Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
fortareata 6
fortunat 1
forul 1
fost 1952
fost-a 46
fost-ai 2
fost-ati 1
Frequency    [«  »]
1964 le
1964 ta
1955 s-au
1952 fost
1942 fiii
1903 înaintea
1889 te

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

fost

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-1952

     Book  Chapter:Verse
1 Facerea 1:3 | Dumnezeu: " fie lumină! Şi a fost lumină.  ~ 2 Facerea 1:5 | întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 3 Facerea 1:5 | noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.  ~ 4 Facerea 1:6 | despartă ape de ape!" Şi a fost aşa.  ~ 5 Facerea 1:8 | Dumnezeu este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 6 Facerea 1:8 | bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.  ~ 7 Facerea 1:9 | se arate uscatul!" Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele 8 Facerea 1:11| după fel, pe pământ!" Şi a fost aşa.  ~ 9 Facerea 1:13| 13. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 10 Facerea 1:13| 13. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.  ~ 11 Facerea 1:15| lumineze pământul. Şi a fost aşa.  ~ 12 Facerea 1:19| 19. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 13 Facerea 1:19| 19. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.  ~ 14 Facerea 1:20| întinsul tăriei cerului!" Şi a fost aşa.  ~ 15 Facerea 1:23| 23. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 16 Facerea 1:23| 23. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.  ~ 17 Facerea 1:24| sălbatice după felul lor". Şi a fost aşa.  ~ 18 Facerea 1:30| iarba verde spre hrană. Şi a fost aşa.  ~ 19 Facerea 1:31| iată erau bune foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 20 Facerea 1:31| foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.  ~~ 21 Facerea 4:2 | fratele lui Cain. Abel a fost păstor de oi, iar Cain lucrător 22 Facerea 4:20| născut pe Iabal; acesta a fost tatăl celor ce trăiesc în 23 Facerea 4:22| ea pe Tubalcain, care a fost făurar de unelte de aramă 24 Facerea 5:3 | după naşterea lui Set au fost şapte sute de ani şi i s-au 25 Facerea 5:4 | zilele vieţii lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani 26 Facerea 5:7 | toate, zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani 27 Facerea 5:10| toate, zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani şi apoi 28 Facerea 5:13| toate, zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani şi apoi 29 Facerea 5:16| zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci şi cinci 30 Facerea 5:19| toate, zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi 31 Facerea 5:22| toate, zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci 32 Facerea 5:26| pe care le-a trăit, au fost nouă sute şaizeci şi nouă 33 Facerea 5:30| toate, zilele lui Lameh au fost şapte sute cincizeci şi 34 Facerea 9:29| toate, zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani 35 Facerea 10:2 | 2. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, 36 Facerea 10:3 | 3. Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.  ~ 37 Facerea 10:4 | 4. Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi 38 Facerea 10:6 | 6. Iar fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.  ~ 39 Facerea 10:7 | 7. Fiii lui Cuş au fost: Şeba, Havila, Savta, Rama 40 Facerea 10:7 | Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.  ~ 41 Facerea 10:8 | asemenea pe Nimrod; acesta a fost cel dintâi viteaz pe pământ.  ~ 42 Facerea 10:9 | 9. El a fost vânător vestit înaintea 43 Facerea 10:22| 22. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arfaxad, Lud 44 Facerea 10:23| 23. Iar fiii lui Aram au fost: , Hul, Gheter şi Maş.  ~ 45 Facerea 10:29| şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.  ~ 46 Facerea 11:32| Terah în pământul Haran au fost două sute cinci ani. Şi 47 Facerea 14:13| Avram Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat 48 Facerea 17:25| şi Ismael, fiul său, au fost tăiaţi împrejur în aceeaşi 49 Facerea 17:26| 27. Şi cu ei au fost tăiaţi împrejur toţi cei 50 Facerea 21:8 | Şi crescând copilul, a fost înţărcat. Iar Avraam a făcut 51 Facerea 21:8 | ospăţ mare în ziua în care a fost înţărcat Isaac, fiul său.  ~ 52 Facerea 25:3 | Dedan. Iar fiii lui Dedan au fost: Raguil, Navdeel, Aşurim, 53 Facerea 25:4 | Iar fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida 54 Facerea 25:4 | şi Eldaa. Aceştia toţi au fost fiii Cheturei.  ~ 55 Facerea 25:7 | Avraam, câte le-a trăit, au fost o sută şaptezeci şi cinci 56 Facerea 25:13| întâiul născut al lui Ismael a fost Nebaiot; după el urmează 57 Facerea 25:17| anii vieţii lui Ismael au fost o sută treizeci şi şapte 58 Facerea 26:1 | 1. Şi a fost o foamete în ţară, afară 59 Facerea 31:15| 15. Oare n-am fost noi socotite de el ca nişte 60 Facerea 31:39| nu ţi-am adus: acestea au fost paguba mea. Din mâna mea 61 Facerea 31:41| 41. Aşa mi-au fost cei douăzeci de ani în casa 62 Facerea 31:42| 42. De n-ar fi fost cu mine Dumnezeul tatălui 63 Facerea 32:5 | Iacov, i-au spus solii: "Am fost la fratele tău Isav şi iată 64 Facerea 32:29| Dumnezeu în faţă şi mântuit a fost sufletul meu! "  ~ 65 Facerea 33:10| aşa de binevoitor mi-ai fost.  ~ 66 Facerea 34:23| poarta cetăţii lor şi au fost tăiaţi împrejur toţi cei 67 Facerea 35:3 | necazului meu şi Care a fost cu mine şi m-a păzit în 68 Facerea 35:8 | Debora, doica Rebecăi, şi a fost îngropată mai jos de Betel, 69 Facerea 35:16| născut şi naşterea aceasta a fost iar tare grea.  ~ 70 Facerea 35:19| Iar dacă a murit, Rahila a fost îngropată lângă calea ce 71 Facerea 35:22| 22. Fiii lui Iacov au fost doisprezece şi anume:  ~ 72 Facerea 35:28| care le-a trăit Isaac, au fost o sută optzeci de ani.  ~ 73 Facerea 36:21| Heman, iar sora lui Lotan a fost Timna.  ~ 74 Facerea 38:7 | întâiul născut al lui Iuda, a fost rău înaintea Domnului şi 75 Facerea 38:21| aceia i-au răspuns: "N-a fost aici nici o femeie nărăvită!"  ~ 76 Facerea 38:22| acolo mi-au spus n-a fost acolo nici o femeie nărăvită!"  ~ 77 Facerea 39 | Egipt.  ~~l. Deci Iosif a fost dus în Egipt şi din mâna 78 Facerea 41:42| Cădeţi în genunchi!" Şi aşa a fost Iosif pus peste tot pământul 79 Facerea 41:47| în cei şapte ani, care au fost cu belşug în ţara Egiptului, 80 Facerea 41:52| şapte ani de belşug, care au fost în ţara Egiptului,  ~ 81 Facerea 42:21| când se ruga, şi nu ne-a fost milă de el şi nu l-am ascultat, 82 Facerea 43:12| voi, iar argintul care v-a fost pus înapoi în sacii voştri 83 Facerea 43:12| mâinile voastre; poate a fost pus din greşeală.  ~ 84 Facerea 44:28| am zis: De bună seamă a fost sfâşiat şi până acum nu 85 Facerea 46:20| fratele lui Manase, au fost: Sutalaam şi Taam; Sutalaam 86 Facerea 46:21| 21. Fiii lui Veniamin au fost: Bela, Becher şi Aşbel; 87 Facerea 46:21| Aşbel; fiii lui Bela au fost: Ghera şi Naaman, Ehi, Roş, 88 Facerea 46:23| 23. Fiul lui Dan a fost: Huşim.  ~ 89 Facerea 46:24| 24. Fiii lui Neftali au fost: Iahţeel, Guni, Ieţer şi 90 Facerea 46:26| ieşit din coapsele lui, au fost de toate şaizeci şi şase 91 Facerea 46:27| venit în Egipt cu el, au fost şaptezeci şi cinci.  ~ 92 Facerea 46:34| răspundeţi: "Robii tăi am fost crescători de vite din tinereţile 93 Facerea 47:8 | ani. Puţine şi grele au fost zilele vieţii mele şi n-am 94 Facerea 47:27| Zilele vieţii lui Iacov au fost deci o sută patruzeci şi 95 Facerea 49:7 | fie mânia lor, căci ea a fost silnică, şi aprinderea lor, 96 Facerea 49:7 | şi aprinderea lor, căci a fost crudă; îi voi împărţi pe 97 Facerea 49:31| 31. Acolo au fost îngropaţi Avraam şi Sarra, 98 Facerea 49:31| Sarra, femeia sa, acolo au fost îngropaţi Isaac şi Rebeca, 99 Facerea 49:32| ţarină şi peştera din ea au fost cumpărate de la feciorii 100 Iesirea 2:9 | la fata lui Faraon şi i-a fost ca fiu şi i-a pus numele 101 Iesirea 2:21| Dumnezeul tatălui meu mi-a fost ajutor şi m-a scăpat din 102 Iesirea 4:17| Toiagul acesta, care a fost prefăcut în şarpe, ia-l 103 Iesirea 6:15| anii vieţii lui Levi au fost o sută treizeci şi şapte.  ~ 104 Iesirea 6:17| anii vieţii lui Cahat au fost o sută treizeci şi trei 105 Iesirea 6:19| anii vieţii lui Amram au fost o sută treizeci şi şapte 106 Iesirea 9:15| poporul tău cu ciumă, tu ai fi fost şters de pe faţa pământului;  ~ 107 Iesirea 9:18| foarte multă, cum n-a mai fost în Egipt de la întemeierea 108 Iesirea 9:24| 24. Aceasta a fost o grindină foarte mare şi 109 Iesirea 9:26| trăiau fiii lui Israel, n-a fost grindină.  ~ 110 Iesirea 10:11| Domnului, cum aţi cerut!" Şi au fost daţi afară de la Faraon.  ~ 111 Iesirea 10:14| asemenea lăcuste n-au mai fost şi nu vor mai fi.  ~ 112 Iesirea 10:23| Iar la fiii lui Israel a fost lumină peste tot în locuinţele 113 Iesirea 11:6 | pământul Egiptului, cum n-a mai fost şi cum nu va mai fi.  ~ 114 Iesirea 12:35| ce a cerut. Şi astfel au fost prădaţi Egiptenii.  ~ 115 Iesirea 12:39| Egipt şi în ţara Canaan, a fost de patru sute treizeci de 116 Iesirea 12:41| 42. Aceasta a fost noaptea de priveghere a 117 Iesirea 14:28| ca pe uscat şi apa le-a fost perete la dreapta şi stânga 118 Iesirea 17:16| zicea: "Pentru mi-au fost mâinile ridicate spre scaunul 119 Iesirea 18:4 | Dumnezeul părinţilor mei mi-a fost ajutor şi m-a scăpat de 120 Iesirea 21:8 | familie străină, după ce i-a fost necredincios.  ~ 121 Iesirea 21:29| 29. Iar dacă boul a fost împungător cu o zi sau cu 122 Iesirea 21:36| Iar de s-a ştiut boul a fost împungător de multă vreme, 123 Iesirea 22:15| Iar dacă stăpânul ei a fost cu ea, nu o plătească. 124 Iesirea 22:15| o plătească. Iar dacă a fost închiriată cu bani, se va 125 Iesirea 22:21| să-l apeşi, căci şi voi aţi fost străini în pământul Egiptului.  ~ 126 Iesirea 23:8 | pribeagului, şi voi aţi fost pribegi în ţara Egiptului.  ~ 127 Iesirea 29:26| spata legănată, care au fost ridicate înaintea Domnului, 128 Iesirea 34:1 | table cuvintele care au fost scrise pe tablele cele dintâi, 129 Iesirea 34:10| lucruri slăvite, cum n-au fost în tot pământul şi la toate 130 Iesirea 36:9 | 10. Cinci covoare au fost prinse unul de altul şi 131 Iesirea 36:9 | şi celelalte cinci iar au fost prinse unul de altul; şi 132 Iesirea 38:24| la toate lucrurile lui a fost douăzeci şi nouă de talanţi 133 Iesirea 38:25| cei număraţi ai obştei, a fost o sută de talanţi şi o mie 134 Iesirea 38:29| Aramă, adusă în dar, a fost: trei sute şaptezeci de 135 Iesirea 40:17| în ziua întâi a lunii a fost aşezat cortul.  ~ 136 Levitic 6:4 | sau ce a răpit, sau ce i-a fost încredinţat, sau ce a fost 137 Levitic 6:4 | fost încredinţat, sau ce a fost pierdut şi găsit de el.  ~ 138 Levitic 7:19| 19. Carnea care a fost atinsă de ceva necurat 139 Levitic 8:27| ardere de tot; aceasta a fost jertfa de sfinţire, mireasmă 140 Levitic 10:19| pentru păcat, oare ar fi fost aceasta plăcut Domnului?"  ~ 141 Levitic 14:47| întins după ce aceasta a fost tencuită din nou, preotul 142 Levitic 15:10| ce se atinge de câte au fost sub acela va fi necurat 143 Levitic 16:27| pentru păcat al căror sânge a fost adus înăuntru pentru curăţirea 144 Levitic 18:28| sine pe popoarele care au fost înainte de voi.  ~ 145 Levitic 19:33| voi înşivă, şi voi aţi fost străini în pământul Egiptului. 146 Levitic 24:10| Domnului şi grăindu-l de rău, a fost adus la Moise, iar numele 147 Levitic 24:11| 12. Acela a fost pus sub strajă, ca să-l 148 Levitic 25:51| acestora, după preţul cu care a fost cumpărat.  ~ 149 Levitic 27:23| iar la acela, de la care a fost cumpărată şi din moşia căruia 150 Levitic 27:23| cumpărată şi din moşia căruia a fost pământul acela.  ~ 151 Numerii 1:16| bărbaţii aceştia, care au fost numiţi pe numele lor,  ~ 152 Numerii 1:45| 46. Au fost şase sute trei mii cinci 153 Numerii 1:46| seminţia părinţilor lor, n-au fost număraţi între ei.  ~ 154 Numerii 3:3 | preoţi miruiţi, care au fost sfinţiţi, ca slujească 155 Numerii 3:39| de la o lună în sus, au fost douăzeci şi două de mii.  ~ 156 Numerii 3:43| după numărul numelor, au fost toţi douăzeci şi două de 157 Numerii 4:47| său şi la slujba sa, şi au fost număraţi, cum poruncise 158 Numerii 6:12| pentru nazireatul a fost întinat.  ~ 159 Numerii 7:12| 13. şi darul lui a fost: un blid de argint în greutate 160 Numerii 7:16| miei de un an. Acestea au fost darurile lui Naason, fiul 161 Numerii 7:22| miei de un an. Acestea au fost darurile lui Natanael, fiul 162 Numerii 7:24| 25. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate 163 Numerii 7:30| 31. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate 164 Numerii 7:36| 37. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate 165 Numerii 7:42| 43. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate 166 Numerii 7:48| 49. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate 167 Numerii 7:54| 55. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate 168 Numerii 7:60| 61. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate 169 Numerii 7:66| 67. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate 170 Numerii 7:72| 73. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate 171 Numerii 7:78| 79. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate 172 Numerii 7:83| 84. Acestea au fost darurile din partea căpeteniilor 173 Numerii 7:84| argintul tot în aceste vase a fost două mii patru sute sicli, 174 Numerii 7:85| tot aurul cădelniţelor a fost o sută douăzeci de sicli;  ~ 175 Numerii 7:86| Pentru arderi de tot au fost: doisprezece viţei din vitele 176 Numerii 7:87| pentru jertfa de împăcare au fost: douăzeci şi patru de boi, 177 Numerii 7:87| fără meteahnă. Acestea au fost darurile la sfinţirea jertfelnicului, 178 Numerii 9:15| 15. În ziua când a fost aşezat cortul, nor a acoperit 179 Numerii 9:15| de seara până dimineaţa a fost deasupra cortului, ca o 180 Numerii 10:13| 13. Aceasta a fost întâia plecare, după porunca 181 Numerii 10:25| taberele, cel din urmă a fost ridicat steagul taberei 182 Numerii 11:2 | adică ardere, căci acolo a fost aprins între ei focul de 183 Numerii 13:27| povestit şi au zis: "Am fost în pământul în care ne-ai 184 Numerii 14:24| moşteni, pentru în el a fost alt duh şi pentru el 185 Numerii 15:24| va ierta, căci aceasta a fost greşeală şi ei au adus darul 186 Numerii 19:13| stârpi din Israel, căci n-a fost stropit cu apă curăţitoare 187 Numerii 20:1 | Şi a murit Mariam şi a fost îngropată acolo.  ~ 188 Numerii 23:6 | Moabului erau cu el. Şi a fost peste el Duhul Domnului 189 Numerii 25:8 | murit de pedeapsa aceasta au fost douăzeci şi patru de mii.  ~ 190 Numerii 25:13| israelitului ucis, care a fost omorât cu madianita, era 191 Numerii 25:17| căpetenii a Madianiţilor, care a fost ucisă în ziua urgiei celei 192 Numerii 26:42| la numărătoarea lor, au fost de toate şaizeci şi patru 193 Numerii 26:45| numele fiicei lui Aşer a fost Serah.  ~ 194 Numerii 26:58| Numele femeii lui Amram a fost Iohabed, fiica lui Levi, 195 Numerii 27:3 | murit în pustie; el n-a fost din numărul celor care s-au 196 Numerii 28:5 | tot necontenită şi care a fost săvârşită la Muntele Sinai, 197 Numerii 31:27| două, între oştenii care au fost la bătălie şi între toată 198 Numerii 31:28| 28. De la oştenii care au fost la război, ia dare pentru 199 Numerii 31:36| război, după numărătoare, a fost: oi trei sute treizeci şi 200 Numerii 31:37| darea Domnului din oi a fost: şase sute şaptezeci şi 201 Numerii 31:38| aceştia darea Domnului a fost şaptezeci şi doi;  ~ 202 Numerii 31:39| din ei darea Domnului a fost şaizeci şi unul;  ~ 203 Numerii 31:40| din ei darea Domnului a fost treizeci şi două suflete.  ~ 204 Numerii 31:42| ce fuseseră la război, a fost:  ~ 205 Numerii 31:49| numărat pe oştenii care ne-au fost încredinţaţi şi n-a lipsit 206 Numerii 31:52| peste mii şi peste sute, a fost tot şaisprezece mii şapte 207 Numerii 32:37| Sibma, ale căror nume au fost schimbate şi au dat alte 208 Numerii 35:23| acela moare, iar el nu i-a fost duşman şi nu i-a dorit răul,  ~ 209 Numerii 36:12| Manase, fiul lui Iosif, au fost ele soţii, şi a rămas moşia 210 Deuter 1:45 | vreme multă, multe au fost zilele cît aţi stat acolo".  ~~ 211 Deuter 2:12 | Domnului, până au pierit ei, a fost asupra lor, ca să-i piardă 212 Deuter 2:18 | Horei. Şi după ce ei au fost izgoniţi, s-au aşezat în 213 Deuter 2:32 | muntele Galaad, n-a mai fost cetate în care noi nu 214 Deuter 3:4 | toate cetăţile lui, n-a fost cetate pe care n-o luăm 215 Deuter 4:31 | timpurile trecute, care au fost înainte de tine, din ziua 216 Deuter 4:41 | de voie şi fără să-i fi fost vrăjmaş nici cu o zi, nici 217 Deuter 5:15 | 15. Adu-ţi aminte ai fost rob în pământul Egiptului 218 Deuter 6:20 | 21. Am fost robi la Faraon în Egipt 219 Deuter 9:19 | 19. eu am fost îngrozit de mânia şi de 220 Deuter 9:24 | 24. Nesupuşi aţi fost Domnului chiar din ziua 221 Deuter 10:1 | tablele acelea cuvintele ce au fost pe tablele cele dintâi, 222 Deuter 10:5 | Acolo a murit Aaron şi a fost îngropat acolo şi în locul 223 Deuter 10:18 | pe pribeag, şi voi aţi fost pribegi în pământul Egiptului.  ~ 224 Deuter 15:14 | Adu-ţi aminte şi tu ai fost rob în pământul Egiptului 225 Deuter 16:12 | 12. Adu-ţi aminte ai fost rob în Egipt; ţine dar şi 226 Deuter 19:3 | fără voie şi fără să-i fi fost vrăjmaş nici cu o zi, nici 227 Deuter 19:5 | moarte, pentru nu i-a fost vrăjmaş nici cu o zi, nici 228 Deuter 21:2 | ia o junincă ce n-a fost pusă la muncă şi n-a purtat 229 Deuter 21:3 | curgătoare, într-un loc care n-a fost arat, nici semănat, şi 230 Deuter 23:6 | scârbă de egiptean, ai fost străin în pământul lui.  ~ 231 Deuter 24:4 | iar de soţie, după ce a fost întinată, aceasta este 232 Deuter 24:18 | Adu-ţi aminte şi tu ai fost rob în Egipt şi Domnul Dumnezeul 233 Deuter 24:22 | Adu-ţi aminte şi tu ai fost rob în pământul Egiptului 234 Deuter 26:4 | Dumnezeului tău: Tatăl meu a fost un arameian pribeag, s-a 235 Deuter 28:62 | vor rămâne, deşi veţi fi fost ca stelele cerului, pentru 236 Deuter 32:11 | Domnul l-a povăţuit şi n-a fost cu el dumnezeu străin.  ~ 237 Deuter 33:4 | 5. El a fost regele lui Israel, când 238 Deuter 34:6 | 6. Şi a fost îngropat în vale, în pământul 239 Iosua 1:4 | zilele vieţii tale. Precum am fost cu Moise, aşa voi fi şi 240 Iosua 1:16 | Dumnezeul tău cu tine cum a fost cu Moise.  ~ 241 Iosua 3:7 | cunoască ei , precum am fost cu Moise, aşa am fiu 242 Iosua 7:16 | apropie pe seminţii; şi a fost arătată seminţia lui Iuda.  ~ 243 Iosua 7:17 | lui Iuda pe familii şi a fost arătată familia lui Zerah. 244 Iosua 7:17 | familia lui Zerah pe case şi a fost dată în vileag casa lui 245 Iosua 7:18 | lui Zabdi om cu om şi a fost arătat Acan, fiul lui Carmi, 246 Iosua 8:13 | Iar Iosua, ca şi cum ar fi fost învins, a fugit cu tot poporul 247 Iosua 8:23 | au căzut în ziua aceea au fost douăsprezece mii.  ~ 248 Iosua 8:33 | poruncise Moise lui Iosua n-a fost nici un cuvânt pe care Iosua 249 Iosua 10:9 | au murit de grindină au fost mai mulţi decât cei ucişi 250 Iosua 10:10 | i-a bătut la Ghibeon şi au fost zdrobiţi înaintea feţei 251 Iosua 10:12 | 14. Şi n-a mai fost nici înainte, nici după 252 Iosua 10:15 | Iosua : "Cei cinci regi au fost găsiţi ascunşi în peşteră, 253 Iosua 11:18 | 19. Şi n-a fost cetate pe care n-o fi 254 Iosua 11:19 | 20. Căci aşa a fost de la Domnul, ca să-şi învârtoşeze 255 Iosua 12 | CAPITOLUL 12  ~Regii care au fost bătuţi de Israeliţi.  ~~ 256 Iosua 13:30 | lui Og al Vasanului, au fost date fiilor lui Machir, 257 Iosua 15:18 | când a trebuit plece, a fost învăţată ceară de la 258 Iosua 16:5 | după familiile lor, au fost acestea: hotarul moştenirii 259 Iosua 17:13 | puternici, atunci Canaaneii au fost făcuţi birnici ai lor, dar 260 Iosua 19:1 | partea lor de moştenire a fost între hotarele părţii fiilor 261 Iosua 19:9 | 9. Din moşia lui Iuda a fost despărţită partea fiilor 262 Iosua 21:9 | Levi, fiindcă sorţul lor a fost întâiul,  ~ 263 Iosua 21:18 | preoţi, fiii lui Aaron, au fost toate treisprezece cu împrejurimile 264 Iosua 21:25 | celorlalţi fii ai lui Cahat au fost zece.  ~ 265 Iosua 21:32 | după familiile lor, au fost treisprezece cetăţi cu împrejurimile 266 Iosua 21:39 | după familiile lor, au fost douăsprezece.  ~ 267 Iosua 21:40 | între fiii lui Israel au fost patruzeci şi opt de cetăţi 268 Iosua 22:15 | astăzi şi pentru care a fost bătută obştea de Domnul?  ~ 269 Iosua 24:34 | dus cu ei, iar Finees a fost preot în locul lui Eleazar, 270 Iosua 24:34 | său, până ce a murit şi a fost îngropat în cetatea sa Ghibeea.  ~ 271 Judecat 1:19| 19. Şi a fost Domnul cu Iuda şi acesta 272 Judecat 1:22| asupra Betelului şi Domnul a fost cu ei,  ~ 273 Judecat 3:9 | 10. Şi a fost Duhul Domnului peste acesta 274 Judecat 3:9 | Domnului peste acesta şi a fost el judecător lui Israel. 275 Judecat 3:29| 30. Aşa au fost supuşi în ziua aceea Moabiţii 276 Judecat 3:29| optzeci de ani. Iar Aod a fost judecătorul lor până la 277 Judecat 3:30| 31. După dânsul a fost judecător Şamgar, fiul lui 278 Judecat 5:14| Fratele tău Veniamin a fost printre oştenii tăi. Din 279 Judecat 5:15| Principii din Israel au fost lângă Debora. Isahar, credincios 280 Judecat 6:34| acesta din trâmbiţă şi a fost chemată familia lui Abiezer 281 Judecat 6:39| Dumnezeu în noaptea aceea: a fost uscăciune numai pe lână, 282 Judecat 6:39| lână, iar peste tot locul a fost rouă.  ~~ 283 Judecat 7:5 | 6. Şi a fost numărul celor ce au limpăit 284 Judecat 7:22| 23. Atunci au fost chemaţi Israeliţii din seminţiile 285 Judecat 8:26| aur pe care i-a cerut el a fost o mie şapte sute de sicli 286 Judecat 8:27| cetatea sa, în Ofra; şi a fost aceasta pricină de păcat 287 Judecat 8:32| la bătrâneţi adânci, şi a fost înmormântat în mormântul 288 Judecat 9:53| nu zică despre mine: A fost ucis de o femeie". Şi l-a 289 Judecat 10:2 | 2. Şi a fost el judecătorul lui Israel 290 Judecat 10:2 | trei de ani şi; murind, a fost îngropat în Şamir.  ~ 291 Judecat 10:3 | sculat Iair din Galaad şi a fost judecător lui Israel douăzeci 292 Judecat 10:5 | 5. Murind Iair, a fost îngropat în Camon.  ~ 293 Judecat 11:29| 29. Atunci a fost peste Ieftae Duhul Domnului 294 Judecat 11:33| până la Abel-Cheramim şi au fost umiliţi Amoniţii în faţa 295 Judecat 12:6 | 7. Şi a fost Ieftae judecător în Israel 296 Judecat 12:6 | Ieftae Galaaditeanul şi a fost îngropat în unul din oraşele 297 Judecat 12:7 | 8. După el a fost judecător în Israel Ibţan 298 Judecat 12:8 | afară pentru fiii săi şi a fost judecător în Israel şapte 299 Judecat 12:9 | Apoi a murit Ibţan şi a fost îngropat în Betleem.  ~ 300 Judecat 12:10| 11. După dânsul a fost judecător în Israel Elon 301 Judecat 12:11| murit Elon Zabuloneanul şi a fost înmormântat la Aialon, în 302 Judecat 12:12| 13. După el a fost judecător în Israel Abdon, 303 Judecat 12:14| Hilel Piratoneanul şi a fost îngropat în Piraton, în 304 Judecat 14:20| de la nunta sa, care au fost împrejurul lui.  ~~ 305 Judecat 15:20| 20. Şi a fost el judecător în Israel pe 306 Judecat 16:10| funii noi, care nu mai fi fost întrebuinţate, atunci eu 307 Judecat 16:29| Samson la moartea sa au fost mai mulţi decât toţi cei 308 Judecat 16:30| lui Manoe, tată său. Şi a fost el judecător în Israel douăzeci 309 Judecat 17:12| levit şi tânărul acesta a fost preot la el şi a trăit în 310 Judecat 18:29| Gherşom, şi fiii săi au fost preoţi în seminţia lui Dan 311 Judecat 18:30| cât cortul lui Dumnezeu a fost la Şilo.  ~~ 312 Judecat 19:18| Efraim, de unde sunt eu; am fost la Betleemul Iudei şi acum 313 Judecat 19:30| acestea zicea: "N-a mai fost, nici nu s-a mai văzut ceva 314 Judecat 19:30| spuneţi la tot Israelul: A mai fost oare cândva asemenea cu 315 Judecat 20:46| au căzut în ziua aceea au fost douăzeci şi cinci de mii, 316 Judecat 21:16| rămaşi fără femei, căci au fost stârpite femeile în Veniamin?"  ~ 317 Rut 3:2 | cu ale cărui slujnice ai fost, îmi este rudă şi iată el 318 Rut 4:11 | Iar casa ta fie cum a fost casa lui Fares, pe care 319 Rut 4:15 | purtat în braţele sale şi i-a fost doică.  ~ 320 1Regil 2 | întru Domnul, înălţată a fost fruntea mea de Domnul Dumnezeul 321 1Regil 3:19 | crescut Samuel şi Domnul a fost cu el şi n-a rămas neîmplinit 322 1Regil 4:1 | războiască cu Israeliţii şi a fost cuvântul lui Samuel către 323 1Regil 4:2 | şi, dându-se bătălia, au fost bătuţi Israeliţii de către 324 1Regil 4:7 | Vai de noi! Căci n-a mai fost asemenea lucru nici ieri, 325 1Regil 4:10 | Filistenii cu Israeliţii şi au fost înfrânţi aceştia, şi a fugit 326 1Regil 4:10 | cortul său; bătălia aceasta a fost foarte mare, căzând dintre 327 1Regil 4:11 | 11. Şi a fost luat chivotul legii Domnului, 328 1Regil 4:16 | chivotul lui Dumnezeu a fost luat".  ~ 329 1Regil 4:18 | 18. El a fost judecător în Israel patruzeci 330 1Regil 5:9 | Iar după ce l-au trimis, a fost mâna Domnului asupra cetăţii 331 1Regil 6:14 | lemnele carului, iar vacile au fost aduse ardere de tot Domnului.  ~ 332 1Regil 7:10 | groază asupra lor, aşa au fost înfrânţi în faţa lui Israel.  ~ 333 1Regil 7:13 | 13. Aşa au fost înfrânţi Filistenii şi nu 334 1Regil 7:13 | Israel. Mâna Domnului a fost asupra Filistenilor în toate 335 1Regil 7:14 | 14. Şi au fost întoarse lui Israel toate 336 1Regil 7:14 | mâinile Filistenilor şi a fost pace între Israel şi Amorei.  ~ 337 1Regil 7:15 | 15. Astfel a fost Samuel judecător în Israel 338 1Regil 10:14 | către sluga lui: "Unde aţi fost voi?" şi el a zis: "Am căutat 339 1Regil 10:20 | Israel se apropie şi a fost arătată seminţia lui Veniamin.  ~ 340 1Regil 10:21 | lui Matri; după aceea au fost aduşi bărbaţii din familia 341 1Regil 12:15 | împotriva voastră, cum a fost împotriva părinţilor voştri.  ~ 342 1Regil 14:29 | vrăjmaşii lor, oare n-ar fi fost mai mare înfrângerea Filistenilor?"  ~ 343 1Regil 14:34 | jertfelnic Domnului; acesta a fost cel dintâi jertfelnic făcut 344 1Regil 15:10 | 10. Atunci a fost cuvântul Domnului către 345 1Regil 15:12 | spus lui Samuel Saul a fost pe Carmel şi şi-a ridicat 346 1Regil 18:18 | lui Saul, după David, ea a fost măritată cu Adriel din Mehola.  ~ 347 1Regil 20:2 | între mine şi moarte n-a fost decât un pas".  ~ 348 1Regil 20:12 | fie Domnul cu tine, cum a fost cu tatăl meu!  ~ 349 1Regil 21:8 | deoarece porunca regelui a fost grabnică".  ~ 350 1Regil 23:25 | să-l caute, dar David a fost vestit de aceasta şi a trecut 351 1Regil 25:7 | oile; iată păstorii tăi  au fost cu noi şi noi nu le-am făcut 352 1Regil 25:16 | 16. Ei au fost pentru noi ca un zid de 353 1Regil 25:43 | Ahinoam din Izreel şi au fost amândouă femeile lui.  ~ 354 1Regil 26:20 | pentru sufletul meu a fost acum scump în ochii tăi; 355 1Regil 26:23 | 24. Şi precum a fost acum viaţa ta preţioasă 356 1Regil 27:6 | David în ţara Filistenilor a fost un an şi patru luni.  ~ 357 1Regil 27:10 | pârască şi zică: Aşa a fost David şi astfel a fost purtarea 358 1Regil 27:10 | a fost David şi astfel a fost purtarea lui în timpul şederii 359 1Regil 30:5 | 5. Şi au fost duse în robie şi amândouă 360 1Regil 30:6 | 6. David a fost tare tulburat, deoarece 361 1Regil 30:10 | oprit, pentru n-au mai fost în stare treacă prin 362 1Regil 30:25 | 25. Aşa a fost totdeauna, din timpul acela 363 2Regil 1:18 | Podoaba ta, Israele, a fost doborâtă pe înălţimile tale! 364 2Regil 1:20 | roditoare, căci acolo a fost doborât scutul celor războinici, 365 2Regil 1:20 | Saul, ca şi cum n-ar fi fost uns cu untdelemn sfinţit.  ~ 366 2Regil 1:24 | în toiul luptei! Ucis a fost Ionatan pe înălţimile tale, 367 2Regil 1:25 | după tine, căci tu mi-ai fost foarte scump şi iubirea 368 2Regil 1:25 | foarte scump şi iubirea ta a fost pentru mine mai presus de 369 2Regil 2:11 | peste casa lui Iuda, au fost şapte ani şi şase luni.  ~ 370 2Regil 2:17 | cu oamenii lui Israel au fost bătuţi de slugile lui David.  ~ 371 2Regil 3:1 | Hebron. Întâiul său născut a fost Amnon din Ahinoam, izreeliteanca.  ~ 372 2Regil 3:2 | Al doilea fiu al lui a fost Chileab din Abigail carmeliteanca, 373 2Regil 3:2 | lui Nabal. Al treilea a fost Abesalom, fiul Maachei, 374 2Regil 3:3 | 4. Al patrulea a fost Adonia, fiul Haghitei. Al 375 2Regil 3:3 | Haghitei. Al cincilea a fost Şefatia, fiul Abitalei.  ~ 376 2Regil 3:4 | 5. Iar al şaselea a fost Itream din Egla, femeia 377 2Regil 3:31 | după sicriul lui şi, când a fost îngropat Abner în Hebron, 378 2Regil 3:33 | un rău? Mâinile nu ţi-au fost legate, nici picioarele 379 2Regil 5:16 | auzit Filistenii David a fost uns rege peste Israel, s-au 380 2Regil 7:4 | chiar în noaptea aceea a fost cuvântul Domnului către 381 2Regil 7:9 | 9. Am fost cu tine pretutindeni; oriunde 382 2Regil 8:13 | David pretutindeni pe unde a fost.  ~ 383 2Regil 8:16 | Ahimelec, fiul lui Abiatar, au fost preoţi, iar Seraia a fost 384 2Regil 8:16 | fost preoţi, iar Seraia a fost dregător.  ~ 385 2Regil 8:17 | Benaia, fiul lui Iehoiada, a fost căpetenie peste Cheretieni 386 2Regil 9:9 | i-a zis: "Toate câte au fost ale lui Saul şi ale întregii 387 2Regil 10:15 | Sirienii însă, văzând au fost biruiţi de Israeliţi, s-au 388 2Regil 11:16 | slugile lui David. Acolo a fost ucis şi Urie Heteul.  ~ 389 2Regil 11:20 | robul tău Urie Heteul a fost lovit şi a murit".  ~ 390 2Regil 11:26 | care a făcut-o David, a fost rea înaintea Domnului.  ~~ 391 2Regil 14:27 | anume Tamara. Aceasta a fost o femeie frumoasă la chip 392 2Regil 17:9 | auzi şi se va zice: "Au fost înfrânţi oamenii care au 393 2Regil 17:23 | văzând planul său n-a fost urmat, a pus şaua pe asin, 394 2Regil 17:23 | spânzurat şi a murit şi a fost înmormântat în cetatea tatălui 395 2Regil 18:6 | 7. Acolo a fost în ziua aceea bătălie mare; 396 2Regil 18:6 | mare; poporul israelit a fost înfrânt de robii lui David, 397 2Regil 19:6 | toţii, aceasta ţi-ar fi fost mai plăcut.  ~ 398 2Regil 19:28 | toată casa tatălui meu a fost vinovată de moarte înaintea 399 2Regil 19:42 | cuvântul bărbaţilor lui Iuda a fost mai puternic decât cuvântul 400 2Regil 20:13 | 13. Iar după ce a fost târât din drum, tot poporul 401 2Regil 21 | l. În zilele lui David a fost foamete în ţară trei ani, 402 2Regil 21:8 | toţi şapte împreună. Ei au fost ucişi în cele dintâi zile 403 2Regil 21:17 | 18. După aceea a fost din nou război cu Filistenii 404 2Regil 21:18 | 19. Şi a mai fost o altă bătălie la Gob cu 405 2Regil 21:19 | 20. Şi a mai fost încă o bătălie în Gat. Şi 406 2Regil 22:4 | chemat Şi de vrăjmaşii mei am fost izbăvit.  ~ 407 2Regil 22:19 | necazului, Dar Domnul a fost ajutorul meu;  ~ 408 2Regil 22:24 | 24. Fără prihană am fost înaintea Lui Şi de nedreptate 409 3Regil 1:8 | şi vitejii lui David n-au fost de partea lui Adonia.  ~ 410 3Regil 1:37 | Şi cum Domnul Dumnezeu a fost cu domnul meu, regele, aşa 411 3Regil 2:10 | David cu părinţii săi şi a fost înmormântat în cetatea lui 412 3Regil 2:11 | lui David peste Israel a fost de patruzeci de ani: în 413 3Regil 2:12 | tatăl său, şi domnia lui s fost foarte strălucită.  ~ 414 3Regil 2:15 | pentru de la Domnul i-a fost lui aceasta.  ~ 415 3Regil 2:34 | Ioab şi l-a omorât; şi a fost înmormântat la casa lui, 416 3Regil 3:11 | pricepută, cum nici unul n-a fost ca tine înaintea ta şi cum 417 3Regil 4:1 | 1. Şi a fost regele Solomon rege peste 418 3Regil 4:32 | pilde; şi cântările lui au fost o mie şi cinci.  ~ 419 3Regil 5:11 | după cum i-a făgăduit. Şi a fost pace între Hiram şi Solomon 420 3Regil 6:11 | 11. Atunci a fost cuvântul Domnului către 421 3Regil 7:8 | Toate aceste clădiri au fost făcute din pietre alese 422 3Regil 7:9 | 10. La temelie au fost puse de asemenea pietre 423 3Regil 8:4 | lucrurile sfinte care au fost în cort; acestea le-au adus 424 3Regil 8:57 | Domnul Dumnezeul nostru cum a fost El cu părinţii noştri şi 425 3Regil 10:3 | toate vorbele ei şi n-a fost vorbă adâncă pe care 426 3Regil 11:3 | şi inima lui nu i-a mai fost deloc întreagă la Domnul 427 3Regil 11:41 | Ierusalim peste tot Israelul a fost de patruzeci de ani.  ~ 428 3Regil 11:42 | adormit cu părinţii lui şi a fost înmormântat Solomon la un 429 3Regil 12:22 | 22. Şi a fost cuvântul Domnului către 430 3Regil 12:24 | voastre, căci de la Mine a fost aceasta! Şi au ascultat 431 3Regil 12:24 | Solomon cu părinţii lui şi a fost înmormântat la un loc cu 432 3Regil 12:24 | mama lui o chema Naama şi a fost fiica lui Ana, fiul lui 433 3Regil 12:24 | la cetatea lui David şi a fost conducător peste regat. 434 3Regil 12:24 | regele Egiptului. şi a fost la Şişac până a murit Solomon. 435 3Regil 12:24 | şi cuvântul Domnului a fost către Şemaia Enlamitul, 436 3Regil 12:24 | Ia-ţi o haină nouă, care n-a fost spălată cu apă, şi o rupe 437 3Regil 12:24 | Israele! Căci omul acesta n-a fost nici căpetenie şi nici conducător 438 3Regil 12:24 | lui Veniamin. Iar când a fost începutul anului, Roboam 439 3Regil 12:24 | Ieroboam la Sichem. Şi a fost cuvântul Domnului către 440 3Regil 12:24 | voastre, de la Mine a fost aceasta!" Şi au ascultat 441 3Regil 13:20 | masă, cuvântul Domnului a fost către proorocul cel întors 442 3Regil 14:9 | răutate pe toţi care au fost înaintea ta, căci te-ai 443 3Regil 14:20 | Timpul domniei lui Ieroboam a fost de douăzeci şi doi de ani; 444 3Regil 14:30 | Între Roboam şi Ieroboam a fost război în toate zilele vieţii 445 3Regil 14:31 | adormit cu părinţii lui şi a fost înmormântat Roboam la un 446 3Regil 15:3 | înainte, şi inima lui nu i-a fost întreagă la Domnul Dumnezeul 447 3Regil 15:3 | Domnul Dumnezeul lui, cum a fost inima lui David, strămoşul 448 3Regil 15:5 | David a făcut tot ce a fost plăcut înaintea ochilor 449 3Regil 15:6 | 6. Şi a fost război între Roboam şi Ieroboam 450 3Regil 15:7 | cronicilor regilor lui Iuda. Şi a fost război între Abia şi Ieroboam.  ~ 451 3Regil 15:14 | Însă inima lui Asa i-a fost întreagă la Domnul în toate 452 3Regil 15:16 | 16. Război a fost între Asa şi Baeşa, regele 453 3Regil 15:19 | între mine şi tine, cum a fost între tatăl meu şi tatăl 454 3Regil 15:23 | faptul la bătrâneţea lui s fost bolnav de picioare.  ~ 455 3Regil 15:24 | adormit cu părinţii lui şi a fost înmormântat Asa la un loc 456 3Regil 15:32 | Baeşa, regele lui Israel, a fost război în toate zilele vieţii 457 3Regil 16:1 | 1. Atunci a fost cuvântul Domnului către 458 3Regil 16:6 | adormit cu părinţii săi şi a fost înmormântat Baeşa în Tiria. 459 3Regil 16:7 | pentru care acesta a şi fost stârpit, fusese cuvântul 460 3Regil 16:25 | înaintea ochilor Domnului şi a fost mai nelegiuit decât toţi 461 3Regil 16:28 | Omri cu părinţii lui şi a fost înmormântat în Samaria. 462 3Regil 16:30 | mult decât toţi cei ce au fost înaintea lui.  ~ 463 3Regil 16:31 | 31. Căci nu i-a fost de ajuns cadă numai în 464 3Regil 16:33 | regii lui Israel, care au fost înaintea lui, a săvârşit 465 3Regil 17:8 | 8. Atunci a fost cuvântul Domnului către 466 3Regil 17:17 | stăpâna casei, şi boala lui a fost atât de grea, n-a mai 467 3Regil 18:1 | trecere de mai multe zile, a fost cuvântul Domnului către 468 3Regil 18:26 | Baale, auzi-ne!" Dar n-a fost nici glas, nici răspuns. 469 3Regil 18:29 | timpul jertfei. Dar n-a fost nici glas, nici răspuns, 470 3Regil 18:46 | 46. Iar mâna Domnului a fost peste Ilie, care, încingându-şi 471 3Regil 19:9 | iată cuvântul Domnului a fost către el şi i-a zis: "Ce 472 3Regil 19:13 | stat la gura peşterii. Şi a fost către el un glas care i-a 473 3Regil 20:15 | toţi fiii lui Israel au fost şapte mii.  ~ 474 3Regil 20:23 | văilor, pentru aceasta au fost ei mai tari decât noi; dar 475 3Regil 20:39 | rege şi a zis: "Robul tău a fost la bătălie, şi iată un. 476 3Regil 21:14 | Izabela să-i spună: "Nabot a fost omorât cu pietre".  ~ 477 3Regil 21:15 | Auzind Izabela Nabot a fost bătut eu pietre şi a murit, 478 3Regil 21:16 | Nabot Izreeliteanul a fost ucis, şi-a rupt hainele 479 3Regil 21:17 | 17. Atunci a fost cuvântul Domnului către 480 3Regil 21:25 | 25. Căci n-a fost încă nimeni ca Ahab, care 481 3Regil 21:28 | 28. Atunci a fost cuvântul Domnului către 482 3Regil 22:37 | 37. Şi murind regele, a fost dus şi l-au înmormântat 483 3Regil 22:50 | David, strămoşul său, şi a fost îngropat Iosafat cu ei, 484 PatrReg 4:31| faţa copilului; dar n-a fost nici glas, nici răspuns. 485 PatrReg 5:24| răspuns: "Robul tău n-a fost nicăieri".  ~ 486 PatrReg 6:25| 25. Şi a fost în Samaria foamete mare 487 PatrReg 7:9 | povestit, zicând: "Noi am fost în tabăra Sirienilor şi 488 PatrReg 7:15| prădat tabăra siriană şi a fost măsura de făină din cea 489 PatrReg 7:16| poarta cetăţii; acesta a fost călcat în picioare de popor 490 PatrReg 8:24| Ioram cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi 491 PatrReg 9:36| spus. Iar el a zis: "Aşa a fost cuvântul Domnului, rostit 492 PatrReg 10:36| peste Israel, în Samaria, a fost de douăzeci şi opt de ani.  ~~ 493 PatrReg 11:2 | ascuns de Atalia şi n-a fost ucis.  ~ 494 PatrReg 11:21| era de şapte ani când a fost făcut rege.  ~~ 495 PatrReg 13:13| s-a suit Ieroboam. Ioaş a fost îngropat în Samaria, lângă 496 PatrReg 13:24| regele Siriei, în locul lui a fost făcut rege Benhadad, fiul 497 PatrReg 14:2 | şi cinci de arii când a fost făcut rege şi a domnit în 498 PatrReg 14:4 | 4. Numai înălţimile n-au fost înlăturate, căci poporul 499 PatrReg 14:12| 12. Dar au fost bătuţi Iudeii de Israeliţi 500 PatrReg 14:16| Ioaş cu părinţii săi şi a fost îngropat în Samaria cu regii


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-1952

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License