Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
preaslaviti-l 2
precadere 1
precugetare 1
precum 538
precuvântare 1
preda 10
predania 2
Frequency    [«  »]
541 sapte
540 acestia
540 adus
538 precum
537 ani
532 zi
530 îsi

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

precum

1-500 | 501-538

    Book  Chapter:Verse
1 Facerea 2:19| fiinţele vii se numească precum le va numi Adam.  ~ 2 Facerea 6:21| a început Noe lucrul şi precum îi poruncise Domnul Dumnezeu 3 Facerea 7:16| bărbătească şi parte femeiască, precum poruncise Dumnezeu lui Noe. 4 Facerea 18:5 | Vostru!" Zis-au Aceia: ", precum ai zis!"  ~ 5 Facerea 27:18| întâiul tău născut. Am făcut precum mi-ai poruncit; scoală şi 6 Facerea 45:22| şi trei sute de arginţi, precum şi cinci rânduri de haine.  ~ 7 Iesirea 6:19| născut pe Aaron şi pe Moise, precum şi pe Mariam, sora lor. 8 Iesirea 7:22| Faraon şi nu i-a ascultat, precum le spusese Domnul.  ~ 9 Iesirea 12:30| Domnului Dumnezeului vostru, precum aţi zis.  ~ 10 Iesirea 35:28| 28. Precum şi miresme, untdelemn pentru 11 Iesirea 40:21| a închis chivotul legii, precum poruncise Domnul lui Moise.  ~ 12 Iesirea 40:25| candelele lui înaintea Domnului, precum poruncise Domnul lui Moise.  ~ 13 Levitic 1:8 | bucăţile, capul şi grăsimea, precum şi măruntaiele şi picioarele, 14 Levitic 4:10| 10. Precum se ia din viţelul jertfei 15 Levitic 9:3 | 4. Precum şi un bou şi un berbec pentru 16 Numerii 2:17| în mijlocul taberelor şi precum au poposit aşa şi plece, 17 Numerii 3:51| după cuvântul Domnului, precum poruncise Domnul lui Moise.  ~~ 18 Numerii 14:19| acestuia, după mare mila Ta, precum ai iertat Tu poporul acesta 19 Numerii 16:40| şi Core şi părtaşii lui, precum îi grăise Domnul prin Moise.  ~ 20 Deuter 3:17 | 17. Precum şi Arabah şi Iordanul, care 21 Deuter 4:22 | idoli care ar închipui ceva, precum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul 22 Deuter 6:2 | înmulţiţi foarte, precum ţi-a grăit Domnul Dumnezeul 23 Deuter 9:2 | 2. Precum şi pe poporul cei mare, 24 Deuter 12:19 | Dumnezeul tău hotarele tale, precum ţi-a grăit El, şi vei zice: 25 Deuter 18:2 | însuşi este moştenirea lui, precum i-a grăit El.  ~ 26 Deuter 20:16 | Iebusei şi pe Gherghesei, precum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul 27 Deuter 26:17 | fi poporul Lui adevărat, precum ţi-a grăit El, de vei păzi 28 Deuter 26:18 | Domnului Dumnezeului tău, precum ţi-a grăit El".  ~~ 29 Deuter 27:4 | puneţi pietrele acelea, precum poruncesc eu astăzi, 30 Deuter 28:9 | tine popor sfânt al Său, precum ţi S-a jurat El ţie şi părinţilor 31 Deuter 29:13 | şi El să-ţi fie Dumnezeu, precum ţi-a grăit El şi cum S-a 32 Iosua 1:4 | toate zilele vieţii tale. Precum am fost cu Moise, aşa voi 33 Iosua 2:12 | Domnul Dumnezeul vostru , precum am făcut eu milă cu voi, 34 Iosua 3:7 | Israel, ca cunoască ei , precum am fost cu Moise, aşa am 35 Iosua 4:8 | douăsprezece pietre din Iordan, precum Domnul poruncise lui Iosua, 36 Iosua 11:14 | 15. Precum poruncise Domnul lui Moise, 37 Iosua 13:9 | 10. Precum şi toate cetăţile lui Sihon, 38 1Regil 15:33 | Samuel însă i-a răspuns: "Precum sabia ta a lipsit pe mame 39 1Regil 26:23 | 24. Şi precum a fost acum viaţa ta preţioasă 40 1Regil 28:23 | slugile lui să-l îndemne, precum şi femeia; şi el a ascultat 41 1Regil 31:6 | purtătorul de arme al său, precum şi toţi oamenii lui.  ~ 42 2Regil 2:30 | David, nouăsprezece inşi, precum şi Asael.  ~ 43 2Regil 3:8 | încă şi mar mult să-i facă! Precum s-a jurat Domnul lui David, 44 2Regil 12:5 | om şi a zis către Natan: "Precum este adevărat Domnul 45 2Regil 15:21 | 21. "Precum e adevărat Domnul este 46 2Regil 15:21 | răspuns Itai regelui, şi precum este viu regele, stăpânul 47 3Regil 1:30 | 30. Precum m-am jurat pe Domnul Dumnezeul 48 3Regil 2:3 | Lui şi aşezămintele Lui, precum sunt scrise în legea lui 49 3Regil 2:24 | meu, şi mi-a zidit casă precum a grăit el; Adonia chiar 50 3Regil 3:5 | dăruit fiu pe tronul lui, precum şi este aceasta astăzi.  ~ 51 3Regil 7:11 | dinlăuntru a templului Domnului, precum şi pridvorul templului.  ~ 52 3Regil 8:20 | şezut pe tronul lui Israel, precum Domnul a zis, şi am zidit 53 3Regil 8:53 | toata popoarele pământului, precum ai grăit prin Moise, robul 54 3Regil 8:56 | odihnă poporului Său Israel, precum a grăit! Nu a rămas neîmplinit 55 3Regil 9:5 | tău peste Israel în veci, precum i-am grăit lui David, tatăl 56 PatrReg 10:2 | şi fiii domnului vostru, precum şi care şi cai, cetatea 57 PatrReg 10:34| Iehu, tot ce a făcut el, precum şi vitejiile lui sunt scrise 58 PatrReg 11:17| fie poporul Domnului, precum şi între rege şi popor.  ~ 59 PatrReg 12:12| Cu zidarii şi pietrarii, precum şi cu cumpărarea lemnului 60 PatrReg 12:18| părinţii lui, regii Iudei, precum şi cele ce erau dăruite 61 PatrReg 18:8 | Filisteni până la Gaza, precum şi în cuprinsul ei, de la 62 1Cronic 8:12| 13. Precum şi Beria şi Sema. - Aceştia 63 1Cronic 28:18| 18. Precum şi aurul pentru jertfelnicul 64 1Cronic 29:23| căpeteniile şi puternicii, precum şi toţi fiii lui David.  ~ 65 1Cronic 29:29| 30. Precum şi toată domnia lui şi bărbăţia 66 2Cronic 1:14| ţinea carele de război, precum şi pe lângă rege în Ierusalim.  ~ 67 2Cronic 9:10| şi de la casa domnească, precum şi chitare şi harpe pentru 68 2Cronic 9:13| diferite popoare şi negustorii, precum şi toţi regii Arabiei şi 69 2Cronic 24:26| proorociilor împotriva lui, precum şi despre înnoirea templului 70 2Cronic 25:24| vistieriile casei regelui, precum şi oameni ca ostatici şi 71 2Cronic 28:1 | înaintea ochilor Domnului, precum făcuse David, strămoşul 72 2Cronic 30:6 | şi El i-a dat pustiirii, precum vedeţi.  ~ 73 2Cronic 31:14| părţile ce li se cuveneau, precum celui mare, aşa şi celui 74 2Cronic 31:16| 17. Precum şi preoţilor înscrişi în 75 2Cronic 31:18| părţile ce li se cuveneau; precum şi la toţi leviţii înscrişi 76 2Cronic 32:16| Lui astfel de cuvinte: "Precum dumnezeii popoarelor pământului 77 2Cronic 33:22| înaintea ochilor Domnului, precum făcuse şi Manase, tatăl 78 2Cronic 34:11| erau dintre fiii lui Cahat, precum şi pe toţi leviţii care 79 1Ezdra 3:9 | fiii lui, fiii lui Iuda, precum şi fiii lui Henadad cu fiii 80 1Ezdra 4:3 | Dumnezeului lui Israel, precum ne-a poruncit Cirus, regele 81 1Ezdra 6:9 | sau berbeci, sau miei, precum şi grâu, sare, vin şi untdelemn, 82 1Ezdra 8:33 | Eleazar, fiul lui Finees, precum şi lui Iozabat, fiul lui 83 2Ezdra 2:8 | 8. Precum şi o scrisoare către Asaf, 84 2Ezdra 3:7 | Ghibeonitul şi Iadon din Meronot, precum şi oamenii din Ghibeon şi 85 2Ezdra 13:30 | lemnelor la vremea hotărâtă, precum şi a prinoaselor de pârgă. 86 Estera 8:12 | mai vechi, cum am spus, precum şi din faptele săvârşite 87 Estera 9:31 | Purimului la vremea lor, precum le statorniciseră Mardoheu 88 Iov 4:10 | leului şi glasul leopardului, precum şi dinţii puilor de lei 89 Iov 5:7 | naşte singur suferinţa, precum vulturii se ridică în aer, 90 Iov 10:4 | materiali şi vezi lucrurile precum le vede omul?  ~ 91 Iov 11:12 | minte câştigă înţelepciune, precum puiul de asin ajunge asin 92 Iov 12:11 | deosebeşte ea cuvintele tot aşa, precum cerul gurii deosebeşte mâncarea?  ~ 93 Iov 14:18 | 18. Şi precum muntele se dărâmă şi se 94 Iov 14:18 | şi se preface în nisip şi precum stânca e rostogolită din 95 Iov 14:19 | 19. Şi precum apele mănâncă pietrele şi 96 Iov 15:18 | vestit fără ascundă nimic, precum au auzit de la părinţii 97 Iov 24:19 | 19. Precum seceta şi arşiţa sorb apele 98 Iov 29:23 | 23. aşteptau precum aştepţi ploaia şi căscau 99 Iov 34:3 | urechea deosebeşte cuvintele, precum cerul gurii gustă rnâncarea.  ~ 100 Iov 37:18 | astfel întunecaţi la minte precum suntem?  ~ 101 Iov 40:9 | glasul tău este, oare, tunet, precum este glasul Lui?  ~ 102 Iov 42:6 | vorbit de Mine aşa de drept, precum a vorbit robul Meu Iov.  ~ 103 Psa 32:21 | Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru 104 Psa 47:7 | 7. Precum am auzit, aşa am şi văzut, 105 Psa 65:9 | foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămureşte argintul.  ~ 106 Psa 67:2 | 2. Precum se stinge fumul, se stingă; 107 Psa 122:2 | 2. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile 108 Psa 122:2 | mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la 109 Psa 126:4 | 4. Precum sunt săgeţile în mâna celui 110 Pildele 10:24| 25. Precum trece furtuna, aşa piere 111 Pildele 10:25| 26. Precum este oţetul pentru dinţi 112 Pildele 24:29| 29. Nu spune: "Precum mi-a făcut aşa îi voi face 113 Pildele 25:3 | 3. Precum înălţimea cerului şi adâncul 114 Pildele 25:13| 13. Precum este răcoarea zăpezii în 115 Pildele 25:14| 14. Precum sunt norii şi vântul fără 116 Pildele 25:25| 25. Precum e apa rece pentru un suflet 117 Pildele 25:27| 27. Precum celui care mănâncă multă 118 Pildele 26 | leneviei şi a vicleniei.  ~~l. Precum este zăpada în timpul verii 119 Pildele 26:1 | 2. Precum vrabia zboară şi rândunica 120 Pildele 26:6 | 7. Precum nu poate se folosească 121 Pildele 26:8 | 9. Precum un ghimpe intră în mâna 122 Pildele 26:13| 14. Precum uşa se suceşte în ţâţână, 123 Pildele 27:18| 19. Precum nu se aseamănă faţă cu faţă, 124 Eccles 3:18 | dobitocului este aceeaşi: precum moare unul, moare şi celălalt 125 Eccles 5:14 | 14. Precum a ieşit din pântecele maicii 126 Eccles 7:5 | 6. precum este pârâitul spinilor sub 127 Isaia 5:23 | floarea lor va fi spulberată precum este cenuşa, căci au călcat 128 Isaia 7:2 | de spaimă în ziua aceea, precum tremură copacii pădurii 129 Isaia 10:11 | 11. Precum am făcut Samariei şi idolilor 130 Isaia 10:14 | bogăţiile popoarelor şi, precum iei ouă părăsite, tot aşa 131 Isaia 10:26 | spre mare şi-l va ridica precum l-a ridicat asupra Egiptenilor.  ~ 132 Isaia 11:9 | de temerea de Dumnezeu, precum marea este umplută de ape!  ~ 133 Isaia 11:16 | scăpaţi din robia Asiriei, precum s-a întâmplat altădată cu 134 Isaia 14:23 | Cum am hotărât, aşa va fi, precum M-am sfătuit, aşa se va 135 Isaia 17:3 | Siriei şi cu mărirea ei, precum a fost cu fiii lui Israel, 136 Isaia 20:2 | 3. Şi a zis Domnul: "Precum a umblat robul Meu Isaia 137 Isaia 25:4 | zarva celor nelegiuiţi. Precum se potoleşte căldura la 138 Isaia 25:10 | va întinde mâinile sale, precum înotătorul le întinde ca 139 Isaia 28:21 | Domnul se va ridica precum altădată în muntele Peraţim 140 Isaia 31:3 | iată ce mi-a grăit Domnul: "Precum leul şi puiul de leu răcnesc 141 Isaia 46:4 | căruntele Eu voi ocroti. Precum am făcut în trecut, leg 142 Isaia 52:13 | 14. Precum mulţi s-au spăimântat de 143 Isaia 55:10 | 10. Precum se coboară ploaia şi zăpada 144 Isaia 66:20 | Ierusalim, zice Domnul, precum fiii lui Israel aduc prinoase 145 Isaia 66:22 | 22. Într-adevăr, precum cerul cel nou şi pământul 146 Ieremia 1:2 | 3. Precum şi în zilele lui Ioiachim, 147 Ieremia 13:11| 11. precum e brâul aproape de coapsele 148 Ieremia 22:24| 24. Precum e adevărat Eu trăiesc, 149 Ieremia 25:17| spre batjocură şi blestem, precum se şi vede astăzi;  ~ 150 Ieremia 31:26| 28. Precum am privegheat asupra lor 151 Ieremia 33:9 | lipsit de oameni şi de vite, precum şi în cetăţile lui Iuda, 152 Ieremia 33:21| 22. Precum e nenumărată oştirea cerească 153 Ieremia 34:5 | 5. Şi precum s-a aprins tămâie pentru 154 Ieremia 41:3 | erau cu Godolia, în Miţpa, precum şi pe Caldeii oşteni care 155 Ieremia 44:13| locuiesc în ţara Egiptului, precum am pedepsit Ierusalimul, 156 Ieremia 48:8 | şi şesul şi se va pustii, precum a zis Domnul.  ~ 157 Ieremia 52:1 | rele în ochii Domnului, precum făcuse şi Ioiachim.  ~ 158 Ieremia 52:24| oştire pe poporul ţării, precum şi şaizeci de oameni din 159 Planger 1:22| înaintea Ta şi le faci lor precum mi-ai făcut mie, pentru 160 Iezech 5:11 | aceea zice Domnul Dumnezeu: Precum este adevărat Eu sunt 161 Iezech 14:16 | bărbaţi, aflându-se în el, precum este de adevărat Eu sunt 162 Iezech 14:18 | bărbaţi, aflându-se în ea, precum este adevărat Eu sunt 163 Iezech 14:20 | şi Iov, aflându-se în ea, precum este adevărat Eu sunt 164 Iezech 15:5 | aşa zice Domnul Dumnezeu: Precum lemnul de viţă de vie dintre 165 Iezech 17:16 | 16. Precum este adevărat Eu sunt 166 Iezech 17:19 | aşa zice Domnul Dumnezeu: Precum este adevărat Eu sunt 167 Iezech 18:3 | 3. Precum este adevărat Eu sunt 168 Iezech 20:3 | Aţi venit întrebaţi? Precum este adevărat Eu sunt 169 Iezech 20:31 | întrebaţi, casa lui Israel? Precum este adevărat Eu sunt 170 Iezech 24:17 | femeia şi a doua zi am făcut precum mi se poruncise.  ~ 171 Iezech 33:10 | 11. Spune-le: Precum este adevărat Eu sunt 172 Iezech 33:11 | sale de la nelegiuirea sa, precum nici dreptul în ziua păcătuirii 173 Iezech 33:26 | grăieşte Domnul Dumnezeu: Precum este adevărat Eu sunt 174 Iezech 34:6 | 8. Precum este adevărat Eu sunt 175 Iezech 35:5 | 6. De aceea, precum este adevărat Eu sunt 176 Iezech 35:10 | 11. De aceea precum este adevărat Eu sunt 177 Daniel 1:16 | pricepere în oricare scriere, precum şi înţelepciune, încât Daniel 178 Daniel 2:26 | visul pe care l-am avut precum şi tâlcuirea lui?"  ~ 179 Daniel 2:38 | în orice ţinut ar locui, precum şi fiarele câmpului şi păsările 180 Daniel 6:23 | nevinovat înaintea Lui, precum şi în faţa ta, rege, n-am 181 Daniel 9:7 | ruşinarea feţelor noastre, precum se arată astăzi oamenilor 182 Daniel 9:13 | 13. Precum este scris în legea lui 183 Osea 3 | şi totuşi desfrânată, aşa precum Domnul iubeşte pe fiii lui 184 Osea 7:12 | voi doborî, îi voi pedepsi precum s-a dat de ştire în obştea 185 Osea 9:8 | fapte de ocară au săvârşit, precum odinioară în Ghibea! - El 186 Osea 9:12 | 13. Efraim, precum văd, a făcut din fiii săi 187 Osea 10:13 | întăriturile tale fie dărâmate - precum odinioară Salman a nimicit 188 Amos 3:11 | 12. Aşa grăieşte Domnul: "Precum ciobanul scapă din gura 189 Amos 5:14 | Dumnezeu Savaot va fi cu voi precum ziceţi este.  ~ 190 Amos 9:9 | cei din neamul lui Israel, precum vânturi grâul la ciur, ca 191 Miheia 7:20 | ai arătat-o lui Avraam, precum ai jurat către părinţii 192 Ioil 2:2 | nori şi cu negură deasă. Precum zorile se revarsă pe deasupra 193 Ioil 3:4 | Ierusalim va fi mântuirea, precum a zis Domnul; şi între cei 194 Ioil 4:4 | luat aurul şi argintul Meu, precum şi odoarele Mele, şi le-aţi 195 Avdie 1:16 | 16. Precum aţi băut voi pe muntele 196 Iona 1:14 | nevinovat! Tu, Doamne, precum ai voit ai făcut!"  ~ 197 Sofonie 3:6 | nu va mai fi nimicit aşa precum am hotărât!" Dar ei mai 198 Agheu 1:12 | cuvintele proorocului Agheu, aşa precum Dumnezeu îi rânduise trimiterea 199 Zaharia 7:2 | cincea şi înfrânez precum am făcut atâţia ani?"  ~ 200 Zaharia 8:13| 13. Şi se va întâmpla , precum aţi fost un blestem printre 201 Zaharia 8:14| aşa zice Domnul Savaot: "Precum M-am hotărât pedepsesc, 202 Maleahi 3:17| voi avea îndurare de ei, precum are un om faţă de fiul său 203 Iuditel 1:7 | Libanului şi Antilibanului, precum şi la cei care locuiesc 204 Iuditel 2:12| stăpânului tău, ci împlineşte-le precum ţi-am poruncit şi nu zăbovi!  ~ 205 Iuditel 2:17| 18. Precum şi bogăţie de merinde pentru 206 Iuditel 5:15| pe locuitorii Sichemului, precum şi pe toţi Ghergheseii, 207 Iuditel 8:27| 27. Căci precum El i-a ispitit pe aceia, 208 Iuditel 8:30| ne-a silit pe noi facem precum am făgăduit şi ne-a supus 209 Iuditel 9:13| ca întreg poporul Tău, precum şi fiecare seminţie, 210 Iuditel 10:16| nu se teamă, ci arată-i precum ai spus, şi el se va purta 211 Iuditel 10:20| făceau de strajă la Olofern precum şi căpitanii lui au ieşit 212 Iuditel 11:22| la vorbă. Dacă vei face precum ai zis, Dumnezeul tău va 213 Iuditel 13:10| împotriva duşmanilor noştri, precum a făcut El în ziua de azi!"  ~ 214 Iuditel 15:3 | Bibe, la Hobe şi la Cola, precum şi în tot ţinutul muntos 215 Iuditel 15:10| argint, paturile şi pernele, precum şi toate lucrurile din el. 216 Iuditel 16:19| câte i le dăduse poporul, precum şi perdeaua pe care ea o 217 Baruh 1:20 | care curge lapte şi miere, precum este în ziua aceasta.  ~ 218 Baruh 2:19 | şi iuţimea Ta peste noi, precum ai grăit prin glasul slugilor 219 Baruh 4:23 | 24. precum au văzut acum vecinele Sionului 220 Baruh 4:27 | 28. precum a fost cugetul vostru, ca 221 Baruh 4:32 | 33. precum ea s-a bucurat de căderea 222 Ieremia 1:2 | 3. Precum şi în zilele lui Ioiachim, 223 Ieremia 13:11| 11. precum e brâul aproape de coapsele 224 Ieremia 22:24| 24. Precum e adevărat Eu trăiesc, 225 Ieremia 25:17| spre batjocură şi blestem, precum se şi vede astăzi;  ~ 226 Ieremia 31:26| 28. Precum am privegheat asupra lor 227 Ieremia 33:9 | lipsit de oameni şi de vite, precum şi în cetăţile lui Iuda, 228 Ieremia 33:21| 22. Precum e nenumărată oştirea cerească 229 Ieremia 34:5 | 5. Şi precum s-a aprins tămâie pentru 230 Ieremia 41:3 | erau cu Godolia, în Miţpa, precum şi pe Caldeii oşteni care 231 Ieremia 44:13| locuiesc în ţara Egiptului, precum am pedepsit Ierusalimul, 232 Ieremia 48:8 | şi şesul şi se va pustii, precum a zis Domnul.  ~ 233 Ieremia 52:1 | rele în ochii Domnului, precum făcuse şi Ioiachim.  ~ 234 Ieremia 52:24| oştire pe poporul ţării, precum şi şaizeci de oameni din 235 3Ezdra 3:8 | lui i se va da biruinţa, precum s-a scris".  ~ 236 3Ezdra 4:51 | se aducă în toate zilele, precum au poruncă; alţi şaptesprezece 237 3Ezdra 5:72 | aducă pe el arderi de tot, precum este scris în cartea lui 238 3Ezdra 5:88 | zidi Domnului lui Israel, precum a rânduit nouă Cirus, regele 239 3Ezdra 7:11 | 11. Precum şi toţi fiii robiei, care 240 3Ezdra 8:64 | Eleazar, fiul lui Finees, precum şi Iozabad, fiul lui Iosua 241 3Ezdra 8:95 | 96. Precum socoteşti tu şi câţi se 242 Solomon 7:15| dăruiască Dumnezeu grăiesc precum gândesc şi cuget în chip 243 Solomon 15:6 | 6. Iubitori de rele precum sunt, ei sunt vrednici 244 Solomon 18:7 | 8. Şi precum ai pedepsit pe potrivnici, 245 Solomon 19:17| între ele însuşirile lor, precum la un instrument cu coarde 246 Eccli 2:19 | 20. precum este slava Lui, aşa este 247 Eccli 7:31 | preot şi dă-i partea lui precum s-a poruncit ţie,  ~ 248 Eccli 16:14 | 14. Precum este multă mila Lui, aşa 249 Eccli 20:3 | 3. Precum este năzuinţa famenului 250 Eccli 23:9 | 9. precum sluga, care adeseori se 251 Eccli 26:12 | 13. Precum călătorul însetat îşi deschide 252 Eccli 27:17 | 18. Căci precum un om şi-a pierdut moştenirea, 253 Eccli 28:9 | 10. Precum este materia focului, aşa 254 Eccli 33:33 | 33. La lucru pune-l precum se cuvine şi de nu te va 255 Eccli 35:10 | 10. Celui Preaînalt, precum ţi-a dat El, şi din toată 256 Eccli 36:4 | 4. Precum înaintea lor Te-ai sfinţit 257 Eccli 36:5 | Te cunoască pe Tine, precum şi noi Te-ai cunoscut; 258 Eccli 39:28 | o vor moşteni neamurile, precum a făcut apele dulci în sărătură.  ~ 259 Eccli 43:35 | Şi cine-L slăveşte pe El, precum este?  ~ 260 Eccli 48:10 | 10. Cel care eşti, precum este scris, hotărât pentru 261 Susanei 1:61| făcut după legea lui Moise, precum cu vicleşug gândit-au 262 1Macab 1:22 | cele de aur, catapeteasma, precum şi cununiile şi podoaba 263 1Macab 2:18 | întâi şi porunca regelui, precum au făcut toate neamurile 264 1Macab 2:26 | s-a aprins de râvna legii, precum a făcut Finees lui Zimri, 265 1Macab 2:40 | odihnă şi nu murim toţi, precum au murit fraţii noştri în 266 1Macab 3:60 | 60. Iar precum  va fi voia în cer aşa 267 1Macab 4:5 | platoşe şi săbii n-aveau, precum le era voia.  ~ 268 1Macab 6:6 | înconjurat cu ziduri înalte, precum şi Betţura, cetatea sa.  ~ 269 1Macab 6:7 | întristare, căci nu i s-a făcut precum gândea.  ~ 270 1Macab 7:18 | fugiseră din ceata lui, precum şi o seamă din popor, pe 271 1Macab 10:31 | zeciuială şi de biruri, precum şi hotarele lui.  ~ 272 1Macab 10:37 | umble după legile lor, precum a şi poruncit regele pentru 273 1Macab 10:56 | şi te voi face ginere, precum ai zis".  ~ 274 1Macab 10:64 | care îl pârau mărirea lui, precum s-a strigat, şi a fost 275 1Macab 10:81 | Dar oastea Iudeilor sta, precum i-a poruncit Ionatan, şi 276 1Macab 10:89 | trimis o agrafă de aur, precum este obicei a se da rudelor 277 1Macab 11:25 | 26. Regele i-a făcut precum au făcut şi cei mai înainte 278 1Macab 11:48 | au biruit Iudeii cetatea precum au voit, şi-au pierdut curajul 279 1Macab 12:7 | sunteţi fraţii noştri, precum se vede din copia de faţă.  ~ 280 1Macab 12:11 | rugăciunile pe care le facem, precum este bine şi se cuvine a 281 1Macab 14:21 | cartea sfaturilor poporului, precum urmează: Numeniu, fiul lui 282 1Macab 15:3 | vreau o aşez din nou precum era mai înainte, am adunat 283 1Macab 15:21 | 23. Precum şi tuturor ţărilor: Sampsame, 284 1Macab 15:39 | închidă căile Iudeii, precum i-a poruncit regele.  ~~ 285 2Macab 1:20 | celor ce l-au ascuns, şi, precum ne-au spus, n-au aflat foc, 286 2Macab 1:29 | locul cel sfânt al Tău, precum a zis Moise".  ~ 287 2Macab 2:1 | duşi în robie ia foc, precum s-a arătat.  ~ 288 2Macab 2:8 | slava Domnului şi norul, precum s-a arătat şi lui Moise, 289 2Macab 2:8 | arătat şi lui Moise, şi precum cu slavă s-au arătat când 290 2Macab 2:10 | 10. Precum, când s-a rugat Moise către 291 2Macab 2:18 | 18. Precum a făgăduit prin lege, 292 2Macab 2:30 | 30. precum meşterul casei celei noi 293 2Macab 3:10 | foarte de cinste; iar nu precum a făcut pâra necredinciosul 294 2Macab 5:18 | cuprinşi de multe păcate, aşa precum Eliodor, pe care l-a trimis 295 2Macab 6:2 | Zeus, iubitorul de oaspeţi, precum erau locuitorii locului.  ~ 296 2Macab 6:29 | înainte le-a grăit, care, precum socoteau ei, erau nebunie.  ~ 297 2Macab 7:5 | mângâiere are dintre noi, precum chiar a arătat prin cântarea 298 2Macab 7:36 | 37. Iar eu, precum şi fraţii mei, şi trupul 299 2Macab 8:29 | cei săraci şi pe văduve, precum şi pe cei bătrâni.  ~ 300 2Macab 10:7 | stâlpări şi ramuri frumoase, precum şi finici având, laude dădeau 301 2Macab 10:26 | potrivnici se împotrivească, precum zice legea.  ~ 302 2Macab 10:37 | ascunsese într-o groapă, precum şi Chereea, fratele acestuia, 303 2Macab 11:10 | unsprezece mii de pedestraşi, precum şi o mie şase sute de călăreţi.  ~ 304 2Macab 11:27 | sunteţi sănătoşi, sunteţi precum voim, şi noi suntem sănătoşi.  ~ 305 2Macab 11:35 | înfăţişăm totul împăratului precum voiţi voi, fiindcă noi venim 306 2Macab 12:1 | Apoloniu, fiul lui Geneu, precum şi Ieronim şi Demofon, şi 307 2Macab 12:38 | venit cei care erau cu Iuda, precum a fost rânduit ca ridice 308 2Macab 13:4 | răutăţilor, a poruncit, precum este obiceiul într-acel 309 2Macab 13:10 | Domnului, ziua şi noaptea ca, precum alteori, aşa şi acum 310 2Macab 15:21 | arme este biruinţa, ci, precum El Însuşi judecă, celor 311 2Macab 15:40 | 40. precum a bea numai vin sau numai 312 3Macab 3:18 | legături de fier legaţi, ca, precum se cuvine celor răi, eu 313 3Macab 4:9 | şi au săvârşit călătoria precum poruncise regele, a dat 314 3Macab 6:15 | întors faţa de la noi, ci, precum ai zis, nici în pământul 315 3Macab 6:35 | 35. Iar Iudeii, precum mai înainte am zis, întru 316 3Macab 7:13 | de plecare unii altora, precum se cădea, preoţii şi toată 317 Matei 1:24 | somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului 318 Matei 5:48 | Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc 319 Matei 6:10 | împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.  ~ 320 Matei 6:12 | nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor 321 Matei 12:40 | 40. precum a fost Iona în pântecele 322 Matei 18:3 | veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în 323 Matei 18:33 | împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine?  ~ 324 Matei 24:27 | 27. Căci precum fulgerul iese de la răsărit 325 Matei 24:37 | 37. Şi precum a fost în zilele lui Noe, 326 Matei 24:38 | 38. Căci precum în zilele acelea dinainte 327 Matei 25:32 | despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de 328 Matei 26:19 | 19. Şi ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus şi au 329 Matei 26:24 | 24. Fiul Omului merge precum este scris despre El. Vai, 330 Matei 26:39 | paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu 331 Matei 26:39 | nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti.  ~ 332 Matei 28:6 | este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi 333 Matei 28:15 | luând arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a 334 Marcu 1:2 | 2. Precum este scris în proorocie ( 335 Marcu 7:6 | despre voi, făţarnicilor, precum este scris: "Acest popor 336 Marcu 9:13 | făcut toate câte au voit, precum s-a scris despre el.  ~ 337 Marcu 11:6 | 6. Iar ei le-au spus precum le zisese Iisus, şi i-au 338 Marcu 14:16 | în cetate şi au găsit aşa precum le-a spus şi au pregătit 339 Marcu 14:21 | 21. Fiul Omului merge precum este scris despre El; dar 340 Marcu 15:8 | ceară lui Pilat le facă precum obişnuia pentru ei.  ~ 341 Luca 1:55 | 55. Precum a grăit către părinţii noştri, 342 Luca 1:70 | 70. Precum a grăit prin gura sfinţilor 343 Luca 2:20 | câte auziseră şi văzuseră precum li se spusese.  ~ 344 Luca 2:23 | 23. Precum este scris în Legea Domnului, 345 Luca 2:24 | 24. Şi dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, 346 Luca 3:4 | 4. Precum este scris în cartea cuvintelor 347 Luca 3:23 | propovăduiască), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif, 348 Luca 5:14 | curăţirea ta, du jertfa, precum a orânduit Moise, spre mărturie 349 Luca 6:31 | 31. Şi precum voiţi facă vouă oamenii, 350 Luca 6:36 | 36. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.  ~ 351 Luca 11:2 | împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.  ~ 352 Luca 11:30 | 30. Căci precum a fost Iona un semn pentru 353 Luca 14:22 | sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este 354 Luca 17:26 | 26. Şi precum a fost în zilele lui Noe, 355 Luca 17:28 | 28. Tot aşa precum a fost în zilele lui Lot: 356 Luca 19:32 | plecând, cei trimişi au găsit precum le-a spus.  ~ 357 Luca 22:13 | ei, ducându-se, au aflat precum le spusese şi au pregătit 358 Luca 22:22 | 22. Şi Fiul Omului merge precum a fost orânduit, dar vai 359 Luca 22:29 | rânduiesc vouă împărăţie, precum Mi-a rânduit Mie Tatăl Meu,  ~ 360 Luca 24:24 | mormânt şi au găsit aşa precum spuseseră femeile, dar pe 361 Luca 24:39 | duhul nu are carne şi oase, precum vedeţi pe Mine am.  ~ 362 Ioan 1:23 | Îndreptaţi calea Domnului", precum a zis Isaia proorocul.  ~ 363 Ioan 5:26 | 26. Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, 364 Ioan 5:30 | fac de la Mine nimic; precum aud, judec; dar judecata 365 Ioan 6:31 | au mâncat mană în pustie, precum este scris: "Pâine din cer 366 Ioan 6:57 | 57. Precum M-a trimis pe Mine Tatăl 367 Ioan 6:58 | s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri 368 Ioan 7:38 | 38. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de 369 Ioan 8:28 | însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc.  ~ 370 Ioan 10:15 | 15. Precum cunoaşte Tatăl şi Eu 371 Ioan 12:14 | asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris:  ~ 372 Ioan 12:50 | Deci cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatăl, aşa 373 Ioan 13:15 | v-am dat vouă pildă, ca, precum v-am făcut Eu vouă, faceţi 374 Ioan 13:34 | iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa 375 Ioan 14:27 | pacea Mea o dau vouă, nu precum lumea dau Eu. nu 376 Ioan 14:31 | Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa 377 Ioan 15:4 | Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate aducă 378 Ioan 15:9 | 9. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, 379 Ioan 15:12 | iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu.  ~ 380 Ioan 17:2 | 2. Precum I-ai dat stăpânire peste 381 Ioan 17:11 | i-ai dat, ca fie una precum suntem şi Noi.  ~ 382 Ioan 17:14 | pentru nu sunt din lume, precum Eu nu sunt din lume.  ~ 383 Ioan 17:16 | 16. Ei nu sunt din lume, precum nici Eu nu sunt din lume.  ~ 384 Ioan 17:18 | 18. Precum M-ai trimis pe Mine în lume, 385 Ioan 17:22 | dat-o lor, ca fie una, precum Noi una suntem:  ~ 386 Ioan 17:23 | şi i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine.  ~ 387 Ioan 19:40 | înfăşurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de înmormântare 388 Ioan 20:21 | le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, 389 Faptel 1:11 | cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer.  ~ 390 Faptel 2:4 | vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.  ~ 391 Faptel 2:22 | Dumnezeu în mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi,  ~ 392 Faptel 7:42 | slujească oştirii cerului, precum este scris în cartea proorocilor: " 393 Faptel 7:44 | pustie cortul mărturiei, precum orânduise Cel ce a vorbit 394 Faptel 7:48 | temple făcute de mâini, precum zice proorocul:  ~ 395 Faptel 7:51 | împotriva Duhului Sfânt, precum Şi părinţii voştri, aşa 396 Faptel 13:33 | lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris şi în Psalmul 397 Faptel 15:15 | potrivesc cuvintele proorocilor, precum este scris:  ~ 398 Faptel 17:28 | şi ne mişcăm şi suntem, precum au zis şi unii dintre poeţii 399 Faptel 18:14 | iudeilor, v-aş asculta precum se cuvine;  ~ 400 Faptel 22:3 | de râvnă pentru Dumnezeu, precum şi voi toţi sunteţi astăzi.  ~ 401 Faptel 22:5 | 5. Precum mărturiseşte pentru mine 402 Faptel 23:11 | Îndrăzneşte, Pavele! Căci precum ai mărturisit cele despre 403 Faptel 23:31 | ostaşii, luând pe Pavel, precum li se poruncise, l-au adus 404 Faptel 25:10 | le-am făcut nici un rău, precum mai bine ştii şi tu.  ~ 405 Romani 1:17 | credinţă spre credinţă, precum este scris: "Iar dreptul 406 Romani 1:28 | 28. Şi precum n-au încercat aibă pe 407 Romani 2:24 | este hulit între neamuri", precum este scris.  ~ 408 Romani 3:4 | tot omul întru minciună, precum este scris: "Drept eşti 409 Romani 3:8 | rele, ca vină cele bune, precum suntem huliţi şi precum 410 Romani 3:8 | precum suntem huliţi şi precum spun unii zicem noi? 411 Romani 4:6 | 6. Precum şi David vorbeşte despre 412 Romani 4:17 | 17. Precum este scris: "Te-am pus părinte 413 Romani 5:12 | 12. De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul 414 Romani 5:18 | 18. Aşadar, precum prin greşeala unuia a venit 415 Romani 5:19 | 19. Căci precum prin neascultarea unui om 416 Romani 5:21 | 21. Pentru precum a împărăţit păcatul prin 417 Romani 6:4 | prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, 418 Romani 6:19 | trupului vostru. - Căci precum aţi făcut mădularele voastre 419 Romani 8:36 | 36. Precum este scris: "Pentru Tine 420 Romani 9:13 | 13. Precum este scris: "Pe Iacov l-am 421 Romani 9:25 | 25. Precum zice El şi la Osea: "Chema-voi 422 Romani 9:29 | 29. Şi precum a proorocit Isaia: "Dacă 423 Romani 9:33 | 33. Precum este scris: "Iată pun în 424 Romani 10:15 | propovădui, de nu vor fi trimişi? Precum este scris: "Cât de frumoase 425 Romani 11:8 | 8. Precum este scris: "Dumnezeu le-a 426 Romani 11:26 | întregul Israel se va mântui, precum este scris: "Din Sion va 427 Romani 12:3 | fiecare spre a fi înţelept, precum Dumnezeu i-a împărţit măsura 428 Romani 12:4 | 4. Ci precum într-un singur trup avem 429 Romani 15:3 | căutat plăcerea Sa, ci, precum este scris: "Ocările celor 430 Romani 15:7 | primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Hristos v-a primit pe 431 Romani 15:9 | Dumnezeu pentru mila Lui, precum este scris: "Pentru aceasta 432 Romani 15:21 | 21. Ci precum este scris: "Cărora nu li 433 1Corint 2:9 | 9. Ci precum este scris: "Cele ce ochiul 434 1Corint 4:16| să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos.  ~ 435 1Corint 5:7 | fiţi frământătură nouă, precum şi sunteţi fără aluat; căci 436 1Corint 8:5 | în cer, fie pe pământ, - precum şi sunt dumnezei mulţi şi 437 1Corint 10:7 | faceţi, ca unii dintre ei, precum este scris: "A şezut poporul 438 1Corint 10:9 | Nici ispitim pe Domnul, precum L-au ispitit unii dintre 439 1Corint 10:10| 10. Nici cârtiţi, precum au cârtit unii dintre ei 440 1Corint 10:33| 33. Precum şi eu plac tuturor în toate, 441 1Corint 11:1 | 1. Fiţi următori ai mei, precum şi eu sunt al lui Hristos.  ~ 442 1Corint 11:12| 12. Căci precum femeia este din bărbat, 443 1Corint 12:3 | aceea, fac cunoscut precum nimeni, grăind în Duhul 444 1Corint 12:12| 12. Căci precum trupul unul este, şi are 445 1Corint 13:12| voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu.  ~ 446 1Corint 14:7 | 7. precum cele neînsufleţite, care 447 1Corint 14:34| vorbească, ci se supună, precum zice şi Legea.  ~ 448 1Corint 15:22| 22. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi 449 1Corint 15:38| Dumnezeu îi un trup, precum a voit, şi fiecărei seminţe 450 1Corint 15:45| 45. Precum şi este scris: "Făcutu-s-a 451 1Corint 16:1 | ajutoare pentru sfinţi, precum am rânduit pentru Bisericile 452 2Corint 1:5 | 5. precum prisosesc pătimirile lui 453 2Corint 1:7 | tare pentru voi, ştiind precum sunteţi părtaşi suferinţelor, 454 2Corint 1:14| noi suntem lauda voastră, precum şi voi lauda noastră, în 455 2Corint 6:16| al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis : "Voi 456 2Corint 7:14| n-am fost dat de ruşine; ci precum toate vi le-am grăit întru 457 2Corint 8:6 | Încât am rugat pe Tit ca, precum a început dinainte, aşa 458 2Corint 8:7 | 7. Ci precum întru toate prisosiţi: în 459 2Corint 8:11| până la capăt fapta, ca precum aţi fost gata voiţi, 460 2Corint 8:15| 15. Precum este scris: "Celui cu mult 461 2Corint 9:3 | zadarnică, ci fiţi gata, precum ziceam,  ~ 462 2Corint 9:9 | 9. Precum este scris: "Împărţit-a, 463 2Corint 10:7 | iarăşi de la sine aceasta, precum este el al lui Hristos, 464 2Corint 11:3 | Dar tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva 465 2Corint 12:20| nu găsesc pe voi aşa precum voiesc, iar eu fiu găsit 466 2Corint 12:20| fiu găsit de voi aşa precum nu voiţi; tem adică de 467 Galat 1:9 | 9. Precum v-am spus mai înainte, şi 468 Galat 3:6 | 6. Precum şi Avraam a crezut în Dumnezeu 469 Galat 4:12 | Fiţi, rog, fraţilor, precum sunt eu, şi eu am fost 470 Galat 4:12 | sunt eu, şi eu am fost precum sunteţi voi. Nu mi-aţi făcut 471 Galat 4:28 | 28. Ci precum atunci cel ce se născuse 472 Galat 5:21 | care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, 473 Efes 1:4 | 4. Precum întru El ne-a şi ales, înainte 474 Efes 3:3 | cunoştinţă această taină, precum v-am scris înainte pe scurt.  ~ 475 Efes 4:4 | Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o 476 Efes 4:32 | milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, 477 Efes 5:2 | Şi umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe 478 Efes 5:23 | bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, 479 Efes 5:24 | 24. Ci precum Biserica se supune lui Hristos, 480 Efes 5:29 | hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica,  ~ 481 Efes 6:20 | Evanghelie, fără sfială, precum şi trebuie vorbesc.  ~ 482 Filip 1:7 | 7. Precum este cu dreptate gândesc 483 Filip 1:20 | întru toată îndrăzneala, precum totdeauna, aşa şi acum, 484 Filip 2:12 | Drept aceea, iubiţii mei, precum totdeauna m-aţi ascultat, 485 Filip 3:17 | aceia care umblă astfel precum ne aveţi pildă pe noi.  ~ 486 Filip 4:10 | voastră de grijă pentru mine, precum o şi aveaţi, dar v-a lipsit 487 Colos 1:6 | Care, ajungând la voi, precum şi în toată lumea, aduce 488 Colos 1:7 | 7. Precum aţi primit învăţătură de 489 Colos 2:6 | 6. Deci, precum aţi primit pe Hristos Iisus, 490 Colos 3:18 | supuneţi-vă bărbaţilor voştri, precum se cuvine, în Domnul.  ~ 491 1Tesal 1:5 | în deplină încredinţare, precum bine ştiţi ce fel am fost 492 1Tesal 2:2 | ce am suferit şi am fost, precum ştiţi, ocărâţi în Filipi, 493 1Tesal 2:7 | în mijlocul vostru, aşa precum o doică îngrijeşte pe fiii 494 1Tesal 2:11 | un părinte pe copiii săi, precum ştiţi, aşa v-am rugat şi 495 1Tesal 2:13 | cuvânt al oamenilor, ci, aşa precum este într-adevăr, ca pe 496 1Tesal 3:4 | avea de suferit necazuri, precum s-a şi întâmplat şi ştiţi 497 1Tesal 3:12 | către altul şi către toţi, precum şi noi faţă de voi,  ~ 498 1Tesal 4:11 | lucraţi cu mâinile voastre precum v-am dat poruncă,  ~ 499 1Tesal 5:11 | zidiţi-vă unul pe altul, aşa precum şi faceţi.  ~ 500 2Tesal 1:3 | voi pururea lui Dumnezeu, precum se cuvine, fiindcă mult


1-500 | 501-538

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License