Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
epitropi 1
epitropul 2
er 4
era 1587
erai 30
eram 64
eran 1
Frequency    [«  »]
1703 aceea
1637 mine
1632 iata
1587 era
1586 tine
1583 zice
1487 prin

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

era

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-1587

     Book  Chapter:Verse
1 Facerea 1:2 | 2. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric 2 Facerea 1:2 | netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul 3 Facerea 2:5 | încă ploaie pe pământ şi nu era nimeni ca lucreze pământul.  ~ 4 Facerea 2:9 | ier în mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei 5 Facerea 2:11| 11. Numele unuia era Fison. Acesta înconjură 6 Facerea 3:1 | 1. Şarpele însă era cel mai şiret dintre toate 7 Facerea 3:20| adică viaţă, pentru ea era fie mama tuturor celor 8 Facerea 4:5 | întristat Cain tare şi faţa lui era posomorâtă.  ~ 9 Facerea 4:19| două femei: numele uneia era Ada şi numele celeilalte 10 Facerea 4:19| Ada şi numele celeilalte era Sela.  ~ 11 Facerea 5:31| 32. Noe era de cinci sute de ani, când 12 Facerea 6:8 | Iată viaţa lui Noe: Noe era om drept şi neprihănit între 13 Facerea 6:11| Dumnezeu spre pământ şi iată era stricat, căci tot trupul 14 Facerea 7:6 | pământului potopul de apă, era de şase sute de ani.  ~ 15 Facerea 7:23| a rămas numai Noe şi ce era cu el în corabie.  ~ 16 Facerea 8:8 | la el, în corabie; căci era încă apă pe toată faţa pământului. 17 Facerea 8:13| lunii acesteia, pământul era uscat.  ~ 18 Facerea 9:18| Sem, Ham şi Iafet. Iar Ham era tatăl lui Canaan.  ~ 19 Facerea 10:25| născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru în zilele 20 Facerea 10:25| şi numele fratelui său era Ioctan.  ~ 21 Facerea 11:1 | 1. În vremea aceea era în tot pământul o singură 22 Facerea 11:10| vieţii neamului lui Sem: Sem era de o sută de ani, când i 23 Facerea 11:29| numele femeii lui Avram era Sarai, iar numele femeii 24 Facerea 11:29| numele femeii lui Nahor era Milca, fata lui Haran, tatăl 25 Facerea 11:30| 30. Sarai însă era stearpă şi nu năştea copii.  ~ 26 Facerea 12:4 | şi Lot cu el. Avram însă era de şaptezeci şi cinci de 27 Facerea 12:7 | cortul aşa, încât Betelul era la apus, iar Hai, la răsărit. 28 Facerea 13:1 | 2. Avram insă era foarte bogat în vite, în 29 Facerea 13:3 | Adică până la locul unde era jertfelnicul pe care-l ridicase 30 Facerea 13:8 | Gomora, toată până la Ţoar era udată de apă, ca raiul Domnului, 31 Facerea 14:9 | 10. Valea Sidimului însă era plină de fântâni de smoală; 32 Facerea 14:17| şi vin. Melhisedec acesta era preotul Dumnezeului celui 33 Facerea 16:1 | egipteancă, al cărei nume era Agar.  ~ 34 Facerea 16:16| 16. Avram însă era de optzeci şi şase de ani 35 Facerea 17 | împrejur.  ~~l. Iar când era Avram de nouăzeci şi nouă 36 Facerea 17:23| 24. Şi era Avraam de nouăzeci şi nouă 37 Facerea 17:24| 25. Iar Ismael, fiul său, era de treisprezece ani, când 38 Facerea 18:11| vârstă, şi Sarra nu mai era în stare zămislească.  ~ 39 Facerea 21:5 | 5. Avraam însă era de o sută de ani, când i 40 Facerea 21:17| copilului din locul unde era şi îngerul lui Dumnezeu 41 Facerea 21:20| 20. Şi era Dumnezeu cu copilul şi a 42 Facerea 23:16| pomii din ţarină şi tot ce era în hotarele ei de jur împrejur  ~ 43 Facerea 24 | Căsătoria lui Isaac  ~~l. Avraam era acum bătrân şi vechi de 44 Facerea 24:15| 16. Aceasta era foarte frumoasă la chip, 45 Facerea 25:20| 20. Isaac însă era de patruzeci de ani, când 46 Facerea 25:21| pentru Rebeca, femeia sa, era stearpă; şi l-a auzit Domnul 47 Facerea 25:25| cel dintâi care a ieşit era roşu şi peste tot păros, 48 Facerea 25:26| numele Iacov. Isaac însă era de şaizeci de ani, când 49 Facerea 25:27| trăind pe câmpii; iar Iacov era om liniştit, trăind în corturi.  ~ 50 Facerea 26:7 | pricina Rebecăi, pentru era frumoasă la chip.  ~ 51 Facerea 27:14| fiul ei cel mai mare, care era la ea în casă, şi a îmbrăcat 52 Facerea 28:11| 12. Şi a visat era o scară, sprijinită pe pământ, 53 Facerea 29:2 | turmele şi pe gura fântânii era o piatră mare.  ~ 54 Facerea 29:17| 17. Lia era bolnavă de ochi, iar Rahila 55 Facerea 29:17| bolnavă de ochi, iar Rahila era chipeşă la statură şi tare 56 Facerea 29:18| 18. Lui Iacov însă îi era dragă Rahila şi a zis: " 57 Facerea 29:25| când s-a făcut ziuă, iată era Lia. Şi a zis Iacov către 58 Facerea 29:31| însă Domnul Dumnezeu Lia era dispreţuită, a deschis pântecele 59 Facerea 30:40| oilor lui Laban numai tot ce era pestriţ şi tot ce era negru; 60 Facerea 30:40| ce era pestriţ şi tot ce era negru; dar turmele sale 61 Facerea 31:2 | faţa lui Laban, iată nu mai era faţă de el ca mai înainte.  ~ 62 Facerea 33:19| partea de câmp, pe care era cortul său, cu o sută de 63 Facerea 34:18| tânărul facă aceasta, căci era îndrăgostit de fata lui 64 Facerea 34:18| îndrăgostit de fata lui Iacov şi era şi cel mai cu trecere în 65 Facerea 34:27| toţi asinii lor, tot ce era în cetate şi tot ce era 66 Facerea 34:27| era în cetate şi tot ce era pe câmp;  ~ 67 Facerea 34:28| robie; şi au jefuit tot ce era în cetate şi tot ce era 68 Facerea 34:28| era în cetate şi tot ce era prin case.  ~ 69 Facerea 35:5 | Sichem; şi frica lui Dumnezeu era peste oraşele dimprejur 70 Facerea 36:34| Moab; numele cetăţii lui era Avit.  ~ 71 Facerea 36:38| Varad, şi numele cetăţii lui era Pau şi al femeii lui Mehetabel, 72 Facerea 37:3 | fii ai săi, pentru el era copilul bătrâneţilor lui, 73 Facerea 37:23| lungă şi aleasă, cu care era îmbrăcat,  ~ 74 Facerea 37:24| aruncat în puţ; dar puţul era gol şi nu avea apă.  ~ 75 Facerea 38:5 | născut ea acest fiu, Iuda era la Kezib.  ~ 76 Facerea 38:10| 10. Ceea ce făcea el era rău înaintea lui Dumnezeu 77 Facerea 38:27| 27. Iar când era nască, s-a aflat are 78 Facerea 39:1 | 2. Domnul însă era cu Iosif şi el era om îndemânatic 79 Facerea 39:1 | însă era cu Iosif şi el era om îndemânatic şi trăia 80 Facerea 39:2 | Stăpânul său vedea Domnul era cu dânsul şi toate câte 81 Facerea 39:4 | egipteanului pentru Iosif şi era binecuvântarea Domnului 82 Facerea 39:5 | pâinea ce mânca. Iosif însă era chipeş la statură şi foarte 83 Facerea 39:20| 21. Dar Domnul era cu Iosif, a revărsat milă 84 Facerea 39:21| erau în temniţă, şi orice era de făcut acolo, el făcea.  ~ 85 Facerea 39:22| Iosif, pentru Domnul era cu el şi toate câte făcea, 86 Facerea 40:3 | căpeteniei gărzii, unde era închis Iosif.  ~ 87 Facerea 40:9 | Eu am văzut în vis era înaintea mea o coardă de 88 Facerea 40:11| 11. Şi paharul lui Faraon era în mâna mea; şi părea 89 Facerea 41:6 | trezit Faraon şi a înţeles era vis.  ~ 90 Facerea 41:11| 12. Acolo cu noi era şi un tânăr evreu, un rob 91 Facerea 41:45| 46. Iosif era de treizeci de ani când 92 Facerea 41:53| în toată ţara Egiptului era pâine.  ~ 93 Facerea 42:5 | pogorau cumpere grâu, căci era foamete şi în pământul Canaanului.  ~ 94 Facerea 42:6 | 6. Iar Iosif era căpetenie peste ţara Egiptului 95 Facerea 42:35| legătura cu argintul fiecăruia era în sacul său; şi văzându-şi 96 Facerea 43:21| iată argintul fiecăruia era în sacul lui; şi acum tot 97 Facerea 43:34| iar partea lui Veniamin era de cinci ori mai mare decât 98 Facerea 44:14| fraţii săi la Iosif, era încă acolo, şi au căzut 99 Facerea 47:12| 13. În vremea aceea nu era pâine în tot pământul, pentru 100 Facerea 47:13| adunat Iosif tot argintul, ce era în ţara Egiptului şi în 101 Facerea 47:21| Iosif, căci preoţilor le era rânduită de la Faraon porţie 102 Facerea 47:25| pământul preoţilor, care nu era al lui Faraon.  ~ 103 Facerea 48:13| lui Efraim, deşi acesta era mai mic, iar stânga şi-a 104 Facerea 48:13| încrucişat mâinile, deşi Manase era întâiul născut.  ~ 105 Iesirea 1:4 | şaptezeci şi cinci, iar Iosif era de mai înainte în Egipt.  ~ 106 Iesirea 2:5 | deschizându-l, a văzut copilul: era un băiat care plângea. Atunci 107 Iesirea 4:6 | scos-o din sân, iată mâna lui era albă ca zăpada de lepră.  ~ 108 Iesirea 4:7 | a scos-o din sân, iată, era iar curată, ca tot trupul 109 Iesirea 7:7 | a grăi lui Faraon, Moise era de optzeci de ani, iar Aaron, 110 Iesirea 7:21| puteau bea apă din râu; şi era sânge în toată ţara Egiptului.  ~ 111 Iesirea 9:25| pământul Egiptului, tot ce era pe câmp, oameni şi dobitoace; 112 Iesirea 9:31| stricat, pentru orzul era înspicat şi inul în floare.  ~ 113 Iesirea 12:29| ţara Egiptului, căci nu era casă unde nu fie mort.  ~ 114 Iesirea 13:17| pământul Filistenilor, care era mai scurtă; căci a zis Dumnezeu: " 115 Iesirea 14:19| tabăra fiilor lui Israel; şi era negură şi întuneric pentru 116 Iesirea 15:21| bea apă nici din Mara, era amară, pentru care s-a şi 117 Iesirea 16:18| lipsit, ci fiecare, cât era deajuns la cei ce erau cu 118 Iesirea 16:31| pus numele mană şi aceasta era albă, ca sămânţa de coriandru, 119 Iesirea 20:21| apropiat de întunericul unde era Dumnezeu.  ~ 120 Iesirea 24:9 | Israel; sub picioarele Lui era ceva, ce semăna cu un lucru 121 Iesirea 24:16| Domnului de pe vârful muntelui era în ochii fiilor lui Israel, 122 Iesirea 32:16| lui Dumnezeu şi scrierea era scrierea lui Dumnezeu, săpată 123 Iesirea 36:6 | 7. Căci material adunat era destul pentru toate lucrurile 124 Iesirea 36:8 | 9. Lungimea unui covor era de douăzeci şi opt de coţi 125 Iesirea 36:8 | coţi şi lăţimea unui covor era de patru coţi. Toate covoarele 126 Iesirea 36:14| 15. Lungimea unui covor era de treizeci de coti, iar 127 Iesirea 36:20| 21. Fiecare scândură era lungă de zece coţi şi lată 128 Iesirea 37:21| fusul. Sfeşnicul întreg era lucrat din ciocan, dintr-o 129 Iesirea 39:13| Israel, şi pe fiecare din ele era săpat, ca pe pecete, câte 130 Levitic 8:20| berbecul pe jertfelnic; aceasta era ardere de tot spre mireasmă 131 Levitic 8:20| mireasmă plăcută, aceasta era jertfă Domnului, cum poruncise 132 Levitic 8:28| feţei Domnului; aceasta era partea lui Moise din berbecul 133 Levitic 10:16| jertfă pentru păcat şi iată era ars. Şi s-a mâniat Moise 134 Levitic 22:13| în casa tatălui său, cum era şi în tinereţea sa, atunci 135 Levitic 24:10| Moise, iar numele mamei lui era Şelomit, fata lui Dibri, 136 Numerii 3:24| Eliasaf, fiul lui Lael, era căpetenia familiei fiilor 137 Numerii 3:30| familiile neamului lui Cahat era Elţafan, fiul lui Uziel.  ~ 138 Numerii 3:32| peste căpeteniile leviţilor era Eleazar, fiul preotului 139 Numerii 3:32| fiul preotului Aaron , care era rânduit privegheze pe 140 Numerii 3:35| familiile din neamul lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihael. 141 Numerii 7:8 | dat, pentru slujba lor era de a duce lucrurile sfinte, 142 Numerii 8:4 | 4. Iată cum era făcut sfeşnicul: fusul lui 143 Numerii 8:4 | sfeşnicul: fusul lui de aur era lucrat din ciocan; florile 144 Numerii 9:16| 16. Aşa era totdeauna: ziua îl acoperea 145 Numerii 10:14| lor şi peste cetele lor era Naason, fiul lui Aminadab.  ~ 146 Numerii 10:15| cetele seminţiei lui Isahar era Natanael, fiul lui Ţuar;  ~ 147 Numerii 10:16| seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon.  ~ 148 Numerii 10:18| cetele sale; peste cetele lui era Eliţur, fiul lui Şedeur;  ~ 149 Numerii 10:19| cetele seminţiei lui Simeon era Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;  ~ 150 Numerii 10:20| seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Raguel.  ~ 151 Numerii 10:22| cetele lor; peste cetele lui era Elişama, fiul lui Amihud.  ~ 152 Numerii 10:23| fiilor seminţiei lui Manase era Gamaliel, fiul lui Pedaţur;  ~ 153 Numerii 10:24| fiilor seminţiei lui Veniamin era Abidan, fiul lui Ghedeon.  ~ 154 Numerii 10:25| cetele sale; peste cetele lui era Ahiezer, fiul lui Amişadai;  ~ 155 Numerii 10:26| seminţiei fiilor lui Aşer era Paghiel, fiul lui Ocran;  ~ 156 Numerii 10:27| seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.  ~ 157 Numerii 10:28| 28. Aceasta era rânduiala în care mergeau 158 Numerii 11:6 | 7. Iar mana era ca sămânţa de coriandru 159 Numerii 11:6 | coriandru şi înfăţişarea ei era ca înfăţişarea cristalului.  ~ 160 Numerii 11:7 | ea turte; iar gustul ei era ca gustul turtelor cu untdelemn.  ~ 161 Numerii 11:17| va hrăni cu carne? ne era bine în Egipt; are 162 Numerii 11:24| şi a luat din duhul care era peste el şi a pus peste 163 Numerii 11:32| 33. Dar carnea era încă în gura lor şi nu isprăviseră 164 Numerii 12:1 | luase Moise, căci Moise era căsătorit cu o etiopiancă.  ~ 165 Numerii 12:3 | 3. Moise însă era omul cel mai blând dintre 166 Numerii 12:10| uitat Aaron la Mariam, iată era leproasă.  ~ 167 Numerii 14:2 | zis către ei: "Mai bine era fi murit în pământul 168 Numerii 15:33| pus sub pază, pentru nu era încă hotărât ce facă 169 Numerii 16:34| 34. Şi tot Israelul, care era împrejurul lor, a fugit 170 Numerii 17:5 | lor; şi toiagul lui Aaron era între toiegele lor.  ~ 171 Numerii 20:2 | 2. Acolo însă nu era apă pentru obşte şi s-au 172 Numerii 21:25| 26. Căci Heşbonul era cetatea lui Sihon, regele 173 Numerii 22:3 | poporul acesta, pentru era mult la număr, şi s-au înspăimântat 174 Numerii 22:4 | însă, feciorul lui Sefor, era atunci regele Moabiţilor.  ~ 175 Numerii 22:24| unde de o parte şi de alta era zid;  ~ 176 Numerii 22:26| stat la loc strâmt, unde nu era chip te abaţi nici la 177 Numerii 25:13| fost omorât cu madianita, era Zimri, fiul lui Salu, căpetenia 178 Numerii 25:14| numele madianitei ucise era Cozbi, fiica lui Ţur, căpetenia 179 Numerii 33:14| tabăra la Rafidim. Acolo nu era apă ca bea poporul.  ~ 180 Numerii 33:39| 39. Aaron era de o sută douăzeci şi trei 181 Deuter 4:10 | ardea cu foc până la cer şi era negură, nor şi întuneric.  ~ 182 Deuter 34:7 | 7. Şi era Moise de o sută douăzeci 183 Iosua 2:1 | desfrânate, al cărei nume era Rahab, şi au rămas se 184 Iosua 2:15 | fereastră, căci casa ei era în zidul cetăţii şi ea locuia 185 Iosua 5:5 | poporul care ieşise din Egipt era tăiat împrejur; iar poporul 186 Iosua 5:5 | după ieşirea din Egipt, nu era tăiat împrejur.  ~ 187 Iosua 6:1 | 1. Ierihonul însă era încuiat şi întărit de frica 188 Iosua 6:20 | fiecare din partea unde era, şi au luat cetatea.  ~ 189 Iosua 6:21 | au dat junghierii tot ce era în cetate: bărbaţi şi femei 190 Iosua 6:24 | 24. Iar cetatea şi tot ce era în ea au ars cu foc; numai 191 Iosua 6:27 | 27. Domnul însă era cu Iosua şi faima lui s-a 192 Iosua 7:22 | În cortul lui şi argintul era sub ele.  ~ 193 Iosua 8:9 | poporul bun de luptă, care era cu el, a mers, a înaintat 194 Iosua 8:9 | partea de răsărit, iar pânda era în partea de apus a cetăţii. 195 Iosua 8:9 | de Ai; iar între el şi Ai era o vale.  ~ 196 Iosua 8:14 | strigat tot poporul care era în cetate, ca să-i urmărească 197 Iosua 8:29 | lui Moise; jertfelnicul era din pietre întregi, asupra 198 Iosua 8:32 | binecuvântările şi blestemul, cum era scris în legea lui Moise.  ~ 199 Iosua 9:2 | rele; pâinea lor de drum era uscată, mucedă şi sfărâmată.  ~ 200 Iosua 10:1 | pentru cetatea Ghibeonului era cetate mare, ca una ce era 201 Iosua 10:1 | era cetate mare, ca una ce era dintre cetăţile domneşti, 202 Iosua 10:33 | el şi toată suflarea ce era în el şi l-a dat în ziua 203 Iosua 10:35 | lui şi toată suflarea câtă era în acesta, cum făcuse cu 204 Iosua 10:35 | el şi toată suflarea ce era în el.  ~ 205 Iosua 10:37 | ele şi toată suflarea ce era în ele şi n-a lăsat pe nimeni 206 Iosua 13:22 | Hotarul fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta e partea 207 Iosua 13:26 | Heşbonului. Hotarul lui era Iordanul până la marea Chineret, 208 Iosua 13:27 | 28. Aceasta era partea fiilor lui Gad după 209 Iosua 15:15 | Debirului; numele Debirului era mai înainte Chiriat-Sefer.  ~ 210 Iosua 16:5 | hotarul moştenirii lor era la răsărit Atarot-Adar până 211 Iosua 17:1 | lui Manase, căci acesta era întâiul născut al lui Iosif. 212 Iosua 17:10 | a lui Manase. Marea însă era hotarul lor la apus. La 213 Iosua 19:9 | Deoarece partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, fiii 214 Iosua 22:12 | Iordan; fiecare din aceştia era căpetenie de mie din seminţiile 215 Iosua 24:26 | acolo sub stejarul care era lângă locaşul sfânt al Domnului.  ~ 216 Judecat 1:10| Hebron; iar numele Hebronului era mai înainte Chiriat-Arba; 217 Judecat 1:11| Debirului al cărui nume era mai înainte Chiriat-Sefer.  ~ 218 Judecat 1:23| numele cetăţii acesteia era mai înainte Luz.  ~ 219 Judecat 2:15| mâna Domnului pretutindeni era împotriva lor, ca facă 220 Judecat 2:18| judecători, atunci Însuşi Domnul era cu judecătorul şi-i izbăvia 221 Judecat 3:14| neamul lui Veniamin, care era stângaci. Şi au trimis fiii 222 Judecat 3:16| regele Moabului. Eglon însă era om foarte gras.  ~ 223 Judecat 4:3 | 4. În vremea aceea era judecător în Israel Debora-proorociţa, 224 Judecat 4:16| şi casa lui Heber Cheneul era pace.  ~ 225 Judecat 6:2 | 2. Şi mâna Madianiţilor era grea pentru Israel, şi fiii 226 Judecat 6:11| Ofra sub un stejar, care era al lui Ioaş, tatăl lui Abiezer; 227 Judecat 7 | Ghedeon, şi tot poporul care era cu dânsul dis-de-dimineaţă 228 Judecat 7 | iar tabăra Madianiţilor era spre miazănoapte de dânsul 229 Judecat 7:7 | iar tabăra Madianiţilor era din jos de el, în vale.  ~ 230 Judecat 8:20| căci s-a temut, pentru era încă tânăr.  ~ 231 Judecat 9:33| noaptea şi tot poporul ce era cu dânsul şi au stat da 232 Judecat 9:34| sculat Abimelec şi poporul ce era cu el în ascunzătoare.  ~ 233 Judecat 9:44| cetatea, a ucis poporul care era în ea şi a dărâmat cetatea 234 Judecat 9:47| Ţalmon, el şi tot poporul ce era eu dânsul; a luat Abimelec 235 Judecat 9:50| 51. Şi era în mijlocul cetăţii un turn 236 Judecat 9:53| chemat îndată un tânăr, care era purtătorul de arme al său, 237 Judecat 11:1 | 1. Ieftae Galaaditul era un luptător viteaz. Acesta 238 Judecat 11:1 | luptător viteaz. Acesta era fiul unei desfrânate care 239 Judecat 11:34| timpane şi jocuri; aceasta era singurul lui copil, căci 240 Judecat 13:2 | 2. Era însă în vremea aceea un 241 Judecat 13:2 | numele Manoe şi femeia lui era stearpă şi nu năştea.  ~ 242 Judecat 13:6 | Dumnezeu, a cărui înfăţişare era ca înfăţişarea unui înger 243 Judecat 13:9 | îngerul iarăşi la femeie, când era la câmp, însă Manoe, bărbatul 244 Judecat 13:9 | însă Manoe, bărbatul ei, nu era cu dânsa.  ~ 245 Judecat 16:26| 27. Casa însă era plină de bărbaţi şi de femei, 246 Judecat 16:28| stâlpi din mijloc pe care era sprijinită casa, rezemându-se 247 Judecat 16:29| şi peste tot poporul ce era în ea. Şi cei pe care i-a 248 Judecat 17:1 | 1. În vremea aceea era cineva în Muntele Efraim, 249 Judecat 17:5 | 5. Şi era la Mica locaşul lui dumnezeu 250 Judecat 17:6 | 6. În zilele acelea nu era rege în Israel, ci fiecare 251 Judecat 17:11| rămână la omul acesta; şi era tânăr, ca unul din fiii 252 Judecat 18:1 | 1. În zilele acelea nu era rege în Israel; şi în timpul 253 Judecat 18:6 | şi fără grijă, şi nu era în ţara aceea cine obijduiască 254 Judecat 18:26| Mica şi pe preotul care era la el şi s-au dus la Laiş 255 Judecat 18:27| avut cine să-l ajute, căci era departe de Sidon şi nu avea 256 Judecat 18:28| înainte însă numele cetăţii era Laiş.  ~ 257 Judecat 19:1 | În zilele acelea, când nu era rege în Israel, trăia un 258 Judecat 19:3 | şi s-o aducă acasă. Cu el era o slugă a sa şi o pereche 259 Judecat 19:16| din câmp, seara; acesta era de neam din Muntele Efraim 260 Judecat 19:26| omului aceluia, la care era stăpânul ei şi a zăcut acolo 261 Judecat 21:9 | cercetat poporul şi iată nu era acolo nici unul din locuitorii 262 Judecat 21:25| 25. În zilele acelea nu era rege în Israel şi fiecare 263 Rut 1:2 | 2. Numele omului aceluia era Elimelec; pe femeia sa o 264 Rut 1:4 | moabitence: numele uneia era Orfa, iar numele celeilalte 265 Rut 1:4 | Orfa, iar numele celeilalte era Rut. Aceştia au trăit acolo 266 Rut 2 | Elimelec, al cărui nume era Booz.  ~ 267 Rut 2:2 | acea parte de ţarină era a lui Booz, din neamul lui 268 Rut 2:4 | Booz către sluga sa, care era pusă peste secerători: Cine 269 Rut 2:5 | 6. Iar sluga care era pusă peste secerători a 270 Rut 4:6 | pentru întărirea lucrului, era în Israel obiceiul acesta: 271 Rut 4:6 | mai apropiată şi aceasta era mărturie în Israel.  ~ 272 Rut 4:10 | 11. Şi tot poporul care era la poartă şi bătrânii au 273 1Regil 1 | Naşterea lui Samuel.  ~~l. Era în vremea aceea un om la 274 1Regil 1:1 | două femei: numele uneia era Ana şi numele celeilalte 275 1Regil 1:1 | Ana şi numele celeilalte era Penina. Penina avea copii, 276 1Regil 1:17 | mâncat şi faţa nu-i mai era tristă ca mai înainte.  ~ 277 1Regil 1:23 | împreună cu ei, dar copilul era încă prunc.  ~ 278 1Regil 2:16 | şi păcatul acestor tineri era foarte mare înaintea Domnului, 279 1Regil 2:21 | 22. Eli însă era tare bătrân şi auzea de 280 1Regil 2:25 | creştea mereu cu vârsta şi era iubit şi de Dumnezeu şi 281 1Regil 3:1 | acelea cuvântul Domnului era rar şi nici vedeniile nu 282 1Regil 3:3 | stinsese încă şi Samuel era culcat în cortul Domnului, 283 1Regil 3:3 | în cortul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu,  ~ 284 1Regil 4:15 | 15. Eli însă era atunci de nouăzeci şi opt 285 1Regil 4:17 | spinarea şi a murit, căci era bătrân şi greoi.  ~ 286 1Regil 4:19 | lui, femeia lui Finees, era însărcinată şi aproape de 287 1Regil 5:11 | Căci groază de moarte era în tot oraşul şi mâna Domnului 288 1Regil 7:17 | întorcea la Rama, căci acolo era casa lui şi acolo judeca 289 1Regil 8:1 | fiului său celui mai mare era Ioil, iar numele fiului 290 1Regil 8:1 | numele fiului său al doilea era Abia. Aceştia erau judecători 291 1Regil 9 | l. În vremea aceea era unul din fiii lui Veniamin, 292 1Regil 9:1 | şi frumos, încât nu mai era nimeni în Israel mai frumos 293 1Regil 9:1 | mai frumos ca el; acesta era de la umeri în sus mai înalt 294 1Regil 9:4 | Saul către sluga sa care era cu el: "Haidem înapoi, ca 295 1Regil 9:9 | s-au dus în cetate, unde era omul lui Dumnezeu.  ~ 296 1Regil 13:2 | Muntele Betelului şi o mie era cu Ionatan în Ghibeea lui 297 1Regil 13:2 | Veniamin; iar celălalt popor era lăsat de el pe la casele 298 1Regil 13:3 | pază a Filistenilor, care era în Gheba. Şi au auzit de 299 1Regil 13:6 | primejdie, pentru poporul era strâmtorat, s-au ascuns 300 1Regil 13:7 | Galaad şi tot poporul care era cu el era cuprins de frică.  ~ 301 1Regil 13:7 | tot poporul care era cu el era cuprins de frică.  ~ 302 1Regil 13:19 | 19. Fierar nu era în toată Iara lui Israel, 303 1Regil 13:22 | Micmaş, tot poporul care era cu Saul şi Ionatan nu avea 304 1Regil 14:1 | rodiul cel din Migron; cu el era o ceată ca de şase sute 305 1Regil 14:3 | stânci ascuţite; numele uneia era Boţeţ şi numele alteia era 306 1Regil 14:3 | era Boţeţ şi numele alteia era Sene;  ~ 307 1Regil 14:17 | Dumnezeu în vremea aceea era cu fiii lui Israel.  ~ 308 1Regil 14:19 | Saul şi tot poporul care era cu el şi au venit la locul 309 1Regil 14:19 | iată acolo sabia fiecăruia era ridicată asupra aproapelui 310 1Regil 14:19 | aproapelui său şi tulburarea era foarte mare.  ~ 311 1Regil 14:22 | Bet-Aven. Şi tot poporul care era cu Saul era ca la zece mii 312 1Regil 14:22 | poporul care era cu Saul era ca la zece mii de bărbaţi; 313 1Regil 14:24 | şi acolo intr-o poiană era miere.  ~ 314 1Regil 14:49 | Iar numele femeii lui Saul era Ahinoam, fiica lui Ahimaaţ, 315 1Regil 14:49 | numele căpeteniei oştirii lui era Abner, fiul lui Ner, unchiul 316 1Regil 14:50 | 51. Chiş era tatăl lui Saul, Ner era 317 1Regil 14:50 | era tatăl lui Saul, Ner era tatăl lui Abner, fiul lui 318 1Regil 15:8 | mieii îngrăşaţi şi tot ce era bun şi n-a vrut le piardă;  ~ 319 1Regil 16:12 | Iesei şi l-au adus. Acela era bălan, cu ochi frumoşi şi 320 1Regil 16:23 | duhul cel trimis de Dumnezeu era peste Saul, David, luând 321 1Regil 16:23 | harpa, cânta şi lui Saul îi era mai uşor şi mai bine şi 322 1Regil 17:3 | altă parte, iar la mijloc era valea.  ~ 323 1Regil 17:4 | Goliat, din Gat. Acesta era la statură de şase coţi 324 1Regil 17:5 | cap avea coif de aramă şi era îmbrăcat cu platoşă în solzi; 325 1Regil 17:7 | 7. Coada suliţei lui era ca sulul de la războaiele 326 1Regil 17:7 | ţesut, iar fierul suliţei era de şase sute sicli de fier, 327 1Regil 17:12 | 12. David era feciorul unui efraimit din 328 1Regil 17:12 | ajunsese la bătrâneţe şi era cel mai bătrân între ceilalţi 329 1Regil 17:14 | 14. David însă era cel mai mic. Când cei trei 330 1Regil 17:20 | ajuns în tabără când oştirea era aşezată în linie de bătaie 331 1Regil 17:39 | început umble, căci nu era deprins cu astfel de armură; 332 1Regil 17:42 | dispreţ la el, căci acesta era tânăr, bălan şi frumos la 333 1Regil 17:57 | Saul şi capul filisteanului era în mâna lui.  ~ 334 1Regil 18:11 | David, pentru Domnul era cu el, iar de Saul se depărtase.  ~ 335 1Regil 18:13 | cu chibzuinţă şi Domnul era cu el.  ~ 336 1Regil 19:8 | în casa sa şi suliţa lui era în mâna lui; David însă 337 1Regil 19:15 | lui David, dar iată în pat era un idol şi pe capul lui 338 1Regil 20:33 | după lună nouă, pentru era trist după David şi pentru 339 1Regil 20:39 | Ionatan arma băiatului, care era cu el, şi i-a zis: "Du-te 340 1Regil 24:4 | până la o stână de oi, care era lângă drum; acolo era o 341 1Regil 24:4 | care era lângă drum; acolo era o peşteră şi Saul a intrat 342 1Regil 25:2 | 2. În Maon era un om foarte bogat, care-şi 343 1Regil 25:2 | sale. Numele omului aceluia era Nabal, iar numele femeii 344 1Regil 25:2 | Nabal, iar numele femeii lui era Abigail.  ~ 345 1Regil 25:3 | 3. Femeia aceasta era foarte deşteaptă şi frumoasă 346 1Regil 25:3 | frumoasă la chip, iar el era om aspru şi rău la nărav; 347 1Regil 25:36 | împărătesc, şi inima lui Nabal era veselă, căci băuse de se 348 1Regil 26:6 | lui Saul, noaptea. Saul era culcat şi dormea în cort; 349 1Regil 26:6 | dormea în cort; suliţa lui era înfiptă în pământ la căpătâiul 350 1Regil 26:15 | regelui şi vasul cu apă care era la capul lui!"  ~ 351 1Regil 30:3 | Ia cetate, iată aceasta era arsă cu foc, iar femeile 352 1Regil 30:4 | Atunci David şi poporul ce era cu el au ridicat bocet şi 353 1Regil 30:6 | pietre, căci poporul tot era amărât la suflet, fiecare 354 2Regil 1:9 | pe capul lui, brăţara ce era la mâna lui şi le-am adus 355 2Regil 2:10 | Işboşet însă, fiul lui Saul, era ca de patruzeci de ani când 356 2Regil 2:18 | Abişai şi Asael. Asael însă era sprinten de picior, ca o 357 2Regil 3:5 | 6. Pe când era duşmănie între casa lui 358 2Regil 3:21 | multă. Dar Abner nu mai era cu David în Hebron, căci 359 2Regil 3:34 | lui David pâine, când încă era ziuă; însă David s-a jurat, 360 2Regil 4:2 | de oştire; numele unuia era Baana şi numele celuilalt 361 2Regil 4:2 | Baana şi numele celuilalt era Rechab, feciorii lui Rimon 362 2Regil 4:4 | rămăsese ura fiu şchiop. Acesta era de cinci ani, când a venit 363 2Regil 4:4 | rămas şchiop. Numele lui era Mefiboşet.  ~ 364 2Regil 5:3 | 4. David însă era ca de treizeci de ani când 365 2Regil 5:9 | Domnul Dumnezeul Savaot era cu el.  ~ 366 2Regil 6:2 | David, cu tot poporul care era cu el, a pornit la Baalat 367 2Regil 6:14 | putea înaintea Domnului şi era îmbrăcat cu efod de in.  ~ 368 2Regil 8:15 | Ioab, fiul lui Ţeruia, era căpetenia oştirii, iar Iosafat, 369 2Regil 8:15 | Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar.  ~ 370 2Regil 9:13 | 13. Iar Mefiboşet era olog. Trăia în Ierusalim 371 2Regil 10:9 | Ioab oştirea duşmană era aşezată împotriva lui şi 372 2Regil 10:13 | întrat Ioab şi poporul ce era cu el în luptă cu Sirienii, 373 2Regil 11:1 | scăldându-se, şi femeia aceasta era foarte frumoasă.  ~ 374 2Regil 12:3 | la sânul lui dormise şi era pentru el ca o fiică.  ~ 375 2Regil 12:18 | îşi ziceau: "Când copilul era încă viu şi noi îl mângâiam, 376 2Regil 12:21 | zică aceasta? Când copilul era încă în viaţă, ai postit, 377 2Regil 12:22 | 22. "Câtă vreme copilul era viu, a zis David, am postit 378 2Regil 12:30 | regelui ei coroana, care era de un talant de aur şi cu 379 2Regil 13:2 | sale Tamara, căci aceasta era fecioară şi lui Amnon i 380 2Regil 13:4 | 4. Ionadab era om foarte şiret. Acesta 381 2Regil 13:15 | ura cu care a urât-o el era mai mare decât iubirea pe 382 2Regil 13:18 | 18. Ea însă era îmbrăcată cu haină pestriţă, 383 2Regil 13:19 | haina cea pestriţă, cu care era îmbrăcată şi, punându-şi 384 2Regil 13:21 | căci îl iubea, pentru era întâiul său născut.  ~ 385 2Regil 14:25 | 25. În tot Israelul nu era bărbat aşa de frumos ca 386 2Regil 14:32 | din Gheşur? Mai bine-mi era fi rămas acolo. Vreau 387 2Regil 15:24 | 24. Şi iată era acolo şi Ţadoc preotul, 388 2Regil 15:30 | mergând, plângea; capul îi era acoperit şi picioarele desculţe. 389 2Regil 16:13 | regele şi tot poporul ce era cu el la Aiefim, s-a odihnit 390 2Regil 17:24 | Iordanul şi tot Israelul era cu el.  ~ 391 2Regil 17:25 | peste oştire pe Amasa. Amasa era fiul unui om cu numele Itra, 392 2Regil 18:8 | Abesalom cu oamenii lui David, era călare pe un catâr. Când 393 2Regil 18:13 | inima lui Abesalom, care era încă viu în crengile stejarului.  ~ 394 2Regil 18:28 | Ahimaaţ, dar eu nu ştiu ce era acolo".  ~ 395 2Regil 19:32 | 32. Barzilai însă era foarte bătrân, ca de optzeci 396 2Regil 19:32 | lui la Mahanaim, pentru era om foarte bogat.  ~ 397 2Regil 20:8 | întâlnit cu ei Amasa. Ioab era îmbrăcat cu hainele sale 398 2Regil 20:10 | s-a ferit de sabia care era în mâna lui Ioab şi acesta 399 2Regil 20:18 | 18. "Odinioară era obiceiul, a adăugat ea, 400 2Regil 20:21 | 21. Lucrul nu era aşa, ci un om din munţii 401 2Regil 20:23 | 23. Şi era Ioab peste toată oştirea 402 2Regil 20:23 | Benaia, fiul lui Iehoiada, era peste Cheretieni şi Peletieni.  ~ 403 2Regil 20:24 | 24. Adoram era peste dări; Iosafat, fiul 404 2Regil 20:24 | Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;  ~ 405 2Regil 20:25 | 25. Siva era secretar; Ţadoc şi Abiatar 406 2Regil 20:26 | asemenea şi Ira din Iair era sfetnic apropiat al lui 407 2Regil 21:6 | pe numele Domnului, care era între ei, între David şi 408 2Regil 21:15 | lui Rafa, a cărui suliţă era de trei sute de sicli de 409 2Regil 21:15 | sicli de aramă, şi care era încins cu sabie nouă, a 410 2Regil 21:18 | a cărui coadă de suliţă era ca un sul de la războiul 411 2Regil 21:19 | încă o bătălie în Gat. Şi era acolo un om înalt, care 412 2Regil 22:10 | coborât Şi sub picioarele Lui era negură deasă.  ~ 413 2Regil 22:12 | întunecoase şi cu nori negri era înfăşurat.  ~ 414 2Regil 23:10 | s-au adunat la Lehi, unde era o ţarină semănată cu linte, 415 2Regil 23:13 | iar o ceată de Filisteni era în Betleem.  ~ 416 2Regil 23:17 | lui Ioab, fiul Ţeruiei, era întâiul între alţi trei. 417 2Regil 23:17 | sa trei sute de oameni şi era în mare cinste între aceşti 418 2Regil 23:18 | 19. Între aceşti trei el era cel mai de seamă şi căpetenie, 419 2Regil 23:21 | Benaia, fiul lui Iehoiada, şi era mult preţuit de cei trei.  ~ 420 2Regil 23:22 | 23. El era cel mai de seamă între cei 421 2Regil 24:2 | căpetenia oştirii care era cu el: "Cutreieră toate 422 3Regil 1:4 | 4. Fata era foarte frumoasă, îngrijea 423 3Regil 1:6 | faci aceasta?" El însă mai era şi foarte frumos la chip 424 3Regil 1:15 | odihnea. Şi iată regele era foarte bătrân şi Abişag 425 3Regil 1:40 | fluiere şi bucurie mare era pe popor, încât şi pământul 426 3Regil 2:15 | zis el: "Tu ştii domnia era a mea şi tot Israelul 427 3Regil 2:35 | Iehoiada. Cârmuirea regatului era însă la Ierusalim; iar mai 428 3Regil 3:1 | jertfe pe înălţimi, căci nu era încă zidit templul numelui 429 3Regil 3:3 | jertfe acolo, căci acolo era cea mai mare înălţime. O 430 3Regil 3:14 | cu legea Domnului, care era în Sion, a adus arderi de 431 3Regil 3:17 | femeie şi eram împreună şi nu era nimeni străin cu noi în 432 3Regil 3:20 | să-mi alăptez fiul, iată, el era mort; iar când m-am uitat 433 3Regil 3:20 | bine dimineaţa, acesta nu era fiut meu, pe care-l născusem".  ~ 434 3Regil 3:25 | răspuns femeia al cărui fiu era viu regelui, - căci i se 435 3Regil 4:6 | 6. Ahişar era căpetenie peste casa regelui; 436 3Regil 4:6 | regelui; Eliav, fiul lui Saf, era peste moşii şi Adoniram, 437 3Regil 4:6 | Adoniram, fiul lui Abda, era peste dări.  ~ 438 3Regil 4:10 | Arubot; şi tot sub el mai era şi Soco, cum şi tot pământul 439 3Regil 4:11 | Tafat, fiica lui Solomon, era femeia lui;  ~ 440 3Regil 4:13 | în Galaad; tot sub el mai era şi ţinutul Argob, care este 441 3Regil 4:15 | Basemat, fiica lui Solomon, era peste pământul Neftali;  ~ 442 3Regil 4:19 | Og, regele Vasanului. El era singur ispravnic peste aceste 443 3Regil 4:22 | lui Solomon pe fiecare zi era: treizeci de core făină 444 3Regil 4:24 | de dincoace de Eufrat, şi era în pace cu toate ţările 445 3Regil 4:28 | aducea fiecare, când îi era rândul lui, la locul unde 446 3Regil 4:30 | 30. Şi era înţelepciunea lui Solomon 447 3Regil 4:31 | 31. El era mai înţelept decât toţi 448 3Regil 4:31 | lui Mahol; şi numele lui era în slavă la toate popoarele 449 3Regil 5:12 | tot Israelul şi corvoada era de treizeci de mii de oameni.  ~ 450 3Regil 5:13 | la casa lor. Iar Adoniram era căpetenie mai mare peste 451 3Regil 6:2 | regele Solomon Domnului era lung de şaizeci de coţi, 452 3Regil 6:3 | Pridvorul de dinaintea templului era lung de douăzeci de coţi, 453 3Regil 6:6 | Catul de jos al clădirii era lat de cinci coţi; cel din 454 3Regil 6:7 | 7. Când era zidit templul, la zidirea 455 3Regil 6:8 | catul de jos al clădirii era pe partea dreaptă a templului. 456 3Regil 6:17 | 17. De patruzeci de coţi era despărţitura întâi a templului.  ~ 457 3Regil 6:18 | trandafiri îmbobociţi; totul era acoperit cu cedru şi piatra 458 3Regil 6:20 | Şi despărţitura aceasta era lungă de douăzeci de coţi, 459 3Regil 6:24 | 24. O aripă a heruvimului era de cinci coţi şi cealaltă 460 3Regil 6:24 | cealaltă aripă a heruvimului era tot de cinci coţi. Zece 461 3Regil 6:25 | 25. Tot de zece coţi era şi celălalt heruvim; amândoi 462 3Regil 6:26 | Înălţimea unui heruvim era de zece coţi; la fel şi 463 3Regil 7:2 | Iar peste grinzi deasupra era întinsă podeaua da lemn 464 3Regil 7:7 | 8. La casa sa de locuit, era făcută la fel altă curte 465 3Regil 7:11 | grinzi de cedru. Tot astfel era îngrădită şi curtea dinlăuntru 466 3Regil 7:13 | 14. Acesta era fiul unei văduve din seminţia 467 3Regil 7:13 | Neftali. Tatăl lui, un tirian, era arămar; era şi Hiram plin 468 3Regil 7:13 | un tirian, era arămar; era şi Hiram plin de pricepere, 469 3Regil 7:14 | doisprezece coţi. Grosimea era da patru degete, iar pe 470 3Regil 7:14 | degete, iar pe dinăuntru era gol.  ~ 471 3Regil 7:15 | înălţimea unei coroane era de cinci coţi şi înălţimea 472 3Regil 7:17 | împodobească coroana ce era pe vârful stâlpului; la 473 3Regil 7:24 | 25. Aceasta era aşezată pe doisprezece boi 474 3Regil 7:24 | partea dinapoi a trupului lor era înăuntru.  ~ 475 3Regil 7:25 | 26. Grosimea pereţilor ei era de un lat de mână; şi marginile 476 3Regil 7:26 | Lungimea fiecărui postament era de patru coţi, lăţimea de 477 3Regil 7:27 | Înfăţişarea postamentelor era aşa: erau lucrate în tăblii, 478 3Regil 7:29 | fiecare ghirlandă de flori era o policioară turnată.  ~ 479 3Regil 7:30 | adâncă de un cot; gura ei era rotundă ca baza stâlpilor, 480 3Regil 7:31 | înălţimea fiecărei roţi era de un cot şi jumătate.  ~ 481 3Regil 7:32 | 33. Forma roţilor era aceeaşi, ca forma roţilor 482 3Regil 7:37 | baturi; fiecare lighean era de patru coli şi fiecare 483 3Regil 8:9 | 9. În chivot nu era nimic, decât cele două table 484 3Regil 8:64 | şi mijlocul curţii care era înaintea templului Domnului, 485 3Regil 8:64 | se afla înaintea Domnului era mic pentru a încăpea arderea 486 3Regil 10:14 | pe fiecare an lui Solomon era de şase sute şaizeci de 487 3Regil 10:19 | vârful spetezei tronului era rotund; şi avea de o parte 488 3Regil 10:20 | trepte. Asemenea tron nu mai era în nici un regat.  ~ 489 3Regil 10:21 | aur curat; de argint nu era nimic făcut; argintul nu 490 3Regil 10:26 | rege, în Ierusalim. Şi e! era domn peste toţi regii de 491 3Regil 11:14 | 15. Căci pe când David era în Idumeea şi Ioab, mai-marele 492 3Regil 11:16 | slujba tatălui lui. Hadad era pe atunci copil mic.  ~ 493 3Regil 11:25 | văduvă o chema Ţerua, şi care era roaba lui Solomon, a ridicat 494 3Regil 12:24 | Roboam, fiul său. Roboam era de patruzeci şi unu de ani 495 3Regil 12:24 | Tafnesei, femeia lui. Aceasta era cea mai mare între fiicele 496 3Regil 12:24 | viaţă din boala lui". Şi era un om în Şilo, pe care-l 497 3Regil 12:24 | care-l chema Ahia. Acesta era un bărbat ca de şaizeci 498 3Regil 12:24 | ani şi cuvântul Domnului era cu el. Şi a zis Ieroboam 499 3Regil 12:24 | pentru Ahia. Şi omul acesta era bătrân şi nu putea vadă, 500 3Regil 12:32 | asemenea cu sărbătoarea care era în Iuda, şi a adus jertfe


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-1587

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License