Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
i 6634
ianua 1
iberów 1
ich 478
ich143 1
ich228 1
id 1
Frequency    [«  »]
507 zycia
506 sposób
502 tego
478 ich
470 swietego
464 on
436 1

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

ich

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,1 | grzech zwołuje, by zjednoczyć ich w swojej rodzinie - w Kościele. 2 Wstep, 0,0,3 | wiernie zachowany przez ich następców. Wszyscy wierzący 3 Wstep, 0,0,4 | Jego imię, by wychowywać ich i kształtować w tym życiu 4 Wstep, 0,0,10| 1977) oraz ogłoszone po ich zakończeniu adhortacje apostolskie: 5 Wstep, 0,0,12| narzędzie w wypełnianiu ich misji nauczania Ludu Bożego. 6 I, 1,1,28 | właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali 7 I, 1,1,41 | Różnorodne doskonałości stworzeń (ich prawda, dobro, piękno) odzwierciedlają 8 I, 1,1,41 | poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13, 5).~ 9 I, 1,2,52 | swoim jedynym Synu uczynić ich przybranymi synami3. Objawiając 10 I, 1,2,54 | zaraz na początku"6. Wezwał ich do wewnętrznej komunii z 11 I, 1,2,54 | komunii z sobą, przyoblekając ich blaskiem łaski i sprawiedliwości.~ 12 I, 1,2,55 | rodziców. Rzeczywiście, Bóg "po ich upadku wzbudził w nich nadzieję 13 I, 1,2,67 | jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest "ulepszanie" 14 I, 1,2,81 | Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni 15 I, 1,2,83 | oraz to, czego nauczył ich Duch Święty. Pierwsze pokolenie 16 I, 1,2,87 | w różnych formach przez ich pasterzy.~Dogmaty wiary~ 17 I, 1,2,90 | pamiętać, że różnorodność ich związków z podstawami wiary 18 I, 1,2,91 | od Ducha Świętego, który ich poucza56 i prowadzi do całej 19 I, 1,2,105 | w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, 20 I, 1,2,109 | chciał nam ukazać przez ich słowa79.~ 21 I, 1,2,110 | uwzględnić okoliczności ich czasu i kultury, "rodzaje 22 I, 1,2,117 | zrozumienie wydarzeń, poznając ich znaczenie w Chrystusie. 23 I, 1,2,117 | rzeczywistości i wydarzenia w ich znaczeniu wiecznym; prowadzą 24 I, 1,2,120 | ksiąg świętych94. Pełna ich lista została nazwana "kanonem" 25 I, 1,2,124 | prawdę Objawienia Bożego. Ich centralnym przedmiotem jest 26 I, 1,2,126 | wśród ludzi, dla wiecznego ich zbawienia rzeczywiście uczynił 27 I, 1,2,136 | sposób zapewnia nas, że ich pisma bezbłędnie nauczają 28 I, 1,2,139 | centralne miejsce, ponieważ ich ośrodkiem jest Jezus Chrystus.~ 29 I, 1,3,142 | przyjaciół i obcuje z nimi, by ich zaprosić do wspólnoty z 30 I, 1,3,142 | wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej"1. Adekwatną odpowiedzią 31 I, 1,3,154 | zamierzeniach, oraz zaufanie ich obietnicom (na przykład, 32 I, 1,3,158 | Bożego i tajemnic wiary, ich związku między sobą i z 33 I, 1,3,160 | prawdzie; wezwanie takie wiąże ich w sumieniu, ale nie zmusza... 34 I, 1,3,173 | otrzymawszy od Apostołów i ich uczniów wiarę... zachowuje 35 I, 2,0,189 | chrztu ułożone według ich odniesienia do trzech Osób 36 I, 2,1,205 | prowadził patriarchów w ich wędrówkach. Jest Bogiem 37 I, 2,1,205 | przychodzi, by wyzwolić ich potomków z niewoli. Jest 38 I, 2,1,239 | macierzyństwo43, chociaż jest ich początkiem i miarą44: nikt 39 I, 2,1,243 | uczniami i będzie w nich49, aby ich nauczyć wszystkiego50 i 40 I, 2,1,248 | porządek Osób Boskich w Ich współistotnej komunii zakłada, 41 I, 2,1,252 | Osób Boskich opiera się na Ich wzajemnym odniesieniu do 42 I, 2,1,259 | właściwości Osób Bożych oraz Ich jedną naturę. Także całe 43 I, 2,1,259 | Bożych, bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia. Kto oddaje 44 I, 2,1,297 | siedmiu synów tak zachęca ich do męczeństwa:~Nie wiem, 45 I, 2,1,313 | współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8, 28). Świadectwo 46 I, 2,1,321 | wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu.~ 47 I, 2,1,329 | Święty Augustyn mówi na ich temat: "<<Anioł>> oznacza 48 I, 2,1,330 | widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały166.~Chrystus "ze 49 I, 2,1,331 | Niego, ponieważ uczynił ich posłańcami swojego zamysłu 50 I, 2,1,333 | aniołowie Boży" (Hbr 1, 6). Ich śpiew uwielbienia przy narodzeniu 51 I, 2,1,335 | świętego Boga188; przywołuje ich obecność w liturgii pogrzebowej ( 52 I, 2,1,339 | Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają, 53 I, 2,1,339 | konsekwencje dla ludzi i ich środowiska.~ 54 I, 2,1,365 | połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną 55 I, 2,1 | Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" ~Równość i odmienność chciane 56 I, 2,1,369 | ludzkie, a z drugiej strony, w ich byciu mężczyzną i kobietą. " 57 I, 2,1,369 | pochodzi wprost od Boga, ich Stwórcy229. Mężczyzna i 58 I, 2,1,372 | drugiego": Bóg nie stworzył ich "jako części" i "niekompletnych". 59 I, 2,1,372 | niekompletnych". Bóg stworzył ich do wspólnoty osób, w której 60 I, 2,1,372 | mężczyzna i kobieta. Bóg łączy ich w małżeństwie w taki sposób, 61 I, 2,1,373 | stworzeń. Z tego wynika ich odpowiedzialność za świat 62 I, 2,1,383 | Rdz 1, 27), a zespolenie ich stanowi pierwszą formę wspólnoty 63 I, 2,1,384 | kobiety przed grzechem: z ich przyjaźni z Bogiem wypływało 64 I, 2,1,384 | Bogiem wypływało szczęście ich życia w raju.~ 65 I, 2,1,392 | grzechu tych aniołów257. Ich "upadek" polega na wolnym 66 I, 2,1,393 | miłosierdzia Bożego sprawia, że ich grzech nie może być przebaczony. " 67 I, 2,1,395 | współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8, 28).~ 68 I, 2,1,400 | została poddana napięciom268; ich relacje będą naznaczone 69 I, 2,1,403 | która przytłacza ludzi, oraz ich skłonność do zła i podleganie 70 I, 2,1,403 | śmierci nie zrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama 71 I, 2,1,414 | służbę Bogu i Jego zamysłowi. Ich wybór przeciw Bogu jest 72 I, 2,1,417 | naturę ludzką zranioną przez ich pierwszy grzech, a wiec 73 I, 2,2,425 | czasów, by weszli do radości ich komunii z Chrystusem:~To 74 I, 2,2,439 | niektórzy poganie podzielający ich nadzieję, rozpoznali w Jezusie 75 I, 2,2,467 | usunięta różnica natur przez ich zjednoczenie, lecz właściwości 76 I, 2,2,528 | będzie królem narodów211. Ich przybycie oznacza, że poganie 77 I, 2,2,533 | i ukazać im wielki wzór ich Boskiego Brata224.~ 78 I, 2,2,542 | rodzinie Bożej". Zwołuje ich wokół siebie przez swoje 79 I, 2,2,544 | nowinę" (Łk 4,18)249. Ogłasza ich błogosławionymi, ponieważ " 80 I, 2,2,545 | Mk 2, 17)255. Zaprasza ich do nawrócenia, bez którego 81 I, 2,2,549 | grzechu275, która przeszkadza ich powołaniu do synostwa Bożego 82 I, 2,2,551 | swojej władzy "i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże 83 I, 2,2,554 | Jerozolimie" (Łk 9, 31). Okrywa ich obłok, a głos z nieba mówi: " 84 I, 2,2,559 | pasterzom299. Kościół podejmuje ich wołanie: "Błogosławiony, 85 I, 2,2,581 | uchodził w oczach Żydów i ich duchowych przywódców za 86 I, 2,2,581 | jako jednej z wielu: "Uczył ich bowiem jak ten, który ma 87 I, 2,2,581 | który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie" (Mt 7, 88 I, 2,2,589 | grzesznikami364, dopuszcza ich do uczty mesjańskiej365. 89 I, 2,2,596 | przyjdą Rzymianie, i zniszczą [ich] miejsce święte i... naród", 90 I, 2,2,597 | Żydom z Jerozolimy, a nawet ich przywódcom. Tym bardziej 91 I, 2,2,600 | czasu teraźniejsze w ich aktualności. Ustalił On 92 I, 2,2,600 | 4, 27-28). Bóg dopuścił ich czyny wypływające z zaślepienia398, 93 I, 2,2,609 | do ludzi, Jezus "do końca ich umiłował" (J 13, 1), ponieważ " 94 I, 2,2,615 | usprawiedliwić wielu i dźwigać ich nieprawości" (Iz 53, 10- 95 I, 2,2,616 | Umiłowawszy swoich... do końca ich umiłował" (J 13, 1): ta 96 I, 2,2,623 | który "usprawiedliwi wielu, ich nieprawości... sam dźwigać 97 I, 2,2,633 | Odkupiciela473, co nie oznacza, że ich los miałby być identyczny, 98 I, 2,2,635 | Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i Synem Ewy... "Oto 99 I, 2,2,638 | spełnił wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa" ( 100 I, 2,2,643 | radykalnej próbie przez mękę ich Nauczyciela i Jego zapowiedzianą 101 I, 2,2,644 | Apostołów. Przeciwnie, ich wiara w Zmartwychwstanie 102 I, 2,2,645 | wspólny posiłek502. Zaprasza ich w ten sposób do uznania, 103 I, 2,2,645 | by w ten sposób wzbudzić ich wiarę508.~ 104 I, 2,2,651 | uzasadnienie, gdyż Chrystus dał ich ostateczne, obiecane przez 105 I, 2,2,655 | przyszłego wieku" (Hbr 6, 5), a ich życie zostało wprowadzone 106 I, 2,2,659 | uczniami525oraz pouczał ich o Królestwie526, Jego chwała 107 I, 2,2,674 | kontynuuje za nim: "Jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu 108 I, 2,2,674 | pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem 109 I, 2,2,675 | ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa 110 I, 2,3,683 | do Syna; Syn przedstawia ich jednak Ojcu, a Ojciec udziela 111 I, 2,3,690 | przybrania za synów będzie ich jednoczyć z Chrystusem i 112 I, 2,3,690 | jednoczyć z Chrystusem i ożywiać ich w Nim:~Pojęcie namaszczenia 113 I, 2,3,696 | Pięćdziesiątnicy i napełnia ich sobą (Dz 2, 3-4). Tradycja 114 I, 2,3,697 | zjawił się obłok i osłonił ich" - Jezusa, Mojżesza, Eliasza, 115 I, 2,3,702 | objawieni, już obiecani, aby ich oczekiwano i przyjęto, gdy 116 I, 2,3,715 | miłości i wierności"63; ich wypełnienie ogłosi Piotr 117 I, 2,3,716 | przyjście Chrystusa. Głębia ich serca, oczyszczonego i oświeconego 118 I, 2,3,737 | przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć 119 I, 2,3,737 | swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa. On ukazuje 120 I, 2,3,737 | im Jego słowa i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego 121 I, 2,3,737 | Eucharystii, aby pojednać ich z Bogiem i doprowadzić do 122 I, 2,3,739 | karmić, uzdrawiać, ustalać ich wzajemne funkcje, ożywiać, 123 I, 2,3,743 | posyła zawsze swego Ducha: Ich posłanie jest wspólne i 124 I, 2,3,753 | powiązane między sobą; za ich pośrednictwem Objawienie 125 I, 2,3,765 | Dwunastu z Piotrem jako ich głową142. Reprezentując 126 I, 2,3,768 | oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje..."154 " 127 I, 2,3,786 | Duchem Świętym konsekruje ich na kapłanów. Wszyscy zatem 128 I, 2,3,788 | obecności, Jezus nie zostawił ich jednak sierotami193. Obiecał 129 I, 2,3,789 | członków między sobą dzięki ich zjednoczeniu z Chrystusem; 130 I, 2,3,797 | części Ciała między sobą i z ich wzniosłą Głową, ponieważ 131 I, 2,3,801 | wszystkie charyzmaty, w ich różnorodności i komplementarności, 132 I, 2,3,811 | posłania. Kościół nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus 133 I, 2,3,812 | przymioty z Boskiego źródła. Ich przejawy historyczne 134 I, 2,3,818 | Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i 135 I, 2,3,818 | Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, 136 I, 2,3,818 | Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu" 137 I, 2,3,822 | Kościół, zarówno wierni, jak i ich pasterze"258 Trzeba jednak 138 I, 2,3,833 | jedności wiary i sakramentów z ich biskupem wyświęconym w sukcesji 139 I, 2,3,850 | istnieje między Ojcem i Synem w Ich Duchu miłości312.~ 140 I, 2,3,851 | musi wychodzić naprzeciw ich pragnieniu, aby im zanieść. 141 I, 2,3,854 | podchodzi do nich i przenika ich tylko stopniowo, wprowadzając 142 I, 2,3,854 | stopniowo, wprowadzając ich w ten sposób w katolicką 143 I, 2,3,856 | narodom, a także oczyścić ich z błędu i zła "na chwałę 144 I, 2,3,857 | Apostołów dzięki tym, którzy ich następcami w misji pasterskiej, 145 I, 2,3,858 | towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki" (Mk 146 I, 2,3,858 | posyłam" (J 20, 21)338. Ich posłanie jest więc kontynuacją 147 I, 2,3,860 | także pewien element stały ich misji. Chrystus obiecał 148 I, 2,3,861 | misja była kontynuowana po ich śmierci, bezpośrednim swoim 149 I, 2,3,861 | trzodą, w której Duch Święty ich umieścił, aby byli pasterzami 150 I, 2,3,861 | tamci umrą, posługiwanie ich przejęli inni doświadczeni 151 I, 2,3,862 | pasterze Kościoła; kto więc ich słucha, słucha Chrystusa, 152 I, 2,3,864 | jak i świeckich, zależy od ich żywego zjednoczenia z Chrystusem346. 153 I, 2,3,869 | innych Apostołów, obecnych w ich następcach, papieżu i Kolegium 154 I, 2,3,873 | posłannictwa. Apostołom i ich następcom powierzył Chrystus 155 I, 2,3,877 | zostali także razem posłani, a ich braterska jedność będzie 156 I, 2,3,892 | okazać "religijną uległość ich ducha"389, która różni się 157 I, 2,3,894 | służby, który jest duchem ich Mistrza393~ 158 I, 2,3,898 | Bożej... Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać 159 I, 2,3,900 | Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich działalność we wspólnotach 160 I, 2,3,901 | Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie 161 I, 2,3,903 | wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: 162 I, 2,3,911 | przepisami prawa"418. Dotyczy to ich obecności na synodach partykularnych419 163 I, 2,3,915 | 915 Rady ewangeliczne, w ich wielości, proponowane 164 I, 2,3,917 | służy zarówno pożytkowi ich członków, jak i dobru całego 165 I, 2,3,924 | apostolskiej, stosownie do ich stanu i odpowiednich charyzmatów 166 I, 2,3,929 | od strony świata", gdzie ich obecność jest "zaczynem 167 I, 2,3,929 | wzrostu Ciała Chrystusa"450. Ich "świadectwo życia chrześcijańskiego" 168 I, 2,3,930 | rady ewangeliczne" według ich konstytucji452.~Konsekracja 169 I, 2,3,931 | powinni w sposób właściwy ich instytutowi mieć szczególny 170 I, 2,3,933 | konsekrowanych początkiem i światłem ich życia:~Ponieważ Lud Boży 171 I, 2,3,935 | posyła swoich Apostołów i ich następców, aby głosili wiarę 172 I, 2,3,939 | jako prawdziwi pasterze. Do ich funkcji należy także troska 173 I, 2,3,940 | doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem 174 I, 2,3,956 | Chrystusa, zdobyli na ziemi... Ich przeto troska braterska 175 I, 2,3,957 | jednak ze względu na sam ich przykład czcimy pamięć mieszkańców 176 I, 2,3,957 | również i my mogli stać się ich towarzyszami i współuczniami479.~ 177 I, 2,3,958 | że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami.~ 178 I, 2,3,981 | Łk 24, 47). Apostołowie i ich następcy pełnią "posługę 179 I, 2,3,981 | przez Chrystusa i wzywając ich do nawrócenia i wiary, lecz 180 I, 2,3,981 | przez chrzest oraz jednając ich z Bogiem i z Kościołem dzięki 181 I, 2,3,983 | przez posługę Apostołów i ich następców:~Pan chce, aby 182 I, 2,3,989 | Zmartwychwstałym i że On wskrzesi ich w dniu ostatecznym517. Nasze 183 I, 2,3,1032| oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy 184 I, 2,3,1034| się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony" (Mt 13 185 I, 2,3,1039| was na ziemi, ustanowiłem ich waszymi posłańcami, którzy 186 I, 2,3,1039| skarbca. Nic nie złożyliście w ich ręce i dlatego u mnie nic 187 I, 2,3,1044| pośród ludzi. "I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci 188 I, 2,3,1047| sprawiedliwym", uczestnicząc w ich chwale w Jezusie Chrystusie 189 II, 1,1,1096| święte jest istotną częścią ich liturgii: przez głoszenie 190 II, 1,1,1096| chrześcijańską, a także różnice w ich treści szczególnie widoczne 191 II, 1,1,1101| Bożego, według dyspozycji ich serca. Przez słowa, czynności 192 II, 1,1,1107| nich już teraz "zadatek" ich dziedzictwa19.~Komunia w 193 II, 1,1,1120| Apostołom, a przez nich ich następcom. Otrzymują oni 194 II, 1,1,1129| sakrament, upodabniając ich do Syna Bożego. Owocem życia 195 II, 1,1,1129| w żywy sposób jednocząc ich z jedynym Synem, Zbawicielem.~ 196 II, 1,2,1140| ilekroć obrzędy, stosownie do ich własnej natury, wymagają 197 II, 1,2,1142| który Duch Święty uzdalnia ich do działania w osobie Chrystusa-Głowy, 198 II, 1,2,1143| przez sakrament święceń. Ich znaczenie zostaje określone 199 II, 1,2,1145| Boskiej pedagogii zbawienia ich znaczenie ma swoje korzenie 200 II, 1,2,1161| celebracji sakramentalnej. Przez ich wizerunki objawia się naszej 201 II, 1,2,1166| zmartwychwstałego Pana, który zaprasza ich na swoją ucztę43.~Dzień 202 II, 1,2,1167| dziękczynienie Bogu, który ich <<odrodził przez zmartwychwstanie 203 II, 1,2,1173| Chrystusem, przedstawia wiernym ich przykłady, pociągające wszystkich 204 II, 1,2,1173| Chrystusa do Ojca, a przez ich zasługi wyjednywa dobrodziejstwa 205 II, 1,2,1186| w którym Ojciec "otrze z ich oczu wszelką łzę" (Ap 21, 206 II, 1,2,1191| liturgiczną. Kryteriami ich dobrego wykorzystania : 207 II, 1,2,1195| uwielbionych członkach. Ich przykład jest natchnieniem 208 II, 1,2,1202| bogactwa kultur, dokonując ich oczyszczenia73.~ 209 II, 1,2,1204| obwieszczone dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze" ( 210 II, 1,2,1204| tych kultur, lecz służyło ich odkupieniu i dopełnieniu76. 211 II, 2,0,1210| ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, 212 II, 2,1,1226| Dz 2, 38). Apostołowie i ich współpracownicy udzielają 213 II, 2,1,1233| rozpoczyna się od przyjęcia ich do katechumenatu i osiąga 214 II, 2,1,1236| prawdą objawioną i pobudza ich do udzielania odpowiedzi 215 II, 2,1,1248| odstępach czasu, wtajemniczać ich w życie wiary, liturgii 216 II, 2,1,1251| praktyka odpowiada także ich roli opiekunów życia, powierzonej 217 II, 2,1,1255| życia chrześcijańskiego43. Ich misja jest prawdziwą funkcją 218 II, 2,1,1259| umierają przed chrztem, ich wyraźne pragnienie przyjęcia 219 II, 2,1,1268| dzieła potęgi Tego, który (ich) wezwał z ciemności do przedziwnego 220 II, 2,1,1269| przełożonym w Kościele, by ich uznawał z szacunkiem i miłością62. 221 II, 2,1,1271| Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, 222 II, 2,1,1271| Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu" 223 II, 2,1,1273| sakramentalny, który konsekruje ich do uczestniczenia w chrześcijańskim 224 II, 2,1,1273| liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa na mocy chrztu 225 II, 2,1,1283| miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie.~ 226 II, 2,1,1290| Wschód natomiast zachował ich jedność, tak że bierzmowania 227 II, 2,1,1294| którą On posiada, aby całe ich życie wydawało "miłą Bogu 228 II, 2,1,1295| naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników 229 II, 2,1,1295| także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza 230 II, 2,1,1299| Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich 231 II, 2,1,1299| umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez 232 II, 2,1,1336| podobnie jak zgorszyła ich zapowiedź męki: "Trudna 233 II, 2,1,1337| umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Wiedząc, że nadeszła 234 II, 2,1,1337| nigdy od swoich oraz czyniąc ich uczestnikami swojej Paschy, 235 II, 2,1,1337| powtórnego przyjścia. "Ustanowił ich wówczas kapłanami Nowego 236 II, 2,1,1341| celebracji, przez Apostołów i ich następców, pamiątki Chrystusa, 237 II, 2,1,1348| lud, którego "Amen" wyraża ich uczestnictwo.~ 238 II, 2,1,1354| biskupami całego świata wraz z ich Kościołami.~ 239 II, 2,1,1368| przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca 240 II, 2,1,1369| sakramentalnie w Eucharystii przez ich ręce w imieniu całego Kościoła 241 II, 2,1,1375| wypowiada te słowa, ale ich skuteczność i łaska pochodzą 242 II, 2,1,1377| postaci i cały w każdej ich cząstce, a więc łamanie 243 II, 2,1,1378| konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych 244 II, 2,1,1396| tym samym Chrystus łączy ich ze wszystkimi wiernymi w 245 II, 2,1,1401| odpowiednio przygotowani do ich przyjęcia221.~ 246 II, 2,1,1417| Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz 247 II, 2,2,1422| który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem 248 II, 2,2,1443| a nawet sam zasiada przy ich stole. Ten gest w zdumiewający 249 II, 2,2,1444| Kościołem. Ten eklezjalny wymiar ich zadania został wyrażony 250 II, 2,2,1461| jednania53, to biskupi, jako ich następcy, oraz prezbiterzy, 251 II, 2,2,1480| uznaniem grzechów i wyznaniem ich wobec kapłana, nałożenie 252 II, 2,2,1484| Kościołem, chyba że zwalnia ich od tego niemożliwość fizyczna 253 II, 2,2,1499| i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto 254 II, 2,2,1499| zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie 255 II, 2,2,1504| żąda od chorych wiary92. By ich uzdrowić, posługuje się 256 II, 2,2,1505| lecz także bierze na siebie ich nędzę: "On wziął na siebie 257 II, 2,2,1506| chorych. Jezus wprowadza ich w swoje ubogie i poświęcone 258 II, 2,2,1513| się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach olejem 259 II, 2,3,1535| do obowiązków i godności ich stanu"3.~ 260 II, 2,3,1542| roztropnym mężom, aby dzięki ich pomocy mógł on łatwiej kierować 261 II, 2,3,1542| przelałeś obfitą łaskę daną ich ojcu. . .~ 262 II, 2,3,1543| Twoich sług i powołujesz ich przez święte obrzędy, aby 263 II, 2,3,1559| jednym Kościele i zapewnia ich wolność.~ 264 II, 2,3,1562| pośrednictwem swoich Apostołów, ich następców, to znaczy biskupów; 265 II, 2,3,1565| święcenia, przygotowuje ich nie do jakiegoś ograniczonego 266 II, 2,3,1566| ofiarą Tego, który jest ich Głową, i uobecniają we Mszy 267 II, 2,3,1566| ofiary czerpie swoją moc cała ich posługa kapłańska49.~ 268 II, 2,3,1567| oznaczają, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, 269 II, 2,3,1570| Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią ("charakterem"), 270 II, 2,3,1570| nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który 271 II, 2,3,1574| tradycjach liturgicznych, ale ich wspólną cechą jest wyrażanie 272 II, 2,3,1574| Świętego, który czyni owocną ich posługę. W przypadku biskupa 273 II, 2,3,1577| współpracowników68, którzy mieli przejąć ich misję69. Kolegium Biskupów, 274 II, 2,3,1580| owocnie swoją posługę w łonie ich wspólnot74. Celibat prezbiterów 275 II, 2,3,1583| święceniami lub otrzymać zakaz ich wykonywania76, nie może 276 II, 2,3,1589| którego sługami ustanowił ich sakrament. I tak św. Grzegorz 277 II, 2,3,1604| stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się 278 II, 2,3,1605| to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki 279 II, 2,3,1606| Od najdawniejszych czasów ich związek był zagrożony niezgodą, 280 II, 2,3,1607| mężczyzny i kobiety ani z natury ich relacji, ale z grzechu. 281 II, 2,3,1607| komunii mężczyzny i kobiety. Ich wzajemna relacja została 282 II, 2,3,1607| została wypaczona przez ich wzajemne oskarżenia99; ich 283 II, 2,3,1607| ich wzajemne oskarżenia99; ich pociąg ku sobie, będący 284 II, 2,3,1608| urzeczywistnić wzajemnej jedności ich życia, dla której Bóg stworzył 285 II, 2,3,1608| dla której Bóg stworzył ich "na początku".~Małżeństwo 286 II, 2,3,1614| jest nierozerwalny; łączy ich sam Bóg: "Co więc Bóg złączył, 287 II, 2,3,1623| wzajemnej zgody malżonków, ale ich błogosławieństwo jest konieczne 288 II, 2,3,1624| Kościoła129. Jest On pieczęcią ich przymierza, zawsze żywym 289 II, 2,3,1624| przymierza, zawsze żywym źródłem ich miłości, mocą, w której 290 II, 2,3,1624| której będzie odnawiać się ich wierność.~ 291 II, 2,3,1635| małżeństwom w przeżywaniu ich szczególnej sytuacji w świetle 292 II, 2,3,1635| tego, co jest wspólne w ich wierze, i do szacunku dla 293 II, 2,3,1635| do szacunku dla tego, co ich dzieli.~ 294 II, 2,3,1638| przez samego Boga146. Z ich przymierza "powstaje z woli 295 II, 2,3,1640| małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. 296 II, 2,3,1641| delikatną i płodną. W radościach ich miłości i życia rodzinnego 297 II, 2,3,1643| jedności i nierozerwalności ich osobowej wspólnoty, która 298 II, 2,3,1643| wspólnoty, która obejmuje całe ich życie: "A tak już nie 299 II, 2,3,1645| i nieprzerwanej jedności ich współżycia"160.~ 300 II, 2,3,1647| udział w tej miłości, że Bóg ich prowadzi i podtrzymuje oraz 301 II, 2,3,1648| wobec nierozerwalnego węzła ich małżeństwa162.~ 302 II, 2,3,1653| chrześcijańskiego punktu widzenia. Ich małżeństwo może wyrażać 303 II, 2,3,1654| pragnęli, by także "cały ich dom" był zbawiony169. Rodziny 304 II, 2,3,1660| miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i 305 II, 2,3,1660| nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego176.~ 306 II, 2,4,1671| błogosławieństwa mają charakter trwały; ich skutkiem jest poświęcenie 307 II, 2,4,1672| duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu, mocą 308 II, 2,4,1685| odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania (dom, kościół 309 II, 2,4,1688| oczyszczone z grzechów oraz ich skutków i zostało przyjęte 310 III, 0,4,1691| i dary Jego Ducha, które ich uzdalniają do nowego życia.~ 311 III, 0,4,1694| Świętego"8. "Duch Syna" uczy ich modlić się do Ojca9, a stawszy 312 III, 0,4,1694| do Ojca9, a stawszy się ich życiem, pobudza ich do działania10, 313 III, 0,4,1694| się ich życiem, pobudza ich do działania10, by przez 314 III, 0,4,1697| Go miłością, którą On ich umiłował, dokonają dzieł 315 III, 0,4,1697| dokonają dzieł na miarę ich godności:~Proszę cię, abyś 316 III, 1,1,1715| centrum przepowiadania Jezusa. Ich ogłoszenie podejmuje obietnice 317 III, 1,1,1715| Wypełnia je, wskazując za ich pośrednictwem nie tylko 318 III, 1,1,1740| wszystkim ludziom. Wybawił ich z grzechu, który trzymał 319 III, 1,1,1740| z grzechu, który trzymał ich w niewoli; "Ku wolności 320 III, 1,1,1755| działania itd.) stanowiące ich tło. Istnieją czyny, które 321 III, 1,1,1755| niedozwolone ze względu na ich przedmiot, jak bluźnierstwo 322 III, 1,1,1766| je wola, albo dlatego, że ich nie zabrania"46. Doskonałość 323 III, 1,1,1772| moralnego. W miarę jednak ich zależności od rozumu i od 324 III, 1,1,1779| zasad moralnych (syndereza), ich zastosowanie w danych okolicznościach 325 III, 1,1,1788| przeciwko braciom i rażąc ich... sumienia, grzeszycie 326 III, 1,1,1811| jedności z Trójcą Świętą. Ich początkiem, motywem i przedmiotem 327 III, 1,1,1812| dusze wiernych, by uzdolnić ich do działania jako dzieci 328 III, 1,1,1826| sobą; jest źródłem i celem ich chrześcijańskiego praktykowania. 329 III, 1,1,1831| Tradycja Kościoła wymienia ich dwanaście: "miłość, wesele, 330 III, 1,1,1839| jedności z Trójcą Świętą. Ich początkiem, motywem i przedmiotem 331 III, 1,1,1851| Pismo święte dostarcza wiele ich wykazów. List do Galatów 332 III, 1,1,1852| grzechy w zależności od ich przedmiotu, tak jak w przypadku 333 III, 1,1,1853| Grzechy należy oceniać według ich ciężaru. Rozróżnienie między 334 III, 1,1,1867| aprobując;~- nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, 335 III, 1,1,1868| osobistych. Skłaniają one z kolei ich ofiary do popełniania zła. 336 III, 1,1,1872| przede wszystkim według ich przedmiotu.~ 337 III, 1,2,1881| cele, które przerastają ich indywidualne możliwości. 338 III, 1,2,1896| ludziom oraz oczekują z ich strony posłuszeństwa.~ 339 III, 1,2,1899| Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego,~co jest 340 III, 1,2,1910| wspomagania emigrantów oraz ich rodzin"30.~ 341 III, 1,2,1916| społeczności i skłaniają ich do służby na rzecz bliźnich. 342 III, 1,2,1927| się należy, odpowiednio do ich natury i powołania. Sprawiedliwość 343 III, 1,2,1929| lekceważąc je lub odrzucając ich uznanie w prawodawstwie 344 III, 1,2,1929| dobrej woli i odróżnianie ich od nieuzasadnionych i fałszywych 345 III, 1,2,1934| w sposób istotny dotyczy ich godności osobistej i praw 346 III, 1,2,1936| dobrodziejstw tym, którzy ich potrzebują. Różnice zachęcają 347 III, 1,2,1944| Równość między ludźmi dotyczy ich godności osobistej i praw 348 III, 1,3,1950| mądrością i dobrocią dla ich dobra i ze względu na ich 349 III, 1,3,1950| ich dobra i ze względu na ich cel. Każde prawo znajduje 350 III, 1,3,1957| i obyczajów oraz wspiera ich postęp. Zasady, które 351 III, 1,3,1964| nowe... Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich 352 III, 1,3,1964| ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, 353 III, 1,3,1967| Starego Prawa i nie pomniejsza ich znaczenia, ale wydobywa 354 III, 1,3,1972| ewangelicznymi opiera się na ich relacji do miłości, czyli 355 III, 1,3,1980| ponieważ ludzie nie odczytali ich w swoich sercach.~ 356 III, 1,3,1991| wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym 357 III, 1,3,2001| gdyż Ty dałeś nam łaskę do ich wypełnienia, w szabacie 358 III, 1,3,2002| dobrodziejstwo56. Niezależnie od ich charakteru, niekiedy nadzwyczajnego 359 III, 1,3,2004| naszych uczynkach, by na ich podstawie wnioskować, że 360 III, 1,3,2004| słowami Chrystusa: "Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 20), 361 III, 1,3,2004| Chrystusa: "Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 20), rozważanie 362 III, 1,3,2010| naszym czynom, a przez to ich zasługę tak przed Bogiem, 363 III, 1,3,2010| mieli żywą świadomość, że ich zasługi czystą łaską.~ 364 III, 1,3,2011| współdziała we wszystkim dla ich dobra... Tych, których od 365 III, 1,3,2015| wytrwania i na nagrodę Boga - ich Ojca za dobre uczynki wypełnione 366 III, 1,3,2035| prawa naturalnego, ponieważ ich zachowanie, wymagane przez 367 III, 2,0,2053| dziesięć przykazań, ale w ich literze ukazał moc działającego 368 III, 2,0,2055| Chrystusie, zostanie objawiony ich pełny sens.~ 369 III, 2,0,2064| pozytywnym charakterze. Używa się ich jeszcze dzisiaj. Katechizmy 370 III, 2,0,2067| dalszym ciągu zobowiązany do ich zachowywania14. Potwierdza 371 III, 2,0,2069| Potem ograniczył się do ich przypomnienia. Był to Dekalog17.~ 372 III, 2,1,2110| sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z 373 III, 2,1,2116| wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych 374 III, 2,1,2120| dóbr duchowych i traktować ich jak właściciel lub pan, 375 III, 2,1,2124| wiary, albo też braków w ich własnym życiu religijnym, 376 III, 2,1,2143| powinniśmy je posiadać. Jeśli ich nie posiadamy, to dlatego 377 III, 2,1,2180| też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza97. Ci, 378 III, 2,2,2198| skierowane do dzieci, określając ich relację do ojca i matki, 379 III, 2,2,2207| powinny zatroszczyć się o ich potrzeby: "Religijność czysta 380 III, 2,2,2207| nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu 381 III, 2,2,2209| małżeństwa i rodziny), ochronę ich i popieranie, strzeżenie 382 III, 2,2,2210| posiadania dzieci i wychowywania ich zgodnie z własnymi przekonaniami 383 III, 2,2,2213| uczuciem zrodzonym z łączącej ich więzi. Tego szacunku domaga 384 III, 2,2,2216| rodziców. Będą uprzedzać ich pragnienia, chętnie prosić 385 III, 2,2,2216| prosić o rady i przyjmować ich uzasadnione napomnienia. 386 III, 2,2,2217| dzieciom już dorosłym o ich odpowiedzialności wobec 387 III, 2,2,2220| lecz powinna obejmować ich wychowanie moralne i formację 388 III, 2,2,2227| swoich dzieci, zaradzaniu ich potrzebom materialnym i 389 III, 2,2,2227| rodziców do wychowywania ich do prawidłowego używania 390 III, 2,2,2228| szkolę, która odpowiada ich własnym przekonaniom. Jest 391 III, 2,2,2229| rodziców, chętnie prosząc ich o opinie oraz rady i przyjmując 392 III, 2,2,2229| przeciwnie, zobowiązuje ich do pomagania dzieciom przez 393 III, 2,2,2236| Władze publiczne nie mogą ich zawiesić bez uzasadnionej 394 III, 2,2,2237| przedstawicieli Boga, który ich ustanowił sługami swoich 395 III, 2,2,2238| od obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty 396 III, 2,2,2241| posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania sprzeczne z 397 III, 2,2,2284| faryzeuszom, porównując ich do wilków przebranych za 398 III, 2,2,2293| moralnej badań naukowych i ich zastosowań. Z drugiej strony, 399 III, 2,2,2293| Nauka i technika z racji ich wewnętrznego znaczenia domagają 400 III, 2,2,2297| Powinno się działać w celu ich zniesienia. Trzeba modlić 401 III, 2,2,2297| modlić się za ofiary i za ich katów.~Szacunek dla zmarłych~ 402 III, 2,2,2298| pokoju. Powinna wspomagać ich modlitwa bliskich, którzy 403 III, 2,2,2313| większych połaci kraju z ich mieszkańcami, zbrodnią 404 III, 2,2,2314| konfliktów i zwiększają ryzyko ich rozprzestrzeniania się.~ 405 III, 2,2,2315| mają więc prawo i obowiązek ich ustawowego uregulowania. 406 III, 2,2 | Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" ~ 407 III, 2,2,2330| niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę <<ludzie>>, 408 III, 2,2,2330| nazwę <<ludzie>>, wtedy gdy ich stworzył" (Rdz 5,1-2).~ 409 III, 2,2,2351| sposób istotny sprzeciwia się ich celowości". Poszukuje się 410 III, 2,2,2353| niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich w świat iluzoryczny. 411 III, 2,2,2366| trzeba uważać za główną ich misję, współpracownikami 412 III, 2,2,2367| Powinni więc troszczyć się, by ich pragnienie nie wypływało 413 III, 2,2,2384| starających się pozyskać ich względy, oraz z uwagi na 414 III, 2,2,2388| lub młodzieży powierzonych ich opiece. Grzech ten jest 415 III, 2,2,2392| mężczyznę i niewiastę", obdarzył ich taką samą godnością osobową. 416 III, 2,2,2396| wierną miłość. Zobowiązuje ich do zachowania nierozerwalności 417 III, 2,2,2401| zapewnić bezpieczeństwo ich życiu, narażonemu na niedostatek 418 III, 2,2,2404| wymagają troski ze strony ich posiadaczy, by przynosiły 419 III, 2,2,2404| i konsumpcyjnych powinni ich używać z umiarkowaniem, 420 III, 2,2 | II. Poszanowanie osób i ich dóbr~ 421 III, 2,2,2410| uwzględnieniem poszanowania ich praw. Sprawiedliwość wymienna 422 III, 2,2,2410| obywatelom proporcjonalnie do ich wkładu i ich potrzeb.~ 423 III, 2,2,2410| proporcjonalnie do ich wkładu i ich potrzeb.~ 424 III, 2,2,2413| zniewolenia ludzi, do poniżania ich godności osobistej, do kupowania 425 III, 2,2,2413| osobistej, do kupowania ich, sprzedawania oraz wymiany, 426 III, 2,2,2413| przeciwko godności osób i ich podstawowym prawom jest 427 III, 2,2,2413| prawom jest sprowadzanie ich przemocą do wartości użytkowej 428 III, 2,2,2417| cierpień zwierzętom lub ich zabijanie. Równie niegodziwe 429 III, 2,2,2444| miłowaniem bogactw lub z ich egoistycznym używaniem:~ 430 III, 2,2,2444| srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw 431 III, 2,2,2444| zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. 432 III, 2,2,2447| przynieść im ulgę, bronić ich i wyzwalać. Czynił to przez 433 III, 2,2,2454| zniewolenia ludzi, kupowania ich, sprzedawania oraz wymiany, 434 III, 2,2,2457| dobro wspólne ludzi z racji ich ukierunkowania na najwyższe 435 III, 2,2,2471| Świętego, który umocnił ich w sakramencie bierzmowania215.~ 436 III, 2,2,2476| okazję do fałszywych sądów na ich temat.~ 437 III, 2,2,2491| potępiona, o ile narusza ich intymność i wolność.~ 438 III, 2,2,2497| Ogłaszając ustawy i czuwając nad ich stosowaniem, władze publiczne 439 III, 2,2,2499| poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13, 5), "stworzył 440 III, 2,2,2520| godności osób i godności ich zjednoczenia.~ 441 III, 2,2,2521| strzeże tajemnicy osób i ich miłości. Zachęca do cierpliwości 442 III, 2,2,2535| pozbawionej miary żądzy bogactw i ich potęgi. Zakazuje także pragnienia 443 III, 2,2,2536| niedostatku towarów lub ich drożyzny, którzy widzą z 444 III, 2,2,2536| ci, którzy pragnęliby, by ich bliźni żyli w biedzie, aby 445 III, 2,2,2549| Oblubienica wzywają tych, którzy ich słuchają273, do doskonałej 446 III, 2,2,2549| nic większego... "Będę... ich Bogiem, a... oni będą moim 447 IV, 1,0,2564| związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, 448 IV, 1,1,2574| życia ludzi. Objawia się, by ich zbawić, ale nie sam lub 449 IV, 1,1,2574| zbawić, ale nie sam lub wbrew ich woli. Powołuje więc Mojżesza, 450 IV, 1,1,2579| pokolenia, o przebaczenie ich grzechów i o zaspokojenie 451 IV, 1,1,2579| grzechów i o zaspokojenie ich codziennych potrzeb, ażeby 452 IV, 1,1,2583| dla swojego posłannictwa. Ich modlitwa nie jest ucieczką 453 IV, 1,1,2601| Hbr 2, 12); współcierpi z ich słabościami, aby ich z nich 454 IV, 1,1,2601| współcierpi z ich słabościami, aby ich z nich wyzwolić44. Ojciec 455 IV, 1,1,2611| uczniów, w zjednoczeniu z ich Nauczycielem, jest walką, 456 IV, 1,1,2613| przed nimi, czym powinna być ich i nasza modlitwa, gdy On 457 IV, 1,1,2620| synowską śmiałością. Wzywa ich do czujności i zachęca do 458 IV, 1,1,2624| modlitwy Psalmów, na podstawie ich wypełnienia w Chrystusie80. 459 IV, 1,1,2636| uczestniczy w dziękczynieniu ich Głowy.~ 460 IV, 1,1,2638| zanosi je do Tego, który jest ich źródłem i celem: "Dla nas 461 IV, 1,2,2662| katechetów jest wyjaśnianie ich znaczenia zawsze w odniesieniu 462 IV, 1,2,2666| nędzę ludzi i miłosierdzie ich Zbawiciela.~ 463 IV, 1,2,2682| 30. Wstawiennictwo jest ich najwyższą służbą zamysłowi 464 IV, 1,2,2689| prowadzić, ponieważ oni ich nie zrozumieją"38 .~Miejsca 465 IV, 1,3,2698| rozmyślanie, kontemplacja. Ich wspólną cechą jest skupienie 466 IV, 1,3,2720| kontemplację. Skupienie serca jest ich wspólną cechą.~ 467 IV, 1,3,2728| może ono dotyczyć wyrazów i ich sensu; o wiele bardziej 468 IV, 1,3,2733| ponieważ - jak sądzą - ich prośba nie zostaje wysłuchana. 469 IV, 1,3,2735| godność Jego dzieci polega na ich wolności. Trzeba więc modlić 470 IV, 1,3,2747| którzy uwierzą w Niego dzięki ich słowu; uniżenie i chwała. 471 IV, 1,3,2748| ostateczne i kieruje je do ich spełnienia. Jezus, Syn, 472 IV, 2,0,2768| Świętym została wyciśnięta na ich sercu, uszach, wargach, 473 IV, 2,0,2768| uszach, wargach, na całej ich synowskiej istocie. Dlatego 474 IV, 2,0,2788| Synem Jezusem Chrystusem w Ich jedynym Duchu Świętym. Trójca 475 IV, 2,0,2803| skierowane, w nadziei, do ich ostatecznego wypełnienia, 476 IV, 2,0,2814| Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi 477 IV, 2,0,2828| poczuciu solidarności z ich potrzebami i cierpieniami.~ 478 IV, 2,0,2830| postawie osobistej, jak i w ich poczuciu solidarności z


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License