, które szanują prawa i obowiązki 465 III, 2,2,2431| przeprowadzanie inwestycji, które zapewniają przyszłość przedsiębiorstwom. 466 III, 2,2,2437| wynaturzone mechanizmy", które stoją na przeszkodzie rozwojowi 467 III, 2,2,2438| odpowiedzialność moralna za te narody, które nie mogą same zapewnić sobie 468 III, 2,2,2438| pochodzi z zasobników, za które nie zapłacono sprawiedliwie.~ 469 III, 2,2,2439| naprawienie poważnych szkód, które wypływają z sytuacji niedostatku, 470 III, 2,2,2445| życia. Nie nasze dobra, które posiadamy - należą one do 471 III, 2,2,2446| dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu 472 III, 2,2,2447| niezliczone dzieła dobroczynności, które zawsze i wszędzie niezbędne" 473 III, 2,2,2454| moralne zakazuje czynów, które w celach handlowych lub 474 III, 2,2,2470| Tm 1, 8). W sytuacjach, które wymagają świadectwa wiary, 475 III, 2,2,2471| Ewangelii i do zobowiązań, które z niej wypływają. Świadectwo 476 III, 2,2,2476| niesprawiedliwego czynu lub słowa, które mogłyby wyrządzić im krzywdę221. 477 III, 2,2,2476| drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą222;~- oszczerstwa, 478 III, 2,2,2479| wszelkie słowa lub postawy, które przez komplementy, pochlebstwo 479 III, 2,2,2484| Jest profanacją słowa, które ma za zadanie komunikować 480 III, 2,2,2494| swobodnej wymiany myśli, które sprzyjają poznaniu i poszanowaniu 481 III, 2,2,2497| powinny podawać informacje, które dotyczą dobra ogólnego lub 482 III, 2,2,2514| znaczenie pragnienia zmysłowego, które przeciwstawia się wskazaniom 483 III, 2,2,2515| moralnie dobre lub złe, które jest owocem ulegania (w 484 III, 2,2,2519| upodobania w myślach nieczystych, które skłaniają do odejścia z 485 III, 2,2,2520| spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób 486 III, 2,2,2524| erotyzmu i oddala od widowisk, które sprzyjają niezdrowej ciekawości 487 III, 2,2,2533| przykazania dziewiątego, które odnosi się do pożądliwości 488 III, 2,2,2533| dóbr drugiego człowieka, które jest źródłem kradzieży, 489 III, 2,2,2536| pragnienie otrzymania rzeczy, które należą do bliźniego, jeśli 490 III, 2,2,2541| konflikt między prawem Bożym, które jest "prawem rozumu", i 491 III, 2,2,2541| rozumu", i innym prawem, które "podbija mnie w niewolę 492 IV, 1,1,2569| modlitwy jest słuchanie serca, które skłania się do Boga; słowa 493 IV, 1,1,2569| przypominająca Bogu Jego obietnice, które - jak się wydaje - nie spełniają 494 IV, 1,1,2574| swoje niewypowiedziane Imię, które objawi się w Jego wielkich 495 IV, 1,1,2583| jednak wstawiennictwem, które oczekuje i przygotowuje 496 IV, 1,1,2584| zawierają teksty modlitewne, które świadczą o pogłębianiu modlitwy, 497 IV, 1,1,2596| 2597 Psalmy, które odmawiał i wypełnił Chrystus, 498 IV, 1,1,2597| pełni objawione w Słowie, które stało się ciałem i mieszka 499 IV, 1,1,2599| przed decydującymi chwilami, które zapoczątkują posłanie Jego 500 IV, 1,1,2601| ofiaruje ludzi Ojcu. On, Słowo, które "przyjęło ciało", w swojej


1-500 | 501-554

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License