Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
13562 I, 2,2,546 | przypowieści dla człowieka jakby zwierciadłami: Czy przyjmuje on słowo 13563 IV, 1,1,2574| w dialogu, w którym Bóg zwierza się Mojżeszowi, uczy się 13564 III, 2,1,2088| członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo"6.~Nadzieja~ 13565 I, 2,3,857 | opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom 13566 I, 2,3,782 | w Chrystusa i chrzest;~- Zwierzchnikiem (Głową) tego Ludu jest Jezus 13567 I, 2,2,668 | Jest On "ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem", 13568 III, 2,2,2387| oznaką cofnięcia się do zwierzęcości.~ 13569 III, 2,2,2414| naturalnych, roślinnych i zwierzęcych świata nie może być oderwane 13570 III, 2,2,2490| lekarze, prawnicy, lub zwierzenia przekazane w tajemnicy powinny 13571 III, 2,2,2537| się nawzajem niczym dzikie zwierzęta257.~ 13572 III, 2,2,2416| Doświadczenia medyczne i naukowe na zwierzętach, jeśli tylko mieszczą się 13573 III, 2,2,2455| naturalnymi, roślinami i zwierzętami świata nie może być oddzielone 13574 III, 2,2,2417| niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie. Równie 13575 Wstep, 0,0,22| krótkich tekstów streszcza w zwięzłych formułach to, co należy 13576 III, 2,1,2093| na miłość. Oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnieniu 13577 I, 2,2,627 | nie stało się ono martwymi zwłokami, jak inne ciała ludzkie, 13578 III, 2,2,2389| płciową.~Określenie to jest zwodnicze: Co może oznaczać związek, 13579 III, 2,2,2526| ciągle grożącego człowiekowi zwodzenia przez grzech. Nieustannie 13580 I, 1,3,165 | grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec 13581 I, 2,2,574 | Jezusa niektórzy faryzeusze i zwolennicy Heroda z kapłanami i uczonymi 13582 III, 2,1,2102| może dla słusznych przyczyn zwolnić ze ślubów i przyrzeczeń18.~ 13583 II, 2,3,1583| z ważnych powodów zostać zwolniony z obowiązków i funkcji związanych 13584 I, 1,3,153 | poruszał serca i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu i 13585 III, 2,2,2411| kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie" (Łk 19, 8). 13586 I, 2,2,575 | i modlitwa322), zwyczaju zwracania się do Boga jako do Ojca, 13587 I, 2,1,297 | wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego 13588 I, 2,2,528 | i Zbawiciela świata, gdy zwrócą się do Żydów212 i przyjmą 13589 I, 2,1,229 | Wiara w Boga prowadzi nas do zwrócenia się do Niego samego jako 13590 III, 1,1,1751| działania. Intencja jest zwróceniem się woli do celu; dotyczy 13591 II, 2,1,1403| Ostatniej Wieczerzy sam Pan zwrócił uwagę uczniów na spełnienie 13592 Wstep, 0,0,10| katecheza Kościoła na nowo zwróciła na siebie uwagę. Świadczą 13593 I, 2,1,201 | Izrael i wszystkie narody, by zwróciły się do Niego, Jedynego: " 13594 III, 2,2,2214| oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali?" ( 13595 IV, 1,1,2607| nawrócenie jest całkowicie zwrócone do Ojca; ma ono charakter 13596 II, 2,1,1240| liturgiach wschodnich katechumen zwrócony jest w kierunku wschodnim, 13597 IV, 1,1,2620| Chrystus wysłuchuje modlitw zwróconych do Niego.~ 13598 II, 1,2,1166| ponieważ właśnie w tym dniu zwycięski Chrystus wstąpił do Ojca. 13599 I, 2,2,654 | Rz 6, 4). Polega ono na zwycięstwie nad śmiercią grzechu i na 13600 I, 2,1,219 | oblubienicę25; miłość ta będzie zwyciężać nawet największe niewierności26, 13601 IV, 1,1,2640| Jego Wcielenie, Jego Śmierć zwyciężającą śmierć, Jego Zmartwychwstanie 13602 I, 2,3,695 | w Jego człowieczeństwie zwyciężającym śmierć24, wylewa obficie 13603 I, 2,3,943 | królewskiej świeccy mają moc zwyciężania w sobie i w świecie panowania 13604 I, 2,1,385 | Tego, który sam jest jego Zwycięzcą248. ~ 13605 I, 2,2,671 | nawet jeśli zostały one zwyciężone u podstaw przez Paschę Chrystusa; 13606 I, 2,3,1008| człowieka, który musi zostać zwyciężony 545.~ 13607 II, 1,2,1206| trzeba, także zerwania ze zwyczajami przodków niezgodnymi z wiarą 13608 III, 2,1,2177| zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy 13609 I, 2,3,892 | i moralności. Nauczaniu zwyczajnemu wierni powinni okazać "religijną 13610 II, 1,2,1180| widzialne kościoły nie zwyczajnymi miejscami zgromadzeń, ale 13611 I, 2,2,575 | jałmużna, post i modlitwa322), zwyczaju zwracania się do Boga jako 13612 III, 2,2,2379| cudzołóstwo nawet w postaci zwykłego pożądania123. Szóste przykazanie 13613 III, 2,2,2293| być wyprowadzane ani ze zwykłej efektywności technicznej, 13614 IV, 1,3,2725| Niektórzy widzą w niej zwykły proces psychologiczny, inni 13615 III, 2,2,2423| jedynie do tego, by były zwykłymi środkami do osiągnięcia 13616 IV, 2,0,2836| którego nie mamy w sobie Życia101. Wreszcie, znaczenie to - 13617 II, 2,2,1523| którzy zbliżają się do kresu życia118, tak że nazywano go również 13618 I, 2,2,488 | niewiasta przyczyniła się do życia119. ~ 13619 II, 2,1,1225| Eucharystii, sakramentów nowego życia18. Od tej chwili możliwe jest " 13620 I, 2,3,787 | swoich uczniów do swojego życia189; objawił im tajemnicę Królestwa190; 13621 III, 2,2,2513| pożądliwość oczu i pychę życia237. Zgodnie z katolicką tradycją 13622 III, 2,2,2259| uważał krew za święty znak życia32. Pouczenie to jest konieczne 13623 III, 2,2,2269| każdej niewinnej istoty do życia42.~Zanim ukształtowałem cię 13624 I, 2,2,616 | ukochał w ofiarowaniu swego życia445. "Miłość Chrystusa przynagla 13625 I, 2,3,943 | siebie oraz przez świętość życia462.~ 13626 I, 2,3,956 | skuteczniej pomagał niż za życia476.~Przejdę do mojego nieba, 13627 III, 2,2,2341| podejmowany we wszystkich okresach życia86. Wymagany wysiłek powinien 13628 I, 2,2,614 | miłości441 ofiaruje On swoje życie442 Ojcu przez Ducha Świętego443, 13629 I, 2,3,1011| nie umieram, ja wchodzę w życie552.~ 13630 II, 2,1,1228| nasienie" słowa Bożego przynosi życiodajny skutek23. Św. Augustyn powie 13631 III, 2,2,2229| wypełniać te nowe zadania życiowe w zaufaniu do swoich rodziców, 13632 II, 2,3,1652| małżeństwa i rodziny jest służba życiu167.~ 13633 I, 2,2,604 | wobec nas jest zamysłem życzliwej miłości, która poprzedza 13634 III, 1,3,1970| braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi!... Weselcie się nadzieją! 13635 I, 2,2,588 | których traktował z taką samą życzliwością359. Przeciw tym, którzy ufali 13636 III, 2,1,2083| przypominając o swoim wszechmocnym, życzliwym i wyzwalającym działaniu 13637 I, 2,2,423 | Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, 13638 I, 2,3,791 | w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już 13639 I, 2,2,575 | Ewangelia św. Jana nazywa "Żydami"317, niż dla wspólnoty ludu 13640 I, 2,2,528 | świata, gdy zwrócą się do Żydów212 i przyjmą od nich obietnicę 13641 I, 2,2,488 | Syna córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei, Dziewicę 13642 I, 2,2 | Jezusa~Podziały wśród władz żydowskich wobec Jezusa~ 13643 I, 2,2,583 | Jerozolimy na wielkie święta żydowskie342.~ 13644 I, 2,2,528 | Jerozolimy, by "oddać [Królowi żydowskiemu] pokłon" (Mt 2, 2), pokazuje, 13645 IV, 1,1,2576| modlitwy zarówno w narodzie żydowskim, jak i w Kościele. Bóg jest 13646 I, 2,3,839 | odkrywa swoją więź z narodem żydowskim298, "do którego przodków Pan 13647 I, 2,3,924 | dziewic obejmuje kobiety żyjące w świecie (lub mniszki), 13648 I, 2,2,489 | będzie matką wszystkich żyjących121. Na mocy tej obietnicy Sara 13649 I, 2,2,597 | bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym... 13650 I, 1,2,71 | Noem i wszystkimi istotami żyjącymi36. Będzie ono trwało, dopóki 13651 III, 1,2,1904| Zamknięci w sobie samych, nie żyjcie jedynie dla siebie w przekonaniu, 13652 IV, 2,0,2793| w których Bóg mieszka i żyje42.~ 13653 III, 1,3,1986| umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie 13654 II, 2,1,1394| umierajmy dla grzechu i żyjmy dla Boga211.~ 13655 I, 2,3,990 | oznacza, że po śmierci będzie żyła nie tylko dusza nieśmiertelna, 13656 III, 2,2,2444| doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród 13657 I, 2,3,1010| Chrystus, a umrzeć - to zysk" (Flp l, 21). "Nauka to 13658 III, 1,2,1899| im przez Ciebie władzę,~zyskali łaskę Twoją20.~ 13659 I, 2,3,933 | nowemu i wiekuistemu życiu zyskanemu dzięki odkupieniu przez 13660 III, 2,2,2431| osób, a nie tylko wzrost zysków. Te ostatnie jednak konieczne. 13661 I, 2,3,1048| pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie"602.~ 13662 II, 2,2,1439| strąkami, którymi one się żywiły; refleksja nad utraconymi 13663 II, 2,1,1219| obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i 13664 I, 2,1,283 | poznać budowę świata i siły żywiołów... pouczyła mnie bowiem 13665 III, 2,2,2439| wywołane na przykład klęskami żywiołowymi, epidemiami itd. Nie wystarczy 13666 III, 2,2,2446| który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni (Łk 13667 I, 1,2,131 | Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem 13668 II, 2,0,1211| której każdy z nich ma swoje żywotne miejsce. W tej strukturze 13669 III, 2,1,2122| dostrzega. . . wewnętrznej i żywotnej łączności z Bogiem albo 13670 I, 2,3,798 | jest "Zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście zbawczych 13671 IV, 1,1,2568| niezachwianym przymierzu z istotami żywymi6 Bóg ciągle powołuje ludzi,


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License