Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
4508 III, 1,1,1818| nadziei Abrahama, który w Izaaku został napełniony obietnicami 4509 IV, 1,1,2572| przodka dwunastu pokoleń Izraela14. Zanim Jakub zmierzy się 4510 I, 2,3,765 | Reprezentując dwanaście pokoleń Izraela143, oni fundamentami nowego 4511 I, 2,1,333 | nieprzyjaciół181, jak kiedyś Izraela182. Aniołowie także "ewangelizują", 4512 I, 2,2,543 | głoszone najpierw dzieciom Izraela246, jest przeznaczone dla wszystkich 4513 I, 2,2,600 | z poganami i pokoleniami Izraela397, aby uczynić to co ręka 4514 I, 2,2,441 | określili Jezusa jako Mesjasza Izraela43, być może nie zamierzali 4515 I, 2,2,672 | mesjańskiego oczekiwanego przez Izraela556, które według proroków557 4516 II, 2,1,1334| niekwaszony chleb, który Izraelici spożywają co roku w święto 4517 I, 2,1,205 | rzekł Bogu: "Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych 4518 I, 2,2,439 | Dawida" obiecanego przez Boga Izraelowi30. Jezus przyjął tytuł Mesjasza, 4519 I, 2,2,528 | patriarchów"214 i uzyskuje godność izraelską (israeliticam dignitas)215.~ 4520 II, 2,3,1539| 6)6. Jednak w narodzie izraelskim Bóg wybrał jedno z dwunastu 4521 I, 2,2,575 | Marka (12, 34); wiele razy jada u faryzeuszów320. potwierdza 4522 IV, 1,1,2571| mówi on: "Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie" (Rdz 22, 4523 IV, 1,1,2615| w słowach (trędowaty66; Jair67; kobieta kananejska68; dobry 4524 I, 2,2,646 | Jezus przed Paschą: córki Jaira, młodzieńca z Naim, Łazarza. 4525 III, 2,2,2375| małżeństwa (oddawanie spermy lub jaja, macierzyństwo zastępcze), 4526 III, 1,2,1900| ustanowionego przez Boga, to jakakolwiek "forma ustroju politycznego 4527 I, 2,1,358 | ofiarować Mu całe stworzenie: ~Jakaż to istota otoczona tak wielkim 4528 I, 1,3,163 | odbite w zwierciadle, to jakbyśmy już posiadali te cudowne 4529 I, 1,2,65 | jeszcze pytać lub pragnąłby jakichś wizji lub objawień, nie 4530 III, 2,2,2474| podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy" (1 P 2,1).~ 4531 Wstep, 0,0,24| związku z bezpośrednim celem, jakiemu ma służyć, Katechizm nie 4532 II, 2,1,1345| oraz za wszystkich, w jakimkolwiek znajdują się miejscu, by 4533 III, 1,1,1719| końcu, ale bez końca. Bo i jakiż inny jest nasz cel, jeśli 4534 I, 1,2,112 | całego Pisma świętego". Jakkolwiek byłyby zróżnicowane księgi, 4535 III, 1,1,1753| mogą same z siebie zmienić jakości moralnej samych czynów; 4536 IV, 2,0,2836| zastrzeżeń". W znaczeniu jakościowym oznacza to, co jest konieczne 4537 IV, 1,1,2632| Na tej podstawie święci Jakub91 i Paweł zachęcają nas do 4538 I, 2,2,642 | równocześnie, a ponadto Jakubowi i wszystkim Apostołom494.~ 4539 I, 2,1,301 | byłbyś tego nie uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś 4540 III, 1,1,1752| siebie może być dobry (np. jałmużna40).~ 4541 II, 2,2,1434| formy: post, modlitwę i jałmużnę21. Wyrażają one nawrócenie 4542 IV, 1,1,2639| chromego przez Piotra i Jana102, tłum, który uwielbia Boga 4543 IV, 1,1,2603| została przytoczona przez św. Jana46 przed opowiadaniem o wskrzeszeniu 4544 I, 2,3,718 | Panem, który przychodzi. W Janie Poprzedniku Duch Święty 4545 I, 2,3,764 | 764 "Królestwo to zaczyna jaśnieć dla ludzi w słowie, czynach 4546 I, 2,2,554 | Oblicze i szaty Jezusa jaśnieją olśniewającym światłem; 4547 II, 2,1,1216| oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ 4548 I, 2,3,684 | pośród nas i udziela nam jaśniejszego widzenia samego siebie. 4549 II, 2,3,1603| ukazuje się z taką samą jasnością93, to jednak we wszystkich 4550 III, 2,1,2115| przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium 4551 II, 1,2,1165| wszyscy zostali napełnieni jasnym światłem. Wschód nad wschodami 4552 I, 2,2,678 | człowieka582 i wyjdą na jaw tajemnice serc583. Nastąpi 4553 I, 2,1,385 | obecnego w naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami 4554 I, 1,1,32 | co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg 4555 II, 2,2,1456| niebezpieczne niż popełnione jawnie"40:~Gdy wierni Chrystusa 4556 IV, 1,1,2575| mówię do niego - w sposób jawny" (Lb 12, 7-8), ponieważ " 4557 III, 2,2,2447| a wreszcie śmierć - jest jawnym znakiem wrodzonej słabości 4558 I, 2,3,1046| całe stworzenie dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. 4559 I, 2,2,643 | 497. Gdy Jezus ukazuje się Jedenastu w wieczór Paschy, "wyrzuca 4560 I, 2,3 | Artykuł jedenasty~"WIERZĘ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE"~ 4561 I, 2,2,551 | abyście w Królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz 4562 I, 2,3,981 | grzechów przez chrzest oraz jednając ich z Bogiem i z Kościołem 4563 II, 2,2,1461| swoim Apostołom posługę jednania53, to biskupi, jako ich następcy, 4564 I, 2,0,185 | normatywnego dla wszystkich i jednoczącego w tym samym wyznaniu wiary.~ 4565 III, 2,2,2368| aspekty stosunku małżeńskiego, jednoczący i prokreacyjny, to wtedy 4566 III, 2,2,2365| małżeńskiego: znaczeniem jednoczącym i prokreacyjnym"107.~ 4567 III, 2,2,2437| kulturalny i gospodarczy, "przy jednoczesnej rewizji skali wartości i 4568 II, 2,2,1458| jeśli ty także je osądzasz, jednoczysz się z Bogiem. Człowiek i 4569 I, 2,2,467 | świętymi Ojcami, uczymy jednogłośnie wyznawać, że jest jeden 4570 I, 1,2,57 | upadłej ludzkości, która - jednomyślna w swej przewrotności13 - 4571 I, 1,3,173 | jej i przekazuje głosem jednomyślnym, jakby miał jedne usta"46.~ 4572 I, 2,3,887 | ze sobą oraz posiadające jednorodną kulturę tworzą prowincje 4573 I, 2,3,964 | stanęła, najgłębiej ze swoim Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą 4574 I, 2,3,821 | mocą ruchu zmierzającego do jedności251;~- nawrócenie serca, "by 4575 I, 2,3,738 | prowadzi wszystkich do duchowej jedności96.~ 4576 III, 1,2,1884| zharmonizowania relacji między jednostkami i społecznościami. Dąży 4577 II, 2,3,1562| w różnym stopniu różnym jednostkom w Kościele"41. "Obowiązek 4578 III, 1,1,1706| całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia 4579 II, 2,3,1615| 1615 To jednoznaczne podkreślenie nierozerwalności 4580 II, 2,3,1614| nauczaniu Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym sensie związku 4581 IV, 1,3,2738| który dał nam swojego Syna jedynego25. Przemiana modlącego się 4582 II, 2,1,1383| i łaskę198.~"Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy": Komunia 4583 IV, 1,3,2697| poranna i wieczorna, przed jedzeniem i po jedzeniu, Liturgia 4584 IV, 1,3,2697| wieczorna, przed jedzeniem i po jedzeniu, Liturgia Godzin. Niedziela, 4585 I, 2,2,559 | wchodzi do swojego Miasta, "jedzie na osiołku" (Za 9, 9). Nie 4586 I, 2,3,831 | Chrystusem-Głową w jedności Ducha Jego283.~Każdy Kościół partykularny 4587 III, 2,2,2312| cywilną, rannych żołnierzy i jeńców.~Działania w sposób zamierzony 4588 I, 2,2,558 | którzy ponieśli śmierć w Jerozolimie295. Niemniej jednak nieustannie 4589 IV, 1,1,2639| Świętego, takich jak: wspólnota jerozolimska101, uzdrowienie chromego przez 4590 Wstep, 0,0,8 | Należą do nich: św. Cyryl Jerozolimski i św. Jan Chryzostom, św. 4591 II, 2,1,1342| poleceniu Pana. O Kościele jerozolimskim powiedziano :~Trwali oni 4592 I, 2,3,765 | oni fundamentami nowego Jeruzalem144. Dwunastu145 oraz inni uczniowie146 4593 I, 2,3,1002| Boga, który Go wskrzesił... Jeśliście więc razem z Chrystusem 4594 I, 2,3,712 | Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, ~wypuści się odrośl z jego 4595 I, 2,3,1010| to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, 4596 II, 2,4,1672| egzorcyzmach. Praktykował je Jezus7, a Kościół od Niego przyjmuje 4597 IV, 1,1,2622| wszystko, co powiedział Jezus79, będzie również wychowywał 4598 I, 2,3,764 | Stanowią oni prawdziwą rodzinę Jezusa140. Tych, których zgromadził 4599 I, 2,2,500 | mówi o braciach i siostrach Jezusa151. Kościół zawsze przyjmował, 4600 I, 2,2,503 | Bóg jest jedynym Ojcem Jezusa156 "Nigdy nie był oddalony 4601 II, 2,1,1225| przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa17, zapowiedzią chrztu i 4602 I, 2,1,332 | Poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa177.~ 4603 III, 2,2,2443| błogosławieństw187, z ubóstwa Jezusa188 i Jego uwagi poświęconej 4604 I, 2,2,554 | wydarzenie Przemienienia Jezusa285 na wysokiej górze, wobec 4605 I, 1,2,74 | Tm 2, 4), czyli Chrystusa Jezusa37. Jest więc konieczne, by 4606 I, 2,2,595 | tajemnicy byli uczniami Jezusa381, ale pojawiły się długotrwałe 4607 I, 2,2,596 | jaką należy zająć wobec Jezusa383. Faryzeusze zagrozili wyłączeniem 4608 I, 2,2,607 | Jego Ojca ożywia całe życie Jezusa416, ponieważ Jego odkupieńcza 4609 IV, 1,1,2603| Modlitwa "arcykapłańska" Jezusa48 zajmuje wyjątkowe miejsce 4610 I, 2,2,641 | dokonać namaszczenia ciała Jezusa488, pogrzebanego pospiesznie 4611 I, 2,1,244 | Osoby Ducha po uwielbieniu Jezusa52 objawia w pełni tajemnicę 4612 I, 2,2,448 | uznanie Boskiego misterium Jezusa61. W spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym 4613 IV, 1,1,2613| opiera się na modlitwie Jezusa64.~ 4614 IV, 2,0,2814| gdy modlimy się "w imię" Jezusa67. Jezus prosi w swojej modlitwie 4615 IV, 2,0,2820| wysłuchiwana w modlitwie Jezusa75, jest obecna i skuteczna 4616 I, 2,3,730 | Przychodzi w końcu godzina Jezusa86. Jezus oddaje ducha w ręce 4617 IV, 1,1,2631| przychodzi, zgodnie z nauczaniem Jezusa87. Istnieje hierarchia próśb: 4618 III, 2,2,2231| chrześcijanina jest pójście za Jezusem21: "Kto kocha ojca lub matkę 4619 II, 2,2,1435| swojego krzyża i pójście za Jezusem24.~ 4620 III, 1,3,2015| Jego łasce w jedności z Jezusem69. Wierzący, zachowując 4621 IV, 1,1,2641| życie na ziemi, świadcząc o Jezusie107, niezliczony tłum tych, 4622 II, 2,3,1589| Kapłaństwo - to miłość Serca Jezusowego"87.~W skrócie~ 4623 IV, 1,1,2615| przejęta w tradycji Modlitwy Jezusowej: "Panie, Jezu Chryste, Synu 4624 I, 2,2,449 | Bogu Ojcu przysługują także Jezusowi63, ponieważ istnieje On "w 4625 I, 1,3,172 | Od wieków, w bardzo wielu językach, kulturach, ludach i narodach, 4626 I, 1,2,101 | słowami: "Słowa Boże, wyrażone językami ludzkimi, upodobniły się 4627 IV, 1,2,2656| konkretnemu i zróżnicowanemu językowi - uczą nas zakotwiczenia 4628 I, 2,3,795 | mistyczną206.. ~Słowa św. Joanny d'Arc, skierowane do jej 4629 I, 1,2,120 | Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, 4630 I, 2,2,590 | Nim "jest coś więcej niż Jonasz... coś więcej niż Salomon" ( 4631 II, 2,1,1222| chrztu jest przejście przez Jordan; po tym wydarzeniu lud Boży 4632 I, 2,2,535 | przyjmuje chrzest od Jana w Jordanie237. Jan "głosił chrzest nawrócenia 4633 I, 2,2,577 | nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni 4634 III, 2,1,2111| natomiast jest "Bogiem żywym" (Joz 3,10; Ps 42, 3 i in.), który 4635 I, 2,3,1020| Maryją Dziewicą, ze świętym Józefem i wszystkimi Aniołami i 4636 I, 1,3,171 | tylko przekazaną świętym" (Jud 3). To Kościół zachowuje 4637 I, 2,3,1032| święte: "Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że 4638 I, 1,2,120 | Listy św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa.~Stary Testament~ 4639 I, 1,2,64 | Rachela, Miriam, Debora, Anna, Judyta i Estera. Najdoskonalszą 4640 I, 2,2,489 | Samuela124, Deborę, Rut, Judytę i Esterę oraz wiele innych 4641 I, 1,2,120 | Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, dwie Księgi Machabejskie, 4642 I, 2,1,313 | jest dla nas najlepsze"153,~Juliana z Norwich: "Poznaję więc 4643 I, 2,2,617 | passione in ligno crucis nobis justificationem meruit, "Swoją najświętszą 4644 III, 2,2,2546| niebieskiego wyzwala z niepokoju o jutro271. Ufność pokładana w Bogu 4645 II, 1,2,1165| a ten, który był "przed jutrzenką" i przed gwiazdami, nieśmiertelny 4646 IV, 1,2,2690| modlitwy osobistej może to być "kącik modlitewny" z Pismem świętym 4647 IV, 1,1,2580| ofiarne, ofiara wieczorna, kadzidła, chleby "pokładne" - wszystkie 4648 II, 1,2,1154| wniesienie w procesji, kadzidło, światło) i miejsce głoszenia 4649 I, 2,1,401 | bratobójstwo popełnione przez Kaina na Ablu274; powszechne zepsucie 4650 III, 2,2,2258| zabójstwa Abla przez jego brata Kaina31 ukazuje od początku historii 4651 III, 1,1,1735| uczyniłeś?"31 Podobnie pyta Kaina32. Tak samo zwraca się prorok 4652 I, 2,2,596 | naród", najwyższy kapłan, Kajfasz, prorokując, powiedział: " 4653 III, 2,2,2295| bezpośrednie powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty 4654 I, 2,2,568 | przygotowaniem do wejścia na Kalwarię. Chrystus, Głowa Kościoła, 4655 III, 2,2,2426| Nazaretu i Ukrzyżowanym na Kalwarii, człowiek współpracuje w 4656 I, 2,3,756 | sanktuarium zbudowane z kamieni, jest czczona przez świętych 4657 I, 2,3,756 | porównał siebie samego do kamienia odrzuconego przez budujących, 4658 I, 2,3,756 | świątynię, niby żywe kamienie, jesteśmy wbudowani tu na 4659 I, 2,2,585 | pozostanie nawet kamień na kamieniu345. Zapowiedział w ten sposób 4660 III, 2,1,2158| Zwycięzcy dam... biały kamyk, a na kamyku wypisane imię 4661 III, 2,1,2158| dam... biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego 4662 IV, 1,1,2615| trędowaty66; Jair67; kobieta kananejska68; dobry łotr69) lub też w 4663 IV, 1,1,2609| rzymskiego (Mt 8,10) oraz kobiety kananejskiej (Mt 15, 28).~ 4664 II, 2,1,1311| podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy 4665 II, 2,1,1237| dlatego wypowiada się nad kandydatem egzorcyzm (lub kilka egzorcyzmów). 4666 II, 2,3,1599| w sposób zwyczajny tylko kandydatom, którzy gotowi dobrowolnie 4667 II, 2,3,1574| biskupa, pytania stawiane kandydatowi, litania do Wszystkich Świętych - 4668 II, 2,3,1613| obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym potwierdzenie, 4669 II, 2,1,1335| wody przemienionej w wino w Kanie153 zapowiada już Godzinę uwielbienia 4670 I, 2,2,528 | Jezusa w Jordanie i godami w Kanie209 celebruje się w tym dniu 4671 IV, 1,1,2617| się i wstawia w wierze: w Kanie76 Matka Jezusa prosi Syna, 4672 Wstep, 0,0,9 | teologom, jak św. Piotr Kanizjusz, św. Karol Boromeusz, św. 4673 I, 1,2 | IV. Kanon Pisma świętego~ 4674 I, 1,2,120 | ich lista została nazwana "kanonem" Pisma świętego. Składa 4675 I, 1,2,105 | ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że, spisane pod 4676 III, 2,2,2382| przewidzianych przez prawo kanoniczne129.~Jeśli rozwód cywilny pozostaje 4677 II, 2,2,1463| kościelnych. Według prawa kanonicznego rozgrzeszenia z tych grzechów 4678 IV, 1,1,2624| Formy modlitwy zawarte w kanonicznych Pismach apostolskich będą 4679 I, 2,3,828 | 828 Kanonizując niektórych wiernych, to 4680 II, 1,2,1157| słuchając hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem 4681 I, 2,3,725 | Symeon i Anna, nowożeńcy z Kany i pierwsi uczniowie.~ 4682 II, 2,3,1587| odnawiać Twój lud przez kąpiel odrodzenia, tak aby on sam 4683 II, 2,1,1293| oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym ( 4684 III, 2,2,2424| Ponadto odrzucił w praktyce "kapitalizmu" indywidualizm oraz absolutny 4685 I, 2,2,436 | równocześnie jako król i kapłan26, ale także jako prorok27. 4686 I, 2,2,585 | przesłuchania u najwyższego kapłana347 i powróciło do Niego jako 4687 II, 2,3,1564| najwyższego i wiecznego Kapłana44, wyświęcani , aby głosić 4688 I, 2,2,436 | Niego. Byli to królowie21, kapłani22, a w rzadkich przypadkach 4689 I, 2,3,821 | ekumeniczna wiernych, a zwłaszcza kapłanów255~- dialog między teologami 4690 III, 2,1,2178| więź miłości, modlitwy kapłanów94.~Obowiązek świętowania niedzieli~ 4691 II, 2,3,1566| swoją moc cała ich posługa kapłańska49.~ 4692 II, 1,1,1121| bierzmowanie i sakrament święceń kapłańskich, oprócz tego, że udzielają 4693 III, 2,2,2497| społeczeństwa"231. powinny karać naruszenie praw każdego 4694 I, 2,2,574 | przestępstwa religijne, które Prawo karało śmiercią przez ukamienowanie316.~ 4695 III, 2,2,2301| odwetu celem zaszkodzenia karanemu jest niedozwolone"; natomiast 4696 III, 1,3,2003| bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [ 4697 I, 2,3,817 | rozłamy, które Apostoł surowo karci jako godne potępienia. W 4698 III, 1,1,1803| zjednoczenia z miłością Bożą.~Cnoty kardynalne~ 4699 III, 2,2,2340| pozostaje w zależności od kardynalnej cnoty umiarkowania, która 4700 III, 1,1,1833| zgrupować wokół czterech cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, 4701 III, 1,1,1804| dlatego nazywa się je cnotami "kardynalnymi"; wszystkie inne grupują 4702 IV, 1,1,2582| składania ofiary na górze Karmel, decydującej próby dla wiary 4703 IV, 1,1,2581| na jego modlitwę na górze Karmel24. Zachęcając nas do modlitwy, 4704 I, 2,3,696 | nieba na ofiarę na górze Karmel25; jest on figurą ognia Ducha 4705 II, 1,1,1122| rodzi się ze słowa i nim się karmi35.~ 4706 I, 2,2,510 | brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, Dziewicą 4707 II, 2,1,1269| przyjmowania sakramentów, do karmienia się słowem Bożym i korzystania 4708 IV, 1,2,2664| 2665 Modlitwa Kościoła, karmiona słowem Bożym i celebracją 4709 I, 2,3,754 | nieustannie prowadzone i karmione przez samego Chrystusa, 4710 IV, 1,2,2653| streszczają dyspozycje serca karmionego słowem Bożym w czasie modlitwy: " 4711 III, 2,2,2272| prawodawstwo odpowiednie sankcje karne za każde dobrowolne pogwałcenie 4712 I, 2,3,908 | 414.~Ten, kto utrzymuje w karności swoje ciało i kieruje swoją 4713 II, 2,2,1462| pojednania; kieruje on "karnością pokutną"54. Prezbiterzy, 4714 Wstep, 0,0,9 | św. Piotr Kanizjusz, św. Karol Boromeusz, św. Turybiusz 4715 IV, 1,3,2704| stworzenia oraz księga historii, karta Bożego "dzisiaj".~ 4716 III, 1,3,1965| niewątpliwie znajdzie w nim "wielką kartę" życia chrześcijańskiego... 4717 III, 2,2,2412| 2413 Gry hazardowe (karty itd.) bądź zakłady nie 4718 III, 1,1,1865| chrześcijańskie za św. Janem Kasjanem i św. Grzegorzem Wielkim100. 4719 II, 2,1,1368| malowidłach zachowanych w katakumbach Kościół często jest przedstawiany 4720 I, 2,1,313 | potwierdza prawdę: ~Święta Katarzyna ze Sieny mówi więc do "tych, 4721 I, 2,2,427 | Trzeba więc, aby do każdego katechety można było zastosować te 4722 I, 2,3,906 | wnosić swój wkład w formację katechetyczną409, w nauczanie świętej nauki410 4723 Wstep, 0,0,6 | utożsamia. Mają one aspekt katechetyczny, przygotowują do katechezy 4724 Wstep, 0,0,24| adaptacji wykładu i metod katechetycznych, jakich wymagają zróżnicowania 4725 Wstep, 0,0,21| bezpośrednim zastosowaniu katechetycznym.~ 4726 Wstep, 0,0,25| zasady pastoralnej zawartej w Katechizmie Rzymskim:~Jedyny cel nauczania 4727 Wstep, 0,0,24| odpowiednio do tego przystosowanym katechizmom, a jeszcze bardziej tym, 4728 III, 2,2,2513| Zgodnie z katolicką tradycją katechizmową dziewiąte przykazanie zakazuje 4729 III, 2,0,2064| się ich jeszcze dzisiaj. Katechizmy Kościoła często dawały wykład 4730 I, 2,2,426 | żyje z nami na zawsze... Katechizować... to odkrywać w Osobie 4731 II, 2,1,1240| W liturgiach wschodnich katechumen zwrócony jest w kierunku 4732 II, 2,1,1230| liturgicznie drogę przygotowania katechumenalnego. Jego zwieńczeniem była 4733 I, 2,1,256 | Teologiem", przekazuje katechumenom w Konstantynopolu następujące 4734 II, 1,2,1184| 1184 Katedra biskupa lub krzesło prezbitera " 4735 II, 2,3,1572| odbywać się w niedzielę, w katedrze, w sposób odpowiednio uroczysty. 4736 III, 1,1,1751| ale może porządkować pod kątem tego samego celu wiele działań. 4737 II, 2,1,1401| poważna konieczność, szafarze katoliccy mogą udzielić sakramentów ( 4738 I, 1,2,119 | tego autorytet Kościoła katolickiego93.~ 4739 II, 2,3,1621| między dwojgiem wierzących katolików jest zazwyczaj zawierane 4740 III, 2,2,2297| modlić się za ofiary i za ich katów.~Szacunek dla zmarłych~ 4741 III, 2,2,2261| On sam nie bronił się i kazał Piotrowi schować miecz do 4742 II, 2,1,1261| Jezusa do dzieci, która kazała Mu powiedzieć: "Pozwólcie 4743 IV, 2,0,2776| naszej sytuacji niewolników kazałaby nam skryć się pod ziemię, 4744 I, 2,3,1036| błogosławionych i aby nie kazano nam, jak sługom złym i leniwym, 4745 I, 2,1,405 | pierworodny jest grzechem własnym każdego282, to jednak w żadnym potomku 4746 III, 2,2,2388| 2389 Do kazirodztwa zbliżone nadużycia seksualne 4747 I, 2,3,904 | wiary, jest zadaniem każdego kaznodziei, a nawet każdego wierzącego406.~ 4748 I, 1,2,132 | rozwija posługa słowa, czyli kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie 4749 I, 2,2,579 | zamieniła się w "obłudną" kazuistykę328, mogłaby przygotować lud 4750 I, 2,3,771 | O wzniosłości! Namiocie Kedaru i sanktuarium Boga; mieszkanie 4751 I, 2,2,639 | Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu" (1 Kor 4752 IV, 1,1,2582| czasie pobytu nad potokiem Kerit, Eliasz uczy wdowę z Sarepty 4753 I, 2,1,312 | największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z 4754 III, 2,2,2473| męczenników, otrzymuję udział w kielichu Twego Chrystusa... Ty jesteś 4755 I, 2,2,543 | samo Królestwo; własną mocą kiełkuje następnie ziarno i wzrasta 4756 III, 1,1,1769| polega na tym, aby człowieka kierowała do dobra nie tylko wola, 4757 III, 1,1,1774| wola, lecz także "serce" kierowało człowieka do dobra.~ 4758 IV, 1,1,2603| Tak więc modlitwa Jezusa kierowana dziękczynieniem objawia 4759 I, 2,3,895 | bezpośrednia, choć jej wykonywanie kierowane jest w ostatecznej instancji 4760 III, 2,2,2430| dziedzinie gospodarczej i kierowanie nim; tu jednak główna odpowiedzialność 4761 I, 1,2,67 | historycznej. Zmysł wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski 4762 III, 1,1,1736| zabójstwo spowodowane przez kierowcę w stanie nietrzeźwym.~ 4763 III, 1,2,1885| oddziałują pobudzająco i kierowniczo zarazem na wszelkie sprawy 4764 III, 1,2,1899| ziemi.~Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego,~co 4765 III, 1,3,1954| pierwsze i istotne zasady kierujące życiem moralnym. Jego punktem 4766 II, 1,2,1184| przewodniczącego zgromadzenia i kierującego modlitwą"67.~Ambona. "Godność 4767 III, 1,3,1958| budowlę zasad moralnych, kierujących jego wyborami. Ustanawia 4768 III, 2,2,2422| formułuje kryteria sądu; podaje kierunki działania.~Każdy system, 4769 I, 2,3,877 | prezbiterium diecezji pod kierunkiem swojego biskupa.~ 4770 I, 2,3,965 | 488. Razem z Apostołami i kilkoma kobietami widzimy "także 4771 I, 2,3,751 | którego pochodzą Church, Kirche, znaczy: "ta, która należ 4772 I, 2,2,465 | apostolskich wiara chrześcijańska kładła nacisk na prawdziwe Wcielenie 4773 III, 2,2,2481| od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa" (J 8, 4774 III, 2,1,2146| pewnym sensie czynieniem Boga kłamcą68.~ 4775 II, 2,1,1381| On, który jest Prawdą nie kłamie>>"195:~Zbliżam się w pokorze 4776 III, 2,2,2469| a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie 4777 III, 1,1,1715| gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie 4778 II, 2,2,1507| moje... na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie": 4779 II, 2,4,1671| błogosławieństwo opata lub ksieni klasztoru, konsekracja dziewic i wdów, 4780 I, 2,3,756 | jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża>> (Ap 21, 4781 III, 1,2,1899| które sprawują.~Święty Klemens Rzymski, papież, jest autorem 4782 III, 2,2,2439| potrzeby, wywołane na przykład klęskami żywiołowymi, epidemiami 4783 III, 2,2,2268| społeczności ludzkiej na klęski głodu bez prób zaradzenia 4784 III, 1,2,1895| Tam, gdzie grzech niszczy klimat społeczny, trzeba odwoływać 4785 III, 2,2,2524| domaga się oczyszczenia klimatu społecznego. Wymaga ona 4786 III, 2,2,2448| pozostałych winogron w winnicy i kłosów ze ścierniska) zgodne 4787 III, 2,2,2226| jakiego domagają się zniewagi, kłótnie, niesprawiedliwości i zaniedbania. 4788 I, 2,1,293 | jest Jego miłość i dobroć: "Kluczem miłości otworzył swoją dłoń, 4789 III, 1,1,1804| 1805 Cztery cnoty odgrywają kluczową rolę i dlatego nazywa się 4790 I, 2,1,312 | lecz Bóg... Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg 4791 I, 2,2,640 | miejsce w przypadku pobożnych kobiet484, a potem Piotra485. Uczeń, " 4792 II, 2,3,1577| nie możliwe święcenia kobiet70.~ 4793 I, 2,1,376 | harmonia między mężczyzną i kobietą238, a wreszcie harmonia między 4794 I, 2,2,643 | nie uwierzyli oni pobożnym kobietom wracającym od grobu i "słowa 4795 II, 2,3,1610| Mojżesz zezwalał na oddalenie kobiety105.~ 4796 III, 2,2,2383| pociągnęła do siebie męża innej kobiety130.~ 4797 II, 2,2,1429| trzykrotnie wyznaje, że Go kocha12. Drugie nawrócenie ma także 4798 IV, 1,1,2638| szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą 4799 IV, 1,2,2657| nieskończenie dobry, i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania 4800 IV, 1,3,2711| odpowiedzieć jeszcze bardziej kochając9. Jest on jednak świadomy, 4801 IV, 1,3,2710| masek i zwrócenie serca do kochającego nas Pana, aby oddać się 4802 IV, 1,2,2657| kochając Cię, niż żyć bez kochania Cię. Kocham Cię, Panie, 4803 IV, 1,3,2711| przyjęcie miłości, jaką jest kochany, i chce na nią odpowiedzieć 4804 IV, 2,0,2777| śmiałość, pewność bycia kochanym21.~ 4805 I, 1,2,120 | Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta (Eklezjastesa), Pieśń nad 4806 I, 2,3,948 | komunii Ducha Świętego (Koinonia) i przekazywać światu.~ 4807 IV, 1,1,2612| zachęca do usilnej modlitwy: "Kołaczcie, a otworzą wam". Temu, kto 4808 II, 2,3,1560| partykularnym, ale równocześnie kolegialnie ze wszystkimi braćmi w biskupstwie 4809 I, 2,3,887 | urzeczywistnienia się pragnienia kolegialności"380.~Misja nauczania ~ 4810 I, 2,3,877 | należy także jej charakter kolegialny. Istotnie, od początku swojej 4811 III, 2,2,2430| skutecznie i uczciwie... Kolejną funkcją państwa jest czuwanie 4812 I, 2,3,1013| 555, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. "Postanowione 4813 IV, 1,1,2623| modlitwach" (Dz 2, 42). Kolejność jest typowa dla modlitwy 4814 I, 2,0,188 | Symbolon oznacza także zbiór, kolekcję lub streszczenie. Symbol 4815 II, 2,1,1351| potrzebującym. Ten zwyczaj kolekty166, 1zawsze aktualny, czerpie 4816 III, 1,2,1884| przeciwna wszelkim formom kolektywizmu. Wyznacza ona granice interwencji 4817 III, 2,2,2423| zrzeszeń na rzecz organizacji kolektywnej (produkcji)",jest sprzeczny 4818 II, 2,4,1684| regionu; dotyczy to także koloru liturgicznego18.~ 4819 I, 1,2,120 | Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, dwa Listy do Tesaloniczan, 4820 Wstep, 0,0,17| pierwszy). Kończy się krótkim komentarzem do siedmiu próśb Modlitwy 4821 IV, 2,0,2768| Dlatego również większość komentarzy patrystycznych do modlitwy " 4822 II, 1,2,1143| Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również 4823 I, 1,2,65 | wyraża św. Jan od Krzyża, komentując Hbr 1, 1-2:~Od kiedy Bóg 4824 I, 2,3,771 | domu z gliny i królewska komnato; śmiertelne ciało i świątynio 4825 III, 2,2,2206| Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest 4826 III, 2,2,2384| nieporządku, jaki wprowadza on w komórkę rodzinną i w społeczeństwo. 4827 I, 2,0,193 | od początku przez różne kompendia prawd wiary, jakie opracowano. 4828 Wstep, 0,0,11| odniesienia dla katechizmów lub kompendiów, które opracowywane w 4829 II, 2,3,1629| zbadaniu sytuacji przez kompetentny trybunał kościelny, może 4830 III, 2,2,2479| lub postawy, które przez komplementy, pochlebstwo lub służalczość 4831 II, 1,2,1156| uroczystej liturgii"23. Kompozycja i śpiew natchnionych psalmów, 4832 III, 2,1,2112| nie do pogodzenia z Boską komunią40.~ 4833 II, 2,1,1416| świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy 4834 II, 2,1,1416| umocnione więzy miłości między komunikującym a Chrystusem, przyjmowanie 4835 IV, 1,2,2654| zapowiada, aktualizuje i komunikuje misterium zbawienia, znajduje 4836 III, 2,2,2424| czasach współczesnych z "komunizmem" bądź "socjalizmem". Ponadto 4837 III, 1,1,1820| szczęściem, którym nie będzie końca73.~Miłość~ 4838 IV, 1,3,2725| psychologiczny, inni wysiłek koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. 4839 II, 1,1,1113| życie liturgiczne Kościoła koncentruje się wokół Ofiary eucharystycznej 4840 I, 2,2,675 | Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą 4841 IV, 1,1,2603| Zastanowimy się nad nią w końcowej części działu pierwszego. 4842 I, 2,2,677 | przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła576, 4843 I, 2,3,1045| przed wybranymi, będzie nie kończącym się źródłem radości, pokoju 4844 I, 2,3,887 | prowincjalnych. "W podobny sposób Konferencje Biskupów mogą dzisiaj wnieść 4845 III, 2,2,2541| działania262 wskazuje na konflikt między prawem Bożym, które 4846 II, 2,3,1606| niewiernością, zazdrością i konfliktami, które mogą prowadzić 4847 III, 2,2,2315| które podsycają przemoc i konflikty między narodami oraz naruszają 4848 III, 2,2,2420| XIX wieku, gdy nastąpiła konfrontacja Ewangelii z nowożytnym społeczeństwem 4849 I, 2,1,285 | chrześcijańska została poddana konfrontacji z odpowiedziami na pytanie 4850 IV, 2,0,2829| może nam nie dać pokarmu koniecznego do życia, "stosownych" dóbr 4851 III, 2,1,2184| uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i 4852 II, 2,2,1483| jednak takiej szczególnej konieczności79.~ 4853 IV, 1,2,2656| sposób Psalmy - dzięki swemu konkretnemu i zróżnicowanemu językowi - 4854 III, 1,1,1779| rozumu, jest praktycznie i konkretnie uznana przez roztropny sąd 4855 IV, 2,0,2815| królestwo" (rzeczownik konkretny) albo "królowanie" (rzeczownik 4856 I, 2,3,855 | Kościołowi utrudnia to w konkretnym życiu uwypuklenie pełni 4857 III, 2,2,2266| ponieważ bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego 4858 III, 2,2,2389| różnych sytuacji, takich jak: konkubinat, odmowa małżeństwa jako 4859 I, 2,1,394 | jego dzieł najcięższe w konse-kwencjach było kłamliwe uwiedzenie, 4860 II, 2,1,1411| przewodniczyć Eucharystii i konsekrować chleb i wino, aby stały 4861 I, 2,3,923 | dziewica staje się osobą konsekrowaną, transcendentnym znakiem 4862 II, 1,2,1175| przez charyzmat swego życia konsekrowanego57; wszyscy wierni według swoich 4863 II, 1,2,1150| obrzezanie, namaszczenie i konsekrowanie królów oraz kapłanów, wkładanie 4864 II, 2,1,1413| Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina 4865 I, 2,3,1039| łącznie z wszystkimi tego konsekwencjami:~Wszelkie zło, które uczynili 4866 I, 2,2,498 | tu o jakieś legendy lub konstrukcje teologiczne bez podstaw 4867 Wstep, 0,0,9 | na podkreślenie. W swoich konstytucjach i dekretach postawił on 4868 IV, 2,0,2759| potęga i chwała na wieki". Konstytucje Apostolskie4 dodają na początku " 4869 I, 2,3,930 | ewangeliczne" według ich konstytucji452.~Konsekracja i posłanie: 4870 I, 2,1,376 | parą i całym stworzeniem konstytuowała stan nazywany "pierwotną 4871 III, 1,1,1749| źródła", czyli elementy konstytutywne moralności czynów ludzkich.~ 4872 III, 2,2,2272| ludzkiej stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego 4873 II, 1,1,1124| Liturgia jest elementem konstytutywnym świętej i żywej Tradycji38.~ 4874 III, 2,2,2495| odbiorców, czyniąc z nich konsumentów niezbyt czujnych na to, 4875 II, 1,2,1146| potrzebuje znaków i symboli, by kontaktować się z innymi za pośrednictwem 4876 I, 2,2,574 | o czystości prawnej311, kontakty z celnikami i publicznymi 4877 IV, 1,2,2658| naszego Ojca ma ten sam kontekst co nauczanie o Opatrzności7: 4878 IV, 1,2,2662| 2663 Zgodnie z kontekstem liturgicznym, społecznym 4879 I, 2,2,555 | ile byli do tego zdolni, kontemplowali Twoją chwałę, Chryste Boże, 4880 III, 2,1,2130| Nicei (787 r.) uzasadnił - w kontrowersji z obrazoburcami - kult obrazów 4881 II, 2,1,1293| uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany96; udziela piękna, 4882 II, 2,2,1447| irlandzcy przynieśli do Europy kontynentalnej "prywatną" praktykę pokuty, 4883 II, 2,2,1421| Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania 4884 III, 1,2,1882| razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami 4885 IV, 1,2,2677| gdy tradycje: ormiańska, koptyjska i syryjska dawały pierwszeństwo 4886 II, 1,2,1203| bizantyjski, aleksandryjski czy koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki 4887 III, 2,2,2218| całe środowisko rodzinne. "Koroną starców - synowie synów" ( 4888 II, 2,3,1623| wzajemnej zgody małżonków koronuje męża i żonę na znak przymierza 4889 III, 2,2,2408| dla drugiego człowieka; korupcja, przez którą wpływa się 4890 III, 2,2,2361| nie czynią niczego złego, korzystają tylko z tego, czego udzielił 4891 I, 2,2,618 | tych, którzy pierwsi z niej korzystają451. Spełnia się to w najwyższym 4892 III, 1,3,1950| kierował swoim postępowaniem, korzystając ze swej wolności i rozumu, 4893 I, 2,3,814 | istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji"237. 4894 III, 2,2,2401| nią przez swoją pracę i korzystała z jej owoców139. Dobra stworzone 4895 III, 2,2,2350| pożądaniem lub nieumiarkowanym korzystaniem z przyjemności cielesnych. 4896 I, 1,2,132 | świętego żywi się również korzystnie i święcie się przez nie 4897 I, 2,1,372 | równocześnie równi jako osoby ("kość z moich kości...") i uzupełniają 4898 I, 2,1,371 | jedności: "Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z 4899 II, 2,1,1373| na wiele sposobów w swoim Kościele182: w swoim słowie, w modlitwie 4900 II, 2,3,1554| bez nich nie można mówić o Kościele30.~Święcenia biskupie - pełnia 4901 II, 2,3,1593| diakonów nie można mówić o Kościele88.~ 4902 II, 2,3,1634| wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej141. W przypadku różnicy religii 4903 I, 2,3,911 | ekonomicznych423; udziału w trybunałach kościelnych424 itd.~ 4904 I, 2,3,819 | Kościołami i wspólnotami kościelnymi jako środkami zbawienia, 4905 I, 2,3,756 | fundamencie Apostołowie zbudowali Kościół117; od tego fundamentu wziął 4906 I, 2,3,795 | jakie to członki? Chrystus i Kościół204.~ Nasz Odkupiciel okazał 4907 I, 2,2,424 | Piotra, Chrystus założył swój Kościół3.~"Ogłosić... niezgłębione 4908 III, 1,3,1987| Jego Ciała, którym jest Kościół40, latoroślami zaszczepionymi 4909 I, 2,3,925 | kanonicznie erygowanych przez Kościół442, różni się od innych form 4910 I, 2,2,670 | towarzyszą głoszeniu go przez Kościół548.~...w oczekiwaniu wszystko 4911 III, 1,3,2002| służbie miłości, która buduje Kościół57.~ 4912 II, 2,2,1510| jeden z siedmiu sakramentów Kościoła104.~Sakrament chorych~ 4913 IV, 2,0,2838| znajdujemy w sakramentach Kościoła107. ~ ~ ~ 4914 II, 2,2,1519| się nad chorymi w wierze Kościoła113; jest to epikleza właściwa 4915 II, 2,4,1675| biskupów oraz ogólnym normom Kościoła12.~Religijność ludowa w swej 4916 II, 2,3,1624| komunię miłości Chrystusa i Kościoła129. Jest On pieczęcią ich przymierza, 4917 II, 1,1,1099| Święty jest żywą pamięcią Kościoła14.~ 4918 II, 2,1,1329| jest widzialnym znakiem Kościoła142.~ 4919 IV, 2,0,2767| jednym duchu za całe Ciało Kościoła15.~We wszystkich tradycjach 4920 II, 1,2,1142| służyć wszystkim członkom Kościoła16. Wyświęcony do posługi jest 4921 I, 2,2,507 | najdoskonalszą realizacją Kościoła164. "Kościół... dzięki przyjmowanemu 4922 II, 2,4,1683| jednak obrzędem liturgicznym Kościoła17. Posługa Kościoła powinna 4923 I, 1,2,60 | dzieci Bożych w jedności Kościoła21. Ten lud będzie korzeniem, 4924 II, 2,3,1549| obecność Chrystusa jako Głowy Kościoła22. Według trafnego wyrażenia 4925 II, 2,3,1552| zanosi do Boga modlitwę Kościoła27, a zwłaszcza gdy składa 4926 IV, 1,1,2585| elementem modlitwy Jego Kościoła32. ~ 4927 I, 2,2,586 | fundamentem swego przyszłego Kościoła352. Co więcej, utożsamił się 4928 I, 2,3,881 | Piotr. Powierzył mu klucze Kościoła365; ustanowił go pasterzem 4929 I, 2,3,889 | Urzędu Nauczycielskiego Kościoła384.~ 4930 II, 2,3,1561| Dobrego Pasterza i Głowę Kościoła39.~Święcenia prezbiterów - 4931 I, 2,3,934 | taki sposób służą posłaniu Kościoła456.~ 4932 I, 2,3,951 | łaski" w celu budowania Kościoła467. "Wszystkim objawia się 4933 I, 2,2,442 | najpierw Piotr jako fundament Kościoła47.~ 4934 II, 1,1,1128| Taki jest sens stwierdzenia Kościoła4l, że sakramenty działają 4935 II, 0,3,1068| rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła5.~~Co znaczy pojęcie "liturgia"?~ 4936 III, 1,1,1784| prowadzeni pewnym nauczaniem Kościoła54.~ 4937 II, 2,2,1462| papieża, zgodnie z prawem Kościoła55.~ 4938 I, 2,2,672 | zła559 które nie oszczędza Kościoła560 i zapoczątkowuje walkę ostatnich 4939 I, 2,2,677 | przez historyczny triumf Kościoła575 zgodnie ze stopniowym rozwojem, 4940 II, 2,1,1269| innych pomocy duchowych Kościoła63.~ 4941 III, 1,3,2012| tylu świętych w dziejach Kościoła66.~ 4942 II, 1,2,1201| wspólnego posłania całego Kościoła71.~ 4943 I, 2,1,257 | tego posłania jest posłanie Kościoła77.~ 4944 III, 1,3,2042| dbać o materialne potrzeby Kościoła86.~ 4945 II, 2,3,1602| Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła91.~Małżeństwo w porządku stworzenia~ 4946 II, 2,1,1303| udoskonala naszą więź z Kościołem111.~- udziela nam, jako prawdziwym 4947 I, 2,3,760 | i ta intencja nazywa się Kościołem126~Kościół - przygotowywany 4948 I, 2,3,813 | matką, i chętnie nazywam Kościołem236.~ 4949 III, 1,3,1970| związku z Chrystusem i z Kościołem31. ~ 4950 I, 2,3,899 | nim w łączności. Oni Kościołem399.~ 4951 I, 2,3,925 | zjednoczeniu z Chrystusem i Kościołem443.~ 4952 I, 2,2,669 | Ducha Świętego posiada nad Kościołem543. "Kościół, czyli Królestwo 4953 I, 2,3,750 | jakich udzielił swojemu Kościołowi100.~ 4954 I, 2,3,886 | podziela troskę o wszystkie Kościoły376, przede wszystkim "dobrze 4955 II, 1,2,1189| obrzędy Paschy). Te elementy kosmiczne, obrzędy ludzkie i czynności 4956 I, 1,2,57 | 57 Ten zarazem kosmiczny, społeczny i religijny porządek 4957 II, 1,2,1150| tylko celebracje cyklów kosmicznych i gesty społeczne, ale znaki 4958 III, 2,2,2277| Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych 4959 I, 2,2,655 | wiernych. W Nim chrześcijanie "kosztują mocy przyszłego wieku" ( 4960 III, 1,1,1819| Nadzieja jest pewną i trwałą "kotwicą duszy, która przenika poza 4961 I, 2,3,1038| pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, 4962 I, 2,3,1038| Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie... 4963 III, 2,2,2407| Nie mamy do czynienia z kradzieżą, jeśli przyzwolenie może 4964 III, 1,1,1852| cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. 4965 I, 2,2,633 | 633 Krainę zmarłych, do której zstąpił 4966 III, 2,2,2439| sprawiedliwym stosunkom z krajami słabiej rozwiniętymi180. 4967 III, 1,2,1881| społeczności albo o zasięgu krajowym, albo międzynarodowym"5. 4968 I, 2,3,751 | swój lud ze wszystkich krańców ziemi. Pojęcie Kyriake, 4969 II, 2,3,1590| tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie 4970 III, 2,2,2300| uznanie. Kościół zezwala na kremację zwłok, jeśli nie jest ona 4971 I, 2,2,577 | ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, 4972 I, 2,3,994 | spożywać Jego Ciało i pić Jego Krew525. Już teraz daje tego znak 4973 I, 2,2,500 | 1). Chodzi tu o bliskich krewnych Jezusa według wyrażenia 4974 III, 2,2,2387| oznacza intymne relacje między krewnymi lub powinowatymi stopnia 4975 I, 2,3,853 | pokuty i odnowy"318 oraz "krocząc wąską drogą Krzyża"319, 4976 I, 2,3,854 | wypełniając swoje posłanie, "kroczy razem z całą ludzkością 4977 I, 2,3,852 | Dobrą Nowinę. . . winien kroczyć samą drogą, pod działaniem 4978 I, 2,3,852 | Ducha Chrystusowego, jaką kroczył Chrystus, mianowicie drogą 4979 III, 1,1,1805| pełnienia. "Człowiek rozumny na kroki swe zważa" (Prz 14, 15). " 4980 II, 2,1,1241| namaszczony jako kapłan, prorok i król30.~ 4981 I, 1,2,58 | sprawiedliwego Abla", króla-kapłana Melchizedeka17, będącego 4982 I, 2,2,559 | usiłowań ludu, aby uczynić Go królem296, wybiera czas i przygotowuje 4983 I, 2,1,307 | 3, 9; 1 Tes 3, 2) i Jego Królestwa142.~ 4984 I, 2,3,787 | życia189; objawił im tajemnicę Królestwa190; dał im udział w swoim posłaniu, 4985 I, 2,2,526 | to warunek wejścia do Królestwa204. W tym celu trzeba się uniżyć205, 4986 I, 2,2,544 | warunkiem wejścia do swojego Królestwa254.~ 4987 I, 2,2,546 | Przez nie zaprasza na ucztę Królestwa258, ale wymaga także radykalnego 4988 IV, 1,2,2682| poprzedzili nas w drodze do Królestwa29, szczególnie ci, których 4989 IV, 1,1,2607| czystość serca i poszukiwanie Królestwa56. Takie nawrócenie jest całkowicie 4990 I, 2,2,659 | uczniami525oraz pouczał ich o Królestwie526, Jego chwała pozostawała 4991 II, 2,3,1620| dziewictwa ze względu na Królestwo123 i chrześcijańskie rozumienie 4992 I, 2,2,436 | zapoczątkował ostatecznie Jego Królestwo24. Mesjasz miał być namaszczony 4993 III, 2,2,2545| ubogich, do których już należy Królestwo268;~Chrystus-Słowo nazywa " 4994 I, 2,3,1025| Chrystus, tam jest życie i Królestwo576.~ 4995 IV, 1,2,2659| do którego Pan porównuje Królestwo8.~W skrócie~ 4996 I, 1,3,184 | sądzić żywych i umarłych, ~a królestwu Jego nie będzie końca.~Wierzę 4997 I, 2,2,441 | dzieciom Izraela40 oraz jego królom41. Oznacza on wówczas przybrane 4998 IV, 2,0,2815| Bożym, bo w Nim będziemy królować68.~ 4999 I, 2,2,436 | zleconej przez Niego. Byli to królowie21, kapłani22, a w rzadkich 5000 I, 2,3,1029| do całego stworzenia. Już królują z Chrystusem; z Nim "będą 5001 I, 1,2,120 | Królewskie, dwie Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Nehemiasza, 5002 II, 1,2,1157| gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, parowało z niego 5003 III, 1,1,1862| jedną wielką rzecz; wiele kropli wypełnia rzekę; wiele ziaren 5004 Wstep, 0,0,17| dział pierwszy). Kończy się krótkim komentarzem do siedmiu próśb 5005 II, 2,2,1426| nie wyeliminowało jednak kruchości i słabości natury ludzkiej 5006 II, 2,1,1366| ona reprezentowała ofiarę krwawą, która miała wypełnić się 5007 I, 2,2,536 | uprzedza już "chrzest" swojej krwawej śmierci232; przychodzi już " 5008 II, 2,1,1367| ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę 5009 III, 2,2,2305| wyrzekają się przemocy oraz krwawych działań i w celu ochrony 5010 III, 2,2,2473| świadectwo prawdy, zapisane krwawymi literami:~Nie chcę rozkoszy


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License