Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
9532 III, 2,2,2424| zalecać rozsądne zarządzanie rynkiem i przedsięwzięciami gospodarczymi, 9533 III, 2,2,2430| zwłaszcza w zakresie gospodarki rynkowej, nie może przebiegać w próżni 9534 IV, 1,3,2697| wielkie święta podstawowym rytmem życia modlitewnego chrześcijan.~ 9535 III, 2,2,2369| antykoncepcyjnymi a odwołaniem się do rytmów okresowych... w ostatecznej 9536 II, 2,1,1300| W Kościołach wschodnich rytu bizantyjskiego, po modlitwie 9537 IV, 1,1,2580| wezwaniami i drogami modlitwy. Rytualizm prowadził jednak często 9538 IV, 1,3,2725| zaliczają do postaw i słów rytualnych. W podświadomości wielu 9539 III, 2,2,2305| sposób uprawniony o powadze ryzyka fizycznego i moralnego uciekania 9540 III, 2,2,2313| natychmiastowe potępienie"72. Ryzykiem nowoczesnej wojny jest stwarzanie 9541 III, 2,2,2277| medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych 9542 I, 2,2,436 | królowie21, kapłani22, a w rzadkich przypadkach prorocy23. Takim 9543 III, 2,2,2266| usunięcia winowajcy " bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają 9544 III, 2,2,2307| wyposażonej w odpowiednią siłę... rządom nie można odmawiać prawa 9545 I, 2,2,423 | Poncjusza Piłata, w czasie rządów cezara Tyberiusza, jest 9546 III, 2,2,2198| urzędników państwowych, rządzących, wszystkich tych, którzy 9547 I, 2,3,837 | w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża 9548 III, 2,2,2212| pracodawcami a pracownikami, rządzącymi a obywatelami zakładają 9549 III, 2,2,2212| złożone z osób. Dobre rządzenie nimi nie sprowadza się ani 9550 III, 1,2,1883| społecznym. Postępowanie Boga w rządzeniu światem, świadczące o ogromnym 9551 I, 2,3,709 | obietnicy i przymierza, miało rządzić sercami i instytucjami ludu 9552 III, 1,2,1897| potrzebuje władzy, która by nią rządziła17. Ma ona swoją podstawę w 9553 I, 2,3,754 | i której owce, chociaż rządzone przez pasterzy - ludzi, 9554 I, 2,1,243 | zesłanie "innego Parakleta" (Rzecznika), Ducha Świętego. Duch, 9555 I, 2,2,519 | jeszcze jest On naszym "Rzecznikiem wobec Ojca" (1 J 2, 1), " 9556 III, 2,1,2147| Kościołowi Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym. Bluźniercze jest 9557 Wstep, 0,0,18| zagadnienia) oraz indeks rzeczowy na końcu tomu pozwalają 9558 I, 2,3,760 | Kościół jest celem wszystkich rzeczy125 i nawet bolesne wydarzenia, 9559 III, 2,2,2353| wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności 9560 I, 2,3,841 | wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, 9561 I, 2,2,462 | podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę... abym spełniał 9562 III, 2,2,2360| powstał rodzaj ludzki.~I Ty rzekłeś:~Nie jest dobrze być człowiekowi 9563 III, 2,2,2426| pracy w łączności z Jezusem, rzemieślnikiem z Nazaretu i Ukrzyżowanym 9564 III, 2,1,2178| kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga 9565 I, 2,2,530 | 530 Ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek218 ukazują, 9566 III, 2,2,2444| tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedliwego: 9567 III, 1,1,1847| swoje Słowo i swojego Ducha rzuca żywe światło na grzech:~ 9568 I, 2,3,696 | Jezus powie: "Przyszedłem rzuciâ ogień na ziemię, i jakże 9569 III, 2,1,2118| Szatan chciał, by Jezus rzucił się ze Świątyni i aby przez 9570 I, 2,1,247 | 447 r.58, zanim jeszcze Rzym uznał i przyjął w 451 r. 9571 I, 2,2,596 | uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie, i zniszczą [ich] miejsce 9572 I, 2,2,596 | śmierć385, wydał Jezusa Rzymianom pod zarzutem wzniecania 9573 I, 2,2,469 | ludzkie" - śpiewa liturgia rzymska88. Liturgia św. Jana Chryzostoma 9574 II, 2,3,1537| ordo oznaczał w czasach rzymskich stany ustanowione w sensie 9575 II, 2,3,1536| apostolskiej przez Chrystusa zob. s. 218 nn. W tym miejscu będzie 9576 II, 2,3,1554| służenia. Dlatego pojęcie sacerdos - kapłan - oznacza obecnie 9577 I, 1,2,116 | interpretacji. Omnes sensus (sc. sacrae Scripturae) fundentur super 9578 II, 2,2,1513| 1513 Konstytucja apostolska Sacram unctionem infirmorum z 30 9579 II, 2,1,1399| zjednoczone"217. Pewna jedność in sacris, a więc w Eucharystii, jest " 9580 II, 2,1,1402| tajemnicę Eucharystii: O sacrum convivium in quo Christus 9581 III, 2,2,2243| polityczne, by w swoich sądach i decyzjach opierały się 9582 III, 2,2,2300| dopuszczalna dla celów dochodzenia sądowego lub badań naukowych. Bezpłatne 9583 III, 2,2,2297| Kościoła, którzy w swoim sądownictwie przyjęli przepisy prawa 9584 III, 2,2,2536| ważnych spraw i procesów sądowych254.~ 9585 I, 2,1,333 | zapowiadają185, służąc Mu podczas sądu186.~Aniołowie w życiu Kościoła~ 9586 I, 2,2,535 | żołnierze228, faryzeusze i saduceusze229 oraz nierządnice230 - przychodzi, 9587 I, 2,3,993 | Jezus stale o nim nauczał. Saduceuszom, którzy nie przyjmowali 9588 I, 2,2,551 | żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela ( 9589 I, 2,2,577 | pierwszego Przymierza:~Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo 9590 III, 1,3,1965| Ewangelii według Mateusza, to sądzę, że niewątpliwie znajdzie 9591 I, 2,3,1022| wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości571.~ 9592 III, 1,3,2004| kościelnych: "Zapytana, czy sądzi, że jest w stanie łaski 9593 III, 2,1,2120| przepadną razem z tobą. . . gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć 9594 II, 2,3,1558| 1558 "Sakra biskupia wraz z urzędową 9595 III, 2,2,2502| z liturgii i budownictwa sakralnego to wszystko, co nie jest 9596 III, 2,2,2502| autentycznym pięknem sztuki sakralnej234.~W skrócie~ 9597 II, 1,2,1191| uczestniczenie zgromadzenia i sakralny charakter celebracji.~ 9598 II, 2,1,1257| możliwość proszenia o ten sakrament50. Kościół nie zna oprócz 9599 II, 2,2,1457| wcześniej rozgrzeszenia sakramentalnego43, chyba że ma ważny motyw 9600 II, 2,1,1311| wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów123.~ 9601 II, 1,1,1113| Ofiary eucharystycznej i sakramentów22. W Kościele jest siedem 9602 II, 2,1,1313| pozwolenie na udzielenie tego sakramentu127, ze względu na znaczenie 9603 II, 2,3,1659| Chrystusa Pana do godności sakramentu175.~ 9604 II, 2,3,1556| przekazany został do nas w sakrze biskupiej"32.~ 9605 I, 2,2,590 | Jonasz... coś więcej niż Salomon" (Mt 12, 41-42), "coś większego 9606 IV, 1,1,2579| będzie dziełem jego syna Salomona. Modlitwa w czasie poświęcenia 9607 I, 2,3,697 | pustynię29 i poświęcenia Świątyni Salomona30. Figury te następnie zostają 9608 I, 2,1,283 | Mogą oni powiedzieć za Salomonem: "On mi dał bezbłędną znajomość 9609 I, 2,3,1015| 1015 "Caro salutis est cardo" - "Cialo jest 9610 III, 1,3,1987| Krzewie, którym jest On sam41:~To przez Ducha mamy udział 9611 III, 1,1,1824| dzieci78 i ubogich jak On sam79.~Święty Paweł Apostoł przekazał 9612 IV, 2,0,2792| również powinna być taka sama40. Modlitwa do "naszego" Ojca 9613 II, 2,1,1315| Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali 9614 I, 2,3,728 | Wskazuje Go Nikodemowi80, Samarytance81 i uczestnikom Święta Namiotów82. 9615 II, 2,2,1465| zagubionej owcy; posługę dobrego Samarytanina, który opatruje rany; Ojca, 9616 I, 2,2,612 | Wieczerzy, ofiarując siebie samego428, przyjmuje On następnie 9617 III, 2,2,2281| zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy.~ 9618 III, 2,2,2281| Dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne z prawem 9619 III, 2,2,2480| 2481 Próżność lub samochwalstwo stanowią grzech przeciw 9620 I, 2,1,306 | istnienie, lecz także godność samodzielnego działania, bycia przyczynami 9621 III, 2,2,2231| bardziej ku dojrzałości oraz samodzielności ludzkiej i duchowej, tak 9622 I, 2,1,246 | Święty... swoją istotę i swój samoistny byt ma równocześnie od Ojca 9623 III, 2,0,2058| Pwt 5, 4). Należą one do samoobjawienia się Boga i objawienia Jego 9624 III, 2,2,2263| Dozwolona jest natomiast samoobrona, w której ktoś w sposób 9625 III, 2,2,2369| regulacji poczęć oparte na samoobserwacji i odwoływaniu się do okresów 9626 I, 2,2,465 | orzec przeciw Pawłowi z Samosaty, że Jezus Chrystus jest 9627 I, 2,3,917 | zalążka, rozmaite formy życia samotnego lub wspólnego, rozmaite 9628 IV, 1,3,2742| Nawet na targu czy w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim 9629 II, 2,3,1657| dużej liczby osób żyjących samotnie. Wiele z nich pozostaje 9630 I, 2,1,254 | jest jedyny, ale nie jakby samotny" (quasi solitarius)68. " 9631 I, 2,1,383 | Bóg nie stworzył człowieka samotnym, gdyż od początku Błąd! 9632 III, 1,2,1903| najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi"25.~ 9633 I, 2,1,271 | wszechmoc nie jest jednak samowolna: "W Bogu moc i istota, wola 9634 III, 2,2,2365| którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać, między podwójnym 9635 I, 2,1,373 | To władanie nie może być samowolnym i niszczącym panowaniem. 9636 I, 2,3,1033| Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi 9637 III, 1,1,1739| wolności, (jest) jednostką samowystarczalną i mającą na celu zaspokojenie 9638 IV, 1,1,2577| ludu - kapłani i prorocy. Samuel jako dziecko od swej matki 9639 I, 1,2,120 | Sędziów, Rut, dwie Księgi Samuela, dwie Księgi Królewskie, 9640 I, 2,2,489 | swojej obietnicy: Annę, matkę Samuela124, Deborę, Rut, Judytę i Esterę 9641 IV, 2,0,2798| Objawia nas jednocześnie nam samym49.~ 9642 II, 2,1,1386| sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea - "Panie, nie 9643 I, 2,3,948 | świętymi (sancti)".~Sancta sanctis! - "To, co święte, dla tych, 9644 I, 2,2,617 | 617 Sua sanctissima passione in ligno crucis 9645 II, 1,2,1171| świętych w roku liturgicznym (Sanctorale)~ 9646 I, 2,3,953 | 953 Komunia miłości. W sanctorum communio "nikt... z nas 9647 III, 2,2,2448| srebro, a ubogiego za parę sandałów..." (Am 8, 6), lecz zachęca 9648 I, 2,2,596 | cały naród" (J 11, 50). Sanhedryn zadeklarował, że Jezus " 9649 I, 2,2,443 | pytanie oskarżycieli przed Sanhedrynem: "Więc Ty jesteś Synem Bożym?", 9650 III, 2,2,2272| prawodawstwo odpowiednie sankcje karne za każde dobrowolne 9651 II, 2,4,1673| oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, 9652 II, 1,2,1137| Najwyższego Kapłana prawdziwego sanktuarium3; Tego, "który składa ofiarę 9653 IV, 1,1,2582| Kerit, Eliasz uczy wdowę z Sarepty wiary w słowo Boże - wiary, 9654 III, 2,2,2360| z łóżka i powiedział do Sary: "Wstań, siostro, módlmy 9655 I, 2,3,887 | 887 Kościoły partykularne sąsiadujące ze sobą oraz posiadające 9656 I, 2,2,528 | reprezentantach wyznawców sąsiednich religii pogańskich, Ewangelia 9657 III, 2,1,2112| czy o demony (na przykład satanizm), o władzę, przyjemność, 9658 I, 1,2,116 | interpretacji. Omnes sensus (sc. sacrae Scripturae) fundentur 9659 I, 2,3,776 | jedno Ciało Chrystusa i scalił się w budowie jednej świątyni 9660 I, 2,2,599 | jedynie biernymi wykonawcami scenariusza przewidzianego wcześniej 9661 III, 1,1,1719| używa licznych wyrażeń, by scharakteryzować szczęście, do jakiego Bóg 9662 I, 2,1,248 | komplementarność, jeśli nie jest zbyt schematyczna, nie narusza tożsamości 9663 I, 2,3,817 | się herezję, apostazję i schizmę242), nie dokonują się bez grzechów 9664 II, 1,2,1206| niezrozumienie, a nawet schizmy. Jest jasne, że w tej dziedzinie 9665 II, 1,2,1181| pociechę wiernych, winien być schludny, sposobny do modlitwy i 9666 III, 2,2,2261| bronił się i kazał Piotrowi schować miecz do pochwy35.~Uprawniona 9667 IV, 1,1,2582| podobnie jak Mojżesz znajduje schronienie "w grocie" do "przejścia" 9668 IV, 1,2,2656| w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał 9669 III, 1,2,1898| którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia" ( 9670 I, 2,3,1058| Kościół modli się, by nikt nie ściągnął na siebie potępienia: "Panie, 9671 II, 1,2,1161| liturgicznym czy na szatach, na ścianach czy na desce, w domach czy 9672 II, 1,2,1157| uszu, a gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, parowało 9673 III, 2,2,2448| winogron w winnicy i kłosów ze ścierniska) zgodne z pouczeniem 9674 I, 1,2,141 | stóp i światłem na mojej ścieżce" (Ps 119,105) 117.~ 9675 III, 1,2,1888| dostrzegać wąskiej nieraz ścieżki między małodusznością, która 9676 II, 2,1,1313| jednym z jego skutków jest ściślejsze zjednoczenie bierzmowanych 9677 I, 1,2,113 | materialibus instrumentis scripta - "Pismo święte jest bardziej 9678 I, 1,2,116 | Omnes sensus (sc. sacrae Scripturae) fundentur super litteralem... - " 9679 I, 2,1,391 | sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali - "Diabeł 9680 I, 1,2,113 | interpretację Pisma świętego (secundum spiritualem sensum quem 9681 III, 1,3,1954| Boga, który jest źródłem i sędzią wszelkiego dobra, oraz poddanie 9682 I, 1,2,62 | opatrznościowemu Ojcu i sprawiedliwemu Sędziemu, oraz by oczekiwał obiecanego 9683 I, 2,1,313 | będzie dobre" (Thou shalt see thyself that all MANNER 9684 III, 2,2,2300| 2301 Sekcja zwłok może być moralnie 9685 III, 2,2,2468| powinno być wyjawione, a sekretem, który powinien być zachowany; 9686 III, 2,2,2350| cielesnych. Przyjemność seksualna jest moralnie nieuporządkowana, 9687 III, 2,2,2388| kazirodztwa zbliżone nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych 9688 I, 1,2,67 | pewne ostatnio powstałe sekty, które opierają się na takich " 9689 III, 2,2,2288| sukcesu sportowego. Z powodu selektywnego wyboru, jakiego dokonuje 9690 IV, 1,0,2562| przebywam (według wyrażenia semickiego lub biblijnego: gdzie "zstępuję"). 9691 I, 2,1,276 | wiecznego Boga" (Omnipotens sempiterne Deus...), mocno wierząc, 9692 I, 1,2,127 | światła, ukryty mistyczny sens103.~Jedność Starego i Nowego 9693 I, 2,2,592 | objawił jego ostateczny sens376 i wynagrodził popełnione 9694 II, 2,3,1583| człowiekiem świeckim w ścisłym sensie77, ponieważ charakter wyciśnięty 9695 I, 1,2,118 | streszcza znaczenie czterech sensów:~ Littera gesta docet, quid 9696 I, 1,2,113 | świętego (secundum spiritualem sensum quem Spiritus donat Ecclesiae " 9697 I, 1,2,116 | poprawnej interpretacji. Omnes sensus (sc. sacrae Scripturae) 9698 I, 1,2,114 | planu Objawienia. ~Różne sensy Pisma świętego~ 9699 III, 2,2,2382| 2383 Separacja małżonków z utrzymaniem 9700 II, 2,3,1648| Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków i zaprzestanie 9701 I, 2,1,266 | personas, neque substantiam separantes: alia est enim persona Patris, 9702 I, 2,1,213 | imię Boże w tłumaczeniu Septuaginty, a następnie w Tradycji 9703 I, 2,2,678 | i wyjdą na jaw tajemnice serc583. Nastąpi wtedy potępienie 9704 II, 2,3,1614| z powodu zatwardziałości serca110. Związek małżeński mężczyzny 9705 III, 1,3,2042| naszych popędów i do wolności serca85. mówi, że wierni powinni 9706 III, 1,1,1858| zawiniona i zatwardziałość serca95 nie pomniejszają, lecz zwiększają 9707 I, 1,2,64 | które będzie wypisane w sercach27. Prorocy głoszą radykalne 9708 I, 2,2,473 | myśli ukrytych w ludzkich sercach98.~ 9709 I, 1,2,112 | wypełnieniu Jego Paschy83:~Serce84 Chrystusa oznacza Pismo 9710 III, 2,2,2518| 2519 "Sercom czystym" jest obiecane widzenie 9711 IV, 1,1,2598| Wszechmogącego i rozważała je w swoim sercu36. Uczy się jej przez słowa 9712 II, 2,1,1386| i płomienną wiarą słowa setnika199: Domine, non sum dignus, 9713 III, 2,2,2369| się na życie, ale również sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości 9714 III, 2,2,2331| wywiera wpływ na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności 9715 Wstep, 0,0,22| zapamiętania syntetycznych sformułowań, które mogą być wykorzystane 9716 I, 2,1,249 | chrzcielnej regule wiary, sformułowanej w przepowiadaniu, katechezie 9717 IV, 1,2,2666| Zachodzie. Najczęstszym sformułowaniem, przekazanym przez mnichów 9718 I, 2,1,242 | zachował to wyrażenie w swoim sformułowaniu Credo nicejskiego i wyznał, 9719 I, 2,0,192 | na potrzeby różnych epok sformułowano wiele wyznań lub symboli 9720 I, 2,1,313 | that all MANNER of thing shall be well)154.~ 9721 I, 2,1,313 | wszystko będzie dobre" (Thou shalt see thyself that all MANNER 9722 I, 2,1,404 | rodzaj ludzki jest w Adamie sicut unum corpus unius hominis - " 9723 IV, 1,3,2728| równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić 9724 IV, 1,1,2569| się wydaje - nie spełniają się7. Od samego początku ukazuje 9725 IV, 1,1,2635| głęboko formę dzielenia się95. Paweł Apostoł pozwala im 9726 II, 2,3,1621| Oblubienicą, za którą wydał samego siebie126. Słuszne jest zatem, by 9727 III, 2,2,2390| ostatecznego wzajemnego daru z siebie137.~W skrócie~ 9728 II, 2,1,1380| umiłował i wydał za nas samego siebie193. Pozostaje obecny pod znakami, 9729 IV, 1,2,2678| umiłowany uczeń, przyjmujemy do siebie27 Matkę Jezusa, która stała 9730 I, 2,2,679 | każdy osądza już samego siebie589, otrzymuje według swoich 9731 I, 2,3,736 | im bardziej wyrzekamy się siebie94, tym bardziej "stosujemy 9732 I, 2,2,635 | Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu 9733 I, 2,0,194 | rzymski, Kościół, gdzie miał siedzibę Piotr, pierwszy z Apostołów, 9734 I, 2,1,302 | Opatrznością i wszystkim rządzi, "sięgając potężnie od krańca do krańca 9735 II, 2,3,1555| biskupami dzięki sukcesji sięgającej początków, rozporządzają 9736 III, 2,2,2296| Uprowadzenia i branie zakładników sieją grozę i w ten sposób wywierają 9737 I, 2,3,999 | niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wcześniej 9738 I, 2,1,313 | prawdę: ~Święta Katarzyna ze Sieny mówi więc do "tych, którzy 9739 I, 2,1,238 | szczególny jest "Ojcem ubogich", sierot i wdów, którzy objęci 9740 I, 2,3,788 | nie zostawił ich jednak sierotami193. Obiecał pozostać z nimi 9741 III, 1,1,1866| skarga cudzoziemca, wdowy i sieroty104, niesprawiedliwość względem 9742 III, 2,2,2316| lemiesze, a włócznie swoje na sierpy. Nie podniesie naród przeciw 9743 IV, 1,3,2706| rodzajów gleby z przypowieści o siewcy6. Jednak metoda jest tylko 9744 I, 2,3,1040| stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci594.~ 9745 I, 2,1,284 | poszukiwaniami szczególnie silny wpływ wywierają zagadnienia 9746 IV, 1,3,2709| czas, by być dla Pana, z silnym postanowieniem, aby Mu go 9747 III, 2,2,2288| jakiego dokonuje między silnymi a słabymi, koncepcja ta 9748 I, 2,2,661 | pozostawione swoim własnym siłom nie ma dostępu do "domu 9749 III, 2,2,2408| cywilnego, sprzeciwia się siódmemu przykazaniu. Dotyczy to: 9750 III, 2,2,2218| związki między braćmi i siostrami. Szacunek wobec rodziców 9751 I, 2,1,381 | pierworodnym między wielu braćmi i siostrami243.~ 9752 III, 2,2,2360| powiedział do Sary: "Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana 9753 IV, 1,2,2673| rozciąga się odtąd na braci i siostry Jej Syna, którzy "pielgrzymującymi 9754 IV, 1,2,2676| się razem z Elżbietą: "A skądże mi to, że Matka mojego Pana 9755 III, 2,2,2437| przy jednoczesnej rewizji skali wartości i priorytetów"179.~ 9756 I, 2,2,546 | przyjmuje on słowo jak ziemia skalista czy jak ziemia żyzna?261 9757 II, 1,1,1094| a woda wyprowadzona ze skały jest figurą duchowych darów 9758 III, 2,2,2268| prób zaradzenia im jest skandaliczną niesprawiedliwością i poważną 9759 II, 2,2,1476| świętych nazywamy także skarbcem Kościoła. "Nie jest on zbiorem 9760 IV, 1,2,2670| i napełniający wszystko, skarbcu wszelkiego dobra i źródło 9761 III, 2,2,2546| 2547 Pan skarży się na bogaczy, że znajdują 9762 IV, 1,3,2733| skuteczna "?~Dlaczego skarżymy się, że nie jesteśmy wysłuchani?~ 9763 I, 2,2,574 | uczonymi w Piśmie postanowili skazać Go na śmierć307. Z powodu 9764 IV, 2,0,2794| ziemi Przymierza grzech skazał nas na wygnanie43 a nawrócenie 9765 I, 2,2,626 | Ponieważ "Dawca życia", którego skazano na śmierć (Dz 3,15), jest 9766 III, 2,2,2499| Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest 9767 IV, 1,2,2675| ze spojrzeniem, jakie Bóg skierował na swą pokorną Służebnicę23, 9768 III, 2,2,2364| proponuje młodym małżonkom skierowanie takich słów do swoich małżonek: " 9769 II, 2,2,1429| widoczne w wezwaniu Pana skierowanym do całego Kościoła: "Nawróć 9770 III, 1,3,2032| moralności chrześcijańskiej, składający się z charakterystycznej 9771 I, 2,3,931 | nim Duch Święty. Zadaniem składających profesję rad ewangelicznych 9772 I, 2,1,344 | błogosławieństwo Panu ~I składajcie Mu dzięki,~I służcie Mu~ 9773 I, 2,3,795 | jedności:~Cieszmy się więc i składajmy dziękczynienie nie tylko 9774 II, 2,3,1539| odnoszących się do Boga, aby składali dary i ofiary za grzechy" 9775 I, 2,3,739 | włączać je do swojej ofiary składanej Ojcu i do swojego wstawiennictwa 9776 III, 2,2,2435| ubezpieczeń społecznych składek ustalonych przez prawowitą 9777 I, 2,3,750 | Credo... Ecclesiam), ale składnia łacińska używa tu innej 9778 III, 1,1,1763| 1764 Uczucia naturalnymi składnikami psychiki ludzkiej, stanowią 9779 III, 1,2,1885| prawodawstwa oraz innych elementów składowych i rozwojowych doczesnej 9780 I, 2,3,978 | gdyż nie przestaje ona skłaniać do złego"506.~ 9781 II, 2,1,1378| między innymi klękając lub skłaniając się głęboko na znak adoracji 9782 I, 1,2,119 | wierzyłbym Ewangelii, gdyby nie skłaniał mnie do tego autorytet Kościoła 9783 IV, 2,0,2776| Ojca i Ducha Jego Syna nie skłaniała nas do wznoszenia wołania: " 9784 IV, 1,3,2742| przechadzki, siedząc w swoim sklepiku czy też kupując lub sprzedając, 9785 III, 2,2,2537| Gdy prorok Natan chciał skłonić króla Dawida do skruchy, 9786 II, 1,2,1204| narodom obwieszczone dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze" ( 9787 I, 2,1,391 | wyboru nieposłuszeństwa skłonił naszych pierwszych rodziców 9788 I, 2,1,405 | grzechu dla osłabionej i skłonnej do zła natury pozostają 9789 II, 2,3,1651| pozostałych celów małżeństwa, skłonni byli mężnie współdziałać 9790 II, 2,2,1458| sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy 9791 II, 2,2,1500| swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć 9792 II, 2,1,1366| jednak kapłaństwo nie miało skończyć się wraz z Jego śmiercią ( 9793 I, 2,2,634 | mesjańskiego posłania Jezusa, fazą skondensowaną w czasie, ale ogromnie szeroką 9794 III, 2,1,2128| Powtórzonego Prawa wyjaśnia: "Skoroście nie widzieli żadnej postaci 9795 III, 2,2,2477| chrześcijanin winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego 9796 III, 1,2,1934| względu na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną, język 9797 III, 2,2,2301| jest wynagrodzenie" w celu skorygowania wady i zachowania dobra 9798 I, 2,2,461 | istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 9799 I, 2,1,411 | pierwsza i w jedyny sposób skorzystała ze zwycięstwa odniesionego 9800 III, 2,2,2407| dóbr drugiego człowieka i skorzystanie z nich142.~ 9801 II, 2,1,1397| najuboższych, Jego braciach214:~Skosztowałeś Krwi Pana, a nie zauważasz 9802 III, 1,1,1753| czynów ludzkich (np. wysokość skradzionej kwoty). Mogą one również 9803 III, 2,2,2278| umierającego, nawet za cenę skrócenia jego życia, może być moralnie 9804 II, 2,1,1231| zawiera w sposób bardzo skrócony przygotowujące etapy wtajemniczenia 9805 III, 1,1,1831| wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" ( 9806 IV, 1,1,2575| Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich 9807 II, 2,2,1457| nawet jeśli przeżywa wielką skruchę, bez uzyskania wcześniej 9808 II, 2,2,1432| przyniosła całemu światu łaskę skruchy18.~ 9809 II, 2,2,1475| komunii świętych pozwala skruszonemu grzesznikowi wcześniej i 9810 III, 2,1,2099| duchowej: "Moją ofiarą... duch skruszony..." (Ps 51, 19). Prorocy 9811 II, 2,2,1468| sakrament pokuty z sercem skruszonym i z religijnym nastawieniem, " 9812 IV, 2,0,2776| niewolników kazałaby nam skryć się pod ziemię, nasze bytowanie 9813 II, 2,2,1456| chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw 9814 II, 2,1,1381| Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.~Tobie dziś 9815 I, 2,2,558 | swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście" (Mt 9816 III, 2,2,2411| postanowienie: "Jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie" (Łk 9817 II, 2,2,1469| w jakiś sposób przezeń skrzywdzonymi i znieważonymi; jedna się 9818 IV, 1,2,2674| modlitwę do świętej Matki Boga, skupiając na Osobie Chrystusa ukazanej 9819 IV, 1,3,2697| Liturgia Godzin. Niedziela, skupiona wokół Eucharystii, jest 9820 IV, 1,2,2667| powtarzane z pokorą przez skupione serce, nie rozprasza się 9821 II, 1,2,1171| odnosi się to do cyklu świąt skupionych wokół misterium Wcielenia ( 9822 I, 2,3,900 | pasterzy nie może być w pełni skuteczne400.~Uczestnictwo świeckich 9823 II, 1,1,1131| 1131 Sakramenty skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi 9824 II, 2,1,1228| Bożego przynosi życiodajny skutek23. Św. Augustyn powie o chrzcie: " 9825 I, 2,2,489 | było uważane za niemocne i słabe123, by pokazać wierność swojej 9826 I, 2,2,540 | nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we 9827 IV, 2,0,2776| Ojcze!" (Rz 8,15)... Kiedy słaby śmiertelnik ośmieliłby się 9828 III, 1,1,1739| wystawiają zarówno mocnych, jak i słabych na pokusę grzechu przeciw 9829 III, 2,2,2288| dokonuje między silnymi a słabymi, koncepcja ta może prowadzić 9830 IV, 2,0,2783| przypadku nie ma już w was śladu dobroci Ojca niebieskiego31.~ 9831 IV, 1,1,2588| Dawid słusznie powiada: "Sławcie Pana, albowiem dobrze jest 9832 II, 2,2,1459| ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, 9833 III, 1,1,1722| dobrobycie, na ludzkiej sławie czy władzy, ani na żadnym 9834 II, 2,1,1234| Uczestnicząc w nich z uwagą, śledząc czynności i słowa tej celebracji, 9835 III, 1,1,1793| społeczności ludzkie unikają ślepej samowoli i starają się dostosować 9836 I, 1,3,156 | wiary żadną miarą nie jest ślepym dążeniem ducha"22.~ 9837 II, 2,2,1504| znakami, takimi jak dotknięcie śliną i nałożenie rąk93, nałożenie 9838 II, 2,1,1381| raczej przyjmij z wiarą sliwa Zbawiciela, ponieważ On, 9839 III, 0,4,1696| życia według Chrystusa, słodkiego gościa i przyjaciela, który 9840 IV, 1,1,2588| dobrze jest śpiewać psalmy; słodko i zaszczytnie jest wychwalać 9841 I, 1,3,153 | określono zakładki.wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary 9842 I, 2,1,344 | wszystkim z naszym bratem słońcem, ~Które dzień daje, a Ty 9843 III, 2,2,2538| w pełnym znaczeniu tego słowa258. "Z zazdrości rodzą się 9844 I, 2,2,626 | z samą i jedyną Osobą Słowa461.~"Nie dasz Świętemu Twemu 9845 I, 1,2,109 | chciał nam ukazać przez ich słowa79.~ 9846 IV, 1,2,2663| wspólnotowa czy osobista, słowna czy wewnętrzna, dostęp do 9847 IV, 1,1,2628| 2629 Nowotestamentowe słownictwo wyrażające błaganie jest 9848 II, 1,2,1175| na modlitwie i służenia Słowu56; zakonnicy i zakonnice przez 9849 III, 2,2,2535| będziesz pożądał", to - innymi słowy - każe nam oddalić nasze 9850 I, 1,3,151 | Bóg polecił nam, aby Go słuchać14. Sam Pan mówi do swoich 9851 I, 1,2,126 | powiedział i czynił, przekazali słuchaczom w pełniejszym zrozumieniu, 9852 Wstep, 0,0,24| umysłowości i możliwości słuchaczy11.~Miłość ponad wszystko~ 9853 I, 2,2,517 | słowie, przez które oczyszcza słuchaczy179; w Jego uzdrowieniach i 9854 III, 2,2,2549| wzywają tych, którzy ich słuchają273, do doskonałej jedności 9855 II, 1,1,1101| Święty udziela czytającym i słuchającym duchowego rozumienia słowa 9856 III, 2,2,2500| języku dostępnym dla wzroku i słuchu. Sztuka zawiera w ten sposób 9857 I, 2,2,601 | szczególności proroctwo o cierpiącym Słudze403. Sam Jezus przedstawił sens 9858 I, 2,2,601 | śmierci w świetle cierpiącego Sługi404. po swoim Zmartwychwstaniu 9859 I, 2,2,602 | własnego Syna w postaci sługi408, w postaci człowieka upadłego 9860 I, 2,3,713 | przede wszystkim w Pieśniach Sługi61. Pieśni te zapowiadają znaczenie 9861 II, 2,1,1240| wschodnim, a kapłan mówi: "N., sługo Boży, jesteś chrzczony w 9862 III, 2,2,2456| wobec nich. Mogą one służyć słusznemu zaspokajaniu potrzeb człowieka.~ 9863 III, 2,2,2475| wymiaru sprawiedliwości i słuszność wyroku ogłoszonego przez 9864 III, 2,2,2297| publicznego, ani zgodne ze słusznymi prawami osoby ludzkiej. 9865 III, 2,2,2522| Sprzeciwia się ona, na przykład, służącemu niezdrowej ciekawości, przedstawianiu 9866 I, 2,3,799 | bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi; zostają udzielone 9867 III, 2,2,2479| komplementy, pochlebstwo lub służalczość zachęcają i utwierdzają 9868 III, 2,2,2430| oraz istnienie sprawnych służb publicznych. Naczelnym zadaniem 9869 III, 1,1,1741| mogli swobodnie pełnić Twoją służbę38.~W skrócie~ 9870 I, 2,1,344 | składajcie Mu dzięki,~I służcie Mu~Z wielką pokorą200.~ 9871 II, 2,3,1545| się ono przez kapłaństwo służebne, nie pomniejszając jedyności 9872 IV, 1,2,2675| skierował na swą pokorną Służebnicę23, i cieszymy się z radości, 9873 III, 1,3,2041| powstrzymać się od prac służebnych") domaga się od wiernych 9874 IV, 1,3,2728| wybór Pana, któremu mamy służyć16.~ 9875 II, 1,2,1204| niszczyło tych kultur, lecz służyło ich odkupieniu i dopełnieniu76. 9876 II, 2,2,1512| odzyskał zdrowie, jeśli to służyłoby jego zbawieniu107.~ 9877 III, 1,2,1887| społecznych, które rzeczywiście służyłyby osobie. Pierwszeństwo przyznane 9878 I, 2,3,1027| nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie 9879 I, 2,3,687 | Jego samego jednak nie słyszymy. Poznajemy Go, gdy objawia 9880 II, 2,1,1396| odpowiadając w ten sposób. Słyszysz słowa: "Ciało Chrystusa" 9881 I, 2,3,771 | i oblubienico Chrystusa! Smagła jesteś, ale piękna, córo 9882 II, 2,1,1381| o Boże, w Tobie wzrok i smak; ~Kto się im poddaje, temu 9883 IV, 2,0,2838| 2839 Ze śmiałą ufnością zaczęliśmy modlić 9884 IV, 1,3,2738| św. Pawła ufność ta jest śmiała24, oparta na modlitwie Ducha 9885 I, 2,3,684 | jeśli można użyć nieco śmiałego wyrażenia, kiedy jeszcze 9886 IV, 2,0,2782| Ojciec28:~Człowiecze, nie śmiałeś zwrócić twarzy ku niebu, 9887 IV, 2,0,2777| radosną pewność, pokorną śmiałość, pewność bycia kochanym21.~ 9888 III, 1,1,1855| próżne słowo, nadmierny śmiech itp. Tego rodzaju grzechy 9889 I, 2,3,695 | człowieczeństwie zwyciężającym śmierć24, wylewa obficie Ducha Świętego, 9890 I, 2,1,391 | zazdrość sprowadza na nich śmierć254. Pismo święte i Tradycja 9891 I, 2,2,574 | postanowili skazać Go na śmierć307. Z powodu różnych działań ( 9892 I, 2,2,586 | właśnie Jego wydanie się na śmierć354 zapowiada zburzenie Świątyni, 9893 I, 2,2,596 | mając prawa skazania Go na śmierć385, wydał Jezusa Rzymianom 9894 I, 2,2,596 | motyw skazania Jezusa na śmierć387.~Żydzi nie ponoszą zbiorowej 9895 I, 2,2,602 | grzechu pierworodnym, była śmierć407. Bóg posyłając własnego 9896 I, 2,3,994 | trzeciego dnia po wydaniu Go na śmierć528.~ 9897 III, 2,1,2174| przez Chrystusa i przez Jego śmierć87.~ 9898 I, 2,1,336 | początku189 do zgonu śmierci190 jest otoczone opieką191 9899 I, 2,2,536 | chrzest" swojej krwawej śmierci232; przychodzi już "wypełnić 9900 I, 2,2,549 | niesprawiedliwości272, choroby i śmierci273, Jezus wypełnił znaki mesjańskie. 9901 I, 2,3,908 | swoje posłuszeństwo do śmierci413, udzielił swoim wiernym 9902 I, 2,2,612 | grzechu430, który jest przyczyną śmierci431. przede wszystkim jednak 9903 I, 2,2,635 | zstąpił więc do otchłani śmierci479, aby umarli usłyszeli "głos 9904 I, 2,3,966 | modlitwy uwalniasz nas od śmierci491.~...jest naszą Matką w porządku 9905 I, 2,3,1012| 1012 Chrześcijańska wizja śmierci553 jest wyrażona szczególnie 9906 I, 2,3,1040| miłość jest silniejsza od śmierci594.~ 9907 II, 2,2,1520| zniechęcenia i trwogi przed śmiercią114. Wsparcie Pana przez moc 9908 I, 2,3,1009| Mimo swojej trwogi przed śmiercią546, przyjął aktem całkowitego 9909 I, 2,3,1008| Chociaż człowiek posiadał śmiertelną naturę, z woli Bożej miał 9910 IV, 2,0,2776| Rz 8,15)... Kiedy słaby śmiertelnik ośmieliłby się nazwać Boga 9911 I, 2,3,996 | wierzyć, że to ciało, którego śmiertelność jest tak oczywista, mogłoby 9912 I, 2,3,1007| naszego życia; pamięć o naszej śmiertelności służy także jako przypomnienie, 9913 I, 2,3,990 | kondycji poddanej słabości i śmiertelności519 "Zmartwychwstanie ciała" 9914 III, 1,1,1715| Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 9915 III, 1,1,1768| jego cierpieniami, obawami, smutkami, jak to jawi się w agonii 9916 I, 2,3,1056| Kościół uprzedza wiernych o "smutnej i bolesnej rzeczywistości 9917 I, 2,2,643 | zasmuconych ("zatrzymali się smutni": Łk 24, 17) i przerażonych496. 9918 IV, 1,2,2675| Mocarz pośród ciebie" (So 3,14.17a). Maryja, w której 9919 I, 2,2,614 | Syna, aby pojednać nas ze sobą440. Jest ona równocześnie ofiarą 9920 I, 2,1,409 | osiągnąć jedności w samym sobie289.~ 9921 I, 2,2,588 | zbawienia, zaślepieni sami w sobie362.~ 9922 I, 2,3,887 | gromadzić się na synodach lub soborach prowincjalnych. "W podobny 9923 I, 2,1,419 | 419 "Uznajemy więc za Soborem Trydenckim, że grzech pierworodny 9924 I, 2,2,624 | Jest to misterium Wielkiej Soboty, gdy Chrystus złożony do 9925 III, 2,2,2424| współczesnych z "komunizmem" bądź "socjalizmem". Ponadto odrzucił w praktyce " 9926 III, 1,1,1866| nieba: krew Abla101, grzech Sodomitów102, narzekanie uciemiężonego 9927 I, 1,2,120 | Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, 9928 II, 1,1,1108| Ciało. Duch Święty jest jak sok winnego krzewu Ojca; przynosi 9929 I, 2,3,782 | Jest posłany, aby być solą ziemi i światłem świata180. " 9930 I, 2,2,603 | czyniąc Go w ten sposób solidarnym z nami jako grzesznikami, " 9931 II, 2,3,1631| przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie 9932 III, 1,3,1958| dziełem Stwórcy, dostarcza solidnych podstaw, na których człowiek 9933 I, 2,3,911 | duszpasterskich421; sprawowania in solidum misji duszpasterskiej w 9934 I, 2,1,254 | nie jakby samotny" (quasi solitarius)68. "Ojciec", "Syn", "Duch 9935 IV, 1,3,2732| im większej wysokości się spada, tym bardziej jest to bolesne. 9936 I, 2,3,751 | Kościół", uznaje się za spadkobierczynię tamtego zgromadzenia. W 9937 III, 2,2,2402| lub otrzymanej od innych w spadku lub w darze nabytej lub 9938 I, 2,1,205 | który płonął, ale się nie spalał. Bóg mówi do Mojżesza: " 9939 III, 1,2,1910| praca, jak i w pewnych specjalnych sytuacjach mogących tu i 9940 III, 2,2,2376| aktu małżeńskiego, to jest specyficznego aktu zjednoczenia małżonków... 9941 IV, 2,0,2834| Am 8,11). Dlatego właśnie specyficznie chrześcijański sens tej 9942 III, 2,2,2234| pochodzeniem, jej rozumną naturą i specyficznym przedmiotem. Nikt nie może 9943 III, 2,2,2408| moralnie niegodziwe: spekulacja, która polega na sztucznym 9944 III, 2,2,2268| śmierć swoich współbraci, spekulanci pośrednio popełniają zabójstwo, 9945 IV, 2,0,2825| przez wielomówstwo, lecz "spełniając wolę... Ojca, który jest 9946 II, 1,2,1144| odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny, 9947 I, 2,3,983 | władzę; chce, by Jego słudzy spełniali w Jego imię to wszystko, 9948 III, 2,2,2369| małżeńskiego, podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych 9949 III, 2,2,2366| w ojcostwie Boga108. "W spełnianiu obowiązku, jakim jest przekazywanie 9950 I, 2,1,205 | posłuży się swoją wszechmocą w spełnieniu tego zamysłu.~"Ja Jestem, 9951 I, 2,3,953 | 471. Najmniejszy nasz czyn spełniony w miłości przynosi korzyść 9952 III, 2,2,2375| spoza małżeństwa (oddawanie spermy lub jaja, macierzyństwo 9953 I, 2,2,617 | śpiewając: O crux, ave, spes unica - "O Krzyżu, bądź 9954 I, 2,2,635 | stworzyłem, byś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, 9955 I, 2,3,698 | Ponieważ obraz pieczęci (sphragis) wskazuje na niezatarte 9956 I, 2,3,766 | została utworzona z boku śpiącego Adama, tak Kościół narodził 9957 I, 2,2,595 | Jego męki św. Jan mógł o spierających się powiedzieć, że "wielu 9958 II, 2,1,1351| w gminie, jednym słowem spieszy z pomocą wszystkim potrzebującym168.~ 9959 IV, 1,1,2588| Pana, albowiem dobrze jest śpiewać psalmy; słodko i zaszczytnie 9960 IV, 1,1,2586| Psałterzu słowa Psalmisty śpiewającego dla Boga wyrażają Jego zbawcze 9961 II, 1,2,1158| Kościoła. "Przeznaczone do śpiewów kościelnych teksty powinny ( 9962 II, 1,1,1100| oraz psalmy przeznaczone do śpiewu. Z niego czerpią swe natchnienie 9963 I, 1,2,113 | Pisma świętego (secundum spiritualem sensum quem Spiritus donat 9964 II, 2,1,1213| bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą 9965 III, 2,1,2116| naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki 9966 I, 1,2,126 | Ducha Prawdy oświeceni".~3. Spisanie Ewangelii. "Święci autorzy 9967 III, 2,0,2055| odróżnieniu od innych przepisów spisanych przez Mojżesza5. one 9968 I, 1,3,182 | zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym, i co Kościół 9969 I, 2,2,635 | synem... Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, 9970 II, 2,3,1584| przez nieczystych, nie ulega splamieniu79.~Łaska Ducha Świętego~ 9971 I, 2,2,494 | z nim stwierdza: "Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy 9972 III, 2,2,2410| ochrony praw własności, spłaty długów i dobrowolnego wypełnienia 9973 I, 2,2,536 | swego poczęcia, przychodzi "spocząć" na Nim (J 1, 32-33)235. 9974 I, 2,3,1020| ciebie zstąpił. Obyś dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na 9975 I, 2,1,260 | mieszkanie i miejsce swego spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła 9976 I, 2,2,627 | Iz 53, 8) i "moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie 9977 I, 2,3,719 | ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który 9978 II, 1,2,1172| to, czym cały pragnie i spodziewa się być"49.~ 9979 I, 1,2,66 | ustanie i nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia 9980 I, 1,3,146 | poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, 9981 III, 2,2,2277| lub niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. 9982 I, 2,3,756 | fundamentu wziął on trwałość i spoistość. Ta budowla jest ozdabiana 9983 I, 1,1,31 | nauki przyrodnicze, ale o "spójne i przekonujące argumenty", 9984 I, 1,1,32 | istnieje. Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauważ, jakie to piękne. 9985 I, 2,3,972 | przeznaczenia, możemy jedynie spojrzeć na Maryję, by kontemplować 9986 III, 2,2,2520| delikatności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają 9987 II, 2,2,1432| zraniły nasze grzechy17.~Spójrzmy na Krew Chrystusa i przekonajmy 9988 I, 2,1,297 | praw... Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a 9989 III, 2,2,2303| do braterstwa. Jest on "spokojem porządku"62. Jest dziełem 9990 III, 2,2,2239| prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością" ( 9991 II, 2,2,1473| próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako 9992 III, 2,2,2209| życia i pomyślnej sytuacji społeczeństwa5 pociąga za sobą jego szczególną 9993 III, 2,2,2420| konfrontacja Ewangelii z nowożytnym społeczeństwem przemysłowym, jego nowymi 9994 III, 2,2,2271| jego rodzicom i całemu społeczeństwu.~ 9995 I, 2,1,407 | polityki, działalności społecznej286 i obyczajów.~ 9996 III, 1,2,1940| 1941 Problemy społeczno-gospodarcze mogą być rozwiązywane jedynie 9997 III, 2,2,2419| dóbr ziemskich i stosunków społeczno-gospodarczych.~ 9998 III, 2,2,2423| konfliktów zakłócających porządek społeczny156. ~System, który "lekceważy 9999 II, 2,3,1618| innymi więzami rodzinnymi lub społecznymi117. Od początku istnienia Kościoła 10000 III, 1,1,1851| bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa 10001 IV, 1,1,2583| słuchaniem słowa Bożego, czasami sporem lub skargą, zawsze jednak 10002 I, 2,2,575 | ograniczały się tylko do sporów. To właśnie faryzeusze uprzedzają 10003 III, 2,1,2186| Pańskiego. Gdy zwyczaje (sport, rozrywki itd.) i obowiązki 10004 III, 2,2,2288| sprawności fizycznej i sukcesu sportowego. Z powodu selektywnego wyboru, 10005 III, 1,2,1881| kulturalnych i rozrywkowych, sportowych, zawodowych i politycznych. 10006 I, 1,2,106 | autorów ksiąg świętych. "Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał 10007 IV, 1,1,2574| Boże błaganie i po długim sporze Mojżesz dostosuje swoją 10008 II, 2,3,1602| początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w 10009 II, 1,2,1181| wiernych, winien być schludny, sposobny do modlitwy i świętych uroczystości" 10010 I, 2,1,401 | wśród chrześcijan na wiele sposobów276. Pismo święte i Tradycja 10011 II, 2,3,1633| rodzinie. Różnica religii może spotęgować jeszcze te trudności. Rozbieżności 10012 III, 2,2,2440| 2441 Spotęgowanie wrażliwości na Boga i poznanie 10013 II, 2,1,1380| naszego czasu, aby pójść, spotkać Go w adoracji, w kontemplacji 10014 I, 2,2,582 | interpretację Prawa, Jezus spotkał się z oporem niektórych 10015 I, 2,2,498 | dziewicze poczęcie Jezusa spotkała się z żywą opozycją, drwinami 10016 I, 2,2,656 | uczniów, którzy rzeczywiście spotkali Zmartwychwstałego, a równocześnie 10017 I, 2,2,641 | się szabatu489, pierwsze spotkały Zmartwychwstałego490. Tak 10018 I, 2,3,697 | górę Synaj27, nad Namiotem Spotkania28, podczas wędrówki przez 10019 I, 2,2,448 | Boskiego misterium Jezusa61. W spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym 10020 I, 2,3,996 | wiara w zmartwychwstanie spotykała się z niezrozumieniem i 10021 III, 2,1,2123| zróżnicowane zjawiska. Często spotykaną postacią ateizmu jest materializm 10022 III, 2,2,2339| praktykowanie ascezy odpowiedniej do spotykanych sytuacji, posłuszeństwo 10023 II, 2,2,1467| że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo 10024 III, 1,3,2041| Pprzynajmniej raz w roku spowiadać się ze swych grzechów") 10025 II, 2,2,1458| zalecane46. Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich 10026 II, 2,2,1483| dużo penitentów, a mało spowiedników, tak że nie mieliby oni 10027 III, 2,2,2489| nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek 10028 II, 2,2,1457| możliwości przystąpienia do spowiedzi44. Dzieci powinny przystąpić 10029 II, 2,2,1483| celebrację pojednania z ogólną spowiedzią i ogólnym rozgrzeszeniem. 10030 I, 2,2,635 | Flp 2,10):~Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza 10031 III, 2,2,2268| działało się w sposób, który spowodował śmierć, nawet bez intencji 10032 III, 2,2,2497| społecznego przekazu nie spowodowało "poważnego niebezpieczeństwa 10033 III, 1,1,1764| podstawowym uczuciem jest miłość spowodowana upodobaniem do dobra. Miłość 10034 II, 2,2,1496| darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;~- 10035 III, 2,2,2268| jakichkolwiek działań z intencją spowodowania pośrednio śmierci osoby. 10036 III, 2,1,2089| obrażeniem miłości Bożej i spowodowaniem kary.~ 10037 I, 1,1,37 | oraz ze złych skłonności spowodowanych przez grzech pierworodny. 10038 III, 1,1,1849| nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu spowodowanym wolą stania się "jak Bóg", 10039 III, 2,2,2242| innych środków; 3 - jeśli nie spowoduje to większego zamętu; 4 -


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License